Show simple item record

Etymology in journal "Naš jezik" ; Этимология в журнале "Наш језик"

dc.contributor.advisorMilanović, Aleksandar
dc.contributor.otherLoma, Aleksandar
dc.contributor.otherStanišić, Vanja
dc.creatorJanković, Jelena D.
dc.date.accessioned2017-12-20T13:08:19Z
dc.date.accessioned2018-12-04T13:13:36Z
dc.date.available2017-12-20T13:08:19Z
dc.date.available2018-12-04T13:13:36Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=5489
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:16881/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=49655567
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/9029
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/4524
dc.description.abstractПредмет дисертације су етимолошки подаци који се налазе у чланцимаобјављеним у лингвистичком часопису „Наш језик“ у временском распону од1932/1933. до 2013. године. Међу његовим корицама су се, у складу с програмомчасописа, нашли радови посвећени изучавању и нормирању српског (ранијесрпско-хрватског) књижевног језика, решавању питања језичке културе, неговањуте културе и усмеравању правца њеног даљег развитка. Иако је у „Нашем језику“објављен мањи број етимолошких студија, часопис се показао као богат изворетимолошких података, а под тим подразумевамо сваку информацију која се тичепорекла, развоја и/или историје одређене речи, израза или синтаксичкеконструкције...sr
dc.description.abstractThe subject of this dissertation is the etymological information found in thepapers published in the linguistic journal Naš jezik from 1932/1933 to 2013. Inaccordance with the journal program, the papers published in these volumes are dealingwith topics such as study and standardization of the Serbian (formerly Serbo-Croatian)literary language; they are also addressing various language culture issues, fosteringlanguage culture as well as steering the direction of its further development. Eventhough only a smaller number of etymological studies have been published in thejournal Naš jezik, it has proven to be a rich source of etymological information, and bythat, we mean any information concerning origin, development, and/or history of aspecific word, phrase or syntactic construction...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/178007/RS//
dc.rightsopenAccess
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectсрпски (српско-хрватски) језикsr
dc.subjectSerbian (Serbo-Croatian)en
dc.subjectlinguistic journal Naš jeziken
dc.subjectetymologyen
dc.subjectlexicologyen
dc.subjectRussian loanworden
dc.subjectCzech loanworden
dc.subjectНаш језик (часопис)sr
dc.subjectдијахронијска лингвистикаsr
dc.subjectлексикологијаsr
dc.subjectрусизамsr
dc.subjectбохемизамsr
dc.subjectdiachronic linguisticsen
dc.subjectетимологијаsr
dc.titleЕтимологија у часопису "Наш језик"sr
dc.title.alternativeEtymology in journal "Naš jezik" ; Этимология в журнале "Наш језик"en
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractМилановић, Aлександар; Лома, Aлександар; Станишић, Вања; Јанковић, Јелена Д.; Etimologija u časopisu "Naš jezik";
dc.type.versionpublishedVersion
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/25736/Disertacija(10).pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record