Show simple item record

dc.contributorДимитријевић Марковић, Светлана
dc.creatorВуксановић-Мацура, Злата
dc.date.accessioned2019-06-26T11:34:31Z
dc.date.available2019-06-26T11:34:31Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-86-89779-65-3
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/6267
dc.description.abstractСтамбене целине и њихове урбане матрице су важан елемент градског пејзажа,а различити аспекти њихове заштите све више привлаче пажњу. Знатан део тог интересовања још увек је усмерен на појединачне објекте и њихове архитектонске вредности, а много мање на њихова урбанистичка решења по којима су оне формиране и трансформације којима су изложене. Ове целине, мада су често утицале на урбану форму града, данас не уживају степен заштите равноправан ономе који имају изграђене структуре. С друге стране, урбане целине и њихови просторни обрасци посебно су осетљиви на промене изазване економским развојем и модерним стилом живота. У овом тексту су анализирани примери двеју стамбених целина у Београду – Котеж Неимар и Нови Неимар – насталих иницијативом Грађевинско-техничког предузећа и акционарског друштва „Неимар“. Формиране су у периоду између два светска рата по узору на веома присутан концепт вртног града, односно вртних квартова и предграђа. Савремене трансформације које се у њима одвијају много више следе концепт „компактног града“ него првобитни узор, што представља и највећи ризик за очување њиховог идентитета и специфичности. Намера овог текста јесте да, с једне стране, предочи ризике очувања планираних стамбених целина, а с друге – укаже на значај њихове заштите, како би се допринело и побољшању присутне праксе у заштити урбаног наслеђа.sr
dc.description.abstractResidential areas and their urban patterns are an essential element of the city landscape, and various aspects of their protection are increasingly attracting attention. This interest is still largely focused on individual buildings and their architectural values, and much less on the urban plans that shaped them and to the transformations to which they are exposed. Although these areas contributed to the urban form of the city, do not enjoy the degree of protection equal to those that built structures enjoy. On the other hand, urban areas and their spatial patterns are particularly sensitive to changes caused by economic development and the modern lifestyle. This article analyzes examples of two residential units in Belgrade - Kotež Neimar and Novi Neimar - established by the Neimar construction and engineering company and joint stock company. They took shape between the two world wars based on the concept of garden city, or garden quarters and suburbs. The modern transformations that have been taking place in these areas conform to the idea of a compact city much more than to the original pattern, which poses a significant risk in preserving their identity and specificity. This article seeks to present the risks associated with the protection of planned residential areas, on the one hand, and to highlight the importance of their protection, on the other, thereby contributing to the improvement of the current practice in the protection of the entire urban heritage.en
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград: Завод за заштиту споменика културе града Београдаsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/47007/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceКултурно наслеђе - ризици и перспективе: зборник радоваsr
dc.subjectвртни градsr
dc.subjectкомпакт градsr
dc.subjectурбана матрицаsr
dc.subjectзаштита стамбених целинаsr
dc.subjectурбана трансформацијаsr
dc.subjectgarden citysr
dc.subjectcompact citysr
dc.subjecturban patternssr
dc.subjectprotection of residential areassr
dc.subjecturban transformationssr
dc.titleРизици очувања и заштите стамбених целина и урбаних матрица / Protection Risks Associated with Residential Areas and Urban Patternssr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractVuksanović-Macura, Zlata; Rizici očuvanja i zaštite stambenih celina i urbanih matrica / Protection Risks Associated with Residential Areas and Urban Patterns;
dc.rights.holderауторsr
dc.citation.spage71
dc.citation.epage80
dc.identifier.cobiss276552204
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/19646/bitstream_19646.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record