All Publications

Link to this page

Улога урбанистичких планова у обезбеђивању социјалног становања у Србији

Вуксановић-Мацура, Злата; Јевтић, Александар

(Београд : Удружење урбаниста Србије, 2024-05-09)

TY - CONF
AU - Вуксановић-Мацура, Злата
AU - Јевтић, Александар
PY - 2024-05-09
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16584
AB - У раду истражујемо улогу урбанистичког планирања у Србији у обезбеђивању социјалног становања. Социјално становање је један од кључних инструмената у обезбеђивању приступачних и одрживих стамбених решења за особе и породице са ниским примањима. Питање социјалног становања данас постаје све важније јер се градови широм света суочавају са растућим ценама станова и све већим бројем особа која се налазе у стању бескућништва. Урбано планирање, између осталог, обухвата развој градова и заједница ради стварања окружења које је функционално, одрживо и погодно за квалитетан живот. Кроз прописе о планирању и коришћењу земљишта, као и планирање саобраћаја и инфраструктуре, урбанизам има за циљ да допринесе формирању и развоју насеља која су добро повезана, економски одржива и друштвено инклузивна. У том контексту, третман социјалног становање у урбанистичким плановима повезано је са обезбеђивањем приступа основним услугама и садржајима и може да допринесе стварању инклузивнијих и одрживијих заједница. У овом раду сагледавамо однос закона који регулише планирање и изградњу према савременом концепту социјалног становања. На примеру генералних планова четири велика града – Београда, Крагујевца, Новог Сада и Ниша – сагледавамо домет и улогу урбанистичких планова у обезбеђивању социјалног становања у Србији у последње две деценије.
AB - In this paper, we investigate the role of urban planning in providing social housing in Serbia. Social housing is essential in providing affordable and sustainable housing options for low-income individuals and families. In recent years, the issue of social housing has gained traction as cities around the world face rising housing prices and a growing number of individuals experiencing homelessness. Urban planning encompasses the design and development of cities and communities to create environments that are functional, sustainable, and conducive to quality of life. Through land use regulations, transportation planning, and infrastructure development, urban planning aims at creating neighborhoods that are well-connected, economically viable, and socially inclusive. Furthermore, the position of social housing within urban plans is critical in ensuring access to essential services and amenities. This paper explores the intersection between planning and construction laws and the contemporary notion of social housing. By analyzing the general plans of the major cities Belgrade, Kragujevac, Novi Sad, and Niš, we investigate the extent to which urban planning has influenced the provision of social housing in Serbia over the past twenty years.
PB - Београд : Удружење урбаниста Србије
C3 - 20. Научно-стручна конференција са међународним учешћем "Урбанизам и одрживи развој"
T1 - Улога урбанистичких планова у обезбеђивању социјалног становања у Србији
T1 - The role of urban plans in social housing provision in Serbia
SP - 217
EP - 223
DO - 10.46793/Urbanizam24.217VM
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16584
ER - 
@conference{
author = "Вуксановић-Мацура, Злата and Јевтић, Александар",
year = "2024-05-09",
abstract = "У раду истражујемо улогу урбанистичког планирања у Србији у обезбеђивању социјалног становања. Социјално становање је један од кључних инструмената у обезбеђивању приступачних и одрживих стамбених решења за особе и породице са ниским примањима. Питање социјалног становања данас постаје све важније јер се градови широм света суочавају са растућим ценама станова и све већим бројем особа која се налазе у стању бескућништва. Урбано планирање, између осталог, обухвата развој градова и заједница ради стварања окружења које је функционално, одрживо и погодно за квалитетан живот. Кроз прописе о планирању и коришћењу земљишта, као и планирање саобраћаја и инфраструктуре, урбанизам има за циљ да допринесе формирању и развоју насеља која су добро повезана, економски одржива и друштвено инклузивна. У том контексту, третман социјалног становање у урбанистичким плановима повезано је са обезбеђивањем приступа основним услугама и садржајима и може да допринесе стварању инклузивнијих и одрживијих заједница. У овом раду сагледавамо однос закона који регулише планирање и изградњу према савременом концепту социјалног становања. На примеру генералних планова четири велика града – Београда, Крагујевца, Новог Сада и Ниша – сагледавамо домет и улогу урбанистичких планова у обезбеђивању социјалног становања у Србији у последње две деценије., In this paper, we investigate the role of urban planning in providing social housing in Serbia. Social housing is essential in providing affordable and sustainable housing options for low-income individuals and families. In recent years, the issue of social housing has gained traction as cities around the world face rising housing prices and a growing number of individuals experiencing homelessness. Urban planning encompasses the design and development of cities and communities to create environments that are functional, sustainable, and conducive to quality of life. Through land use regulations, transportation planning, and infrastructure development, urban planning aims at creating neighborhoods that are well-connected, economically viable, and socially inclusive. Furthermore, the position of social housing within urban plans is critical in ensuring access to essential services and amenities. This paper explores the intersection between planning and construction laws and the contemporary notion of social housing. By analyzing the general plans of the major cities Belgrade, Kragujevac, Novi Sad, and Niš, we investigate the extent to which urban planning has influenced the provision of social housing in Serbia over the past twenty years.",
publisher = "Београд : Удружење урбаниста Србије",
journal = "20. Научно-стручна конференција са међународним учешћем "Урбанизам и одрживи развој"",
title = "Улога урбанистичких планова у обезбеђивању социјалног становања у Србији, The role of urban plans in social housing provision in Serbia",
pages = "217-223",
doi = "10.46793/Urbanizam24.217VM",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16584"
}
Вуксановић-Мацура, З.,& Јевтић, А.. (2024-05-09). Улога урбанистичких планова у обезбеђивању социјалног становања у Србији. in 20. Научно-стручна конференција са међународним учешћем "Урбанизам и одрживи развој"
Београд : Удружење урбаниста Србије., 217-223.
https://doi.org/10.46793/Urbanizam24.217VM
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16584
Вуксановић-Мацура З, Јевтић А. Улога урбанистичких планова у обезбеђивању социјалног становања у Србији. in 20. Научно-стручна конференција са међународним учешћем "Урбанизам и одрживи развој". 2024;:217-223.
doi:10.46793/Urbanizam24.217VM
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16584 .
Вуксановић-Мацура, Злата, Јевтић, Александар, "Улога урбанистичких планова у обезбеђивању социјалног становања у Србији" in 20. Научно-стручна конференција са међународним учешћем "Урбанизам и одрживи развој" (2024-05-09):217-223,
https://doi.org/10.46793/Urbanizam24.217VM .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16584 .

Ottoman heritage in Serbia on a cultural route: students’ attitudes

Terzić, Aleksandra; Bjeljac, Željko; Ćurčić, Nevena

(Prague : Faculty of Economics and Management of the Czech University of Life Sciences, 2024-05-01)

TY - JOUR
AU - Terzić, Aleksandra
AU - Bjeljac, Željko
AU - Ćurčić, Nevena
PY - 2024-05-01
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16665
AB - Cultural heritage is an important part of the cultural identity of any nation. The care of cultural heritage includes the protection and preservation of the material heritage of the majority nation and the heritage of all other ethnic communities that have left their cultural traces in the area under consideration. The protection of cultural heritage reflects the maturity of a society. That’s why the approach to the protection of cultural monuments should not be selective, narrow and strictly national, but comprehensive, preserving the cultural values of earlier eras and peoples as a general civilisational asset. The research aims to reveal how today’s youth perceive the Ottoman heritage in Serbia, their emotional relationship with it, and whether they recognise the Ottoman heritage as a possible resource for tourism in Serbia. The results indicate that the student population perceives the positive aspects of the Ottoman era in this region, as reflected in the legacy of Oriental culture and the multi-ethnic and multicultural order, to a large extent. Architectural heritage, gastronomy and intangible heritage (language and literature, legends, music, dances, traditions) are largely recognised as representative of the Ottoman cultural heritage and foreign influences on national culture. Their potential for tourism has also been recognised. However, the possible obstacles in the development process of the cultural route are foreseen in strong nationalism and negative collective memory, which were identified as key barriers.
PB - Prague : Faculty of Economics and Management of the Czech University of Life Sciences
T2 - Kulturní studia
T1 - Ottoman heritage in Serbia on a cultural route: students’ attitudes
SP - 90
EP - 119
VL - 22
IS - 1
DO - 10.7160/KS.2024.220104
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16665
ER - 
@article{
author = "Terzić, Aleksandra and Bjeljac, Željko and Ćurčić, Nevena",
year = "2024-05-01",
abstract = "Cultural heritage is an important part of the cultural identity of any nation. The care of cultural heritage includes the protection and preservation of the material heritage of the majority nation and the heritage of all other ethnic communities that have left their cultural traces in the area under consideration. The protection of cultural heritage reflects the maturity of a society. That’s why the approach to the protection of cultural monuments should not be selective, narrow and strictly national, but comprehensive, preserving the cultural values of earlier eras and peoples as a general civilisational asset. The research aims to reveal how today’s youth perceive the Ottoman heritage in Serbia, their emotional relationship with it, and whether they recognise the Ottoman heritage as a possible resource for tourism in Serbia. The results indicate that the student population perceives the positive aspects of the Ottoman era in this region, as reflected in the legacy of Oriental culture and the multi-ethnic and multicultural order, to a large extent. Architectural heritage, gastronomy and intangible heritage (language and literature, legends, music, dances, traditions) are largely recognised as representative of the Ottoman cultural heritage and foreign influences on national culture. Their potential for tourism has also been recognised. However, the possible obstacles in the development process of the cultural route are foreseen in strong nationalism and negative collective memory, which were identified as key barriers.",
publisher = "Prague : Faculty of Economics and Management of the Czech University of Life Sciences",
journal = "Kulturní studia",
title = "Ottoman heritage in Serbia on a cultural route: students’ attitudes",
pages = "90-119",
volume = "22",
number = "1",
doi = "10.7160/KS.2024.220104",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16665"
}
Terzić, A., Bjeljac, Ž.,& Ćurčić, N.. (2024-05-01). Ottoman heritage in Serbia on a cultural route: students’ attitudes. in Kulturní studia
Prague : Faculty of Economics and Management of the Czech University of Life Sciences., 22(1), 90-119.
https://doi.org/10.7160/KS.2024.220104
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16665
Terzić A, Bjeljac Ž, Ćurčić N. Ottoman heritage in Serbia on a cultural route: students’ attitudes. in Kulturní studia. 2024;22(1):90-119.
doi:10.7160/KS.2024.220104
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16665 .
Terzić, Aleksandra, Bjeljac, Željko, Ćurčić, Nevena, "Ottoman heritage in Serbia on a cultural route: students’ attitudes" in Kulturní studia, 22, no. 1 (2024-05-01):90-119,
https://doi.org/10.7160/KS.2024.220104 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16665 .

Towards the semantic annotation of SR-ELEXIS corpus: Insights into Multiword Expressions and Named Entities

Mihajlov, Teodora Sofija; Marković, Aleksandra M.; Stanković, Ranka; Krstev, Cvetana

(ELRA and ICCL, 2024-05)

TY - CONF
AU - Mihajlov, Teodora Sofija
AU - Marković, Aleksandra M.
AU - Stanković, Ranka
AU - Krstev, Cvetana
PY - 2024-05
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16603
AB - This paper presents the work in progress on ELEXIS-SR corpus, the Serbian addition to the ELEXIS multilingual
annotated corpus (Martelli et al., 2023), comprising semantic annotations and word sense repositories. The ELEXIS
corpus has parallel annotations in ten European languages, serving as a cross-lingual benchmark for evaluating
low and medium-resourced European languages. The focus in this paper is on multiword expressions (MWEs) and
named entities (NEs), their recognition in the ELEXIS-SR sentence set, and comparison with annotations in other
languages. The first steps in building the Serbian sense inventory are discussed, and some results concerning
MWEs and NEs are analysed. Once completed, the ELEXIS-SR corpus will be the first sense annotated corpus
using the Serbian WordNet (SrpWN). Finally, ideas to represent MWE lexicon entries as Linguistic Linked-Open
Data (LLOD) and connect them with occurrences in the corpus are presented.
PB - ELRA and ICCL
C3 - Proceedings of the Joint Workshop on Multiword Expressions and Universal Dependencies (MWE-UD) @ LREC-COLING 2024
T1 - Towards the semantic annotation of SR-ELEXIS corpus: Insights into Multiword Expressions and Named Entities
SP - 106
EP - 114
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16603
ER - 
@conference{
author = "Mihajlov, Teodora Sofija and Marković, Aleksandra M. and Stanković, Ranka and Krstev, Cvetana",
year = "2024-05",
abstract = "This paper presents the work in progress on ELEXIS-SR corpus, the Serbian addition to the ELEXIS multilingual
annotated corpus (Martelli et al., 2023), comprising semantic annotations and word sense repositories. The ELEXIS
corpus has parallel annotations in ten European languages, serving as a cross-lingual benchmark for evaluating
low and medium-resourced European languages. The focus in this paper is on multiword expressions (MWEs) and
named entities (NEs), their recognition in the ELEXIS-SR sentence set, and comparison with annotations in other
languages. The first steps in building the Serbian sense inventory are discussed, and some results concerning
MWEs and NEs are analysed. Once completed, the ELEXIS-SR corpus will be the first sense annotated corpus
using the Serbian WordNet (SrpWN). Finally, ideas to represent MWE lexicon entries as Linguistic Linked-Open
Data (LLOD) and connect them with occurrences in the corpus are presented.",
publisher = "ELRA and ICCL",
journal = "Proceedings of the Joint Workshop on Multiword Expressions and Universal Dependencies (MWE-UD) @ LREC-COLING 2024",
title = "Towards the semantic annotation of SR-ELEXIS corpus: Insights into Multiword Expressions and Named Entities",
pages = "106-114",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16603"
}
Mihajlov, T. S., Marković, A. M., Stanković, R.,& Krstev, C.. (2024-05). Towards the semantic annotation of SR-ELEXIS corpus: Insights into Multiword Expressions and Named Entities. in Proceedings of the Joint Workshop on Multiword Expressions and Universal Dependencies (MWE-UD) @ LREC-COLING 2024
ELRA and ICCL., 106-114.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16603
Mihajlov TS, Marković AM, Stanković R, Krstev C. Towards the semantic annotation of SR-ELEXIS corpus: Insights into Multiword Expressions and Named Entities. in Proceedings of the Joint Workshop on Multiword Expressions and Universal Dependencies (MWE-UD) @ LREC-COLING 2024. 2024;:106-114.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16603 .
Mihajlov, Teodora Sofija, Marković, Aleksandra M., Stanković, Ranka, Krstev, Cvetana, "Towards the semantic annotation of SR-ELEXIS corpus: Insights into Multiword Expressions and Named Entities" in Proceedings of the Joint Workshop on Multiword Expressions and Universal Dependencies (MWE-UD) @ LREC-COLING 2024 (2024-05):106-114,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16603 .

What Are the Current Directions in the Local Marketplaces Fiscalization? The Online Media Content Analysis

Denda, Stefan; Petrović, Marko D.; Vuksanović-Macura, Zlata; Radovanović, Milan M.; Ely-Ledesma, Edna

(Basel : MDPI, 2024-04-17)

TY - JOUR
AU - Denda, Stefan
AU - Petrović, Marko D.
AU - Vuksanović-Macura, Zlata
AU - Radovanović, Milan M.
AU - Ely-Ledesma, Edna
PY - 2024-04-17
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16547
AB - Local markets have been a special setting throughout human history. Apart from their important social role, they had immeasurable economic importance as primary forms of exchange of goods (trade). Nonetheless, they experienced numerous transformational changes that affected their functioning. Like other countries, Serbia has a long tradition of market activity. However, several novelties have been introduced in recent years. Among many, the process of e-fiscalization is the main issue. Therefore, the focus of our research is based on a qualitative analysis of online media content (news and comments) related to the fiscalization of market activity. The attitudes of different categories of participants (state authorities, vendors, and customers) were analyzed. LIGRE open-access software was used for this purpose. The results of the analysis showed conflicting parties. Legislators emphasize the exclusive positive effects, while vendors point to the negative side of fiscalization. As a third party, customers (service users) have an undefined attitude in relation to fiscalization (pros/cons/neutral). There is an agreement to introduce market activity into legal flows. However, the key prerequisite is the prior resolution of a number of problems (working conditions, business costs, market monopoly, etc.).
PB - Basel : MDPI
T2 - Societies
T1 - What Are the Current Directions in the Local Marketplaces Fiscalization? The Online Media Content Analysis
SP - 53
VL - 14
IS - 4
DO - 10.3390/soc14040053
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16547
ER - 
@article{
author = "Denda, Stefan and Petrović, Marko D. and Vuksanović-Macura, Zlata and Radovanović, Milan M. and Ely-Ledesma, Edna",
year = "2024-04-17",
abstract = "Local markets have been a special setting throughout human history. Apart from their important social role, they had immeasurable economic importance as primary forms of exchange of goods (trade). Nonetheless, they experienced numerous transformational changes that affected their functioning. Like other countries, Serbia has a long tradition of market activity. However, several novelties have been introduced in recent years. Among many, the process of e-fiscalization is the main issue. Therefore, the focus of our research is based on a qualitative analysis of online media content (news and comments) related to the fiscalization of market activity. The attitudes of different categories of participants (state authorities, vendors, and customers) were analyzed. LIGRE open-access software was used for this purpose. The results of the analysis showed conflicting parties. Legislators emphasize the exclusive positive effects, while vendors point to the negative side of fiscalization. As a third party, customers (service users) have an undefined attitude in relation to fiscalization (pros/cons/neutral). There is an agreement to introduce market activity into legal flows. However, the key prerequisite is the prior resolution of a number of problems (working conditions, business costs, market monopoly, etc.).",
publisher = "Basel : MDPI",
journal = "Societies",
title = "What Are the Current Directions in the Local Marketplaces Fiscalization? The Online Media Content Analysis",
pages = "53",
volume = "14",
number = "4",
doi = "10.3390/soc14040053",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16547"
}
Denda, S., Petrović, M. D., Vuksanović-Macura, Z., Radovanović, M. M.,& Ely-Ledesma, E.. (2024-04-17). What Are the Current Directions in the Local Marketplaces Fiscalization? The Online Media Content Analysis. in Societies
Basel : MDPI., 14(4), 53.
https://doi.org/10.3390/soc14040053
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16547
Denda S, Petrović MD, Vuksanović-Macura Z, Radovanović MM, Ely-Ledesma E. What Are the Current Directions in the Local Marketplaces Fiscalization? The Online Media Content Analysis. in Societies. 2024;14(4):53.
doi:10.3390/soc14040053
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16547 .
Denda, Stefan, Petrović, Marko D., Vuksanović-Macura, Zlata, Radovanović, Milan M., Ely-Ledesma, Edna, "What Are the Current Directions in the Local Marketplaces Fiscalization? The Online Media Content Analysis" in Societies, 14, no. 4 (2024-04-17):53,
https://doi.org/10.3390/soc14040053 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16547 .

Tourism functionality indicators – development from a former rural settlement to the leading Serbian destination

Denda, Stefan; Micić, Jasna; Todorić, Jovana

(Stavropol : Stavropol State Agrarian University, Faculty of Social and Cultural Service and Tourism, 2024-04)

TY - CONF
AU - Denda, Stefan
AU - Micić, Jasna
AU - Todorić, Jovana
PY - 2024-04
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16664
AB - Tourism in Serbia has gone through different phases. Since its organized development, Zlatibor
stands out as one of the distinguished destinations. It has diversified tourist offer and makes more than 40% of total overnight stays in the category of mountain resorts in Serbia. In this paper, the tourism assessment is made based on several indicators: demographic, spatial, and touristic, and six indicators, which were further divided into two groups: indexes of tourism development level and indexes of turnover intensity. The analysis was conducted for the period 1979–2023. The results revealed that Zlatibor achieved an impressive level of tourism development. On the other hand, the main issue arising is the sustainability of development, which needs to be addressed in the future.
PB - Stavropol : Stavropol State Agrarian University, Faculty of Social and Cultural Service and Tourism
C3 - Book of proceedings of XII International scientific-practical conference "Inovative aspects of the development service and tourism"
T1 - Tourism functionality indicators – development from a former rural settlement to the leading Serbian destination
SP - 9
EP - 16
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16664
ER - 
@conference{
author = "Denda, Stefan and Micić, Jasna and Todorić, Jovana",
year = "2024-04",
abstract = "Tourism in Serbia has gone through different phases. Since its organized development, Zlatibor
stands out as one of the distinguished destinations. It has diversified tourist offer and makes more than 40% of total overnight stays in the category of mountain resorts in Serbia. In this paper, the tourism assessment is made based on several indicators: demographic, spatial, and touristic, and six indicators, which were further divided into two groups: indexes of tourism development level and indexes of turnover intensity. The analysis was conducted for the period 1979–2023. The results revealed that Zlatibor achieved an impressive level of tourism development. On the other hand, the main issue arising is the sustainability of development, which needs to be addressed in the future.",
publisher = "Stavropol : Stavropol State Agrarian University, Faculty of Social and Cultural Service and Tourism",
journal = "Book of proceedings of XII International scientific-practical conference "Inovative aspects of the development service and tourism"",
title = "Tourism functionality indicators – development from a former rural settlement to the leading Serbian destination",
pages = "9-16",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16664"
}
Denda, S., Micić, J.,& Todorić, J.. (2024-04). Tourism functionality indicators – development from a former rural settlement to the leading Serbian destination. in Book of proceedings of XII International scientific-practical conference "Inovative aspects of the development service and tourism"
Stavropol : Stavropol State Agrarian University, Faculty of Social and Cultural Service and Tourism., 9-16.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16664
Denda S, Micić J, Todorić J. Tourism functionality indicators – development from a former rural settlement to the leading Serbian destination. in Book of proceedings of XII International scientific-practical conference "Inovative aspects of the development service and tourism". 2024;:9-16.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16664 .
Denda, Stefan, Micić, Jasna, Todorić, Jovana, "Tourism functionality indicators – development from a former rural settlement to the leading Serbian destination" in Book of proceedings of XII International scientific-practical conference "Inovative aspects of the development service and tourism" (2024-04):9-16,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16664 .

Illuminating Darkness Through Vacations

Micić, Jasna; Denda, Stefan; Jovanović, Radmila

(Belgrade : Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA, 2024-04)

TY - JOUR
AU - Micić, Jasna
AU - Denda, Stefan
AU - Jovanović, Radmila
PY - 2024-04
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16551
AB - Dark tourism is fascinating because it unifies cultural heritage, history, and travels with death. Travels usually refer to hedonism and relaxation, but this niche tourism brought to the stage new dimensions: death and morbidity. Knowing that death is one of the greatest human fears, the authors investigated the domestic tourists’ perceptions of dark tourism and its development in Serbia. The research was conducted using an online survey. The questionnaire included three units: 1) sociodemographic characteristics, 2) familiarity and understanding of the dark tourism phenomenon, and 3) motivation for engaging in dark tourism. The results revealed that domestic tourists support dark tourism development, mainly due to its educational role. Tourists marked the acquisition of new knowledge, curiosity, and compassion as the primary motivators. Therefore, the older male population particularly expressed a dominant positive attitude toward the development of dark tourism. Once again, the important role of the local community in tourism development is confirmed, especially in “sensitive” forms of alternative tourism. Finally, the research contributes significantly to the theoretical framework and provides valuable guidelines for the planning and further development of dark tourism in Serbia.
PB - Belgrade : Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA
T2 - Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA
T1 - Illuminating Darkness Through Vacations
SP - 77
EP - 91
VL - 74
IS - 1
DO - 10.2298/IJGI230628005M
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16551
ER - 
@article{
author = "Micić, Jasna and Denda, Stefan and Jovanović, Radmila",
year = "2024-04",
abstract = "Dark tourism is fascinating because it unifies cultural heritage, history, and travels with death. Travels usually refer to hedonism and relaxation, but this niche tourism brought to the stage new dimensions: death and morbidity. Knowing that death is one of the greatest human fears, the authors investigated the domestic tourists’ perceptions of dark tourism and its development in Serbia. The research was conducted using an online survey. The questionnaire included three units: 1) sociodemographic characteristics, 2) familiarity and understanding of the dark tourism phenomenon, and 3) motivation for engaging in dark tourism. The results revealed that domestic tourists support dark tourism development, mainly due to its educational role. Tourists marked the acquisition of new knowledge, curiosity, and compassion as the primary motivators. Therefore, the older male population particularly expressed a dominant positive attitude toward the development of dark tourism. Once again, the important role of the local community in tourism development is confirmed, especially in “sensitive” forms of alternative tourism. Finally, the research contributes significantly to the theoretical framework and provides valuable guidelines for the planning and further development of dark tourism in Serbia.",
publisher = "Belgrade : Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA",
journal = "Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA",
title = "Illuminating Darkness Through Vacations",
pages = "77-91",
volume = "74",
number = "1",
doi = "10.2298/IJGI230628005M",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16551"
}
Micić, J., Denda, S.,& Jovanović, R.. (2024-04). Illuminating Darkness Through Vacations. in Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA
Belgrade : Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA., 74(1), 77-91.
https://doi.org/10.2298/IJGI230628005M
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16551
Micić J, Denda S, Jovanović R. Illuminating Darkness Through Vacations. in Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA. 2024;74(1):77-91.
doi:10.2298/IJGI230628005M
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16551 .
Micić, Jasna, Denda, Stefan, Jovanović, Radmila, "Illuminating Darkness Through Vacations" in Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA, 74, no. 1 (2024-04):77-91,
https://doi.org/10.2298/IJGI230628005M .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16551 .

Општина Голубац - природне и антропогене одлике у својству туристичког развоја

Лукић, Добрила; Петровић, Марко Д.; Станић Јовановић, Сара

(Београд : Географски институт „Јован Цвијић” САНУ, 2024-04)

TY - BOOK
AU - Лукић, Добрила
AU - Петровић, Марко Д.
AU - Станић Јовановић, Сара
PY - 2024-04
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16510
PB - Београд : Географски институт „Јован Цвијић” САНУ
T1 - Општина Голубац - природне и антропогене одлике у својству туристичког развоја
T1 - The Municipality of Golubac – Natural and Anthropogenic Characteristics of Tourist Development
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16510
ER - 
@book{
author = "Лукић, Добрила and Петровић, Марко Д. and Станић Јовановић, Сара",
year = "2024-04",
publisher = "Београд : Географски институт „Јован Цвијић” САНУ",
title = "Општина Голубац - природне и антропогене одлике у својству туристичког развоја, The Municipality of Golubac – Natural and Anthropogenic Characteristics of Tourist Development",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16510"
}
Лукић, Д., Петровић, М. Д.,& Станић Јовановић, С.. (2024-04). Општина Голубац - природне и антропогене одлике у својству туристичког развоја. 
Београд : Географски институт „Јован Цвијић” САНУ..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16510
Лукић Д, Петровић МД, Станић Јовановић С. Општина Голубац - природне и антропогене одлике у својству туристичког развоја. 2024;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16510 .
Лукић, Добрила, Петровић, Марко Д., Станић Јовановић, Сара, "Општина Голубац - природне и антропогене одлике у својству туристичког развоја" (2024-04),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16510 .

Музика и мигранти у 21. веку

Медић, Ивана; Думнић Вилотијевић, Марија; Јовановић, Теодора; Простран, Бошко; Маглов, Марија

(Београд : Музиколошки институт САНУ, 2024-03-19)

TY - GEN
AU - Медић, Ивана
AU - Думнић Вилотијевић, Марија
AU - Јовановић, Теодора
AU - Простран, Бошко
AU - Маглов, Марија
PY - 2024-03-19
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16501
AB - Иако су теме мигрирања (емиграције, имиграције, избеглиштва, дијаспоре) окупирале истраживаче из различитих друштвених и хуманистичких дисциплина и много пре друге деценије 21. века, скорашња друштвено-политичка криза донела је у први план како постојећа и нова истраживања тих тема, тако и потребу практичног рада с мигрантима које су своје ново (привремено или стално) пребивалиште налазили у различитим европским земљама. Иницијатива о покретању овог разговора дошла је након искустава сарадника на радном пакету „Should I Write or Should I Act“ којим руководи др Марија Думнић Вилотијевић (у оквиру пројекта „Applied Musicology and Ethnomusicology in Serbia: Making a Difference in Contemporary Society” руководитељке др Иване Медић), а која је са тимом сарадника спровела низ радионица, разговора и концерата са становницима Центра за азил у Крњачи. Практична и теоријска знања стечена током рада на овом пројекту биће представљена заједно са знањима и резултатима колега и колегиница који су из перспективе науке, уметности и активизма били у дијалогу са људима који су искусили континуирана измештања.
PB - Београд : Музиколошки институт САНУ
T1 - Музика и мигранти у 21. веку
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16501
ER - 
@misc{
author = "Медић, Ивана and Думнић Вилотијевић, Марија and Јовановић, Теодора and Простран, Бошко and Маглов, Марија",
year = "2024-03-19",
abstract = "Иако су теме мигрирања (емиграције, имиграције, избеглиштва, дијаспоре) окупирале истраживаче из различитих друштвених и хуманистичких дисциплина и много пре друге деценије 21. века, скорашња друштвено-политичка криза донела је у први план како постојећа и нова истраживања тих тема, тако и потребу практичног рада с мигрантима које су своје ново (привремено или стално) пребивалиште налазили у различитим европским земљама. Иницијатива о покретању овог разговора дошла је након искустава сарадника на радном пакету „Should I Write or Should I Act“ којим руководи др Марија Думнић Вилотијевић (у оквиру пројекта „Applied Musicology and Ethnomusicology in Serbia: Making a Difference in Contemporary Society” руководитељке др Иване Медић), а која је са тимом сарадника спровела низ радионица, разговора и концерата са становницима Центра за азил у Крњачи. Практична и теоријска знања стечена током рада на овом пројекту биће представљена заједно са знањима и резултатима колега и колегиница који су из перспективе науке, уметности и активизма били у дијалогу са људима који су искусили континуирана измештања.",
publisher = "Београд : Музиколошки институт САНУ",
title = "Музика и мигранти у 21. веку",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16501"
}
Медић, И., Думнић Вилотијевић, М., Јовановић, Т., Простран, Б.,& Маглов, М.. (2024-03-19). Музика и мигранти у 21. веку. 
Београд : Музиколошки институт САНУ..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16501
Медић И, Думнић Вилотијевић М, Јовановић Т, Простран Б, Маглов М. Музика и мигранти у 21. веку. 2024;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16501 .
Медић, Ивана, Думнић Вилотијевић, Марија, Јовановић, Теодора, Простран, Бошко, Маглов, Марија, "Музика и мигранти у 21. веку" (2024-03-19),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16501 .

Ново промишљање примењене музикологије

Дроми, Крис

(Београд : Музиколошки институт САНУ, 2024-03-07)

TY - GEN
AU - Дроми, Крис
PY - 2024-03-07
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16502
AB - У овом предавању, Крис Дроми ће покушати да објасни убрзани развој музиколошке дисциплине представљањем хронологије богате историје примењене музикологије и разматрањем веза које ће је карактерисати у будућности. Ослањајући се на истраживање спроведено за потребе зборника који је уредио, ”The Routledge Companion to Applied Musicology”, Дроми ће изложити две скорашње сарадње у области примењене музикологије.
PB - Београд : Музиколошки институт САНУ
T2 - Форум Музиколошког института САНУ
T1 - Ново промишљање примењене музикологије
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16502
ER - 
@misc{
author = "Дроми, Крис",
year = "2024-03-07",
abstract = "У овом предавању, Крис Дроми ће покушати да објасни убрзани развој музиколошке дисциплине представљањем хронологије богате историје примењене музикологије и разматрањем веза које ће је карактерисати у будућности. Ослањајући се на истраживање спроведено за потребе зборника који је уредио, ”The Routledge Companion to Applied Musicology”, Дроми ће изложити две скорашње сарадње у области примењене музикологије.",
publisher = "Београд : Музиколошки институт САНУ",
journal = "Форум Музиколошког института САНУ",
title = "Ново промишљање примењене музикологије",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16502"
}
Дроми, К.. (2024-03-07). Ново промишљање примењене музикологије. in Форум Музиколошког института САНУ
Београд : Музиколошки институт САНУ..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16502
Дроми К. Ново промишљање примењене музикологије. in Форум Музиколошког института САНУ. 2024;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16502 .
Дроми, Крис, "Ново промишљање примењене музикологије" in Форум Музиколошког института САНУ (2024-03-07),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16502 .

Vaccine as a Sociocultural Artefact: The Example of Locally Produced Polio Vaccine in Serbia

Trifunović, Vesna

(De Gruyter Oldenbourg, 2024-03)

TY - JOUR
AU - Trifunović, Vesna
PY - 2024-03
UR - https://www.degruyter.com/journal/key/soeu/72/1/html
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16458
AB - The paper argues that vaccines could be viewed as artifacts which
communicate various social messages and are used as instruments for fulfilling
different sociopolitical goals besides meeting public health needs. It further
suggests that such social, cultural and political influences may have real effects on
the choices of vaccine technologies or vaccine production, and aims to demonstrate
their importance in the area which is normally seen as the domain of objective
science. This is demonstrated by using the example of the locally produced oral
polio vaccine (OPV) in Serbia during the socialist and post-socialist periods in the
country’s history.
PB - De Gruyter Oldenbourg
T2 - Comparative Southeast European Studies
T1 - Vaccine as a Sociocultural Artefact: The Example of Locally Produced Polio Vaccine in Serbia
SP - 13
EP - 32
VL - 72
IS - 1
DO - 10.1515/soeu-2023-0018
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16458
ER - 
@article{
author = "Trifunović, Vesna",
year = "2024-03",
abstract = "The paper argues that vaccines could be viewed as artifacts which
communicate various social messages and are used as instruments for fulfilling
different sociopolitical goals besides meeting public health needs. It further
suggests that such social, cultural and political influences may have real effects on
the choices of vaccine technologies or vaccine production, and aims to demonstrate
their importance in the area which is normally seen as the domain of objective
science. This is demonstrated by using the example of the locally produced oral
polio vaccine (OPV) in Serbia during the socialist and post-socialist periods in the
country’s history.",
publisher = "De Gruyter Oldenbourg",
journal = "Comparative Southeast European Studies",
title = "Vaccine as a Sociocultural Artefact: The Example of Locally Produced Polio Vaccine in Serbia",
pages = "13-32",
volume = "72",
number = "1",
doi = "10.1515/soeu-2023-0018",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16458"
}
Trifunović, V.. (2024-03). Vaccine as a Sociocultural Artefact: The Example of Locally Produced Polio Vaccine in Serbia. in Comparative Southeast European Studies
De Gruyter Oldenbourg., 72(1), 13-32.
https://doi.org/10.1515/soeu-2023-0018
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16458
Trifunović V. Vaccine as a Sociocultural Artefact: The Example of Locally Produced Polio Vaccine in Serbia. in Comparative Southeast European Studies. 2024;72(1):13-32.
doi:10.1515/soeu-2023-0018
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16458 .
Trifunović, Vesna, "Vaccine as a Sociocultural Artefact: The Example of Locally Produced Polio Vaccine in Serbia" in Comparative Southeast European Studies, 72, no. 1 (2024-03):13-32,
https://doi.org/10.1515/soeu-2023-0018 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16458 .
1

Стари народни спортови, игре и надметања - очување, преношење знања и презентација

Бјељац, Жељко; Бранков, Јована

(Београд : Географски институт „Јован Цвијић” САНУ, 2024-02)

TY - BOOK
AU - Бјељац, Жељко
AU - Бранков, Јована
PY - 2024-02
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16411
AB - Предмет истраживања ове монографије су стари народни спортови, игре и надметања, присутни на територији Србије, али и бивше Југославије. С обзиром на ограничени обим савремене литературе која проучава ову тему, циљ израде монографије био је да се унапреди знање о старим народним 
спортовима и играма, омогући њихова адекватна презентација и представе прелиминарни резултати спроведених истраживања, како би се ово наслеђе из прошлости сачувало од заборава. Аутори дају осврт на појам и место старих народних спортова и игара у светским оквирима, као и на њихов значај за простор бивше СФР Југославије и конкретно Србије. Резултати спроведеног истраживања на терену, које је обухватило анкетно истраживање и организацију фокус групе, такође су презентовани. Посебан део текста посвећен је опису и представљању појединих спортова и игара који су некада били широко заступљени у нашој и земљама региона, док су данас у потпуности ишчезли или се практикују у врло ограниченом обиму.
PB - Београд : Географски институт „Јован Цвијић” САНУ
T1 - Стари народни спортови, игре и надметања - очување, преношење знања и презентација
T1 - Old folk sports, games and competitions – preservation, transmission of knowledge and presentation
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16411
ER - 
@book{
author = "Бјељац, Жељко and Бранков, Јована",
year = "2024-02",
abstract = "Предмет истраживања ове монографије су стари народни спортови, игре и надметања, присутни на територији Србије, али и бивше Југославије. С обзиром на ограничени обим савремене литературе која проучава ову тему, циљ израде монографије био је да се унапреди знање о старим народним 
спортовима и играма, омогући њихова адекватна презентација и представе прелиминарни резултати спроведених истраживања, како би се ово наслеђе из прошлости сачувало од заборава. Аутори дају осврт на појам и место старих народних спортова и игара у светским оквирима, као и на њихов значај за простор бивше СФР Југославије и конкретно Србије. Резултати спроведеног истраживања на терену, које је обухватило анкетно истраживање и организацију фокус групе, такође су презентовани. Посебан део текста посвећен је опису и представљању појединих спортова и игара који су некада били широко заступљени у нашој и земљама региона, док су данас у потпуности ишчезли или се практикују у врло ограниченом обиму.",
publisher = "Београд : Географски институт „Јован Цвијић” САНУ",
title = "Стари народни спортови, игре и надметања - очување, преношење знања и презентација, Old folk sports, games and competitions – preservation, transmission of knowledge and presentation",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16411"
}
Бјељац, Ж.,& Бранков, Ј.. (2024-02). Стари народни спортови, игре и надметања - очување, преношење знања и презентација. 
Београд : Географски институт „Јован Цвијић” САНУ..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16411
Бјељац Ж, Бранков Ј. Стари народни спортови, игре и надметања - очување, преношење знања и презентација. 2024;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16411 .
Бјељац, Жељко, Бранков, Јована, "Стари народни спортови, игре и надметања - очување, преношење знања и презентација" (2024-02),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16411 .

FTIR data of Polyethylene oxide (PEO), molecular weight Mw 900,000 g/mol

(Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2024)

TY - DATA
PY - 2024
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16650
AB - Commercialy available Polyethylene oxide (PEO), molecular weight Mw 900,000 g/mol (ACROS Organics) used in Microwave processing of ZnO; Data collected on Thermo Scientific Nicolet IS10 on 1 April 2024
AB - ***Dataset contents*** WaPoDe_FTIR_PEO900000_SM_2024-04-01.CSV (211.5Kb); README-PEO900000.txt
AB - ***Column headers and field types*** X Wavenumber, cm-1 (number.decimal) Y Absorbance, (number.decimal)
PB - Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA
T1 - FTIR data of Polyethylene oxide (PEO), molecular weight Mw 900,000 g/mol
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16650
ER - 
@misc{
year = "2024",
abstract = "Commercialy available Polyethylene oxide (PEO), molecular weight Mw 900,000 g/mol (ACROS Organics) used in Microwave processing of ZnO; Data collected on Thermo Scientific Nicolet IS10 on 1 April 2024, ***Dataset contents*** WaPoDe_FTIR_PEO900000_SM_2024-04-01.CSV (211.5Kb); README-PEO900000.txt, ***Column headers and field types*** X Wavenumber, cm-1 (number.decimal) Y Absorbance, (number.decimal)",
publisher = "Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA",
title = "FTIR data of Polyethylene oxide (PEO), molecular weight Mw 900,000 g/mol",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16650"
}
(2024). FTIR data of Polyethylene oxide (PEO), molecular weight Mw 900,000 g/mol. 
Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16650
FTIR data of Polyethylene oxide (PEO), molecular weight Mw 900,000 g/mol. 2024;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16650 .
"FTIR data of Polyethylene oxide (PEO), molecular weight Mw 900,000 g/mol" (2024),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16650 .

FTIR data of Polyethylene oxide (PEO), molecular weight Mw 600,000 g/mol

(Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2024)

TY - DATA
PY - 2024
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16649
AB - Commercialy available Polyethylene oxide (PEO), molecular weight Mw 600,000 g/mol (ACROS Organics) used in Microwave processing of ZnO; Data collected on Thermo Scientific Nicolet IS10 on 1 April 2024
AB - ***Dataset contents*** WaPoDe_FTIR_PEO600000_SM_2024-04-01.CSV (211.5Kb); README-PEO600000.txt
AB - ***Column headers and field types*** X Wavenumber, cm-1 (number.decimal); Y Absorbance, (number.decimal)
PB - Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA
T1 - FTIR data of Polyethylene oxide (PEO), molecular weight Mw 600,000 g/mol
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16649
ER - 
@misc{
year = "2024",
abstract = "Commercialy available Polyethylene oxide (PEO), molecular weight Mw 600,000 g/mol (ACROS Organics) used in Microwave processing of ZnO; Data collected on Thermo Scientific Nicolet IS10 on 1 April 2024, ***Dataset contents*** WaPoDe_FTIR_PEO600000_SM_2024-04-01.CSV (211.5Kb); README-PEO600000.txt, ***Column headers and field types*** X Wavenumber, cm-1 (number.decimal); Y Absorbance, (number.decimal)",
publisher = "Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA",
title = "FTIR data of Polyethylene oxide (PEO), molecular weight Mw 600,000 g/mol",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16649"
}
(2024). FTIR data of Polyethylene oxide (PEO), molecular weight Mw 600,000 g/mol. 
Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16649
FTIR data of Polyethylene oxide (PEO), molecular weight Mw 600,000 g/mol. 2024;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16649 .
"FTIR data of Polyethylene oxide (PEO), molecular weight Mw 600,000 g/mol" (2024),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16649 .

FTIR data of Polyethylene oxide (PEO), molecular weight Mw 200,000 g/mol

(Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA, 2024)

TY - DATA
PY - 2024
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16648
AB - Commercialy available Polyethylene oxide (PEO), molecular weight Mw 200,000 g/mol (ACROS Organics) used in Microwave processing of ZnO; Data collected on Thermo Scientific Nicolet IS10 on 1 April 2024
AB - ***Dataset contents***

WaPoDe_FTIR_PEO200000_SM_2024-04-01.CSV (211.5Kb); README-PEO200000.txt
AB - ***Column headers and field types***
X Wavenumber, cm-1 (number.decimal);
Y Absorbance, (number.decimal)
PB - Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA
T1 - FTIR data of Polyethylene oxide (PEO), molecular weight Mw 200,000 g/mol
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16648
ER - 
@misc{
year = "2024",
abstract = "Commercialy available Polyethylene oxide (PEO), molecular weight Mw 200,000 g/mol (ACROS Organics) used in Microwave processing of ZnO; Data collected on Thermo Scientific Nicolet IS10 on 1 April 2024, ***Dataset contents***

WaPoDe_FTIR_PEO200000_SM_2024-04-01.CSV (211.5Kb); README-PEO200000.txt, ***Column headers and field types***
X Wavenumber, cm-1 (number.decimal);
Y Absorbance, (number.decimal)",
publisher = "Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA",
title = "FTIR data of Polyethylene oxide (PEO), molecular weight Mw 200,000 g/mol",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16648"
}
(2024). FTIR data of Polyethylene oxide (PEO), molecular weight Mw 200,000 g/mol. 
Belgrade : Institute of Technical Sciences of SASA..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16648
FTIR data of Polyethylene oxide (PEO), molecular weight Mw 200,000 g/mol. 2024;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16648 .
"FTIR data of Polyethylene oxide (PEO), molecular weight Mw 200,000 g/mol" (2024),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16648 .

Intercultural Dialogues: Cultures of the East – Introduction

Sekulić, Nada M.; Zvijer, Nemanja; Prelić, Mladena

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2024)

TY - JOUR
AU - Sekulić, Nada M.
AU - Zvijer, Nemanja
AU - Prelić, Mladena
PY - 2024
UR - https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1106/994
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16655
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Intercultural Dialogues: Cultures of the East – Introduction
SP - 13
EP - 15
VL - 72
IS - 1
DO - 10.2298/GEI2401013S
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16655
ER - 
@article{
author = "Sekulić, Nada M. and Zvijer, Nemanja and Prelić, Mladena",
year = "2024",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Intercultural Dialogues: Cultures of the East – Introduction",
pages = "13-15",
volume = "72",
number = "1",
doi = "10.2298/GEI2401013S",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16655"
}
Sekulić, N. M., Zvijer, N.,& Prelić, M.. (2024). Intercultural Dialogues: Cultures of the East – Introduction. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 72(1), 13-15.
https://doi.org/10.2298/GEI2401013S
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16655
Sekulić NM, Zvijer N, Prelić M. Intercultural Dialogues: Cultures of the East – Introduction. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2024;72(1):13-15.
doi:10.2298/GEI2401013S
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16655 .
Sekulić, Nada M., Zvijer, Nemanja, Prelić, Mladena, "Intercultural Dialogues: Cultures of the East – Introduction" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 72, no. 1 (2024):13-15,
https://doi.org/10.2298/GEI2401013S .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16655 .

From а fly to a Bone-Setter: How to Catch a Krsnik? Luka Šešo, Krsnik između mita i zbilje. Kulturnoantropološke strukture jednog tradicijskog vjerovanja.

Putnik, Noel

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2024)

TY - JOUR
AU - Putnik, Noel
PY - 2024
UR - https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1124/1011
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16654
AB - The book Krsnik između mita i zbilje [“Krsnik between Myth and Reality”] 
is an anthropological-historical study of the phenomenon of “krsnik” 
in the traditional beliefs of Croatia, as well as in a wider spatial and 
temporal context. Belief in krsniks under that name is most common in 
Istria, the Kvarner Bay archipelago and, to a lesser extent, in Gorski Kotar, 
although folk beliefs in many other supernatural beings, with different 
names but similar or even identical functions, have been recorded in 
the broader region too.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - From а fly to a Bone-Setter: How to Catch a Krsnik? Luka Šešo, Krsnik između mita i zbilje. Kulturnoantropološke strukture jednog tradicijskog vjerovanja.
SP - 273
EP - 279
VL - 72
IS - 1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16654
ER - 
@article{
author = "Putnik, Noel",
year = "2024",
abstract = "The book Krsnik između mita i zbilje [“Krsnik between Myth and Reality”] 
is an anthropological-historical study of the phenomenon of “krsnik” 
in the traditional beliefs of Croatia, as well as in a wider spatial and 
temporal context. Belief in krsniks under that name is most common in 
Istria, the Kvarner Bay archipelago and, to a lesser extent, in Gorski Kotar, 
although folk beliefs in many other supernatural beings, with different 
names but similar or even identical functions, have been recorded in 
the broader region too.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "From а fly to a Bone-Setter: How to Catch a Krsnik? Luka Šešo, Krsnik između mita i zbilje. Kulturnoantropološke strukture jednog tradicijskog vjerovanja.",
pages = "273-279",
volume = "72",
number = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16654"
}
Putnik, N.. (2024). From а fly to a Bone-Setter: How to Catch a Krsnik? Luka Šešo, Krsnik između mita i zbilje. Kulturnoantropološke strukture jednog tradicijskog vjerovanja.. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 72(1), 273-279.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16654
Putnik N. From а fly to a Bone-Setter: How to Catch a Krsnik? Luka Šešo, Krsnik između mita i zbilje. Kulturnoantropološke strukture jednog tradicijskog vjerovanja.. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2024;72(1):273-279.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16654 .
Putnik, Noel, "From а fly to a Bone-Setter: How to Catch a Krsnik? Luka Šešo, Krsnik između mita i zbilje. Kulturnoantropološke strukture jednog tradicijskog vjerovanja." in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 72, no. 1 (2024):273-279,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16654 .

Гласник Етнографског института САНУ 72 (1) / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA 72 (1)

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2024)

TY - GEN
PY - 2024
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16653
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T1 - Гласник Етнографског института САНУ 72 (1) / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA 72 (1)
SP - 1
EP - 282
VL - 72
IS - 1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16653
ER - 
@misc{
year = "2024",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
title = "Гласник Етнографског института САНУ 72 (1) / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA 72 (1)",
pages = "1-282",
volume = "72",
number = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16653"
}
(2024). Гласник Етнографског института САНУ 72 (1) / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA 72 (1). 
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 72(1), 1-282.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16653
Гласник Етнографског института САНУ 72 (1) / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA 72 (1). 2024;72(1):1-282.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16653 .
"Гласник Етнографског института САНУ 72 (1) / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA 72 (1)", 72, no. 1 (2024):1-282,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16653 .

Selective Cu electroplating enabled by surface patterning and enhanced conductivity of carbon fiber reinforced polymers upon air plasma etching

Rafailović, Lidija; Trišović, Tomislav; Stupavská, Monika; Souček, Pavel; Velicsanyi, Peter; Nixon, Sonja; Elbataioui, Adam; Zak, Stanislav; Cordill, Megan J.; Hohenwarter, Anton; Kleber, Christoph; Ráheľ, Jozef

(2024)

TY - JOUR
AU - Rafailović, Lidija
AU - Trišović, Tomislav
AU - Stupavská, Monika
AU - Souček, Pavel
AU - Velicsanyi, Peter
AU - Nixon, Sonja
AU - Elbataioui, Adam
AU - Zak, Stanislav
AU - Cordill, Megan J.
AU - Hohenwarter, Anton
AU - Kleber, Christoph
AU - Ráheľ, Jozef
PY - 2024
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16651
AB - We demonstrate a sustainable post-processing of carbon fiber reinforced epoxy polymer (CFRP) composites by air plasma etching that permits regular electroconductive surface patterning through direct Cu galvanic metallization, in contrast to the untreated composite. Our study reveals a significant property dependence of the composite with respect to the position to the fiber/matrix composite surface and treatment. The enhancement in electrical conductivity was not compromised by the lower structural integrity of the composite, as the embedded carbon fibers remained unaffected by the air plasma etching process. The metallized Cu domains on the composite exhibit good hardness and excellent solderability potential. Thus, the electroconductive surface patterning of the composite, preceding galvanic metallization, facilitates the selective deposition of Cu layer domains. This step by step process, relying on the creation of selective electroconductive areas on the composite by plasma etching, enables galvanic metallization. Consequently, it enhances the potential for multifunctional composite applications. The feasibility of galvanic metallization brings new perspectives in selective metallization of composites by allowing the tailoring of the metal layer thickness, microstructure and selection of the metal.
T2 - Journal of Alloys and Compounds
T1 - Selective Cu electroplating enabled by surface patterning and enhanced conductivity of carbon fiber reinforced polymers upon air plasma etching
SP - 174569
VL - 992
DO - 10.1016/j.jallcom.2024.174569
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16651
ER - 
@article{
author = "Rafailović, Lidija and Trišović, Tomislav and Stupavská, Monika and Souček, Pavel and Velicsanyi, Peter and Nixon, Sonja and Elbataioui, Adam and Zak, Stanislav and Cordill, Megan J. and Hohenwarter, Anton and Kleber, Christoph and Ráheľ, Jozef",
year = "2024",
abstract = "We demonstrate a sustainable post-processing of carbon fiber reinforced epoxy polymer (CFRP) composites by air plasma etching that permits regular electroconductive surface patterning through direct Cu galvanic metallization, in contrast to the untreated composite. Our study reveals a significant property dependence of the composite with respect to the position to the fiber/matrix composite surface and treatment. The enhancement in electrical conductivity was not compromised by the lower structural integrity of the composite, as the embedded carbon fibers remained unaffected by the air plasma etching process. The metallized Cu domains on the composite exhibit good hardness and excellent solderability potential. Thus, the electroconductive surface patterning of the composite, preceding galvanic metallization, facilitates the selective deposition of Cu layer domains. This step by step process, relying on the creation of selective electroconductive areas on the composite by plasma etching, enables galvanic metallization. Consequently, it enhances the potential for multifunctional composite applications. The feasibility of galvanic metallization brings new perspectives in selective metallization of composites by allowing the tailoring of the metal layer thickness, microstructure and selection of the metal.",
journal = "Journal of Alloys and Compounds",
title = "Selective Cu electroplating enabled by surface patterning and enhanced conductivity of carbon fiber reinforced polymers upon air plasma etching",
pages = "174569",
volume = "992",
doi = "10.1016/j.jallcom.2024.174569",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16651"
}
Rafailović, L., Trišović, T., Stupavská, M., Souček, P., Velicsanyi, P., Nixon, S., Elbataioui, A., Zak, S., Cordill, M. J., Hohenwarter, A., Kleber, C.,& Ráheľ, J.. (2024). Selective Cu electroplating enabled by surface patterning and enhanced conductivity of carbon fiber reinforced polymers upon air plasma etching. in Journal of Alloys and Compounds, 992, 174569.
https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2024.174569
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16651
Rafailović L, Trišović T, Stupavská M, Souček P, Velicsanyi P, Nixon S, Elbataioui A, Zak S, Cordill MJ, Hohenwarter A, Kleber C, Ráheľ J. Selective Cu electroplating enabled by surface patterning and enhanced conductivity of carbon fiber reinforced polymers upon air plasma etching. in Journal of Alloys and Compounds. 2024;992:174569.
doi:10.1016/j.jallcom.2024.174569
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16651 .
Rafailović, Lidija, Trišović, Tomislav, Stupavská, Monika, Souček, Pavel, Velicsanyi, Peter, Nixon, Sonja, Elbataioui, Adam, Zak, Stanislav, Cordill, Megan J., Hohenwarter, Anton, Kleber, Christoph, Ráheľ, Jozef, "Selective Cu electroplating enabled by surface patterning and enhanced conductivity of carbon fiber reinforced polymers upon air plasma etching" in Journal of Alloys and Compounds, 992 (2024):174569,
https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2024.174569 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16651 .

Doping Mn Induced Modification on the Crystal Structure, Morphology and Optical Properties of Mechanically Activated SrTiO3 Powders

Živojinović, Jelena; Kosanović, Darko; Blagojević, Vladimir A.; Pavlović, Vera P.; Ćirković, Jovana; Pavlović, Vladimir B.

(Indian Ceramic Society, 2024)

TY - JOUR
AU - Živojinović, Jelena
AU - Kosanović, Darko
AU - Blagojević, Vladimir A.
AU - Pavlović, Vera P.
AU - Ćirković, Jovana
AU - Pavlović, Vladimir B.
PY - 2024
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16647
AB - Mechanically activated strontium titanate (SrTiO3) powders with various manganese dioxide (MnO2) doping levels (1.5, 3 and 6 wt%) were prepared by solid state method. Due to the possibility of manganese ion incorporation in SrTiO3 at Ti4+ and/or Sr2+ sites a detailed analysis of the influence of dopants on the microstructure, morphology and optical properties of perovskite oxide was conducted. The investigation showed that manganese was incorporated into the lattice and surface layers of SrTiO3 particles with the presence of manganese segregation and inhomogeneities. Optical measurements indicated a shift of the absorption edge to higher values of wavelengths where the lowest value of the band gap (3.10 eV) was for the longest activation time (120 min) and the highest weight percentage of dopant (6 wt%). In the case of lower concentration (1.5 wt%), there was a significant relative contribution of the substitution of Sr2+ ions by Mn2+ ions, while the substitution of Ti4+ ions by Mn4+ ions dominated samples with an increased concentration.
PB - Indian Ceramic Society
PB - Taylor & Francis
T2 - Transactions of the Indian Ceramic Society
T2 - Transactions of the Indian Ceramic Society
T1 - Doping Mn Induced Modification on the Crystal Structure, Morphology and Optical Properties of Mechanically Activated SrTiO3 Powders
DO - 10.1080/0371750X.2024.2315956
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16647
ER - 
@article{
author = "Živojinović, Jelena and Kosanović, Darko and Blagojević, Vladimir A. and Pavlović, Vera P. and Ćirković, Jovana and Pavlović, Vladimir B.",
year = "2024",
abstract = "Mechanically activated strontium titanate (SrTiO3) powders with various manganese dioxide (MnO2) doping levels (1.5, 3 and 6 wt%) were prepared by solid state method. Due to the possibility of manganese ion incorporation in SrTiO3 at Ti4+ and/or Sr2+ sites a detailed analysis of the influence of dopants on the microstructure, morphology and optical properties of perovskite oxide was conducted. The investigation showed that manganese was incorporated into the lattice and surface layers of SrTiO3 particles with the presence of manganese segregation and inhomogeneities. Optical measurements indicated a shift of the absorption edge to higher values of wavelengths where the lowest value of the band gap (3.10 eV) was for the longest activation time (120 min) and the highest weight percentage of dopant (6 wt%). In the case of lower concentration (1.5 wt%), there was a significant relative contribution of the substitution of Sr2+ ions by Mn2+ ions, while the substitution of Ti4+ ions by Mn4+ ions dominated samples with an increased concentration.",
publisher = "Indian Ceramic Society, Taylor & Francis",
journal = "Transactions of the Indian Ceramic Society, Transactions of the Indian Ceramic Society",
title = "Doping Mn Induced Modification on the Crystal Structure, Morphology and Optical Properties of Mechanically Activated SrTiO3 Powders",
doi = "10.1080/0371750X.2024.2315956",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16647"
}
Živojinović, J., Kosanović, D., Blagojević, V. A., Pavlović, V. P., Ćirković, J.,& Pavlović, V. B.. (2024). Doping Mn Induced Modification on the Crystal Structure, Morphology and Optical Properties of Mechanically Activated SrTiO3 Powders. in Transactions of the Indian Ceramic Society
Indian Ceramic Society..
https://doi.org/10.1080/0371750X.2024.2315956
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16647
Živojinović J, Kosanović D, Blagojević VA, Pavlović VP, Ćirković J, Pavlović VB. Doping Mn Induced Modification on the Crystal Structure, Morphology and Optical Properties of Mechanically Activated SrTiO3 Powders. in Transactions of the Indian Ceramic Society. 2024;.
doi:10.1080/0371750X.2024.2315956
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16647 .
Živojinović, Jelena, Kosanović, Darko, Blagojević, Vladimir A., Pavlović, Vera P., Ćirković, Jovana, Pavlović, Vladimir B., "Doping Mn Induced Modification on the Crystal Structure, Morphology and Optical Properties of Mechanically Activated SrTiO3 Powders" in Transactions of the Indian Ceramic Society (2024),
https://doi.org/10.1080/0371750X.2024.2315956 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16647 .

Doping Mn Induced Modification on the Crystal Structure, Morphology and Optical Properties of Mechanically Activated SrTiO3 Powders

Živojinović, Jelena; Kosanović, Darko; Blagojević, Vladimir A.; Pavlović, Vera P.; Ćirković, Jovana; Pavlović, Vladimir B.

(Indian Ceramic Society, 2024)

TY - JOUR
AU - Živojinović, Jelena
AU - Kosanović, Darko
AU - Blagojević, Vladimir A.
AU - Pavlović, Vera P.
AU - Ćirković, Jovana
AU - Pavlović, Vladimir B.
PY - 2024
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16646
AB - Mechanically activated strontium titanate (SrTiO3) powders with various manganese dioxide (MnO2) doping levels (1.5, 3 and 6 wt%) were prepared by solid state method. Due to the possibility of manganese ion incorporation in SrTiO3 at Ti4+ and/or Sr2+ sites a detailed analysis of the influence of dopants on the microstructure, morphology and optical properties of perovskite oxide was conducted. The investigation showed that manganese was incorporated into the lattice and surface layers of SrTiO3 particles with the presence of manganese segregation and inhomogeneities. Optical measurements indicated a shift of the absorption edge to higher values of wavelengths where the lowest value of the band gap (3.10 eV) was for the longest activation time (120 min) and the highest weight percentage of dopant (6 wt%). In the case of lower concentration (1.5 wt%), there was a significant relative contribution of the substitution of Sr2+ ions by Mn2+ ions, while the substitution of Ti4+ ions by Mn4+ ions dominated samples with an increased concentration.
PB - Indian Ceramic Society
PB - Taylor & Francis
T2 - Transactions of the Indian Ceramic Society
T2 - Transactions of the Indian Ceramic Society
T1 - Doping Mn Induced Modification on the Crystal Structure, Morphology and Optical Properties of Mechanically Activated SrTiO3 Powders
DO - 10.1080/0371750X.2024.2315956
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16646
ER - 
@article{
author = "Živojinović, Jelena and Kosanović, Darko and Blagojević, Vladimir A. and Pavlović, Vera P. and Ćirković, Jovana and Pavlović, Vladimir B.",
year = "2024",
abstract = "Mechanically activated strontium titanate (SrTiO3) powders with various manganese dioxide (MnO2) doping levels (1.5, 3 and 6 wt%) were prepared by solid state method. Due to the possibility of manganese ion incorporation in SrTiO3 at Ti4+ and/or Sr2+ sites a detailed analysis of the influence of dopants on the microstructure, morphology and optical properties of perovskite oxide was conducted. The investigation showed that manganese was incorporated into the lattice and surface layers of SrTiO3 particles with the presence of manganese segregation and inhomogeneities. Optical measurements indicated a shift of the absorption edge to higher values of wavelengths where the lowest value of the band gap (3.10 eV) was for the longest activation time (120 min) and the highest weight percentage of dopant (6 wt%). In the case of lower concentration (1.5 wt%), there was a significant relative contribution of the substitution of Sr2+ ions by Mn2+ ions, while the substitution of Ti4+ ions by Mn4+ ions dominated samples with an increased concentration.",
publisher = "Indian Ceramic Society, Taylor & Francis",
journal = "Transactions of the Indian Ceramic Society, Transactions of the Indian Ceramic Society",
title = "Doping Mn Induced Modification on the Crystal Structure, Morphology and Optical Properties of Mechanically Activated SrTiO3 Powders",
doi = "10.1080/0371750X.2024.2315956",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16646"
}
Živojinović, J., Kosanović, D., Blagojević, V. A., Pavlović, V. P., Ćirković, J.,& Pavlović, V. B.. (2024). Doping Mn Induced Modification on the Crystal Structure, Morphology and Optical Properties of Mechanically Activated SrTiO3 Powders. in Transactions of the Indian Ceramic Society
Indian Ceramic Society..
https://doi.org/10.1080/0371750X.2024.2315956
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16646
Živojinović J, Kosanović D, Blagojević VA, Pavlović VP, Ćirković J, Pavlović VB. Doping Mn Induced Modification on the Crystal Structure, Morphology and Optical Properties of Mechanically Activated SrTiO3 Powders. in Transactions of the Indian Ceramic Society. 2024;.
doi:10.1080/0371750X.2024.2315956
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16646 .
Živojinović, Jelena, Kosanović, Darko, Blagojević, Vladimir A., Pavlović, Vera P., Ćirković, Jovana, Pavlović, Vladimir B., "Doping Mn Induced Modification on the Crystal Structure, Morphology and Optical Properties of Mechanically Activated SrTiO3 Powders" in Transactions of the Indian Ceramic Society (2024),
https://doi.org/10.1080/0371750X.2024.2315956 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16646 .

A Review of Recent Developments in Biopolymer Nano-Based Drug Delivery Systems with Antioxidative Properties: Insights into the Last Five Years

Stevanović, Magdalena; Filipović, Nenad

(2024)

TY - JOUR
AU - Stevanović, Magdalena
AU - Filipović, Nenad
PY - 2024
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16645
AB - In recent years, biopolymer-based nano-drug delivery systems with antioxidative properties have gained significant attention in the field of pharmaceutical research. These systems offer promising strategies for targeted and controlled drug delivery while also providing antioxidant effects that can mitigate oxidative stress-related diseases. Generally, the healthcare landscape is constantly evolving, necessitating the continual development of innovative therapeutic approaches and drug delivery systems (DDSs). DDSs play a pivotal role in enhancing treatment efficacy, minimizing adverse effects, and optimizing patient compliance. Among these, nanotechnology-driven delivery approaches have garnered significant attention due to their unique properties, such as improved solubility, controlled release, and targeted delivery. Nanomaterials, including nanoparticles, nanocapsules, nanotubes, etc., offer versatile platforms for drug delivery and tissue engineering applications. Additionally, biopolymer-based DDSs hold immense promise, leveraging natural or synthetic biopolymers to encapsulate drugs and enable targeted and controlled release. These systems offer numerous advantages, including biocompatibility, biodegradability, and low immunogenicity. The utilization of polysaccharides, polynucleotides, proteins, and polyesters as biopolymer matrices further enhances the versatility and applicability of DDSs. Moreover, substances with antioxidative properties have emerged as key players in combating oxidative stress-related diseases, offering protection against cellular damage and chronic illnesses. The development of biopolymer-based nanoformulations with antioxidative properties represents a burgeoning research area, with a substantial increase in publications in recent years. This review provides a comprehensive overview of the recent developments within this area over the past five years. It discusses various biopolymer materials, fabrication techniques, stabilizers, factors influencing degradation, and drug release. Additionally, it highlights emerging trends, challenges, and prospects in this rapidly evolving field.
T2 - Pharmaceutics
T1 - A Review of Recent Developments in Biopolymer Nano-Based Drug Delivery Systems with Antioxidative Properties: Insights into the Last Five Years
SP - 670
VL - 16
IS - 5
DO - 10.3390/pharmaceutics16050670
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16645
ER - 
@article{
author = "Stevanović, Magdalena and Filipović, Nenad",
year = "2024",
abstract = "In recent years, biopolymer-based nano-drug delivery systems with antioxidative properties have gained significant attention in the field of pharmaceutical research. These systems offer promising strategies for targeted and controlled drug delivery while also providing antioxidant effects that can mitigate oxidative stress-related diseases. Generally, the healthcare landscape is constantly evolving, necessitating the continual development of innovative therapeutic approaches and drug delivery systems (DDSs). DDSs play a pivotal role in enhancing treatment efficacy, minimizing adverse effects, and optimizing patient compliance. Among these, nanotechnology-driven delivery approaches have garnered significant attention due to their unique properties, such as improved solubility, controlled release, and targeted delivery. Nanomaterials, including nanoparticles, nanocapsules, nanotubes, etc., offer versatile platforms for drug delivery and tissue engineering applications. Additionally, biopolymer-based DDSs hold immense promise, leveraging natural or synthetic biopolymers to encapsulate drugs and enable targeted and controlled release. These systems offer numerous advantages, including biocompatibility, biodegradability, and low immunogenicity. The utilization of polysaccharides, polynucleotides, proteins, and polyesters as biopolymer matrices further enhances the versatility and applicability of DDSs. Moreover, substances with antioxidative properties have emerged as key players in combating oxidative stress-related diseases, offering protection against cellular damage and chronic illnesses. The development of biopolymer-based nanoformulations with antioxidative properties represents a burgeoning research area, with a substantial increase in publications in recent years. This review provides a comprehensive overview of the recent developments within this area over the past five years. It discusses various biopolymer materials, fabrication techniques, stabilizers, factors influencing degradation, and drug release. Additionally, it highlights emerging trends, challenges, and prospects in this rapidly evolving field.",
journal = "Pharmaceutics",
title = "A Review of Recent Developments in Biopolymer Nano-Based Drug Delivery Systems with Antioxidative Properties: Insights into the Last Five Years",
pages = "670",
volume = "16",
number = "5",
doi = "10.3390/pharmaceutics16050670",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16645"
}
Stevanović, M.,& Filipović, N.. (2024). A Review of Recent Developments in Biopolymer Nano-Based Drug Delivery Systems with Antioxidative Properties: Insights into the Last Five Years. in Pharmaceutics, 16(5), 670.
https://doi.org/10.3390/pharmaceutics16050670
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16645
Stevanović M, Filipović N. A Review of Recent Developments in Biopolymer Nano-Based Drug Delivery Systems with Antioxidative Properties: Insights into the Last Five Years. in Pharmaceutics. 2024;16(5):670.
doi:10.3390/pharmaceutics16050670
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16645 .
Stevanović, Magdalena, Filipović, Nenad, "A Review of Recent Developments in Biopolymer Nano-Based Drug Delivery Systems with Antioxidative Properties: Insights into the Last Five Years" in Pharmaceutics, 16, no. 5 (2024):670,
https://doi.org/10.3390/pharmaceutics16050670 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16645 .

Dielectric and magnetic response of mechanically activated Mn-doped SrTiO3 ceramics

Živojinović, Jelena; Kosanović, Darko; Blagojević, Vladimir A.; Peleš Tadić, Adriana; Pavlović, Vera P.; Tadić, N.

(Elsevier BV, 2024)

TY - JOUR
AU - Živojinović, Jelena
AU - Kosanović, Darko
AU - Blagojević, Vladimir A.
AU - Peleš Tadić, Adriana
AU - Pavlović, Vera P.
AU - Tadić, N.
PY - 2024
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16644
AB - This research was focused on the influence of manganese (Mn) incorporation at Sr and/or Ti sites on the microstructure, relative dielectric permittivity and specific magnetization of strontium titanate (SrTiO3) ceramics. A solid-state method was used for the preparation of mechanically activated (10, 30 and 120 min) Mn-doped SrTiO3 ceramics with various manganese dioxide (MnO2) weight percentages (1.5, 3 and 6 wt%). Rietveld's analysis showed that the mean crystallite size in doped-activated SrTiO3 ceramics is smaller than in undoped ceramics, which is a consequence of additional crystal structure distortion due to ion substitution. Changes in the Raman spectra indicated dopant incorporation in the SrTiO3 lattice. The microstructural analysis pointed out a decrease in the mean grain size with increasing dopant concentration and time of activation. The highest values of permittivity and magnetization were observed for Mn-doped SrTiO3 ceramic mechanically activated for 120 min. Based on all the above, the optimal electrical and magnetic properties of SrTiO3 ceramics can be achieved by the appropriate choice of mechanical activation time and dopant concentration.
PB - Elsevier BV
T2 - Ceramics International
T1 - Dielectric and magnetic response of mechanically activated Mn-doped SrTiO3 ceramics
DO - 10.1016/j.ceramint.2024.05.487
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16644
ER - 
@article{
author = "Živojinović, Jelena and Kosanović, Darko and Blagojević, Vladimir A. and Peleš Tadić, Adriana and Pavlović, Vera P. and Tadić, N.",
year = "2024",
abstract = "This research was focused on the influence of manganese (Mn) incorporation at Sr and/or Ti sites on the microstructure, relative dielectric permittivity and specific magnetization of strontium titanate (SrTiO3) ceramics. A solid-state method was used for the preparation of mechanically activated (10, 30 and 120 min) Mn-doped SrTiO3 ceramics with various manganese dioxide (MnO2) weight percentages (1.5, 3 and 6 wt%). Rietveld's analysis showed that the mean crystallite size in doped-activated SrTiO3 ceramics is smaller than in undoped ceramics, which is a consequence of additional crystal structure distortion due to ion substitution. Changes in the Raman spectra indicated dopant incorporation in the SrTiO3 lattice. The microstructural analysis pointed out a decrease in the mean grain size with increasing dopant concentration and time of activation. The highest values of permittivity and magnetization were observed for Mn-doped SrTiO3 ceramic mechanically activated for 120 min. Based on all the above, the optimal electrical and magnetic properties of SrTiO3 ceramics can be achieved by the appropriate choice of mechanical activation time and dopant concentration.",
publisher = "Elsevier BV",
journal = "Ceramics International",
title = "Dielectric and magnetic response of mechanically activated Mn-doped SrTiO3 ceramics",
doi = "10.1016/j.ceramint.2024.05.487",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16644"
}
Živojinović, J., Kosanović, D., Blagojević, V. A., Peleš Tadić, A., Pavlović, V. P.,& Tadić, N.. (2024). Dielectric and magnetic response of mechanically activated Mn-doped SrTiO3 ceramics. in Ceramics International
Elsevier BV..
https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2024.05.487
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16644
Živojinović J, Kosanović D, Blagojević VA, Peleš Tadić A, Pavlović VP, Tadić N. Dielectric and magnetic response of mechanically activated Mn-doped SrTiO3 ceramics. in Ceramics International. 2024;.
doi:10.1016/j.ceramint.2024.05.487
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16644 .
Živojinović, Jelena, Kosanović, Darko, Blagojević, Vladimir A., Peleš Tadić, Adriana, Pavlović, Vera P., Tadić, N., "Dielectric and magnetic response of mechanically activated Mn-doped SrTiO3 ceramics" in Ceramics International (2024),
https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2024.05.487 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16644 .

Dielectric and magnetic response of mechanically activated Mn-doped SrTiO3 ceramics

Živojinović, Jelena; Kosanović, Darko; Blagojević, Vladimir A.; Peleš Tadić, Adriana; Pavlović, Vera P.; Tadić, N.

(Elsevier BV, 2024)

TY - JOUR
AU - Živojinović, Jelena
AU - Kosanović, Darko
AU - Blagojević, Vladimir A.
AU - Peleš Tadić, Adriana
AU - Pavlović, Vera P.
AU - Tadić, N.
PY - 2024
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16643
AB - This research was focused on the influence of manganese (Mn) incorporation at Sr and/or Ti sites on the microstructure, relative dielectric permittivity and specific magnetization of strontium titanate (SrTiO3) ceramics. A solid-state method was used for the preparation of mechanically activated (10, 30 and 120 min) Mn-doped SrTiO3 ceramics with various manganese dioxide (MnO2) weight percentages (1.5, 3 and 6 wt%). Rietveld's analysis showed that the mean crystallite size in doped-activated SrTiO3 ceramics is smaller than in undoped ceramics, which is a consequence of additional crystal structure distortion due to ion substitution. Changes in the Raman spectra indicated dopant incorporation in the SrTiO3 lattice. The microstructural analysis pointed out a decrease in the mean grain size with increasing dopant concentration and time of activation. The highest values of permittivity and magnetization were observed for Mn-doped SrTiO3 ceramic mechanically activated for 120 min. Based on all the above, the optimal electrical and magnetic properties of SrTiO3 ceramics can be achieved by the appropriate choice of mechanical activation time and dopant concentration.
PB - Elsevier BV
T2 - Ceramics International
T1 - Dielectric and magnetic response of mechanically activated Mn-doped SrTiO3 ceramics
DO - 10.1016/j.ceramint.2024.05.487
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16643
ER - 
@article{
author = "Živojinović, Jelena and Kosanović, Darko and Blagojević, Vladimir A. and Peleš Tadić, Adriana and Pavlović, Vera P. and Tadić, N.",
year = "2024",
abstract = "This research was focused on the influence of manganese (Mn) incorporation at Sr and/or Ti sites on the microstructure, relative dielectric permittivity and specific magnetization of strontium titanate (SrTiO3) ceramics. A solid-state method was used for the preparation of mechanically activated (10, 30 and 120 min) Mn-doped SrTiO3 ceramics with various manganese dioxide (MnO2) weight percentages (1.5, 3 and 6 wt%). Rietveld's analysis showed that the mean crystallite size in doped-activated SrTiO3 ceramics is smaller than in undoped ceramics, which is a consequence of additional crystal structure distortion due to ion substitution. Changes in the Raman spectra indicated dopant incorporation in the SrTiO3 lattice. The microstructural analysis pointed out a decrease in the mean grain size with increasing dopant concentration and time of activation. The highest values of permittivity and magnetization were observed for Mn-doped SrTiO3 ceramic mechanically activated for 120 min. Based on all the above, the optimal electrical and magnetic properties of SrTiO3 ceramics can be achieved by the appropriate choice of mechanical activation time and dopant concentration.",
publisher = "Elsevier BV",
journal = "Ceramics International",
title = "Dielectric and magnetic response of mechanically activated Mn-doped SrTiO3 ceramics",
doi = "10.1016/j.ceramint.2024.05.487",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16643"
}
Živojinović, J., Kosanović, D., Blagojević, V. A., Peleš Tadić, A., Pavlović, V. P.,& Tadić, N.. (2024). Dielectric and magnetic response of mechanically activated Mn-doped SrTiO3 ceramics. in Ceramics International
Elsevier BV..
https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2024.05.487
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16643
Živojinović J, Kosanović D, Blagojević VA, Peleš Tadić A, Pavlović VP, Tadić N. Dielectric and magnetic response of mechanically activated Mn-doped SrTiO3 ceramics. in Ceramics International. 2024;.
doi:10.1016/j.ceramint.2024.05.487
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16643 .
Živojinović, Jelena, Kosanović, Darko, Blagojević, Vladimir A., Peleš Tadić, Adriana, Pavlović, Vera P., Tadić, N., "Dielectric and magnetic response of mechanically activated Mn-doped SrTiO3 ceramics" in Ceramics International (2024),
https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2024.05.487 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16643 .

Integer Codes Correcting Single Adjacent Transposition Errors

Radonjić, Aleksandar; Das, Pankaj Kumar; Pokhrel, Nabin Kumar

(2024)

TY - JOUR
AU - Radonjić, Aleksandar
AU - Das, Pankaj Kumar
AU - Pokhrel, Nabin Kumar
PY - 2024
UR - https://ieeexplore.ieee.org/document/10476587
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16564
AB - One of the most common channel errors in molecular communication systems is a single adjacent transposition (SAT) error. It happens both due to molecular noise and due to the diffusive movement of molecules when some of them reach the receiver faster than others. In this paper, we propose a simple solution to this problem based on integer codes that can correct SAT errors. The proposed codes are less complex and more rate-efficient than existing codes of similar properties. In addition, the proposed codes use integer and lookup table operations, which makes them suitable for implementation on nano-controllers that will be embedded in future nano-implants.
T2 - IEEE Communications Letters
T2 - IEEE Communications Letters
T1 - Integer Codes Correcting Single Adjacent Transposition Errors
DO - 10.1109/LCOMM.2024.3379493
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16564
ER - 
@article{
author = "Radonjić, Aleksandar and Das, Pankaj Kumar and Pokhrel, Nabin Kumar",
year = "2024",
abstract = "One of the most common channel errors in molecular communication systems is a single adjacent transposition (SAT) error. It happens both due to molecular noise and due to the diffusive movement of molecules when some of them reach the receiver faster than others. In this paper, we propose a simple solution to this problem based on integer codes that can correct SAT errors. The proposed codes are less complex and more rate-efficient than existing codes of similar properties. In addition, the proposed codes use integer and lookup table operations, which makes them suitable for implementation on nano-controllers that will be embedded in future nano-implants.",
journal = "IEEE Communications Letters, IEEE Communications Letters",
title = "Integer Codes Correcting Single Adjacent Transposition Errors",
doi = "10.1109/LCOMM.2024.3379493",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16564"
}
Radonjić, A., Das, P. K.,& Pokhrel, N. K.. (2024). Integer Codes Correcting Single Adjacent Transposition Errors. in IEEE Communications Letters.
https://doi.org/10.1109/LCOMM.2024.3379493
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16564
Radonjić A, Das PK, Pokhrel NK. Integer Codes Correcting Single Adjacent Transposition Errors. in IEEE Communications Letters. 2024;.
doi:10.1109/LCOMM.2024.3379493
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16564 .
Radonjić, Aleksandar, Das, Pankaj Kumar, Pokhrel, Nabin Kumar, "Integer Codes Correcting Single Adjacent Transposition Errors" in IEEE Communications Letters (2024),
https://doi.org/10.1109/LCOMM.2024.3379493 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16564 .

Modified Titanium Surface with Nano Amorphous Calcium Phosphate@Chitosan Oligolactate as Ion Loading Platform with Multifunctional Properties for Potential Biomedical Application

Pantović Pavlović, Marijana; Ignjatović, Nenad; Gudić, Senka; Vrsalović, Ladislav; Božić, Katarina Đ.; Popović, Marko E.; Pavlović, Miroslav M.

(2024)

TY - JOUR
AU - Pantović Pavlović, Marijana
AU - Ignjatović, Nenad
AU - Gudić, Senka
AU - Vrsalović, Ladislav
AU - Božić, Katarina Đ.
AU - Popović, Marko E.
AU - Pavlović, Miroslav M.
PY - 2024
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/16572
AB - Titanium (Ti) is widely used in medical and dental implants. Calcium phosphate (CPs) coatings enhance Ti implants’ osteoinductive properties, and additives further improve these coatings. Recently, a nano amorphous calcium phosphate (nACP) coating decorated with chitosan oligolactate (ChOL) and selenium (Se) showed immunomodulatory effects. This study investigates the surface morphology, composition, bioactivity, mechanical properties, and Se-release mechanism of the nACP@ChOL-Se hybrid coating on Ti substrates. Amorphous calcium phosphate (ACP) was synthesized, and the nACP@ChOL-Se hybrid coating was deposited on Ti substrates using in situ anaphoretic deposition. Physico-chemical characterization was used to analyze the surface of the coating (scanning electron microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD), and Fourier Transform Infrared Spectroscopy). The distribution of Se within the coating was examined with energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS). Bioactivity was evaluated in simulated body fluid (SBF), and adhesion was tested using a scratch test method. In vitro testing determined the release mechanism of Se. SEM images illustrated the surface morphology, while AFM provided a detailed analysis of surface roughness. XRD analysis revealed structural and phase composition, and EDS confirmed Se distribution within the coating. The coating exhibited bioactivity in SBF and showed good adhesion according to the scratch test. In vitro testing uncovered the release mechanism of Se from the coating. This study successfully characterized the surface morphology, composition, bioactivity, and Se-release mechanism of the nACP@ChOL-Se hybrid coating on Ti substrates, offering insights for developing immunomodulatory coatings for medical and dental applications.
T2 - Annals of Biomedical Engineering
T1 - Modified Titanium Surface with Nano Amorphous Calcium Phosphate@Chitosan Oligolactate as Ion Loading Platform with Multifunctional Properties for Potential Biomedical Application
DO - 10.1007/s10439-024-03521-0
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16572
ER - 
@article{
author = "Pantović Pavlović, Marijana and Ignjatović, Nenad and Gudić, Senka and Vrsalović, Ladislav and Božić, Katarina Đ. and Popović, Marko E. and Pavlović, Miroslav M.",
year = "2024",
abstract = "Titanium (Ti) is widely used in medical and dental implants. Calcium phosphate (CPs) coatings enhance Ti implants’ osteoinductive properties, and additives further improve these coatings. Recently, a nano amorphous calcium phosphate (nACP) coating decorated with chitosan oligolactate (ChOL) and selenium (Se) showed immunomodulatory effects. This study investigates the surface morphology, composition, bioactivity, mechanical properties, and Se-release mechanism of the nACP@ChOL-Se hybrid coating on Ti substrates. Amorphous calcium phosphate (ACP) was synthesized, and the nACP@ChOL-Se hybrid coating was deposited on Ti substrates using in situ anaphoretic deposition. Physico-chemical characterization was used to analyze the surface of the coating (scanning electron microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD), and Fourier Transform Infrared Spectroscopy). The distribution of Se within the coating was examined with energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS). Bioactivity was evaluated in simulated body fluid (SBF), and adhesion was tested using a scratch test method. In vitro testing determined the release mechanism of Se. SEM images illustrated the surface morphology, while AFM provided a detailed analysis of surface roughness. XRD analysis revealed structural and phase composition, and EDS confirmed Se distribution within the coating. The coating exhibited bioactivity in SBF and showed good adhesion according to the scratch test. In vitro testing uncovered the release mechanism of Se from the coating. This study successfully characterized the surface morphology, composition, bioactivity, and Se-release mechanism of the nACP@ChOL-Se hybrid coating on Ti substrates, offering insights for developing immunomodulatory coatings for medical and dental applications.",
journal = "Annals of Biomedical Engineering",
title = "Modified Titanium Surface with Nano Amorphous Calcium Phosphate@Chitosan Oligolactate as Ion Loading Platform with Multifunctional Properties for Potential Biomedical Application",
doi = "10.1007/s10439-024-03521-0",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16572"
}
Pantović Pavlović, M., Ignjatović, N., Gudić, S., Vrsalović, L., Božić, K. Đ., Popović, M. E.,& Pavlović, M. M.. (2024). Modified Titanium Surface with Nano Amorphous Calcium Phosphate@Chitosan Oligolactate as Ion Loading Platform with Multifunctional Properties for Potential Biomedical Application. in Annals of Biomedical Engineering.
https://doi.org/10.1007/s10439-024-03521-0
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16572
Pantović Pavlović M, Ignjatović N, Gudić S, Vrsalović L, Božić KĐ, Popović ME, Pavlović MM. Modified Titanium Surface with Nano Amorphous Calcium Phosphate@Chitosan Oligolactate as Ion Loading Platform with Multifunctional Properties for Potential Biomedical Application. in Annals of Biomedical Engineering. 2024;.
doi:10.1007/s10439-024-03521-0
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16572 .
Pantović Pavlović, Marijana, Ignjatović, Nenad, Gudić, Senka, Vrsalović, Ladislav, Božić, Katarina Đ., Popović, Marko E., Pavlović, Miroslav M., "Modified Titanium Surface with Nano Amorphous Calcium Phosphate@Chitosan Oligolactate as Ion Loading Platform with Multifunctional Properties for Potential Biomedical Application" in Annals of Biomedical Engineering (2024),
https://doi.org/10.1007/s10439-024-03521-0 .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_16572 .