Now showing items 228-247 of 1655

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   Акценат радног глаголског придева [1]
   Акценат трпног глаголског придева код глагола прве врсте у књижевном језику (у поређењу са колубарским говором) [1]
   Акценат трпног придева [1]
   Акценат у изговору неких спикера Београдског радија [1]
   Акценатски вид проклизе и енклизе у српскохрватском језику [1]
   Акцентовање узвика [1]
   Александар Белић [1]
   Александар Белић и Институт за српски језик [1]
   Александр Белич и Институт сербского языка [1]
   Ана Тонић, Енглеско-српски и српско енглески речник шумарских термина [1]
   Ана Јањушевић Оливери, Интензификаторске партикуле у савременом српском језику [1]
   Анализа приступа придевима у сербокроатистичким граматикама [1]
   Анкета Летописа Матице српске, новосадски договор и његови закључци [1]
   Апстрактне именице с наставком -ост [1]
   Артиљерија или артилеријa? [1]
   Асиндетске структуре с концесивним значењем у савременом српском језику [1]
   Аугментативи са суфиксима -ина, -етина, -урина у Вуковом речнику [1]
   Аутментативно-пејоративно значење неких именица [1]
   Бараба — један европски дијалектизам [1]
   Белешке етимолошке и граматичке [1]