Show simple item record

Развојне тенденције у савременом пољском језику

dc.creatorZareba, Аlfred
dc.date.accessioned2019-04-25T12:38:44Z
dc.date.available2019-04-25T12:38:44Z
dc.date.issued1979
dc.identifier.issn0350–185x
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/5791
dc.description.abstractПриказ социолингвистичких услова у Пољској током последњих шездесетак година (у периоду поделе пољске територије између три државе, тзн. до 1918. год., од ослобођења до 1939, год., и, најзад, у току II светског рата све до 1945. год. и до данас). Посебно су наглашене битне ванјезичке промене после 1945. године: велике миграције становништва, индустријализација и урбанизација, ширење просвете и културе и сл. Размотрен је утицај наведених социјалних фактора на језик, који води ка следећим резултатима: а, формирање нових пољских мешовитих дијалеката, б. ширење пољског књижевног језика, в. нивелација односно нестанак дијалеката, г. утицај дијалеката на књижевни језик, д. слабљење стандарда у књижевном језику. Карактеристика важнијих језичких промена у свим подсистемима: фонологији и фонетици (пре свега деназализација и ширење особина дијалекатског изговора), у промени (тенденција ка губитку промене код од ређених категорија, описна компарација придева), у творби речи (различите појаве скраћивања, мултивербизација), синтакси (промене у рекцији), најзад, посебно изразите промене у области лексике (позајмице, лексички неологизми, неосемантизми), такође у односу на лична имена. Закључци показују динамику и диференцијацију промена у појединим подсистемима, утицај административних фактора и масовних медија на језик, а такође зависност тих промена од развоја самог језика. На крају - покушај опште оцене промена и развојних тенденција у савременом пољском језику.sr
dc.language.isoothersr
dc.publisherБеоград : Институт за српскохрватски језикsr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceЈужнословенски филологsr
dc.titleTendencје rozwojowe we wspołсzesnym jezуku polskimsr
dc.titleРазвојне тенденције у савременом пољском језикуsr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractZareba, Alfred; Razvojne tendencije u savremenom poljskom jeziku; Tendencje rozwojowe we wspołszesnym jezuku polskim;
dc.rights.holderИнститут за српски језик САНУsr
dc.citation.spage99
dc.citation.epage111
dc.citation.volume35
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/18056/zareba.tendencje.1979.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record