Now showing items 19-34 of 34

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   Work and Activity of Mihailo Vukdragović and Marko Tajčević [1]
   Антологија или Цветословље : Свакодневно и празнично појање у осам гласова [1]
   Бела Барток и српска музика [1]
   Дело и делатност Михаила Вукдраговића и Марка Тајчевића [1]
   Живот и дело Петра Коњовића : зборник радова са научног скупа одржаног од 25. до 27. октобра 1983, поводом 100-годишњице композиторовог рођења [1]
   Животна и стваралачка одисеја академика Ивана Јевтића [1]
   Корнелије Станковић и његово доба : зборник радова са научног скупа одржаног од 27. до 29. октобра 1981, поводом 150-годишњице композиторовог рођења [1]
   Музика у постсоцијализму: три деценије касније [1]
   Музичке праксе Балкана : Етномузиколошке перспективе [1]
   Музички модернизам - нова тумачења [1]
   Нa маргинама музиколошког канона : композиторска генерација Петра Стојановића, Петра Крстића и Станислава Биничког [1]
   Присуство традиционалне музике у Србији данас : у измењеном радном и празничном свакодневљу [1]
   Простори модернизма: опус Љубице Марић у контексту музике њеног времена [1]
   Радио и српска музика [1]
   Српска музичка сцена: зборник радова са научног скупа одржаног од 15. до 18. децембра 1993. године поводом 125. годишњице Народног позоришта [1]
   Фоноархив Музиколошког Института САНУ : историјски звучни записи у дигиталној ери [1]