Now showing items 1-5 of 1

    атрибутске одредбе (1)
    граматичка конгруенција (1)
    именице мушког рода на -а (1)
    предикатске одредбе (1)
    семантичка конгруенција (1)