Now showing items 1-17 of 17

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   Bellscapes [1]
   Church Music : Ectoechos [1]
   Imaginary Museum of Mokranjac's Works: recordings of secular choral music [1]
   Kosovo and Metohija : A Musical Image of Multiculturalism in the 1950s and 1960s [1]
   Simonida: Opera in one act. On Lipar: Cycle of songs for bass and orchestra, lyrics by Đura Jakšić [1]
   Sonatas of Petar Stojanović [1]
   The Treasury of Serbian Chant: bishop Sava (Vuković) [1]
   The Wedding of Miloš: excerpts from the Opera ; The Peasants: a Folk Opera in 3 Acts [1]
   Vocal and instrumental tradition of Gornja Jasenica : What echoes through the green forest [1]
   Женидба Милошева: одломци из опере ; Сељаци: народна опера у 3 чина [1]
   Имагинарни музеј Мокрањчевих дела: снимци световне хорске музике [1]
   Косово и Метохија [Звучни снимак] : музичка слика мултикултуралности 50-их и 60-их година ХХ века [1]
   Певачка и свирачка традиција Горње Јасенице : Шта се чује кроз гору зелену [1]
   Симонида: опера у једном чину. На Липару: циклус песама за бас и оркестар, на стихове Ђуре Јакшића [1]
   Сонате Петра Стојановића [1]
   Српско појање у XX веку: појачка ризница владике др Саве (Вуковића) [1]
   Црквена музика: осмогласник [1]