Now showing items 76-95 of 152

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   Класична традиција у Гласнику Друштва српске словесности [1]
   Когнитивное моделирование терминосистемы предметной области знания [1]
   Константин Бранковић као саоснивач Друштва српске словесности [1]
   Корелације између периодизација књижевног језика и периодизација књижевности [1]
   Критеријуми периодизације и периоди у српској књижевности двадесетог вијека [1]
   Књижевноисторијска начела Павла Поповића у периодизацији српске драме XIX века [1]
   Књижевност у Друштву српске словесности [1]
   Књижевнотеоријски ставови Павла Поповића [1]
   Лексеме из општег лексичког фонда као термини у сфери православне духовности [1]
   Лексика традиционалне културе према тематским пољима [1]
   Лексиколошки и лексикографски аспекти превођења енглеских медицинских израза на српски [1]
   Могућности периодизацијског одређења савремене српске књижевности [1]
   На темељима праксе: периодизација српске књижевности Јована Деретића [1]
   Народни називи воћака код Срба и критеријуми њиховог раслојавања [1]
   О логичким основама српских лингвистичких термина на -ица и –ина (од простора до језика – кретање суфикса у оквиру категорије „квантитети“) [1]
   О некоторых динамических процессах в современной русской терминологии [1]
   О прожимању усмене и писане књижевности у доба ренесансе (виле–госпоје–музе) [1]
   О соотношении интернационального и национального в научных названиях растений (на материале русского языка) [1]
   О термину субјекат у србистици [1]
   Обрада лингвистичких и граматичких термина у двојезичном речнику (на примеру Новог турско-српског речника) Yeni Türkçe-Sırpça Sözlük [1]