Now showing items 260-279 of 392

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   Years of sound living: Mikser festival in Savamala (2012-2016) [1]
   YouTube as a platform and a possibility for future multi-media archives [1]
   Zajedničke lestvične osobenosti novije grčke i srpske crkveno-pojačke tradicije [1]
   Značaj digitalizacije muzikalija i zvučnih zapisa u Arhivu i Fonoteci Muzikološkog instituta SANU [1]
   Zvočna krajina spremembe: rekulturiziranje Savamale [1]
   Ана Радошевић, О сценским извођењима Охридске легенде Стевана Христића. Прилог историографији српске балетске сцене, Београд: Музиколошки институт САНУ, 2017. [1]
   Античка грчка митологија посредована латинском културом. О Ариону и Повратку Зефира Властимира Трајковића [1]
   Београдски гудачки квартет као потврда Мокрањчевих афинитета према камерној музици [1]
   Виолетин сан - Вердијева смрт [1]
   Влашка музика Хомоља у заоставштини Оливере Младеновић [1]
   Време вреееме врееееееме: Сагледавање проблема времена у музици на примеру поетике Властимира Трајковића и естетике Томаса Клифтона [1]
   Глас и тело као предмет истраживања: поглед из музикологије [1]
   Глен Гулд, медијска технологија, музикологија [1]
   Године доброг звука: Миксер Фестивал у Савамали (2012–2016) [1]
   Градска музика на Косову и Метохији у истраживањима српских етномузиколога током двадесетог века [1]
   Даворин Јенко и Стеван Ст. Мокрањац. Биографски фрагменти. Прилог култури сећања [1]
   Два погледа на југословенство у српској музичкој периодици међуратног доба [1]
   Дечји ритмички систем у песмама српског вокалног наслеђа [1]
   Дејан Томић (прир.), Певане песме српских песника, Радио-телевизија Србије, Београд, 2014. [1]
   Дијахронијска перспектива (дис)континуитета вокалног и вокално-инструменталног музичког изражавања Влаха у околини Петровца на Млави [2]