All Publications

Link to this page

Улога урбанистичких планова у обезбеђивању социјалног становања у Србији

Вуксановић-Мацура, Злата; Јевтић, Александар

(Београд : Удружење урбаниста Србије, 2024-05-09)

TY - CONF
AU - Вуксановић-Мацура, Злата
AU - Јевтић, Александар
PY - 2024-05-09
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16584
AB - У раду истражујемо улогу урбанистичког планирања у Србији у обезбеђивању социјалног становања. Социјално становање је један од кључних инструмената у обезбеђивању приступачних и одрживих стамбених решења за особе и породице са ниским примањима. Питање социјалног становања данас постаје све важније јер се градови широм света суочавају са растућим ценама станова и све већим бројем особа која се налазе у стању бескућништва. Урбано планирање, између осталог, обухвата развој градова и заједница ради стварања окружења које је функционално, одрживо и погодно за квалитетан живот. Кроз прописе о планирању и коришћењу земљишта, као и планирање саобраћаја и инфраструктуре, урбанизам има за циљ да допринесе формирању и развоју насеља која су добро повезана, економски одржива и друштвено инклузивна. У том контексту, третман социјалног становање у урбанистичким плановима повезано је са обезбеђивањем приступа основним услугама и садржајима и може да допринесе стварању инклузивнијих и одрживијих заједница. У овом раду сагледавамо однос закона који регулише планирање и изградњу према савременом концепту социјалног становања. На примеру генералних планова четири велика града – Београда, Крагујевца, Новог Сада и Ниша – сагледавамо домет и улогу урбанистичких планова у обезбеђивању социјалног становања у Србији у последње две деценије.
AB - In this paper, we investigate the role of urban planning in providing social housing in Serbia. Social housing is essential in providing affordable and sustainable housing options for low-income individuals and families. In recent years, the issue of social housing has gained traction as cities around the world face rising housing prices and a growing number of individuals experiencing homelessness. Urban planning encompasses the design and development of cities and communities to create environments that are functional, sustainable, and conducive to quality of life. Through land use regulations, transportation planning, and infrastructure development, urban planning aims at creating neighborhoods that are well-connected, economically viable, and socially inclusive. Furthermore, the position of social housing within urban plans is critical in ensuring access to essential services and amenities. This paper explores the intersection between planning and construction laws and the contemporary notion of social housing. By analyzing the general plans of the major cities Belgrade, Kragujevac, Novi Sad, and Niš, we investigate the extent to which urban planning has influenced the provision of social housing in Serbia over the past twenty years.
PB - Београд : Удружење урбаниста Србије
C3 - 20. Научно-стручна конференција са међународним учешћем "Урбанизам и одрживи развој"
T1 - Улога урбанистичких планова у обезбеђивању социјалног становања у Србији
T1 - The role of urban plans in social housing provision in Serbia
SP - 217
EP - 223
DO - 10.46793/Urbanizam24.217VM
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16584
ER - 
@conference{
author = "Вуксановић-Мацура, Злата and Јевтић, Александар",
year = "2024-05-09",
abstract = "У раду истражујемо улогу урбанистичког планирања у Србији у обезбеђивању социјалног становања. Социјално становање је један од кључних инструмената у обезбеђивању приступачних и одрживих стамбених решења за особе и породице са ниским примањима. Питање социјалног становања данас постаје све важније јер се градови широм света суочавају са растућим ценама станова и све већим бројем особа која се налазе у стању бескућништва. Урбано планирање, између осталог, обухвата развој градова и заједница ради стварања окружења које је функционално, одрживо и погодно за квалитетан живот. Кроз прописе о планирању и коришћењу земљишта, као и планирање саобраћаја и инфраструктуре, урбанизам има за циљ да допринесе формирању и развоју насеља која су добро повезана, економски одржива и друштвено инклузивна. У том контексту, третман социјалног становање у урбанистичким плановима повезано је са обезбеђивањем приступа основним услугама и садржајима и може да допринесе стварању инклузивнијих и одрживијих заједница. У овом раду сагледавамо однос закона који регулише планирање и изградњу према савременом концепту социјалног становања. На примеру генералних планова четири велика града – Београда, Крагујевца, Новог Сада и Ниша – сагледавамо домет и улогу урбанистичких планова у обезбеђивању социјалног становања у Србији у последње две деценије., In this paper, we investigate the role of urban planning in providing social housing in Serbia. Social housing is essential in providing affordable and sustainable housing options for low-income individuals and families. In recent years, the issue of social housing has gained traction as cities around the world face rising housing prices and a growing number of individuals experiencing homelessness. Urban planning encompasses the design and development of cities and communities to create environments that are functional, sustainable, and conducive to quality of life. Through land use regulations, transportation planning, and infrastructure development, urban planning aims at creating neighborhoods that are well-connected, economically viable, and socially inclusive. Furthermore, the position of social housing within urban plans is critical in ensuring access to essential services and amenities. This paper explores the intersection between planning and construction laws and the contemporary notion of social housing. By analyzing the general plans of the major cities Belgrade, Kragujevac, Novi Sad, and Niš, we investigate the extent to which urban planning has influenced the provision of social housing in Serbia over the past twenty years.",
publisher = "Београд : Удружење урбаниста Србије",
journal = "20. Научно-стручна конференција са међународним учешћем "Урбанизам и одрживи развој"",
title = "Улога урбанистичких планова у обезбеђивању социјалног становања у Србији, The role of urban plans in social housing provision in Serbia",
pages = "217-223",
doi = "10.46793/Urbanizam24.217VM",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16584"
}
Вуксановић-Мацура, З.,& Јевтић, А.. (2024-05-09). Улога урбанистичких планова у обезбеђивању социјалног становања у Србији. in 20. Научно-стручна конференција са међународним учешћем "Урбанизам и одрживи развој"
Београд : Удружење урбаниста Србије., 217-223.
https://doi.org/10.46793/Urbanizam24.217VM
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16584
Вуксановић-Мацура З, Јевтић А. Улога урбанистичких планова у обезбеђивању социјалног становања у Србији. in 20. Научно-стручна конференција са међународним учешћем "Урбанизам и одрживи развој". 2024;:217-223.
doi:10.46793/Urbanizam24.217VM
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16584 .
Вуксановић-Мацура, Злата, Јевтић, Александар, "Улога урбанистичких планова у обезбеђивању социјалног становања у Србији" in 20. Научно-стручна конференција са међународним учешћем "Урбанизам и одрживи развој" (2024-05-09):217-223,
https://doi.org/10.46793/Urbanizam24.217VM .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16584 .

What Are the Current Directions in the Local Marketplaces Fiscalization? The Online Media Content Analysis

Denda, Stefan; Petrović, Marko D.; Vuksanović-Macura, Zlata; Radovanović, Milan M.; Ely-Ledesma, Edna

(Basel : MDPI, 2024-04-17)

TY - JOUR
AU - Denda, Stefan
AU - Petrović, Marko D.
AU - Vuksanović-Macura, Zlata
AU - Radovanović, Milan M.
AU - Ely-Ledesma, Edna
PY - 2024-04-17
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16547
AB - Local markets have been a special setting throughout human history. Apart from their important social role, they had immeasurable economic importance as primary forms of exchange of goods (trade). Nonetheless, they experienced numerous transformational changes that affected their functioning. Like other countries, Serbia has a long tradition of market activity. However, several novelties have been introduced in recent years. Among many, the process of e-fiscalization is the main issue. Therefore, the focus of our research is based on a qualitative analysis of online media content (news and comments) related to the fiscalization of market activity. The attitudes of different categories of participants (state authorities, vendors, and customers) were analyzed. LIGRE open-access software was used for this purpose. The results of the analysis showed conflicting parties. Legislators emphasize the exclusive positive effects, while vendors point to the negative side of fiscalization. As a third party, customers (service users) have an undefined attitude in relation to fiscalization (pros/cons/neutral). There is an agreement to introduce market activity into legal flows. However, the key prerequisite is the prior resolution of a number of problems (working conditions, business costs, market monopoly, etc.).
PB - Basel : MDPI
T2 - Societies
T1 - What Are the Current Directions in the Local Marketplaces Fiscalization? The Online Media Content Analysis
SP - 53
VL - 14
IS - 4
DO - 10.3390/soc14040053
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16547
ER - 
@article{
author = "Denda, Stefan and Petrović, Marko D. and Vuksanović-Macura, Zlata and Radovanović, Milan M. and Ely-Ledesma, Edna",
year = "2024-04-17",
abstract = "Local markets have been a special setting throughout human history. Apart from their important social role, they had immeasurable economic importance as primary forms of exchange of goods (trade). Nonetheless, they experienced numerous transformational changes that affected their functioning. Like other countries, Serbia has a long tradition of market activity. However, several novelties have been introduced in recent years. Among many, the process of e-fiscalization is the main issue. Therefore, the focus of our research is based on a qualitative analysis of online media content (news and comments) related to the fiscalization of market activity. The attitudes of different categories of participants (state authorities, vendors, and customers) were analyzed. LIGRE open-access software was used for this purpose. The results of the analysis showed conflicting parties. Legislators emphasize the exclusive positive effects, while vendors point to the negative side of fiscalization. As a third party, customers (service users) have an undefined attitude in relation to fiscalization (pros/cons/neutral). There is an agreement to introduce market activity into legal flows. However, the key prerequisite is the prior resolution of a number of problems (working conditions, business costs, market monopoly, etc.).",
publisher = "Basel : MDPI",
journal = "Societies",
title = "What Are the Current Directions in the Local Marketplaces Fiscalization? The Online Media Content Analysis",
pages = "53",
volume = "14",
number = "4",
doi = "10.3390/soc14040053",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16547"
}
Denda, S., Petrović, M. D., Vuksanović-Macura, Z., Radovanović, M. M.,& Ely-Ledesma, E.. (2024-04-17). What Are the Current Directions in the Local Marketplaces Fiscalization? The Online Media Content Analysis. in Societies
Basel : MDPI., 14(4), 53.
https://doi.org/10.3390/soc14040053
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16547
Denda S, Petrović MD, Vuksanović-Macura Z, Radovanović MM, Ely-Ledesma E. What Are the Current Directions in the Local Marketplaces Fiscalization? The Online Media Content Analysis. in Societies. 2024;14(4):53.
doi:10.3390/soc14040053
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16547 .
Denda, Stefan, Petrović, Marko D., Vuksanović-Macura, Zlata, Radovanović, Milan M., Ely-Ledesma, Edna, "What Are the Current Directions in the Local Marketplaces Fiscalization? The Online Media Content Analysis" in Societies, 14, no. 4 (2024-04-17):53,
https://doi.org/10.3390/soc14040053 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16547 .

Illuminating Darkness Through Vacations

Micić, Jasna; Denda, Stefan; Jovanović, Radmila

(Belgrade : Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA, 2024-04)

TY - JOUR
AU - Micić, Jasna
AU - Denda, Stefan
AU - Jovanović, Radmila
PY - 2024-04
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16551
AB - Dark tourism is fascinating because it unifies cultural heritage, history, and travels with death. Travels usually refer to hedonism and relaxation, but this niche tourism brought to the stage new dimensions: death and morbidity. Knowing that death is one of the greatest human fears, the authors investigated the domestic tourists’ perceptions of dark tourism and its development in Serbia. The research was conducted using an online survey. The questionnaire included three units: 1) sociodemographic characteristics, 2) familiarity and understanding of the dark tourism phenomenon, and 3) motivation for engaging in dark tourism. The results revealed that domestic tourists support dark tourism development, mainly due to its educational role. Tourists marked the acquisition of new knowledge, curiosity, and compassion as the primary motivators. Therefore, the older male population particularly expressed a dominant positive attitude toward the development of dark tourism. Once again, the important role of the local community in tourism development is confirmed, especially in “sensitive” forms of alternative tourism. Finally, the research contributes significantly to the theoretical framework and provides valuable guidelines for the planning and further development of dark tourism in Serbia.
PB - Belgrade : Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA
T2 - Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA
T1 - Illuminating Darkness Through Vacations
SP - 77
EP - 91
VL - 74
IS - 1
DO - 10.2298/IJGI230628005M
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16551
ER - 
@article{
author = "Micić, Jasna and Denda, Stefan and Jovanović, Radmila",
year = "2024-04",
abstract = "Dark tourism is fascinating because it unifies cultural heritage, history, and travels with death. Travels usually refer to hedonism and relaxation, but this niche tourism brought to the stage new dimensions: death and morbidity. Knowing that death is one of the greatest human fears, the authors investigated the domestic tourists’ perceptions of dark tourism and its development in Serbia. The research was conducted using an online survey. The questionnaire included three units: 1) sociodemographic characteristics, 2) familiarity and understanding of the dark tourism phenomenon, and 3) motivation for engaging in dark tourism. The results revealed that domestic tourists support dark tourism development, mainly due to its educational role. Tourists marked the acquisition of new knowledge, curiosity, and compassion as the primary motivators. Therefore, the older male population particularly expressed a dominant positive attitude toward the development of dark tourism. Once again, the important role of the local community in tourism development is confirmed, especially in “sensitive” forms of alternative tourism. Finally, the research contributes significantly to the theoretical framework and provides valuable guidelines for the planning and further development of dark tourism in Serbia.",
publisher = "Belgrade : Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA",
journal = "Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA",
title = "Illuminating Darkness Through Vacations",
pages = "77-91",
volume = "74",
number = "1",
doi = "10.2298/IJGI230628005M",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16551"
}
Micić, J., Denda, S.,& Jovanović, R.. (2024-04). Illuminating Darkness Through Vacations. in Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA
Belgrade : Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA., 74(1), 77-91.
https://doi.org/10.2298/IJGI230628005M
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16551
Micić J, Denda S, Jovanović R. Illuminating Darkness Through Vacations. in Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA. 2024;74(1):77-91.
doi:10.2298/IJGI230628005M
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16551 .
Micić, Jasna, Denda, Stefan, Jovanović, Radmila, "Illuminating Darkness Through Vacations" in Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA, 74, no. 1 (2024-04):77-91,
https://doi.org/10.2298/IJGI230628005M .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16551 .

Општина Голубац - природне и антропогене одлике у својству туристичког развоја

Лукић, Добрила; Петровић, Марко Д.; Станић Јовановић, Сара

(Београд : Географски институт „Јован Цвијић” САНУ, 2024-04)

TY - BOOK
AU - Лукић, Добрила
AU - Петровић, Марко Д.
AU - Станић Јовановић, Сара
PY - 2024-04
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16510
PB - Београд : Географски институт „Јован Цвијић” САНУ
T1 - Општина Голубац - природне и антропогене одлике у својству туристичког развоја
T1 - The Municipality of Golubac – Natural and Anthropogenic Characteristics of Tourist Development
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16510
ER - 
@book{
author = "Лукић, Добрила and Петровић, Марко Д. and Станић Јовановић, Сара",
year = "2024-04",
publisher = "Београд : Географски институт „Јован Цвијић” САНУ",
title = "Општина Голубац - природне и антропогене одлике у својству туристичког развоја, The Municipality of Golubac – Natural and Anthropogenic Characteristics of Tourist Development",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16510"
}
Лукић, Д., Петровић, М. Д.,& Станић Јовановић, С.. (2024-04). Општина Голубац - природне и антропогене одлике у својству туристичког развоја. 
Београд : Географски институт „Јован Цвијић” САНУ..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16510
Лукић Д, Петровић МД, Станић Јовановић С. Општина Голубац - природне и антропогене одлике у својству туристичког развоја. 2024;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16510 .
Лукић, Добрила, Петровић, Марко Д., Станић Јовановић, Сара, "Општина Голубац - природне и антропогене одлике у својству туристичког развоја" (2024-04),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16510 .

Музика и мигранти у 21. веку

Медић, Ивана; Думнић Вилотијевић, Марија; Јовановић, Теодора; Простран, Бошко; Маглов, Марија

(Београд : Музиколошки институт САНУ, 2024-03-19)

TY - GEN
AU - Медић, Ивана
AU - Думнић Вилотијевић, Марија
AU - Јовановић, Теодора
AU - Простран, Бошко
AU - Маглов, Марија
PY - 2024-03-19
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16501
AB - Иако су теме мигрирања (емиграције, имиграције, избеглиштва, дијаспоре) окупирале истраживаче из различитих друштвених и хуманистичких дисциплина и много пре друге деценије 21. века, скорашња друштвено-политичка криза донела је у први план како постојећа и нова истраживања тих тема, тако и потребу практичног рада с мигрантима које су своје ново (привремено или стално) пребивалиште налазили у различитим европским земљама. Иницијатива о покретању овог разговора дошла је након искустава сарадника на радном пакету „Should I Write or Should I Act“ којим руководи др Марија Думнић Вилотијевић (у оквиру пројекта „Applied Musicology and Ethnomusicology in Serbia: Making a Difference in Contemporary Society” руководитељке др Иване Медић), а која је са тимом сарадника спровела низ радионица, разговора и концерата са становницима Центра за азил у Крњачи. Практична и теоријска знања стечена током рада на овом пројекту биће представљена заједно са знањима и резултатима колега и колегиница који су из перспективе науке, уметности и активизма били у дијалогу са људима који су искусили континуирана измештања.
PB - Београд : Музиколошки институт САНУ
T1 - Музика и мигранти у 21. веку
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16501
ER - 
@misc{
author = "Медић, Ивана and Думнић Вилотијевић, Марија and Јовановић, Теодора and Простран, Бошко and Маглов, Марија",
year = "2024-03-19",
abstract = "Иако су теме мигрирања (емиграције, имиграције, избеглиштва, дијаспоре) окупирале истраживаче из различитих друштвених и хуманистичких дисциплина и много пре друге деценије 21. века, скорашња друштвено-политичка криза донела је у први план како постојећа и нова истраживања тих тема, тако и потребу практичног рада с мигрантима које су своје ново (привремено или стално) пребивалиште налазили у различитим европским земљама. Иницијатива о покретању овог разговора дошла је након искустава сарадника на радном пакету „Should I Write or Should I Act“ којим руководи др Марија Думнић Вилотијевић (у оквиру пројекта „Applied Musicology and Ethnomusicology in Serbia: Making a Difference in Contemporary Society” руководитељке др Иване Медић), а која је са тимом сарадника спровела низ радионица, разговора и концерата са становницима Центра за азил у Крњачи. Практична и теоријска знања стечена током рада на овом пројекту биће представљена заједно са знањима и резултатима колега и колегиница који су из перспективе науке, уметности и активизма били у дијалогу са људима који су искусили континуирана измештања.",
publisher = "Београд : Музиколошки институт САНУ",
title = "Музика и мигранти у 21. веку",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16501"
}
Медић, И., Думнић Вилотијевић, М., Јовановић, Т., Простран, Б.,& Маглов, М.. (2024-03-19). Музика и мигранти у 21. веку. 
Београд : Музиколошки институт САНУ..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16501
Медић И, Думнић Вилотијевић М, Јовановић Т, Простран Б, Маглов М. Музика и мигранти у 21. веку. 2024;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16501 .
Медић, Ивана, Думнић Вилотијевић, Марија, Јовановић, Теодора, Простран, Бошко, Маглов, Марија, "Музика и мигранти у 21. веку" (2024-03-19),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16501 .

Ново промишљање примењене музикологије

Дроми, Крис

(Београд : Музиколошки институт САНУ, 2024-03-07)

TY - GEN
AU - Дроми, Крис
PY - 2024-03-07
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16502
AB - У овом предавању, Крис Дроми ће покушати да објасни убрзани развој музиколошке дисциплине представљањем хронологије богате историје примењене музикологије и разматрањем веза које ће је карактерисати у будућности. Ослањајући се на истраживање спроведено за потребе зборника који је уредио, ”The Routledge Companion to Applied Musicology”, Дроми ће изложити две скорашње сарадње у области примењене музикологије.
PB - Београд : Музиколошки институт САНУ
T2 - Форум Музиколошког института САНУ
T1 - Ново промишљање примењене музикологије
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16502
ER - 
@misc{
author = "Дроми, Крис",
year = "2024-03-07",
abstract = "У овом предавању, Крис Дроми ће покушати да објасни убрзани развој музиколошке дисциплине представљањем хронологије богате историје примењене музикологије и разматрањем веза које ће је карактерисати у будућности. Ослањајући се на истраживање спроведено за потребе зборника који је уредио, ”The Routledge Companion to Applied Musicology”, Дроми ће изложити две скорашње сарадње у области примењене музикологије.",
publisher = "Београд : Музиколошки институт САНУ",
journal = "Форум Музиколошког института САНУ",
title = "Ново промишљање примењене музикологије",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16502"
}
Дроми, К.. (2024-03-07). Ново промишљање примењене музикологије. in Форум Музиколошког института САНУ
Београд : Музиколошки институт САНУ..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16502
Дроми К. Ново промишљање примењене музикологије. in Форум Музиколошког института САНУ. 2024;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16502 .
Дроми, Крис, "Ново промишљање примењене музикологије" in Форум Музиколошког института САНУ (2024-03-07),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16502 .

Vaccine as a Sociocultural Artefact: The Example of Locally Produced Polio Vaccine in Serbia

Trifunović, Vesna

(De Gruyter Oldenbourg, 2024-03)

TY - JOUR
AU - Trifunović, Vesna
PY - 2024-03
UR - https://www.degruyter.com/journal/key/soeu/72/1/html
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16458
AB - The paper argues that vaccines could be viewed as artifacts which
communicate various social messages and are used as instruments for fulfilling
different sociopolitical goals besides meeting public health needs. It further
suggests that such social, cultural and political influences may have real effects on
the choices of vaccine technologies or vaccine production, and aims to demonstrate
their importance in the area which is normally seen as the domain of objective
science. This is demonstrated by using the example of the locally produced oral
polio vaccine (OPV) in Serbia during the socialist and post-socialist periods in the
country’s history.
PB - De Gruyter Oldenbourg
T2 - Comparative Southeast European Studies
T1 - Vaccine as a Sociocultural Artefact: The Example of Locally Produced Polio Vaccine in Serbia
SP - 13
EP - 32
VL - 72
IS - 1
DO - 10.1515/soeu-2023-0018
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16458
ER - 
@article{
author = "Trifunović, Vesna",
year = "2024-03",
abstract = "The paper argues that vaccines could be viewed as artifacts which
communicate various social messages and are used as instruments for fulfilling
different sociopolitical goals besides meeting public health needs. It further
suggests that such social, cultural and political influences may have real effects on
the choices of vaccine technologies or vaccine production, and aims to demonstrate
their importance in the area which is normally seen as the domain of objective
science. This is demonstrated by using the example of the locally produced oral
polio vaccine (OPV) in Serbia during the socialist and post-socialist periods in the
country’s history.",
publisher = "De Gruyter Oldenbourg",
journal = "Comparative Southeast European Studies",
title = "Vaccine as a Sociocultural Artefact: The Example of Locally Produced Polio Vaccine in Serbia",
pages = "13-32",
volume = "72",
number = "1",
doi = "10.1515/soeu-2023-0018",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16458"
}
Trifunović, V.. (2024-03). Vaccine as a Sociocultural Artefact: The Example of Locally Produced Polio Vaccine in Serbia. in Comparative Southeast European Studies
De Gruyter Oldenbourg., 72(1), 13-32.
https://doi.org/10.1515/soeu-2023-0018
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16458
Trifunović V. Vaccine as a Sociocultural Artefact: The Example of Locally Produced Polio Vaccine in Serbia. in Comparative Southeast European Studies. 2024;72(1):13-32.
doi:10.1515/soeu-2023-0018
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16458 .
Trifunović, Vesna, "Vaccine as a Sociocultural Artefact: The Example of Locally Produced Polio Vaccine in Serbia" in Comparative Southeast European Studies, 72, no. 1 (2024-03):13-32,
https://doi.org/10.1515/soeu-2023-0018 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16458 .
1

Стари народни спортови, игре и надметања - очување, преношење знања и презентација

Бјељац, Жељко; Бранков, Јована

(Београд : Географски институт „Јован Цвијић” САНУ, 2024-02)

TY - BOOK
AU - Бјељац, Жељко
AU - Бранков, Јована
PY - 2024-02
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16411
AB - Предмет истраживања ове монографије су стари народни спортови, игре и надметања, присутни на територији Србије, али и бивше Југославије. С обзиром на ограничени обим савремене литературе која проучава ову тему, циљ израде монографије био је да се унапреди знање о старим народним 
спортовима и играма, омогући њихова адекватна презентација и представе прелиминарни резултати спроведених истраживања, како би се ово наслеђе из прошлости сачувало од заборава. Аутори дају осврт на појам и место старих народних спортова и игара у светским оквирима, као и на њихов значај за простор бивше СФР Југославије и конкретно Србије. Резултати спроведеног истраживања на терену, које је обухватило анкетно истраживање и организацију фокус групе, такође су презентовани. Посебан део текста посвећен је опису и представљању појединих спортова и игара који су некада били широко заступљени у нашој и земљама региона, док су данас у потпуности ишчезли или се практикују у врло ограниченом обиму.
PB - Београд : Географски институт „Јован Цвијић” САНУ
T1 - Стари народни спортови, игре и надметања - очување, преношење знања и презентација
T1 - Old folk sports, games and competitions – preservation, transmission of knowledge and presentation
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16411
ER - 
@book{
author = "Бјељац, Жељко and Бранков, Јована",
year = "2024-02",
abstract = "Предмет истраживања ове монографије су стари народни спортови, игре и надметања, присутни на територији Србије, али и бивше Југославије. С обзиром на ограничени обим савремене литературе која проучава ову тему, циљ израде монографије био је да се унапреди знање о старим народним 
спортовима и играма, омогући њихова адекватна презентација и представе прелиминарни резултати спроведених истраживања, како би се ово наслеђе из прошлости сачувало од заборава. Аутори дају осврт на појам и место старих народних спортова и игара у светским оквирима, као и на њихов значај за простор бивше СФР Југославије и конкретно Србије. Резултати спроведеног истраживања на терену, које је обухватило анкетно истраживање и организацију фокус групе, такође су презентовани. Посебан део текста посвећен је опису и представљању појединих спортова и игара који су некада били широко заступљени у нашој и земљама региона, док су данас у потпуности ишчезли или се практикују у врло ограниченом обиму.",
publisher = "Београд : Географски институт „Јован Цвијић” САНУ",
title = "Стари народни спортови, игре и надметања - очување, преношење знања и презентација, Old folk sports, games and competitions – preservation, transmission of knowledge and presentation",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16411"
}
Бјељац, Ж.,& Бранков, Ј.. (2024-02). Стари народни спортови, игре и надметања - очување, преношење знања и презентација. 
Београд : Географски институт „Јован Цвијић” САНУ..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16411
Бјељац Ж, Бранков Ј. Стари народни спортови, игре и надметања - очување, преношење знања и презентација. 2024;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16411 .
Бјељац, Жељко, Бранков, Јована, "Стари народни спортови, игре и надметања - очување, преношење знања и презентација" (2024-02),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16411 .

The Choreography of traditional dance in Serbia in artistic crisis: towards an anthropological interpretation

Rašić, Miloš

(Београд : Ансамбл народних игара и песама Србије „Коло“, 2024)

TY - CHAP
AU - Rašić, Miloš
PY - 2024
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16600
AB - Serbia has a long ethnochoreological tradition, while the art of the choreography
of traditional dance is a relatively recent phenomenon, created after the Second
World War. Although it is an artistic practice, the choreography of traditional dance is
often based on the opposition original:stylized and perceived as a practice that “preserves
identity”, “tradition”, and “heritage”. I argue that the tendency towards division
within the genre is not in favor of art. On the contrary, framing attempts and insisting
on a clear commitment to the approach when creating choreography led to limiting the
art of the choreography of traditional dance. This paper aims to present the processes
by which the discourse on “original” choreographies was built and then to point out the
limiting attempts of sub-genre classification of choreographies. Finally, this article will
present the show “#MeltingPot” performed by the students at the Ballet High School
from Novi Sad. Namely, in this performance, traditional dances inspired professors and
students to create new choreographic forms and bring the choreography of traditional
dance out of years of hibernation.
AB - Србија има дугу етнокореолошку традицију, док је уметност
кореографије традиционалног плеса релативно новија појава, настала после Другог
светског рата. Иако је реч о уметничкој пракси, кореографија традиционалног
плеса се често заснива на опозицији оригинално: стилизовано и перципирано
као пракса која „чува идентитет”, „традицију” и „наслеђе”. Тврдим да тежња ка
жанровској подели не иде у прилог уметности. Напротив, покушаји уоквиривања
и инсистирање на јасној посвећености приступу при креирању кореографије
доводе до ограничавања уметности кореографије традиционалног плеса. Овај
рад има за циљ да прикаже процесе у којима се градио дискурс о „оригиналним”
кореографијама, а затим да укаже на ограничавајуће покушаје поджанровске
класификације кореографија. На крају, у овом прилогу биће представљена емисија
„#МелтингПот” у извођењу ученика Балетске гимназије из Новог Сада. Наиме, у
овој представи традиционални плесови су инспирисали професоре и студенте да
створе нове кореографске форме и извуку кореографију традиционалног плеса из
година хибернације.
PB - Београд : Ансамбл народних игара и песама Србије „Коло“
PB - Београд : Етнографски институт САНУ
T2 - Кореографија традиционалног плеса на сцени: кризе, перспективе и глобални дијалози / The Choreography of Traditional Dance on Stage: Crises, Perspectives and Global Dialogues
T1 - The Choreography of traditional dance in Serbia in artistic crisis: towards an anthropological interpretation
T1 - Кореографија традиционалног плеса у Србији у уметничкој кризи: антрополошка интерпретација
SP - 195
EP - 212
DO - 10.5281/zenodo.10997614
ER - 
@inbook{
author = "Rašić, Miloš",
year = "2024",
abstract = "Serbia has a long ethnochoreological tradition, while the art of the choreography
of traditional dance is a relatively recent phenomenon, created after the Second
World War. Although it is an artistic practice, the choreography of traditional dance is
often based on the opposition original:stylized and perceived as a practice that “preserves
identity”, “tradition”, and “heritage”. I argue that the tendency towards division
within the genre is not in favor of art. On the contrary, framing attempts and insisting
on a clear commitment to the approach when creating choreography led to limiting the
art of the choreography of traditional dance. This paper aims to present the processes
by which the discourse on “original” choreographies was built and then to point out the
limiting attempts of sub-genre classification of choreographies. Finally, this article will
present the show “#MeltingPot” performed by the students at the Ballet High School
from Novi Sad. Namely, in this performance, traditional dances inspired professors and
students to create new choreographic forms and bring the choreography of traditional
dance out of years of hibernation., Србија има дугу етнокореолошку традицију, док је уметност
кореографије традиционалног плеса релативно новија појава, настала после Другог
светског рата. Иако је реч о уметничкој пракси, кореографија традиционалног
плеса се често заснива на опозицији оригинално: стилизовано и перципирано
као пракса која „чува идентитет”, „традицију” и „наслеђе”. Тврдим да тежња ка
жанровској подели не иде у прилог уметности. Напротив, покушаји уоквиривања
и инсистирање на јасној посвећености приступу при креирању кореографије
доводе до ограничавања уметности кореографије традиционалног плеса. Овај
рад има за циљ да прикаже процесе у којима се градио дискурс о „оригиналним”
кореографијама, а затим да укаже на ограничавајуће покушаје поджанровске
класификације кореографија. На крају, у овом прилогу биће представљена емисија
„#МелтингПот” у извођењу ученика Балетске гимназије из Новог Сада. Наиме, у
овој представи традиционални плесови су инспирисали професоре и студенте да
створе нове кореографске форме и извуку кореографију традиционалног плеса из
година хибернације.",
publisher = "Београд : Ансамбл народних игара и песама Србије „Коло“, Београд : Етнографски институт САНУ",
journal = "Кореографија традиционалног плеса на сцени: кризе, перспективе и глобални дијалози / The Choreography of Traditional Dance on Stage: Crises, Perspectives and Global Dialogues",
booktitle = "The Choreography of traditional dance in Serbia in artistic crisis: towards an anthropological interpretation, Кореографија традиционалног плеса у Србији у уметничкој кризи: антрополошка интерпретација",
pages = "195-212",
doi = "10.5281/zenodo.10997614"
}
Rašić, M.. (2024). The Choreography of traditional dance in Serbia in artistic crisis: towards an anthropological interpretation. in Кореографија традиционалног плеса на сцени: кризе, перспективе и глобални дијалози / The Choreography of Traditional Dance on Stage: Crises, Perspectives and Global Dialogues
Београд : Ансамбл народних игара и песама Србије „Коло“., 195-212.
https://doi.org/10.5281/zenodo.10997614
Rašić M. The Choreography of traditional dance in Serbia in artistic crisis: towards an anthropological interpretation. in Кореографија традиционалног плеса на сцени: кризе, перспективе и глобални дијалози / The Choreography of Traditional Dance on Stage: Crises, Perspectives and Global Dialogues. 2024;:195-212.
doi:10.5281/zenodo.10997614 .
Rašić, Miloš, "The Choreography of traditional dance in Serbia in artistic crisis: towards an anthropological interpretation" in Кореографија традиционалног плеса на сцени: кризе, перспективе и глобални дијалози / The Choreography of Traditional Dance on Stage: Crises, Perspectives and Global Dialogues (2024):195-212,
https://doi.org/10.5281/zenodo.10997614 . .

Кореографија традиционалног плеса између локалног и глобалног – уводна разматрања

Njaradi, Dunja; Rašić, Miloš; Dabo, Krešimir

(Београд : Ансамбл народних игара и песама Србије „Коло“, 2024)

TY - CHAP
AU - Njaradi, Dunja
AU - Rašić, Miloš
AU - Dabo, Krešimir
PY - 2024
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16601
AB - Зборник радова Кореографија традиционалног плеса на сцени: кризе,
перспективе и глобални дијалози настао је као резултат низа конференција одржаних
у оквиру етносамита ТрадицијаНова, у организацији Ансамбла народних игара и
песама Србије „Коло“. Овај рад, насловљен и као уводно разматрање, представља
теме о којима се дискутовало на поменутим конференцијама, те отвара простор
за нова преиспитивања у пољу традиционалног и савременог плеса на локалном
и глобалном нивоу. Основне теме овог текста чине уметничке транспозиције
традиционалног плеса на сцени (односно однос између уметничког плеса, његових
дискурса и пракси, са дискурсима и праксама традиционалног плеса), као и питање
наслеђа (heritage) у оба ова плесана жанра. На крају, циљ нам је и да истражимо
теоријске и практичне проблеме, недоумице и изазове који се јављају у доменима
професионалне сценске презентације традиционалних плесова у југоисточној
Европи, те да повежемо ове дискусије са глобалним токовима и дискурсима о
плесу, уметности и наслеђу.
AB - The collection of papers, The Choreography of Traditional Dance on Stage:
Crises, Perspectives and Global Dialogues, was created as a result of a series of conferences
held within the Ethno Summit “TradicijaNova”, organized by the Ensemble of
folk dances and songs of Serbia “Kolo”. This paper aims to present topics discussed at
conferences and opens space for new re-examinations in traditional and contemporary
dance at local and global levels. This paper explores the artistic transpositions of traditional
dance on stage (the relationship between artistic dance, its discourses and practices,
with the discourses and practices of traditional dance) and the issue of heritage in both
dance genres. Finally, our goal is to explore theoretical and practical problems, doubts
and challenges arising in the professional presentation of traditional dances in Southeast
Europe and to connect these discussions with global trends and discourses about dance,
art and heritage.
PB - Београд : Ансамбл народних игара и песама Србије „Коло“
PB - Београд : Етнографски институт САНУ
T2 - Кореографија традиционалног плеса на сцени: кризе, перспективе и глобални дијалози / The Choreography of Traditional Dance on Stage: Crises, Perspectives and Global Dialogues
T1 - Кореографија традиционалног плеса између локалног и глобалног – уводна разматрања
T1 - The choreography of traditional dance between the Local and the Global – Introductory Considerations
SP - 7
EP - 26
DO - 10.5281/zenodo.10997967
ER - 
@inbook{
author = "Njaradi, Dunja and Rašić, Miloš and Dabo, Krešimir",
year = "2024",
abstract = "Зборник радова Кореографија традиционалног плеса на сцени: кризе,
перспективе и глобални дијалози настао је као резултат низа конференција одржаних
у оквиру етносамита ТрадицијаНова, у организацији Ансамбла народних игара и
песама Србије „Коло“. Овај рад, насловљен и као уводно разматрање, представља
теме о којима се дискутовало на поменутим конференцијама, те отвара простор
за нова преиспитивања у пољу традиционалног и савременог плеса на локалном
и глобалном нивоу. Основне теме овог текста чине уметничке транспозиције
традиционалног плеса на сцени (односно однос између уметничког плеса, његових
дискурса и пракси, са дискурсима и праксама традиционалног плеса), као и питање
наслеђа (heritage) у оба ова плесана жанра. На крају, циљ нам је и да истражимо
теоријске и практичне проблеме, недоумице и изазове који се јављају у доменима
професионалне сценске презентације традиционалних плесова у југоисточној
Европи, те да повежемо ове дискусије са глобалним токовима и дискурсима о
плесу, уметности и наслеђу., The collection of papers, The Choreography of Traditional Dance on Stage:
Crises, Perspectives and Global Dialogues, was created as a result of a series of conferences
held within the Ethno Summit “TradicijaNova”, organized by the Ensemble of
folk dances and songs of Serbia “Kolo”. This paper aims to present topics discussed at
conferences and opens space for new re-examinations in traditional and contemporary
dance at local and global levels. This paper explores the artistic transpositions of traditional
dance on stage (the relationship between artistic dance, its discourses and practices,
with the discourses and practices of traditional dance) and the issue of heritage in both
dance genres. Finally, our goal is to explore theoretical and practical problems, doubts
and challenges arising in the professional presentation of traditional dances in Southeast
Europe and to connect these discussions with global trends and discourses about dance,
art and heritage.",
publisher = "Београд : Ансамбл народних игара и песама Србије „Коло“, Београд : Етнографски институт САНУ",
journal = "Кореографија традиционалног плеса на сцени: кризе, перспективе и глобални дијалози / The Choreography of Traditional Dance on Stage: Crises, Perspectives and Global Dialogues",
booktitle = "Кореографија традиционалног плеса између локалног и глобалног – уводна разматрања, The choreography of traditional dance between the Local and the Global – Introductory Considerations",
pages = "7-26",
doi = "10.5281/zenodo.10997967"
}
Njaradi, D., Rašić, M.,& Dabo, K.. (2024). Кореографија традиционалног плеса између локалног и глобалног – уводна разматрања. in Кореографија традиционалног плеса на сцени: кризе, перспективе и глобални дијалози / The Choreography of Traditional Dance on Stage: Crises, Perspectives and Global Dialogues
Београд : Ансамбл народних игара и песама Србије „Коло“., 7-26.
https://doi.org/10.5281/zenodo.10997967
Njaradi D, Rašić M, Dabo K. Кореографија традиционалног плеса између локалног и глобалног – уводна разматрања. in Кореографија традиционалног плеса на сцени: кризе, перспективе и глобални дијалози / The Choreography of Traditional Dance on Stage: Crises, Perspectives and Global Dialogues. 2024;:7-26.
doi:10.5281/zenodo.10997967 .
Njaradi, Dunja, Rašić, Miloš, Dabo, Krešimir, "Кореографија традиционалног плеса између локалног и глобалног – уводна разматрања" in Кореографија традиционалног плеса на сцени: кризе, перспективе и глобални дијалози / The Choreography of Traditional Dance on Stage: Crises, Perspectives and Global Dialogues (2024):7-26,
https://doi.org/10.5281/zenodo.10997967 . .

Кореографија традиционалног плеса на сцени: кризе, перспективе и глобални дијалози

(Београд : Ансамбл народних игара и песама Србије „Коло“, 2024)

TY - BOOK
PY - 2024
UR - https://etno-institut.co.rs/lat/zbornik-radova/koreografija-tradicionalnog-plesa-na-sceni-krize-perspektive-i-globalni-dijalozi
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16602
PB - Београд : Ансамбл народних игара и песама Србије „Коло“
PB - Београд : Етнографски институт САНУ
T1 - Кореографија традиционалног плеса на сцени: кризе, перспективе и глобални дијалози
T1 - The Choreography of Traditional Dance on Stage: Crises, Perspectives and Global Dialogues
SP - 1
EP - 265
DO - 10.5281/zenodo.10998892
ER - 
@book{
year = "2024",
publisher = "Београд : Ансамбл народних игара и песама Србије „Коло“, Београд : Етнографски институт САНУ",
title = "Кореографија традиционалног плеса на сцени: кризе, перспективе и глобални дијалози, The Choreography of Traditional Dance on Stage: Crises, Perspectives and Global Dialogues",
pages = "1-265",
doi = "10.5281/zenodo.10998892"
}
(2024). Кореографија традиционалног плеса на сцени: кризе, перспективе и глобални дијалози. 
Београд : Ансамбл народних игара и песама Србије „Коло“., 1-265.
https://doi.org/10.5281/zenodo.10998892
Кореографија традиционалног плеса на сцени: кризе, перспективе и глобални дијалози. 2024;:1-265.
doi:10.5281/zenodo.10998892 .
"Кореографија традиционалног плеса на сцени: кризе, перспективе и глобални дијалози" (2024):1-265,
https://doi.org/10.5281/zenodo.10998892 . .

GPT4 aided biomaterials research use case: stabilization of selenium nanoparticles with proteins: Abstract

Stojanović, Zoran; Filipović, Nenad; Kuzmanović, Maja; Lukač, Sara; Stevanović, Magdalena

(2024)

TY - GEN
AU - Stojanović, Zoran
AU - Filipović, Nenad
AU - Kuzmanović, Maja
AU - Lukač, Sara
AU - Stevanović, Magdalena
PY - 2024
UR - https://www.ache-pub.org.rs/index.php/HemInd/article/view/1315
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16570
AB - Recent advancements in LLMs based on various transformer architectures such as BERT and GPT family models, brought many new possibilities for application in scientific research. The specific architecture and broad knowledge of these models give them the ability to understand concepts, to plan and solve different kinds of problems, including various chemistry-related tasks. In this work, we are evaluating a case of GPT4 performance for recommending proteins suitable for the stabilization of selenium nanoparticles (SeNPs). SeNPs exhibit diverse beneficial bioactivities, including antioxidant, antibacterial, and anticancer properties, and stabilization of SeNPs with suitable proteins may be an effective approach to improve their bioactivities.
T2 - Hemijska industrija
T1 - GPT4 aided biomaterials research use case: stabilization of selenium nanoparticles with proteins: Abstract
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16570
ER - 
@misc{
author = "Stojanović, Zoran and Filipović, Nenad and Kuzmanović, Maja and Lukač, Sara and Stevanović, Magdalena",
year = "2024",
abstract = "Recent advancements in LLMs based on various transformer architectures such as BERT and GPT family models, brought many new possibilities for application in scientific research. The specific architecture and broad knowledge of these models give them the ability to understand concepts, to plan and solve different kinds of problems, including various chemistry-related tasks. In this work, we are evaluating a case of GPT4 performance for recommending proteins suitable for the stabilization of selenium nanoparticles (SeNPs). SeNPs exhibit diverse beneficial bioactivities, including antioxidant, antibacterial, and anticancer properties, and stabilization of SeNPs with suitable proteins may be an effective approach to improve their bioactivities.",
journal = "Hemijska industrija",
title = "GPT4 aided biomaterials research use case: stabilization of selenium nanoparticles with proteins: Abstract",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16570"
}
Stojanović, Z., Filipović, N., Kuzmanović, M., Lukač, S.,& Stevanović, M.. (2024). GPT4 aided biomaterials research use case: stabilization of selenium nanoparticles with proteins: Abstract. in Hemijska industrija.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16570
Stojanović Z, Filipović N, Kuzmanović M, Lukač S, Stevanović M. GPT4 aided biomaterials research use case: stabilization of selenium nanoparticles with proteins: Abstract. in Hemijska industrija. 2024;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16570 .
Stojanović, Zoran, Filipović, Nenad, Kuzmanović, Maja, Lukač, Sara, Stevanović, Magdalena, "GPT4 aided biomaterials research use case: stabilization of selenium nanoparticles with proteins: Abstract" in Hemijska industrija (2024),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16570 .

GPT4 aided biomaterials research use case: stabilization of selenium nanoparticles with proteins: Abstract

Stojanović, Zoran; Filipović, Nenad; Kuzmanović, Maja; Lukač, Sara; Stevanović, Magdalena

(2024)

TY - CONF
AU - Stojanović, Zoran
AU - Filipović, Nenad
AU - Kuzmanović, Maja
AU - Lukač, Sara
AU - Stevanović, Magdalena
PY - 2024
UR - https://www.ache-pub.org.rs/index.php/HemInd/article/view/1315
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16563
AB - Recent advancements in LLMs based on various transformer architectures such as BERT and GPT family models, brought many new possibilities for application in scientific research. The specific architecture and broad knowledge of these models give them the ability to understand concepts, to plan and solve different kinds of problems, including various chemistry-related tasks. In this work, we are evaluating a case of GPT4 performance for recommending proteins suitable for the stabilization of selenium nanoparticles (SeNPs). SeNPs exhibit diverse beneficial bioactivities, including antioxidant, antibacterial, and anticancer properties, and stabilization of SeNPs with suitable proteins may be an effective approach to improve their bioactivities.
C3 - Hemijska industrija
T1 - GPT4 aided biomaterials research use case: stabilization of selenium nanoparticles with proteins: Abstract
SP - 68
EP - 68
VL - 78
IS - 1S (2024): Supplementary Issue - ExcellMater Conference 2024
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16563
ER - 
@conference{
author = "Stojanović, Zoran and Filipović, Nenad and Kuzmanović, Maja and Lukač, Sara and Stevanović, Magdalena",
year = "2024",
abstract = "Recent advancements in LLMs based on various transformer architectures such as BERT and GPT family models, brought many new possibilities for application in scientific research. The specific architecture and broad knowledge of these models give them the ability to understand concepts, to plan and solve different kinds of problems, including various chemistry-related tasks. In this work, we are evaluating a case of GPT4 performance for recommending proteins suitable for the stabilization of selenium nanoparticles (SeNPs). SeNPs exhibit diverse beneficial bioactivities, including antioxidant, antibacterial, and anticancer properties, and stabilization of SeNPs with suitable proteins may be an effective approach to improve their bioactivities.",
journal = "Hemijska industrija",
title = "GPT4 aided biomaterials research use case: stabilization of selenium nanoparticles with proteins: Abstract",
pages = "68-68",
volume = "78",
number = "1S (2024): Supplementary Issue - ExcellMater Conference 2024",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16563"
}
Stojanović, Z., Filipović, N., Kuzmanović, M., Lukač, S.,& Stevanović, M.. (2024). GPT4 aided biomaterials research use case: stabilization of selenium nanoparticles with proteins: Abstract. in Hemijska industrija, 78(1S (2024): Supplementary Issue - ExcellMater Conference 2024), 68-68.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16563
Stojanović Z, Filipović N, Kuzmanović M, Lukač S, Stevanović M. GPT4 aided biomaterials research use case: stabilization of selenium nanoparticles with proteins: Abstract. in Hemijska industrija. 2024;78(1S (2024): Supplementary Issue - ExcellMater Conference 2024):68-68.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16563 .
Stojanović, Zoran, Filipović, Nenad, Kuzmanović, Maja, Lukač, Sara, Stevanović, Magdalena, "GPT4 aided biomaterials research use case: stabilization of selenium nanoparticles with proteins: Abstract" in Hemijska industrija, 78, no. 1S (2024): Supplementary Issue - ExcellMater Conference 2024 (2024):68-68,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16563 .

Свеобухватно истраживање полипрефиксације у српском језику

Миланов, Наташа

(Београд : Филолошки факултет, 2024)

TY - JOUR
AU - Миланов, Наташа
PY - 2024
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16597
PB - Београд : Филолошки факултет
PB - Никшић : Филолошки факултет
T2 - Српски језик
T1 - Свеобухватно истраживање полипрефиксације у српском језику
SP - 615
EP - 619
VL - 29
IS - 1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16597
ER - 
@article{
author = "Миланов, Наташа",
year = "2024",
publisher = "Београд : Филолошки факултет, Никшић : Филолошки факултет",
journal = "Српски језик",
title = "Свеобухватно истраживање полипрефиксације у српском језику",
pages = "615-619",
volume = "29",
number = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16597"
}
Миланов, Н.. (2024). Свеобухватно истраживање полипрефиксације у српском језику. in Српски језик
Београд : Филолошки факултет., 29(1), 615-619.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16597
Миланов Н. Свеобухватно истраживање полипрефиксације у српском језику. in Српски језик. 2024;29(1):615-619.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16597 .
Миланов, Наташа, "Свеобухватно истраживање полипрефиксације у српском језику" in Српски језик, 29, no. 1 (2024):615-619,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16597 .

Integer Codes Correcting Single Adjacent Transposition Errors

Radonjić, Aleksandar; Das, Pankaj Kumar; Pokhrel, Nabin Kumar

(2024)

TY - JOUR
AU - Radonjić, Aleksandar
AU - Das, Pankaj Kumar
AU - Pokhrel, Nabin Kumar
PY - 2024
UR - https://ieeexplore.ieee.org/document/10476587
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16564
AB - One of the most common channel errors in molecular communication systems is a single adjacent transposition (SAT) error. It happens both due to molecular noise and due to the diffusive movement of molecules when some of them reach the receiver faster than others. In this paper, we propose a simple solution to this problem based on integer codes that can correct SAT errors. The proposed codes are less complex and more rate-efficient than existing codes of similar properties. In addition, the proposed codes use integer and lookup table operations, which makes them suitable for implementation on nano-controllers that will be embedded in future nano-implants.
T2 - IEEE Communications Letters
T2 - IEEE Communications Letters
T1 - Integer Codes Correcting Single Adjacent Transposition Errors
DO - 10.1109/LCOMM.2024.3379493
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16564
ER - 
@article{
author = "Radonjić, Aleksandar and Das, Pankaj Kumar and Pokhrel, Nabin Kumar",
year = "2024",
abstract = "One of the most common channel errors in molecular communication systems is a single adjacent transposition (SAT) error. It happens both due to molecular noise and due to the diffusive movement of molecules when some of them reach the receiver faster than others. In this paper, we propose a simple solution to this problem based on integer codes that can correct SAT errors. The proposed codes are less complex and more rate-efficient than existing codes of similar properties. In addition, the proposed codes use integer and lookup table operations, which makes them suitable for implementation on nano-controllers that will be embedded in future nano-implants.",
journal = "IEEE Communications Letters, IEEE Communications Letters",
title = "Integer Codes Correcting Single Adjacent Transposition Errors",
doi = "10.1109/LCOMM.2024.3379493",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16564"
}
Radonjić, A., Das, P. K.,& Pokhrel, N. K.. (2024). Integer Codes Correcting Single Adjacent Transposition Errors. in IEEE Communications Letters.
https://doi.org/10.1109/LCOMM.2024.3379493
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16564
Radonjić A, Das PK, Pokhrel NK. Integer Codes Correcting Single Adjacent Transposition Errors. in IEEE Communications Letters. 2024;.
doi:10.1109/LCOMM.2024.3379493
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16564 .
Radonjić, Aleksandar, Das, Pankaj Kumar, Pokhrel, Nabin Kumar, "Integer Codes Correcting Single Adjacent Transposition Errors" in IEEE Communications Letters (2024),
https://doi.org/10.1109/LCOMM.2024.3379493 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16564 .

О значењима лексема из семантичког поља ватра у српском језику (на материјалу именица и глагола)

Миланов, Наташа

(Бањалука : Универзитет у Бањој Луци Филолошки факултет, 2024)

TY - CHAP
AU - Миланов, Наташа
PY - 2024
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16498
AB - У раду се на грађи из дескриптивних речника српског језика
анализирају лексеме које припадају семантичком пољу ватра, и то нај-
бројније семантичке групе именица и глагола овог семантичког поља.
Грађа је према архисеми подељена на осам лексичко-семантичких група.
Циљ анализе је да се утврде доминантне области стварности повезане са
ватром као обликом материје, централне лексеме у оквиру појединачних
лексичко-семантичких група, као и деривациони потенцијал ових лексема.
Посебно ће се обратити пажња на лексеме чија су значења продуктивна
у деривацији.
AB - The subject of our research was the lexical-semantic analysis of nouns and verbs in the semantic field fire, based on the descriptive dictionaries of the Serbian language. More than 400 lexemes related to the concept of fire have been excerpted. The material is classified into lexical-semantic groups, within which the semantically and derivationally dominant lexemes are determined. Ten semantic groups have been singled out, with the most numerous being the ones which denote the very concept of fire as matter, as well as the actions or states caused by fire as matter. This division showed the most important categories of reality which are associated with fire. The analyzed lexemes denote some of the most important concepts related to fire and show the importance of fire as a phenomenon, but also the great importance of the ability to manage it. In addition to nouns that describe the form of matter, there are numerous lexemes which describe the manifestations of fire and activities related to it. The analysis showed that lexemes in the semantic field 'fire' have an extraordinary diversity in the vernacular, with a lexicon of domestic origin, characterized by great creative productivity.
PB - Бањалука : Универзитет у Бањој Луци Филолошки факултет
T2 - PHILOLOGIA SERBICA
T1 - О значењима лексема из семантичког поља ватра у српском језику (на материјалу именица и глагола)
T1 - The meanings of lexemes in the semantic field of fire in the serbian language (based on nouns and verbs)
SP - 443
EP - 463
IS - 4
DO - 10.7251/PHS2401021M
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16498
ER - 
@inbook{
author = "Миланов, Наташа",
year = "2024",
abstract = "У раду се на грађи из дескриптивних речника српског језика
анализирају лексеме које припадају семантичком пољу ватра, и то нај-
бројније семантичке групе именица и глагола овог семантичког поља.
Грађа је према архисеми подељена на осам лексичко-семантичких група.
Циљ анализе је да се утврде доминантне области стварности повезане са
ватром као обликом материје, централне лексеме у оквиру појединачних
лексичко-семантичких група, као и деривациони потенцијал ових лексема.
Посебно ће се обратити пажња на лексеме чија су значења продуктивна
у деривацији., The subject of our research was the lexical-semantic analysis of nouns and verbs in the semantic field fire, based on the descriptive dictionaries of the Serbian language. More than 400 lexemes related to the concept of fire have been excerpted. The material is classified into lexical-semantic groups, within which the semantically and derivationally dominant lexemes are determined. Ten semantic groups have been singled out, with the most numerous being the ones which denote the very concept of fire as matter, as well as the actions or states caused by fire as matter. This division showed the most important categories of reality which are associated with fire. The analyzed lexemes denote some of the most important concepts related to fire and show the importance of fire as a phenomenon, but also the great importance of the ability to manage it. In addition to nouns that describe the form of matter, there are numerous lexemes which describe the manifestations of fire and activities related to it. The analysis showed that lexemes in the semantic field 'fire' have an extraordinary diversity in the vernacular, with a lexicon of domestic origin, characterized by great creative productivity.",
publisher = "Бањалука : Универзитет у Бањој Луци Филолошки факултет",
journal = "PHILOLOGIA SERBICA",
booktitle = "О значењима лексема из семантичког поља ватра у српском језику (на материјалу именица и глагола), The meanings of lexemes in the semantic field of fire in the serbian language (based on nouns and verbs)",
pages = "443-463",
number = "4",
doi = "10.7251/PHS2401021M",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16498"
}
Миланов, Н.. (2024). О значењима лексема из семантичког поља ватра у српском језику (на материјалу именица и глагола). in PHILOLOGIA SERBICA
Бањалука : Универзитет у Бањој Луци Филолошки факултет.(4), 443-463.
https://doi.org/10.7251/PHS2401021M
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16498
Миланов Н. О значењима лексема из семантичког поља ватра у српском језику (на материјалу именица и глагола). in PHILOLOGIA SERBICA. 2024;(4):443-463.
doi:10.7251/PHS2401021M
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16498 .
Миланов, Наташа, "О значењима лексема из семантичког поља ватра у српском језику (на материјалу именица и глагола)" in PHILOLOGIA SERBICA, no. 4 (2024):443-463,
https://doi.org/10.7251/PHS2401021M .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16498 .

Selective in vitro labeling of cancer cells using NaGd0.8Yb0.17Er0.03F4 nanoparticles

Piljević, Miljana; Dinić, Ivana; Bukumira, Marta; Rabasović, Mihailo; Krmpot, Aleksandar; Lazarević, Miloš; Mančić, Lidija

(Belgrade : Institute of Physics, 2024)

TY - CONF
AU - Piljević, Miljana
AU - Dinić, Ivana
AU - Bukumira, Marta
AU - Rabasović, Mihailo
AU - Krmpot, Aleksandar
AU - Lazarević, Miloš
AU - Mančić, Lidija
PY - 2024
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16596
AB - Cancer represents one of the leading problems of today, with clinical detection oftentimes being difficult, currently based on imaging techniques, such as X-ray, computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI). However, mortality rate is often reduced by early detection, therefore much focus has been directed towards developing methods for early detection of the disease.
Recent research in the field of nanotechnology is focused on the use of nanoparticles, particularly Lanthanide-doped up-conversion nanoparticles (UCNPs), for the detection of cancer cells using near infrared (NIR) fluorescence microscopy. The reason for this is that in long-term tracking tests, nearinfrared
(NIR) light, has lower phototoxicity and higher tissue penetration depth in living systems as compared with UV/VIS light. In this research, NaGd0.8Yb0.17Er0.03F4 UCNPs were prepared by solvothermal synthesis in the presence of chitosan, a ligand which enables UCNPs biocompatibility and the specific antibody conjugation. Morphological and structural characterization of synthetized UCNPs were performed based on X-ray powder diffraction (XRPD), scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and
photoluminescence spectroscopy (PL). Results confirmed the presence of the cubic phase with a minor portion of hexagonal phase in nanoparticles. Synthesized nanoparticles were conjugated further with anti-human CD44 antibodies, labeled with fluorescein isothiocyanate (FITC), which signal is used for confirmation of nanoparticles positioning in cells. Such obtained conjugates were successfully used for selective in vitro biolabeling of oral squamous cell carcinoma cells.
PB - Belgrade : Institute of Physics
C3 - Book of Abstracts / 17th Photonics Workshop, (Conference), Kopaonik, March 10-14, 2024
T1 - Selective in vitro labeling of cancer cells using NaGd0.8Yb0.17Er0.03F4 nanoparticles
SP - 38
EP - 38
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16596
ER - 
@conference{
author = "Piljević, Miljana and Dinić, Ivana and Bukumira, Marta and Rabasović, Mihailo and Krmpot, Aleksandar and Lazarević, Miloš and Mančić, Lidija",
year = "2024",
abstract = "Cancer represents one of the leading problems of today, with clinical detection oftentimes being difficult, currently based on imaging techniques, such as X-ray, computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI). However, mortality rate is often reduced by early detection, therefore much focus has been directed towards developing methods for early detection of the disease.
Recent research in the field of nanotechnology is focused on the use of nanoparticles, particularly Lanthanide-doped up-conversion nanoparticles (UCNPs), for the detection of cancer cells using near infrared (NIR) fluorescence microscopy. The reason for this is that in long-term tracking tests, nearinfrared
(NIR) light, has lower phototoxicity and higher tissue penetration depth in living systems as compared with UV/VIS light. In this research, NaGd0.8Yb0.17Er0.03F4 UCNPs were prepared by solvothermal synthesis in the presence of chitosan, a ligand which enables UCNPs biocompatibility and the specific antibody conjugation. Morphological and structural characterization of synthetized UCNPs were performed based on X-ray powder diffraction (XRPD), scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and
photoluminescence spectroscopy (PL). Results confirmed the presence of the cubic phase with a minor portion of hexagonal phase in nanoparticles. Synthesized nanoparticles were conjugated further with anti-human CD44 antibodies, labeled with fluorescein isothiocyanate (FITC), which signal is used for confirmation of nanoparticles positioning in cells. Such obtained conjugates were successfully used for selective in vitro biolabeling of oral squamous cell carcinoma cells.",
publisher = "Belgrade : Institute of Physics",
journal = "Book of Abstracts / 17th Photonics Workshop, (Conference), Kopaonik, March 10-14, 2024",
title = "Selective in vitro labeling of cancer cells using NaGd0.8Yb0.17Er0.03F4 nanoparticles",
pages = "38-38",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16596"
}
Piljević, M., Dinić, I., Bukumira, M., Rabasović, M., Krmpot, A., Lazarević, M.,& Mančić, L.. (2024). Selective in vitro labeling of cancer cells using NaGd0.8Yb0.17Er0.03F4 nanoparticles. in Book of Abstracts / 17th Photonics Workshop, (Conference), Kopaonik, March 10-14, 2024
Belgrade : Institute of Physics., 38-38.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16596
Piljević M, Dinić I, Bukumira M, Rabasović M, Krmpot A, Lazarević M, Mančić L. Selective in vitro labeling of cancer cells using NaGd0.8Yb0.17Er0.03F4 nanoparticles. in Book of Abstracts / 17th Photonics Workshop, (Conference), Kopaonik, March 10-14, 2024. 2024;:38-38.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16596 .
Piljević, Miljana, Dinić, Ivana, Bukumira, Marta, Rabasović, Mihailo, Krmpot, Aleksandar, Lazarević, Miloš, Mančić, Lidija, "Selective in vitro labeling of cancer cells using NaGd0.8Yb0.17Er0.03F4 nanoparticles" in Book of Abstracts / 17th Photonics Workshop, (Conference), Kopaonik, March 10-14, 2024 (2024):38-38,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16596 .

Девета међународна конференција о музици и минимализму. Минималистичка прожимања. 29. 5-1. 6. 2024.

(Београд : Музиколошки институт САНУ, 2024)

TY - CONF
PY - 2024
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16595
PB - Београд : Музиколошки институт САНУ
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T1 - Девета међународна конференција о музици и минимализму. Минималистичка прожимања. 29. 5-1. 6. 2024.
T1 - Ninth International Conference on Music and Minimalism. Minimalist Intersections. 29. 5-1. 6. 2024
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16595
ER - 
@conference{
year = "2024",
publisher = "Београд : Музиколошки институт САНУ, Београд : Српска академија наука и уметности",
title = "Девета међународна конференција о музици и минимализму. Минималистичка прожимања. 29. 5-1. 6. 2024., Ninth International Conference on Music and Minimalism. Minimalist Intersections. 29. 5-1. 6. 2024",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16595"
}
(2024). Девета међународна конференција о музици и минимализму. Минималистичка прожимања. 29. 5-1. 6. 2024.. 
Београд : Музиколошки институт САНУ..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16595
Девета међународна конференција о музици и минимализму. Минималистичка прожимања. 29. 5-1. 6. 2024.. 2024;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16595 .
"Девета међународна конференција о музици и минимализму. Минималистичка прожимања. 29. 5-1. 6. 2024." (2024),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16595 .

Annotation of MWEs and NEs in the Serbian extension of ELEXIS-WSD: comparisons, solutions and open questions

Marković, Aleksandra; Krstev, Cvetana; Stanković, Ranka

(COST, 2024)

TY - GEN
AU - Marković, Aleksandra
AU - Krstev, Cvetana
AU - Stanković, Ranka
PY - 2024
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16593
AB - ELEXIS-WSD is a parallel sense-annotated
corpus in which content words (nouns, adjectives,
verbs, and adverbs) have been assigned
senses for 10 languages: Bulgarian (bg), Danish
(da), English (en), Spanish (es), Estonian
(et), Hungarian (hu), Italian (it), Dutch (nl),
Portuguese (pt), and Slovenian (sl).1 The list
of sense inventories is based on WordNet for
da (Pedersen et al., 2023), en, it, nl, Wiktionary
is used for es, and national digital
dictionaries are used for bg, et, hu, pt, and
sl (Federico et al., 2021).
PB - COST
T2 - 2nd UniDive Workshop in Naples
T1 - Annotation of MWEs and NEs in the Serbian extension of ELEXIS-WSD: comparisons, solutions and open questions
DO - 10.5281/zenodo.11208719
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16593
ER - 
@misc{
author = "Marković, Aleksandra and Krstev, Cvetana and Stanković, Ranka",
year = "2024",
abstract = "ELEXIS-WSD is a parallel sense-annotated
corpus in which content words (nouns, adjectives,
verbs, and adverbs) have been assigned
senses for 10 languages: Bulgarian (bg), Danish
(da), English (en), Spanish (es), Estonian
(et), Hungarian (hu), Italian (it), Dutch (nl),
Portuguese (pt), and Slovenian (sl).1 The list
of sense inventories is based on WordNet for
da (Pedersen et al., 2023), en, it, nl, Wiktionary
is used for es, and national digital
dictionaries are used for bg, et, hu, pt, and
sl (Federico et al., 2021).",
publisher = "COST",
journal = "2nd UniDive Workshop in Naples",
title = "Annotation of MWEs and NEs in the Serbian extension of ELEXIS-WSD: comparisons, solutions and open questions",
doi = "10.5281/zenodo.11208719",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16593"
}
Marković, A., Krstev, C.,& Stanković, R.. (2024). Annotation of MWEs and NEs in the Serbian extension of ELEXIS-WSD: comparisons, solutions and open questions. in 2nd UniDive Workshop in Naples
COST..
https://doi.org/10.5281/zenodo.11208719
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16593
Marković A, Krstev C, Stanković R. Annotation of MWEs and NEs in the Serbian extension of ELEXIS-WSD: comparisons, solutions and open questions. in 2nd UniDive Workshop in Naples. 2024;.
doi:10.5281/zenodo.11208719
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16593 .
Marković, Aleksandra, Krstev, Cvetana, Stanković, Ranka, "Annotation of MWEs and NEs in the Serbian extension of ELEXIS-WSD: comparisons, solutions and open questions" in 2nd UniDive Workshop in Naples (2024),
https://doi.org/10.5281/zenodo.11208719 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16593 .

Девета међународна конференција о музици и минимализму. Минималистичка прожимања. 25. 5-1. 6. 2024.

(Београд : Музиколошки институт САНУ, 2024)

TY - GEN
PY - 2024
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16594
PB - Београд : Музиколошки институт САНУ
T1 - Девета међународна конференција о музици и минимализму. Минималистичка прожимања. 25. 5-1. 6. 2024.
T1 - Ninth International Conference on Music and Minimalism. Minimalist Intersections. 25. 5-1. 6. 2024.
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16594
ER - 
@misc{
year = "2024",
publisher = "Београд : Музиколошки институт САНУ",
title = "Девета међународна конференција о музици и минимализму. Минималистичка прожимања. 25. 5-1. 6. 2024., Ninth International Conference on Music and Minimalism. Minimalist Intersections. 25. 5-1. 6. 2024.",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16594"
}
(2024). Девета међународна конференција о музици и минимализму. Минималистичка прожимања. 25. 5-1. 6. 2024.. 
Београд : Музиколошки институт САНУ..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16594
Девета међународна конференција о музици и минимализму. Минималистичка прожимања. 25. 5-1. 6. 2024.. 2024;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16594 .
"Девета међународна конференција о музици и минимализму. Минималистичка прожимања. 25. 5-1. 6. 2024." (2024),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16594 .

D7.3 - Data Management Plan

Marković, Smilja; Labus, Nebojša; Veselinović, Ljiljana; Stanković, Ana; Aleksić, Katarina; Belošević Čavor, Jelena; Koteski, Vasil; Toprek, Dragan; Umićević, Ana; Ivanovski, Valentin N.; Kapidžić, Ana; Stojković Simatović, Ivana; Tomašević, Vladimir; Latinović, Luka; Ševkušić, Milica

(Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2024)

TY - RPRT
AU - Marković, Smilja
AU - Labus, Nebojša
AU - Veselinović, Ljiljana
AU - Stanković, Ana
AU - Aleksić, Katarina
AU - Belošević Čavor, Jelena
AU - Koteski, Vasil
AU - Toprek, Dragan
AU - Umićević, Ana
AU - Ivanovski, Valentin N.
AU - Kapidžić, Ana
AU - Stojković Simatović, Ivana
AU - Tomašević, Vladimir
AU - Latinović, Luka
AU - Ševkušić, Milica
PY - 2024
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16583
AB - This document describes the initial version of the Data Management Plan (DMP) for the WaPoDe project. The overall objective of the WaPoDe project is to synthetize materials with enhanced sensitivity, selectivity, and response time as electrochemical sensors (ECS) for detection and monitoring of different pharmaceutical and pesticide pollutants in water and to reduce ECS manufacturing costs. The focus of the WaPoDe project is on ZnO-based electrochemical sensors. The database will be developed under the WaPoDe project with the main purpose to summarize the WaPoDe research results on the types, properties, and application of ZnO-based nanoparticles as selective ECS. 
This initial DMP provides information on the data management principles that will be implemented during and for a certain period after the WaPoDe project completion. It is based on the Data Management Plan template (https://enspire.science/wp-content/uploads/2021/09/Horizon-Europe-Data-Management-Plan-Template.pdf) which follows the guidelines from Europe Horizon calls. This DMP will be regularly updated as the implementation of the project progresses. The draft DMP was developed within the project workpackages.
PB - Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA
PB - Belgrade : Vinča Institute of Nuclear Sciences; University of Belgrade
PB - Belgrade : University of Belgrade - Faculty of Physical Chemistry
PB - Belgrade : Faculty of Engineering Management; University Union – “Nikola Tesla”
T1 - D7.3 - Data Management Plan
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16583
ER - 
@techreport{
author = "Marković, Smilja and Labus, Nebojša and Veselinović, Ljiljana and Stanković, Ana and Aleksić, Katarina and Belošević Čavor, Jelena and Koteski, Vasil and Toprek, Dragan and Umićević, Ana and Ivanovski, Valentin N. and Kapidžić, Ana and Stojković Simatović, Ivana and Tomašević, Vladimir and Latinović, Luka and Ševkušić, Milica",
year = "2024",
abstract = "This document describes the initial version of the Data Management Plan (DMP) for the WaPoDe project. The overall objective of the WaPoDe project is to synthetize materials with enhanced sensitivity, selectivity, and response time as electrochemical sensors (ECS) for detection and monitoring of different pharmaceutical and pesticide pollutants in water and to reduce ECS manufacturing costs. The focus of the WaPoDe project is on ZnO-based electrochemical sensors. The database will be developed under the WaPoDe project with the main purpose to summarize the WaPoDe research results on the types, properties, and application of ZnO-based nanoparticles as selective ECS. 
This initial DMP provides information on the data management principles that will be implemented during and for a certain period after the WaPoDe project completion. It is based on the Data Management Plan template (https://enspire.science/wp-content/uploads/2021/09/Horizon-Europe-Data-Management-Plan-Template.pdf) which follows the guidelines from Europe Horizon calls. This DMP will be regularly updated as the implementation of the project progresses. The draft DMP was developed within the project workpackages.",
publisher = "Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, Belgrade : Vinča Institute of Nuclear Sciences; University of Belgrade, Belgrade : University of Belgrade - Faculty of Physical Chemistry, Belgrade : Faculty of Engineering Management; University Union – “Nikola Tesla”",
title = "D7.3 - Data Management Plan",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16583"
}
Marković, S., Labus, N., Veselinović, L., Stanković, A., Aleksić, K., Belošević Čavor, J., Koteski, V., Toprek, D., Umićević, A., Ivanovski, V. N., Kapidžić, A., Stojković Simatović, I., Tomašević, V., Latinović, L.,& Ševkušić, M.. (2024). D7.3 - Data Management Plan. 
Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16583
Marković S, Labus N, Veselinović L, Stanković A, Aleksić K, Belošević Čavor J, Koteski V, Toprek D, Umićević A, Ivanovski VN, Kapidžić A, Stojković Simatović I, Tomašević V, Latinović L, Ševkušić M. D7.3 - Data Management Plan. 2024;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16583 .
Marković, Smilja, Labus, Nebojša, Veselinović, Ljiljana, Stanković, Ana, Aleksić, Katarina, Belošević Čavor, Jelena, Koteski, Vasil, Toprek, Dragan, Umićević, Ana, Ivanovski, Valentin N., Kapidžić, Ana, Stojković Simatović, Ivana, Tomašević, Vladimir, Latinović, Luka, Ševkušić, Milica, "D7.3 - Data Management Plan" (2024),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16583 .

Vreme umetnosti: Prilog zasnivanju jedne opšte nauke o umetnostima. Drugo izdanje

Gostuški, Dragutin

(Beograd : Muzikološki institut SANU, 2024)

TY - BOOK
AU - Gostuški, Dragutin
PY - 2024
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16537
PB - Beograd : Muzikološki institut SANU
T1 - Vreme umetnosti: Prilog zasnivanju jedne opšte nauke o umetnostima. Drugo izdanje
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16537
ER - 
@book{
author = "Gostuški, Dragutin",
year = "2024",
publisher = "Beograd : Muzikološki institut SANU",
title = "Vreme umetnosti: Prilog zasnivanju jedne opšte nauke o umetnostima. Drugo izdanje",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16537"
}
Gostuški, D.. (2024). Vreme umetnosti: Prilog zasnivanju jedne opšte nauke o umetnostima. Drugo izdanje. 
Beograd : Muzikološki institut SANU..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16537
Gostuški D. Vreme umetnosti: Prilog zasnivanju jedne opšte nauke o umetnostima. Drugo izdanje. 2024;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16537 .
Gostuški, Dragutin, "Vreme umetnosti: Prilog zasnivanju jedne opšte nauke o umetnostima. Drugo izdanje" (2024),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16537 .

Експресивна лексика у извештавању Јужних вести

Јовановић, Јована Б.

(Ниш : САНУ, Огранак у Нишу, 2024)

TY - CHAP
AU - Јовановић, Јована Б.
PY - 2024
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16575
AB - У раду се са лексичко-семантичког и дериватолошког аспекта анализирају експресивне лексичке јединице у новинским текстовима објављеним на порталу Јужне вести у периоду октобар–децембар 2022. Истраживање доноси класификацију експресива према неколиким критеријумима, а посебна пажња посвећује се инхерентној и адхерентној експресивности, односно једнолексемним јединицама експресивне номинације и квалификације чије је
конотативно значење производ афиксалне или семантичке деривације. Један од циљева анализе јесте да се утврди да ли су експресиви у прегледаним чланцима примарно обележје новинског језика и стила или су пак заступљене као обележје разговорног језика, у деловима чланка где аутори преносе изјаве актера догађаја о којима извештавају.
AB - The paper is dealing with the lexical-semantic and derivational analyses of expressive lexical units in newspaper texts published on the Južne vesti portal in the period October–December 2022. The research provides a classification of expressive lexemes according to several criteria, with special attention paid to inherent and adherent expressiveness. Analysis leads us to insights about the most common derivational and lexical mechanisms that enable the formation of expressive
connotative semantics, whereby we conclude that inherent expressiveness in most cases results from suffixal derivation, while adherent expressiveness is most often the product of metaphorical transformations in the lexical structure of observed lexemes. One of the goals of this paper is to determine whether expressive units in the reviewed articles are the primary feature of newspaper language and style, or whether they are represented as a feature of conversational language, since the journalists convey the statements of the social workers, citizens and politicians who participate in the events they report on.
PB - Ниш : САНУ, Огранак у Нишу
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Језик нишких медија
T1 - Експресивна лексика у извештавању Јужних вести
T1 - Expressive lexemes in the news of the Južne vesti portal
SP - 99
EP - 116
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16575
ER - 
@inbook{
author = "Јовановић, Јована Б.",
year = "2024",
abstract = "У раду се са лексичко-семантичког и дериватолошког аспекта анализирају експресивне лексичке јединице у новинским текстовима објављеним на порталу Јужне вести у периоду октобар–децембар 2022. Истраживање доноси класификацију експресива према неколиким критеријумима, а посебна пажња посвећује се инхерентној и адхерентној експресивности, односно једнолексемним јединицама експресивне номинације и квалификације чије је
конотативно значење производ афиксалне или семантичке деривације. Један од циљева анализе јесте да се утврди да ли су експресиви у прегледаним чланцима примарно обележје новинског језика и стила или су пак заступљене као обележје разговорног језика, у деловима чланка где аутори преносе изјаве актера догађаја о којима извештавају., The paper is dealing with the lexical-semantic and derivational analyses of expressive lexical units in newspaper texts published on the Južne vesti portal in the period October–December 2022. The research provides a classification of expressive lexemes according to several criteria, with special attention paid to inherent and adherent expressiveness. Analysis leads us to insights about the most common derivational and lexical mechanisms that enable the formation of expressive
connotative semantics, whereby we conclude that inherent expressiveness in most cases results from suffixal derivation, while adherent expressiveness is most often the product of metaphorical transformations in the lexical structure of observed lexemes. One of the goals of this paper is to determine whether expressive units in the reviewed articles are the primary feature of newspaper language and style, or whether they are represented as a feature of conversational language, since the journalists convey the statements of the social workers, citizens and politicians who participate in the events they report on.",
publisher = "Ниш : САНУ, Огранак у Нишу, Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Језик нишких медија",
booktitle = "Експресивна лексика у извештавању Јужних вести, Expressive lexemes in the news of the Južne vesti portal",
pages = "99-116",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16575"
}
Јовановић, Ј. Б.. (2024). Експресивна лексика у извештавању Јужних вести. in Језик нишких медија
Ниш : САНУ, Огранак у Нишу., 99-116.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16575
Јовановић ЈБ. Експресивна лексика у извештавању Јужних вести. in Језик нишких медија. 2024;:99-116.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16575 .
Јовановић, Јована Б., "Експресивна лексика у извештавању Јужних вести" in Језик нишких медија (2024):99-116,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16575 .

Ставови ученика о настави ромског језика у општини Књажевац: пилот истраживање

Мирић, Мирјана

(Књажевац : Народна библиотека "Његош", 2024)

TY - CHAP
AU - Мирић, Мирјана
PY - 2024
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16574
AB - Бројне студије истичу вишеструке предности билингвизма код деце и значај увођења мањинских језика у образовање. У овом контексту, у раду се анализирају ставови и мотивација ученика за похађање наставе изборног предмета Ромски језик са елементима националне културе. У истраживању је примењен пилот упитник креиран за потребе рада, а спроведен је у трима основним школама општине Књажевац у којима се одвија настава ромског језика. Анализа указује на високу мотивацију и позитивне ставове ученика у вези са наставом ромског језика. Резултати могу послужити као смерница за креирање садржаја на часу ромског језика, али и као препорука креаторима језичких образовних политика да се у Србији уведе билингвално образовање на мањинским језицима.
AB - Numerous studies emphasize the multiple benefits of bilingualism in children and the significance
of introducing minority languages in education. In this context, the paper analyzes the attitudes and
motivation of 35 students toward attending elective classes of the school subject Romani language with elements of national culture. A pilot questionnaire was implemented in three elementary schools in the municipality of Knjaževac. The analysis indicates high motivation and positive attitudes among students regarding the instruction of the Romani language. The results are useful for creating content for Romani language classes and can serve as guidelines to language education policymakers to introduce bilingual education in minority languages in Serbia.
PB - Књажевац : Народна библиотека "Његош"
PB - Београд : Српско географско друштво
T2 - Књажевачки крај: потенцијали, стање и перспективе развоја
T1 - Ставови ученика о настави ромског језика у општини Књажевац: пилот истраживање
T1 - Students' Attitudes toward Romani Language Instruction in the Municipality of Knjaževac: Pilot Study
SP - 232
EP - 257
VL - 2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16574
ER - 
@inbook{
author = "Мирић, Мирјана",
year = "2024",
abstract = "Бројне студије истичу вишеструке предности билингвизма код деце и значај увођења мањинских језика у образовање. У овом контексту, у раду се анализирају ставови и мотивација ученика за похађање наставе изборног предмета Ромски језик са елементима националне културе. У истраживању је примењен пилот упитник креиран за потребе рада, а спроведен је у трима основним школама општине Књажевац у којима се одвија настава ромског језика. Анализа указује на високу мотивацију и позитивне ставове ученика у вези са наставом ромског језика. Резултати могу послужити као смерница за креирање садржаја на часу ромског језика, али и као препорука креаторима језичких образовних политика да се у Србији уведе билингвално образовање на мањинским језицима., Numerous studies emphasize the multiple benefits of bilingualism in children and the significance
of introducing minority languages in education. In this context, the paper analyzes the attitudes and
motivation of 35 students toward attending elective classes of the school subject Romani language with elements of national culture. A pilot questionnaire was implemented in three elementary schools in the municipality of Knjaževac. The analysis indicates high motivation and positive attitudes among students regarding the instruction of the Romani language. The results are useful for creating content for Romani language classes and can serve as guidelines to language education policymakers to introduce bilingual education in minority languages in Serbia.",
publisher = "Књажевац : Народна библиотека "Његош", Београд : Српско географско друштво",
journal = "Књажевачки крај: потенцијали, стање и перспективе развоја",
booktitle = "Ставови ученика о настави ромског језика у општини Књажевац: пилот истраживање, Students' Attitudes toward Romani Language Instruction in the Municipality of Knjaževac: Pilot Study",
pages = "232-257",
volume = "2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16574"
}
Мирић, М.. (2024). Ставови ученика о настави ромског језика у општини Књажевац: пилот истраживање. in Књажевачки крај: потенцијали, стање и перспективе развоја
Књажевац : Народна библиотека "Његош"., 2, 232-257.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16574
Мирић М. Ставови ученика о настави ромског језика у општини Књажевац: пилот истраживање. in Књажевачки крај: потенцијали, стање и перспективе развоја. 2024;2:232-257.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16574 .
Мирић, Мирјана, "Ставови ученика о настави ромског језика у општини Књажевац: пилот истраживање" in Књажевачки крај: потенцијали, стање и перспективе развоја, 2 (2024):232-257,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16574 .

Modified Titanium Surface with Nano Amorphous Calcium Phosphate@Chitosan Oligolactate as Ion Loading Platform with Multifunctional Properties for Potential Biomedical Application

Pantović Pavlović, Marijana; Ignjatović, Nenad; Gudić, Senka; Vrsalović, Ladislav; Božić, Katarina Đ.; Popović, Marko E.; Pavlović, Miroslav M.

(2024)

TY - JOUR
AU - Pantović Pavlović, Marijana
AU - Ignjatović, Nenad
AU - Gudić, Senka
AU - Vrsalović, Ladislav
AU - Božić, Katarina Đ.
AU - Popović, Marko E.
AU - Pavlović, Miroslav M.
PY - 2024
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16571
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16572
AB - Titanium (Ti) is widely used in medical and dental implants. Calcium phosphate (CPs) coatings enhance Ti implants’ osteoinductive properties, and additives further improve these coatings. Recently, a nano amorphous calcium phosphate (nACP) coating decorated with chitosan oligolactate (ChOL) and selenium (Se) showed immunomodulatory effects. This study investigates the surface morphology, composition, bioactivity, mechanical properties, and Se-release mechanism of the nACP@ChOL-Se hybrid coating on Ti substrates. Amorphous calcium phosphate (ACP) was synthesized, and the nACP@ChOL-Se hybrid coating was deposited on Ti substrates using in situ anaphoretic deposition. Physico-chemical characterization was used to analyze the surface of the coating (scanning electron microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD), and Fourier Transform Infrared Spectroscopy). The distribution of Se within the coating was examined with energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS). Bioactivity was evaluated in simulated body fluid (SBF), and adhesion was tested using a scratch test method. In vitro testing determined the release mechanism of Se. SEM images illustrated the surface morphology, while AFM provided a detailed analysis of surface roughness. XRD analysis revealed structural and phase composition, and EDS confirmed Se distribution within the coating. The coating exhibited bioactivity in SBF and showed good adhesion according to the scratch test. In vitro testing uncovered the release mechanism of Se from the coating. This study successfully characterized the surface morphology, composition, bioactivity, and Se-release mechanism of the nACP@ChOL-Se hybrid coating on Ti substrates, offering insights for developing immunomodulatory coatings for medical and dental applications.
T2 - Annals of Biomedical Engineering
T1 - Modified Titanium Surface with Nano Amorphous Calcium Phosphate@Chitosan Oligolactate as Ion Loading Platform with Multifunctional Properties for Potential Biomedical Application
DO - 10.1007/s10439-024-03521-0
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16572
ER - 
@article{
author = "Pantović Pavlović, Marijana and Ignjatović, Nenad and Gudić, Senka and Vrsalović, Ladislav and Božić, Katarina Đ. and Popović, Marko E. and Pavlović, Miroslav M.",
year = "2024",
abstract = "Titanium (Ti) is widely used in medical and dental implants. Calcium phosphate (CPs) coatings enhance Ti implants’ osteoinductive properties, and additives further improve these coatings. Recently, a nano amorphous calcium phosphate (nACP) coating decorated with chitosan oligolactate (ChOL) and selenium (Se) showed immunomodulatory effects. This study investigates the surface morphology, composition, bioactivity, mechanical properties, and Se-release mechanism of the nACP@ChOL-Se hybrid coating on Ti substrates. Amorphous calcium phosphate (ACP) was synthesized, and the nACP@ChOL-Se hybrid coating was deposited on Ti substrates using in situ anaphoretic deposition. Physico-chemical characterization was used to analyze the surface of the coating (scanning electron microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD), and Fourier Transform Infrared Spectroscopy). The distribution of Se within the coating was examined with energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS). Bioactivity was evaluated in simulated body fluid (SBF), and adhesion was tested using a scratch test method. In vitro testing determined the release mechanism of Se. SEM images illustrated the surface morphology, while AFM provided a detailed analysis of surface roughness. XRD analysis revealed structural and phase composition, and EDS confirmed Se distribution within the coating. The coating exhibited bioactivity in SBF and showed good adhesion according to the scratch test. In vitro testing uncovered the release mechanism of Se from the coating. This study successfully characterized the surface morphology, composition, bioactivity, and Se-release mechanism of the nACP@ChOL-Se hybrid coating on Ti substrates, offering insights for developing immunomodulatory coatings for medical and dental applications.",
journal = "Annals of Biomedical Engineering",
title = "Modified Titanium Surface with Nano Amorphous Calcium Phosphate@Chitosan Oligolactate as Ion Loading Platform with Multifunctional Properties for Potential Biomedical Application",
doi = "10.1007/s10439-024-03521-0",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16572"
}
Pantović Pavlović, M., Ignjatović, N., Gudić, S., Vrsalović, L., Božić, K. Đ., Popović, M. E.,& Pavlović, M. M.. (2024). Modified Titanium Surface with Nano Amorphous Calcium Phosphate@Chitosan Oligolactate as Ion Loading Platform with Multifunctional Properties for Potential Biomedical Application. in Annals of Biomedical Engineering.
https://doi.org/10.1007/s10439-024-03521-0
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16572
Pantović Pavlović M, Ignjatović N, Gudić S, Vrsalović L, Božić KĐ, Popović ME, Pavlović MM. Modified Titanium Surface with Nano Amorphous Calcium Phosphate@Chitosan Oligolactate as Ion Loading Platform with Multifunctional Properties for Potential Biomedical Application. in Annals of Biomedical Engineering. 2024;.
doi:10.1007/s10439-024-03521-0
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16572 .
Pantović Pavlović, Marijana, Ignjatović, Nenad, Gudić, Senka, Vrsalović, Ladislav, Božić, Katarina Đ., Popović, Marko E., Pavlović, Miroslav M., "Modified Titanium Surface with Nano Amorphous Calcium Phosphate@Chitosan Oligolactate as Ion Loading Platform with Multifunctional Properties for Potential Biomedical Application" in Annals of Biomedical Engineering (2024),
https://doi.org/10.1007/s10439-024-03521-0 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16572 .