Now showing items 32-47 of 47

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   по, послѣди, послѣдолѣтиѥ: from the “Metaphysics of Prepositions” towards Historical Grammar [1]
   по, послѣди, послѣдолѣтиѥ: от «метафизики предлогов» к исторической грамматике [1]
   Препис Карејског типика из XVI века (АХС 134/135) [1]
   Прикупљање писаније према Катастиху манастира Хиландара (бр. 521): прилог историји Српске цркве и народа крајем XVII и почетком XVIII века [1]
   С Димитрие Богданович в комисията за ръкописи на Cibal [1]
   Сербские святители Савва и Арсений в русских певческих рукописях [1]
   Слика српске списатељске и духовне делатности у XIII и XIV веку кoja се јавља у синајским словенским рукописима пронађеним 1975. године [1]
   Слово (Псеудо-)Нектарија Цариградског „In Theodorum martyrem“ (CPG 4300; BHG 1768) у српскословенском преводу [1]
   Служба пресветој Богородици у част и спомен чудотворне јој иконе Великореметске Осврт на превод академика Димитрија Богдановића [1]
   Теологија у списима Ђурђа Црнојевића и Божидара Вуковића [1]
   Хиландар 608 (минеј за децембар) – весник промена у литургијском животу средњовековне Србије [1]
   чоудо, дивъ аnd диво in Old Church Slavonic [1]
   чоудо, дивъ и диво у старословенском језику [1]
   Један непроучени рукопис који садржи апокрифе из збирке Валтазара Богишића [1]
   “The Sermon about the Life of St. Anthony” by Gavrilo Trojičanin [1]
   „Слово о житију светог Антонија“ Гаврила Тројичанина [1]