Now showing items 1-20 of 29

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   120-годишњица рођења Јосипа Славенског [1]
   Musical Legacies of State Socialism : Revisiting narratives about post-World War II Europe [1]
   Quantum Music (and beyond) : Music and new Technologies in the 21st Century [1]
   Shaping the 20th Century Music: Slavenski, Peričić, Marić [1]
   Shaping the Present by the Future: Ethno/musicology and Contemporaneity [1]
   Sound recordings from the Fieldwork in the Archive od the Institute of Musicology SASA [1]
   Starogradska muzika u Beogradu: označavanje žanra i njegova uloga u definisanju zvučnog pejzaža [1]
   The Future of Music History [1]
   Tradition and Youth : Music Heritage from Serbia [1]
   Une vie et une odyssée créative du compositeur Ivan Jevtić [1]
   Будућност историје музике [1]
   Животна и стваралачка одисеја композитора Ивана Јевтића [1]
   Звуци носталгије [1]
   Звуци носталгије: историја староградске музике у Србији [1]
   Изазов бимузикалности [1]
   Истраживање музичко-плесног фолклорног наслеђа Стига [1]
   Квантна музика (и изван ње) : Музика и нове технологије у ХХI веку [1]
   Мокрањац и почеци проучавања градске народне музике [1]
   Монструозни глас: Проширене вокалне технике у екстремној метал музици [1]
   Музичке конференције као кључна места развоја музичке индустрије и музичке сцене [1]