Show simple item record

The process of formulation of an urban plan for informal Roma settlements – the example of Mala Guba in Prokuplje

dc.contributorVárady, Tibor
dc.creatorМацура, Владимир
dc.creatorВуксановић-Мацура, Злата
dc.date.accessioned2018-11-18T18:12:38Z
dc.date.available2018-11-18T18:12:38Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-86-7025-767-2
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/4492
dc.description.abstractУ раду је приказан процес израде плана детаљне регулације неформалног ромског насеља Мала Губа у Прокупљу. Описани су и дискутованo je o кључним корацима процеса кроз које се прошло, како би на крају план прихватили Роми и усвојила Скупштина општине Прокупље. Процес и његови кораци који су овде изложени, нису дефинисани Законом о планирању и изградњи – али њиме нису ни искључени; они су сугерирани Водичем за легализацију неформалних ромских насеља који је приредила Мисија ОЕБС-а у Србији у сарадњи са Министарством животне средине и просторног планирања Републике Србије. Суштина спроведеног процеса била је да су се три релевантна актера – општина Прокупље са својим службама, ромска заједница Мале Губе са Друштвом Рома Прокупље и урбанистички тим Југословенског института за урбанизам и становање (ЈУГИНУС) са Друштвом за унапређивање ромских насеља (ДУРН) – повезали, усагласили сва кључна питања и на тој основи израдили одговарајући урбанистички план. При том се пошло од два става. Први, да је партиципација, односно учешће становника Мале Губе, и заједнице у целини и породица и појединаца, у доношењу одлука у свим фазама израде урбанистичког плана, основно право и кључни предуслов за реализацију плана која ће се током времена обављати. Друго полазиште јесте да план треба да буде на линији стандарда којима ће бити обезбеђена одрживост насеља и његовог даљег развоја у циљу стварања животног амбијента који ће бити једнак другим насељима Прокупља.sr
dc.description.abstractThe paper presents the process of formulation of a detailed regulation plan for the informal Roma settlement of Mala Guba in Prokuplje. It describes and discusses the key steps undertaken in the process in order to ensure the plan’s acceptance by the Roma population and adoption by the Municipal Assembly of Prokuplje. The process and the steps outlined in the paper are not defined by the Law on Planning and Construction. Nevertheless, they are not precluded by the law and they are suggested by the document Guidelines for Legalization of Informal Roma Settlements, prepared by the OSCE Mission to Serbia in cooperation with the Ministry of Environment and Spatial Planning of the Republic of Serbia. The implemented process essentially involved the three relevant parties – the Municipality of Prokuplje with its services, the Roma community of Mala Guba with the Roma Association of Prokuplje, and the urban planning team of the Yugoslav Institute for Urban Planning and Housing (JUGINUS) with the Society for the Improvement of Roma Communities (DURN) – reaching agreement on all the key issues, and developing, based on this, an appropriate urban plan. Two positions were used as the starting point. One was that participation, i.e. the involvement of the inhabitants of Mala Guba, individuals, families and community in general, in all stages of the elaboration of the urban plan was their fundamental right and the key precondition for the plan’s implementation that would subsequently take place. According to the other position, the urban plan should be elaborated along the line of standards that would ensure the sustainability of the settlement and its further development towards creating a living environment equal to other neighbourhoods of Prokuplje.en
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : САНУ, Одељење друштвених наука, Одбор за проучавање живота и рада Ромаsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/47007/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceРоми Србије у XXI веку / Serbian Roma in XXI Centurysr
dc.subjecturbanističko planiranjesr
dc.subjectparticipacijasr
dc.subjectmetodologijasr
dc.subjectneformalna naseljasr
dc.subjectromska naseljasr
dc.subjecturban planningsr
dc.subjectstakeholders’ participationsr
dc.subjectmethodologysr
dc.subjectinformal settlementssr
dc.subjectRoma settlementssr
dc.titleПроцес израде урбанистичког плана за неформална ромска насеља - пример Мале Губе у Прокупљуsr
dc.titleThe process of formulation of an urban plan for informal Roma settlements – the example of Mala Guba in Prokupljeen
dc.typebookPartsr
dc.rights.licenseARRsr
dcterms.abstractVuksanović-Macura, Zlata; Macura, Vladimir; Proces izrade urbanističkog plana za neformalna romska naselja - primer Male Gube u Prokuplju;
dc.rights.holderSANUsr
dc.citation.spage167
dc.citation.epage189
dc.identifier.cobiss525752932
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/14027/Proces_izrade_urbanisticog_plana_za_nef.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record