Show simple item record

Национална перспектива и интернационалне нити постмодернизма на Петој грчкој недељи савремене музике

dc.contributorМедић, Ивана
dc.creatorChristopoulou, Valia
dc.date.accessioned2019-08-11T17:50:35Z
dc.date.available2019-08-11T17:50:35Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1450-1984 (print)
dc.identifier.issn2406-0976 (online)
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/6332
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/6343
dc.description.abstractThe Fifth Hellenic Week of Contemporary Music (Athens, 1976) has been mainly considered in the context of a major political event: the fall of the military dictatorship in 1974. However, it may also be seen as a landmark for the transition to a postmodern era in Greece. The musical works presented during the Week, as well as their reception by the musical community are indicative of this transition. This paper aims at exploring those two perspectives and places the emphasis on the second, through an analytical comment on Le Tricot Rouge by Giorgos Kouroupos and the critiques in the press.en
dc.description.abstractПета грчка недеља савремене музике одржана је 1976. године у Атини. Рецепција авангардних дела, која су се налазила у средишту претходних издања овог фестивала, драматично се променила — од полемичког и/или ентузијастичног става присутног у претходним издањима, до мирнијег и критичнијег става у Петој седмици. Ова значајна промена повезана је с националним политичким и идеолошким разлозима. Међутим, у ширем европском контексту ова промена може указивати и на прелазак са модернистичког на постмодернистичко схватање. Овај рад има за циљ да истражи како две различите перспективе могу утицати на конструкцију значења тих музичких догађаја и ставља акценат на „денационализовану” перспективу, која у први план истиче директнију везу од периферије ка харизматичним центрима. С једне стране, из националне перспективе, поменута промена повезана је са војном диктатуром која је успостављена у Грчкој 1967. године, а укинута 1974. године (Leotsakos 1976). Стога су и композиције поручене од грчких композитора и њихова рецепција током Четврте недеље представљале директне или индиректне изразе протеста против диктаторског режима (Tsagkarakis 2013). С друге стране, напор грчке „прогресивне” музичке заједнице да равноправно комуницира са интернационалном авангардом довео је, најпре, до присвајања постмодерних техника у музичким делима, а затим и до прихватања и мирног сапостојања неколико трендова. Овакав став је очигледан у реакцијама публике током Пете седмице. Последично, Пета недеља се може посматрати у светлу свеопштих промена у Грчкој и Европи тога доба (Romanou 1976, Christopoulou 2009, Samson 2013). У овом контексту, овај рад ће се фокусирати и на специфична музичка дела, посебно Le Tricot Rouge композитора Јоргоса Курупоса (Giorgos Kouroupos), као и на опште ставове музичке заједнице, укључујући ту композиторе, извођаче, публику и критичаре.sr
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.publisherБеоград : Музиколошки институт САНУsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/177004/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceМузикологија / Musicology
dc.subjectPostmodernismsr
dc.subjectGreecesr
dc.subjectFifth Hellenic Week of Contemporary Musicsr
dc.subjectGraphic and Verbal Scoressr
dc.subjectGiorgos Kouroupossr
dc.subjectпостмодернизамsr
dc.subjectГрчкаsr
dc.subjectПета грчка недеља савремене музикеsr
dc.subjectграфичке и вербалне партитуреsr
dc.subjectГиоргос Коуроупосsr
dc.titleA National Perspective and International Threads to Postmodernism at the Fifth Hellenic Week of Contemporary Musicen
dc.titleНационална перспектива и интернационалне нити постмодернизма на Петој грчкој недељи савремене музикеsr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractЦхристопоулоу, Валиа; Nacionalna perspektiva i internacionalne niti postmodernizma na Petoj grčkoj nedelji savremene muzike;
dc.citation.spage107
dc.citation.epage113
dc.citation.volume26
dc.identifier.doi10.2298/MUZ1926107C
dc.description.otherЧасопис је индексиран на http://doiserbia.nb.rs/, http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/914 и у међународној бази ProQuest. / The journal is indexed in http://doiserbia.nb.rs/, http://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/914 and in the international database ProQuest. Издавање ове публикације подржали су Министарство културе и информисања Републике Србије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и СОКОЈ - Организација музичких аутора Србије / The publication of this volume was supported by the Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia, the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia and SOKOJ - Serbian Music Authors' Organizationsr
dc.identifier.cobiss173918727
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/19892/bitstream_19892.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record