Now showing items 1-20 of 23

   Titles
   International conference Kosta P. Manojlović and the Idea of Slavic and Balkan Cultural Unification (1918-1941) [1]
   International conference The tunes of diplomatic and music notes. Music and diplomacy in Southeast Europe (19th–21st century) [1]
   International Interdisciplinary Conference ; Quantum music (and beyond) : music and new technologies in the 21st century [1]
   International Musicological Conference ; Beyond the East - West divide : rethinking Balkan Music's poles of Attraction ; Belgrade, 26-29 September 2013. [1]
   Musical Legacies of State Socialism : Revisiting Narratives about Post-World War II Europe; International Conference, Serbian Academy of Sciences and Arts Belgrade, 24-26. September 2015; book of abstracts [1]
   Program and Abstracts ; Spaces of Modernism : Ljubica Marić in Context ; International musicological conference, Belgrade, 5-7. November 2009. [1]
   Shaping the Present by the Future: Ethno/musicology and Contemporaneity [1]
   Sound Heritage in Ethnomusicology: Approaches and Perspectives [1]
   The Future Of Music History; International conference Serbian Academy of Sciences and Arts Belgrade, 28–30 September 2017; Book of Abstracts [1]
   Une vie et une odyssée créative du compositeur Ivan Jevtić [1]
   Будућност историје музике; Међународни научни скуп Српска академија наука и уметности Београд, 28–30. септембар 2017; Књижица апстраката [1]
   Животна и стваралачка одисеја композитора Ивана Јевтића [1]
   ЗВУК и реч : 70 година Музиколошког института САНУ : програм прославе [1]
   Звучно наслеђе у етномузикологији: Приступи и перспективе [1]
   Международная научная конференция Русско‑сербские певческие связи [1]
   Међународна интердисциплинарна конференција ; Квантна музика (и изван ње) : музика и нове технологије у 21. веку [1]
   Међународна научна конференција Руско‑српске појачке везе [1]
   Међународна научна конференција Трагом звука и депеше. Музика и дипломатија у земљама jугоисточне Европе (19-21. век) [1]
   Међународни научни скуп ; Превазилажење поделе на исток и запад : нова тумачења музике Балкана ; Београд, 26-29. септембар 2013. [1]
   Музичко наслеђе државног социјализма : Преиспитивање наратива о послератној Европи; Међународни научни скуп, Српска академија наука и уметности, Београд, 24-26. септембар 2015; књижица апстраката [1]