Show simple item record

dc.contributorСовтић, Немања
dc.creatorМаринковић, Милош
dc.date.accessioned2019-08-12T12:10:09Z
dc.date.available2019-08-12T12:10:09Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-86-7946-273-2
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/6350
dc.description.abstractЈугославенска музичка трибина/Трибина музичког стваралаштва Југославије (одржавана у Опатији од 1964. до 1990. године) је поред концертних дешавања, на којима се јавност упознавала са актуелном продукцијом југословенских композитора, од самог почетка неговала и научно-музиколошку делатност. Та се пракса најпре остварила кроз оснивање Клуба трибине, те такозваног Музичког салона, у оквиру којих су се одржавала предавања са дискусијама на различите теме, не би ли се, потом, отпочело са организацијом Округлих столова, посвећених (углавном) актуелним проблемима југословенске музичке културе и њеној позицији у европском контексту. Интензивирање музиколошких расправа на опатијским сусретима расло је из године у годину, а кулминирало је утемељењем Уметничко-социолошких трибина (1976), које су окупљале еминентне југословенске музикологе, али и научнике из сродних хуманистичких дисциплина. Побуда за оснивањем својеврсног симпозијума на музичкој манифестацији каква је била опатијска Трибина, и то управо у периоду када Југославија уводи нови Устав 1974. године, вођена је идејом да се на одређене друштвено-политичке аспекте у земљи укаже и из перспективе културних радника, односно научника. С тим у вези, у овом истраживању ће се дискурс излагача на Уметничко-социолошким трибинама тумачити у контексту друштвено-политичких промена у Југославији током седамдесетих година, при чему ће се сâмо утемељење ових научних скупова сагледати као својеврсна институционализација претходних (скромних) музиколошких расправа на опатијској Трибини.sr
dc.description.abstractThe Yugoslav Music Forum / Forum of the Yugoslav Music Production (held in Opatija from 1964 to 1990), in addition to concert events, where the audience got acquainted with the current production of Yugoslav composers, from the very beginning also nurtured scientific musicological activity. This practice was first realized through the establishment of the Forum Club and the so-called Music Salon, where lectures were held with discussions on various topics, then with the organization of Round Tables, dedicated to (mostly) current problems of the Yugoslav music culture and its position in the European context. The intensification of musicological debates at Opatija’s meetings grew year by year, and culminated with the foundation of the Artistic Sociological Forums (1976), which brought together eminent Yugoslav musicologists, as well as scientists from related humanistic disciplines. The initiative for establishing a kind of symposium on a musical event such as the Opatija Forum, and in the period when Yugoslavia introduced the new Constitution in 1974, was guided by the idea that certain social and political aspects of the country should be evident from the perspective of cultural workers and scientists. In this respect, in this research, the discourse of presenters at Artistic Sociological Forums will be interpreted in the context of socio-political changes in Yugoslavia during the 1970s, with the very foundation of these scientific conferences to be seen as a kind of institutionalization of previous (modest)musicological discussions on the Opatija Forum.sr
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.publisherНови Сад : Матица српскаsr
dc.publisherБеоград : Музиколошко друштво Србијеsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/177004/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceМеђународни научни скуп Југословенска идеја у/о музици, Нови Сад, 25-26.05.2019.sr
dc.titleНаучно-музиколошки аспекти Југославенске музичке трибине / Трибине музичког стваралаштва Југославијеsr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractMarinković, Miloš; Naučno-muzikološki aspekti Jugoslavenske muzičke tribine / Tribine muzičkog stvaralaštva Jugoslavije;
dc.citation.spage34
dc.citation.epage35
dc.identifier.cobiss329366791
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/19861/jpg2pdf.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record