Најчешће претраживани појмови

Претраживани појмоваПретраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
1type_keyword:doctoralThesis468648.20%0.00
2version_keyword:publishedVersion334434.40%0.00
3subject_keyword:Serbia264427.20%0.00
4dateIssued_keyword:2012215722.19%0.00
5subject_keyword:agritourism152615.70%0.00
6subject_keyword:Chrysomelidae130413.41%0.00
7subject_keyword:biogeography121612.51%0.00
8subject_keyword:diversity116912.03%0.00
9dateIssued_keyword:2014114611.79%0.00
10subject_keyword:biоgеоgrаfiја105510.85%0.00

Укупно

Претраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
9721100.00%0.00