Show simple item record

Blood : literature, culture

dc.creatorДетелић, Мирјана
dc.creatorДелић, Лидија
dc.date.accessioned2018-10-15T12:24:56Z
dc.date.available2018-10-15T12:24:56Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-86-7179-097-0
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/3921
dc.description.abstractЗборник Крв. књижевност, култура четврти је у низу темата иницијално инспирисаних анималистичким студијама које су, у оквирима студија културе и категорија моћи, репрезентације и другости, на новим основама почеле да проучавају животиње. Идеја овог уредничког прегнућа била је да се у интерференцији различитих хуманистичких дисциплина животиње везане за основне просторне координате (горе : доле) и основне природне елементе (ваздух : земља : вода : ватра) представе и анализирају у различитим врстама уметности и различитим културним стратусима. Супституирајући ватру сродним симболичким елементом и одустајући од животиња као обједињујућег фактора (не и од животиња као теме!), уреднице су одлучиле да се у овом последњем темату окрену мотиву крви у миту, фолклору, уметностима и култури најшире. Књига која је пред нама оправдала је, чини се, овакав избор. Истраживачке теме покриле су широк распон култура, и у синхроној и у дијахроној пројекцији, широк опсег жанрова (усмених, писаних, филмских), начињен је својеврстан пресек кроз „историју идеје“ о крви у језичком, митском и историјском памћењу, разматране су неке од кључних фигура везаних за фолклор, књижевност и филм, иницијално везаних за простор Балкана (вампири, Дракула). Различитим методолошким захватима битно је разуђена слика о сферама у којима крв фигурира као стабилан симбол и начинима на који она функционише у систему културе – интерференција са другим симболима (вино), позиционирање у антиномији дух : тело (месо), импликације сродства, греха, кривице, злочина (над људима и животињама), савести, институционализовање у обичајној (крвна освета) и судској пракси (суд крви). Атрибуција („црна крвца“), фразеологија, псовке и сродни слојеви језичког идиома петрифицирали су, као и митско-фолклорни наративи, архаичне представе и на сасвим особен начин показали на који се начин крв укључује у шири концепт људске когниције.sr
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.publisherБеоград : Балканолошки институт Српске академије наука и уметностиsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/178010/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.subjectСрпска народна књижевностsr
dc.subjectКрвsr
dc.subjectEпске формулеsr
dc.subjectliterature
dc.subjectblood
dc.titleКрв: књижевност, култураsr
dc.titleBlood : literature, cultureen
dc.typebooksr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractDetelić, Mirjana; Delić, Lidija; Krv: književnost, kultura / Blood: literature, culture;
dc.description.otherПосебна издања 134. Балканолошки институт Српске академије наука и уметностиsr
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/12515/bitstream_12515.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record