Now showing items 1-1 of 1

    • Бела Барток и српска музика 

      Јовановић, Јелена; Ластић, Пера; Томашевић, Катарина (Будимпешта : Српски институт, Београд : Музиколошки институт САНУ, Будимпешта : Музиколошки институт Мађарске академије наука (MTA BTK Zenetudományi Intézete), Сентандреја : Удружење „Вујичић“, 2016)