All Publications

Link to this page

Стана Ристић, Ивана Лазић Коњик. Когнитивни правац у српској етнолингвистици – почеци развоја и актуелни проблеми

Ђукић, Маријана

(Нови Сад : Матица српска, 2021)

TY - JOUR
AU - Ђукић, Маријана
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11935
AB - Крајем 2020. године едиција Монографије Института за српски језик САНУ обогаћена је књигом Стане Ристић и Иване Лазић Коњик под називом Когнитивни правац у српској етнолингвистици – почеци развоја и актуелни проблеми. Теме обрађене у овој монографији резултат су вишегодишњих истраживања ауторки на пољу когнитивно оријентисане етнолингвистике. У теоријско-методолошком смислу, та су истраживања заснована на поставкама Јежија Бартмињског, оснивача и главног представника познате и активне когнитивне етнолингвистичке школе у Лублину. Лублинска методологија подразумева ширење корпуса језичке грађе, будући да се у истраживањима користи језички материјал различитог порекла: системски подаци, анкетни подаци и подаци из текстова различитих стилова и жанрова, којима се додаје и материјал из електронских језичких корпуса (по традицији ове школе, извори се означавају скраћеницом САТ). Књига доноси одговоре на бројна разноврсна питања везана за нов правац у српској етнолингвистици – когнитивни, која се разматрају и са теоријског аспекта (преглед стања етнолингвистике у Србији, објашњење терминолошког система когнитивне етнолингвистике и сл.) и са практичног аспекта (реконструкција одређених концепата и примена резултата когнитивне етнолингвистике у лексикографији).
PB - Нови Сад : Матица српска
T2 - Зборник Матице српске за филологију и лингвистику
T1 - Стана Ристић, Ивана Лазић Коњик. Когнитивни правац у српској етнолингвистици – почеци развоја и актуелни проблеми
SP - 199
EP - 205
VL - 64
IS - 1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11935
ER - 
@article{
author = "Ђукић, Маријана",
year = "2021",
abstract = "Крајем 2020. године едиција Монографије Института за српски језик САНУ обогаћена је књигом Стане Ристић и Иване Лазић Коњик под називом Когнитивни правац у српској етнолингвистици – почеци развоја и актуелни проблеми. Теме обрађене у овој монографији резултат су вишегодишњих истраживања ауторки на пољу когнитивно оријентисане етнолингвистике. У теоријско-методолошком смислу, та су истраживања заснована на поставкама Јежија Бартмињског, оснивача и главног представника познате и активне когнитивне етнолингвистичке школе у Лублину. Лублинска методологија подразумева ширење корпуса језичке грађе, будући да се у истраживањима користи језички материјал различитог порекла: системски подаци, анкетни подаци и подаци из текстова различитих стилова и жанрова, којима се додаје и материјал из електронских језичких корпуса (по традицији ове школе, извори се означавају скраћеницом САТ). Књига доноси одговоре на бројна разноврсна питања везана за нов правац у српској етнолингвистици – когнитивни, која се разматрају и са теоријског аспекта (преглед стања етнолингвистике у Србији, објашњење терминолошког система когнитивне етнолингвистике и сл.) и са практичног аспекта (реконструкција одређених концепата и примена резултата когнитивне етнолингвистике у лексикографији).",
publisher = "Нови Сад : Матица српска",
journal = "Зборник Матице српске за филологију и лингвистику",
title = "Стана Ристић, Ивана Лазић Коњик. Когнитивни правац у српској етнолингвистици – почеци развоја и актуелни проблеми",
pages = "199-205",
volume = "64",
number = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11935"
}
Ђукић, М.. (2021). Стана Ристић, Ивана Лазић Коњик. Когнитивни правац у српској етнолингвистици – почеци развоја и актуелни проблеми. in Зборник Матице српске за филологију и лингвистику
Нови Сад : Матица српска., 64(1), 199-205.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11935
Ђукић М. Стана Ристић, Ивана Лазић Коњик. Когнитивни правац у српској етнолингвистици – почеци развоја и актуелни проблеми. in Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. 2021;64(1):199-205.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11935 .
Ђукић, Маријана, "Стана Ристић, Ивана Лазић Коњик. Когнитивни правац у српској етнолингвистици – почеци развоја и актуелни проблеми" in Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 64, no. 1 (2021):199-205,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11935 .

Лингвистички аспекти филозофске мисли Љубомира Недића (1858–1902)

Ивановић, Ненад Б.

(Београд : Међународни славистички центар на Филолошком факултету, 2021)

TY - JOUR
AU - Ивановић, Ненад Б.
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11936
AB - to the field of linguistics can be divided into two thematic wholes: 1) the description of the
logic category of notion as opposed to the linguistic category of word, and 2) the logic representation
of јudgement in relation to the linguistic representation of sentence. In this paper we analyze philosophical
views of Ljubomir Nedić in relation to the two abovementioned wholes. Then we proceed to
consider the significance of Nedić’s scientific views in the context of the Serbian linguistics at the end
of the 19th century.
AB - Филозофска мисао Љубомира Недића која стоји у непосредној вези са лингвистиком
може се класификовати у две тематске целине: 1) опис основних одлика појма као логичке
категорије у односу на реч као категорију граматичког система, и 2) опис логичке представе суда у односу на лингвистичку представу реченице. У раду се износе и анализирају филозофски погледи Љ. Недића која стоје у вези са обе изложене целине, а затим се разматра
значај тих погледа за српску лингвистику с краја 19. века.
PB - Београд : Међународни славистички центар на Филолошком факултету
T2 - Научни састанак слависта у Вукове дане
T1 - Лингвистички аспекти филозофске мисли Љубомира Недића (1858–1902)
T1 - Linguistic Aspects of Phylosophical Thought of Ljubomir Nedić (1858–1902)
SP - 101
EP - 108
VL - 50
IS - 1
DO - https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch9
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11936
ER - 
@article{
author = "Ивановић, Ненад Б.",
year = "2021",
abstract = "to the field of linguistics can be divided into two thematic wholes: 1) the description of the
logic category of notion as opposed to the linguistic category of word, and 2) the logic representation
of јudgement in relation to the linguistic representation of sentence. In this paper we analyze philosophical
views of Ljubomir Nedić in relation to the two abovementioned wholes. Then we proceed to
consider the significance of Nedić’s scientific views in the context of the Serbian linguistics at the end
of the 19th century., Филозофска мисао Љубомира Недића која стоји у непосредној вези са лингвистиком
може се класификовати у две тематске целине: 1) опис основних одлика појма као логичке
категорије у односу на реч као категорију граматичког система, и 2) опис логичке представе суда у односу на лингвистичку представу реченице. У раду се износе и анализирају филозофски погледи Љ. Недића која стоје у вези са обе изложене целине, а затим се разматра
значај тих погледа за српску лингвистику с краја 19. века.",
publisher = "Београд : Међународни славистички центар на Филолошком факултету",
journal = "Научни састанак слависта у Вукове дане",
title = "Лингвистички аспекти филозофске мисли Љубомира Недића (1858–1902), Linguistic Aspects of Phylosophical Thought of Ljubomir Nedić (1858–1902)",
pages = "101-108",
volume = "50",
number = "1",
doi = "https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch9",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11936"
}
Ивановић, Н. Б.. (2021). Лингвистички аспекти филозофске мисли Љубомира Недића (1858–1902). in Научни састанак слависта у Вукове дане
Београд : Међународни славистички центар на Филолошком факултету., 50(1), 101-108.
https://doi.org/https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch9
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11936
Ивановић НБ. Лингвистички аспекти филозофске мисли Љубомира Недића (1858–1902). in Научни састанак слависта у Вукове дане. 2021;50(1):101-108.
doi:https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch9
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11936 .
Ивановић, Ненад Б., "Лингвистички аспекти филозофске мисли Љубомира Недића (1858–1902)" in Научни састанак слависта у Вукове дане, 50, no. 1 (2021):101-108,
https://doi.org/https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch9 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11936 .

Дијалекатска језичка слика света као лингвокултуролошки феномен

Милосављевић, Тања З.

(Београд : Међународни славистички центар на Филолошком факултету, 2021)

TY - JOUR
AU - Милосављевић, Тања З.
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11940
AB - Савремена словенска дијалектологија усмерена је на расветљавање феномена дијалекатске језичке слике света као територијално ограниченог сегмента националне језичке
слике света. Актуелна истраживања у овој области науке о језику, посебно у русистици,
дају значајне резултате у реконструисању модела концептуализације и категоризације
објективне стварности у свести носилаца народних говора и њиховој језичкој интерпретацији и репрезентацији. Комбиновање модерних теорија и методолошких механизама,
пре свега лингвокогнитивистичких и лингвокултуролошких, показало се као адекватан
поступак у анализи дијалекатског материјала. Дијалекатска лексика сагледава се као одраз
погледа на свет и менталитета дијалекатске језичке личности, а дијалекатски речници постају најрелевантнији извори за проучавање лингвокултурних специфичности конкретне
говорне заједнице. Наш циљ је оријентисан на приказ модела концептуализације стварности дијалекатске језичке личности и вербалну манифестацију одређених културних /
аксиолошких концепата на дијалекатској језичкој слици света српског језика, с обзиром
на чињеницу да се дијалекти одликују богатим културолошким потенцијалом, чије проучавање са становишта лингвокултурологије шири могућности језичких истраживања. У
раду ћемо представити реализацију концепта (не)хигијене у језичком сазнању носилаца
призренско-тимочких говора, његову когнитивну интерпретацију и вербалну манифестацију на призренско-тимочкој дијалекатској слици света и покушати да издвојимо специфичне лингвокултурне елементе који одсликавају карактеристике менталитета и погледа
на свет ове говорне заједнице.
AB - Contemporary Slavic dialectology is focused on shedding light on the phenomenon of the dialectical
image of the world as a territorially limited segment of the national linguistic image of the
world. Current research in this field of language study, especially in Russian studies, is the source of
significant results for the reconstruction of the model of conceptualization and categorization of objective
reality in the consciousness of the bearers of national speech and their linguistic interpretation and
representation. The combination of modern theories and methodological mechanisms, primarily linguocognitive,
anthropocentric, linguocultural has proven itself to be an adequate procedure in the analysis
of dialectical material. Dialectical lexis is viewed as an adequate reflection of the world view and
the mentality of the dialectical linguistic persona, and dialectical dictionaries have become the most
relevant sources of study of linguacultural specificities of a specific speech community. A linguocultural
approach to the dialectical lexical system enables the extraction of cultural components contained
in the semantic content of the linguistic units in which we find accumulated information on the way of
thinking, life and traditional culture of a community. The paper presents the realizations of certain axiological
and cultural concepts in the linguistic knowledge of the bearers of the Serbian folk speeches
and their manifestation in the Serbian dialectical (Prizren-Timok) linguistic image of the world.
PB - Београд : Међународни славистички центар на Филолошком факултету
T2 - Научни састанак слависта у Вукове дане
T1 - Дијалекатска језичка слика света као лингвокултуролошки феномен
T1 - The Dialectical Image of the World as a Linguacultural Phenomenon
SP - 213
EP - 221
VL - 50
IS - 1
DO - https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch19
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11940
ER - 
@article{
author = "Милосављевић, Тања З.",
year = "2021",
abstract = "Савремена словенска дијалектологија усмерена је на расветљавање феномена дијалекатске језичке слике света као територијално ограниченог сегмента националне језичке
слике света. Актуелна истраживања у овој области науке о језику, посебно у русистици,
дају значајне резултате у реконструисању модела концептуализације и категоризације
објективне стварности у свести носилаца народних говора и њиховој језичкој интерпретацији и репрезентацији. Комбиновање модерних теорија и методолошких механизама,
пре свега лингвокогнитивистичких и лингвокултуролошких, показало се као адекватан
поступак у анализи дијалекатског материјала. Дијалекатска лексика сагледава се као одраз
погледа на свет и менталитета дијалекатске језичке личности, а дијалекатски речници постају најрелевантнији извори за проучавање лингвокултурних специфичности конкретне
говорне заједнице. Наш циљ је оријентисан на приказ модела концептуализације стварности дијалекатске језичке личности и вербалну манифестацију одређених културних /
аксиолошких концепата на дијалекатској језичкој слици света српског језика, с обзиром
на чињеницу да се дијалекти одликују богатим културолошким потенцијалом, чије проучавање са становишта лингвокултурологије шири могућности језичких истраживања. У
раду ћемо представити реализацију концепта (не)хигијене у језичком сазнању носилаца
призренско-тимочких говора, његову когнитивну интерпретацију и вербалну манифестацију на призренско-тимочкој дијалекатској слици света и покушати да издвојимо специфичне лингвокултурне елементе који одсликавају карактеристике менталитета и погледа
на свет ове говорне заједнице., Contemporary Slavic dialectology is focused on shedding light on the phenomenon of the dialectical
image of the world as a territorially limited segment of the national linguistic image of the
world. Current research in this field of language study, especially in Russian studies, is the source of
significant results for the reconstruction of the model of conceptualization and categorization of objective
reality in the consciousness of the bearers of national speech and their linguistic interpretation and
representation. The combination of modern theories and methodological mechanisms, primarily linguocognitive,
anthropocentric, linguocultural has proven itself to be an adequate procedure in the analysis
of dialectical material. Dialectical lexis is viewed as an adequate reflection of the world view and
the mentality of the dialectical linguistic persona, and dialectical dictionaries have become the most
relevant sources of study of linguacultural specificities of a specific speech community. A linguocultural
approach to the dialectical lexical system enables the extraction of cultural components contained
in the semantic content of the linguistic units in which we find accumulated information on the way of
thinking, life and traditional culture of a community. The paper presents the realizations of certain axiological
and cultural concepts in the linguistic knowledge of the bearers of the Serbian folk speeches
and their manifestation in the Serbian dialectical (Prizren-Timok) linguistic image of the world.",
publisher = "Београд : Међународни славистички центар на Филолошком факултету",
journal = "Научни састанак слависта у Вукове дане",
title = "Дијалекатска језичка слика света као лингвокултуролошки феномен, The Dialectical Image of the World as a Linguacultural Phenomenon",
pages = "213-221",
volume = "50",
number = "1",
doi = "https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch19",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11940"
}
Милосављевић, Т. З.. (2021). Дијалекатска језичка слика света као лингвокултуролошки феномен. in Научни састанак слависта у Вукове дане
Београд : Међународни славистички центар на Филолошком факултету., 50(1), 213-221.
https://doi.org/https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch19
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11940
Милосављевић ТЗ. Дијалекатска језичка слика света као лингвокултуролошки феномен. in Научни састанак слависта у Вукове дане. 2021;50(1):213-221.
doi:https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch19
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11940 .
Милосављевић, Тања З., "Дијалекатска језичка слика света као лингвокултуролошки феномен" in Научни састанак слависта у Вукове дане, 50, no. 1 (2021):213-221,
https://doi.org/https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch19 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11940 .

Српски говори и(ли) говори српскога језика

Савић, Виктор Д.

(Београд : Међународни славистички центар на Филолошком факултету, 2021)

TY - JOUR
AU - Савић, Виктор Д.
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11937
AB - У раду се анализира укрштање социолингвистичких и лингвистичких фактора
у дефинисању „језикâ” на средишњем исечку јужнословенског континуума – простору
српскога језика, с богатом документарном посведоченошћу његова имена. Логичким и
лингвистичким законитостима спајају се дијахронијска и синхронијска перспектива, у
циљу утврђивања опсега овога језика у хронолошки и географски задатим оквирима.
AB - This study focuses on the analysis of the South Slavic language landscape in diachronic and
diatopic frameworks, in the centre of which stand the field distribution and the linguistic autonomy
of the Serbian language, i.e. of the Serbian language system. The problem is basically manifested at
two levels: logical and geographical. The preconditions for dealing with this problem are met: a rich
historical fact-based database and extensive and diverse dialectological research. It is established that
the reduction of the “Serbian language” as an [abstract] entity to “Serbian speeches” is a pseudo-scientific
construct, and the place of “other speeches” in a unified language system is examined. The goal
is to determine and map the true scope of the Serbian language and its intrinsic determination against
the neighbouring Slavic language systems, regardless of the political and national borders established
in recent historical and political events. It is concluded that in the field, “Serbian speeches” and “the
speeches of the Serbian language” constitute the Serbian language system, or the “Serbian language”,
by unambiguous genetic connections, through hierarchical forms of kinship.
PB - Београд : Међународни славистички центар на Филолошком факултету
T2 - Научни састанак слависта у Вукове дане
T1 - Српски говори и(ли) говори српскога језика
T1 - Serbian Speeches and/or the Speeches of the Serbian Language
SP - 165
VL - 50
VL - 181
IS - 1
DO - https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch15
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11937
ER - 
@article{
author = "Савић, Виктор Д.",
year = "2021",
abstract = "У раду се анализира укрштање социолингвистичких и лингвистичких фактора
у дефинисању „језикâ” на средишњем исечку јужнословенског континуума – простору
српскога језика, с богатом документарном посведоченошћу његова имена. Логичким и
лингвистичким законитостима спајају се дијахронијска и синхронијска перспектива, у
циљу утврђивања опсега овога језика у хронолошки и географски задатим оквирима., This study focuses on the analysis of the South Slavic language landscape in diachronic and
diatopic frameworks, in the centre of which stand the field distribution and the linguistic autonomy
of the Serbian language, i.e. of the Serbian language system. The problem is basically manifested at
two levels: logical and geographical. The preconditions for dealing with this problem are met: a rich
historical fact-based database and extensive and diverse dialectological research. It is established that
the reduction of the “Serbian language” as an [abstract] entity to “Serbian speeches” is a pseudo-scientific
construct, and the place of “other speeches” in a unified language system is examined. The goal
is to determine and map the true scope of the Serbian language and its intrinsic determination against
the neighbouring Slavic language systems, regardless of the political and national borders established
in recent historical and political events. It is concluded that in the field, “Serbian speeches” and “the
speeches of the Serbian language” constitute the Serbian language system, or the “Serbian language”,
by unambiguous genetic connections, through hierarchical forms of kinship.",
publisher = "Београд : Међународни славистички центар на Филолошком факултету",
journal = "Научни састанак слависта у Вукове дане",
title = "Српски говори и(ли) говори српскога језика, Serbian Speeches and/or the Speeches of the Serbian Language",
pages = "165",
volume = "50, 181",
number = "1",
doi = "https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch15",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11937"
}
Савић, В. Д.. (2021). Српски говори и(ли) говори српскога језика. in Научни састанак слависта у Вукове дане
Београд : Међународни славистички центар на Филолошком факултету., 50(1), 165.
https://doi.org/https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch15
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11937
Савић ВД. Српски говори и(ли) говори српскога језика. in Научни састанак слависта у Вукове дане. 2021;50(1):165.
doi:https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch15
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11937 .
Савић, Виктор Д., "Српски говори и(ли) говори српскога језика" in Научни састанак слависта у Вукове дане, 50, no. 1 (2021):165,
https://doi.org/https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch15 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11937 .

Теоријски приступи глаголском виду у српској граматикографији

Спасојевић, Марина Љ.

(Београд : Међународни славистички центар на Филолошком факултету, 2021)

TY - JOUR
AU - Спасојевић, Марина Љ.
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11938
AB - В работе указывается, что в сербских грамматиках в XIX и XX веках использовался традиционный подход. Новые познания в течение этих двух веков внедрялись медленно. Начало
XX века внесло изменения в классификацию глагольного вида в соответствии, прежде всего,
с теорией функционально-семантических полей, но и с теорией семантических локализаций.
Указывается и на применение теоретическо-методологических подходов к аспектологическим
проблемным вопросам в сербской лингвистической среде, оставшихся без влияния на грамматические описания вида. Они в основном применялись в сопоставительных и типологических
исследованиях сербского и других языков, в том числе аспектуальные классы Вендлера, теория
двухкомпонентного аспекта и т. д.
AB - У раду се анализира заступљеност теоријско-методолошких приступа и праваца
у представљању категорије глаголског вида и класификације глагола по виду у српским
граматикама. Указује се и на примену теоријско-методолошких приступа аспектолошкој
проблематици у српској лингвистичкој средини који су остали без утицаја на граматичке
описе вида, а углавном су примењивани у контрастивним и типолошким истраживањима
српског са другим језицима.
PB - Београд : Међународни славистички центар на Филолошком факултету
T2 - Научни састанак слависта у Вукове дане
T1 - Теоријски приступи глаголском виду у српској граматикографији
T1 - Теоретические подходы к глагольному виду в сербской грамmатикографии
SP - 153
EP - 163
VL - 50
IS - 1
DO - https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch14
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11938
ER - 
@article{
author = "Спасојевић, Марина Љ.",
year = "2021",
abstract = "В работе указывается, что в сербских грамматиках в XIX и XX веках использовался традиционный подход. Новые познания в течение этих двух веков внедрялись медленно. Начало
XX века внесло изменения в классификацию глагольного вида в соответствии, прежде всего,
с теорией функционально-семантических полей, но и с теорией семантических локализаций.
Указывается и на применение теоретическо-методологических подходов к аспектологическим
проблемным вопросам в сербской лингвистической среде, оставшихся без влияния на грамматические описания вида. Они в основном применялись в сопоставительных и типологических
исследованиях сербского и других языков, в том числе аспектуальные классы Вендлера, теория
двухкомпонентного аспекта и т. д., У раду се анализира заступљеност теоријско-методолошких приступа и праваца
у представљању категорије глаголског вида и класификације глагола по виду у српским
граматикама. Указује се и на примену теоријско-методолошких приступа аспектолошкој
проблематици у српској лингвистичкој средини који су остали без утицаја на граматичке
описе вида, а углавном су примењивани у контрастивним и типолошким истраживањима
српског са другим језицима.",
publisher = "Београд : Међународни славистички центар на Филолошком факултету",
journal = "Научни састанак слависта у Вукове дане",
title = "Теоријски приступи глаголском виду у српској граматикографији, Теоретические подходы к глагольному виду в сербской грамmатикографии",
pages = "153-163",
volume = "50",
number = "1",
doi = "https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch14",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11938"
}
Спасојевић, М. Љ.. (2021). Теоријски приступи глаголском виду у српској граматикографији. in Научни састанак слависта у Вукове дане
Београд : Међународни славистички центар на Филолошком факултету., 50(1), 153-163.
https://doi.org/https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch14
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11938
Спасојевић МЉ. Теоријски приступи глаголском виду у српској граматикографији. in Научни састанак слависта у Вукове дане. 2021;50(1):153-163.
doi:https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch14
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11938 .
Спасојевић, Марина Љ., "Теоријски приступи глаголском виду у српској граматикографији" in Научни састанак слависта у Вукове дане, 50, no. 1 (2021):153-163,
https://doi.org/https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch14 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11938 .

„Сиромаштво” – конвенционални суд у систему вредности у српском језику и култури

Вуловић Емонтс, Наташа С.

(Београд : Међународни славистички центар на Филолошком факултету, 2021)

TY - JOUR
AU - Вуловић Емонтс, Наташа С.
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11939
AB - У раду се разматрају фразеолошке парадигме које се формирају око социјално-утилитарне категорије сиромаштво у српском језику. Ексцерпирана фразеолошко-паремиолошка грађа се класификује, семантички се анализирају поједине аксиологеме, док се у
оквиру модела „изглед, спољашњост” наводе релевантне фразеосемантичке групе изражене кроз поредбене фразеолошке јединице које садрже компоненте које означавају део тела,
биљке, животиње и др.
AB - Предметом исследования в настоящей работе являются аксиологическая фразеологическая парадигма антиценности бедность в сербском языке и сербской культуре. Конвенциональная оценка маркирует слотовую структуру фразеологической и паремиологической парадигмы
Бедность. В рамках модели „внешний вид” формируются фразеосемантические группы сравнительных фразеологизмов (например: го као прст, пун као жаба длака, го као шипка, го као
липа и. тд.).
PB - Београд : Међународни славистички центар на Филолошком факултету
T2 - Научни састанак слависта у Вукове дане
T1 - „Сиромаштво” – конвенционални суд у систему вредности у српском језику и култури
T1 - „Бедность” / конвенциональная оценка в системе ценностей в сербском языке и сербской культуре
SP - 253
EP - 263
VL - 50
IS - 1
DO - https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch23
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11939
ER - 
@article{
author = "Вуловић Емонтс, Наташа С.",
year = "2021",
abstract = "У раду се разматрају фразеолошке парадигме које се формирају око социјално-утилитарне категорије сиромаштво у српском језику. Ексцерпирана фразеолошко-паремиолошка грађа се класификује, семантички се анализирају поједине аксиологеме, док се у
оквиру модела „изглед, спољашњост” наводе релевантне фразеосемантичке групе изражене кроз поредбене фразеолошке јединице које садрже компоненте које означавају део тела,
биљке, животиње и др., Предметом исследования в настоящей работе являются аксиологическая фразеологическая парадигма антиценности бедность в сербском языке и сербской культуре. Конвенциональная оценка маркирует слотовую структуру фразеологической и паремиологической парадигмы
Бедность. В рамках модели „внешний вид” формируются фразеосемантические группы сравнительных фразеологизмов (например: го као прст, пун као жаба длака, го као шипка, го као
липа и. тд.).",
publisher = "Београд : Међународни славистички центар на Филолошком факултету",
journal = "Научни састанак слависта у Вукове дане",
title = "„Сиромаштво” – конвенционални суд у систему вредности у српском језику и култури, „Бедность” / конвенциональная оценка в системе ценностей в сербском языке и сербской культуре",
pages = "253-263",
volume = "50",
number = "1",
doi = "https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch23",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11939"
}
Вуловић Емонтс, Н. С.. (2021). „Сиромаштво” – конвенционални суд у систему вредности у српском језику и култури. in Научни састанак слависта у Вукове дане
Београд : Међународни славистички центар на Филолошком факултету., 50(1), 253-263.
https://doi.org/https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch23
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11939
Вуловић Емонтс НС. „Сиромаштво” – конвенционални суд у систему вредности у српском језику и култури. in Научни састанак слависта у Вукове дане. 2021;50(1):253-263.
doi:https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch23
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11939 .
Вуловић Емонтс, Наташа С., "„Сиромаштво” – конвенционални суд у систему вредности у српском језику и култури" in Научни састанак слависта у Вукове дане, 50, no. 1 (2021):253-263,
https://doi.org/https://doi.org/10.18485/msc.2021.50.1.ch23 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11939 .

Језичка анксиозност код говорникâ косовско-ресавског дијалекта у контакту са стандардним идиомом

Чопа, Миљана

(Нови Сад : Матица српска, 2021)

TY - JOUR
AU - Чопа, Миљана
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11924
AB - Језичка анксиозност представља осећај нелагоде, тензије или неке врсте непријатности која се јавља када се говорник нађе у ситуацији која од њега захтева да на одређени начин употребљава језик или језички варијетет којим не влада у потпуности. Истраживање је предузето с циљем да се испита појава језичке анксиозности код говорникâ косовско-ресавског дијалекта при контакту са стандардним језиком. Истраживањем су обухваћени и поједини аспекти који се тичу ставова говорникâ према сопственом дијалекатском говору и према стандардном језику. Резултати добијени овим истраживањем могу бити од користи за даља истраживања ове појаве, будући да на материјалу српских народних говора досад нису вршена.
AB - Language anxiety is a feeling of nervousness, tension or some kind of discomfort that occurs when a speaker finds himself in a situation that requires the use of a language or a language variety with which the speaker is not fully proficient. This research was undertaken with aim of examining the occurrence of language anxiety within the speakers of Kosovo-Resava dialect when they come in contact with the standard language. The research also covers certain aspects concerning the attitudes of speakers towards their own dialect and towards the standard language. The results obtained by this research can be useful for further research of this phenomenon, since this kind of research has not been carried out so far on the material of Serbian dialects.
PB - Нови Сад : Матица српска
T2 - Зборник Матице српске за филологију и лингвистику
T1 - Језичка анксиозност код говорникâ косовско-ресавског дијалекта у контакту са стандардним идиомом
T1 - Language Anxiety in Speakers of Kosovo-Resava Dialect in Contact with Standard Language
SP - 115
EP - 130
VL - 64
IS - 1
DO - https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2021.64.1.6
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11924
ER - 
@article{
author = "Чопа, Миљана",
year = "2021",
abstract = "Језичка анксиозност представља осећај нелагоде, тензије или неке врсте непријатности која се јавља када се говорник нађе у ситуацији која од њега захтева да на одређени начин употребљава језик или језички варијетет којим не влада у потпуности. Истраживање је предузето с циљем да се испита појава језичке анксиозности код говорникâ косовско-ресавског дијалекта при контакту са стандардним језиком. Истраживањем су обухваћени и поједини аспекти који се тичу ставова говорникâ према сопственом дијалекатском говору и према стандардном језику. Резултати добијени овим истраживањем могу бити од користи за даља истраживања ове појаве, будући да на материјалу српских народних говора досад нису вршена., Language anxiety is a feeling of nervousness, tension or some kind of discomfort that occurs when a speaker finds himself in a situation that requires the use of a language or a language variety with which the speaker is not fully proficient. This research was undertaken with aim of examining the occurrence of language anxiety within the speakers of Kosovo-Resava dialect when they come in contact with the standard language. The research also covers certain aspects concerning the attitudes of speakers towards their own dialect and towards the standard language. The results obtained by this research can be useful for further research of this phenomenon, since this kind of research has not been carried out so far on the material of Serbian dialects.",
publisher = "Нови Сад : Матица српска",
journal = "Зборник Матице српске за филологију и лингвистику",
title = "Језичка анксиозност код говорникâ косовско-ресавског дијалекта у контакту са стандардним идиомом, Language Anxiety in Speakers of Kosovo-Resava Dialect in Contact with Standard Language",
pages = "115-130",
volume = "64",
number = "1",
doi = "https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2021.64.1.6",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11924"
}
Чопа, М.. (2021). Језичка анксиозност код говорникâ косовско-ресавског дијалекта у контакту са стандардним идиомом. in Зборник Матице српске за филологију и лингвистику
Нови Сад : Матица српска., 64(1), 115-130.
https://doi.org/https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2021.64.1.6
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11924
Чопа М. Језичка анксиозност код говорникâ косовско-ресавског дијалекта у контакту са стандардним идиомом. in Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. 2021;64(1):115-130.
doi:https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2021.64.1.6
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11924 .
Чопа, Миљана, "Језичка анксиозност код говорникâ косовско-ресавског дијалекта у контакту са стандардним идиомом" in Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 64, no. 1 (2021):115-130,
https://doi.org/https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2021.64.1.6 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11924 .

Modified glycine nitrate procedure synthesis and properties of nanostructured Ca1-xGdxMnO3 (x=0.05; 0.1; 0.15; 0.2)

Rosić, Milena; Labus, Nebojša; Čebela, Maria

(Belgrade : Serbian Ceramic Society, 2021)

TY - CONF
AU - Rosić, Milena
AU - Labus, Nebojša
AU - Čebela, Maria
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11910
AB - Nanocrystalline manganites Ca1-xGdxMnO3(x=0.05, 0.1, 0.15, 0.2) were synthesized by a modified glycine-nitrate procedure. The subsequent studies were focused on the structural, microstructural and magnetic changes of the starting materials induced by calcination and sintering. Thermal treatments of the green bodies were carried out by conventional sintering method. Phase evolution, lattice parameters, chemical composition and magnetic properties were monitored by Differential thermal analysis (DTA), X-ray diffraction (XRD),Induction coupled Plasma Atomic Emission (ICPES), Scanning electron Microscopy with Energy Dispersive Spectroscopy SEM/EDS and magnetic measurements on Superconducting Quantum Interference Device (Squid).DTA revealed phase transition at ≈918ºC.Chemical analysis has been done by ICPES and EDSwhich confirmed that nominal composition has been attained for all samples. XRD data were analysed by Rietveld refinement which showed that orthorhombic perovskite structure, S.G. Pnma (62), persisted with the change of Gd content, while unit cell parameters depended on the composition. Magnetic measurements show that electron doping by Gd3+ ions substantially changes CaMnO3 antiferromagnetic behavior. After introduction of Gd3+ ions, significant ferromagnetic component appears due to an emergence of double exchange interaction between Mn3+-Mn4+ ions. This resulted in appearance of a low temperature plateau in field cooled magnetization diagram as well as in hysteresis loop with the relatively high coercivity up to 2300 Oe.
PB - Belgrade : Serbian Ceramic Society
C3 - Program and the Book of abstracts / Serbian Ceramic Society Conference Advanced Ceramics and Application IX : New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, Serbia, Belgrade, 20-21. September 2021
T1 - Modified glycine nitrate procedure synthesis and properties of nanostructured Ca1-xGdxMnO3 (x=0.05; 0.1; 0.15; 0.2)
SP - 39
EP - 40
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11910
ER - 
@conference{
author = "Rosić, Milena and Labus, Nebojša and Čebela, Maria",
year = "2021",
abstract = "Nanocrystalline manganites Ca1-xGdxMnO3(x=0.05, 0.1, 0.15, 0.2) were synthesized by a modified glycine-nitrate procedure. The subsequent studies were focused on the structural, microstructural and magnetic changes of the starting materials induced by calcination and sintering. Thermal treatments of the green bodies were carried out by conventional sintering method. Phase evolution, lattice parameters, chemical composition and magnetic properties were monitored by Differential thermal analysis (DTA), X-ray diffraction (XRD),Induction coupled Plasma Atomic Emission (ICPES), Scanning electron Microscopy with Energy Dispersive Spectroscopy SEM/EDS and magnetic measurements on Superconducting Quantum Interference Device (Squid).DTA revealed phase transition at ≈918ºC.Chemical analysis has been done by ICPES and EDSwhich confirmed that nominal composition has been attained for all samples. XRD data were analysed by Rietveld refinement which showed that orthorhombic perovskite structure, S.G. Pnma (62), persisted with the change of Gd content, while unit cell parameters depended on the composition. Magnetic measurements show that electron doping by Gd3+ ions substantially changes CaMnO3 antiferromagnetic behavior. After introduction of Gd3+ ions, significant ferromagnetic component appears due to an emergence of double exchange interaction between Mn3+-Mn4+ ions. This resulted in appearance of a low temperature plateau in field cooled magnetization diagram as well as in hysteresis loop with the relatively high coercivity up to 2300 Oe.",
publisher = "Belgrade : Serbian Ceramic Society",
journal = "Program and the Book of abstracts / Serbian Ceramic Society Conference Advanced Ceramics and Application IX : New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, Serbia, Belgrade, 20-21. September 2021",
title = "Modified glycine nitrate procedure synthesis and properties of nanostructured Ca1-xGdxMnO3 (x=0.05; 0.1; 0.15; 0.2)",
pages = "39-40",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11910"
}
Rosić, M., Labus, N.,& Čebela, M.. (2021). Modified glycine nitrate procedure synthesis and properties of nanostructured Ca1-xGdxMnO3 (x=0.05; 0.1; 0.15; 0.2). in Program and the Book of abstracts / Serbian Ceramic Society Conference Advanced Ceramics and Application IX : New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, Serbia, Belgrade, 20-21. September 2021
Belgrade : Serbian Ceramic Society., 39-40.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11910
Rosić M, Labus N, Čebela M. Modified glycine nitrate procedure synthesis and properties of nanostructured Ca1-xGdxMnO3 (x=0.05; 0.1; 0.15; 0.2). in Program and the Book of abstracts / Serbian Ceramic Society Conference Advanced Ceramics and Application IX : New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, Serbia, Belgrade, 20-21. September 2021. 2021;:39-40.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11910 .
Rosić, Milena, Labus, Nebojša, Čebela, Maria, "Modified glycine nitrate procedure synthesis and properties of nanostructured Ca1-xGdxMnO3 (x=0.05; 0.1; 0.15; 0.2)" in Program and the Book of abstracts / Serbian Ceramic Society Conference Advanced Ceramics and Application IX : New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, Serbia, Belgrade, 20-21. September 2021 (2021):39-40,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11910 .

Experimental and theoretical study of nanostructured Ca1-xGdxMnO3 (x=0.05; 0.1; 0.15; 0.2)

Rosić, Milena; Milivojević, Dušan; Labus, Nebojša; Čebela, Maria; Dodevski, Vladimir; Jordanov, Dragana; Stojmenović, Marija

(Belgrade : Serbian Ceramic Society, 2021)

TY - CONF
AU - Rosić, Milena
AU - Milivojević, Dušan
AU - Labus, Nebojša
AU - Čebela, Maria
AU - Dodevski, Vladimir
AU - Jordanov, Dragana
AU - Stojmenović, Marija
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11899
AB - Experimental and theoretical methods have been used to investigate the octahedral tilting and related effects of Ca1-xGdxMnO3(x = 0.05; 0.1; 0.15; 0.2) compound. Both methods have shown that orthorhombic-perovskite structure (space group Pnma) is the most stable form and according to Glazer's classification belongs to a-b+a- tilt system. Bond valence calculations (BVC) have shown ten additional perovskite-related modifications of the equilibrium Ca1- xGdxMnO3 structure, and their stability has been investigated as function of Gd doping. We have further studied the influence of gadolinium amount on Mn-О bond angles and distances, tilting of MnO6octahedra around all three axes and deformation due to the presence of Jahn- Teller distortion around Mn3+ cation, and calculated the amount of Mn3+ in the system. BVC approach is a simple, fast and efficient way of calculating the amount of Mn4+ and Mn3+ in the doped perovskite compound, which, to the best of our knowledge, has not been done before. The infrared reflection spectra of Ca1-xGdxMnO3 samples confirmed XRD results that Ca1-xGdxMnO3 nanopowders are of Pnma-1 structure and that the tilting of octahedra are increased with Gd doping. The EPR (electron paramagnetic resonance) spectra are in accordance with the assumption that EPR line width is Mn-O-Mn angle dependent. The studied samples showed that small octahedra tilting in these samples brought only a small change of the EPR line width.
PB - Belgrade : Serbian Ceramic Society
C3 - Program and the Book of abstracts / Serbian Ceramic Society Conference Advanced Ceramics and Application IX : New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, Serbia, Belgrade, 20-21. September 2021
T1 - Experimental and theoretical study of nanostructured Ca1-xGdxMnO3 (x=0.05; 0.1; 0.15; 0.2)
SP - 70
EP - 70
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11899
ER - 
@conference{
author = "Rosić, Milena and Milivojević, Dušan and Labus, Nebojša and Čebela, Maria and Dodevski, Vladimir and Jordanov, Dragana and Stojmenović, Marija",
year = "2021",
abstract = "Experimental and theoretical methods have been used to investigate the octahedral tilting and related effects of Ca1-xGdxMnO3(x = 0.05; 0.1; 0.15; 0.2) compound. Both methods have shown that orthorhombic-perovskite structure (space group Pnma) is the most stable form and according to Glazer's classification belongs to a-b+a- tilt system. Bond valence calculations (BVC) have shown ten additional perovskite-related modifications of the equilibrium Ca1- xGdxMnO3 structure, and their stability has been investigated as function of Gd doping. We have further studied the influence of gadolinium amount on Mn-О bond angles and distances, tilting of MnO6octahedra around all three axes and deformation due to the presence of Jahn- Teller distortion around Mn3+ cation, and calculated the amount of Mn3+ in the system. BVC approach is a simple, fast and efficient way of calculating the amount of Mn4+ and Mn3+ in the doped perovskite compound, which, to the best of our knowledge, has not been done before. The infrared reflection spectra of Ca1-xGdxMnO3 samples confirmed XRD results that Ca1-xGdxMnO3 nanopowders are of Pnma-1 structure and that the tilting of octahedra are increased with Gd doping. The EPR (electron paramagnetic resonance) spectra are in accordance with the assumption that EPR line width is Mn-O-Mn angle dependent. The studied samples showed that small octahedra tilting in these samples brought only a small change of the EPR line width.",
publisher = "Belgrade : Serbian Ceramic Society",
journal = "Program and the Book of abstracts / Serbian Ceramic Society Conference Advanced Ceramics and Application IX : New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, Serbia, Belgrade, 20-21. September 2021",
title = "Experimental and theoretical study of nanostructured Ca1-xGdxMnO3 (x=0.05; 0.1; 0.15; 0.2)",
pages = "70-70",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11899"
}
Rosić, M., Milivojević, D., Labus, N., Čebela, M., Dodevski, V., Jordanov, D.,& Stojmenović, M.. (2021). Experimental and theoretical study of nanostructured Ca1-xGdxMnO3 (x=0.05; 0.1; 0.15; 0.2). in Program and the Book of abstracts / Serbian Ceramic Society Conference Advanced Ceramics and Application IX : New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, Serbia, Belgrade, 20-21. September 2021
Belgrade : Serbian Ceramic Society., 70-70.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11899
Rosić M, Milivojević D, Labus N, Čebela M, Dodevski V, Jordanov D, Stojmenović M. Experimental and theoretical study of nanostructured Ca1-xGdxMnO3 (x=0.05; 0.1; 0.15; 0.2). in Program and the Book of abstracts / Serbian Ceramic Society Conference Advanced Ceramics and Application IX : New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, Serbia, Belgrade, 20-21. September 2021. 2021;:70-70.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11899 .
Rosić, Milena, Milivojević, Dušan, Labus, Nebojša, Čebela, Maria, Dodevski, Vladimir, Jordanov, Dragana, Stojmenović, Marija, "Experimental and theoretical study of nanostructured Ca1-xGdxMnO3 (x=0.05; 0.1; 0.15; 0.2)" in Program and the Book of abstracts / Serbian Ceramic Society Conference Advanced Ceramics and Application IX : New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, Serbia, Belgrade, 20-21. September 2021 (2021):70-70,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11899 .

Assessment of Grain Size and Grain Refinement Efficiency by Calculation of Released Heat Attributed to Formation of Primary Aluminum Crystals During Solidification of Al7Si4Cu Alloy

Mitrašinović, Aleksandar M.; Momčilović, Dejan B.; Odanović, Zoran

(Springer Science and Business Media LLC, 2021)

TY - JOUR
AU - Mitrašinović, Aleksandar M.
AU - Momčilović, Dejan B.
AU - Odanović, Zoran
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11737
AB - Assessing heat released only related to the formation of primary crystals provides results with a significantly higher sensitivity than a traditional assessment of undercooling value. In this work, two similar Ti5B1 master alloys (commercial and refined) are used for grain refinement of Al7Si4Cu aluminum alloy to assess narrow differences in heat release during primary crystallization. The heat released related to primary crystallization is 2.50 ± 0.03, 3.16 ± 0.12, and 7.92 kJ kg−1 for samples treated with the refined master alloys, commercial master alloys, and sample solidified without grain refinement, respectively. The acquired results showed that the suggested method is more efficient in comparison with traditional metallographic or undercooling methods for the assessment of grain refining efficiency with the potential to extend the suggested approach on a wide range of metallic structures where solidification occurs by eutectic-type primary crystallization characteristics.
PB - Springer Science and Business Media LLC
T2 - Transactions of the Indian Institute of Metals
T1 - Assessment of Grain Size and Grain Refinement Efficiency by Calculation of Released Heat Attributed to Formation of Primary Aluminum Crystals During Solidification of Al7Si4Cu Alloy
SP - 1917
EP - 1922
VL - 74
IS - 8
DO - 10.1007/s12666-021-02279-6
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11737
ER - 
@article{
author = "Mitrašinović, Aleksandar M. and Momčilović, Dejan B. and Odanović, Zoran",
year = "2021",
abstract = "Assessing heat released only related to the formation of primary crystals provides results with a significantly higher sensitivity than a traditional assessment of undercooling value. In this work, two similar Ti5B1 master alloys (commercial and refined) are used for grain refinement of Al7Si4Cu aluminum alloy to assess narrow differences in heat release during primary crystallization. The heat released related to primary crystallization is 2.50 ± 0.03, 3.16 ± 0.12, and 7.92 kJ kg−1 for samples treated with the refined master alloys, commercial master alloys, and sample solidified without grain refinement, respectively. The acquired results showed that the suggested method is more efficient in comparison with traditional metallographic or undercooling methods for the assessment of grain refining efficiency with the potential to extend the suggested approach on a wide range of metallic structures where solidification occurs by eutectic-type primary crystallization characteristics.",
publisher = "Springer Science and Business Media LLC",
journal = "Transactions of the Indian Institute of Metals",
title = "Assessment of Grain Size and Grain Refinement Efficiency by Calculation of Released Heat Attributed to Formation of Primary Aluminum Crystals During Solidification of Al7Si4Cu Alloy",
pages = "1917-1922",
volume = "74",
number = "8",
doi = "10.1007/s12666-021-02279-6",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11737"
}
Mitrašinović, A. M., Momčilović, D. B.,& Odanović, Z.. (2021). Assessment of Grain Size and Grain Refinement Efficiency by Calculation of Released Heat Attributed to Formation of Primary Aluminum Crystals During Solidification of Al7Si4Cu Alloy. in Transactions of the Indian Institute of Metals
Springer Science and Business Media LLC., 74(8), 1917-1922.
https://doi.org/10.1007/s12666-021-02279-6
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11737
Mitrašinović AM, Momčilović DB, Odanović Z. Assessment of Grain Size and Grain Refinement Efficiency by Calculation of Released Heat Attributed to Formation of Primary Aluminum Crystals During Solidification of Al7Si4Cu Alloy. in Transactions of the Indian Institute of Metals. 2021;74(8):1917-1922.
doi:10.1007/s12666-021-02279-6
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11737 .
Mitrašinović, Aleksandar M., Momčilović, Dejan B., Odanović, Zoran, "Assessment of Grain Size and Grain Refinement Efficiency by Calculation of Released Heat Attributed to Formation of Primary Aluminum Crystals During Solidification of Al7Si4Cu Alloy" in Transactions of the Indian Institute of Metals, 74, no. 8 (2021):1917-1922,
https://doi.org/10.1007/s12666-021-02279-6 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11737 .

Assessment of Grain Size and Grain Refinement Efficiency by Calculation of Released Heat Attributed to Formation of Primary Aluminum Crystals During Solidification of Al7Si4Cu Alloy

Mitrašinović, Aleksandar M.; Momčilović, Dejan B.; Odanović, Zoran

(Springer Science and Business Media LLC, 2021)

TY - JOUR
AU - Mitrašinović, Aleksandar M.
AU - Momčilović, Dejan B.
AU - Odanović, Zoran
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11736
AB - Assessing heat released only related to the formation of primary crystals provides results with a significantly higher sensitivity than a traditional assessment of undercooling value. In this work, two similar Ti5B1 master alloys (commercial and refined) are used for grain refinement of Al7Si4Cu aluminum alloy to assess narrow differences in heat release during primary crystallization. The heat released related to primary crystallization is 2.50 ± 0.03, 3.16 ± 0.12, and 7.92 kJ kg−1 for samples treated with the refined master alloys, commercial master alloys, and sample solidified without grain refinement, respectively. The acquired results showed that the suggested method is more efficient in comparison with traditional metallographic or undercooling methods for the assessment of grain refining efficiency with the potential to extend the suggested approach on a wide range of metallic structures where solidification occurs by eutectic-type primary crystallization characteristics.
PB - Springer Science and Business Media LLC
T2 - Transactions of the Indian Institute of Metals
T1 - Assessment of Grain Size and Grain Refinement Efficiency by Calculation of Released Heat Attributed to Formation of Primary Aluminum Crystals During Solidification of Al7Si4Cu Alloy
SP - 1917
EP - 1922
VL - 74
IS - 8
DO - 10.1007/s12666-021-02279-6
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11736
ER - 
@article{
author = "Mitrašinović, Aleksandar M. and Momčilović, Dejan B. and Odanović, Zoran",
year = "2021",
abstract = "Assessing heat released only related to the formation of primary crystals provides results with a significantly higher sensitivity than a traditional assessment of undercooling value. In this work, two similar Ti5B1 master alloys (commercial and refined) are used for grain refinement of Al7Si4Cu aluminum alloy to assess narrow differences in heat release during primary crystallization. The heat released related to primary crystallization is 2.50 ± 0.03, 3.16 ± 0.12, and 7.92 kJ kg−1 for samples treated with the refined master alloys, commercial master alloys, and sample solidified without grain refinement, respectively. The acquired results showed that the suggested method is more efficient in comparison with traditional metallographic or undercooling methods for the assessment of grain refining efficiency with the potential to extend the suggested approach on a wide range of metallic structures where solidification occurs by eutectic-type primary crystallization characteristics.",
publisher = "Springer Science and Business Media LLC",
journal = "Transactions of the Indian Institute of Metals",
title = "Assessment of Grain Size and Grain Refinement Efficiency by Calculation of Released Heat Attributed to Formation of Primary Aluminum Crystals During Solidification of Al7Si4Cu Alloy",
pages = "1917-1922",
volume = "74",
number = "8",
doi = "10.1007/s12666-021-02279-6",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11736"
}
Mitrašinović, A. M., Momčilović, D. B.,& Odanović, Z.. (2021). Assessment of Grain Size and Grain Refinement Efficiency by Calculation of Released Heat Attributed to Formation of Primary Aluminum Crystals During Solidification of Al7Si4Cu Alloy. in Transactions of the Indian Institute of Metals
Springer Science and Business Media LLC., 74(8), 1917-1922.
https://doi.org/10.1007/s12666-021-02279-6
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11736
Mitrašinović AM, Momčilović DB, Odanović Z. Assessment of Grain Size and Grain Refinement Efficiency by Calculation of Released Heat Attributed to Formation of Primary Aluminum Crystals During Solidification of Al7Si4Cu Alloy. in Transactions of the Indian Institute of Metals. 2021;74(8):1917-1922.
doi:10.1007/s12666-021-02279-6
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11736 .
Mitrašinović, Aleksandar M., Momčilović, Dejan B., Odanović, Zoran, "Assessment of Grain Size and Grain Refinement Efficiency by Calculation of Released Heat Attributed to Formation of Primary Aluminum Crystals During Solidification of Al7Si4Cu Alloy" in Transactions of the Indian Institute of Metals, 74, no. 8 (2021):1917-1922,
https://doi.org/10.1007/s12666-021-02279-6 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11736 .

Thermodynamic and kinetics investigation of elemental evaporation from molten Al7Si4Cu alloy

Mitrašinović, Aleksandar M.; Odanović, Zoran

(Elsevier BV, 2021)

TY - JOUR
AU - Mitrašinović, Aleksandar M.
AU - Odanović, Zoran
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10002
AB - Treatment of liquid aluminum alloys in low vacuum conditions is often applied for parts production in the automotive and aerospace industry because of its effectiveness in removing dissolved gases. Because of the low vapour pressure of aluminum, concentrations of the most unwanted elements can be significantly reduced at lower pressures. Presented work analyzing kinetics parameters for elemental evaporation from liquid Al7Si4Cu alloy. The pressure inside mullite refractory material was below 2.1 kPa for melt temperatures between 760 and 910 °C. The alloy’s chemical composition was characterized by the Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry method. Lead, Zinc, and Mercury were reduced at the highest rate while the lowest evaporation occurred for key alloying elements such as Silicon and Copper. Higher evaporation rates were achieved at higher temperatures. The evaporation ratios, volatility coefficients, reaction rate constants, mass transfer coefficients, and elemental evaporation susceptibility on temperature increase were deduced for 16 elements. The obtained results confirmed that keeping molten aluminum alloys in low vacuum conditions for one hour is an efficient method in removing unwanted elements with great potential for further improvement in industrial conditions.
PB - Elsevier BV
T2 - Thermochimica Acta
T1 - Thermodynamic and kinetics investigation of elemental evaporation from molten Al7Si4Cu alloy
SP - 178816
VL - 695
DO - 10.1016/j.tca.2020.178816
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10002
ER - 
@article{
author = "Mitrašinović, Aleksandar M. and Odanović, Zoran",
year = "2021",
abstract = "Treatment of liquid aluminum alloys in low vacuum conditions is often applied for parts production in the automotive and aerospace industry because of its effectiveness in removing dissolved gases. Because of the low vapour pressure of aluminum, concentrations of the most unwanted elements can be significantly reduced at lower pressures. Presented work analyzing kinetics parameters for elemental evaporation from liquid Al7Si4Cu alloy. The pressure inside mullite refractory material was below 2.1 kPa for melt temperatures between 760 and 910 °C. The alloy’s chemical composition was characterized by the Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry method. Lead, Zinc, and Mercury were reduced at the highest rate while the lowest evaporation occurred for key alloying elements such as Silicon and Copper. Higher evaporation rates were achieved at higher temperatures. The evaporation ratios, volatility coefficients, reaction rate constants, mass transfer coefficients, and elemental evaporation susceptibility on temperature increase were deduced for 16 elements. The obtained results confirmed that keeping molten aluminum alloys in low vacuum conditions for one hour is an efficient method in removing unwanted elements with great potential for further improvement in industrial conditions.",
publisher = "Elsevier BV",
journal = "Thermochimica Acta",
title = "Thermodynamic and kinetics investigation of elemental evaporation from molten Al7Si4Cu alloy",
pages = "178816",
volume = "695",
doi = "10.1016/j.tca.2020.178816",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10002"
}
Mitrašinović, A. M.,& Odanović, Z.. (2021). Thermodynamic and kinetics investigation of elemental evaporation from molten Al7Si4Cu alloy. in Thermochimica Acta
Elsevier BV., 695, 178816.
https://doi.org/10.1016/j.tca.2020.178816
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10002
Mitrašinović AM, Odanović Z. Thermodynamic and kinetics investigation of elemental evaporation from molten Al7Si4Cu alloy. in Thermochimica Acta. 2021;695:178816.
doi:10.1016/j.tca.2020.178816
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10002 .
Mitrašinović, Aleksandar M., Odanović, Zoran, "Thermodynamic and kinetics investigation of elemental evaporation from molten Al7Si4Cu alloy" in Thermochimica Acta, 695 (2021):178816,
https://doi.org/10.1016/j.tca.2020.178816 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10002 .
1
1
1

Thermodynamic and kinetics investigation of elemental evaporation from molten Al7Si4Cu alloy

Mitrašinović, Aleksandar M.; Odanović, Zoran

(Elsevier BV, 2021)

TY - JOUR
AU - Mitrašinović, Aleksandar M.
AU - Odanović, Zoran
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10001
AB - Treatment of liquid aluminum alloys in low vacuum conditions is often applied for parts production in the automotive and aerospace industry because of its effectiveness in removing dissolved gases. Because of the low vapour pressure of aluminum, concentrations of the most unwanted elements can be significantly reduced at lower pressures. Presented work analyzing kinetics parameters for elemental evaporation from liquid Al7Si4Cu alloy. The pressure inside mullite refractory material was below 2.1 kPa for melt temperatures between 760 and 910 °C. The alloy’s chemical composition was characterized by the Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry method. Lead, Zinc, and Mercury were reduced at the highest rate while the lowest evaporation occurred for key alloying elements such as Silicon and Copper. Higher evaporation rates were achieved at higher temperatures. The evaporation ratios, volatility coefficients, reaction rate constants, mass transfer coefficients, and elemental evaporation susceptibility on temperature increase were deduced for 16 elements. The obtained results confirmed that keeping molten aluminum alloys in low vacuum conditions for one hour is an efficient method in removing unwanted elements with great potential for further improvement in industrial conditions.
PB - Elsevier BV
T2 - Thermochimica Acta
T1 - Thermodynamic and kinetics investigation of elemental evaporation from molten Al7Si4Cu alloy
SP - 178816
VL - 695
DO - 10.1016/j.tca.2020.178816
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10001
ER - 
@article{
author = "Mitrašinović, Aleksandar M. and Odanović, Zoran",
year = "2021",
abstract = "Treatment of liquid aluminum alloys in low vacuum conditions is often applied for parts production in the automotive and aerospace industry because of its effectiveness in removing dissolved gases. Because of the low vapour pressure of aluminum, concentrations of the most unwanted elements can be significantly reduced at lower pressures. Presented work analyzing kinetics parameters for elemental evaporation from liquid Al7Si4Cu alloy. The pressure inside mullite refractory material was below 2.1 kPa for melt temperatures between 760 and 910 °C. The alloy’s chemical composition was characterized by the Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry method. Lead, Zinc, and Mercury were reduced at the highest rate while the lowest evaporation occurred for key alloying elements such as Silicon and Copper. Higher evaporation rates were achieved at higher temperatures. The evaporation ratios, volatility coefficients, reaction rate constants, mass transfer coefficients, and elemental evaporation susceptibility on temperature increase were deduced for 16 elements. The obtained results confirmed that keeping molten aluminum alloys in low vacuum conditions for one hour is an efficient method in removing unwanted elements with great potential for further improvement in industrial conditions.",
publisher = "Elsevier BV",
journal = "Thermochimica Acta",
title = "Thermodynamic and kinetics investigation of elemental evaporation from molten Al7Si4Cu alloy",
pages = "178816",
volume = "695",
doi = "10.1016/j.tca.2020.178816",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10001"
}
Mitrašinović, A. M.,& Odanović, Z.. (2021). Thermodynamic and kinetics investigation of elemental evaporation from molten Al7Si4Cu alloy. in Thermochimica Acta
Elsevier BV., 695, 178816.
https://doi.org/10.1016/j.tca.2020.178816
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10001
Mitrašinović AM, Odanović Z. Thermodynamic and kinetics investigation of elemental evaporation from molten Al7Si4Cu alloy. in Thermochimica Acta. 2021;695:178816.
doi:10.1016/j.tca.2020.178816
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10001 .
Mitrašinović, Aleksandar M., Odanović, Zoran, "Thermodynamic and kinetics investigation of elemental evaporation from molten Al7Si4Cu alloy" in Thermochimica Acta, 695 (2021):178816,
https://doi.org/10.1016/j.tca.2020.178816 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10001 .
1
1
1

Multiferroic Heterostructure BaTiO3/ε-Fe2O3 Composite Obtained by in situ Reaction

Filipović, Suzana; Obradović, Nina; Anđelković, Ljubica; Olćan, Dragan; Petrović, Jovana; Mirković, Miljana; Pavlović, Vladimir B.; Jeremić, Dejan; Vlahović, Branislav; Đorđević, Antonije

(Belgrade : International Institute for the Science of Sintering, 2021)

TY - JOUR
AU - Filipović, Suzana
AU - Obradović, Nina
AU - Anđelković, Ljubica
AU - Olćan, Dragan
AU - Petrović, Jovana
AU - Mirković, Miljana
AU - Pavlović, Vladimir B.
AU - Jeremić, Dejan
AU - Vlahović, Branislav
AU - Đorđević, Antonije
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11230
AB - Solid-state reaction between BaTiO3 and Fe2O3 was used to produce a multiferroic heterostructure composite. Commercial BaTiO3 and Fe(NO3)3•9H2O were suspended in ethanol for 30 minutes in an ultrasound bath. The prepared mixture was thermally processed at 300 oC for 6 h. Sintering at 1300 oC for 1 h resulted in a mixture of different phases, BaTiO3, BaFe12O19 and Ba12Ti28Fe15O84, which were confirmed by x-ray powder diffraction. A dense microstructure with a small volume fraction of closed porosity was indicated by the scanning electron microscopy, while a homogeneous distribution of Fe ions over BaTiO3 phase was visible from energy dispersive spectroscopy mapping. Doping of BaTiO3 with Fe2O3 resulted in formation of magnetic hexaferrite phases, as confirmed by dielectric measurements that showed a broadened maximum of the permittivity measured as a function of temperature.
PB - Belgrade : International Institute for the Science of Sintering
T2 - Science of Sintering
T1 - Multiferroic Heterostructure BaTiO3/ε-Fe2O3 Composite Obtained by in situ Reaction
SP - 1
EP - 8
VL - 53
DO - 10.2298/SOS2101001F
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11230
ER - 
@article{
author = "Filipović, Suzana and Obradović, Nina and Anđelković, Ljubica and Olćan, Dragan and Petrović, Jovana and Mirković, Miljana and Pavlović, Vladimir B. and Jeremić, Dejan and Vlahović, Branislav and Đorđević, Antonije",
year = "2021",
abstract = "Solid-state reaction between BaTiO3 and Fe2O3 was used to produce a multiferroic heterostructure composite. Commercial BaTiO3 and Fe(NO3)3•9H2O were suspended in ethanol for 30 minutes in an ultrasound bath. The prepared mixture was thermally processed at 300 oC for 6 h. Sintering at 1300 oC for 1 h resulted in a mixture of different phases, BaTiO3, BaFe12O19 and Ba12Ti28Fe15O84, which were confirmed by x-ray powder diffraction. A dense microstructure with a small volume fraction of closed porosity was indicated by the scanning electron microscopy, while a homogeneous distribution of Fe ions over BaTiO3 phase was visible from energy dispersive spectroscopy mapping. Doping of BaTiO3 with Fe2O3 resulted in formation of magnetic hexaferrite phases, as confirmed by dielectric measurements that showed a broadened maximum of the permittivity measured as a function of temperature.",
publisher = "Belgrade : International Institute for the Science of Sintering",
journal = "Science of Sintering",
title = "Multiferroic Heterostructure BaTiO3/ε-Fe2O3 Composite Obtained by in situ Reaction",
pages = "1-8",
volume = "53",
doi = "10.2298/SOS2101001F",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11230"
}
Filipović, S., Obradović, N., Anđelković, L., Olćan, D., Petrović, J., Mirković, M., Pavlović, V. B., Jeremić, D., Vlahović, B.,& Đorđević, A.. (2021). Multiferroic Heterostructure BaTiO3/ε-Fe2O3 Composite Obtained by in situ Reaction. in Science of Sintering
Belgrade : International Institute for the Science of Sintering., 53, 1-8.
https://doi.org/10.2298/SOS2101001F
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11230
Filipović S, Obradović N, Anđelković L, Olćan D, Petrović J, Mirković M, Pavlović VB, Jeremić D, Vlahović B, Đorđević A. Multiferroic Heterostructure BaTiO3/ε-Fe2O3 Composite Obtained by in situ Reaction. in Science of Sintering. 2021;53:1-8.
doi:10.2298/SOS2101001F
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11230 .
Filipović, Suzana, Obradović, Nina, Anđelković, Ljubica, Olćan, Dragan, Petrović, Jovana, Mirković, Miljana, Pavlović, Vladimir B., Jeremić, Dejan, Vlahović, Branislav, Đorđević, Antonije, "Multiferroic Heterostructure BaTiO3/ε-Fe2O3 Composite Obtained by in situ Reaction" in Science of Sintering, 53 (2021):1-8,
https://doi.org/10.2298/SOS2101001F .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11230 .

Electronic Properties of BZT Nano-Ceramic Grades at Low Frequency Region

Kosanović, Darko; Pucky, Viktor; Aleksić, Stanko O.; Pavlović, Vladimir B.; Blagojević, Vladimir A.

(Belgrade : Serbian Ceramic Society, 2021)

TY - CONF
AU - Kosanović, Darko
AU - Pucky, Viktor
AU - Aleksić, Stanko O.
AU - Pavlović, Vladimir B.
AU - Blagojević, Vladimir A.
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11913
AB - Barium zirconium titanate ceramics were prepared using solid state reactions of BaCO3, TiO2 and ZrO2 at elevated temperatures. The prepared BZT was mechanically activated in the planetary ball mill from 0-120 min to achieve different powder grades from micro- to nanosized particles. After the powder characterization by XRD and SEM the samples were pressed in disc shape and sintered at 1100 and 1200 °C in the air. The sintered samples were characterized by SEM. After that the silver epoxy electrodes were deposited on sintered disc samples. The disc samples capacitance and resistivity were measured in the low frequency region from 1 Hz to 200 kHz using a low frequency impedance analyzer. Sintering temperatures and powder grades were used as parameters. Finally, specific resistance ρ, dielectric permittivity (ε' + jε") and tgδ were obtained from the impedance measurements. The trends in electronic properties were analyzed: the relaxation effect of the space charge (inter-granular electric charges) vs. sintering temperature and ceramic grades. These show that mechanical activation has a significant effect on electrical properties, resulting in generally improved overall performance.
PB - Belgrade : Serbian Ceramic Society
C3 - Program and the Book of abstracts / Serbian Ceramic Society Conference Advanced Ceramics and Application IX : New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, Serbia, Belgrade, 20-21. September 2021
T1 - Electronic Properties of BZT Nano-Ceramic Grades at Low Frequency Region
SP - 34
EP - 34
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11913
ER - 
@conference{
author = "Kosanović, Darko and Pucky, Viktor and Aleksić, Stanko O. and Pavlović, Vladimir B. and Blagojević, Vladimir A.",
year = "2021",
abstract = "Barium zirconium titanate ceramics were prepared using solid state reactions of BaCO3, TiO2 and ZrO2 at elevated temperatures. The prepared BZT was mechanically activated in the planetary ball mill from 0-120 min to achieve different powder grades from micro- to nanosized particles. After the powder characterization by XRD and SEM the samples were pressed in disc shape and sintered at 1100 and 1200 °C in the air. The sintered samples were characterized by SEM. After that the silver epoxy electrodes were deposited on sintered disc samples. The disc samples capacitance and resistivity were measured in the low frequency region from 1 Hz to 200 kHz using a low frequency impedance analyzer. Sintering temperatures and powder grades were used as parameters. Finally, specific resistance ρ, dielectric permittivity (ε' + jε") and tgδ were obtained from the impedance measurements. The trends in electronic properties were analyzed: the relaxation effect of the space charge (inter-granular electric charges) vs. sintering temperature and ceramic grades. These show that mechanical activation has a significant effect on electrical properties, resulting in generally improved overall performance.",
publisher = "Belgrade : Serbian Ceramic Society",
journal = "Program and the Book of abstracts / Serbian Ceramic Society Conference Advanced Ceramics and Application IX : New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, Serbia, Belgrade, 20-21. September 2021",
title = "Electronic Properties of BZT Nano-Ceramic Grades at Low Frequency Region",
pages = "34-34",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11913"
}
Kosanović, D., Pucky, V., Aleksić, S. O., Pavlović, V. B.,& Blagojević, V. A.. (2021). Electronic Properties of BZT Nano-Ceramic Grades at Low Frequency Region. in Program and the Book of abstracts / Serbian Ceramic Society Conference Advanced Ceramics and Application IX : New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, Serbia, Belgrade, 20-21. September 2021
Belgrade : Serbian Ceramic Society., 34-34.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11913
Kosanović D, Pucky V, Aleksić SO, Pavlović VB, Blagojević VA. Electronic Properties of BZT Nano-Ceramic Grades at Low Frequency Region. in Program and the Book of abstracts / Serbian Ceramic Society Conference Advanced Ceramics and Application IX : New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, Serbia, Belgrade, 20-21. September 2021. 2021;:34-34.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11913 .
Kosanović, Darko, Pucky, Viktor, Aleksić, Stanko O., Pavlović, Vladimir B., Blagojević, Vladimir A., "Electronic Properties of BZT Nano-Ceramic Grades at Low Frequency Region" in Program and the Book of abstracts / Serbian Ceramic Society Conference Advanced Ceramics and Application IX : New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, Serbia, Belgrade, 20-21. September 2021 (2021):34-34,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11913 .

Supporting information for Ušjak, Dušan, Dinić, Miroslav, Novović, Katarina, Ivković, Branka, Filipović, Nenad, Stevanović, Magdalena, Milenković, Marina T., "Methoxy‐Substituted Hydroxychalcone Reduces Biofilm Production, Adhesion and Surface Motility of Acinetobacter baumannii by Inhibiting ompA Gene Expression" in Chemistry & Biodiversity, 18, no. 1 (2021):e2000786, https://doi.org/10.1002/cbdv.202000786

Dinić, Miroslav; Novović, Katarina; Ivković, Branka; Filipović, Nenad; Stevanović, Magdalena; Milenković, Marina

(Wiley-VCH Verlag, 2021)

TY - DATA
AU - Dinić, Miroslav
AU - Novović, Katarina
AU - Ivković, Branka
AU - Filipović, Nenad
AU - Stevanović, Magdalena
AU - Milenković, Marina
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11879
AB - An increasing lack of available therapeutic options against Acinetobacter baumannii urged researchers to seek alternative ways to fight this extremely resistant nosocomial pathogen. Targeting its virulence appears to be a promising strategy, as it offers considerably reduced selection of resistant mutants. In this study, we tested antibiofilm potential of four synthetic chalcone derivatives against A. baumannii. Compound that showed the greatest activity was selected for further evaluation of its antivirulence properties. Real-time PCR was used to evaluate mRNA expression of biofilm-associated virulence factor genes (ompA, bap, abaI) in treated A. baumannii strains. Also, we examined virulence properties related to the expression of these genes, such as fibronectin- and collagen-mediated adhesion, surface motility, and quorum-sensing activity. The results revealed that the expression of all tested genes is downregulated together with the reduction of adhesion and motility. The conclusion is that 2′-hydroxy-2-methoxychalcone exhibits antivirulence activity against A. baumannii by inhibiting the expression of ompA and bap genes, which is reflected in reduced biofilm formation, adhesion, and surface motility.
PB - Wiley-VCH Verlag
T2 - Chemistry and Biodiversity
T1 - Supporting information for Ušjak, Dušan, Dinić, Miroslav, Novović, Katarina, Ivković, Branka, Filipović, Nenad, Stevanović, Magdalena, Milenković, Marina T., "Methoxy‐Substituted Hydroxychalcone Reduces Biofilm Production, Adhesion and Surface Motility of          Acinetobacter baumannii          by Inhibiting ompA Gene Expression" in Chemistry & Biodiversity, 18, no. 1 (2021):e2000786, https://doi.org/10.1002/cbdv.202000786
VL - 18
IS - 1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11879
ER - 
@misc{
author = "Dinić, Miroslav and Novović, Katarina and Ivković, Branka and Filipović, Nenad and Stevanović, Magdalena and Milenković, Marina",
year = "2021",
abstract = "An increasing lack of available therapeutic options against Acinetobacter baumannii urged researchers to seek alternative ways to fight this extremely resistant nosocomial pathogen. Targeting its virulence appears to be a promising strategy, as it offers considerably reduced selection of resistant mutants. In this study, we tested antibiofilm potential of four synthetic chalcone derivatives against A. baumannii. Compound that showed the greatest activity was selected for further evaluation of its antivirulence properties. Real-time PCR was used to evaluate mRNA expression of biofilm-associated virulence factor genes (ompA, bap, abaI) in treated A. baumannii strains. Also, we examined virulence properties related to the expression of these genes, such as fibronectin- and collagen-mediated adhesion, surface motility, and quorum-sensing activity. The results revealed that the expression of all tested genes is downregulated together with the reduction of adhesion and motility. The conclusion is that 2′-hydroxy-2-methoxychalcone exhibits antivirulence activity against A. baumannii by inhibiting the expression of ompA and bap genes, which is reflected in reduced biofilm formation, adhesion, and surface motility.",
publisher = "Wiley-VCH Verlag",
journal = "Chemistry and Biodiversity",
title = "Supporting information for Ušjak, Dušan, Dinić, Miroslav, Novović, Katarina, Ivković, Branka, Filipović, Nenad, Stevanović, Magdalena, Milenković, Marina T., "Methoxy‐Substituted Hydroxychalcone Reduces Biofilm Production, Adhesion and Surface Motility of          Acinetobacter baumannii          by Inhibiting ompA Gene Expression" in Chemistry & Biodiversity, 18, no. 1 (2021):e2000786, https://doi.org/10.1002/cbdv.202000786",
volume = "18",
number = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11879"
}
Dinić, M., Novović, K., Ivković, B., Filipović, N., Stevanović, M.,& Milenković, M.. (2021). Supporting information for Ušjak, Dušan, Dinić, Miroslav, Novović, Katarina, Ivković, Branka, Filipović, Nenad, Stevanović, Magdalena, Milenković, Marina T., "Methoxy‐Substituted Hydroxychalcone Reduces Biofilm Production, Adhesion and Surface Motility of          Acinetobacter baumannii          by Inhibiting ompA Gene Expression" in Chemistry & Biodiversity, 18, no. 1 (2021):e2000786, https://doi.org/10.1002/cbdv.202000786. in Chemistry and Biodiversity
Wiley-VCH Verlag., 18(1).
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11879
Dinić M, Novović K, Ivković B, Filipović N, Stevanović M, Milenković M. Supporting information for Ušjak, Dušan, Dinić, Miroslav, Novović, Katarina, Ivković, Branka, Filipović, Nenad, Stevanović, Magdalena, Milenković, Marina T., "Methoxy‐Substituted Hydroxychalcone Reduces Biofilm Production, Adhesion and Surface Motility of          Acinetobacter baumannii          by Inhibiting ompA Gene Expression" in Chemistry & Biodiversity, 18, no. 1 (2021):e2000786, https://doi.org/10.1002/cbdv.202000786. in Chemistry and Biodiversity. 2021;18(1).
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11879 .
Dinić, Miroslav, Novović, Katarina, Ivković, Branka, Filipović, Nenad, Stevanović, Magdalena, Milenković, Marina, "Supporting information for Ušjak, Dušan, Dinić, Miroslav, Novović, Katarina, Ivković, Branka, Filipović, Nenad, Stevanović, Magdalena, Milenković, Marina T., "Methoxy‐Substituted Hydroxychalcone Reduces Biofilm Production, Adhesion and Surface Motility of          Acinetobacter baumannii          by Inhibiting ompA Gene Expression" in Chemistry & Biodiversity, 18, no. 1 (2021):e2000786, https://doi.org/10.1002/cbdv.202000786" in Chemistry and Biodiversity, 18, no. 1 (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11879 .

Methoxy-Substituted Hydroxychalcone Reduces Biofilm Production,Adhesion and Surface Motility of Acinetobacter baumannii byInhibiting ompA Gene Expression

Ušjak, Dušan; Dinić, Miroslav; Novović, Katarina; Ivković, Branka; Filipović, Nenad; Stevanović, Magdalena; Milenković, Marina

(Wiley-VCH, 2021)

TY - JOUR
AU - Ušjak, Dušan
AU - Dinić, Miroslav
AU - Novović, Katarina
AU - Ivković, Branka
AU - Filipović, Nenad
AU - Stevanović, Magdalena
AU - Milenković, Marina
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11878
AB - An increasing lack of available therapeutic options against Acinetobacter baumannii urged researchers to seek alternative ways to fight this extremely resistant nosocomial pathogen. Targeting its virulence appears to be a promising strategy, as it offers considerably reduced selection of resistant mutants. In this study, we tested antibiofilm potential of four synthetic chalcone derivatives against A. baumannii. Compound that showed the greatest activity was selected for further evaluation of its antivirulence properties. Real-time PCR was used to evaluate mRNA expression of biofilm-associated virulence factor genes (ompA, bap, abaI) in treated A. baumannii strains. Also, we examined virulence properties related to the expression of these genes, such as fibronectin- and collagen-mediated adhesion, surface motility, and quorum-sensing activity. The results revealed that the expression of all tested genes is downregulated together with the reduction of adhesion and motility. The conclusion is that 2′-hydroxy-2-methoxychalcone exhibits antivirulence activity against A. baumannii by inhibiting the expression of ompA and bap genes, which is reflected in reduced biofilm formation, adhesion, and surface motility.
PB - Wiley-VCH
T2 - Chemistry and Biodiversity
T1 - Methoxy-Substituted Hydroxychalcone Reduces Biofilm Production,Adhesion and Surface Motility of Acinetobacter baumannii byInhibiting ompA Gene Expression
SP - e2000786
VL - 18
IS - 1
DO - 10.1002/cbdv.202000786
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11878
ER - 
@article{
author = "Ušjak, Dušan and Dinić, Miroslav and Novović, Katarina and Ivković, Branka and Filipović, Nenad and Stevanović, Magdalena and Milenković, Marina",
year = "2021",
abstract = "An increasing lack of available therapeutic options against Acinetobacter baumannii urged researchers to seek alternative ways to fight this extremely resistant nosocomial pathogen. Targeting its virulence appears to be a promising strategy, as it offers considerably reduced selection of resistant mutants. In this study, we tested antibiofilm potential of four synthetic chalcone derivatives against A. baumannii. Compound that showed the greatest activity was selected for further evaluation of its antivirulence properties. Real-time PCR was used to evaluate mRNA expression of biofilm-associated virulence factor genes (ompA, bap, abaI) in treated A. baumannii strains. Also, we examined virulence properties related to the expression of these genes, such as fibronectin- and collagen-mediated adhesion, surface motility, and quorum-sensing activity. The results revealed that the expression of all tested genes is downregulated together with the reduction of adhesion and motility. The conclusion is that 2′-hydroxy-2-methoxychalcone exhibits antivirulence activity against A. baumannii by inhibiting the expression of ompA and bap genes, which is reflected in reduced biofilm formation, adhesion, and surface motility.",
publisher = "Wiley-VCH",
journal = "Chemistry and Biodiversity",
title = "Methoxy-Substituted Hydroxychalcone Reduces Biofilm Production,Adhesion and Surface Motility of Acinetobacter baumannii byInhibiting ompA Gene Expression",
pages = "e2000786",
volume = "18",
number = "1",
doi = "10.1002/cbdv.202000786",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11878"
}
Ušjak, D., Dinić, M., Novović, K., Ivković, B., Filipović, N., Stevanović, M.,& Milenković, M.. (2021). Methoxy-Substituted Hydroxychalcone Reduces Biofilm Production,Adhesion and Surface Motility of Acinetobacter baumannii byInhibiting ompA Gene Expression. in Chemistry and Biodiversity
Wiley-VCH., 18(1), e2000786.
https://doi.org/10.1002/cbdv.202000786
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11878
Ušjak D, Dinić M, Novović K, Ivković B, Filipović N, Stevanović M, Milenković M. Methoxy-Substituted Hydroxychalcone Reduces Biofilm Production,Adhesion and Surface Motility of Acinetobacter baumannii byInhibiting ompA Gene Expression. in Chemistry and Biodiversity. 2021;18(1):e2000786.
doi:10.1002/cbdv.202000786
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11878 .
Ušjak, Dušan, Dinić, Miroslav, Novović, Katarina, Ivković, Branka, Filipović, Nenad, Stevanović, Magdalena, Milenković, Marina, "Methoxy-Substituted Hydroxychalcone Reduces Biofilm Production,Adhesion and Surface Motility of Acinetobacter baumannii byInhibiting ompA Gene Expression" in Chemistry and Biodiversity, 18, no. 1 (2021):e2000786,
https://doi.org/10.1002/cbdv.202000786 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11878 .
2

Methoxy‐Substituted Hydroxychalcone Reduces Biofilm Production, Adhesion and Surface Motility of Acinetobacter baumannii by Inhibiting ompA Gene Expression

Ušjak, Dušan; Dinić, Miroslav; Novović, Katarina; Ivković, Branka; Filipović, Nenad; Stevanović, Magdalena; Milenković, Marina T.

(Wiley, 2021)

TY - JOUR
AU - Ušjak, Dušan
AU - Dinić, Miroslav
AU - Novović, Katarina
AU - Ivković, Branka
AU - Filipović, Nenad
AU - Stevanović, Magdalena
AU - Milenković, Marina T.
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10034
AB - An increasing lack of available therapeutic options against Acinetobacter baumannii urged researchers to seek alternative ways to fight this extremely resistant nosocomial pathogen. Targeting its virulence appears to be a promising strategy, as it offers considerably reduced selection of resistant mutants. In this study, we tested antibiofilm potential of four synthetic chalcone derivatives against A. baumannii. Compound that showed the greatest activity was selected for further evaluation of its antivirulence properties. Real‐time PCR was used to evaluate mRNA expression of biofilm‐associated virulence factor genes (ompA, bap, abaI) in treated A. baumannii strains. Also, we examined virulence properties related to the expression of these genes, such as fibronectin‐ and collagen‐mediated adhesion, surface motility, and quorum‐sensing activity. The results revealed that the expression of all tested genes is downregulated together with the reduction of adhesion and motility. The conclusion is that 2′‐hydroxy‐2‐methoxychalcone exhibits antivirulence activity against A. baumannii by inhibiting the expression of ompA and bap genes, which is reflected in reduced biofilm formation, adhesion, and surface motility.
PB - Wiley
T2 - Chemistry & Biodiversity
T1 - Methoxy‐Substituted Hydroxychalcone Reduces Biofilm Production, Adhesion and Surface Motility of          Acinetobacter baumannii          by Inhibiting          ompA          Gene Expression
SP - e2000786
VL - 18
IS - 1
DO - 10.1002/cbdv.202000786
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10034
ER - 
@article{
author = "Ušjak, Dušan and Dinić, Miroslav and Novović, Katarina and Ivković, Branka and Filipović, Nenad and Stevanović, Magdalena and Milenković, Marina T.",
year = "2021",
abstract = "An increasing lack of available therapeutic options against Acinetobacter baumannii urged researchers to seek alternative ways to fight this extremely resistant nosocomial pathogen. Targeting its virulence appears to be a promising strategy, as it offers considerably reduced selection of resistant mutants. In this study, we tested antibiofilm potential of four synthetic chalcone derivatives against A. baumannii. Compound that showed the greatest activity was selected for further evaluation of its antivirulence properties. Real‐time PCR was used to evaluate mRNA expression of biofilm‐associated virulence factor genes (ompA, bap, abaI) in treated A. baumannii strains. Also, we examined virulence properties related to the expression of these genes, such as fibronectin‐ and collagen‐mediated adhesion, surface motility, and quorum‐sensing activity. The results revealed that the expression of all tested genes is downregulated together with the reduction of adhesion and motility. The conclusion is that 2′‐hydroxy‐2‐methoxychalcone exhibits antivirulence activity against A. baumannii by inhibiting the expression of ompA and bap genes, which is reflected in reduced biofilm formation, adhesion, and surface motility.",
publisher = "Wiley",
journal = "Chemistry & Biodiversity",
title = "Methoxy‐Substituted Hydroxychalcone Reduces Biofilm Production, Adhesion and Surface Motility of          Acinetobacter baumannii          by Inhibiting          ompA          Gene Expression",
pages = "e2000786",
volume = "18",
number = "1",
doi = "10.1002/cbdv.202000786",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10034"
}
Ušjak, D., Dinić, M., Novović, K., Ivković, B., Filipović, N., Stevanović, M.,& Milenković, M. T.. (2021). Methoxy‐Substituted Hydroxychalcone Reduces Biofilm Production, Adhesion and Surface Motility of          Acinetobacter baumannii          by Inhibiting          ompA          Gene Expression. in Chemistry & Biodiversity
Wiley., 18(1), e2000786.
https://doi.org/10.1002/cbdv.202000786
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10034
Ušjak D, Dinić M, Novović K, Ivković B, Filipović N, Stevanović M, Milenković MT. Methoxy‐Substituted Hydroxychalcone Reduces Biofilm Production, Adhesion and Surface Motility of          Acinetobacter baumannii          by Inhibiting          ompA          Gene Expression. in Chemistry & Biodiversity. 2021;18(1):e2000786.
doi:10.1002/cbdv.202000786
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10034 .
Ušjak, Dušan, Dinić, Miroslav, Novović, Katarina, Ivković, Branka, Filipović, Nenad, Stevanović, Magdalena, Milenković, Marina T., "Methoxy‐Substituted Hydroxychalcone Reduces Biofilm Production, Adhesion and Surface Motility of          Acinetobacter baumannii          by Inhibiting          ompA          Gene Expression" in Chemistry & Biodiversity, 18, no. 1 (2021):e2000786,
https://doi.org/10.1002/cbdv.202000786 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10034 .
2

The NaxMnO2 materials prepared by a glycine-nitrate method as advanced cathode materials for aqueous sodium-ion rechargeable batteries

Rakočević, Lazar; Štrbac, Svetlana; Potočnik, Jelena; Popović, Maja; Jugović, Dragana; Stojković Simatović, Ivana

(Elsevier, 2021)

TY - JOUR
AU - Rakočević, Lazar
AU - Štrbac, Svetlana
AU - Potočnik, Jelena
AU - Popović, Maja
AU - Jugović, Dragana
AU - Stojković Simatović, Ivana
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11229
AB - Cathodic material for sodium-ion rechargeable batteries based on NaxMnO2 were synthesized by glycine nitrate method and subsequent annealing at high temperatures. Different crystal structures with different morphologies were obtained depending on the annealing temperature: hexagonal layeredα-Na0.7MnO2.05 nanoplates were obtained at 850 ◦C, while 3-D tunnel structured Na0⋅4MnO2 and Na0⋅44MnO2, both with rod-like morphology, were obtained at 800 ◦C and 900 ◦C, respectively. The investigations of the electrochemical behavior of obtained cathodic materials in aqueous NaNO3 solution have shown that Na0⋅44MnO2 obtained at 900 ◦C has shown the best battery performance. Its initial discharge capacities are 123.5 mA h/g, 113.2 mA h/g, and 102.0 mA h/g at the high current densities of 1000, 2000 and 5000 mA/g, respectively.
PB - Elsevier
T2 - Ceramics International
T1 - The NaxMnO2 materials prepared by a glycine-nitrate method as advanced cathode materials for aqueous sodium-ion rechargeable batteries
SP - 4595
EP - 4603
VL - 47
IS - 4
DO - 10.1016/j.ceramint.2020.10.025
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11229
ER - 
@article{
author = "Rakočević, Lazar and Štrbac, Svetlana and Potočnik, Jelena and Popović, Maja and Jugović, Dragana and Stojković Simatović, Ivana",
year = "2021",
abstract = "Cathodic material for sodium-ion rechargeable batteries based on NaxMnO2 were synthesized by glycine nitrate method and subsequent annealing at high temperatures. Different crystal structures with different morphologies were obtained depending on the annealing temperature: hexagonal layeredα-Na0.7MnO2.05 nanoplates were obtained at 850 ◦C, while 3-D tunnel structured Na0⋅4MnO2 and Na0⋅44MnO2, both with rod-like morphology, were obtained at 800 ◦C and 900 ◦C, respectively. The investigations of the electrochemical behavior of obtained cathodic materials in aqueous NaNO3 solution have shown that Na0⋅44MnO2 obtained at 900 ◦C has shown the best battery performance. Its initial discharge capacities are 123.5 mA h/g, 113.2 mA h/g, and 102.0 mA h/g at the high current densities of 1000, 2000 and 5000 mA/g, respectively.",
publisher = "Elsevier",
journal = "Ceramics International",
title = "The NaxMnO2 materials prepared by a glycine-nitrate method as advanced cathode materials for aqueous sodium-ion rechargeable batteries",
pages = "4595-4603",
volume = "47",
number = "4",
doi = "10.1016/j.ceramint.2020.10.025",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11229"
}
Rakočević, L., Štrbac, S., Potočnik, J., Popović, M., Jugović, D.,& Stojković Simatović, I.. (2021). The NaxMnO2 materials prepared by a glycine-nitrate method as advanced cathode materials for aqueous sodium-ion rechargeable batteries. in Ceramics International
Elsevier., 47(4), 4595-4603.
https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.10.025
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11229
Rakočević L, Štrbac S, Potočnik J, Popović M, Jugović D, Stojković Simatović I. The NaxMnO2 materials prepared by a glycine-nitrate method as advanced cathode materials for aqueous sodium-ion rechargeable batteries. in Ceramics International. 2021;47(4):4595-4603.
doi:10.1016/j.ceramint.2020.10.025
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11229 .
Rakočević, Lazar, Štrbac, Svetlana, Potočnik, Jelena, Popović, Maja, Jugović, Dragana, Stojković Simatović, Ivana, "The NaxMnO2 materials prepared by a glycine-nitrate method as advanced cathode materials for aqueous sodium-ion rechargeable batteries" in Ceramics International, 47, no. 4 (2021):4595-4603,
https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.10.025 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11229 .
1

The NaxMnO2 materials prepared by a glycine-nitrate method as advanced cathode materials for aqueous sodium-ion rechargeable batteries

Rakočević, Lazar; Štrbac, Svetlana; Potočnik, Jelena; Popović, Maja; Jugović, Dragana; Stojković Simatović, Ivana

(Elsevier BV, 2021)

TY - JOUR
AU - Rakočević, Lazar
AU - Štrbac, Svetlana
AU - Potočnik, Jelena
AU - Popović, Maja
AU - Jugović, Dragana
AU - Stojković Simatović, Ivana
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10035
AB - Cathodic material for sodium-ion rechargeable batteries based on NaxMnO2 were synthesized by glycine nitrate method and subsequent annealing at high temperatures. Different crystal structures with different morphologies were obtained depending on the annealing temperature: hexagonal layeredα-Na0.7MnO2.05 nanoplates were obtained at 850 °C, while 3-D tunnel structured Na0·4MnO2 and Na0·44MnO2, both with rod-like morphology, were obtained at 800 °C and 900 °C, respectively. The investigations of the electrochemical behavior of obtained cathodic materials in aqueous NaNO3 solution have shown that Na0·44MnO2 obtained at 900 °C has shown the best battery performance. Its initial discharge capacities are 123.5 mA h/g, 113.2 mA h/g, and 102.0 mA h/g at the high current densities of 1000, 2000 and 5000 mA/g, respectively.
PB - Elsevier BV
T2 - Ceramics International
T1 - The NaxMnO2 materials prepared by a glycine-nitrate method as advanced cathode materials for aqueous sodium-ion rechargeable batteries
SP - 4595
EP - 4603
VL - 47
IS - 4
DO - 10.1016/j.ceramint.2020.10.025
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10035
ER - 
@article{
author = "Rakočević, Lazar and Štrbac, Svetlana and Potočnik, Jelena and Popović, Maja and Jugović, Dragana and Stojković Simatović, Ivana",
year = "2021",
abstract = "Cathodic material for sodium-ion rechargeable batteries based on NaxMnO2 were synthesized by glycine nitrate method and subsequent annealing at high temperatures. Different crystal structures with different morphologies were obtained depending on the annealing temperature: hexagonal layeredα-Na0.7MnO2.05 nanoplates were obtained at 850 °C, while 3-D tunnel structured Na0·4MnO2 and Na0·44MnO2, both with rod-like morphology, were obtained at 800 °C and 900 °C, respectively. The investigations of the electrochemical behavior of obtained cathodic materials in aqueous NaNO3 solution have shown that Na0·44MnO2 obtained at 900 °C has shown the best battery performance. Its initial discharge capacities are 123.5 mA h/g, 113.2 mA h/g, and 102.0 mA h/g at the high current densities of 1000, 2000 and 5000 mA/g, respectively.",
publisher = "Elsevier BV",
journal = "Ceramics International",
title = "The NaxMnO2 materials prepared by a glycine-nitrate method as advanced cathode materials for aqueous sodium-ion rechargeable batteries",
pages = "4595-4603",
volume = "47",
number = "4",
doi = "10.1016/j.ceramint.2020.10.025",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10035"
}
Rakočević, L., Štrbac, S., Potočnik, J., Popović, M., Jugović, D.,& Stojković Simatović, I.. (2021). The NaxMnO2 materials prepared by a glycine-nitrate method as advanced cathode materials for aqueous sodium-ion rechargeable batteries. in Ceramics International
Elsevier BV., 47(4), 4595-4603.
https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.10.025
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10035
Rakočević L, Štrbac S, Potočnik J, Popović M, Jugović D, Stojković Simatović I. The NaxMnO2 materials prepared by a glycine-nitrate method as advanced cathode materials for aqueous sodium-ion rechargeable batteries. in Ceramics International. 2021;47(4):4595-4603.
doi:10.1016/j.ceramint.2020.10.025
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10035 .
Rakočević, Lazar, Štrbac, Svetlana, Potočnik, Jelena, Popović, Maja, Jugović, Dragana, Stojković Simatović, Ivana, "The NaxMnO2 materials prepared by a glycine-nitrate method as advanced cathode materials for aqueous sodium-ion rechargeable batteries" in Ceramics International, 47, no. 4 (2021):4595-4603,
https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.10.025 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10035 .
1

Structural And Functional Investigation Of Fe/Pb/Zr-co-doped Barium Titanate Ceramics: From Theory To The Experiment

Stojanović, Nemanja; Zagorac, Dejan; Butulija, Svetlana; Lojpur, Vesna; Kalezić-Glišović, Aleksandra; Obradović, Nina; Maričić, Aleksa

(Belgrade : Serbian Ceramic Society, 2021)

TY - CONF
AU - Stojanović, Nemanja
AU - Zagorac, Dejan
AU - Butulija, Svetlana
AU - Lojpur, Vesna
AU - Kalezić-Glišović, Aleksandra
AU - Obradović, Nina
AU - Maričić, Aleksa
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11898
AB - Mixtures of high purity powders of 50 mass% Fe, 4 mass% Pb, 3 mass% Zr and 43 mass% BaTiO3 were activated in a rotary ball mill for durations ranging from 30 min to 300 min; samples were then sintered in the air atmosphere for 2 hours at 1200 °C. Crystal structure prediction has been performed using Bond ValenceCalculation (BVC) method.Moreover, theoretical stability of theperovskite structure for synthesized and calculated Fe/Pb/Zr-codoped barium titanatecompounds has been investigated using the Goldschmidttolerance factor (Gt) and global instability index (GII).It was observed that magnetization of the system decreased after the sintering, with the most dramatic drop of 90.11% belonging to the sample activated for 150 min. In comparison with initial powders, X-ray powder diffractiondata confirmed the presence of newphases of BaFe12O19 and Ba1.696Ti0.228O3 in sintered samples. Utilizing the field emission scanning electron microscopy (FESEM), it was found that with the increase of activation time the morphology of the samples progressed from irregural, spherical grains to mostly rod-like ones. Energy dispersive X-ray (EDX) analysis identified the presence of Pb and Zr occupying the same locations on the surface of sintered samples, whilst Fe was uniformly deployed regardless of the activation time.
PB - Belgrade : Serbian Ceramic Society
C3 - Program and the Book of abstracts / Serbian Ceramic Society Conference Advanced Ceramics and Application IX : New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, Serbia, Belgrade, 20-21. September 2021
T1 - Structural And Functional Investigation Of Fe/Pb/Zr-co-doped Barium Titanate Ceramics: From Theory To The Experiment
SP - 77
EP - 77
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11898
ER - 
@conference{
author = "Stojanović, Nemanja and Zagorac, Dejan and Butulija, Svetlana and Lojpur, Vesna and Kalezić-Glišović, Aleksandra and Obradović, Nina and Maričić, Aleksa",
year = "2021",
abstract = "Mixtures of high purity powders of 50 mass% Fe, 4 mass% Pb, 3 mass% Zr and 43 mass% BaTiO3 were activated in a rotary ball mill for durations ranging from 30 min to 300 min; samples were then sintered in the air atmosphere for 2 hours at 1200 °C. Crystal structure prediction has been performed using Bond ValenceCalculation (BVC) method.Moreover, theoretical stability of theperovskite structure for synthesized and calculated Fe/Pb/Zr-codoped barium titanatecompounds has been investigated using the Goldschmidttolerance factor (Gt) and global instability index (GII).It was observed that magnetization of the system decreased after the sintering, with the most dramatic drop of 90.11% belonging to the sample activated for 150 min. In comparison with initial powders, X-ray powder diffractiondata confirmed the presence of newphases of BaFe12O19 and Ba1.696Ti0.228O3 in sintered samples. Utilizing the field emission scanning electron microscopy (FESEM), it was found that with the increase of activation time the morphology of the samples progressed from irregural, spherical grains to mostly rod-like ones. Energy dispersive X-ray (EDX) analysis identified the presence of Pb and Zr occupying the same locations on the surface of sintered samples, whilst Fe was uniformly deployed regardless of the activation time.",
publisher = "Belgrade : Serbian Ceramic Society",
journal = "Program and the Book of abstracts / Serbian Ceramic Society Conference Advanced Ceramics and Application IX : New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, Serbia, Belgrade, 20-21. September 2021",
title = "Structural And Functional Investigation Of Fe/Pb/Zr-co-doped Barium Titanate Ceramics: From Theory To The Experiment",
pages = "77-77",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11898"
}
Stojanović, N., Zagorac, D., Butulija, S., Lojpur, V., Kalezić-Glišović, A., Obradović, N.,& Maričić, A.. (2021). Structural And Functional Investigation Of Fe/Pb/Zr-co-doped Barium Titanate Ceramics: From Theory To The Experiment. in Program and the Book of abstracts / Serbian Ceramic Society Conference Advanced Ceramics and Application IX : New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, Serbia, Belgrade, 20-21. September 2021
Belgrade : Serbian Ceramic Society., 77-77.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11898
Stojanović N, Zagorac D, Butulija S, Lojpur V, Kalezić-Glišović A, Obradović N, Maričić A. Structural And Functional Investigation Of Fe/Pb/Zr-co-doped Barium Titanate Ceramics: From Theory To The Experiment. in Program and the Book of abstracts / Serbian Ceramic Society Conference Advanced Ceramics and Application IX : New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, Serbia, Belgrade, 20-21. September 2021. 2021;:77-77.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11898 .
Stojanović, Nemanja, Zagorac, Dejan, Butulija, Svetlana, Lojpur, Vesna, Kalezić-Glišović, Aleksandra, Obradović, Nina, Maričić, Aleksa, "Structural And Functional Investigation Of Fe/Pb/Zr-co-doped Barium Titanate Ceramics: From Theory To The Experiment" in Program and the Book of abstracts / Serbian Ceramic Society Conference Advanced Ceramics and Application IX : New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, Serbia, Belgrade, 20-21. September 2021 (2021):77-77,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11898 .

Vocal Expression in Works of Ernő Király: Voice as a Symptom and a Symbol of Avant-Garde Artistic Encounters

Radovanović, Bojana

(Novi Sad : Academy of Arts, 2021)

TY - CHAP
AU - Radovanović, Bojana
PY - 2021
UR - https://akademija.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2021/01/Milojkovic-Sovtic-Bastic-eds.-Erno-Kiraly-Life-in-Music-web.pdf
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11923
AB - Composer and ethnomusicologist Ernő Király, a striking avant-garde figure of Yugoslav music, fostered a specific approach and ‘anti-systemic and unconventional’ thought throughout his creative age. It is, thus, not surprising that this poetical foretoken is evident in the sphere of the vocal part of this composer’s works. An important factor that contributed to his artistic positioning was a private and professional collaboration with vocal artist and actress Katalin Ladik, which began during the seventh decade of the 20th century. The encounter of these two artists resulted in altogether relentless concord of two avant-garde and inventor artistic spirits. As Katalin Ladik said, they both learned much from this collaboration. For Ladik, this meant discovering the richness of traditional music Király zealously collected, and for Király, shaping his compositions with Ladik’s distinctive vocal performance and writing practices. The goal of this paper is to present the characteristics of vocal expression in Ernő Király’s work, starting from the mid-60s. Thus, I will look into the outcomes from Király’s and Ladik’s partnership in the context of the European (vocal) avant-garde of the second half of the 20th century.
PB - Novi Sad : Academy of Arts
T2 - Ernő Király – Life in Music
T1 - Vocal Expression in Works of Ernő Király: Voice as a Symptom and a Symbol of Avant-Garde Artistic Encounters
SP - 87
EP - 102
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11923
ER - 
@inbook{
author = "Radovanović, Bojana",
year = "2021",
abstract = "Composer and ethnomusicologist Ernő Király, a striking avant-garde figure of Yugoslav music, fostered a specific approach and ‘anti-systemic and unconventional’ thought throughout his creative age. It is, thus, not surprising that this poetical foretoken is evident in the sphere of the vocal part of this composer’s works. An important factor that contributed to his artistic positioning was a private and professional collaboration with vocal artist and actress Katalin Ladik, which began during the seventh decade of the 20th century. The encounter of these two artists resulted in altogether relentless concord of two avant-garde and inventor artistic spirits. As Katalin Ladik said, they both learned much from this collaboration. For Ladik, this meant discovering the richness of traditional music Király zealously collected, and for Király, shaping his compositions with Ladik’s distinctive vocal performance and writing practices. The goal of this paper is to present the characteristics of vocal expression in Ernő Király’s work, starting from the mid-60s. Thus, I will look into the outcomes from Király’s and Ladik’s partnership in the context of the European (vocal) avant-garde of the second half of the 20th century.",
publisher = "Novi Sad : Academy of Arts",
journal = "Ernő Király – Life in Music",
booktitle = "Vocal Expression in Works of Ernő Király: Voice as a Symptom and a Symbol of Avant-Garde Artistic Encounters",
pages = "87-102",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11923"
}
Radovanović, B.. (2021). Vocal Expression in Works of Ernő Király: Voice as a Symptom and a Symbol of Avant-Garde Artistic Encounters. in Ernő Király – Life in Music
Novi Sad : Academy of Arts., 87-102.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11923
Radovanović B. Vocal Expression in Works of Ernő Király: Voice as a Symptom and a Symbol of Avant-Garde Artistic Encounters. in Ernő Király – Life in Music. 2021;:87-102.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11923 .
Radovanović, Bojana, "Vocal Expression in Works of Ernő Király: Voice as a Symptom and a Symbol of Avant-Garde Artistic Encounters" in Ernő Király – Life in Music (2021):87-102,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11923 .

INSAM Journal of Contemporary Music, Art and Technology 6 (I/2021)

(Sarajevo : INSAM Institute for Contemporary Artistic Music, 2021)

TY - GEN
PY - 2021
UR - https://insam-institute.com/insam-journal-issue-6/
UR - https://insam-institute.com/wp-content/uploads/2021/07/INSAM-Journal-6-full-issue-July-2021-1.pdf
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11679
AB - We have before us the sixth issue of INSAM Journal of Contemporary Music, Art and Technology. This is the second issue in a row dedicated to the global crisis caused by the Covid-19 pandemic. After the overwhelming response from all over the world to the call for papers and provocative inspections that ensued, here we wanted to discuss the ways in which technology shapes and enables work in the areas of music, arts, humanities, and the education process, this time inviting our collaborators to discuss the shortcomings and struggles of the working processes in these fields. The main theme, “Music, Art and Humanities in the Time of Global Crisis”, expanded from the Main Theme section into the interviews as well.
PB - Sarajevo : INSAM Institute for Contemporary Artistic Music
T1 - INSAM Journal of Contemporary Music, Art and Technology 6 (I/2021)
VL - I
IS - 6
DO - https://doi.org/10.51191/issn.2637-1898.2020.4.6.
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11679
ER - 
@misc{
year = "2021",
abstract = "We have before us the sixth issue of INSAM Journal of Contemporary Music, Art and Technology. This is the second issue in a row dedicated to the global crisis caused by the Covid-19 pandemic. After the overwhelming response from all over the world to the call for papers and provocative inspections that ensued, here we wanted to discuss the ways in which technology shapes and enables work in the areas of music, arts, humanities, and the education process, this time inviting our collaborators to discuss the shortcomings and struggles of the working processes in these fields. The main theme, “Music, Art and Humanities in the Time of Global Crisis”, expanded from the Main Theme section into the interviews as well.",
publisher = "Sarajevo : INSAM Institute for Contemporary Artistic Music",
title = "INSAM Journal of Contemporary Music, Art and Technology 6 (I/2021)",
volume = "I",
number = "6",
doi = "https://doi.org/10.51191/issn.2637-1898.2020.4.6.",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11679"
}
(2021). INSAM Journal of Contemporary Music, Art and Technology 6 (I/2021). 
Sarajevo : INSAM Institute for Contemporary Artistic Music., I(6).
https://doi.org/https://doi.org/10.51191/issn.2637-1898.2020.4.6.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11679
INSAM Journal of Contemporary Music, Art and Technology 6 (I/2021). 2021;I(6).
doi:https://doi.org/10.51191/issn.2637-1898.2020.4.6.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11679 .
"INSAM Journal of Contemporary Music, Art and Technology 6 (I/2021)", I, no. 6 (2021),
https://doi.org/https://doi.org/10.51191/issn.2637-1898.2020.4.6. .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11679 .

The War is On: Female Leadership in Serbian Metal Music

Radovanović, Bojana

(Belgrade : Faculty of Dramatic Arts, 2021)

TY - CONF
AU - Radovanović, Bojana
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11682
AB - This presentation will focus on the role of women, and especially frontwomen, in Serbian metal music. The overview will be done following the first emergence of female-fronted bands in the late 1990s and the early 2000s, up to the most recent emergence of all-female metal bands. In comparison to the development of the international metal music scene, I will look into the genre predisposition and historical circumstances of frontwomanship (from symphonic metal to extreme metal subgenres) and look into the changing narrative of this overall male-dominated scene. Given that the female roles in metal bands are still, by and large, the ones of a vocalist, this paper will also give insight into the development of female vocals in metal – from more mainstream clean and operatic singing to the ‘underground’, extreme vocals.
PB - Belgrade : Faculty of Dramatic Arts
C3 - International Scientific Conference Female leadership in music (2021 ; Beograd), Book of Abstracts
T1 - The War is On: Female Leadership in Serbian Metal Music
SP - 38
EP - 39
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11682
ER - 
@conference{
author = "Radovanović, Bojana",
year = "2021",
abstract = "This presentation will focus on the role of women, and especially frontwomen, in Serbian metal music. The overview will be done following the first emergence of female-fronted bands in the late 1990s and the early 2000s, up to the most recent emergence of all-female metal bands. In comparison to the development of the international metal music scene, I will look into the genre predisposition and historical circumstances of frontwomanship (from symphonic metal to extreme metal subgenres) and look into the changing narrative of this overall male-dominated scene. Given that the female roles in metal bands are still, by and large, the ones of a vocalist, this paper will also give insight into the development of female vocals in metal – from more mainstream clean and operatic singing to the ‘underground’, extreme vocals.",
publisher = "Belgrade : Faculty of Dramatic Arts",
journal = "International Scientific Conference Female leadership in music (2021 ; Beograd), Book of Abstracts",
title = "The War is On: Female Leadership in Serbian Metal Music",
pages = "38-39",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11682"
}
Radovanović, B.. (2021). The War is On: Female Leadership in Serbian Metal Music. in International Scientific Conference Female leadership in music (2021 ; Beograd), Book of Abstracts
Belgrade : Faculty of Dramatic Arts., 38-39.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11682
Radovanović B. The War is On: Female Leadership in Serbian Metal Music. in International Scientific Conference Female leadership in music (2021 ; Beograd), Book of Abstracts. 2021;:38-39.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11682 .
Radovanović, Bojana, "The War is On: Female Leadership in Serbian Metal Music" in International Scientific Conference Female leadership in music (2021 ; Beograd), Book of Abstracts (2021):38-39,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11682 .

Ispitivanje strukturnih svojstava legure FeCoV metodom skenirajuće elektronske mikroskopije - SEM

Nedeljković, Borivoje; Pavlović, Vladimir B.; Obradović, Nina; Mitrović, Nebojša S.

(Belgrade : ETRAN, 2021)

TY - CONF
AU - Nedeljković, Borivoje
AU - Pavlović, Vladimir B.
AU - Obradović, Nina
AU - Mitrović, Nebojša S.
PY - 2021
UR - https://www.etran.rs/2021/wp-content/uploads/2021/08/PROGRAM_ETRAN_2021_final_b5_za_web.pdf
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11922
AB - U radu su ispitivani strukturna svojstva legure 49Fe49Co2V proizvedene PIM/MIM tehnologijom, tako što je polazni granulat pripremljen mešanjem FeCoV praha sa niskoviskoznim vezivom. Nakon brizganja sirovi uzorci su najpre tretirani rastvaračem a zatim i termički s istim ciljem odstranjivanja
veziva. MIM tehnologija je završena visokotemperaturskim sinterovanjem tokom 3,5 sata na temperaturama od 1370 °C do 1460 °C u atmosferi vodonika, kojim se obezbedjuju potrebne magnetne i mehaničke karakteristike. Strukturna svojstva veličine čestica Dmax, Feret X, Feret Y su ispitivana u zavisnosti od temperature sinterovanja.
PB - Belgrade : ETRAN
C3 - Zbornik apstrakta i program 65. konferencije ETRAN i 8. konferencije IcETRAN, Etno selo Stanišići, Republika Srpska, 8-10. septembra 2021. godine = Proceedings of Abstracts and Program 8th Conference IcETRAN in conjunction with the 65th ETRAN Conference, Etno village Stanišići, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
T1 - Ispitivanje strukturnih svojstava legure FeCoV metodom skenirajuće elektronske mikroskopije - SEM
SP - 33
EP - 33
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11922
ER - 
@conference{
author = "Nedeljković, Borivoje and Pavlović, Vladimir B. and Obradović, Nina and Mitrović, Nebojša S.",
year = "2021",
abstract = "U radu su ispitivani strukturna svojstva legure 49Fe49Co2V proizvedene PIM/MIM tehnologijom, tako što je polazni granulat pripremljen mešanjem FeCoV praha sa niskoviskoznim vezivom. Nakon brizganja sirovi uzorci su najpre tretirani rastvaračem a zatim i termički s istim ciljem odstranjivanja
veziva. MIM tehnologija je završena visokotemperaturskim sinterovanjem tokom 3,5 sata na temperaturama od 1370 °C do 1460 °C u atmosferi vodonika, kojim se obezbedjuju potrebne magnetne i mehaničke karakteristike. Strukturna svojstva veličine čestica Dmax, Feret X, Feret Y su ispitivana u zavisnosti od temperature sinterovanja.",
publisher = "Belgrade : ETRAN",
journal = "Zbornik apstrakta i program 65. konferencije ETRAN i 8. konferencije IcETRAN, Etno selo Stanišići, Republika Srpska, 8-10. septembra 2021. godine = Proceedings of Abstracts and Program 8th Conference IcETRAN in conjunction with the 65th ETRAN Conference, Etno village Stanišići, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina",
title = "Ispitivanje strukturnih svojstava legure FeCoV metodom skenirajuće elektronske mikroskopije - SEM",
pages = "33-33",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11922"
}
Nedeljković, B., Pavlović, V. B., Obradović, N.,& Mitrović, N. S.. (2021). Ispitivanje strukturnih svojstava legure FeCoV metodom skenirajuće elektronske mikroskopije - SEM. in Zbornik apstrakta i program 65. konferencije ETRAN i 8. konferencije IcETRAN, Etno selo Stanišići, Republika Srpska, 8-10. septembra 2021. godine = Proceedings of Abstracts and Program 8th Conference IcETRAN in conjunction with the 65th ETRAN Conference, Etno village Stanišići, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
Belgrade : ETRAN., 33-33.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11922
Nedeljković B, Pavlović VB, Obradović N, Mitrović NS. Ispitivanje strukturnih svojstava legure FeCoV metodom skenirajuće elektronske mikroskopije - SEM. in Zbornik apstrakta i program 65. konferencije ETRAN i 8. konferencije IcETRAN, Etno selo Stanišići, Republika Srpska, 8-10. septembra 2021. godine = Proceedings of Abstracts and Program 8th Conference IcETRAN in conjunction with the 65th ETRAN Conference, Etno village Stanišići, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina. 2021;:33-33.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11922 .
Nedeljković, Borivoje, Pavlović, Vladimir B., Obradović, Nina, Mitrović, Nebojša S., "Ispitivanje strukturnih svojstava legure FeCoV metodom skenirajuće elektronske mikroskopije - SEM" in Zbornik apstrakta i program 65. konferencije ETRAN i 8. konferencije IcETRAN, Etno selo Stanišići, Republika Srpska, 8-10. septembra 2021. godine = Proceedings of Abstracts and Program 8th Conference IcETRAN in conjunction with the 65th ETRAN Conference, Etno village Stanišići, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina (2021):33-33,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_11922 .