Show simple item record

Prefixed verbs with the meaning of satisfaction of needs in contemporary Serbian language

dc.creatorМиљковић, Вања
dc.date.accessioned2018-03-25T19:35:08Z
dc.date.available2018-03-25T19:35:08Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/2266
dc.description.abstractПрефиксираним глаголима задовољења потребе, за које је на формалном плану карактеристична појава префикса из- или на- у комбинацији са постформантом се, у овом раду прилазимо из угла когнитивне лингвистике. Аналитички модел који користимо развијен је на основу Фоконијеове и Тарнерове теорије појмовне интеграције. Један улазни простор представља одговарајућа сликовна схема – у овом случају то је УЗРОКОВАНИ ИЗЛАЗАК (за глаголе са префиксом из-), односно КУМУЛАЦИЈА (као сложена варијанта схеме КОНТАКТА, за глаголе са префиксом на-). Други улазни простор јесте имперфективна појмовна структура која одговара основи. Анализа је показала да се код глагола задовољења физиолошке потребе за избацивањем материје и физиолошке потребе за кумулацијом материје, може говорити о директној аналошкој интеграцији улазних структура. У случају физиолошке потребе за спавањем и имперфективних глагола који не означавају физиолошке потребе (читати, јахати и сл.) уочава се структурна несиметричност улазних простора, која се разрешава побуђивањем латентних елемената у УП2 (ПОТРЕБА, ОСЕЋАЈ ЗАДОВОЉЕЊА, МЕНТАЛНИ СВЕТ ТРАЈЕКТОРА). Резултат интеграције је тада метафорички: или се ПОТРЕБА концептуализује као ТРАЈЕКТОР који је избачен из МЕНТАЛНОГ СВЕТА АГЕНСА (испавати се, изуживати се) или се ОСЕЋАЈ ЗАДОВОЉЕЊА концептуализује као ОБЈЕКАТ КУМУЛАЦИЈЕ, који је кумулиран у МЕНТАЛНОМ СВЕТУ АГЕНСА у довољној мери (наспавати се, наплесати се). Постформант "се" појављује се тек у бленди, као индикатор референцијалне истости појмова на номинативном и акузативном месту (агенс – агенсова унутрашњост / агенсов ментални свет). У том светлу размотрено је и питање може ли се о глаголима задовољења говорити као о продуктима циркумфикације.sr
dc.description.abstractThis paper investigates Serbian prefixed verbs with the meaning of satisfaction of needs, such as: najesti se (“to satisfy the need for eating”), ispiškiti se (“to satisfy the need for urinating”), načitati se (“to satisfy the need for reading”). Those verbs have an interesting form: they have the prefix iz- or na- followed by the grammatical word "se" (which originates from the reflexive pronoun "sebe"). We use Fauconnier and Turner’s model of conceptual integration to analyze those verbs. In this model one input space is an image schema which corresponds with a prefix, and the other is a conceptual structure of imperfective verb. Prefix iz- is linked to the image schema for the CAUSED MOTION FROM CONTAINER and the prefix na- activates schema for the CUMULATIVE ACT, which is a complex variant of the CONTACT schema.We found that satisfaction of physiological needs for ejecting something from the body is a non-metaphorical blend of the image schema for the CAUSE MOTION FROM CONTAINER and the imperfective structure, and that satisfaction of physiological needs for eating and drinking is a non-metaphorical blend of the CUMULATIVE ACT and the imperfective structure. On the other hand, satisfaction of the need for sleep and non-physiological needs are metaphorical blends and they are based on two metaphors: SATISFACTION OF THE NEED IS OBJECT OF ACCUMULATION (ACCUMULATED IN THE MIND) and THE NEED IS AN OBJECT EJECTED FROM THE MIND. We also found that the word "se" is a mental operator which indicates that the concept in the accusative position is the same as the concept which has a nominative role.en
dc.language.isosrsr
dc.publisherНови Сад: Филозофски факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/178009/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceЈезици и културе у времену и простору IV/2sr
dc.subjectprefiks na-sr
dc.subjectprefiks iz-sr
dc.subjectslikovne shemesr
dc.subjectpojmovna integracijasr
dc.subjectcirkumfiksacijasr
dc.subjectglagolski prefiksisr
dc.subjectkognitivna lingvistikasr
dc.subjectpojmovne metaforesr
dc.subjectsativnostsr
dc.subjectcirkumfikssr
dc.subjectrefleksivnostsr
dc.subjectimage schemassr
dc.subjectconceptual integrationsr
dc.subjectcognitive linguisticssr
dc.subjectword formationsr
dc.subjectcircumfixationsr
dc.subjectcircumfixsr
dc.subjectconceptual metaphorssr
dc.subjectprefixessr
dc.subjecttvorba rečisr
dc.subjectderivatologijasr
dc.titleО префиксираним глаголима са значењем задовољења потребе у савременом српском језикуsr
dc.titlePrefixed verbs with the meaning of satisfaction of needs in contemporary Serbian languageen
dc.typebookPartsr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractMiljković, Vanja; O prefiksiranim glagolima sa značenjem zadovoljenja potrebe u savremenom srpskom jeziku;
dc.citation.spage301
dc.citation.epage314
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/6885/bitstream_6885.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record