Show simple item record

dc.contributorUrkom, Aleksander
dc.creatorТешић, Ана Ж.
dc.date.accessioned2018-12-14T09:39:18Z
dc.date.available2018-12-14T09:39:18Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-963-284-499-2
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/4574
dc.description.abstractThe paper analyzes Romance borrowings in the domain of atmospheric phenomena, such as wind names, in the vernaculars of Montenegro. The material is taken from dialectal dictionaries of coastal and inland vernaculars of Montenegro and then analyzed from the standpoint of etymology, lexicology and semantics. Finally, the examined lexemes are compared with Romance borrowings in other vernaculars of the Adriatic in order to indicate different phonetic changes that have occurred in these borrowings.en
dc.description.abstractЛексеме којима се означавају различите атмосферске појаве, попут ветрова и олуја, значајан су део говора Јадранског приморја, јер временски услови умногоме утичу на свакодневни живот и рад становника овог поднебља, а нарочита на риболов, трговину, пловидбу. Ова лексика је сама по себи специфична јер спада како у општи лексички фонд, тако и, једним својим делом, у поморску терминологију у ширем смислу (називи ветрова, олуја итд.). За потребе овог рада анализиран је само део ове велике терминолошке скупине, а то су називи ветрова романског порекла. Грађа је ексцерпирана из дијалекатских речника који доносе лексички материјал из приморских и континенталних говора Црне Горе. Прикупљени материјал разматран је са лексиколошког, етимолошког и семантичког аспекта. Уз сваки назив наведени су и различити фонетски варијетети из других приморских говора да би се указало на могуће промене до којих је дошло у овим позајмљеницама, односно да би се показала дијалекатска адаптација ових романизама у говорима Црне Горе и читавог Јадранског приморја.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherBudapest : Eötvös Loránd Universitysr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/178007/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceFiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája IIIsr
dc.subjectсрпски (српско-хрватски)sr
dc.subjectSerbian languagesr
dc.subjectetymologysr
dc.subjectlexicologysr
dc.subjectsemanticssr
dc.subjectRomance borrowingsr
dc.subjectwind namessr
dc.subjectетимологијаsr
dc.subjectлексикологијаsr
dc.subjectсемантикаsr
dc.subjectроманизамsr
dc.subjectназиви ветроваsr
dc.titleНазиви романског порекла за атмосферске појаве у говорима Црне Горе – називи ветроваsr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractTešić, Ana Ž.; Nazivi romanskog porekla za atmosferske pojave u govorima Crne Gore – nazivi vetrova;
dc.citation.spage278
dc.citation.epage281
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/14299/bitstream_14299.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record