Најчешће претраживани појмови

Претраживани појмоваПретраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
1version_keyword:publishedVersion101025.17%0.00
2subject_keyword:ethnomusicology77919.42%0.00
3subject_keyword:musicology64816.15%0.00
4type_keyword:article53813.41%0.00
5dateIssued_keyword:[2001 TO 2009]2776.90%0.00
6dateIssued_keyword:20182716.75%0.00
712345.83%0.03
8type_keyword:other2235.56%0.00
9type_keyword:review2235.56%0.00
10dateIssued_keyword:[2010 TO 2019]1794.46%0.00

Укупно

Претраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
4012100.00%0.06