Show simple item record

dc.creatorВлајић-Поповић, Јасна
dc.date.accessioned2018-02-09T13:04:37Z
dc.date.available2018-02-09T13:04:37Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0350–185xsr
dc.identifier.urihttp://dais.sanu.ac.rs/123456789/1955
dc.description.abstractУ раду се након прегледа третмана који речца зар има у граматикама и описним речницима српског језика (као и суседних балканских јужнословенских), разматра њена етимологија: одбацује се Скоково идиоглотско тумачење у корист Решетаровог виђења да зар, као и старије за(ј)ер, потиче од тур. zahir adv. ‘очито, свакако’, ‘изгледа, можда’. На грађи из речника (укључујући пар дијалекатских) и из дела писаца XIX–XX века, реконструише се пут семантичко-синтактичког развоја речце у модалној функцији и значењу ‘ваљда, можда’ преко прелазних значења (условљених варирањем позиције речце у реченици и интонацијом), до данас преовлађујућег упитно-узвичног, са призвуком чуђења, на почетку реченице. На крају се дозвољава могућност да је у питању хибридна реч настала наслојавањем турцизма на домаћу упитну речцу зар који се може довести у везу са пољ. заст. zaż< псл. *za-že.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Институт за српски језик САНУsr
dc.publisherБеоград : Српска академија наука и уметностиsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/178007/RS//
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceЈужнословенски филологsr
dc.subjectсрпски језикsr
dc.subjectсербский языкsr
dc.subjectSerbian languagesr
dc.subjectetymologysr
dc.subjectloan wordsr
dc.subjectTurcismsr
dc.subjectsemanticssr
dc.subjectsyntaxsr
dc.subjectparticlesr
dc.subjectinterrogativesr
dc.subjectmodalitysr
dc.subjectzarsr
dc.subjectэтимологияsr
dc.subjectзаимствованиеsr
dc.subjectтурцизмsr
dc.subjectсемантикаsr
dc.subjectсинтаксисsr
dc.subjectчастицаsr
dc.subjectмодальностьsr
dc.subjectинтеррогативностьsr
dc.subjectзарsr
dc.subjectетимологијаsr
dc.subjectпозајмљеницаsr
dc.subjectтурцизамsr
dc.subjectсемантикаsr
dc.subjectсинтаксаsr
dc.subjectупитна речцasr
dc.subjectмодалностsr
dc.subjectзарsr
dc.titleРечца зар – преко синтаксе и семантике до етимологијеsr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractVlajić-Popović, Jasna; Rečca zar – preko sintakse i semantike do etimologije;
dc.rights.holderИнститут за српски језик САНУsr
dc.citation.spage65
dc.citation.epage83
dc.citation.volume72
dc.citation.issue1-2
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/5969/vlajic.popovic.recca.zar.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record