Show simple item record

Preserving the Framing Verse „Оj, ubava, ubava devojko!“ („Oh, you Beautiful Girl“) in the Folklore Singing Praxis of the Svrljig Surroundings

dc.contributorПетровић, Сретен
dc.contributorБогдановић, Недељко
dc.creatorДумнић, Марија
dc.date.accessioned2019-01-06T20:35:56Z
dc.date.available2019-01-06T20:35:56Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978–86–907131–2–7
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/4758
dc.description.abstractУ овом раду се говори о оквирном стиху „Ој, убава, убава девојко!“ који је континуирано заступљен у фолклорној певачкој пракси Сврљига већ дужи низ година. Размотренени су структурни и значењски аспекти самог феномена оквирног стиха, као и његове карактеристике у наведеном облику. Посебна пажња је посвећена вези поетског оквира „Ој, убава, убава девојко“ са функционално одређеним мелопоетским облицима везаним за годишњи обредно-обичајни циклус. Извршен је покушај утврђивања дијахронијске постојаности ових песама, а размотрена је и међужанровска кохерентност примера са датим оквирним стихом. Указано је на потенцијалну способност оквирног стиха да буде означитељ одређеног напева у фолклорној пракси.sr
dc.description.abstractThis paper is on the framing verse „Oj ubava, ubava devojko“which is continuously in the folklore singing praxis of Svrljig. There is structural and meaningful aspect of the phenomenon of the framing verse, as well as connection of the poetic frame „“Oj ubava, ubava devojko“from the functional determined small poetic forms connected with the annual ritual cycle.en
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.publisherСврљиг : Културни центар Сврљигsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/177004/RS//
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceЕтно-културолошки зборник (15)sr
dc.subjectСврљигsr
dc.subjectоквирни стихsr
dc.subjectнапевsr
dc.subjectжанрsr
dc.subjectОј, убава, убава девојко!sr
dc.titleОчување оквирног стиха ‘Ој, убава, убава девојко!’ у фолклорној певачкој пракси околине Сврљигаsr
dc.titlePreserving the Framing Verse „Оj, ubava, ubava devojko!“ („Oh, you Beautiful Girl“) in the Folklore Singing Praxis of the Svrljig Surroundingsen
dc.typebookPartsr
dc.rights.licenseBY-NC-SAsr
dcterms.abstractDumnić, Marija; Preserving the Framing Verse „Oj, ubava, ubava devojko!“ („Oh, you Beautiful Girl“) in the Folklore Singing Praxis of the Svrljig Surroundings; Očuvanje okvirnog stiha ‘Oj, ubava, ubava devojko!’ u folklornoj pevačkoj praksi okoline Svrljiga;
dc.citation.volume79–94
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/14863/Ocuvanje_okvirnog_stiha_Oj_ubava_ubava_d.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record