Show simple item record

Vlchs music of Homolje in the legacy of Olivera Mladenović

dc.contributorМаринковић, Соња
dc.contributorДодик, Санда
dc.contributorПанић Кашански, Драгица
dc.creatorРадивојевић, Маја Љ.
dc.date.accessioned2019-07-05T10:13:30Z
dc.date.available2019-07-05T10:13:30Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-99938-27-29-0
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/6291
dc.description.abstractОливера Младеновић бавила се истраживањем влашке културе осамдесетих година прошлог века. На снимцима који се налазе у архиви Етнографског института САНУ забележена је и вокална пракса Влаха из Хомоља, а материјал је снимљен на 6 аудио-касета, које су дигитализоване. Будући да су етномузиколошка проучавања поменуте области веома оскудна, забележена грађа свакако представља драгоцено сведочење о музичкој култури влашке етничке заједнице. Циљ рада јесте утврђивање специфичности забележених примера, на основу етномузиколошке анализе и транскрипције, као и издвајање вокалних жанрова који се налазе на овим аудио касетама. Вокалним примерима са снимака Оливере Младеновић биће придружени постојећи примери из литературе, као и примери актуелне праксе забележени од стране ауторке овог рада. На овај начин формираће се бар делимична слика музичког живота Влаха у Хомољу од осамдесетих година прошлог века до данас, а њиховом компарацијом сагледаће се континуитет и промене.sr
dc.description.abstractOlivera Mladenović researched the Vlach culture in the 1980s. The recordings are in the archives of the Ethnographic Institute of SASA, and the Vlach vocal practice from Homolje was recorded too. The material was recorded on 6 audio cassettes that were digitized. Since ethnomusicological studies in this area are very scarce, the recorded material is certainly a valuable testimony to the musical culture of the Vlach ethnic community. The aim of the paper is to determine the specificity of the recorded examples, based on ethnomusicological analysis and transcription, as well as the selection of vocal genres on these audio cassettes. Vocal examples from the recordings of Olivera Mladenović will be accompanied by existing examples from literature, as well as examples of current practice recorded by the author of this paper. In this way, at least a partial picture of the musical life of the Vlachs in Homolje will be formed from the 1980s to the present, and by their comparison we will see continuity and change.sr
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.publisherБања Лука : Академија умјетности Универзитета у Бањој Луциsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/177004/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceВладо С. Милошевић: етномузиколог, композитор и педагог, Традиција као инспирација, Научни скуп (апстракти)sr
dc.subjectОливера Младеновићsr
dc.subjectвлашка музикаsr
dc.subjectвокална праксаsr
dc.subjectOlivera Mladenovićsr
dc.subjectVlchs musicsr
dc.subjectvocal practicesr
dc.titleВлашка музика Хомоља у заоставштини Оливере Младеновићsr
dc.titleVlchs music of Homolje in the legacy of Olivera Mladenovićsr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractRadivojević, Maja Lj.; Vlaška muzika Homolja u zaostavštini Olivere Mladenović;
dc.citation.spage72
dc.citation.epage73
dc.identifier.cobiss8063768
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/19709/Radivojević, Zaostavština O. Mladenović.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record