Now showing items 37-56 of 218

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   Гаврило Стефановић Венцловић [1]
   Галички дијалекат [1]
   Генитивне предлошко-падежне синтагме просторне и месне семантике у говору јабланичког краја с предлозима: око, поред / според, поза, више / повише / извише, врз [1]
   Генитивные предложно-падежные словосочетания с пространственной и местной семантикой в говоре ябланичского крал с предлогами око, поред/според, поза, више/повише/извише, врз [1]
   Географическая и ей подобная лексика юго-восточной Сербии [1]
   Герцеговинска и пчеловодна и лексика (на обшеславинскоћ основе) [1]
   Говор Алексиначког Поморавља [1]
   Говор Бјелопавлића [1]
   Говор Ваљевске Подгорине [1]
   Говор горњих Васојевића [1]
   Говор деревни Милушинац [1]
   Говор Драгачева [1]
   Говор Драгачево [1]
   Говор Заплања [1]
   Говор личких јекаваца [1]
   Говор Лужнице [1]
   Говор области Горни-Васоевичи [1]
   Говор острва Корчуле [1]
   Говор Прешева [1]
   Говор Радимаца [1]