All Publications

Link to this page

The Russian Paris of Sergei Rachmaninoff

Кэмпбелл, Стюарт

(Belgrade : Insititute of Musicology, Serbian Academy of Sciences and Arts, 2021)

TY - JOUR
AU - Кэмпбелл, Стюарт
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11660
AB - This article addresses Rachmaninoff’s activities in Paris, both a musical capital of the world and unrivalled cultural centre of the Russian emigration until 1940. It looks at the small number of concerts performed by the pianist there and places them in the context of the French press. It attempts to understand his ambiguous personal relationship to the city, the activity of his publishing company “TAIR”, and finally assesses the extent of the composer’s charitable endeavours for the Russian community. The article concludes Rachmaninoff was of monumental significance for the “Russian” Paris.
AB - В статье освещается деятельность Рахманинова в Париже, который до 1940 года являлся не только одной из мировых музыкальных столиц, но и культурным центром русской эмиграции. Обращается внимание на незначительное количество концертов, которые дал там пианист, и то место, которое они заняли во французской прессе. Предпринимается попытка понять неоднозначное отношение Рахманинова к Парижу, рассказывается о его издательском предприятии «Таир» и, наконец, оценивается благотворительная деятельность Рахманинова в отношении русской диаспоры. Делается вывод об огромном значении Рахманинова для «русского» Парижа.
AB - Париз је једна од водећих престоница музичког света. Између 1925. и 1940. био
је и интелектуални, културни и политички центар руске емиграције. Било би
изненађујуће да Сергеј Рахмањинов није провео неко време у том граду. И заиста,
између 1928. и 1939. тамо је одржао дванаест клавирских реситала и два концерта
с оркестром. Релативно мали број концерата које је Рахмањинов имао у Паризу
сугерише да је француска публика била навикнута на другачију, егзотичнију
руску музику, препуну блиставих пејзажа, костима, плесача виртуозних скокова
и боја. Томе у прилог иде и приметан вакуум који је око Рахмањинова начинила
француска штампа од краја двадесетих до почетка четрдесетих година. Његов
шездесети рођендан и четрдесетогодишњицу његове музичке каријере 1933.
године, који су у руским круговима у Паризу прослављени с великом помпом,
није забележио ниједан од популарних, а ни музичких часописа Француске.
Сам Рахмањинов би најрадије изабрао живот на селу. Међутим, бракови
обеју кћерки чврсто су га били везали за Француску, а посебно за Париз. Тамо
је покренуо издавачку кућу „Tair“. Рахмањинов, као и чланови његове породице,
писци из руске дијаспоре и колеге музичари били су укључени у тај подухват.
Издавачку кућу је користио да помогне Русима, објављујући њихова дела.
Рахмањиновљев однос према Паризу био је амбивалентан. С једне стране, он
је живот у Паризу сматрао добрим. С друге стране, у писмима је град називао
„уклетим“, „ужурбаним и скупим“, а говорио је и да рђаво делује на његово
здравље и да га је „растргао га на комаде“. Иако су добротворни концерти били
уобичајена појава у Рахмањиновљевој каријери, та добротворна димензија била
је посебно важна у Паризу. Помагао је руске студенте, добротворне организације
за помоћ емигрантима, цркве и образовне установе, попут Института Светог
Сергија. Ако Рахмањинов није оставио готово никаквог трага у музичкој
историји Париза, то је за „руски“ Париз међуратног доба несумњиво имао
огроман значај.
PB - Belgrade : Insititute of Musicology, Serbian Academy of Sciences and Arts
T2 - Musicology
T1 - The Russian Paris of Sergei Rachmaninoff
T1 - Русский Париж Сергея Рахманинова
SP - 75
EP - 104
IS - 30
DO - 10.2298/MUZ2130075C
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11660
ER - 
@article{
author = "Кэмпбелл, Стюарт",
year = "2021",
abstract = "This article addresses Rachmaninoff’s activities in Paris, both a musical capital of the world and unrivalled cultural centre of the Russian emigration until 1940. It looks at the small number of concerts performed by the pianist there and places them in the context of the French press. It attempts to understand his ambiguous personal relationship to the city, the activity of his publishing company “TAIR”, and finally assesses the extent of the composer’s charitable endeavours for the Russian community. The article concludes Rachmaninoff was of monumental significance for the “Russian” Paris., В статье освещается деятельность Рахманинова в Париже, который до 1940 года являлся не только одной из мировых музыкальных столиц, но и культурным центром русской эмиграции. Обращается внимание на незначительное количество концертов, которые дал там пианист, и то место, которое они заняли во французской прессе. Предпринимается попытка понять неоднозначное отношение Рахманинова к Парижу, рассказывается о его издательском предприятии «Таир» и, наконец, оценивается благотворительная деятельность Рахманинова в отношении русской диаспоры. Делается вывод об огромном значении Рахманинова для «русского» Парижа., Париз је једна од водећих престоница музичког света. Између 1925. и 1940. био
је и интелектуални, културни и политички центар руске емиграције. Било би
изненађујуће да Сергеј Рахмањинов није провео неко време у том граду. И заиста,
између 1928. и 1939. тамо је одржао дванаест клавирских реситала и два концерта
с оркестром. Релативно мали број концерата које је Рахмањинов имао у Паризу
сугерише да је француска публика била навикнута на другачију, егзотичнију
руску музику, препуну блиставих пејзажа, костима, плесача виртуозних скокова
и боја. Томе у прилог иде и приметан вакуум који је око Рахмањинова начинила
француска штампа од краја двадесетих до почетка четрдесетих година. Његов
шездесети рођендан и четрдесетогодишњицу његове музичке каријере 1933.
године, који су у руским круговима у Паризу прослављени с великом помпом,
није забележио ниједан од популарних, а ни музичких часописа Француске.
Сам Рахмањинов би најрадије изабрао живот на селу. Међутим, бракови
обеју кћерки чврсто су га били везали за Француску, а посебно за Париз. Тамо
је покренуо издавачку кућу „Tair“. Рахмањинов, као и чланови његове породице,
писци из руске дијаспоре и колеге музичари били су укључени у тај подухват.
Издавачку кућу је користио да помогне Русима, објављујући њихова дела.
Рахмањиновљев однос према Паризу био је амбивалентан. С једне стране, он
је живот у Паризу сматрао добрим. С друге стране, у писмима је град називао
„уклетим“, „ужурбаним и скупим“, а говорио је и да рђаво делује на његово
здравље и да га је „растргао га на комаде“. Иако су добротворни концерти били
уобичајена појава у Рахмањиновљевој каријери, та добротворна димензија била
је посебно важна у Паризу. Помагао је руске студенте, добротворне организације
за помоћ емигрантима, цркве и образовне установе, попут Института Светог
Сергија. Ако Рахмањинов није оставио готово никаквог трага у музичкој
историји Париза, то је за „руски“ Париз међуратног доба несумњиво имао
огроман значај.",
publisher = "Belgrade : Insititute of Musicology, Serbian Academy of Sciences and Arts",
journal = "Musicology",
title = "The Russian Paris of Sergei Rachmaninoff, Русский Париж Сергея Рахманинова",
pages = "75-104",
number = "30",
doi = "10.2298/MUZ2130075C",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11660"
}
Кэмпбелл, С.. (2021). The Russian Paris of Sergei Rachmaninoff. in Musicology
Belgrade : Insititute of Musicology, Serbian Academy of Sciences and Arts.(30), 75-104.
https://doi.org/10.2298/MUZ2130075C
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11660
Кэмпбелл С. The Russian Paris of Sergei Rachmaninoff. in Musicology. 2021;(30):75-104.
doi:10.2298/MUZ2130075C
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11660 .
Кэмпбелл, Стюарт, "The Russian Paris of Sergei Rachmaninoff" in Musicology, no. 30 (2021):75-104,
https://doi.org/10.2298/MUZ2130075C .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11660 .

Музикологија / Musicology 30 (I/2021)

(Београд : Музиколошки институт Српске академије наука и уметности, 2021)

TY - GEN
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11656
AB - Током последње деценије XX века српска музикологија је свој дотадашњи репертоар истраживачких тема, управљен, највећим делом, на анализу композиција домаћих и иностраних аутора, почела да отвара и према другим тематским областима. Од тога времена наовамо појавио се значајан број књига и студија из историје литературе о музици XIX и XX века. Часопис Музикологија је учествовао у тој промени објављивањем низа радова из историје музичке критике, есејистике, периодике и историографије.
Тема тридесетог броја јесте Музичка критика у Русији и Источној Европи – У знак сећања на Стјуарта Кембела (1949–2018). Тему броја, која је проистекла из једнодневне конференције одржане септембра 2019. на Универзитету у Дараму, Велика Британија, уредила је као гостујућа уредница др Ивана Медић, виша научна сарадница у Музиколошком институту САНУ и алумна Универзитета у Манчестеру. Њено ангажовање од 2012. до данас у својству координаторке Студијске групе за руску и источноевропску музику при Британској асоцијацији за славистичке и источноевропске студије (REEM-BASEES) довело је до плодотворне сарадње између те студијске групе и Музиколошког института САНУ. Међу досадашњим заједничким пројектима треба издвојити организацију две велике међународне конференције у Српској академији наука и уметности – Изван поделе на исток и запад: поновно промишљање привлачних сила балканске музике (2013) и Музичко наслеђе државног социјализма: преиспитивање наратива о послератној Европи (2015), као и два броја часописа Музикологија чије су теме такође проистекле из једнодневних конференција студијске групе REEM-BASEES: Музика и империја (бр. 20, I/2016) и Музика и криза (бр. 21, II/2016); обе теме уредила је др Ивана Медић.
Годишња конференција REEM-BASEES била је организована у част др Стјуарта Кембела, еминентног шкотског музиколога, оргуљаша и диригента. Кембел је студирао руски језик и музику на Универзитету у Единбургу и затим одбранио докторат на Универзитету у Глазгову. Поред тога, стекао је дипломе Краљевског оргуљског колеџа и Краљевског колеџа за музику. Професор Кембел био је први, а доскора и једини шкотски музиколог који се специјализовао за руску музику. Предавао је историју музике, оргуље и био уметнички директор Музичке капеле Универзитета у Глазгову од 1975. до 2000. године. Као
универзитетски оргуљаш, поред својих редовних задужења, приређивао је
и солистичке реситале – на пример, 1986. године је одржао низ концерата на
којима је извео комплетна оргуљска дела Јохана Себастијана Баха током 14
недеља. Из његове класе изашао је велики број професионалних оргуљаша. Године 2000. Стјуарт Кембел се повукао са свог сталног радног места на
Универзитету у Глазгову, како би се посветио истраживачком раду. Међутим,
наставио је да ради на Универзитету као хонорарни виши научни сарадник за
област источноевропских и централноевропских студија у Департману за музику
и као наставник разних курсева (посебно оних посвећених руској музици)
при Центру за образовање одраслих. Поред тога, био је омиљени диригент
Универзитетског хорског друштва и пасионирани промотер православне
духовне музике. Са својом супругом, руском музиколошкињом Светланом
Зверевом, основао је хор Руска капела у Глазгову, са циљем да руску хорску
музику приближи што већем кругу слушалаца. Једно од најуспешнијих издања
овог хора био је компакт-диск са снимком Реквијема за палу браћу Александра
Кастаљског. Хор је наступао у многим дворанама широм Шкотске и редовно
учествовао на службама у Руској православној цркви у Глазгову. Стјуарт Кембел
је 2016. године примио признање од руског амбасадора за свој дугогодишњи
допринос јачању културних веза између Шкотске и Русије.
Његова обимна библиографија обухвата уређивање и превод свих текстова
у двотомној антологији руске музичке критике (Russians on Russian Music, 1830–1880, Cambridge University Press, 1994; Russians On Russian Music,
1880–1917, Cambridge University Press, 2003), као и већи број текстова о
руској музици у енциклопедијама New Grove Dictionary of Music and Musicians,
Die Musik in Geschichte und Gegenwart и др. Био је члан уређивачког одбора
који је припремио за штампу ново, критичко издање целокупних дела Сергеја
Рахмањинова. Такође, објавио је први енглески превод критичких написа о
музици Петра Иљича Чајковског. На конференцији организованој Кембелу у част, презентовани су радови
везани за истраживачке области које су биле у фокусу његовог интересовања:
музичка критика у Русији и Источној Европи, литургијска музика источних
православних цркава, руска и источноевропска музичка дијаспора, као
и примењена музика. Одабрани радови са ове конференције значајно су
проширени, рецензирани, допуњени одговарајућим критичким апаратом и
рецензирани, те на крају прихваћени за објављивање у овом и наредном броју
часописа Музикологија.
Тему броја 30 отвара студија музиколошкиње Аквиле Стјуарт о критичкој
рецепцији дела Алексеја Станчињског (Алексей Владимирович Станчинский,
1888–1914), трагично преминулог авангардног руског композитора с почетка
ХХ века, чије су иновативне композиције изазивале подељена мишљења међу
критичарима, упркос томе што су се слагали у оцени Станчињског као изузетно
талентованог композитора. Једна од последица Октобарске револуције била
је емиграција великог броја руских уметника на Запад. Светлана Зверева,
руска музиколошкиња активна у Великој Британији, пружа живописну слику
„руског Дрездена“ из двадесетих и тридесетих година прошлог века, и то у
сфери музичког, црквеног и друштвеног живота. Протагонисти совјетске
музикологије XX столећа, аутору чувене књиге Музичка форма као процес,
Борису Асафјеву, рад је посветио британски музиколог Данијел Елфик. Часопис
Музикологија постхумно објављује студију Стјуарта Кембела, у којој су обрађене
париске године Сергеја Рахмањинова. Уз тај рад, као омаж професору Кембелу,
објављујемо његову персоналну библиографију.
Три студије у рубрици „Varia“ одсликавају широк дијапазон тема и области
које негује часопис Музикологија. Темељна, пионирска студија Иване Весић
обрађује допринос југословенских соколских организација међуратној музичкој
култури. Иван Муди испитује положај петорице композитора-емиграната
– Франца Рајзенштајна, Маћаша Шајбера, Егона Велеса, Роберта Герхарда и
Анджеја Пануфника – у Великој Британији за време и после Другог светског
рата, и отвара питање да ли се однос према емигрантима променио. Најзад,
студија Јасне Јовићевић окренута је сфери популарних музичких жанрова.
Ауторка проблематизује родну перспективу инструменталних извођачица џез
музике у југоисточној Европи. Рубрика „Научна критика и полемика“ садржи шест текстова. Приказане су и оцењене научне монографије и тематски зборници радова међународног значаја, резултати научног рада српских и иностраних музиколога, етномузиколога и стручњака из граничних дисциплина. У тој рубрици доносимо и критички приказ дискографије српске уметничке музике у 2020. години.
Исцрпним, надахнутим некрологом из пера проф. Милане Стојадиновић-Милић, часопис Музикологија се с великом тугом опрашта од прерано преминуле композиторке Исидоре Жебељан, професорке Факултета музичке уметности у Београду, редовне чланице Српске академије наука и уметности. Њена оригинална, животворна уметност учинила је да српска музика добије место на светској мапи какво није имала.
У име уреднице Теме броја, главног и одговорног уредника, као и чланова редакције часописа Музикологија, изражавамо захвалност Светлани Зверевој, која је припремила студију и библиографију Стјуарта Кембела за објављивање, затим свим координаторима Студијске групе REEM-BASEES, а посебно проф. др Патрику Зуку (Patrick Zuk), који је био иницијатор и домаћин конференције организоване на Универзитету у Дараму. Такође, захваљујемо рецензентима на преданом читању радова предатих за објављивање у овом броју часописа Музикологија и на исцрпним коментарима.
AB - During the last decade of the 20th century, Serbian musicology began to broaden its repertoire of research topics – previously focused, for the most part, on the analysis of works by Serbian and foreign composers – to other thematic areas as well. Ever since, a significant number of books and studies on the history of literature on music of the 19th and 20th centuries have appeared. The journal Musicology played an active role in that shift of research focus by publishing a series of papers on the history of music criticism, essays, periodicals and historiography.
The main theme of the thirtieth issue of the journal Musicology is Music Criticism in Russia and Eastern Europe – In memoriam Stuart Campbell (1949–2018). This main theme, which originated from a one-day conference held in September 2019 at the University of Durham, United Kingdom, was guest-edited by Dr Ivana Medić, Senior Research Associate at the Institute of Musicology of the Serbian Academy of Sciences and Arts and an alumnа of the University of Manchester. Her engagement from 2012 until today as a convener of the Study Group for Russian and East European Music with the British Association for Slavic and Eastern European Studies (REEM-BASEES)1 has led to a fruitful cooperation between this study group and the Institute of Musicology SASA. Previous joint projects include organization of two major international conferences at the Serbian Academy of Sciences and Arts, Beyond the East-West Divide: Rethinking Balkan Music’s Poles of Attraction (2013) and Musical Legacies of State Socialism: Revisiting Narratives about Post-World War II Europe (2015), as well as two issues of the journal Musicology whose main themes also originated from the REEM-BASEES study days: Music and Empire (No. 20, I/2016) and Music and Crisis (No. 21, II/2016); both themes were edited by Ivana Medić.
The 2019 REEM-BASEES conference was organised in honour of Dr Stuart Campbell, an eminent Scottish musicologist, organist and conductor. He studied Russian and Music at the University of Edinburgh and gained his PhD at the University of Glasgow. He held the diplomas of Fellow of the Royal College of Organists and Associate of the Royal College of Music. Professor Campbell was the first, and until recently the only Scottish musicologist who specialised in Russian music. He worked as Lecturer in Music, University Organist and Director of Chapel Music in the University of Glasgow from 1975 to 2000. As University Organist, aside from his
regular duties, he gave solo recitals – one memorable series took place in 1986 when
he performed the entire oeuvre of Bach’s organ works over a period of 14 weeks. He
taught organ to many students who have gone on to become professional organists. In 2000 Stuart Campbell retired from his permanent posts at the University of
Glasgow to focus on his research interests. His association with the University continued
as Honorary Senior Research Fellow in both Central and Eastern European
Studies and the Music Department. As Subject Specialist in Music and lecturer in
Adult and Continuing Education, he delivered courses on various aspects of Russian
music. Furthermore, he was a popular conductor of the University Choral Society
and a lifelong passionate promoter of Orthodox sacred music. Stuart Campbell and
his wife, the Russian musicologist Svetlana Zvereva, founded the choir Russkaya
Cappella in Glasgow with the aim of bringing both Russian choral music and their
research to the attention of a wider audience. A major success has been their performance
and CD recording of Alexander Kastalsky’s Requiem for Fallen Brothers. The
choir has performed in many venues in Scotland and for services of the Russian Orthodox
Church in Glasgow. For his contribution to cultural ties between Scotland
and Russia, Stuart Campbell received the Russian Ambassador’s Letter of Recognition
in 2016. He compiled, translated and annotated two volumes of an anthology of Russian
music criticism (Russians on Russian Music, 1830–1880, Cambridge University
Press, 1994; Russians On Russian Music, 1880–1917, Cambridge University Press,
2003) and contributed entries on Russian topics to the New Grove Dictionary of Music
and Musicians, second edition, and on Russian and Scottish topics to Die Musik
in Geschichte und Gegenwart. He was a member of Editorial Board of the Critical
Edition of the Complete Works of Sergei Rachmaninoff. He also published the first
English translation of Pyotr Ilyich Tchaikovsky's critical writings on music.
At the REEM-BASEES study day organized in his honour, scholars from the
United Kingdom, Russia, Serbia, Lithuania and Kuwait read papers covering research
areas related to Campbell's interest: music criticism in Russia and Eastern Europe,
liturgical music of Eastern Orthodox churches, Russian and Eastern European
music diaspora, as well as applied music. Selected papers from this conference were
significantly expanded, revised, supplemented with appropriate critical apparatus
and peer-reviewed, and finally accepted for publication in the present and the next
issue of the journal Musicology.
The main theme of No. 30 opens with a study by Lithuanian-British musicologist
Akvilė Stuart on the critical reception of the work of Alexei Stanchinsky (Алексей
Владимирович Станчинский, 1888–1914), a tragically and prematurely lost Russian
avant-garde composer from the early twentieth century, whose innovative
compositions divided the critics, although they unanimously praised Stanchinsky’s
talent. One of the consequences of the October Revolution was the emigration of
a large number of Russian artists to the West. Svetlana Zvereva, a Russian musicologist
active in the United Kingdom, provides a vivid picture of “Russian Dresden”
from the 1920s and 1930s in the domains of musical, church and social life. British
musicologist Daniel Elphick writes about Boris Asafyev, an important protagonist
of Soviet musicology of the 20th century and the author of the famous book Musical
Form as a Process. The journal Musicology posthumously publishes one of Stuart
Campbell’s final papers which covers the Paris years of Sergei Rachmaninoff. Along
with this article, as a tribute to Dr Campbell, his personal bibliography is published.
The three studies in the “Varia” section reflect a wide range of topics and research
areas promoted by the journal Musicology. Ivana Vesić’s thorough, pioneering study
deals with the contribution of the Yugoslav Sokol (Falconry) organisations to the
interwar music culture. Ivan Moody examines the position of five emigrant composers
– Franz Reizenstein, Mátyás Seiber, Egon Wellesz, Roberto Gerhard and Andrzej
Panufnik – in Great Britain during and after World War II, and raises the question
of whether the attitudes towards emigrants have changed. Finally, Jasna Jovićević’s
study is focused on the realm of popular music genres. The author problematizes the
gender perspective of instrumental jazz performers in Southeast Europe. The section “Scientific Reviews and Polemics” contains six texts. Scientific monographs and themed collections of articles of international importance, results of scientific work of both Serbian and foreign musicologists, ethnomusicologists and experts from related disciplines are presented and evaluated. This section also contains a critical review of the discography of Serbian art music in 2020.
With great sadness, the editorial board of the journal Musicology bids farewell to the prematurely deceased composer Isidora Žebeljan, Professor at the Faculty of Music in Belgrade and Fellow of the Serbian Academy of Sciences and Arts, with an inspired, comprehesive obituary written by a fellow composer, Professor Milana Stojadinović-Milić. Žebeljan’s original, vivid works have secured Serbian music a place on the world map that it previously did not have.
On behalf of the guest editor of the main theme, the Editor-in-chief, as well as members of the editorial board of the journal Musicology, we express our gratitude to Svetlana Zvereva for preparing Stuart Campbell’s article and bibliography for publication, and to conveners of the REEM-BASEES Study Group, especially to Prof. Dr Patrick Zuk, who was the initiator and host of the conference organized at the University of Durham. We also thank our peer-reviewers for their thorough reading of the articles submitted to this issue of the journal Musicology and for their in-depth comments.
PB - Београд : Музиколошки институт Српске академије наука и уметности
T1 - Музикологија / Musicology 30 (I/2021)
SP - 1
EP - 208
IS - 30
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11656
ER - 
@misc{
year = "2021",
abstract = "Током последње деценије XX века српска музикологија је свој дотадашњи репертоар истраживачких тема, управљен, највећим делом, на анализу композиција домаћих и иностраних аутора, почела да отвара и према другим тематским областима. Од тога времена наовамо појавио се значајан број књига и студија из историје литературе о музици XIX и XX века. Часопис Музикологија је учествовао у тој промени објављивањем низа радова из историје музичке критике, есејистике, периодике и историографије.
Тема тридесетог броја јесте Музичка критика у Русији и Источној Европи – У знак сећања на Стјуарта Кембела (1949–2018). Тему броја, која је проистекла из једнодневне конференције одржане септембра 2019. на Универзитету у Дараму, Велика Британија, уредила је као гостујућа уредница др Ивана Медић, виша научна сарадница у Музиколошком институту САНУ и алумна Универзитета у Манчестеру. Њено ангажовање од 2012. до данас у својству координаторке Студијске групе за руску и источноевропску музику при Британској асоцијацији за славистичке и источноевропске студије (REEM-BASEES) довело је до плодотворне сарадње између те студијске групе и Музиколошког института САНУ. Међу досадашњим заједничким пројектима треба издвојити организацију две велике међународне конференције у Српској академији наука и уметности – Изван поделе на исток и запад: поновно промишљање привлачних сила балканске музике (2013) и Музичко наслеђе државног социјализма: преиспитивање наратива о послератној Европи (2015), као и два броја часописа Музикологија чије су теме такође проистекле из једнодневних конференција студијске групе REEM-BASEES: Музика и империја (бр. 20, I/2016) и Музика и криза (бр. 21, II/2016); обе теме уредила је др Ивана Медић.
Годишња конференција REEM-BASEES била је организована у част др Стјуарта Кембела, еминентног шкотског музиколога, оргуљаша и диригента. Кембел је студирао руски језик и музику на Универзитету у Единбургу и затим одбранио докторат на Универзитету у Глазгову. Поред тога, стекао је дипломе Краљевског оргуљског колеџа и Краљевског колеџа за музику. Професор Кембел био је први, а доскора и једини шкотски музиколог који се специјализовао за руску музику. Предавао је историју музике, оргуље и био уметнички директор Музичке капеле Универзитета у Глазгову од 1975. до 2000. године. Као
универзитетски оргуљаш, поред својих редовних задужења, приређивао је
и солистичке реситале – на пример, 1986. године је одржао низ концерата на
којима је извео комплетна оргуљска дела Јохана Себастијана Баха током 14
недеља. Из његове класе изашао је велики број професионалних оргуљаша. Године 2000. Стјуарт Кембел се повукао са свог сталног радног места на
Универзитету у Глазгову, како би се посветио истраживачком раду. Међутим,
наставио је да ради на Универзитету као хонорарни виши научни сарадник за
област источноевропских и централноевропских студија у Департману за музику
и као наставник разних курсева (посебно оних посвећених руској музици)
при Центру за образовање одраслих. Поред тога, био је омиљени диригент
Универзитетског хорског друштва и пасионирани промотер православне
духовне музике. Са својом супругом, руском музиколошкињом Светланом
Зверевом, основао је хор Руска капела у Глазгову, са циљем да руску хорску
музику приближи што већем кругу слушалаца. Једно од најуспешнијих издања
овог хора био је компакт-диск са снимком Реквијема за палу браћу Александра
Кастаљског. Хор је наступао у многим дворанама широм Шкотске и редовно
учествовао на службама у Руској православној цркви у Глазгову. Стјуарт Кембел
је 2016. године примио признање од руског амбасадора за свој дугогодишњи
допринос јачању културних веза између Шкотске и Русије.
Његова обимна библиографија обухвата уређивање и превод свих текстова
у двотомној антологији руске музичке критике (Russians on Russian Music, 1830–1880, Cambridge University Press, 1994; Russians On Russian Music,
1880–1917, Cambridge University Press, 2003), као и већи број текстова о
руској музици у енциклопедијама New Grove Dictionary of Music and Musicians,
Die Musik in Geschichte und Gegenwart и др. Био је члан уређивачког одбора
који је припремио за штампу ново, критичко издање целокупних дела Сергеја
Рахмањинова. Такође, објавио је први енглески превод критичких написа о
музици Петра Иљича Чајковског. На конференцији организованој Кембелу у част, презентовани су радови
везани за истраживачке области које су биле у фокусу његовог интересовања:
музичка критика у Русији и Источној Европи, литургијска музика источних
православних цркава, руска и источноевропска музичка дијаспора, као
и примењена музика. Одабрани радови са ове конференције значајно су
проширени, рецензирани, допуњени одговарајућим критичким апаратом и
рецензирани, те на крају прихваћени за објављивање у овом и наредном броју
часописа Музикологија.
Тему броја 30 отвара студија музиколошкиње Аквиле Стјуарт о критичкој
рецепцији дела Алексеја Станчињског (Алексей Владимирович Станчинский,
1888–1914), трагично преминулог авангардног руског композитора с почетка
ХХ века, чије су иновативне композиције изазивале подељена мишљења међу
критичарима, упркос томе што су се слагали у оцени Станчињског као изузетно
талентованог композитора. Једна од последица Октобарске револуције била
је емиграција великог броја руских уметника на Запад. Светлана Зверева,
руска музиколошкиња активна у Великој Британији, пружа живописну слику
„руског Дрездена“ из двадесетих и тридесетих година прошлог века, и то у
сфери музичког, црквеног и друштвеног живота. Протагонисти совјетске
музикологије XX столећа, аутору чувене књиге Музичка форма као процес,
Борису Асафјеву, рад је посветио британски музиколог Данијел Елфик. Часопис
Музикологија постхумно објављује студију Стјуарта Кембела, у којој су обрађене
париске године Сергеја Рахмањинова. Уз тај рад, као омаж професору Кембелу,
објављујемо његову персоналну библиографију.
Три студије у рубрици „Varia“ одсликавају широк дијапазон тема и области
које негује часопис Музикологија. Темељна, пионирска студија Иване Весић
обрађује допринос југословенских соколских организација међуратној музичкој
култури. Иван Муди испитује положај петорице композитора-емиграната
– Франца Рајзенштајна, Маћаша Шајбера, Егона Велеса, Роберта Герхарда и
Анджеја Пануфника – у Великој Британији за време и после Другог светског
рата, и отвара питање да ли се однос према емигрантима променио. Најзад,
студија Јасне Јовићевић окренута је сфери популарних музичких жанрова.
Ауторка проблематизује родну перспективу инструменталних извођачица џез
музике у југоисточној Европи. Рубрика „Научна критика и полемика“ садржи шест текстова. Приказане су и оцењене научне монографије и тематски зборници радова међународног значаја, резултати научног рада српских и иностраних музиколога, етномузиколога и стручњака из граничних дисциплина. У тој рубрици доносимо и критички приказ дискографије српске уметничке музике у 2020. години.
Исцрпним, надахнутим некрологом из пера проф. Милане Стојадиновић-Милић, часопис Музикологија се с великом тугом опрашта од прерано преминуле композиторке Исидоре Жебељан, професорке Факултета музичке уметности у Београду, редовне чланице Српске академије наука и уметности. Њена оригинална, животворна уметност учинила је да српска музика добије место на светској мапи какво није имала.
У име уреднице Теме броја, главног и одговорног уредника, као и чланова редакције часописа Музикологија, изражавамо захвалност Светлани Зверевој, која је припремила студију и библиографију Стјуарта Кембела за објављивање, затим свим координаторима Студијске групе REEM-BASEES, а посебно проф. др Патрику Зуку (Patrick Zuk), који је био иницијатор и домаћин конференције организоване на Универзитету у Дараму. Такође, захваљујемо рецензентима на преданом читању радова предатих за објављивање у овом броју часописа Музикологија и на исцрпним коментарима., During the last decade of the 20th century, Serbian musicology began to broaden its repertoire of research topics – previously focused, for the most part, on the analysis of works by Serbian and foreign composers – to other thematic areas as well. Ever since, a significant number of books and studies on the history of literature on music of the 19th and 20th centuries have appeared. The journal Musicology played an active role in that shift of research focus by publishing a series of papers on the history of music criticism, essays, periodicals and historiography.
The main theme of the thirtieth issue of the journal Musicology is Music Criticism in Russia and Eastern Europe – In memoriam Stuart Campbell (1949–2018). This main theme, which originated from a one-day conference held in September 2019 at the University of Durham, United Kingdom, was guest-edited by Dr Ivana Medić, Senior Research Associate at the Institute of Musicology of the Serbian Academy of Sciences and Arts and an alumnа of the University of Manchester. Her engagement from 2012 until today as a convener of the Study Group for Russian and East European Music with the British Association for Slavic and Eastern European Studies (REEM-BASEES)1 has led to a fruitful cooperation between this study group and the Institute of Musicology SASA. Previous joint projects include organization of two major international conferences at the Serbian Academy of Sciences and Arts, Beyond the East-West Divide: Rethinking Balkan Music’s Poles of Attraction (2013) and Musical Legacies of State Socialism: Revisiting Narratives about Post-World War II Europe (2015), as well as two issues of the journal Musicology whose main themes also originated from the REEM-BASEES study days: Music and Empire (No. 20, I/2016) and Music and Crisis (No. 21, II/2016); both themes were edited by Ivana Medić.
The 2019 REEM-BASEES conference was organised in honour of Dr Stuart Campbell, an eminent Scottish musicologist, organist and conductor. He studied Russian and Music at the University of Edinburgh and gained his PhD at the University of Glasgow. He held the diplomas of Fellow of the Royal College of Organists and Associate of the Royal College of Music. Professor Campbell was the first, and until recently the only Scottish musicologist who specialised in Russian music. He worked as Lecturer in Music, University Organist and Director of Chapel Music in the University of Glasgow from 1975 to 2000. As University Organist, aside from his
regular duties, he gave solo recitals – one memorable series took place in 1986 when
he performed the entire oeuvre of Bach’s organ works over a period of 14 weeks. He
taught organ to many students who have gone on to become professional organists. In 2000 Stuart Campbell retired from his permanent posts at the University of
Glasgow to focus on his research interests. His association with the University continued
as Honorary Senior Research Fellow in both Central and Eastern European
Studies and the Music Department. As Subject Specialist in Music and lecturer in
Adult and Continuing Education, he delivered courses on various aspects of Russian
music. Furthermore, he was a popular conductor of the University Choral Society
and a lifelong passionate promoter of Orthodox sacred music. Stuart Campbell and
his wife, the Russian musicologist Svetlana Zvereva, founded the choir Russkaya
Cappella in Glasgow with the aim of bringing both Russian choral music and their
research to the attention of a wider audience. A major success has been their performance
and CD recording of Alexander Kastalsky’s Requiem for Fallen Brothers. The
choir has performed in many venues in Scotland and for services of the Russian Orthodox
Church in Glasgow. For his contribution to cultural ties between Scotland
and Russia, Stuart Campbell received the Russian Ambassador’s Letter of Recognition
in 2016. He compiled, translated and annotated two volumes of an anthology of Russian
music criticism (Russians on Russian Music, 1830–1880, Cambridge University
Press, 1994; Russians On Russian Music, 1880–1917, Cambridge University Press,
2003) and contributed entries on Russian topics to the New Grove Dictionary of Music
and Musicians, second edition, and on Russian and Scottish topics to Die Musik
in Geschichte und Gegenwart. He was a member of Editorial Board of the Critical
Edition of the Complete Works of Sergei Rachmaninoff. He also published the first
English translation of Pyotr Ilyich Tchaikovsky's critical writings on music.
At the REEM-BASEES study day organized in his honour, scholars from the
United Kingdom, Russia, Serbia, Lithuania and Kuwait read papers covering research
areas related to Campbell's interest: music criticism in Russia and Eastern Europe,
liturgical music of Eastern Orthodox churches, Russian and Eastern European
music diaspora, as well as applied music. Selected papers from this conference were
significantly expanded, revised, supplemented with appropriate critical apparatus
and peer-reviewed, and finally accepted for publication in the present and the next
issue of the journal Musicology.
The main theme of No. 30 opens with a study by Lithuanian-British musicologist
Akvilė Stuart on the critical reception of the work of Alexei Stanchinsky (Алексей
Владимирович Станчинский, 1888–1914), a tragically and prematurely lost Russian
avant-garde composer from the early twentieth century, whose innovative
compositions divided the critics, although they unanimously praised Stanchinsky’s
talent. One of the consequences of the October Revolution was the emigration of
a large number of Russian artists to the West. Svetlana Zvereva, a Russian musicologist
active in the United Kingdom, provides a vivid picture of “Russian Dresden”
from the 1920s and 1930s in the domains of musical, church and social life. British
musicologist Daniel Elphick writes about Boris Asafyev, an important protagonist
of Soviet musicology of the 20th century and the author of the famous book Musical
Form as a Process. The journal Musicology posthumously publishes one of Stuart
Campbell’s final papers which covers the Paris years of Sergei Rachmaninoff. Along
with this article, as a tribute to Dr Campbell, his personal bibliography is published.
The three studies in the “Varia” section reflect a wide range of topics and research
areas promoted by the journal Musicology. Ivana Vesić’s thorough, pioneering study
deals with the contribution of the Yugoslav Sokol (Falconry) organisations to the
interwar music culture. Ivan Moody examines the position of five emigrant composers
– Franz Reizenstein, Mátyás Seiber, Egon Wellesz, Roberto Gerhard and Andrzej
Panufnik – in Great Britain during and after World War II, and raises the question
of whether the attitudes towards emigrants have changed. Finally, Jasna Jovićević’s
study is focused on the realm of popular music genres. The author problematizes the
gender perspective of instrumental jazz performers in Southeast Europe. The section “Scientific Reviews and Polemics” contains six texts. Scientific monographs and themed collections of articles of international importance, results of scientific work of both Serbian and foreign musicologists, ethnomusicologists and experts from related disciplines are presented and evaluated. This section also contains a critical review of the discography of Serbian art music in 2020.
With great sadness, the editorial board of the journal Musicology bids farewell to the prematurely deceased composer Isidora Žebeljan, Professor at the Faculty of Music in Belgrade and Fellow of the Serbian Academy of Sciences and Arts, with an inspired, comprehesive obituary written by a fellow composer, Professor Milana Stojadinović-Milić. Žebeljan’s original, vivid works have secured Serbian music a place on the world map that it previously did not have.
On behalf of the guest editor of the main theme, the Editor-in-chief, as well as members of the editorial board of the journal Musicology, we express our gratitude to Svetlana Zvereva for preparing Stuart Campbell’s article and bibliography for publication, and to conveners of the REEM-BASEES Study Group, especially to Prof. Dr Patrick Zuk, who was the initiator and host of the conference organized at the University of Durham. We also thank our peer-reviewers for their thorough reading of the articles submitted to this issue of the journal Musicology and for their in-depth comments.",
publisher = "Београд : Музиколошки институт Српске академије наука и уметности",
title = "Музикологија / Musicology 30 (I/2021)",
pages = "1-208",
number = "30",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11656"
}
(2021). Музикологија / Musicology 30 (I/2021). 
Београд : Музиколошки институт Српске академије наука и уметности.(30), 1-208.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11656
Музикологија / Musicology 30 (I/2021). 2021;(30):1-208.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11656 .
"Музикологија / Musicology 30 (I/2021)", no. 30 (2021):1-208,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11656 .

Serbian inscription on a tombstone

Sorescu-Marinković, Annemarie

(Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA, 2021)

TY - FIGURE
AU - Sorescu-Marinković, Annemarie
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11435
AB - Serbian Cyrillic inscription on a tombstone in the southern Romanian Orthodox cemetery
PB - Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA
T1 - Serbian inscription on a tombstone
T1 - Srpski natpis na spomeniku
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11435
ER - 
@misc{
author = "Sorescu-Marinković, Annemarie",
year = "2021",
abstract = "Serbian Cyrillic inscription on a tombstone in the southern Romanian Orthodox cemetery",
publisher = "Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA",
title = "Serbian inscription on a tombstone, Srpski natpis na spomeniku",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11435"
}
Sorescu-Marinković, A.. (2021). Serbian inscription on a tombstone. 
Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11435
Sorescu-Marinković A. Serbian inscription on a tombstone. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11435 .
Sorescu-Marinković, Annemarie, "Serbian inscription on a tombstone" (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11435 .

Romanian epitaph

Sorescu-Marinković, Annemarie

(Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA, 2021)

TY - FIGURE
AU - Sorescu-Marinković, Annemarie
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11434
AB - Romanian epitaph on a tombstone in the northern Romanian Orthodox cemetery
PB - Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA
T1 - Romanian epitaph
T1 - Rumunski epitaf
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11434
ER - 
@misc{
author = "Sorescu-Marinković, Annemarie",
year = "2021",
abstract = "Romanian epitaph on a tombstone in the northern Romanian Orthodox cemetery",
publisher = "Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA",
title = "Romanian epitaph, Rumunski epitaf",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11434"
}
Sorescu-Marinković, A.. (2021). Romanian epitaph. 
Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11434
Sorescu-Marinković A. Romanian epitaph. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11434 .
Sorescu-Marinković, Annemarie, "Romanian epitaph" (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11434 .

Romanian inscription on a tombstone

Sorescu-Marinković, Annemarie

(Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA, 2021)

TY - FIGURE
AU - Sorescu-Marinković, Annemarie
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11433
AB - Romanian inscription on a tombstone in the northern Romanian Orthodox cemetery
PB - Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA
T1 - Romanian inscription on a tombstone
T1 - Rumunski natpis na spomeniku
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11433
ER - 
@misc{
author = "Sorescu-Marinković, Annemarie",
year = "2021",
abstract = "Romanian inscription on a tombstone in the northern Romanian Orthodox cemetery",
publisher = "Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA",
title = "Romanian inscription on a tombstone, Rumunski natpis na spomeniku",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11433"
}
Sorescu-Marinković, A.. (2021). Romanian inscription on a tombstone. 
Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11433
Sorescu-Marinković A. Romanian inscription on a tombstone. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11433 .
Sorescu-Marinković, Annemarie, "Romanian inscription on a tombstone" (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11433 .

Romanian inscription on a tombstone

Sorescu-Marinković, Annemarie

(Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA, 2021)

TY - FIGURE
AU - Sorescu-Marinković, Annemarie
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11432
AB - Romanian inscription on a tombstone in the northern Romanian Orthodox cemetery
PB - Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA
T1 - Romanian inscription on a tombstone
T1 - Rumunski natpis na spomeniku
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11432
ER - 
@misc{
author = "Sorescu-Marinković, Annemarie",
year = "2021",
abstract = "Romanian inscription on a tombstone in the northern Romanian Orthodox cemetery",
publisher = "Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA",
title = "Romanian inscription on a tombstone, Rumunski natpis na spomeniku",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11432"
}
Sorescu-Marinković, A.. (2021). Romanian inscription on a tombstone. 
Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11432
Sorescu-Marinković A. Romanian inscription on a tombstone. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11432 .
Sorescu-Marinković, Annemarie, "Romanian inscription on a tombstone" (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11432 .

Serbian and Romanian epitaph

Sorescu-Marinković, Annemarie

(Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA, 2021)

TY - FIGURE
AU - Sorescu-Marinković, Annemarie
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11431
AB - Serbian and Romanian epitaph on a tombstone in the northern Romanian Orthodox cemetery
PB - Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA
T1 - Serbian and Romanian epitaph
T1 - Srpski i rumunski epitaph
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11431
ER - 
@misc{
author = "Sorescu-Marinković, Annemarie",
year = "2021",
abstract = "Serbian and Romanian epitaph on a tombstone in the northern Romanian Orthodox cemetery",
publisher = "Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA",
title = "Serbian and Romanian epitaph, Srpski i rumunski epitaph",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11431"
}
Sorescu-Marinković, A.. (2021). Serbian and Romanian epitaph. 
Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11431
Sorescu-Marinković A. Serbian and Romanian epitaph. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11431 .
Sorescu-Marinković, Annemarie, "Serbian and Romanian epitaph" (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11431 .

Romanian inscription on a tombstone

Sorescu-Marinković, Annemarie

(Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA, 2021)

TY - FIGURE
AU - Sorescu-Marinković, Annemarie
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11430
AB - Romanian inscription on a tombstone in the northern Romanian Orthodox cemetery
PB - Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA
T1 - Romanian inscription on a tombstone
T1 - Rumunski natpis na spomeniku
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11430
ER - 
@misc{
author = "Sorescu-Marinković, Annemarie",
year = "2021",
abstract = "Romanian inscription on a tombstone in the northern Romanian Orthodox cemetery",
publisher = "Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA",
title = "Romanian inscription on a tombstone, Rumunski natpis na spomeniku",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11430"
}
Sorescu-Marinković, A.. (2021). Romanian inscription on a tombstone. 
Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11430
Sorescu-Marinković A. Romanian inscription on a tombstone. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11430 .
Sorescu-Marinković, Annemarie, "Romanian inscription on a tombstone" (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11430 .

Romanian epitaph

Sorescu-Marinković, Annemarie

(Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA, 2021)

TY - FIGURE
AU - Sorescu-Marinković, Annemarie
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11429
AB - Romanian epitaph on a tombstone in the northern Romanian Orthodox cemetery
PB - Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA
T1 - Romanian epitaph
T1 - Rumunski epitaf
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11429
ER - 
@misc{
author = "Sorescu-Marinković, Annemarie",
year = "2021",
abstract = "Romanian epitaph on a tombstone in the northern Romanian Orthodox cemetery",
publisher = "Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA",
title = "Romanian epitaph, Rumunski epitaf",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11429"
}
Sorescu-Marinković, A.. (2021). Romanian epitaph. 
Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11429
Sorescu-Marinković A. Romanian epitaph. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11429 .
Sorescu-Marinković, Annemarie, "Romanian epitaph" (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11429 .

Romanian and Serbian inscription

Sorescu-Marinković, Annemarie

(Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA, 2021)

TY - FIGURE
AU - Sorescu-Marinković, Annemarie
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11428
AB - Romanian and Serbian inscription on a tombstone in the northern Romanian Orthodox cemetery
PB - Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA
T1 - Romanian and Serbian inscription
T1 - Rumunski i srpski natpis
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11428
ER - 
@misc{
author = "Sorescu-Marinković, Annemarie",
year = "2021",
abstract = "Romanian and Serbian inscription on a tombstone in the northern Romanian Orthodox cemetery",
publisher = "Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA",
title = "Romanian and Serbian inscription, Rumunski i srpski natpis",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11428"
}
Sorescu-Marinković, A.. (2021). Romanian and Serbian inscription. 
Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11428
Sorescu-Marinković A. Romanian and Serbian inscription. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11428 .
Sorescu-Marinković, Annemarie, "Romanian and Serbian inscription" (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11428 .

Romanian epitaph

Sorescu-Marinković, Annemarie

(Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA, 2021)

TY - FIGURE
AU - Sorescu-Marinković, Annemarie
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11427
AB - Romanian epitaph on a tombstone in the northern Romanian Orthodox cemetery (Bayash family)
PB - Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA
T1 - Romanian epitaph
T1 - Rumunski epitaf
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11427
ER - 
@misc{
author = "Sorescu-Marinković, Annemarie",
year = "2021",
abstract = "Romanian epitaph on a tombstone in the northern Romanian Orthodox cemetery (Bayash family)",
publisher = "Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA",
title = "Romanian epitaph, Rumunski epitaf",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11427"
}
Sorescu-Marinković, A.. (2021). Romanian epitaph. 
Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11427
Sorescu-Marinković A. Romanian epitaph. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11427 .
Sorescu-Marinković, Annemarie, "Romanian epitaph" (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11427 .

Romanian inscription on a tombstone

Sorescu-Marinković, Annemarie

(Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA, 2021)

TY - FIGURE
AU - Sorescu-Marinković, Annemarie
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11426
AB - Romanian inscription on a tombstone in the northern Romanian Orthodox cemetery
PB - Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA
T1 - Romanian inscription on a tombstone
T1 - Rumunski natpis na spomeniku
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11426
ER - 
@misc{
author = "Sorescu-Marinković, Annemarie",
year = "2021",
abstract = "Romanian inscription on a tombstone in the northern Romanian Orthodox cemetery",
publisher = "Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA",
title = "Romanian inscription on a tombstone, Rumunski natpis na spomeniku",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11426"
}
Sorescu-Marinković, A.. (2021). Romanian inscription on a tombstone. 
Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11426
Sorescu-Marinković A. Romanian inscription on a tombstone. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11426 .
Sorescu-Marinković, Annemarie, "Romanian inscription on a tombstone" (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11426 .

Serbian inscription on a tombstone

Sorescu-Marinković, Annemarie

(Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA, 2021)

TY - FIGURE
AU - Sorescu-Marinković, Annemarie
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11425
AB - Serbian inscription on a tombstone in the northern Romanian Orthodox cemetery (belonging to a Bayash family)
PB - Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA
T1 - Serbian inscription on a tombstone
T1 - Srpski natpis na spomeniku
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11425
ER - 
@misc{
author = "Sorescu-Marinković, Annemarie",
year = "2021",
abstract = "Serbian inscription on a tombstone in the northern Romanian Orthodox cemetery (belonging to a Bayash family)",
publisher = "Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA",
title = "Serbian inscription on a tombstone, Srpski natpis na spomeniku",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11425"
}
Sorescu-Marinković, A.. (2021). Serbian inscription on a tombstone. 
Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11425
Sorescu-Marinković A. Serbian inscription on a tombstone. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11425 .
Sorescu-Marinković, Annemarie, "Serbian inscription on a tombstone" (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11425 .

Romanian inscription on a tombstone

Sorescu-Marinković, Annemarie

(Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA, 2021)

TY - FIGURE
AU - Sorescu-Marinković, Annemarie
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11424
AB - Romanian inscription on a tombstone in the northern Romanian Orthodox cemetery
PB - Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA
T1 - Romanian inscription on a tombstone
T1 - Rumunski natpis na spomeniku
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11424
ER - 
@misc{
author = "Sorescu-Marinković, Annemarie",
year = "2021",
abstract = "Romanian inscription on a tombstone in the northern Romanian Orthodox cemetery",
publisher = "Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA",
title = "Romanian inscription on a tombstone, Rumunski natpis na spomeniku",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11424"
}
Sorescu-Marinković, A.. (2021). Romanian inscription on a tombstone. 
Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11424
Sorescu-Marinković A. Romanian inscription on a tombstone. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11424 .
Sorescu-Marinković, Annemarie, "Romanian inscription on a tombstone" (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11424 .

Romanian epitaph

Sorescu-Marinković, Annemarie

(Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA, 2021)

TY - FIGURE
AU - Sorescu-Marinković, Annemarie
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11423
AB - Romanian epitaph on a tombstone in the northern Romanian Orthodox cemetery
PB - Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA
T1 - Romanian epitaph
T1 - Rumunski epitaf
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11423
ER - 
@misc{
author = "Sorescu-Marinković, Annemarie",
year = "2021",
abstract = "Romanian epitaph on a tombstone in the northern Romanian Orthodox cemetery",
publisher = "Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA",
title = "Romanian epitaph, Rumunski epitaf",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11423"
}
Sorescu-Marinković, A.. (2021). Romanian epitaph. 
Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11423
Sorescu-Marinković A. Romanian epitaph. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11423 .
Sorescu-Marinković, Annemarie, "Romanian epitaph" (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11423 .

Romanian epitaph

Sorescu-Marinković, Annemarie

(Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA, 2021)

TY - FIGURE
AU - Sorescu-Marinković, Annemarie
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11422
AB - Romanian epitaph on a tombstone in the northern Romanian Orthodox cemetery
PB - Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA
T1 - Romanian epitaph
T1 - Rumunski epitaf
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11422
ER - 
@misc{
author = "Sorescu-Marinković, Annemarie",
year = "2021",
abstract = "Romanian epitaph on a tombstone in the northern Romanian Orthodox cemetery",
publisher = "Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA",
title = "Romanian epitaph, Rumunski epitaf",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11422"
}
Sorescu-Marinković, A.. (2021). Romanian epitaph. 
Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11422
Sorescu-Marinković A. Romanian epitaph. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11422 .
Sorescu-Marinković, Annemarie, "Romanian epitaph" (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11422 .

Serbian epitaph

Sorescu-Marinković, Annemarie

(Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA, 2021)

TY - FIGURE
AU - Sorescu-Marinković, Annemarie
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11421
AB - Serbian epitaph on a tombstone in the northern Romanian Orthodox cemetery (belonging to a Roma family)
PB - Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA
T1 - Serbian epitaph
T1 - Srpski epitaf
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11421
ER - 
@misc{
author = "Sorescu-Marinković, Annemarie",
year = "2021",
abstract = "Serbian epitaph on a tombstone in the northern Romanian Orthodox cemetery (belonging to a Roma family)",
publisher = "Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA",
title = "Serbian epitaph, Srpski epitaf",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11421"
}
Sorescu-Marinković, A.. (2021). Serbian epitaph. 
Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11421
Sorescu-Marinković A. Serbian epitaph. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11421 .
Sorescu-Marinković, Annemarie, "Serbian epitaph" (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11421 .

Romanian epitaph

Sorescu-Marinković, Annemarie

(Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA, 2021)

TY - FIGURE
AU - Sorescu-Marinković, Annemarie
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11420
AB - Romanian epitaph on a tombstone in the northern Romanian Orthodox cemetery
PB - Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA
T1 - Romanian epitaph
T1 - Rumunski epitaf
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11420
ER - 
@misc{
author = "Sorescu-Marinković, Annemarie",
year = "2021",
abstract = "Romanian epitaph on a tombstone in the northern Romanian Orthodox cemetery",
publisher = "Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA",
title = "Romanian epitaph, Rumunski epitaf",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11420"
}
Sorescu-Marinković, A.. (2021). Romanian epitaph. 
Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11420
Sorescu-Marinković A. Romanian epitaph. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11420 .
Sorescu-Marinković, Annemarie, "Romanian epitaph" (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11420 .

Romanian epitaph

Sorescu-Marinković, Annemarie

(Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA, 2021)

TY - FIGURE
AU - Sorescu-Marinković, Annemarie
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11419
AB - Romanian epitaph on a tombstone in the northern Romanian Orthodox cemetery
PB - Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA
T1 - Romanian epitaph
T1 - Rumunski epitaf
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11419
ER - 
@misc{
author = "Sorescu-Marinković, Annemarie",
year = "2021",
abstract = "Romanian epitaph on a tombstone in the northern Romanian Orthodox cemetery",
publisher = "Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA",
title = "Romanian epitaph, Rumunski epitaf",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11419"
}
Sorescu-Marinković, A.. (2021). Romanian epitaph. 
Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11419
Sorescu-Marinković A. Romanian epitaph. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11419 .
Sorescu-Marinković, Annemarie, "Romanian epitaph" (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11419 .

Romanian epitaph

Sorescu-Marinković, Annemarie

(Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA, 2021)

TY - FIGURE
AU - Sorescu-Marinković, Annemarie
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11418
AB - Romanian epitaph on a tombstone in the northern Romanian Orthodox cemetery
PB - Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA
T1 - Romanian epitaph
T1 - Rumunski epitaf
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11418
ER - 
@misc{
author = "Sorescu-Marinković, Annemarie",
year = "2021",
abstract = "Romanian epitaph on a tombstone in the northern Romanian Orthodox cemetery",
publisher = "Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA",
title = "Romanian epitaph, Rumunski epitaf",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11418"
}
Sorescu-Marinković, A.. (2021). Romanian epitaph. 
Belgrade : Institute for Balkan Studies SASA..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11418
Sorescu-Marinković A. Romanian epitaph. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11418 .
Sorescu-Marinković, Annemarie, "Romanian epitaph" (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11418 .

A Romanian 19th century document from the Vidin region

Sorescu-Marinković, Annemarie

(Lund : Centre for Languages and Literature, Lund University, 2021)

TY - JOUR
AU - Sorescu-Marinković, Annemarie
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11243
AB - By bringing to the readers’ attention an unpublished Ottoman era document in Romanian, issued in 1861 in Rabrovo, a village in the Vidin region, back then under Ottoman rule, the article tries to shed light on the wider historical and sociolinguistic context of the Romanian-speaking population south of the Danube in the 19th century. The document is a donation-adoption act by which a Romanian man gives one of his sons for adoption to his brother, who does not have heirs. The document is handwritten in Romanian, using Cyrillic script, signed by the chorbaji, mayor and eight witnesses, and stamped by the Turkish administrator. Though very short, it reveals several important facts about the Romanian-speaking population in Ottoman Bulgaria and its origin, the language used in communication and writing, family relations, etc. Coming from a family archive, this document of great emotional value for its owner, has also undisputable linguistic and historical significance.
PB - Lund : Centre for Languages and Literature, Lund University
T2 - Swedish Journal of Romanian Studies
T1 - A Romanian 19th century document from the Vidin region
SP - 187
EP - 198
VL - 4
IS - 1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11243
ER - 
@article{
author = "Sorescu-Marinković, Annemarie",
year = "2021",
abstract = "By bringing to the readers’ attention an unpublished Ottoman era document in Romanian, issued in 1861 in Rabrovo, a village in the Vidin region, back then under Ottoman rule, the article tries to shed light on the wider historical and sociolinguistic context of the Romanian-speaking population south of the Danube in the 19th century. The document is a donation-adoption act by which a Romanian man gives one of his sons for adoption to his brother, who does not have heirs. The document is handwritten in Romanian, using Cyrillic script, signed by the chorbaji, mayor and eight witnesses, and stamped by the Turkish administrator. Though very short, it reveals several important facts about the Romanian-speaking population in Ottoman Bulgaria and its origin, the language used in communication and writing, family relations, etc. Coming from a family archive, this document of great emotional value for its owner, has also undisputable linguistic and historical significance.",
publisher = "Lund : Centre for Languages and Literature, Lund University",
journal = "Swedish Journal of Romanian Studies",
title = "A Romanian 19th century document from the Vidin region",
pages = "187-198",
volume = "4",
number = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11243"
}
Sorescu-Marinković, A.. (2021). A Romanian 19th century document from the Vidin region. in Swedish Journal of Romanian Studies
Lund : Centre for Languages and Literature, Lund University., 4(1), 187-198.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11243
Sorescu-Marinković A. A Romanian 19th century document from the Vidin region. in Swedish Journal of Romanian Studies. 2021;4(1):187-198.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11243 .
Sorescu-Marinković, Annemarie, "A Romanian 19th century document from the Vidin region" in Swedish Journal of Romanian Studies, 4, no. 1 (2021):187-198,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11243 .

Multiferroic Heterostructure BaTiO3/ε-Fe2O3 Composite Obtained by in situ Reaction

Filipović, Suzana; Obradović, Nina; Anđelković, Ljubica; Olćan, Dragan; Petrović, Jovana; Mirković, Miljana; Pavlović, Vladimir B.; Jeremić, Dejan; Vlahović, Branislav; Đorđević, Antonije

(Belgrade : International Institute for the Science of Sintering, 2021)

TY - JOUR
AU - Filipović, Suzana
AU - Obradović, Nina
AU - Anđelković, Ljubica
AU - Olćan, Dragan
AU - Petrović, Jovana
AU - Mirković, Miljana
AU - Pavlović, Vladimir B.
AU - Jeremić, Dejan
AU - Vlahović, Branislav
AU - Đorđević, Antonije
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11230
AB - Solid-state reaction between BaTiO3 and Fe2O3 was used to produce a multiferroic heterostructure composite. Commercial BaTiO3 and Fe(NO3)3•9H2O were suspended in ethanol for 30 minutes in an ultrasound bath. The prepared mixture was thermally processed at 300 oC for 6 h. Sintering at 1300 oC for 1 h resulted in a mixture of different phases, BaTiO3, BaFe12O19 and Ba12Ti28Fe15O84, which were confirmed by x-ray powder diffraction. A dense microstructure with a small volume fraction of closed porosity was indicated by the scanning electron microscopy, while a homogeneous distribution of Fe ions over BaTiO3 phase was visible from energy dispersive spectroscopy mapping. Doping of BaTiO3 with Fe2O3 resulted in formation of magnetic hexaferrite phases, as confirmed by dielectric measurements that showed a broadened maximum of the permittivity measured as a function of temperature.
PB - Belgrade : International Institute for the Science of Sintering
T2 - Science of Sintering
T1 - Multiferroic Heterostructure BaTiO3/ε-Fe2O3 Composite Obtained by in situ Reaction
SP - 1
EP - 8
VL - 53
DO - 10.2298/SOS2101001F
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11230
ER - 
@article{
author = "Filipović, Suzana and Obradović, Nina and Anđelković, Ljubica and Olćan, Dragan and Petrović, Jovana and Mirković, Miljana and Pavlović, Vladimir B. and Jeremić, Dejan and Vlahović, Branislav and Đorđević, Antonije",
year = "2021",
abstract = "Solid-state reaction between BaTiO3 and Fe2O3 was used to produce a multiferroic heterostructure composite. Commercial BaTiO3 and Fe(NO3)3•9H2O were suspended in ethanol for 30 minutes in an ultrasound bath. The prepared mixture was thermally processed at 300 oC for 6 h. Sintering at 1300 oC for 1 h resulted in a mixture of different phases, BaTiO3, BaFe12O19 and Ba12Ti28Fe15O84, which were confirmed by x-ray powder diffraction. A dense microstructure with a small volume fraction of closed porosity was indicated by the scanning electron microscopy, while a homogeneous distribution of Fe ions over BaTiO3 phase was visible from energy dispersive spectroscopy mapping. Doping of BaTiO3 with Fe2O3 resulted in formation of magnetic hexaferrite phases, as confirmed by dielectric measurements that showed a broadened maximum of the permittivity measured as a function of temperature.",
publisher = "Belgrade : International Institute for the Science of Sintering",
journal = "Science of Sintering",
title = "Multiferroic Heterostructure BaTiO3/ε-Fe2O3 Composite Obtained by in situ Reaction",
pages = "1-8",
volume = "53",
doi = "10.2298/SOS2101001F",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11230"
}
Filipović, S., Obradović, N., Anđelković, L., Olćan, D., Petrović, J., Mirković, M., Pavlović, V. B., Jeremić, D., Vlahović, B.,& Đorđević, A.. (2021). Multiferroic Heterostructure BaTiO3/ε-Fe2O3 Composite Obtained by in situ Reaction. in Science of Sintering
Belgrade : International Institute for the Science of Sintering., 53, 1-8.
https://doi.org/10.2298/SOS2101001F
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11230
Filipović S, Obradović N, Anđelković L, Olćan D, Petrović J, Mirković M, Pavlović VB, Jeremić D, Vlahović B, Đorđević A. Multiferroic Heterostructure BaTiO3/ε-Fe2O3 Composite Obtained by in situ Reaction. in Science of Sintering. 2021;53:1-8.
doi:10.2298/SOS2101001F
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11230 .
Filipović, Suzana, Obradović, Nina, Anđelković, Ljubica, Olćan, Dragan, Petrović, Jovana, Mirković, Miljana, Pavlović, Vladimir B., Jeremić, Dejan, Vlahović, Branislav, Đorđević, Antonije, "Multiferroic Heterostructure BaTiO3/ε-Fe2O3 Composite Obtained by in situ Reaction" in Science of Sintering, 53 (2021):1-8,
https://doi.org/10.2298/SOS2101001F .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11230 .

The NaxMnO2 materials prepared by a glycine-nitrate method as advanced cathode materials for aqueous sodium-ion rechargeable batteries

Rakočević, Lazar; Štrbac, Svetlana; Potočnik, Jelena; Popović, Maja; Jugović, Dragana; Stojković Simatović, Ivana

(Elsevier, 2021)

TY - JOUR
AU - Rakočević, Lazar
AU - Štrbac, Svetlana
AU - Potočnik, Jelena
AU - Popović, Maja
AU - Jugović, Dragana
AU - Stojković Simatović, Ivana
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11229
AB - Cathodic material for sodium-ion rechargeable batteries based on NaxMnO2 were synthesized by glycine nitrate method and subsequent annealing at high temperatures. Different crystal structures with different morphologies were obtained depending on the annealing temperature: hexagonal layeredα-Na0.7MnO2.05 nanoplates were obtained at 850 ◦C, while 3-D tunnel structured Na0⋅4MnO2 and Na0⋅44MnO2, both with rod-like morphology, were obtained at 800 ◦C and 900 ◦C, respectively. The investigations of the electrochemical behavior of obtained cathodic materials in aqueous NaNO3 solution have shown that Na0⋅44MnO2 obtained at 900 ◦C has shown the best battery performance. Its initial discharge capacities are 123.5 mA h/g, 113.2 mA h/g, and 102.0 mA h/g at the high current densities of 1000, 2000 and 5000 mA/g, respectively.
PB - Elsevier
T2 - Ceramics International
T1 - The NaxMnO2 materials prepared by a glycine-nitrate method as advanced cathode materials for aqueous sodium-ion rechargeable batteries
SP - 4595
EP - 4603
VL - 47
IS - 4
DO - 10.1016/j.ceramint.2020.10.025
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11229
ER - 
@article{
author = "Rakočević, Lazar and Štrbac, Svetlana and Potočnik, Jelena and Popović, Maja and Jugović, Dragana and Stojković Simatović, Ivana",
year = "2021",
abstract = "Cathodic material for sodium-ion rechargeable batteries based on NaxMnO2 were synthesized by glycine nitrate method and subsequent annealing at high temperatures. Different crystal structures with different morphologies were obtained depending on the annealing temperature: hexagonal layeredα-Na0.7MnO2.05 nanoplates were obtained at 850 ◦C, while 3-D tunnel structured Na0⋅4MnO2 and Na0⋅44MnO2, both with rod-like morphology, were obtained at 800 ◦C and 900 ◦C, respectively. The investigations of the electrochemical behavior of obtained cathodic materials in aqueous NaNO3 solution have shown that Na0⋅44MnO2 obtained at 900 ◦C has shown the best battery performance. Its initial discharge capacities are 123.5 mA h/g, 113.2 mA h/g, and 102.0 mA h/g at the high current densities of 1000, 2000 and 5000 mA/g, respectively.",
publisher = "Elsevier",
journal = "Ceramics International",
title = "The NaxMnO2 materials prepared by a glycine-nitrate method as advanced cathode materials for aqueous sodium-ion rechargeable batteries",
pages = "4595-4603",
volume = "47",
number = "4",
doi = "10.1016/j.ceramint.2020.10.025",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11229"
}
Rakočević, L., Štrbac, S., Potočnik, J., Popović, M., Jugović, D.,& Stojković Simatović, I.. (2021). The NaxMnO2 materials prepared by a glycine-nitrate method as advanced cathode materials for aqueous sodium-ion rechargeable batteries. in Ceramics International
Elsevier., 47(4), 4595-4603.
https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.10.025
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11229
Rakočević L, Štrbac S, Potočnik J, Popović M, Jugović D, Stojković Simatović I. The NaxMnO2 materials prepared by a glycine-nitrate method as advanced cathode materials for aqueous sodium-ion rechargeable batteries. in Ceramics International. 2021;47(4):4595-4603.
doi:10.1016/j.ceramint.2020.10.025
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11229 .
Rakočević, Lazar, Štrbac, Svetlana, Potočnik, Jelena, Popović, Maja, Jugović, Dragana, Stojković Simatović, Ivana, "The NaxMnO2 materials prepared by a glycine-nitrate method as advanced cathode materials for aqueous sodium-ion rechargeable batteries" in Ceramics International, 47, no. 4 (2021):4595-4603,
https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.10.025 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11229 .

Музиколошко наслеђе Стана Ђурић-Клајн. Свечани зборник поводом доделе прве годишње награде „Стана Ђурић-Клајн” за изузетан допринос музикологији

(Београд : Музиколошко друштво Србије, 2021)

TY - BOOK
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10933
PB - Београд : Музиколошко друштво Србије
T1 - Музиколошко наслеђе Стана Ђурић-Клајн. Свечани зборник поводом доделе прве годишње награде „Стана Ђурић-Клајн” за изузетан допринос музикологији
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10933
ER - 
@book{
year = "2021",
publisher = "Београд : Музиколошко друштво Србије",
title = "Музиколошко наслеђе Стана Ђурић-Клајн. Свечани зборник поводом доделе прве годишње награде „Стана Ђурић-Клајн” за изузетан допринос музикологији",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10933"
}
(2021). Музиколошко наслеђе Стана Ђурић-Клајн. Свечани зборник поводом доделе прве годишње награде „Стана Ђурић-Клајн” за изузетан допринос музикологији. 
Београд : Музиколошко друштво Србије..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10933
Музиколошко наслеђе Стана Ђурић-Клајн. Свечани зборник поводом доделе прве годишње награде „Стана Ђурић-Клајн” за изузетан допринос музикологији. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10933 .
"Музиколошко наслеђе Стана Ђурић-Клајн. Свечани зборник поводом доделе прве годишње награде „Стана Ђурић-Клајн” за изузетан допринос музикологији" (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10933 .

Boyash Studies. Towards a New Paradigm. Editors' Introduction

(Berlin : Frank&Timme, 2021)

TY - BOOK
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10883
AB - The Boyash, also known as Rudari, Lingurari or, inclusively, as “oamenii noștri” (our people), are an ethnic group living today in scattered communities in the Balkans, Central and Eastern Europe, but also in the Americas. What brings the disperse communities of Boyash together is their Romanian mother tongue, (memory of) traditional occupation, common historical origin, and the fact that the majority population considers them Gypsies / Roma. A marginal topic until now,
at the crossroads between Romani and Romanian studies, the Boyash studies are today an interdisciplinary field dealing with the experiences of the Boyash over time, in Romania and all the places where they have settled. The editors of this volume intend to mark two centuries of scholarly interest in the Boyash by bringing together researchers from different fields, summing up existing literature and bringing new research to the forefront.
PB - Berlin : Frank&Timme
T2 - Boyash Studies: Researching “Our People”
T1 - Boyash Studies. Towards a New Paradigm. Editors' Introduction
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10883
ER - 
@book{
year = "2021",
abstract = "The Boyash, also known as Rudari, Lingurari or, inclusively, as “oamenii noștri” (our people), are an ethnic group living today in scattered communities in the Balkans, Central and Eastern Europe, but also in the Americas. What brings the disperse communities of Boyash together is their Romanian mother tongue, (memory of) traditional occupation, common historical origin, and the fact that the majority population considers them Gypsies / Roma. A marginal topic until now,
at the crossroads between Romani and Romanian studies, the Boyash studies are today an interdisciplinary field dealing with the experiences of the Boyash over time, in Romania and all the places where they have settled. The editors of this volume intend to mark two centuries of scholarly interest in the Boyash by bringing together researchers from different fields, summing up existing literature and bringing new research to the forefront.",
publisher = "Berlin : Frank&Timme",
journal = "Boyash Studies: Researching “Our People”",
title = "Boyash Studies. Towards a New Paradigm. Editors' Introduction",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10883"
}
(2021). Boyash Studies. Towards a New Paradigm. Editors' Introduction. in Boyash Studies: Researching “Our People”
Berlin : Frank&Timme..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10883
Boyash Studies. Towards a New Paradigm. Editors' Introduction. in Boyash Studies: Researching “Our People”. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10883 .
"Boyash Studies. Towards a New Paradigm. Editors' Introduction" in Boyash Studies: Researching “Our People” (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10883 .