Show simple item record

Несврстани хуманизам Рудолфа Бручија: композитор и друштво самоуправног социјализма

dc.contributorMedić, Ivana
dc.creatorSovtić, Nemanja
dc.date.accessioned2018-09-05T20:50:01Z
dc.date.available2018-09-05T20:50:01Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1450-9814 (print)
dc.identifier.issn2406-0976 (online)
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/3737
dc.description.abstractIn 1979 the oratorio We Are All a Single Party was performed, composed by the Yugoslav composer Rudolf Bruči, who in an interview for the Novi Sad daily newspaper Dnevnik explained his driving motives in the following way: “I wanted to preserve the spirit of our revolutionary songs and to speak in a modern, familiar way, understandable to everyone, about the decades in which our revolution was born and grew; about the legendary activities of pre-war communists, the difficult days of the War of National Liberation, the liberation and reconstruction of the country, about Tito and his invaluable contribution to the development of our self-management socialism and non-aligned humanism” (Dnevnik, 10 April, 1979). In this article I argue that the syntagm “non-aligned humanism” is suitable for identifying the connection between the aesthetic and the political in Rudolf Bruči’s creative output, observed as a consistent author’s opus. At the core of this thesis lies the assumption that non-alignment in regard to the West or East was a major political and aesthetic orientation of Yugoslav self-management socialism. The intersubjective field of this self-management socialist pluralism produced creative entities – composers such as Bruči – whose works were created under the principles of direct political engagement and modernist aestheticism as different manifestations of the same ideology. Within the specific rationality of non-aligned humanism, the concrete poetic-morphological characteristics of Bruči’s compositions become coherent subjective (Bruči’s personal) and objective (social) achievements.en
dc.description.abstractСтваралаштво Рудолфа Бручија, југословенског композитора и члана Савеза комуниста СФР Југославије, још увек је недовољно истражено. Индивидуализација Бручијевог стваралачког субјекта захтева стилску анализу композиторовог музичког језика и разумевање друштвеног контекста у којем је настало његово дело. Теорија идеологије, поткрепљена елементима друштвене историје социјалистичке Југославије, представља ослонац за хипотезу о идеолошком хоризонту самоуправног плурализма као кључном ослонцу ауторске конзистентности Бручијевог опуса. Рефлексија друштвено одговорног стваралаштва у светлу самоуправног социјализма и његових унутрашњих и спољних оријентација дата је експлицитно у композиторовим написима. На позадини специфичне рационалности самоуправног плурализма, транспонованог у естетичку идеологију, стилски различите Бручијеве композиције сливају се у непротивречан ауторски опус. Бручијева стваралачка пракса и аутопоетички искази реферишу се на несврстано политичко понашање социјалистичке Југославије, оличено у (не)бивању (н)и на Истоку (н)и на Западу. На иманентно музичком нивоу несврстани хуманизам се манифестује као артикулација националног класицизма у пољу радикалног и умереног модернизма, односно интеракција морфолошких и семиолошких елемената музичког језика у функцијама/значењима спољне принуде модернизације и њеног саображавања са претпоставкама хуманог бићаsr
dc.language.isoensr
dc.publisherBelgrade : Institute of Musicology, Serbian Academy of Sciences and Artssr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceМузикологија / Musicology
dc.subjectRudolf Bručisr
dc.subjectself-managementsr
dc.subjectnon-alignmentsr
dc.subjecthumanismsr
dc.subjectEastsr
dc.subjectWestsr
dc.subjectРудолф Бручиsr
dc.subjectсамоуправљањеsr
dc.subjectнесврстаностsr
dc.subjectхуманизамsr
dc.subjectИстокsr
dc.subjectЗападsr
dc.titleThe Non-Aligned Humanism of Rudolf Bruči: The Composer And The Society of Self-Management Socialismen
dc.titleНесврстани хуманизам Рудолфа Бручија: композитор и друштво самоуправног социјализмаsr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractСовтић, Немања; Nesvrstani humanizam Rudolfa Bručija: kompozitor i društvo samoupravnog socijalizma;
dc.citation.spage83
dc.citation.epage97
dc.citation.volumeII
dc.citation.issue23
dc.identifier.doi10.2298/MUZ1723083S
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/11864/bitstream_11864.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record