Show simple item record

dc.creatorМилосављевић, Тања З.
dc.date.accessioned2019-07-19T11:14:06Z
dc.date.available2019-07-19T11:14:06Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-86-85991-85-18
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/6318
dc.description.abstractКонцепт емоција представља динамичан систем, чији је развитак условљен екстралингвистичким и језичким факторима. Једно од основних средстава концептуализације емоција је појмовна метафора, ментални механизам преко којег смо покушали да разумемо и организујемо лексички систем емоција у српском призренском говору. Са становишта идеографског (ономасиолошког) описивања језика, у правцу од садржајног смисла ка средствима његовог изражавања, лексика емоција се може представити у виду хијерархијске структуре. Именичке ознаке којима су у српском призренском говору номинована осећања организоване су у лексичко-семантичку групу на основу категоријалне ознаке ’осећање’. Интегрална семантичка компонента ’осећање’ повезује лексеме које међусобно граде садржинске парадигматске односе (синонимске, антонимске, хипонимске) и које се према диференцијалним значењским елементима раслојавају у подгрупе, микрогрупе и микроредове.sr
dc.description.abstractThe concept of emotions represents a dynamic system, whose development depends on extralinguistic and language factors. One of the basic instruments of the conceptualization of emotions is the conceptual metaphor, the mental mechanism through which we tried to understand and organize the lexical system of emotions in the Serbian speech of Prizren. From the ideographic description of languages’ point of view, from the content sense to the instruments of their representation, lexemes denoting emotions can be presented in a hierarchical structure. Noun phrases which in Serbian speech of Prizren denote feelings are organized in a lexico-semantic group on the basis of categorical label ʼfeelingʻ. Integral semantic component ʼfeelingʻ connects lexemes which among themselves create content paradigmatic relationships (synonymous, antonymous, hyponymic), and which are diverged into subgroups (the ones with hyperseme ʼpositive feelingsʻ and the ones with hyperseme ʼnegative feelingsʻ), microgroups (ʼpleasureʼ, ʻloveʻ, ʻrageʻ, ʻconcernʻ, ʻsadnessʻ, ʻfearʻ, ʻjealousyʻ, ʻhatredʻ, ʻremorseʻ, ʻshameʻ, ʼupsetʻ), and microrows (synonymous series with dominants rados, l’ubav, vesvesa, l’utina, briga, žal, stra, l’ubomora, mrzos, stram, pišmanlьk).en
dc.language.isosrsr
dc.publisherКрагујевац : Филолошко-уметнички факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/178020/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceПутевима српских идиомаsr
dc.subjectлексичко-семантичка групаsr
dc.subjectlexico-semantic groupsr
dc.subjectemotionssr
dc.subjectSerbian speech of Prizrensr
dc.subjectемоцијеsr
dc.subjectсрпски призренски говорsr
dc.titleЛексичко-семантичка група именица са хиперсемом ’осећање’ у српском призренском говоруsr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractMilosavljević, Tanja Z.; Leksičko-semantička grupa imenica sa hipersemom ’osećanje’ u srpskom prizrenskom govoru;
dc.citation.spage151
dc.citation.epage170
dc.description.otherМ. Ковачевић и В. Поломац (ур.)sr
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/19832/TMilosavljevicIdiomi.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record