Show simple item record

dc.creatorСуботић, Љиљана
dc.creatorПетровић, Владислава
dc.date.accessioned2018-05-19T18:24:42Z
dc.date.available2018-05-19T18:24:42Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.issn0350-185X
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/3078
dc.description.abstractPredmet ovoga rada je rečenični konstituent u specifičnoj sintaksičkoj poziciji koji se vezuje za subjekatski ili objekatski argument posredstvom glagolske radnje tako da se njime taj argument aktualizuje, tj. pripisuje mu se neko obeležje u toku realizacije glagolske predikacije. Takvu funkciju u rečenici imali su inače prevashodno participi. Ukazujući na, u našoj literaturi, evidentnu pojmovno-terminološku neusaglašenost u pogledu ovoga sintaksičkog člana, autorke su se uslovno opredelile za rešenje naznačeno u naslovu rada. U fokus ovog istraživanja stavljeno je funkcionalno-sintaksičko povezivanje navedenog člana sa ostalim rečeničnim konstituentima na sinhronom planu, pri čemu su naznačena gramatička sredstva koja su nekad popunjavala datu poziciju, kao i ona koja se danas tu pojavljuju.sr
dc.rightsopenAccess
dc.sourceЈужнословенски филолог
dc.subjectsintaksasr
dc.subjectdijahronijasr
dc.subjectsinhronijasr
dc.subjectkondenzacijasr
dc.subjectpridevsr
dc.subjectparticipsr
dc.subjectapozitivni atributsr
dc.subjectpredikativni atributsr
dc.titleАпозитивни и/или предикативни атрибут - дијахроно-синхрони аспект - терминолошко-појмовна разматрањаsr
dc.typearticle
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractSubotić, Ljiljana; Petrović, Vladislava; Apozitivni i/ili predikativni atribut - dijahrono-sinhroni aspekt - terminološko-pojmovna razmatranja;
dc.citation.spage1141
dc.citation.epage1160
dc.citation.volume56
dc.citation.issue3-4
dc.type.versionpublishedVersion
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/20814/3156.pdf
dc.citation.other56(3-4): 1141-1160


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record