Show simple item record

Women’s inactivity in the Serbian labor market : analysis of causes and policies that might contrbute to employment growth

dc.contributorKостић, Aлександар
dc.creatorЖарковић Ракић, Јелена
dc.creatorВладисављевић, Марко
dc.date.accessioned2021-02-26T19:44:07Z
dc.date.available2021-02-26T19:44:07Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-86-7025-786-3
dc.identifier.urihttps://dais.sanu.ac.rs/123456789/10561
dc.description.abstractВисока стопа активности на тржишту рада је важна за економски раст по- себно у популацији која убрзано стари. Упркос побољшањима основних индикатора стања на тржишту рада последњих година, неактивност је и даље веома раширена у Србији. Главни циљ овог рада је да идентификује подгрупе популације које имају посебно високе стопе неактивности и утврди главне узроке нетрагања за послом у овом делу популације радног узраста. С обзиром на значајно већи број жена у кон- тингенту неактивних, детаљније се разматрају њихов субјективни статус на тржишту рада, разлози за неактивност и политике које би могле да допринесу њиховом већем радном ангажовању.sr
dc.description.abstractHigh labour market activity is important for achiеving resonable economic growth rates especially in the aging population. Despite recent improvements in the labour market indicators, inactivity in Serbia is still high. Aim of this paper is to identify groups of population with above the average labour market inactivity rates and determine main reasons for not searching for a job in this part of the working age population. Given high share of females among the inactive, we analyse in more details their subjective status in the labour market, reasons for inactivity and policies that could contribute to their higher participation.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Српска академија наука и уметностиsr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceЕкономија : запосленост и рад у Србији у XXI векуsr
dc.subjectнеактивностsr
dc.subjectтржиште радаsr
dc.subjectСрбијаsr
dc.subjectinactivitysr
dc.subjectlabour marketsr
dc.subjectSerbiasr
dc.titleНеактивност жена на тржишту рада Србије : анализа узрока и политика које би допринеле расту запошљавањаsr
dc.titleWomen’s inactivity in the Serbian labor market : analysis of causes and policies that might contrbute to employment growthsr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseARRsr
dcterms.abstractŽarković Rakić, Jelena; Vladisavljević, Marko; Neaktivnost žena na tržištu rada Srbije : analiza uzroka i politika koje bi doprinele rastu zapošljavanja;
dc.citation.spage175
dc.citation.epage190
dc.description.otherНаучни скупови ; књ. 176, ISSN 0354-4850. Одељење друштвених наука ; књ. 41sr
dc.type.versionpublishedVersionsr
dc.identifier.fulltexthttp://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/43055/7.rad.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record