Projekat 2157: Tradicionalna kultura Srba – sistemi predstava, obreda i socijalnih institucija, Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije

Link to this page

Projekat 2157: Tradicionalna kultura Srba – sistemi predstava, obreda i socijalnih institucija, Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije

Authors

Publications

Култура у трансформацији / Culture in Transformation

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2007)

TY - BOOK
PY - 2007
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8755
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T1 - Култура у трансформацији / Culture in Transformation
SP - 1
EP - 235
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8755
ER - 
@book{
year = "2007",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
title = "Култура у трансформацији / Culture in Transformation",
pages = "1-235",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8755"
}
(2007). Култура у трансформацији / Culture in Transformation. 
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 1-235.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8755
Култура у трансформацији / Culture in Transformation. 2007;:1-235.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8755 .
"Култура у трансформацији / Culture in Transformation" (2007):1-235,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8755 .

Промене у годишњим обичајима у подавалским селима

Ивановић-Баришић, Милина

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2007)

TY - CHAP
AU - Ивановић-Баришић, Милина
PY - 2007
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8755
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8761
AB - У раду се износе резултати истраживања промена у
прослављању годишњих обичаја у подавалским селима
Бели Поток, Пиносава и Зуце, у другој половини 20. века.
Истраживање је обављено у периоду 2000-2004. године.
AB - The research on annual customs
undertaken during 2000-2004 has shown that the
2 nd half of the 20 th century witnessed massive
changes in the content of celebration, implying
therefore the changes in the customary practice.
In the 1950’s and for a large part, 19060’s,
customs and rituals performed belong to the
inherited traditional ritual practice. After these
two period, the changes appear more clearly, but
not of the same intensity. Within holidays of a lesser importance, these changes are
more profound: the ritual practice got easily and faster transformed, especially
among so called church holidays. Among the holidays held by the people as having
more importance, in spite of certain alterations, the kept ritual practice appears
more solid and meaningful. The social changes in the period have influenced
adaptations and alterations in celebrations, especially the process of modernization
and industrialization, as well as fast urbanization of the rural areas. Furthermore, the
alterations were influenced by the government prohibitions of certain holidays,
atheism, secularization, and recently, a revitalization of the religion at the end of
1980’s and 1900’s.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Култура у трансформацији / Culture in Transformation
T1 - Промене у годишњим обичајима у подавалским селима
T1 - Changes in Annual Customs in the Villages Underneath the Avala Mountain
SP - 215
EP - 235
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8761
ER - 
@inbook{
author = "Ивановић-Баришић, Милина",
year = "2007",
abstract = "У раду се износе резултати истраживања промена у
прослављању годишњих обичаја у подавалским селима
Бели Поток, Пиносава и Зуце, у другој половини 20. века.
Истраживање је обављено у периоду 2000-2004. године., The research on annual customs
undertaken during 2000-2004 has shown that the
2 nd half of the 20 th century witnessed massive
changes in the content of celebration, implying
therefore the changes in the customary practice.
In the 1950’s and for a large part, 19060’s,
customs and rituals performed belong to the
inherited traditional ritual practice. After these
two period, the changes appear more clearly, but
not of the same intensity. Within holidays of a lesser importance, these changes are
more profound: the ritual practice got easily and faster transformed, especially
among so called church holidays. Among the holidays held by the people as having
more importance, in spite of certain alterations, the kept ritual practice appears
more solid and meaningful. The social changes in the period have influenced
adaptations and alterations in celebrations, especially the process of modernization
and industrialization, as well as fast urbanization of the rural areas. Furthermore, the
alterations were influenced by the government prohibitions of certain holidays,
atheism, secularization, and recently, a revitalization of the religion at the end of
1980’s and 1900’s.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Култура у трансформацији / Culture in Transformation",
booktitle = "Промене у годишњим обичајима у подавалским селима, Changes in Annual Customs in the Villages Underneath the Avala Mountain",
pages = "215-235",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8761"
}
Ивановић-Баришић, М.. (2007). Промене у годишњим обичајима у подавалским селима. in Култура у трансформацији / Culture in Transformation
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 215-235.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8761
Ивановић-Баришић М. Промене у годишњим обичајима у подавалским селима. in Култура у трансформацији / Culture in Transformation. 2007;:215-235.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8761 .
Ивановић-Баришић, Милина, "Промене у годишњим обичајима у подавалским селима" in Култура у трансформацији / Culture in Transformation (2007):215-235,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8761 .

Резултати истраживања обреда литија: допунски осврт

Тодоровић, Ивица

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2007)

TY - CHAP
AU - Тодоровић, Ивица
PY - 2007
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8755
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8762
AB - У раду се, у најосновнијим цртама, представљају финални
резултати истраживања ритуала литијског опхода,
спровођених током претходних година у областима српског
етничког простора. Консултована је целокупна доступна
литература о ритуалу литија, а највећи део теренских
истраживања остварен је на подручју источне сврљишке
културне зоне (обрађено је свих 19 села), с тим да су
истраживањима обухваћене и друге области, у циљу
комплетирања опште представе. На овом месту се
издвајају они резултати и закључци који имају посебан
значај за проучавање овог феномена и указују на извесне
до сада непознате специфичности. Нагласак је стављен на
сагледавање неких од најинтригантнијих и најзначајнијих
импликација проистеклих из истраживања, међу којима су
издвојене оне које су везане за концепт синхронијске
комуникације и универзалне структуре мишљења.
AB - The paper discusses several important
and interesting aspects of the Serbian ritual of
religious procession; the ritual is one of the
main, especially elaborated and of the central
importance in Serbian folk religion. During an
extensive fieldwork, we were able to discover
many unknown facts that pointed out to a
presence of complex models and mythological
images within the religious procession. This, in
fact, influenced a construction of a specific methodological key, which
corresponded to the complexity of the problem, based on multi-dimensional
structural-semantic analytical approach (see my monograph Ritual of the Mind) and
certain types of mind experiments, when allowed.
In the first part of the paper, we present a brief summary of the previously
done research, while the second part of the paper covers unusual implications
streaming from the results, which also point out to new possibilities for research
and new perspectives. The implications of the special importance encompass
concepts of synchronic communication and universal structure of thought, created
with an aim to summarize and analyze specific features and conclusions connected
directly with the research of religious ritual processions. That is, in the context of
the paper’s conclusion – the appropriate research and discussion – the religious
procession ( whose paradigmatic possibilities are expressed in the eastern Svrljig
area) appears as a special expression of basic principles of the universal structure of
thought/mind, reflected in a series of cultural phenomena (which are synchronically
posted and knitted into wider and more complex systems), starting from linguistic
and logical models to mythical-ritual systems.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Култура у трансформацији / Culture in Transformation
T1 - Резултати истраживања обреда литија: допунски осврт
T1 - Religious Processions: Additional Results
SP - 189
EP - 213
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8762
ER - 
@inbook{
author = "Тодоровић, Ивица",
year = "2007",
abstract = "У раду се, у најосновнијим цртама, представљају финални
резултати истраживања ритуала литијског опхода,
спровођених током претходних година у областима српског
етничког простора. Консултована је целокупна доступна
литература о ритуалу литија, а највећи део теренских
истраживања остварен је на подручју источне сврљишке
културне зоне (обрађено је свих 19 села), с тим да су
истраживањима обухваћене и друге области, у циљу
комплетирања опште представе. На овом месту се
издвајају они резултати и закључци који имају посебан
значај за проучавање овог феномена и указују на извесне
до сада непознате специфичности. Нагласак је стављен на
сагледавање неких од најинтригантнијих и најзначајнијих
импликација проистеклих из истраживања, међу којима су
издвојене оне које су везане за концепт синхронијске
комуникације и универзалне структуре мишљења., The paper discusses several important
and interesting aspects of the Serbian ritual of
religious procession; the ritual is one of the
main, especially elaborated and of the central
importance in Serbian folk religion. During an
extensive fieldwork, we were able to discover
many unknown facts that pointed out to a
presence of complex models and mythological
images within the religious procession. This, in
fact, influenced a construction of a specific methodological key, which
corresponded to the complexity of the problem, based on multi-dimensional
structural-semantic analytical approach (see my monograph Ritual of the Mind) and
certain types of mind experiments, when allowed.
In the first part of the paper, we present a brief summary of the previously
done research, while the second part of the paper covers unusual implications
streaming from the results, which also point out to new possibilities for research
and new perspectives. The implications of the special importance encompass
concepts of synchronic communication and universal structure of thought, created
with an aim to summarize and analyze specific features and conclusions connected
directly with the research of religious ritual processions. That is, in the context of
the paper’s conclusion – the appropriate research and discussion – the religious
procession ( whose paradigmatic possibilities are expressed in the eastern Svrljig
area) appears as a special expression of basic principles of the universal structure of
thought/mind, reflected in a series of cultural phenomena (which are synchronically
posted and knitted into wider and more complex systems), starting from linguistic
and logical models to mythical-ritual systems.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Култура у трансформацији / Culture in Transformation",
booktitle = "Резултати истраживања обреда литија: допунски осврт, Religious Processions: Additional Results",
pages = "189-213",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8762"
}
Тодоровић, И.. (2007). Резултати истраживања обреда литија: допунски осврт. in Култура у трансформацији / Culture in Transformation
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 189-213.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8762
Тодоровић И. Резултати истраживања обреда литија: допунски осврт. in Култура у трансформацији / Culture in Transformation. 2007;:189-213.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8762 .
Тодоровић, Ивица, "Резултати истраживања обреда литија: допунски осврт" in Култура у трансформацији / Culture in Transformation (2007):189-213,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8762 .

Међунационални односи: Срби у Батањи

Павловић, Мирјана

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2007)

TY - CHAP
AU - Павловић, Мирјана
PY - 2007
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8755
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8764
AB - Међунационални односи између српске мањинске
заједнице у Батањи и већинског мађарског становништва, с
једне стране, као и две мањинске заједнице – српске и
румунске, с друге стране, разматрају се у раду на јавном и
приватном нивоу, као и на личном и колективном плану.
AB - This paper deals with international relations
between the Serbian minority community and the
Hungarian majority in Battonya, and in addition, the
relations between the two minority groups – Serbs and
Romanians, from historical perspective, with a special
emphasis on the attitudes of the Serbian minority. Various
levels and types of the inter-relations among these
communities are being assessed and analyzed – on public,
private, individual and collective level. Moreover, the
paper discusses the most important factors that have influenced the creation of
ethnic boundaries between the Serbs and Hungarians and Romanians on the other
side.
The analysis shows that the inter-relations between the Serbs and
Hungarians have gone through different stages: from a total separation before WW
II, following their institutional cooperation later, to harmonious and deeper personal
relations of the members at present. On the other hand, the inter-relations of the
Serbs and Romanians, during the whole period, were marked by a mutual tolerance
and ethnic boundary flexibility, though recently, there has been some degree of
separation between the two.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Култура у трансформацији / Culture in Transformation
T1 - Међунационални односи: Срби у Батањи
T1 - International Relations: Serbs in Battonya
SP - 135
EP - 150
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8764
ER - 
@inbook{
author = "Павловић, Мирјана",
year = "2007",
abstract = "Међунационални односи између српске мањинске
заједнице у Батањи и већинског мађарског становништва, с
једне стране, као и две мањинске заједнице – српске и
румунске, с друге стране, разматрају се у раду на јавном и
приватном нивоу, као и на личном и колективном плану., This paper deals with international relations
between the Serbian minority community and the
Hungarian majority in Battonya, and in addition, the
relations between the two minority groups – Serbs and
Romanians, from historical perspective, with a special
emphasis on the attitudes of the Serbian minority. Various
levels and types of the inter-relations among these
communities are being assessed and analyzed – on public,
private, individual and collective level. Moreover, the
paper discusses the most important factors that have influenced the creation of
ethnic boundaries between the Serbs and Hungarians and Romanians on the other
side.
The analysis shows that the inter-relations between the Serbs and
Hungarians have gone through different stages: from a total separation before WW
II, following their institutional cooperation later, to harmonious and deeper personal
relations of the members at present. On the other hand, the inter-relations of the
Serbs and Romanians, during the whole period, were marked by a mutual tolerance
and ethnic boundary flexibility, though recently, there has been some degree of
separation between the two.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Култура у трансформацији / Culture in Transformation",
booktitle = "Међунационални односи: Срби у Батањи, International Relations: Serbs in Battonya",
pages = "135-150",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8764"
}
Павловић, М.. (2007). Међунационални односи: Срби у Батањи. in Култура у трансформацији / Culture in Transformation
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 135-150.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8764
Павловић М. Међунационални односи: Срби у Батањи. in Култура у трансформацији / Culture in Transformation. 2007;:135-150.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8764 .
Павловић, Мирјана, "Међунационални односи: Срби у Батањи" in Култура у трансформацији / Culture in Transformation (2007):135-150,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8764 .

Етнички идентитет Срба у Мађарској: резултати истраживања

Прелић, Младена

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2007)

TY - CHAP
AU - Прелић, Младена
PY - 2007
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8755
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8766
AB - У раду су презентирани резултати истраживања етничког
идентитета српске националне мањине у Мађарској. Појму
идентитета, односно етничког идентитета, у овом истражи-
вању приступа се као појму који се не односи на објективно
стање, него на субјективан симболички процес разграничавања „нас“ и „других“. Приступ такође подразумева и схватање етничког идентитета као историчног и контекстуалног.
Идентитет се посматра на два нивоа – на нивоу свести
актера и на нивоу манифестног симболичког процеса.
Истраживање узима у обзир и контекст окружујућег
мађарског друштва, за који је пре свега карактеристичан
процес транзиције.
AB - In this paper I present results from a
research on ethnic identity of the Serbian national
minority in Hungary, at the end of 20th and
beginning of the 21st century. I approach the term
“identity” that is, an ethnic identity, from a
subjective symbolic separation on “us” and “others”,
regardless of the possible objective state of affairs.
This approach also takes an ethnic identity as a
historical and contextual issue. An identity is being
discussed in twofold way: at the mind level of the participants and at the level of
expressed symbolic process. The research also covers the surrounding Hungarian
society, characterized by a process of transition.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Култура у трансформацији / Culture in Transformation
T1 - Етнички идентитет Срба у Мађарској: резултати истраживања
T1 - Ethnic Identity of the Serbs in Hungary: Research Results
SP - 103
EP - 117
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8766
ER - 
@inbook{
author = "Прелић, Младена",
year = "2007",
abstract = "У раду су презентирани резултати истраживања етничког
идентитета српске националне мањине у Мађарској. Појму
идентитета, односно етничког идентитета, у овом истражи-
вању приступа се као појму који се не односи на објективно
стање, него на субјективан симболички процес разграничавања „нас“ и „других“. Приступ такође подразумева и схватање етничког идентитета као историчног и контекстуалног.
Идентитет се посматра на два нивоа – на нивоу свести
актера и на нивоу манифестног симболичког процеса.
Истраживање узима у обзир и контекст окружујућег
мађарског друштва, за који је пре свега карактеристичан
процес транзиције., In this paper I present results from a
research on ethnic identity of the Serbian national
minority in Hungary, at the end of 20th and
beginning of the 21st century. I approach the term
“identity” that is, an ethnic identity, from a
subjective symbolic separation on “us” and “others”,
regardless of the possible objective state of affairs.
This approach also takes an ethnic identity as a
historical and contextual issue. An identity is being
discussed in twofold way: at the mind level of the participants and at the level of
expressed symbolic process. The research also covers the surrounding Hungarian
society, characterized by a process of transition.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Култура у трансформацији / Culture in Transformation",
booktitle = "Етнички идентитет Срба у Мађарској: резултати истраживања, Ethnic Identity of the Serbs in Hungary: Research Results",
pages = "103-117",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8766"
}
Прелић, М.. (2007). Етнички идентитет Срба у Мађарској: резултати истраживања. in Култура у трансформацији / Culture in Transformation
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 103-117.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8766
Прелић М. Етнички идентитет Срба у Мађарској: резултати истраживања. in Култура у трансформацији / Culture in Transformation. 2007;:103-117.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8766 .
Прелић, Младена, "Етнички идентитет Срба у Мађарској: резултати истраживања" in Култура у трансформацији / Culture in Transformation (2007):103-117,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8766 .

Ко кога наслеђује? – врањски крај у другој половини двадесетог века

Ђорђевић, Јадранка

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2007)

TY - CHAP
AU - Ђорђевић, Јадранка
PY - 2007
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8755
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8758
AB - У раду се говори о регулисању наследних односа у
врањском крају, у социјалистичком и постсоцијалистичком
времену. Истраживање је конципирано тако да се
паралелно посматрају и анализирају обичајно право и
државноправни систем. Однос између обичајног права и
легислатуре посматран је на нивоу праксе и то са намером
да се установе и објасне не само разлози већ и последице
њихове упоредне примене приликом наслеђивања
материјалних покретних и непокретних добара.
AB - This paper covers regulations and
practice in inheritance matters in the area of
Vranje during the socialist and post-socialist
period. The research covered and analyzed
customary law and the state regulative on
inheritance. It is concluded that the inheritance
matters in the area are based on the customary
law: females do not inherit property if they have
male siblings. They are entitled to dowry instead, mostly mobile material goods,
which also refers to all the property that a female might inherit from her parents. In
fact, the interviewed females stated that would give up their own share of a property
in favor of the male siblings, emphasizing hence personal relationships over
material goods. These females are the carriers of the customary law, which they
support in spite the fact that they remain oppressed in terms of inheritance. The
customary law, present in Serbia in these terms for centuries, is based on the
principle of patrilineality and patrilocality, which is in contrast with the official
regulative. The paper further discusses ideal and real life situations related to
inheritance, ideal and preferred models and behaviors, the relationship of the
customary and official regulative…
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Култура у трансформацији / Culture in Transformation
T1 - Ко кога наслеђује? – врањски крај у другој половини двадесетог века
T1 - Who Inherits Whom in the 2nd Half of the 20th Century in the Vranje Area?
SP - 47
EP - 61
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8758
ER - 
@inbook{
author = "Ђорђевић, Јадранка",
year = "2007",
abstract = "У раду се говори о регулисању наследних односа у
врањском крају, у социјалистичком и постсоцијалистичком
времену. Истраживање је конципирано тако да се
паралелно посматрају и анализирају обичајно право и
државноправни систем. Однос између обичајног права и
легислатуре посматран је на нивоу праксе и то са намером
да се установе и објасне не само разлози већ и последице
њихове упоредне примене приликом наслеђивања
материјалних покретних и непокретних добара., This paper covers regulations and
practice in inheritance matters in the area of
Vranje during the socialist and post-socialist
period. The research covered and analyzed
customary law and the state regulative on
inheritance. It is concluded that the inheritance
matters in the area are based on the customary
law: females do not inherit property if they have
male siblings. They are entitled to dowry instead, mostly mobile material goods,
which also refers to all the property that a female might inherit from her parents. In
fact, the interviewed females stated that would give up their own share of a property
in favor of the male siblings, emphasizing hence personal relationships over
material goods. These females are the carriers of the customary law, which they
support in spite the fact that they remain oppressed in terms of inheritance. The
customary law, present in Serbia in these terms for centuries, is based on the
principle of patrilineality and patrilocality, which is in contrast with the official
regulative. The paper further discusses ideal and real life situations related to
inheritance, ideal and preferred models and behaviors, the relationship of the
customary and official regulative…",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Култура у трансформацији / Culture in Transformation",
booktitle = "Ко кога наслеђује? – врањски крај у другој половини двадесетог века, Who Inherits Whom in the 2nd Half of the 20th Century in the Vranje Area?",
pages = "47-61",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8758"
}
Ђорђевић, Ј.. (2007). Ко кога наслеђује? – врањски крај у другој половини двадесетог века. in Култура у трансформацији / Culture in Transformation
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 47-61.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8758
Ђорђевић Ј. Ко кога наслеђује? – врањски крај у другој половини двадесетог века. in Култура у трансформацији / Culture in Transformation. 2007;:47-61.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8758 .
Ђорђевић, Јадранка, "Ко кога наслеђује? – врањски крај у другој половини двадесетог века" in Култура у трансформацији / Culture in Transformation (2007):47-61,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8758 .

Срби у Калифорнији : обредно-религијска пракса и етницитет верника српских православних парохија у Калифорнији / Serbs in California : ceremonial-religious practice and ethnicity of the faithful in Serbian orthodox parishes in California

Благојевић, Гордана

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2005)

TY - BOOK
AU - Благојевић, Гордана
PY - 2005
UR - https://etno-institut.co.rs/storage/86/5e5aacc72a160_54.pdf
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8715
AB - Ова монографија представља резултат првог обухватног етнолошко-антрополошког истраживања српских исељеника у Калифорнији. У фокусу интересовања налази се обредно-религијска пракса као елемент етницитета верника српских православних парохија. Рад је настао на основу ауторкиних теренских истраживања у Калифорнији током 2000. године. 
	У уводном делу монографије дат је преглед аутора и радова који се баве питањем Срба у Америци. У поглављу које се бави досељавањем Срба на амерички континент, налази се одређење миграција уопште. Срби су се досељавали у САД у више етапа. Као почетак интензивнијег насељавања, посебно у случају Калифорније, можемо сматрати «златну грозницу» средином 19. века. Посматрано у дијахронијској перспективи разлози за исељавање били су различита, а углавном је истовремено деловало више фактора (историјски, економски, психолошки итд.). Од почетка деведесетих година 20. века миграције су интензивиране, како због економских, тако и због ратних прилика на територији некадашње Југославије. 
	Наши исељеници у Калифорнији помињу се од најранијег периода досељавања Срба у те крајеве. Највећа концентрација у прво време била је у рударским регионима, да би касније населили веће градове. Данас је највећи број наших исељеника и њихових потомака насељен у градовима Сан Франциску и Лос Анђелесу и њиховој околини. У случајевима миграција неминовно долази до преиспитивања како личног тако и групног идентитета. 
У следећем поглављу ауторка се бави одређивањем појмова етнос, етнички идентитет, етницитет, етнички симболи и сл. У вези са овим је и питање етницитета миграната у Америци. У делу посвећеном дијаспори у кратким цртама дат је преглед поретка функционисања Цркве ван матице. 
	Српске православне парохије јесу једина места на којима се може континуирано пратити живот српских исељеника и њихових потомака у Калифорнији. У раду су посебно обрађене и анализиране парохије Западноамеричке епархије, са свим својим посебним карактеристикама. 
Као посебна целина обрађени су обичаји животног циклуса (крштење, венчање, сахрана). На све ове обичаје у многоме су утицали амерички закони и начин живота. Посебна пажња дата је обичајима годишњег циклуса, који обухватају прославу најважнијих празника у току године (слава, божићни празници, и сл.). Сви ови празници су колико лични толико и групни, и на све је, у већој или мањој мери, утицао амерички начин живота. 
	У Калифорнији је од самог почетка њеног насељавања, због великих географских удаљености, постојао мали број српских колонија. То је довело до ситуације да су парохијске заједнице током дугог периода биле, а и сада јесу, једина места на којима се наши исељеници и њихови потомци непрестано окупљају. На тај начин они изражавају свој етницитет. Обредно-религијска пракса, иако то није њена примарна функција, утиче на идентититет оних верника који желе да га испоље у етничком облику. Међутим, у неким парохијама конвертити, Американци који су примили православље, држе часове српког фолклора деци рођеној у САД, али и оној која су дошла 90-тих година 20. века. У заједницама у којима преовладавју парохијани рођени у Америци, влада став да су они, иако српског порекла, ипак Американци. Једни изражавају свој двојни идентитет, али има и случајева када се изражавају или само као Американци или само као Срби. Током времена чланство у парохијама се из више разлога смањивало. Томе је допринело више чинилаца. На пример, бољи економски услови живота, јер, ојачавши економски, више нису имали потребу за подршком заједнице. Такође, боље телекомуникације и употреба Интернета условили су да парохије нису једина места на којима могу да се сазнају новости о животу у «старом крају». Американизација верника утиче на, условно речено, «американизацију» обредно-релогијске праксе, а истовремено сваки нови талас исељеника из матице оставља свој печат.
AB - The highest concentration of Serbs in California in the second half of the 19th century was in mine regions, but they later settled bigger cities. Today the largest number of our emigrants and their descendants resides in the cities of San Francisco and Los Angeles and the nearby places. While settling America, our emigrants were founding supporting societies, Church-Schooling Communities and parishes. At first they united with Greeks, Russians, Syrians, and thus created ethnically mixed parishes. Gradually they wished to form Serbian Orthodox parishes, and that was also an advice given to them by the Russian clergymen who didn’t understand our national customs. The migrants brought with them their own experiences of ecclesiastic life from where they came from, and they mostly came from the lands under Austro-Hungarian authority. People organized themselves first and then they called a priest. In parishes and CSC, beside religious, various socio-cultural and educational activities were organized. The clergy directed their missionary work, both religious and secular, primarily towards our emigrants and their descendants. When I say secular missionary work, I mean efforts in preserving Serbian national tradition: the founding of folklore ensembles, lectures of Serbian national history and Serbian language. Orthodox faith as a distinguishing symbol of ethnical community in regard to the dominating Roman Catholic and Protestant population connects parish members. In the second part of the 20th century it had a distinctive function in relation to the communists back home. 
From the very beginning of settling California there were a few Serbian colonies. Serbian Orthodox parishes are the only places in which life of our emigrants and their descendants in California can be continuously followed. Although all parishes are structured in a similar way, they differ in their ethnical structure. In some of them emigrants from the second and third generation prevail, as well as converted Americans, while in others there is a higher concentration of the first generation migrants. These influences have great effect upon the entire functioning of parishes.
The rituals of transition in the course of one’s life are therefore effected upon by American customs and laws, i.e. by the dominating Roman Catholicism and Protestantism, but there is also a striving for the original Orthodox tradition. American influences, for example, are: double names, naming a child after the father, a godfather and a godmother for one child, in some cases godparents aren’t Orthodox, baby shower, dress rehearsal of a wedding in church, bridal shower, brothers-in-law and bridesmaids, the embellishing of the deceased, particular tombstone height, etc. The original Orthodox customs are: immersing the person who is being christened in the water, baptizing and wedding in the Church, the newly christened persons and the newlyweds take Holy Communion, the deceased are never cremated.
American way of life more or less influenced the Church commemorations and celebrations. Almost all feasts are celebrated on Sunday. Families, some Church organizations and the churches celebrate slava. Even those who formally don’t belong to the Church celebrate slava in their own way. The celebration of Christmas is almost entirely moved from home to church, especially with people born in the USA. 
Life within the parish community improves the preserving of ethnic awareness, but Serbian Orthodox parishes are not ethnically closed communities. In some parishes instructors of Serbian folklore are the converts, i.e. Americans who received Orthodox faith. In communities in which parishioners born in America prevail there is an attitude that they are still Americans although they are of Serbian descent. Some of them express their double identity, but others claim that they are only American or only Serbian.
Gradually the number of parishioners lessened for a number of reasons. There were several factors. For example, better economic conditions of life. Since they became economically stronger they didn’t have the need for the support from the community. Also, better telecommunications and the use of Internet are the reason that parishes are not the only places where one can hear the news from back home. Americanisation of the believers, so to say, has an effect upon the americanisation of ritual-religious practice, but at the same time every new wave of emigrants from the motherland leaves its own trace.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T1 - Срби у Калифорнији : обредно-религијска пракса и етницитет верника српских православних парохија у Калифорнији / Serbs in California : ceremonial-religious practice and ethnicity of the faithful in Serbian orthodox parishes in California
SP - 1
EP - 268
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8715
ER - 
@book{
author = "Благојевић, Гордана",
year = "2005",
abstract = "Ова монографија представља резултат првог обухватног етнолошко-антрополошког истраживања српских исељеника у Калифорнији. У фокусу интересовања налази се обредно-религијска пракса као елемент етницитета верника српских православних парохија. Рад је настао на основу ауторкиних теренских истраживања у Калифорнији током 2000. године. 
	У уводном делу монографије дат је преглед аутора и радова који се баве питањем Срба у Америци. У поглављу које се бави досељавањем Срба на амерички континент, налази се одређење миграција уопште. Срби су се досељавали у САД у више етапа. Као почетак интензивнијег насељавања, посебно у случају Калифорније, можемо сматрати «златну грозницу» средином 19. века. Посматрано у дијахронијској перспективи разлози за исељавање били су различита, а углавном је истовремено деловало више фактора (историјски, економски, психолошки итд.). Од почетка деведесетих година 20. века миграције су интензивиране, како због економских, тако и због ратних прилика на територији некадашње Југославије. 
	Наши исељеници у Калифорнији помињу се од најранијег периода досељавања Срба у те крајеве. Највећа концентрација у прво време била је у рударским регионима, да би касније населили веће градове. Данас је највећи број наших исељеника и њихових потомака насељен у градовима Сан Франциску и Лос Анђелесу и њиховој околини. У случајевима миграција неминовно долази до преиспитивања како личног тако и групног идентитета. 
У следећем поглављу ауторка се бави одређивањем појмова етнос, етнички идентитет, етницитет, етнички симболи и сл. У вези са овим је и питање етницитета миграната у Америци. У делу посвећеном дијаспори у кратким цртама дат је преглед поретка функционисања Цркве ван матице. 
	Српске православне парохије јесу једина места на којима се може континуирано пратити живот српских исељеника и њихових потомака у Калифорнији. У раду су посебно обрађене и анализиране парохије Западноамеричке епархије, са свим својим посебним карактеристикама. 
Као посебна целина обрађени су обичаји животног циклуса (крштење, венчање, сахрана). На све ове обичаје у многоме су утицали амерички закони и начин живота. Посебна пажња дата је обичајима годишњег циклуса, који обухватају прославу најважнијих празника у току године (слава, божићни празници, и сл.). Сви ови празници су колико лични толико и групни, и на све је, у већој или мањој мери, утицао амерички начин живота. 
	У Калифорнији је од самог почетка њеног насељавања, због великих географских удаљености, постојао мали број српских колонија. То је довело до ситуације да су парохијске заједнице током дугог периода биле, а и сада јесу, једина места на којима се наши исељеници и њихови потомци непрестано окупљају. На тај начин они изражавају свој етницитет. Обредно-религијска пракса, иако то није њена примарна функција, утиче на идентититет оних верника који желе да га испоље у етничком облику. Међутим, у неким парохијама конвертити, Американци који су примили православље, држе часове српког фолклора деци рођеној у САД, али и оној која су дошла 90-тих година 20. века. У заједницама у којима преовладавју парохијани рођени у Америци, влада став да су они, иако српског порекла, ипак Американци. Једни изражавају свој двојни идентитет, али има и случајева када се изражавају или само као Американци или само као Срби. Током времена чланство у парохијама се из више разлога смањивало. Томе је допринело више чинилаца. На пример, бољи економски услови живота, јер, ојачавши економски, више нису имали потребу за подршком заједнице. Такође, боље телекомуникације и употреба Интернета условили су да парохије нису једина места на којима могу да се сазнају новости о животу у «старом крају». Американизација верника утиче на, условно речено, «американизацију» обредно-релогијске праксе, а истовремено сваки нови талас исељеника из матице оставља свој печат., The highest concentration of Serbs in California in the second half of the 19th century was in mine regions, but they later settled bigger cities. Today the largest number of our emigrants and their descendants resides in the cities of San Francisco and Los Angeles and the nearby places. While settling America, our emigrants were founding supporting societies, Church-Schooling Communities and parishes. At first they united with Greeks, Russians, Syrians, and thus created ethnically mixed parishes. Gradually they wished to form Serbian Orthodox parishes, and that was also an advice given to them by the Russian clergymen who didn’t understand our national customs. The migrants brought with them their own experiences of ecclesiastic life from where they came from, and they mostly came from the lands under Austro-Hungarian authority. People organized themselves first and then they called a priest. In parishes and CSC, beside religious, various socio-cultural and educational activities were organized. The clergy directed their missionary work, both religious and secular, primarily towards our emigrants and their descendants. When I say secular missionary work, I mean efforts in preserving Serbian national tradition: the founding of folklore ensembles, lectures of Serbian national history and Serbian language. Orthodox faith as a distinguishing symbol of ethnical community in regard to the dominating Roman Catholic and Protestant population connects parish members. In the second part of the 20th century it had a distinctive function in relation to the communists back home. 
From the very beginning of settling California there were a few Serbian colonies. Serbian Orthodox parishes are the only places in which life of our emigrants and their descendants in California can be continuously followed. Although all parishes are structured in a similar way, they differ in their ethnical structure. In some of them emigrants from the second and third generation prevail, as well as converted Americans, while in others there is a higher concentration of the first generation migrants. These influences have great effect upon the entire functioning of parishes.
The rituals of transition in the course of one’s life are therefore effected upon by American customs and laws, i.e. by the dominating Roman Catholicism and Protestantism, but there is also a striving for the original Orthodox tradition. American influences, for example, are: double names, naming a child after the father, a godfather and a godmother for one child, in some cases godparents aren’t Orthodox, baby shower, dress rehearsal of a wedding in church, bridal shower, brothers-in-law and bridesmaids, the embellishing of the deceased, particular tombstone height, etc. The original Orthodox customs are: immersing the person who is being christened in the water, baptizing and wedding in the Church, the newly christened persons and the newlyweds take Holy Communion, the deceased are never cremated.
American way of life more or less influenced the Church commemorations and celebrations. Almost all feasts are celebrated on Sunday. Families, some Church organizations and the churches celebrate slava. Even those who formally don’t belong to the Church celebrate slava in their own way. The celebration of Christmas is almost entirely moved from home to church, especially with people born in the USA. 
Life within the parish community improves the preserving of ethnic awareness, but Serbian Orthodox parishes are not ethnically closed communities. In some parishes instructors of Serbian folklore are the converts, i.e. Americans who received Orthodox faith. In communities in which parishioners born in America prevail there is an attitude that they are still Americans although they are of Serbian descent. Some of them express their double identity, but others claim that they are only American or only Serbian.
Gradually the number of parishioners lessened for a number of reasons. There were several factors. For example, better economic conditions of life. Since they became economically stronger they didn’t have the need for the support from the community. Also, better telecommunications and the use of Internet are the reason that parishes are not the only places where one can hear the news from back home. Americanisation of the believers, so to say, has an effect upon the americanisation of ritual-religious practice, but at the same time every new wave of emigrants from the motherland leaves its own trace.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
title = "Срби у Калифорнији : обредно-религијска пракса и етницитет верника српских православних парохија у Калифорнији / Serbs in California : ceremonial-religious practice and ethnicity of the faithful in Serbian orthodox parishes in California",
pages = "1-268",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8715"
}
Благојевић, Г.. (2005). Срби у Калифорнији : обредно-религијска пракса и етницитет верника српских православних парохија у Калифорнији / Serbs in California : ceremonial-religious practice and ethnicity of the faithful in Serbian orthodox parishes in California. 
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 1-268.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8715
Благојевић Г. Срби у Калифорнији : обредно-религијска пракса и етницитет верника српских православних парохија у Калифорнији / Serbs in California : ceremonial-religious practice and ethnicity of the faithful in Serbian orthodox parishes in California. 2005;:1-268.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8715 .
Благојевић, Гордана, "Срби у Калифорнији : обредно-религијска пракса и етницитет верника српских православних парохија у Калифорнији / Serbs in California : ceremonial-religious practice and ethnicity of the faithful in Serbian orthodox parishes in California" (2005):1-268,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8715 .

Гласник Етнографског института САНУ 53 / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA 53

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2005)

TY - GEN
PY - 2005
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/issue/view/4
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8795
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T1 - Гласник Етнографског института САНУ 53 / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA 53
SP - 1
EP - 435
VL - 53
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8795
ER - 
@misc{
year = "2005",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
title = "Гласник Етнографског института САНУ 53 / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA 53",
pages = "1-435",
volume = "53",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8795"
}
(2005). Гласник Етнографског института САНУ 53 / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA 53. 
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 53, 1-435.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8795
Гласник Етнографског института САНУ 53 / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA 53. 2005;53:1-435.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8795 .
"Гласник Етнографског института САНУ 53 / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA 53", 53 (2005):1-435,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8795 .

Задушнице – вид комуникације живих са мртвима

Ивановић-Баришић, Милина

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2005)

TY - JOUR
AU - Ивановић-Баришић, Милина
PY - 2005
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/712/641
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8807
AB - У раду се говори о задушницама као виду комуникације између живих
и мртвих чланова породице. Ова комуникација се обавља на
одређене дане у години који су посвећени мртвима.
AB - A specific relationship toward the dead characterizes the traditional Serbian culture; this cult exists even today, in somewhat changed form. A death is always followed by the appropriate, traditional, ritual obligations that served to regulate behavior of a family, or even wider community members that has lost one of its members. The relationship with the dead does not cease after the funeral, but it continues to be maintained during general holidays dedicated to the dead-memorial service. These are the days dedicated to all dead, and when offerings were made especially for the deceased. The memorial services take place in particular days of the year: most often on Saturdays, on Saturdays before another holiday, the Spirits, and on Saturdays before the holiday Mitrovdan; memorial services are also connected with some other holidays during the year. In addition to the general memorial service dedicated to all dead, there are so-called special memorial services, which take place only in special occasions (on holidays like Petrovdan, Saint Ilija, Velika Gospojina, Trojice and more). Many different rituals performed during memorial services, as well as ritual objects used should provide the deceased with a safe residence in their new environment. The most important rituals that enabled the communication with the dead include: preparing and sharing food and drinks, visits to a cemetery, lighting candles, incense of graves, vine spilling, decoration with flowers and basilica. The most important ritual objects are: graves, food, drinks, candles, incense, vine, flowers and basilica.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Задушнице – вид комуникације живих са мртвима
T1 - Memorial Service – a Means of Communication with the Dead
SP - 293
EP - 305
VL - 53
DO - 10.2298/GEI0553291I
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8807
ER - 
@article{
author = "Ивановић-Баришић, Милина",
year = "2005",
abstract = "У раду се говори о задушницама као виду комуникације између живих
и мртвих чланова породице. Ова комуникација се обавља на
одређене дане у години који су посвећени мртвима., A specific relationship toward the dead characterizes the traditional Serbian culture; this cult exists even today, in somewhat changed form. A death is always followed by the appropriate, traditional, ritual obligations that served to regulate behavior of a family, or even wider community members that has lost one of its members. The relationship with the dead does not cease after the funeral, but it continues to be maintained during general holidays dedicated to the dead-memorial service. These are the days dedicated to all dead, and when offerings were made especially for the deceased. The memorial services take place in particular days of the year: most often on Saturdays, on Saturdays before another holiday, the Spirits, and on Saturdays before the holiday Mitrovdan; memorial services are also connected with some other holidays during the year. In addition to the general memorial service dedicated to all dead, there are so-called special memorial services, which take place only in special occasions (on holidays like Petrovdan, Saint Ilija, Velika Gospojina, Trojice and more). Many different rituals performed during memorial services, as well as ritual objects used should provide the deceased with a safe residence in their new environment. The most important rituals that enabled the communication with the dead include: preparing and sharing food and drinks, visits to a cemetery, lighting candles, incense of graves, vine spilling, decoration with flowers and basilica. The most important ritual objects are: graves, food, drinks, candles, incense, vine, flowers and basilica.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Задушнице – вид комуникације живих са мртвима, Memorial Service – a Means of Communication with the Dead",
pages = "293-305",
volume = "53",
doi = "10.2298/GEI0553291I",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8807"
}
Ивановић-Баришић, М.. (2005). Задушнице – вид комуникације живих са мртвима. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 53, 293-305.
https://doi.org/10.2298/GEI0553291I
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8807
Ивановић-Баришић М. Задушнице – вид комуникације живих са мртвима. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2005;53:293-305.
doi:10.2298/GEI0553291I
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8807 .
Ивановић-Баришић, Милина, "Задушнице – вид комуникације живих са мртвима" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 53 (2005):293-305,
https://doi.org/10.2298/GEI0553291I .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8807 .

Полна припадност и наслеђивање

Ђорђевић, Јадранка

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2005)

TY - JOUR
AU - Ђорђевић, Јадранка
PY - 2005
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/706/635
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8802
AB - Посматрајући установу наслеђивања у социјалистичком периоду,
аутор констатује да полна припадност представља главни параметар
по којем се врши распоред наследних добара између наследника. У
раду се објашњава веза између пола наследника и начина на који се
регулишу наследно-својински односи између сродника у врањском
крају. Самим тим се јавља потреба да се размотри и питање
равноправности полова у социјалистичком друштву.
AB - Looking at the inheritance matter in the socialist period, the author concludes that it was based solely on gender. This paper explains the relationship between gender, inheritance, ownership and possessions among kinsmen in the Vranje district. During the socialist period so called customary law of inheritance (a right to inherit a deceased father, that is, a mother) was socially and legislatively accepted. The women from the Vranje district are aware of their unfair position in matters of inheritance, but also they know that even if they are to inherit a property they will not become equal to men. It is obvious that it was an illusion that a socialist organization with its legislative system (or any other, as a mater of fact) could establish the gender equality in inheritance and thus solve the dualism between the customary law and the law.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Полна припадност и наслеђивање
T1 - Gender Affiliation and Inheritance
SP - 213
EP - 222
VL - 53
DO - 10.2298/GEI0553211D
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8802
ER - 
@article{
author = "Ђорђевић, Јадранка",
year = "2005",
abstract = "Посматрајући установу наслеђивања у социјалистичком периоду,
аутор констатује да полна припадност представља главни параметар
по којем се врши распоред наследних добара између наследника. У
раду се објашњава веза између пола наследника и начина на који се
регулишу наследно-својински односи између сродника у врањском
крају. Самим тим се јавља потреба да се размотри и питање
равноправности полова у социјалистичком друштву., Looking at the inheritance matter in the socialist period, the author concludes that it was based solely on gender. This paper explains the relationship between gender, inheritance, ownership and possessions among kinsmen in the Vranje district. During the socialist period so called customary law of inheritance (a right to inherit a deceased father, that is, a mother) was socially and legislatively accepted. The women from the Vranje district are aware of their unfair position in matters of inheritance, but also they know that even if they are to inherit a property they will not become equal to men. It is obvious that it was an illusion that a socialist organization with its legislative system (or any other, as a mater of fact) could establish the gender equality in inheritance and thus solve the dualism between the customary law and the law.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Полна припадност и наслеђивање, Gender Affiliation and Inheritance",
pages = "213-222",
volume = "53",
doi = "10.2298/GEI0553211D",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8802"
}
Ђорђевић, Ј.. (2005). Полна припадност и наслеђивање. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 53, 213-222.
https://doi.org/10.2298/GEI0553211D
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8802
Ђорђевић Ј. Полна припадност и наслеђивање. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2005;53:213-222.
doi:10.2298/GEI0553211D
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8802 .
Ђорђевић, Јадранка, "Полна припадност и наслеђивање" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 53 (2005):213-222,
https://doi.org/10.2298/GEI0553211D .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8802 .

Етницитет и интеграција у историјском контексту : Срби у Темишвару

Павловић, Мирјана

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2005)

TY - JOUR
AU - Павловић, Мирјана
PY - 2005
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/698/627
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8799
AB - Однос између етницитета и различитих фаза интеграције (адаптација,
акултурација, асимилација) српске етничке заједнице у Темишвару
анализиран је у различитим историјским периодима (турско,
аустроугарско, румунско доба) с акцентом на административну
поделу, просторну сегрегацију, као и социјалну и популациону
мобилности српског становништва.
AB - The relationship between an ethnicity and different phases of integration (adaptation, acculturation, assimilation) of the Serbian ethnic community in Timisoara is being discussed in various historical periods (the Turkish, Austro-Hungarian and Romanian periods), with an emphasis on an administrative division, space segregation and social mobility of the Serbian population. The analysis shows that the Serbs in Timisoara have been exposed to various kinds of acculturation and assimilation which have sometimes been aggressive, resulting in decrease of the Serbian population. In spite of these facts, the Serbs are nevertheless solidly integrated in the socio-economic life of the city, preserving at the same time, specific cultural characteristics and maintaining a network of institutions of various kinds that affect social life of the community, at the level of the city and the state.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Етницитет и интеграција у историјском контексту : Срби у Темишвару
T1 - Ethnicity and Integration in the Historical Context : Serbs in Timisoara
SP - 93
EP - 104
VL - 53
DO - 10.2298/GEI0553093P
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8799
ER - 
@article{
author = "Павловић, Мирјана",
year = "2005",
abstract = "Однос између етницитета и различитих фаза интеграције (адаптација,
акултурација, асимилација) српске етничке заједнице у Темишвару
анализиран је у различитим историјским периодима (турско,
аустроугарско, румунско доба) с акцентом на административну
поделу, просторну сегрегацију, као и социјалну и популациону
мобилности српског становништва., The relationship between an ethnicity and different phases of integration (adaptation, acculturation, assimilation) of the Serbian ethnic community in Timisoara is being discussed in various historical periods (the Turkish, Austro-Hungarian and Romanian periods), with an emphasis on an administrative division, space segregation and social mobility of the Serbian population. The analysis shows that the Serbs in Timisoara have been exposed to various kinds of acculturation and assimilation which have sometimes been aggressive, resulting in decrease of the Serbian population. In spite of these facts, the Serbs are nevertheless solidly integrated in the socio-economic life of the city, preserving at the same time, specific cultural characteristics and maintaining a network of institutions of various kinds that affect social life of the community, at the level of the city and the state.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Етницитет и интеграција у историјском контексту : Срби у Темишвару, Ethnicity and Integration in the Historical Context : Serbs in Timisoara",
pages = "93-104",
volume = "53",
doi = "10.2298/GEI0553093P",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8799"
}
Павловић, М.. (2005). Етницитет и интеграција у историјском контексту : Срби у Темишвару. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 53, 93-104.
https://doi.org/10.2298/GEI0553093P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8799
Павловић М. Етницитет и интеграција у историјском контексту : Срби у Темишвару. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2005;53:93-104.
doi:10.2298/GEI0553093P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8799 .
Павловић, Мирјана, "Етницитет и интеграција у историјском контексту : Срби у Темишвару" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 53 (2005):93-104,
https://doi.org/10.2298/GEI0553093P .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8799 .

Етничка егзогамија као фактор конструкције идентитета : пример Срба у Будимпешти и околини

Прелић, Младена

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2005)

TY - JOUR
AU - Прелић, Младена
PY - 2005
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/695/624
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8797
AB - У раду се говори о српској заједници у Мађарској, на примеру
Будимпеште и околине. Нагласак је на једној упадљивој промени, до
које је дошло посебно у првој половини прошлог века: заједница је, у
погледу склапања мешовитих бракова, од изразито затворене
постала изразито отворена.Осим егзактних бројчаних података који
илуструју ову појаву, у раду се износе и ставови припадника српске
заједнице према етнички егзогамним браковима. Говори се и о томе
какве евентуалне последице има склапање великог броја мешовитих
бракова по одржавање етничког идентитета. Посебно је истакнуто
како се осећају и опредељују, као и како су унутар заједнице
прихваћени, потомци из оваквих бракова.
AB - This paper briefly discuses the Serbian ethnic community in Hungary, emphasizing the change that came about in the 20th century. Namely, the community started to change from an extremely closed, in-group oriented to an open community that allows mixed marriages. Some numerical/statistical data based on censuses and data from the Orthodox Church in Hungary are provided, as well as the Serbian attitudes toward the mixed marriages, and their influences on ethnic identity preservation. Finally, the paper discusses the identity problem of children from such mixed marriages - their self-determination and how other members of the Serbian community relate to them.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Етничка егзогамија као фактор конструкције идентитета : пример Срба у Будимпешти и околини
T1 - An Еxample of Ethnic Еxogamy and Identity : the Serbs in Budapest and its Surroundings
SP - 51
EP - 65
VL - 53
DO - 10.2298/GEI0553051P
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8797
ER - 
@article{
author = "Прелић, Младена",
year = "2005",
abstract = "У раду се говори о српској заједници у Мађарској, на примеру
Будимпеште и околине. Нагласак је на једној упадљивој промени, до
које је дошло посебно у првој половини прошлог века: заједница је, у
погледу склапања мешовитих бракова, од изразито затворене
постала изразито отворена.Осим егзактних бројчаних података који
илуструју ову појаву, у раду се износе и ставови припадника српске
заједнице према етнички егзогамним браковима. Говори се и о томе
какве евентуалне последице има склапање великог броја мешовитих
бракова по одржавање етничког идентитета. Посебно је истакнуто
како се осећају и опредељују, као и како су унутар заједнице
прихваћени, потомци из оваквих бракова., This paper briefly discuses the Serbian ethnic community in Hungary, emphasizing the change that came about in the 20th century. Namely, the community started to change from an extremely closed, in-group oriented to an open community that allows mixed marriages. Some numerical/statistical data based on censuses and data from the Orthodox Church in Hungary are provided, as well as the Serbian attitudes toward the mixed marriages, and their influences on ethnic identity preservation. Finally, the paper discusses the identity problem of children from such mixed marriages - their self-determination and how other members of the Serbian community relate to them.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Етничка егзогамија као фактор конструкције идентитета : пример Срба у Будимпешти и околини, An Еxample of Ethnic Еxogamy and Identity : the Serbs in Budapest and its Surroundings",
pages = "51-65",
volume = "53",
doi = "10.2298/GEI0553051P",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8797"
}
Прелић, М.. (2005). Етничка егзогамија као фактор конструкције идентитета : пример Срба у Будимпешти и околини. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 53, 51-65.
https://doi.org/10.2298/GEI0553051P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8797
Прелић М. Етничка егзогамија као фактор конструкције идентитета : пример Срба у Будимпешти и околини. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2005;53:51-65.
doi:10.2298/GEI0553051P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8797 .
Прелић, Младена, "Етничка егзогамија као фактор конструкције идентитета : пример Срба у Будимпешти и околини" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 53 (2005):51-65,
https://doi.org/10.2298/GEI0553051P .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8797 .
1

Неки проблеми проучавања етницитета/етничког идентитета у културној антропологији

Прелић, Младена

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2005)

TY - CHAP
AU - Прелић, Младена
PY - 2005
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7492
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8752
AB - У овом раду даје се кратак преглед савремених истраживања
етницитета / етничког идентитета у културној антропологији,
заснованих првенствено на Бартовом моделу, као и преглед
неких проблема који су се јавили током примене овог модела:
постварење (реификација) етничке групе и етничког
идентитета, проблеми дефинисања услед унутрашњих
противречности и двосмислености појмова етницитет и
идентитет, проблем адекватности етницитета и идентитета као
аналитичких појмова.
AB - A brief review of recent studies on ethnicity/ethnic identity in cultural anthropology, based on Barth’s model, is given. Furthermore, a few problems concerning the
application of the model, such as: the realization of an ethnic group and ethnic identity,
the problem of definition related to inner-contradictions and ambiguousness of the notions of ethnicity and identity, and the problem of suitability using the terms ethnicity
and identity in analysis, are being discussed.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Етнологија и антропологија : стање и перспективе / Ethnology and Anthropology : Contemporary Standings and Perspectives
T1 - Неки проблеми проучавања етницитета/етничког идентитета у културној антропологији
T1 - A Few Problems Concerning Studies on Ethnicity/Ethnic Identity in Cultural Anthropology
SP - 199
EP - 207
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8752
ER - 
@inbook{
author = "Прелић, Младена",
year = "2005",
abstract = "У овом раду даје се кратак преглед савремених истраживања
етницитета / етничког идентитета у културној антропологији,
заснованих првенствено на Бартовом моделу, као и преглед
неких проблема који су се јавили током примене овог модела:
постварење (реификација) етничке групе и етничког
идентитета, проблеми дефинисања услед унутрашњих
противречности и двосмислености појмова етницитет и
идентитет, проблем адекватности етницитета и идентитета као
аналитичких појмова., A brief review of recent studies on ethnicity/ethnic identity in cultural anthropology, based on Barth’s model, is given. Furthermore, a few problems concerning the
application of the model, such as: the realization of an ethnic group and ethnic identity,
the problem of definition related to inner-contradictions and ambiguousness of the notions of ethnicity and identity, and the problem of suitability using the terms ethnicity
and identity in analysis, are being discussed.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Етнологија и антропологија : стање и перспективе / Ethnology and Anthropology : Contemporary Standings and Perspectives",
booktitle = "Неки проблеми проучавања етницитета/етничког идентитета у културној антропологији, A Few Problems Concerning Studies on Ethnicity/Ethnic Identity in Cultural Anthropology",
pages = "199-207",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8752"
}
Прелић, М.. (2005). Неки проблеми проучавања етницитета/етничког идентитета у културној антропологији. in Етнологија и антропологија : стање и перспективе / Ethnology and Anthropology : Contemporary Standings and Perspectives
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 199-207.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8752
Прелић М. Неки проблеми проучавања етницитета/етничког идентитета у културној антропологији. in Етнологија и антропологија : стање и перспективе / Ethnology and Anthropology : Contemporary Standings and Perspectives. 2005;:199-207.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8752 .
Прелић, Младена, "Неки проблеми проучавања етницитета/етничког идентитета у културној антропологији" in Етнологија и антропологија : стање и перспективе / Ethnology and Anthropology : Contemporary Standings and Perspectives (2005):199-207,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8752 .

Идентитет етнологије и (не)оствареност антропологије

Павићевић, Александра

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2005)

TY - CHAP
AU - Павићевић, Александра
PY - 2005
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7492
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8750
AB - Промена етнолошких тема током последње две деценије
двадесетог века, као и промена фокуса истраживања, сведочи
о општим процесима трансформације друштва. „ Глобализација “ у ужем смислу чини антрополошки приступ све актуелнијим, с тим што није постигнут консензус око дефиниције
антропологије у оквиру друштвених наука. Решења овог проблема варирају од методолошког одређења атнтопологије као
мултидисциплинарног приступа друштвеним феноменима до
прихватања антропологије као својеврсне философије друштва.
Економски детерминизам у тумачењу друштвених појава, који
је као врста научне догме карактерисао научне радове у
периоду социјализма, наставља да опстаје и у време
постсоцијалистичке транзиције. Иако током потоњег периода
тежња за успостављањем континуитета са тековинама националне историје, као и критика социјалистичког друштвеног
концепта, представља основу и политичких памфлета и научног мњења садржај функционалистичких оквира посматрања
појава остаје непромењен. Једнодимензионално посматрање и
тумачење појава иницирало је питање о томе да ли је антропологија уопште остварена. Ово ће бити приказано на примеру анализе концепта институције савременог родитељства.
AB - The main argument of this paper is that there is an identity crisis in all Liberal
Arts and Sciences: unification of cultural values and fading of locally specific features
contribute to the general retreat in front of the more popular “anthropology”. The crisis
is evident in subject-and methodological disorientation of certain disciplines that are
valued less; these disciplines usually lack generality, universality and applied perspectives. Within ethnology, this leads to disregard of fieldwork in general (especially of
rural areas), overlook of description, historical and various local social contexts. This
particular condition is a reflection of globalization and the scientific movement that
gives advantage to general instead of particular and individual – which is in opposition
with the basic postulates of anthropology. This problem becomes especially difficult
since the scientific community has no agreement on anthropology’s designation and
relations to other sciences. A total approach should be, according to some definitions,
diferentia specifica of anthropology, and this makes a solid basis for identity of every
independent scientific discipline, including anthropology. However, the fulfillment of
the total anthropological approach depends on the aim and concept of the particular
researcher, and his ability to grasp the entire observed phenomenon. Unfortunately, this
kind of anthropology was not materialized: it was reduced to multidisciplinary approach that gave some results, but which has stayed within one-dimensional interpretation.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Етнологија и антропологија : стање и перспективе / Ethnology and Anthropology : Contemporary Standings and Perspectives
T1 - Идентитет етнологије и (не)оствареност антропологије
T1 - Identity of Ethnology and Unfeasibility of Anthropology
SP - 163
EP - 172
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8750
ER - 
@inbook{
author = "Павићевић, Александра",
year = "2005",
abstract = "Промена етнолошких тема током последње две деценије
двадесетог века, као и промена фокуса истраживања, сведочи
о општим процесима трансформације друштва. „ Глобализација “ у ужем смислу чини антрополошки приступ све актуелнијим, с тим што није постигнут консензус око дефиниције
антропологије у оквиру друштвених наука. Решења овог проблема варирају од методолошког одређења атнтопологије као
мултидисциплинарног приступа друштвеним феноменима до
прихватања антропологије као својеврсне философије друштва.
Економски детерминизам у тумачењу друштвених појава, који
је као врста научне догме карактерисао научне радове у
периоду социјализма, наставља да опстаје и у време
постсоцијалистичке транзиције. Иако током потоњег периода
тежња за успостављањем континуитета са тековинама националне историје, као и критика социјалистичког друштвеног
концепта, представља основу и политичких памфлета и научног мњења садржај функционалистичких оквира посматрања
појава остаје непромењен. Једнодимензионално посматрање и
тумачење појава иницирало је питање о томе да ли је антропологија уопште остварена. Ово ће бити приказано на примеру анализе концепта институције савременог родитељства., The main argument of this paper is that there is an identity crisis in all Liberal
Arts and Sciences: unification of cultural values and fading of locally specific features
contribute to the general retreat in front of the more popular “anthropology”. The crisis
is evident in subject-and methodological disorientation of certain disciplines that are
valued less; these disciplines usually lack generality, universality and applied perspectives. Within ethnology, this leads to disregard of fieldwork in general (especially of
rural areas), overlook of description, historical and various local social contexts. This
particular condition is a reflection of globalization and the scientific movement that
gives advantage to general instead of particular and individual – which is in opposition
with the basic postulates of anthropology. This problem becomes especially difficult
since the scientific community has no agreement on anthropology’s designation and
relations to other sciences. A total approach should be, according to some definitions,
diferentia specifica of anthropology, and this makes a solid basis for identity of every
independent scientific discipline, including anthropology. However, the fulfillment of
the total anthropological approach depends on the aim and concept of the particular
researcher, and his ability to grasp the entire observed phenomenon. Unfortunately, this
kind of anthropology was not materialized: it was reduced to multidisciplinary approach that gave some results, but which has stayed within one-dimensional interpretation.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Етнологија и антропологија : стање и перспективе / Ethnology and Anthropology : Contemporary Standings and Perspectives",
booktitle = "Идентитет етнологије и (не)оствареност антропологије, Identity of Ethnology and Unfeasibility of Anthropology",
pages = "163-172",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8750"
}
Павићевић, А.. (2005). Идентитет етнологије и (не)оствареност антропологије. in Етнологија и антропологија : стање и перспективе / Ethnology and Anthropology : Contemporary Standings and Perspectives
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 163-172.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8750
Павићевић А. Идентитет етнологије и (не)оствареност антропологије. in Етнологија и антропологија : стање и перспективе / Ethnology and Anthropology : Contemporary Standings and Perspectives. 2005;:163-172.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8750 .
Павићевић, Александра, "Идентитет етнологије и (не)оствареност антропологије" in Етнологија и антропологија : стање и перспективе / Ethnology and Anthropology : Contemporary Standings and Perspectives (2005):163-172,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8750 .

О лаографији и антропологији у Грчкој

Благојевић, Гордана

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2005)

TY - CHAP
AU - Благојевић, Гордана
PY - 2005
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7492
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8746
AB - Тема овог рада су грчка лаографија и антропологија, њихов
међусобни однос, као и проблеми са којима су ове науке
суочене у Грчкој. Од свог оснивања у 19. веку, лаографија је
имала претежно филолошки карактер. Током времена
теоретска сазнања су продубљивана, али не и њихова
примена у пракси.
AB - Greek laography was founded at the end of the 19 th century. Certain historical
circumstances created a need to support a theory on ancient continuity of Greeks,
which would show that various recent customs have their origin in the Antique times.
In the first fifty years (1890-1940), Greek laography had a philological character. Since
the foundation of laography, a clear disharmony between theory and practice is present.
While theoretical foundations are being developed and elaborated, their application is
left in its initial phase. Until the end of the 1990’s, many contemporary Greek anthropologists have finished undergraduate or graduate studies abroad. However, they did
their fieldwork in Greece. It is in this sense that Greek anthropology remains retrograde. Endo-anthropology is being born, a phenomenon known as Anthropology at
home.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Етнологија и антропологија : стање и перспективе / Ethnology and Anthropology : Contemporary Standings and Perspectives
T1 - О лаографији и антропологији у Грчкој
T1 - Laography and Anthropology in Greece
SP - 55
EP - 65
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8746
ER - 
@inbook{
author = "Благојевић, Гордана",
year = "2005",
abstract = "Тема овог рада су грчка лаографија и антропологија, њихов
међусобни однос, као и проблеми са којима су ове науке
суочене у Грчкој. Од свог оснивања у 19. веку, лаографија је
имала претежно филолошки карактер. Током времена
теоретска сазнања су продубљивана, али не и њихова
примена у пракси., Greek laography was founded at the end of the 19 th century. Certain historical
circumstances created a need to support a theory on ancient continuity of Greeks,
which would show that various recent customs have their origin in the Antique times.
In the first fifty years (1890-1940), Greek laography had a philological character. Since
the foundation of laography, a clear disharmony between theory and practice is present.
While theoretical foundations are being developed and elaborated, their application is
left in its initial phase. Until the end of the 1990’s, many contemporary Greek anthropologists have finished undergraduate or graduate studies abroad. However, they did
their fieldwork in Greece. It is in this sense that Greek anthropology remains retrograde. Endo-anthropology is being born, a phenomenon known as Anthropology at
home.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Етнологија и антропологија : стање и перспективе / Ethnology and Anthropology : Contemporary Standings and Perspectives",
booktitle = "О лаографији и антропологији у Грчкој, Laography and Anthropology in Greece",
pages = "55-65",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8746"
}
Благојевић, Г.. (2005). О лаографији и антропологији у Грчкој. in Етнологија и антропологија : стање и перспективе / Ethnology and Anthropology : Contemporary Standings and Perspectives
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 55-65.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8746
Благојевић Г. О лаографији и антропологији у Грчкој. in Етнологија и антропологија : стање и перспективе / Ethnology and Anthropology : Contemporary Standings and Perspectives. 2005;:55-65.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8746 .
Благојевић, Гордана, "О лаографији и антропологији у Грчкој" in Етнологија и антропологија : стање и перспективе / Ethnology and Anthropology : Contemporary Standings and Perspectives (2005):55-65,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8746 .

Одлике родбинске терминологије у врањском кpajу

Ђорђевић, Јадранка

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2004)

TY - JOUR
AU - Ђорђевић, Јадранка
PY - 2004
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8789
AB - Предмет овога рада су сроднички називи, тј. називи који се користе за крвне и афиналне сроднике у врањском крају у другој половини двадесетог века. Рад се заснива на етнографској грађи, која је прикупљена током истраживања сродства и институције наслеђивања у овој средини. Емпиријско истраживање је вршено у Врању и околним селима, у периоду од 1996. до 2003. године. Терминологија сродства представља комплексну проблематику. Њeнo изучавање пружа низ могућности за сагледавање различитих аспеката сродничког система, али и осталих сегмената друштва, о чему сведочи и овај прилог.
AB - Kinship terminology includes a variety of terms used to identify and address kinsmen. This paper deals with nominal kinship categories, used for blood or fictive kinsmen in the district of Vranje during the second half of the 20th century. In addition, some old-fashioned, long-used kinship terms were also noted down. In addition to the similarities with the kinship terminology used among Serbs in general, the terminology used in the area of Vranje has a couple of specifics of its own. These specifics originated in the particular cultural and social environment of Vranje. The appellations of (paternal) uncle, wife of father's brother, uncle, father-in-law and mother-in-law are just a few of the specific terms used in the area examined. A kinship relation as well as the maintenance of the bond is based on emotional attachment and life-interest similarities. This is illustrated in the usage of personal names in direct communications instead of kinship terms. On the other hand, some archaic kin appellations are still in use which indicates that the formation of the new terms does not imply the disappearance of the old ones. The concurrent usage of the old and new terms characterizes the kinship terminology, where changes act in a less visible manner. In sum, kinship terminology is a complex subject that offers a number of possibilities for understanding various aspects of the kinship system and segments of a given society.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Одлике родбинске терминологије у врањском кpajу
T1 - Kinship terms in the district of Vranje
SP - 283
EP - 293
VL - 52
DO - 10.2298/GEI0452283D
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8789
ER - 
@article{
author = "Ђорђевић, Јадранка",
year = "2004",
abstract = "Предмет овога рада су сроднички називи, тј. називи који се користе за крвне и афиналне сроднике у врањском крају у другој половини двадесетог века. Рад се заснива на етнографској грађи, која је прикупљена током истраживања сродства и институције наслеђивања у овој средини. Емпиријско истраживање је вршено у Врању и околним селима, у периоду од 1996. до 2003. године. Терминологија сродства представља комплексну проблематику. Њeнo изучавање пружа низ могућности за сагледавање различитих аспеката сродничког система, али и осталих сегмената друштва, о чему сведочи и овај прилог., Kinship terminology includes a variety of terms used to identify and address kinsmen. This paper deals with nominal kinship categories, used for blood or fictive kinsmen in the district of Vranje during the second half of the 20th century. In addition, some old-fashioned, long-used kinship terms were also noted down. In addition to the similarities with the kinship terminology used among Serbs in general, the terminology used in the area of Vranje has a couple of specifics of its own. These specifics originated in the particular cultural and social environment of Vranje. The appellations of (paternal) uncle, wife of father's brother, uncle, father-in-law and mother-in-law are just a few of the specific terms used in the area examined. A kinship relation as well as the maintenance of the bond is based on emotional attachment and life-interest similarities. This is illustrated in the usage of personal names in direct communications instead of kinship terms. On the other hand, some archaic kin appellations are still in use which indicates that the formation of the new terms does not imply the disappearance of the old ones. The concurrent usage of the old and new terms characterizes the kinship terminology, where changes act in a less visible manner. In sum, kinship terminology is a complex subject that offers a number of possibilities for understanding various aspects of the kinship system and segments of a given society.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Одлике родбинске терминологије у врањском кpajу, Kinship terms in the district of Vranje",
pages = "283-293",
volume = "52",
doi = "10.2298/GEI0452283D",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8789"
}
Ђорђевић, Ј.. (2004). Одлике родбинске терминологије у врањском кpajу. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 52, 283-293.
https://doi.org/10.2298/GEI0452283D
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8789
Ђорђевић Ј. Одлике родбинске терминологије у врањском кpajу. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2004;52:283-293.
doi:10.2298/GEI0452283D
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8789 .
Ђорђевић, Јадранка, "Одлике родбинске терминологије у врањском кpajу" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 52 (2004):283-293,
https://doi.org/10.2298/GEI0452283D .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8789 .

Врeмeнcкo одређење празника и годишњих обичаја у подавалским селима

Ивановић-Баришић, Милина

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2004)

TY - JOUR
AU - Ивановић-Баришић, Милина
PY - 2004
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8788
AB - У раду се разматра празновање у народном схватању, затим временско одређење празника и годишњих обичаја на примеру подавалских села: Зуце, Пиносава и Бели Поток. Период који се у раду разматра је време од краја Другог светског рата до краја шездесетих година прошлог века.
AB - The life of rural population in villages at the foot of the Avala Mountain was marked by a constant shift of working days - when the local population had to ensure its existence - and idle days. Various holiday occasions altered the regularities of everyday life. During a holiday celebration the whole village community, as well as individuals, had to adopt a new way of behavior - i.e., to discontinue all work obligations that filled regular working days. In the past, these idle days were equally important for families and their members, and for the rural community in general. On the whole, the holidays appear in an annual cycle, discernible in a parallel mode: 1, Weekly and 2, Annual celebrations. The Weekly cycle is celebrated on Sundays, while the annual cycle celebrated various family' holidays or just days marked as "holidays". During the celebration of holidays participants departed from their everyday existing conditions and attuned to the Holy time, generated during holidays. Various rituals and customs used to be performed that not only added to the holiday ambiance, but also ensured the well-being of the family and rural community, and protected in this way, against misfortune. This period was marked by profound changes in family and community organizations. The changes in rural areas are the result of the rural population mass relocation in search for work and the beginning of urbanization. The process of industrialization along with the influx of the authorities onto traditional folk culture have left permanent consequences in the rural community settings and inherited folk culture.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Врeмeнcкo одређење празника и годишњих обичаја у подавалским селима
T1 - Temporal settling of holidays and annual customs in villages at the foot of the Avala mountain
SP - 257
EP - 266
VL - 52
DO - 10.2298/GEI0452257I
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8788
ER - 
@article{
author = "Ивановић-Баришић, Милина",
year = "2004",
abstract = "У раду се разматра празновање у народном схватању, затим временско одређење празника и годишњих обичаја на примеру подавалских села: Зуце, Пиносава и Бели Поток. Период који се у раду разматра је време од краја Другог светског рата до краја шездесетих година прошлог века., The life of rural population in villages at the foot of the Avala Mountain was marked by a constant shift of working days - when the local population had to ensure its existence - and idle days. Various holiday occasions altered the regularities of everyday life. During a holiday celebration the whole village community, as well as individuals, had to adopt a new way of behavior - i.e., to discontinue all work obligations that filled regular working days. In the past, these idle days were equally important for families and their members, and for the rural community in general. On the whole, the holidays appear in an annual cycle, discernible in a parallel mode: 1, Weekly and 2, Annual celebrations. The Weekly cycle is celebrated on Sundays, while the annual cycle celebrated various family' holidays or just days marked as "holidays". During the celebration of holidays participants departed from their everyday existing conditions and attuned to the Holy time, generated during holidays. Various rituals and customs used to be performed that not only added to the holiday ambiance, but also ensured the well-being of the family and rural community, and protected in this way, against misfortune. This period was marked by profound changes in family and community organizations. The changes in rural areas are the result of the rural population mass relocation in search for work and the beginning of urbanization. The process of industrialization along with the influx of the authorities onto traditional folk culture have left permanent consequences in the rural community settings and inherited folk culture.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Врeмeнcкo одређење празника и годишњих обичаја у подавалским селима, Temporal settling of holidays and annual customs in villages at the foot of the Avala mountain",
pages = "257-266",
volume = "52",
doi = "10.2298/GEI0452257I",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8788"
}
Ивановић-Баришић, М.. (2004). Врeмeнcкo одређење празника и годишњих обичаја у подавалским селима. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 52, 257-266.
https://doi.org/10.2298/GEI0452257I
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8788
Ивановић-Баришић М. Врeмeнcкo одређење празника и годишњих обичаја у подавалским селима. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2004;52:257-266.
doi:10.2298/GEI0452257I
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8788 .
Ивановић-Баришић, Милина, "Врeмeнcкo одређење празника и годишњих обичаја у подавалским селима" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 52 (2004):257-266,
https://doi.org/10.2298/GEI0452257I .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8788 .

Прилог проучавању вампира у Срба или лужничке приче о вампиру

Благојевић, Гордана

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2004)

TY - JOUR
AU - Благојевић, Гордана
PY - 2004
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8787
AB - У овом раду приказана су народна веровања у вампира у селу Стрелац, у лужничкој области на југоистоку Србије. Кроз приче казивача изложене су представе о активности вампира, као и мере заштите од њега - „уочавање“, одвојење уз помоћ погаче и сл. У народној медицини Лужнице присутна је тзв. вампирова кост.
AB - This paper is the result of original fieldwork performed in the village of Strelac, in southeast Serbia during August 2003. All Slavs believed in the existence of a vampire; still today, this belief is widespread among Serbs. According to the folk stories, a man can become a vampire during his life or after death. It is believed that certain persons have a predisposition to become vampires: informants argued that the condition could descend by inheritance, or if an animal steps over a deceased person. A man can also become a vampire during his lifetime if he suffers from certain illness, but does not take medications, or if, when ill, he is left alone or abandoned by his family. In most cases a vampire hunts his relatives or neighbors, or disturbs their cattle. A vampire makes noise, troubles its relatives, jumps on their back, and sometimes sucks their blood. There are two ways of protection against a vampire: to scold and push a vampire away, and to face the creature in order to "speak out". The "speak-out" method means that a vampire needs to be told about everything it did as a vampire. If a vampire is a vampire-deceased, it is possible to "lure" it with round bread, and banish it from the village. The villagers here use "vampire's bone" for this purpose. These beliefs encourage people to take care of their sick - the ones who do not do so get frequent visits from a vampire.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Прилог проучавању вампира у Срба или лужничке приче о вампиру
T1 - A contribution to the vampire studies among Serbs or vampire stories from Luznica
SP - 235
EP - 242
VL - 52
DO - 10.2298/GEI0452235B
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8787
ER - 
@article{
author = "Благојевић, Гордана",
year = "2004",
abstract = "У овом раду приказана су народна веровања у вампира у селу Стрелац, у лужничкој области на југоистоку Србије. Кроз приче казивача изложене су представе о активности вампира, као и мере заштите од њега - „уочавање“, одвојење уз помоћ погаче и сл. У народној медицини Лужнице присутна је тзв. вампирова кост., This paper is the result of original fieldwork performed in the village of Strelac, in southeast Serbia during August 2003. All Slavs believed in the existence of a vampire; still today, this belief is widespread among Serbs. According to the folk stories, a man can become a vampire during his life or after death. It is believed that certain persons have a predisposition to become vampires: informants argued that the condition could descend by inheritance, or if an animal steps over a deceased person. A man can also become a vampire during his lifetime if he suffers from certain illness, but does not take medications, or if, when ill, he is left alone or abandoned by his family. In most cases a vampire hunts his relatives or neighbors, or disturbs their cattle. A vampire makes noise, troubles its relatives, jumps on their back, and sometimes sucks their blood. There are two ways of protection against a vampire: to scold and push a vampire away, and to face the creature in order to "speak out". The "speak-out" method means that a vampire needs to be told about everything it did as a vampire. If a vampire is a vampire-deceased, it is possible to "lure" it with round bread, and banish it from the village. The villagers here use "vampire's bone" for this purpose. These beliefs encourage people to take care of their sick - the ones who do not do so get frequent visits from a vampire.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Прилог проучавању вампира у Срба или лужничке приче о вампиру, A contribution to the vampire studies among Serbs or vampire stories from Luznica",
pages = "235-242",
volume = "52",
doi = "10.2298/GEI0452235B",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8787"
}
Благојевић, Г.. (2004). Прилог проучавању вампира у Срба или лужничке приче о вампиру. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 52, 235-242.
https://doi.org/10.2298/GEI0452235B
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8787
Благојевић Г. Прилог проучавању вампира у Срба или лужничке приче о вампиру. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2004;52:235-242.
doi:10.2298/GEI0452235B
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8787 .
Благојевић, Гордана, "Прилог проучавању вампира у Срба или лужничке приче о вампиру" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 52 (2004):235-242,
https://doi.org/10.2298/GEI0452235B .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8787 .

Прилог реконструкцији базичног митолошког кода cpпcкe народне религије ‒ митска бића Тамнаве

Тодоровић, Ивица

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2004)

TY - JOUR
AU - Тодоровић, Ивица
PY - 2004
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8786
AB - Тамнава као типична српска област ‒ када је реч о народној религији ‒ представља идеалан полигон за разматрање и предочавање базичних мотива, општих процеса и структурних образаца карактеристичних за српску митологију, као и за сагледавање континуитета одговарајућих прастарих митских идеја. Након теренских истраживања спроведених у овој области констатовано је шест главних митских ентитета (соглав, змија чуваркућа, ветрењак, вила, ноћница, вампир). Ови митски комплекси се даљом анализом, уз компарирање етнографске грађе са ширег простора и након премештања у општи (српски) контекст, своде на четири основне категорије, чији међусобни односи предочавају извесну врсту митолошког (логичког) квадрата, који се ‒ као идеалтипски оквир ‒ може применити и у сагледавању српске народне митологије у целини. Овај рад се ослања на ранија истраживања, у оквиру ширег ауторског пројекта ‒ реконструкције базичног митолошког кода српске народне религије и сагледавања образаца структуре митског мишљења.
AB - Based on the fieldwork data and literature on Serbian ethnicity, the author argues that a unique mythical pattern exists among Serbs. This pattern represents the basic global set of mythical entities in Serbian folk religion. After serious structural-semantic analysis of a number of various mythical entities and motives, the author discovers a unique mythological base, established in firm semantic categories and relations. In this sense there are four basic mythical relations found at the base of the corresponding semantic systems: a four-member base of the first and foremost mythological code. The cited mythical sets are found also in other areas occupied by Serbs; therefore, they should represent the base of the whole Serbian folk mythology. Some other specific mythical entities also exist, neither so universal nor a part of this set, and therefore are excluded from the discussion.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Прилог реконструкцији базичног митолошког кода cpпcкe народне религије ‒ митска бића Тамнаве
T1 - Mythical creatures of the Tamnava region: a basic mythological code in the serbian folk religion
SP - 205
EP - 225
VL - 52
DO - 10.2298/GEI0452205T
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8786
ER - 
@article{
author = "Тодоровић, Ивица",
year = "2004",
abstract = "Тамнава као типична српска област ‒ када је реч о народној религији ‒ представља идеалан полигон за разматрање и предочавање базичних мотива, општих процеса и структурних образаца карактеристичних за српску митологију, као и за сагледавање континуитета одговарајућих прастарих митских идеја. Након теренских истраживања спроведених у овој области констатовано је шест главних митских ентитета (соглав, змија чуваркућа, ветрењак, вила, ноћница, вампир). Ови митски комплекси се даљом анализом, уз компарирање етнографске грађе са ширег простора и након премештања у општи (српски) контекст, своде на четири основне категорије, чији међусобни односи предочавају извесну врсту митолошког (логичког) квадрата, који се ‒ као идеалтипски оквир ‒ може применити и у сагледавању српске народне митологије у целини. Овај рад се ослања на ранија истраживања, у оквиру ширег ауторског пројекта ‒ реконструкције базичног митолошког кода српске народне религије и сагледавања образаца структуре митског мишљења., Based on the fieldwork data and literature on Serbian ethnicity, the author argues that a unique mythical pattern exists among Serbs. This pattern represents the basic global set of mythical entities in Serbian folk religion. After serious structural-semantic analysis of a number of various mythical entities and motives, the author discovers a unique mythological base, established in firm semantic categories and relations. In this sense there are four basic mythical relations found at the base of the corresponding semantic systems: a four-member base of the first and foremost mythological code. The cited mythical sets are found also in other areas occupied by Serbs; therefore, they should represent the base of the whole Serbian folk mythology. Some other specific mythical entities also exist, neither so universal nor a part of this set, and therefore are excluded from the discussion.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Прилог реконструкцији базичног митолошког кода cpпcкe народне религије ‒ митска бића Тамнаве, Mythical creatures of the Tamnava region: a basic mythological code in the serbian folk religion",
pages = "205-225",
volume = "52",
doi = "10.2298/GEI0452205T",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8786"
}
Тодоровић, И.. (2004). Прилог реконструкцији базичног митолошког кода cpпcкe народне религије ‒ митска бића Тамнаве. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 52, 205-225.
https://doi.org/10.2298/GEI0452205T
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8786
Тодоровић И. Прилог реконструкцији базичног митолошког кода cpпcкe народне религије ‒ митска бића Тамнаве. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2004;52:205-225.
doi:10.2298/GEI0452205T
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8786 .
Тодоровић, Ивица, "Прилог реконструкцији базичног митолошког кода cpпcкe народне религије ‒ митска бића Тамнаве" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 52 (2004):205-225,
https://doi.org/10.2298/GEI0452205T .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8786 .
3

Нeкa питања спољних миграција југословенског становништва током друге половине двадесетог вeкa : време за преиспитивање?

Павићевић, Александра

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2004)

TY - JOUR
AU - Павићевић, Александра
PY - 2004
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8783
AB - У раду је дат аналитички преглед миграционих кретања из Југославије током друге половине двадесетог века. Акценат је стављен на његове последње деценије, као и најновији тип исељеништва који подразумева миграције високостручних кадрова. Специфичност нових миграција огледа се и у њиховој структури и у избору симбола етничког идентитета.
AB - The territory of the former Yugoslavia (within all of its structures and forms during the second half of the 20Č century - from FPRY, SFRY, FRY, to Serbia and Montenegro) was the subject of more or less intensive external and internal migrations. The first larger wave of emigration occurred immediately after the end of World War II, mostly due to the political events in the country that concerned ideological orientation of national-liberation war winners. In most cases, the furthest destinations of these emigrants were overseas countries. The remoteness of the new "homelands", among other reasons, made these relocations permanent. In the beginning of 1960's a new wave of mass immigrations occurred due to the "liberation" of Yugoslavia's economy and politics, and the need of labor force in the countries of Western Europe. These were the economic, so-called labor-migrations that were supposed to have a temporary character. During the period of 1964-1973, Yugoslav citizens living in Western European countries numbered approximately one million and one hundred thousand, out of which two-fifths were Serbs. In the mid 1970's, a migration trend seemed to slightly decline, only to increase again in the 1980's, and especially during the 1990's, however with the new socio-economic-political background and different characteristics than the preceding ones. It could be argued though, that these new migrations of Yugoslav citizens sum up all the characteristics of the preceding ones, being, at the same time, very dramatic in nature considering that the migrations were most of the time the only available option for emigrants. In general, these migrations are characterized by relocation of whole families, absence of a long-term plan considering the future (duration of stay, return to the home country), money investment in the home country, and relatively high although diverse educational level. Actually, based on comparison between censuses in 1981 and 1991, it is evident that in 1991 more people with a high school diploma gymnasium, higher and academic education have left the country than in 1981. The available data from 2001 census consist only of a relative number of Yugoslav citizens living abroad, around 400,000, but this number does not include citizens from Kosovo and Metohija, or Montenegro. Only when the final census data come out, will it be possible to analyze and compare migrations from 1991 -2001, although considering census gathering and its limitations, it is clear that many trends will remain hidden.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Нeкa питања спољних миграција југословенског становништва током друге половине двадесетог вeкa : време за преиспитивање?
T1 - A few questions concerning exterior migrations of Yugoslav population during the second half of the 20th century: A time for reconsideration
SP - 129
EP - 137
VL - 52
DO - 10.2298/GEI0452129P
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8783
ER - 
@article{
author = "Павићевић, Александра",
year = "2004",
abstract = "У раду је дат аналитички преглед миграционих кретања из Југославије током друге половине двадесетог века. Акценат је стављен на његове последње деценије, као и најновији тип исељеништва који подразумева миграције високостручних кадрова. Специфичност нових миграција огледа се и у њиховој структури и у избору симбола етничког идентитета., The territory of the former Yugoslavia (within all of its structures and forms during the second half of the 20Č century - from FPRY, SFRY, FRY, to Serbia and Montenegro) was the subject of more or less intensive external and internal migrations. The first larger wave of emigration occurred immediately after the end of World War II, mostly due to the political events in the country that concerned ideological orientation of national-liberation war winners. In most cases, the furthest destinations of these emigrants were overseas countries. The remoteness of the new "homelands", among other reasons, made these relocations permanent. In the beginning of 1960's a new wave of mass immigrations occurred due to the "liberation" of Yugoslavia's economy and politics, and the need of labor force in the countries of Western Europe. These were the economic, so-called labor-migrations that were supposed to have a temporary character. During the period of 1964-1973, Yugoslav citizens living in Western European countries numbered approximately one million and one hundred thousand, out of which two-fifths were Serbs. In the mid 1970's, a migration trend seemed to slightly decline, only to increase again in the 1980's, and especially during the 1990's, however with the new socio-economic-political background and different characteristics than the preceding ones. It could be argued though, that these new migrations of Yugoslav citizens sum up all the characteristics of the preceding ones, being, at the same time, very dramatic in nature considering that the migrations were most of the time the only available option for emigrants. In general, these migrations are characterized by relocation of whole families, absence of a long-term plan considering the future (duration of stay, return to the home country), money investment in the home country, and relatively high although diverse educational level. Actually, based on comparison between censuses in 1981 and 1991, it is evident that in 1991 more people with a high school diploma gymnasium, higher and academic education have left the country than in 1981. The available data from 2001 census consist only of a relative number of Yugoslav citizens living abroad, around 400,000, but this number does not include citizens from Kosovo and Metohija, or Montenegro. Only when the final census data come out, will it be possible to analyze and compare migrations from 1991 -2001, although considering census gathering and its limitations, it is clear that many trends will remain hidden.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Нeкa питања спољних миграција југословенског становништва током друге половине двадесетог вeкa : време за преиспитивање?, A few questions concerning exterior migrations of Yugoslav population during the second half of the 20th century: A time for reconsideration",
pages = "129-137",
volume = "52",
doi = "10.2298/GEI0452129P",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8783"
}
Павићевић, А.. (2004). Нeкa питања спољних миграција југословенског становништва током друге половине двадесетог вeкa : време за преиспитивање?. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 52, 129-137.
https://doi.org/10.2298/GEI0452129P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8783
Павићевић А. Нeкa питања спољних миграција југословенског становништва током друге половине двадесетог вeкa : време за преиспитивање?. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2004;52:129-137.
doi:10.2298/GEI0452129P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8783 .
Павићевић, Александра, "Нeкa питања спољних миграција југословенског становништва током друге половине двадесетог вeкa : време за преиспитивање?" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 52 (2004):129-137,
https://doi.org/10.2298/GEI0452129P .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8783 .
3

Кpсно име (крснa слава) код Срба у Будимпешти и околини у функцији одржавања етничког идентитета

Прелић, Младена

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2004)

TY - JOUR
AU - Прелић, Младена
PY - 2004
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8781
AB - Обичај прослављања крсног имена или крсне славе, празника свеца заштитника породице, код Срба је опште распрострањен. О традицијском моделу прослављања славе може се говорити само условно, јер овај обичај у пракси карактеришу бројне варијације, и у прошлости и данас. И поред релативне једноставности форми прослављања, слава је изразито комплексан, синкретичан и полифункционалан обичај. Поред верске димензије (која укључује и пагански и хришћански слој), значајна димензија овог празника је друштвена, али и димензија симболизације етничког идентитета. Управо ова последња долази у први план мeђy Србима у Maђaрcкoј, који живе у окружењу од којег се етнички разликују. У раду се укратко износе ставови саговорника о слави као етничком симболу, као и савремене форме њеног прослављања међу Србима у Будимпешти и околини.
AB - Celebration of Family patron's day is very widespread among Serbs in general. The traditional model of celebration suffered many changes, which in practice resulted in many variations in terms of its form. Regardless of its relatively simple form of celebration, Family patron's day still represents a very complex, amalgamating and multifunctional custom. In addition to religious aspects (both pagan and Christian), the celebration itself contains important social and symbolic ethnic identity issues. The latter one is the most emphasized among the Serbs living in Hungary. This paper briefly describes informants' views with respect to the holiday as a symbol of ethnicity, and the holiday's present day forms of celebration.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Кpсно име (крснa слава) код Срба у Будимпешти и околини у функцији одржавања етничког идентитета
T1 - Maintaining ethnic identity: Family patron's day among the Serbs in Budapest and surrounding area
SP - 109
EP - 115
VL - 52
DO - 10.2298/GEI0452109P
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8781
ER - 
@article{
author = "Прелић, Младена",
year = "2004",
abstract = "Обичај прослављања крсног имена или крсне славе, празника свеца заштитника породице, код Срба је опште распрострањен. О традицијском моделу прослављања славе може се говорити само условно, јер овај обичај у пракси карактеришу бројне варијације, и у прошлости и данас. И поред релативне једноставности форми прослављања, слава је изразито комплексан, синкретичан и полифункционалан обичај. Поред верске димензије (која укључује и пагански и хришћански слој), значајна димензија овог празника је друштвена, али и димензија симболизације етничког идентитета. Управо ова последња долази у први план мeђy Србима у Maђaрcкoј, који живе у окружењу од којег се етнички разликују. У раду се укратко износе ставови саговорника о слави као етничком симболу, као и савремене форме њеног прослављања међу Србима у Будимпешти и околини., Celebration of Family patron's day is very widespread among Serbs in general. The traditional model of celebration suffered many changes, which in practice resulted in many variations in terms of its form. Regardless of its relatively simple form of celebration, Family patron's day still represents a very complex, amalgamating and multifunctional custom. In addition to religious aspects (both pagan and Christian), the celebration itself contains important social and symbolic ethnic identity issues. The latter one is the most emphasized among the Serbs living in Hungary. This paper briefly describes informants' views with respect to the holiday as a symbol of ethnicity, and the holiday's present day forms of celebration.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Кpсно име (крснa слава) код Срба у Будимпешти и околини у функцији одржавања етничког идентитета, Maintaining ethnic identity: Family patron's day among the Serbs in Budapest and surrounding area",
pages = "109-115",
volume = "52",
doi = "10.2298/GEI0452109P",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8781"
}
Прелић, М.. (2004). Кpсно име (крснa слава) код Срба у Будимпешти и околини у функцији одржавања етничког идентитета. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 52, 109-115.
https://doi.org/10.2298/GEI0452109P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8781
Прелић М. Кpсно име (крснa слава) код Срба у Будимпешти и околини у функцији одржавања етничког идентитета. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2004;52:109-115.
doi:10.2298/GEI0452109P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8781 .
Прелић, Младена, "Кpсно име (крснa слава) код Срба у Будимпешти и околини у функцији одржавања етничког идентитета" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 52 (2004):109-115,
https://doi.org/10.2298/GEI0452109P .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8781 .
3
1

Analytismus in serbischen Dialekten

Miloradović, Sofija

(Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2004)

TY - CONF
AU - Miloradović, Sofija
PY - 2004
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7082
AB - In diesem Beitrag wird eine Übersicht über den sprachlichen Analytismus in den

Dialekten des Serbischen gegeben. Ein Schwerpunkt liegt auf der Beschreibung zweier

ausgewählter analytischer Phänomene.
PB - Wiesbaden : Harrassowitz Verlag
C3 - Die europäischen Sprachen auf dem Wege zum analytischen Sprachtyp
T1 - Analytismus in serbischen Dialekten
SP - 303
EP - 317
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7082
ER - 
@conference{
author = "Miloradović, Sofija",
year = "2004",
abstract = "In diesem Beitrag wird eine Übersicht über den sprachlichen Analytismus in den

Dialekten des Serbischen gegeben. Ein Schwerpunkt liegt auf der Beschreibung zweier

ausgewählter analytischer Phänomene.",
publisher = "Wiesbaden : Harrassowitz Verlag",
journal = "Die europäischen Sprachen auf dem Wege zum analytischen Sprachtyp",
title = "Analytismus in serbischen Dialekten",
pages = "303-317",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7082"
}
Miloradović, S.. (2004). Analytismus in serbischen Dialekten. in Die europäischen Sprachen auf dem Wege zum analytischen Sprachtyp
Wiesbaden : Harrassowitz Verlag., 303-317.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7082
Miloradović S. Analytismus in serbischen Dialekten. in Die europäischen Sprachen auf dem Wege zum analytischen Sprachtyp. 2004;:303-317.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7082 .
Miloradović, Sofija, "Analytismus in serbischen Dialekten" in Die europäischen Sprachen auf dem Wege zum analytischen Sprachtyp (2004):303-317,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7082 .

Српска етнолингвистичка популација у Мађарској – нека запажања

Милорадовић, Софија

(Ниш : Универзитет у Нишу, 2004)

TY - JOUR
AU - Милорадовић, Софија
PY - 2004
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6819
AB - У раду је дат кратак преглед досадашњих истраживања српских говора у
Мађарској, као и неколико општијих запажања о њиховом актуелном стању на
примеру дешчанског и батањског говора. Актуелно стање ових говора, посебно
батањског, сведочи о релативно високом степену њихове захваћености процесом глотофагије. Будућа истраживања српских говора у Мађарској треба усмерити и ка начинима функционисања билингвалне/бикултурне средине. Такође, у
тим је истраживањима потребно примењивати и критеријуме разрађене у урбаној дијалектологији.
AB - The article briefly reviews up-to-date research projects on the Serbian dialects in
Hungary, as well as a number of general observations about their contemporary condition
using the example of the Deshchan and Batanjan dialects. The contemporary condition of
these dialects, especially Batanjan, testifies to the relatively high degree of glottofagia in
the dialects. Future research projects of the Serbian dialects in Hungary should be directed
towards the functioning of the bilingual/bicultural surrounding. In addition, one would
need to apply criteria developed in urban dialectology in such projects.
PB - Ниш : Универзитет у Нишу
T2 - Теме : часопис за друштвену теорију и праксу
T1 - Српска етнолингвистичка популација у Мађарској – нека запажања
T1 - Serbian Ethno-Linguistic Population in Hungary: Some Observations
SP - 859
EP - 864
VL - 4
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6819
ER - 
@article{
author = "Милорадовић, Софија",
year = "2004",
abstract = "У раду је дат кратак преглед досадашњих истраживања српских говора у
Мађарској, као и неколико општијих запажања о њиховом актуелном стању на
примеру дешчанског и батањског говора. Актуелно стање ових говора, посебно
батањског, сведочи о релативно високом степену њихове захваћености процесом глотофагије. Будућа истраживања српских говора у Мађарској треба усмерити и ка начинима функционисања билингвалне/бикултурне средине. Такође, у
тим је истраживањима потребно примењивати и критеријуме разрађене у урбаној дијалектологији., The article briefly reviews up-to-date research projects on the Serbian dialects in
Hungary, as well as a number of general observations about their contemporary condition
using the example of the Deshchan and Batanjan dialects. The contemporary condition of
these dialects, especially Batanjan, testifies to the relatively high degree of glottofagia in
the dialects. Future research projects of the Serbian dialects in Hungary should be directed
towards the functioning of the bilingual/bicultural surrounding. In addition, one would
need to apply criteria developed in urban dialectology in such projects.",
publisher = "Ниш : Универзитет у Нишу",
journal = "Теме : часопис за друштвену теорију и праксу",
title = "Српска етнолингвистичка популација у Мађарској – нека запажања, Serbian Ethno-Linguistic Population in Hungary: Some Observations",
pages = "859-864",
volume = "4",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6819"
}
Милорадовић, С.. (2004). Српска етнолингвистичка популација у Мађарској – нека запажања. in Теме : часопис за друштвену теорију и праксу
Ниш : Универзитет у Нишу., 4, 859-864.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6819
Милорадовић С. Српска етнолингвистичка популација у Мађарској – нека запажања. in Теме : часопис за друштвену теорију и праксу. 2004;4:859-864.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6819 .
Милорадовић, Софија, "Српска етнолингвистичка популација у Мађарској – нека запажања" in Теме : часопис за друштвену теорију и праксу, 4 (2004):859-864,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6819 .

Гласник Етнографског института САНУ 50-51 / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA 50-51

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2003)

TY - GEN
PY - 2003
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12214
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T1 - Гласник Етнографског института САНУ 50-51 / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA 50-51
SP - 1
EP - 265
VL - 50-51
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12214
ER - 
@misc{
year = "2003",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
title = "Гласник Етнографског института САНУ 50-51 / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA 50-51",
pages = "1-265",
volume = "50-51",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12214"
}
(2003). Гласник Етнографског института САНУ 50-51 / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA 50-51. 
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 50-51, 1-265.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12214
Гласник Етнографског института САНУ 50-51 / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA 50-51. 2003;50-51:1-265.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12214 .
"Гласник Етнографског института САНУ 50-51 / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA 50-51", 50-51 (2003):1-265,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12214 .

Традиционално и савремено у култури Срба / The Traditional and the Contemporary in the Culture of the Serbs

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2003)

TY - BOOK
PY - 2003
UR - https://etno-institut.co.rs/storage/95/5e5aafed9e045_49.pdf
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8708
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T1 - Традиционално и савремено у култури Срба / The Traditional and the Contemporary in the Culture of the Serbs
SP - 1
EP - 357
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8708
ER - 
@book{
year = "2003",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
title = "Традиционално и савремено у култури Срба / The Traditional and the Contemporary in the Culture of the Serbs",
pages = "1-357",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8708"
}
(2003). Традиционално и савремено у култури Срба / The Traditional and the Contemporary in the Culture of the Serbs. 
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 1-357.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8708
Традиционално и савремено у култури Срба / The Traditional and the Contemporary in the Culture of the Serbs. 2003;:1-357.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8708 .
"Традиционално и савремено у култури Срба / The Traditional and the Contemporary in the Culture of the Serbs" (2003):1-357,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8708 .