Show simple item record

О будућности историје музике у професионалном и централнопериферном европском музичком окружењу

dc.contributorМедић, Ивана
dc.creatorVeselinović-Hofman, Mirjana
dc.date.accessioned2019-08-11T17:50:49Z
dc.date.available2019-08-11T17:50:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1450-1984 (print)
dc.identifier.issn2406-0976 (online)
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/6332
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/6344
dc.description.abstractIn considering the chosen topic, I proceed from the complex relationship between music history, music historiography and musicology, focusing on musicology as an interdisciplinary branch of music history. I consider the issue of its future from two viewpoints: 1) from the viewpoint of the future which we can control through professional means, striving for a certain professional vision and the highest professional criteria, and 2) of the future we cannot influence through the profession itself. This aspect of the future is a problem of peripheral musicologies, because these are axiologically dependent on the centre’s relationships towards the Other and scepticism regarding its evaluation.en
dc.description.abstractТема коју сам обрадила у овом раду односи се на два важна, а међусобно неодвојива, чврсто проткана проблема, са којима се нужно суочавамо када поставимо питање о будућности историје музике. Реч је о одређењу према самом појму историје музике, томе шта историја музике за нас заправо значи и, у односу на то, о одређењу према значењу и смислу њене будућности. Стога сам при разматрању одабране теме пошла од комплексног односа између историје музике, историографије музике и музикологије, схватајући термин историја музике у тројаком смислу. Као општи, за све појаве и догађаје из саме музичке прошлости али, једним делом, истовремено и као синоним за историографију музике и музикологију; дакле – у одређеној сагласности са тумачењем Леа Трајтлера – и као знање о тој прошлости. Односно, као термин којим се обухватају дискурси о разним појавама и догађајима из музичке стварности једног геополитичког и културног амбијента, а на темељу научно истраженог, систематизованог и обрађеног чињеничног материјала. То знање о прошлости продукује се разним методама, међу којима је кључна музиколошка. Музикологија је тако овде схваћена као интерпретативноконтекстуална „производња” знања о том знању у оквиру историје музике, а са ослонцем у анализи саме музичке супстанце. Усредсређујући се у овом раду управо на музикологију као интерпретативну, интердисциплинарну грану историје музике, размотрила сам питање њене будућности, с једне стране, с обзиром на трансдисциплинарност као кризну тачку развоја музиколошке интердисциплинарности и, са друге стране, с обзиром на дихотомну природу западноевропског вредносног система, у којем однос између централног и периферног још увек функционише као један од темељних вредносних оријентира. Другим речима, имам у виду будућност коју можемо да контролишемо обликујући је у складу са одређеном професионалном визијом и највишим професионалним стандардима, али и будућност на коју не можемо да утичемо професионалним средствима, у којој чак и ти највиши домети вредносно подлежу односу према другом и скепси при његовом уважавању. Питање шта у таквим околностима српска музикологија (као „осведочени” други!) данас чини и шта би још могла/требало да учини, било је покретачки мотив за настајање овог написа, а покушај одговора на то питање – његов жељени циљ.sr
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.publisherБеоград : Музиколошки институт САНУsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/177004/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceМузикологија / Musicology
dc.subjectmusic historysr
dc.subjectmusic historiographysr
dc.subjectmusicologysr
dc.subjectcentresr
dc.subjectperipherysr
dc.subjectисторија музикеsr
dc.subjectисториографија музикеsr
dc.subjectмузикологијаsr
dc.subjectцентарsr
dc.subjectпериферијаsr
dc.titleOn the Future of Music History in Professional and Central-Peripheral European Musical Circumstancesen
dc.titleО будућности историје музике у професионалном и централнопериферном европском музичком окружењуsr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractВеселиновић-Хофман, Мирјана; O budućnosti istorije muzike u profesionalnom i centralnoperifernom evropskom muzičkom okruženju;
dc.citation.spage115
dc.citation.epage124
dc.citation.volume26
dc.identifier.doi10.2298/MUZ1926115V
dc.description.otherЧасопис је индексиран на http://doiserbia.nb.rs/, http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/914 и у међународној бази ProQuest. / The journal is indexed in http://doiserbia.nb.rs/, http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/914 and in the international database ProQuest. Издавање ове публикације подржали су Министарство културе и информисања Републике Србије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и СОКОЈ - Организација музичких аутора Србије / The publication of this volume was supported by the Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia, the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia and SOKOJ - Serbian Music Authors' Organizationsr
dc.identifier.cobiss173918727
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/19893/bitstream_19893.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record