Now showing items 361-380 of 519

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   Године доброг звука: Миксер Фестивал у Савамали (2012–2016) [1]
   Градска музика на Косову и Метохији у истраживањима српских етномузиколога током двадесетог века [1]
   Даворин Јенко и Стеван Ст. Мокрањац. Биографски фрагменти. Прилог култури сећања [1]
   Два погледа на југословенство у српској музичкој периодици међуратног доба [1]
   Дечји ритмички систем у песмама српског вокалног наслеђа [1]
   Дејан Томић (прир.), Певане песме српских песника, Радио-телевизија Србије, Београд, 2014. [1]
   Дијахронијска перспектива (дис)континуитета вокалног и вокално-инструменталног музичког изражавања Влаха у околини Петровца на Млави [2]
   Докторске академске студије на Универзитету у Манчестеру (Уједињено Краљевство): искуства из праксе и поређење са Докторским академским студијама у Србији [1]
   Документарни филм "Довољно за бесмртност" [1]
   Домаћи репертоар Народног позоришта у Београду (1970-1990) [1]
   Допринос Петра Кранчевића раду Српског црквеног певачког друштва Кранчевић [1]
   Допринос студија перформанса изучавању регионалне популарне музике : "Тамбурица фест" као извођење [1]
   Други концерт за трубу Ивана Јевтића – спектар боја и карактер композиције у верзији са оркестром и верзији са клавиром [1]
   Душан Котур: портрет композитора, педагога и музичког писца. Преглед рукописне заоставштине [1]
   Елементи комичног у опери Мандрагола Ивана Јевтића [1]
   Етномузиколошка истраживања влашке музике у Србији [1]
   Живот опере Борис Годунов М. П. Мусоргског на сцени Опере Народног позоришта у Београду [1]
   Збирка фотографија у Архиву Музиколошког института САНУ [1]
   Звуци суровости: Музика театра суровости Антонена Артоа [2]
   Иван Јевтић – српски композитор са париском адресом и међународним угледом [1]