Now showing items 209-228 of 1655

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   Verbal Semi-Calques of Turkish Origin in Serbian Standard Language [1]
   Verbalization of the Concept of Health in the Timok-Lužnica Speech [1]
   Word-Formation with Prefixes : Derivation or Composition (Teaching and Non-Teaching Aspects) [1]
   «Богатство» – конвенциональное утверждение в системе ценностей в сербском языке и культуре [1]
   А Question Asked a Long Time Ago. Do otkad and otkako Mean the Same? [1]
   Аbоut sоme Рhraseologismеs with Lехеm glas (voiсе) In thе Serbian Languаgе [1]
   Аbоut Word-Formаtion of Nомinа Асtоris [1]
   Абдест, абдес, авдест, авдес и сл.; аваз [1]
   Авиони на млазни погон [1]
   Азбестни, протестни итд, пијанисткиња, телефонисткиња итд. [1]
   Академиски речници и њихови задаци : Поводом прве књиге Речника Српске академије наука [1]
   Академиски речници и њихови задаци : Поводом прве књиге Речника Српске академије наука II [1]
   Актуелни увиди у „врсте речи“ [1]
   Акценат изведених именица у српскохрватском књижевном језику [2]
   Акценат именица женског рода типа вода, коза [1]
   Акценат именица женскога рода типа глава, вила [1]
   Акценат интернационализама у савременом српскохрватском књижевном jeзику [1]
   Акценат презимена на -овић (-евић) са двосложном и вишесложном основом [1]
   Акценат присвојних придева типа момков, очев, сестрин [1]
   Акценат радног глаголског придева [1]