Show simple item record

Пабрстиње: прасловенски реликт на словенском југу

dc.creatorБјелетић, Марта
dc.date.accessioned2019-05-29T11:36:32Z
dc.date.available2019-05-29T11:36:32Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn0350–185x
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/6185
dc.description.abstractВ статье расcматривается этимология сербского диалектного существительного пабрcтиње „остатки конопли“.ru
dc.description.abstractУ раду се предлаже етимологија срп. дијал. именице пабрcтиње „остаци изломљених и закржљалих стабљика конопље“, која до сада није била предмет етимолошке анализе. Заједно са варијантом пабрскиње „остаци од конопље кад се она таре на трлици“, као и буг дијал. парале лама (пабрcтинве „остаци конопље при брању“, пабрњшнак, пабрcник, пабирљсњк „остаци конопље након млаћења“), разматрана именица доводи се у везу са породицом рус. дијал. глагола бросатњу значењу: „чистити (лан, конопљу од главица, зрна, поздера)“ и „брати, чупати, кидати“. Тај глагол представља пример семантичке специјализације псл. глагола *brbsati „брисати, гулити, стругати“, чије се континуанте јављају у источно- и јужнословенским језицима. Од посебног је значаја чињеница да су поменута значења посведочена и у балтским језицима (лит. brukti, bruku „трљати лан“, braukyti, braukan „id.“, лет. braicit, bratiku „откидати, чупати (лишће, лан)“). Усамљени српски и бугарски дијал. облици не само да се доводе у везу са псл. глаголом *brbsati (a не, као што је то предложено за буг. именице, са глаголом брљсти „брстити“), већ се третирају и као псл. реликти који сведоче да се и на јужнословенском терену сачувало специјализовано, можда још балто-словенско, значење пcл. глагола “brosati.sr
dc.language.isorusr
dc.publisherБеоград : Институт за српски језик САНУsr
dc.publisherБеоград : Српска академија наука и уметностиsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/MPN2006-2010/148004/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceЈужнословенски филологsr
dc.subjectсербский языкsr
dc.subjectславянские языкиsr
dc.subjectдиалектная лексикаsr
dc.subjectпраславянский реликтsr
dc.subjectэтимологияsr
dc.titleПабрстиње: праславянский реликтна славянском югеsr
dc.titleПабрстиње: прасловенски реликт на словенском југуsr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractBjeletić, Marta; Pabrstinje: praslovenski relikt na slovenskom jugu; Pabrstinje: praslavяnskiй reliktna slavяnskom юge;
dc.rights.holderИнститут за српски језик САНУsr
dc.citation.spage123
dc.citation.epage134
dc.citation.volume66
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/19204/bjeletic.pabrstinje.2010.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record