Now showing items 515-534 of 699

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   Young Bosnia: Literary Action 1908-1914 [1]
   Yugoslav Diplomacy and the Greek Coup d’État of 1967 [1]
   Yugoslav-Italian Economic Relations (1918‒1929): Main Aspects [1]
   Zoran Milutinović, Getting Over Europe. The Construction of Europe in Serbian Culture (Studia Imagologica Series). Amsterdam – New York: Rodopi, 2011, pp. 288. [1]
   Μελποµένη Κατσαροπούλου, Η προγραµµατική βάση της σερβικής εθνικής πολιτικής τον 19ο και 20ο αι. Το 'Načertanije' του Ηλία Γκαράσανιν, Εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη, 2003, 302 str [1]
   Μελποµένη Κατσαροπούλου, Ιστορία του Μαυροβουνίου από το Συνέδριο του Βερολίνου µέχρι το τέλος του Α Παγκοσµίου Πολέµου. Εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2004, 284 str [1]
   Абразија зуба као обележје хумане популације културе Лепенског Вира [1]
   Амблематски мотиви на барокним капијама Београда [1]
   Амијан Марцелин и смрт Теодосија Старијег [1]
   Апокрифне молитве и заклињања код јужних Словена [1]
   Балканское языкознание, Академия наук СССР, Институт славяноведения и балканистики, Москва 1973 [1]
   Бедекер и Мајер - слика Балканског полуострва за путнике [1]
   Белешке о Гласинцу - Аутаријати [1]
   Белешке о Гласинцу - хронолошка и територијална питања [1]
   Богородица бездинска и верско-политички програм патријарха Арсе IV Јовановића [1]
   Богородица Млекопитатељница из Пећке патријаршије - ново тумачење [1]
   Божанска отмица као фунерални мотив-пример стеле из Виминацијума [1]
   Бој на Мишару 190 година касније, Зборник радова, Народни музеј, Шабац, 1997 [1]
   Бојаџиева Стојанка, Добрева Доротеја, Петкова Светла: Фолклор, традиције, култура - зборник у част Светлане Стојкове, Софија, 2002 [1]
   Бриги и Фригијци - паралелизам између Балкана и Мале Азије ха основу археолошких, лингвистичких и историјских података [1]