Now showing items 21-40 of 47

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.column_heading
   А Troparion and a Kontakion Dedicated to the Kievan Prince Vladimir in the Manuscript of Danil Krpac [1]
   Библијска и апокрифна подлога Пролошког житија светог пророка Јеремије [1]
   Димитрије Богдановић – у моме сећању [1]
   Непознати препис Службе светом кнезу Лазару и Слова о кнезу Лазару из треће деценије xv века [1]
   Новооткрити фрагменти от Ловешкия Дамаскин: предварителни бележки [1]
   О южнославянских переводах Стишного пролога [1]
   О једном месту у повељи Стефана Немањића Хиландару [1]
   Образ св. Вассиана Константинопольского как модель развития культа св. Прохора Пшинского: гимнография и агиография [1]
   Од Божидара Вуковића до Дионизија дела Векије: идентитет и псеудоним у култури раног модерног доба [1]
   Орнаментика рукописних књига монаха Ро мана (друга четвртина XIV века) [1]
   Панигирик № 282 от Библиотеката на Сръбската патриаршия в контекста на балканската кирилска книжнина [1]
   по, послѣди, послѣдолѣтиѥ: from the “Metaphysics of Prepositions” towards Historical Grammar [1]
   по, послѣди, послѣдолѣтиѥ: от «метафизики предлогов» к исторической грамматике [1]
   Препис Карејског типика из XVI века (АХС 134/135) [1]
   Прикупљање писаније према Катастиху манастира Хиландара (бр. 521): прилог историји Српске цркве и народа крајем XVII и почетком XVIII века [1]
   С Димитрие Богданович в комисията за ръкописи на Cibal [1]
   Сербские святители Савва и Арсений в русских певческих рукописях [1]
   Слика српске списатељске и духовне делатности у XIII и XIV веку кoja се јавља у синајским словенским рукописима пронађеним 1975. године [1]
   Слово (Псеудо-)Нектарија Цариградског „In Theodorum martyrem“ (CPG 4300; BHG 1768) у српскословенском преводу [1]
   Служба пресветој Богородици у част и спомен чудотворне јој иконе Великореметске Осврт на превод академика Димитрија Богдановића [1]