Danube and Balkan: Cultural and Historical Heritage

Link to this page

info:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/177006/RS//

Danube and Balkan: Cultural and Historical Heritage (en)
Дунав и Балкан: културно-историјско наслеђе (sr)
Dunav i Balkan: kulturno-istorijsko nasleđe (sr_RS)

Publications

Frontier gentlemen’s club: Felix Kanitz and Balkan archaeology

Mihajlović, Vladimir V.

(Manchester : Manchester University Press, 2020)

TY - CHAP
AU - Mihajlović, Vladimir V.
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10884
PB - Manchester : Manchester University Press
T2 - Communities and Knowledge Production in Archaeology
T1 - Frontier gentlemen’s club: Felix Kanitz and Balkan archaeology
DO - 10.7765/9781526134561.00017
ER - 
@article{
author = "Mihajlović, Vladimir V.",
year = "2020",
url = "https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10884",
publisher = "Manchester : Manchester University Press",
journal = "Communities and Knowledge Production in Archaeology",
title = "Frontier gentlemen’s club: Felix Kanitz and Balkan archaeology",
doi = "10.7765/9781526134561.00017"
}
Mihajlović, V. V. (2020). Frontier gentlemen’s club: Felix Kanitz and Balkan archaeology.
Communities and Knowledge Production in Archaeology
Manchester : Manchester University Press..
https://doi.org/10.7765/9781526134561.00017
Mihajlović VV. Frontier gentlemen’s club: Felix Kanitz and Balkan archaeology. Communities and Knowledge Production in Archaeology. 2020;
Mihajlović Vladimir V., "Frontier gentlemen’s club: Felix Kanitz and Balkan archaeology" Communities and Knowledge Production in Archaeology (2020),
https://doi.org/10.7765/9781526134561.00017 .

“Converted Co-Ethnics”: Romanian Migrants in the Northern Serbian Province of Vojvodina

Đurić Milovanović, Aleksandra

(Newberg : George Fox University, 2020)

TY - JOUR
AU - Đurić Milovanović, Aleksandra
PY - 2020
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/8204
AB - In this paper, my case study highlights Romanian neo-Protestant migrants from Serbia who either returned to their “home country,” or work on different missionary activities among their co-ethnics after the fall of communism. To a large degree, members of the Romanian minority in Serbia belong to the Romanian Orthodox Church, which is the dominant confession, then a smaller number to the Romanian Greek-Catholic church and various neo-Protestant communities, such as the Nazarene, the Adventist, the Baptist, and the Pentecostal community. Starting from the hypothesis that the conversion of the Romanians in Serbia to neo-Protestantism is closely related to issues of migration, whether the conversion occurred while living abroad or they were, for religious reasons, forced to leave the country, the focus of this paper is transformation of social relations among converted Romanians and their co-ethnics. Based on the results from ethnographic research conducted in Serbia in 2014–2015, I will focus on how migrants perceive themselves and their co-ethnic attitudes towards them. Becoming a part of transnational religious community and emphasizing supra-nationality, the Romanian neo-Protestants perceive themselves as a part of “worldwide brotherhood,” adopting some new forms of collective identity while distancing themselves from the Romanian Orthodox tradition. Thus, religious otherness raises questions of the attitude of the Romanian local community towards the Romanian neo-Protestant migrants and their new religious, cultural, and social practices.
PB - Newberg : George Fox University
T2 - Occasional Papers on Religion in Eastern Europe
T1 - “Converted Co-Ethnics”: Romanian Migrants in the Northern Serbian Province of Vojvodina
SP - 30
EP - 47
VL - 40
IS - 2
ER - 
@article{
author = "Đurić Milovanović, Aleksandra",
year = "2020",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/8204",
abstract = "In this paper, my case study highlights Romanian neo-Protestant migrants from Serbia who either returned to their “home country,” or work on different missionary activities among their co-ethnics after the fall of communism. To a large degree, members of the Romanian minority in Serbia belong to the Romanian Orthodox Church, which is the dominant confession, then a smaller number to the Romanian Greek-Catholic church and various neo-Protestant communities, such as the Nazarene, the Adventist, the Baptist, and the Pentecostal community. Starting from the hypothesis that the conversion of the Romanians in Serbia to neo-Protestantism is closely related to issues of migration, whether the conversion occurred while living abroad or they were, for religious reasons, forced to leave the country, the focus of this paper is transformation of social relations among converted Romanians and their co-ethnics. Based on the results from ethnographic research conducted in Serbia in 2014–2015, I will focus on how migrants perceive themselves and their co-ethnic attitudes towards them. Becoming a part of transnational religious community and emphasizing supra-nationality, the Romanian neo-Protestants perceive themselves as a part of “worldwide brotherhood,” adopting some new forms of collective identity while distancing themselves from the Romanian Orthodox tradition. Thus, religious otherness raises questions of the attitude of the Romanian local community towards the Romanian neo-Protestant migrants and their new religious, cultural, and social practices.",
publisher = "Newberg : George Fox University",
journal = "Occasional Papers on Religion in Eastern Europe",
title = "“Converted Co-Ethnics”: Romanian Migrants in the Northern Serbian Province of Vojvodina",
pages = "30-47",
volume = "40",
number = "2"
}
Đurić Milovanović, A. (2020). “Converted Co-Ethnics”: Romanian Migrants in the Northern Serbian Province of Vojvodina.
Occasional Papers on Religion in Eastern Europe
Newberg : George Fox University., 40(2), 30-47.
Đurić Milovanović A. “Converted Co-Ethnics”: Romanian Migrants in the Northern Serbian Province of Vojvodina. Occasional Papers on Religion in Eastern Europe. 2020;40(2):30-47
Đurić Milovanović Aleksandra, "“Converted Co-Ethnics”: Romanian Migrants in the Northern Serbian Province of Vojvodina" Occasional Papers on Religion in Eastern Europe, 40, no. 2 (2020):30-47

Живот на рекама југоисточне Европе : историјски аспекти просторног планирања насеља и комуникација

(Београд : Балканолошки институт САНУ, 2019)

TY - BOOK
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11209
AB - Човекова природна средина јесте историјски феномен, који, као не-
сумњиви, основни и трајни фактор бивствовања, није непроменљив. Пос-
матране из глобалне и историјске перспективе, промене које настају услед
деловања природних појава и сила најчешће се манифестују повремено и
на релативно мањем простору без обзира да ли се ради о дуготрајним про-
цесима или о кратким али катастрофалним појавним облицима. Промене
које човек узрокује и производи свесним деловањем, у мањим временским
исечцима не производе веће последице али, дугорочно посматрано, његове
активности на промени простора (природног окружења) све више узрокују
трајне промене. У историјској перспективи човек је на (микро)простор по-
чео да утиче онда када је почео да прави прве насеобине а, у ширем смислу,
онда када почиње да гради саобраћајнице, дуге одбрамбене зидине, аква-
дукте, мостове, бране, канале и друге грађевине које нису настајале само
из елементарних животних потреба. Мењајући природу човек је долазио у
ситуацију да се сукобљава са њом самом и са последицама својих делатнос-
ти. Истовремено, што су његова дела бивала већа она су све више постајала
део те природе.
PB - Београд : Балканолошки институт САНУ
T1 - Живот на рекама југоисточне Европе : историјски аспекти просторног планирања насеља и комуникација
T1 - Life on the rivers in southeastern Europe : historical aspects of the spatial planning of the setllements and communications
ER - 
@book{
year = "2019",
url = "https://dais.sanu.ac.rs/123456789/11209",
abstract = "Човекова природна средина јесте историјски феномен, који, као не-
сумњиви, основни и трајни фактор бивствовања, није непроменљив. Пос-
матране из глобалне и историјске перспективе, промене које настају услед
деловања природних појава и сила најчешће се манифестују повремено и
на релативно мањем простору без обзира да ли се ради о дуготрајним про-
цесима или о кратким али катастрофалним појавним облицима. Промене
које човек узрокује и производи свесним деловањем, у мањим временским
исечцима не производе веће последице али, дугорочно посматрано, његове
активности на промени простора (природног окружења) све више узрокују
трајне промене. У историјској перспективи човек је на (микро)простор по-
чео да утиче онда када је почео да прави прве насеобине а, у ширем смислу,
онда када почиње да гради саобраћајнице, дуге одбрамбене зидине, аква-
дукте, мостове, бране, канале и друге грађевине које нису настајале само
из елементарних животних потреба. Мењајући природу човек је долазио у
ситуацију да се сукобљава са њом самом и са последицама својих делатнос-
ти. Истовремено, што су његова дела бивала већа она су све више постајала
део те природе.",
publisher = "Београд : Балканолошки институт САНУ",
title = "Живот на рекама југоисточне Европе : историјски аспекти просторног планирања насеља и комуникација, Life on the rivers in southeastern Europe : historical aspects of the spatial planning of the setllements and communications"
}
 (2019). Life on the rivers in southeastern Europe : historical aspects of the spatial planning of the setllements and communications.

Београд : Балканолошки институт САНУ..
 Life on the rivers in southeastern Europe : historical aspects of the spatial planning of the setllements and communications. 2019;
, "Life on the rivers in southeastern Europe : historical aspects of the spatial planning of the setllements and communications" (2019)

Autoritet i kako ga steći: Pausanija, Opis Helade i arheološka iskopavanja u Olimpiji

Mihajlović, Vladimir V.

(Beograd : Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za etnologiju i antropologiju, 2019)

TY - JOUR
AU - Mihajlović, Vladimir V.
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10840
AB - Teren i tekst, naročito na polju klasične arheologije, uvek su u dijalektičkom
odnosu: terenska praksa i tekstovi (kako oni koji prethode, tako i oni koji proističu
iz iskopavanja) se međusobno prožimaju, potvrđuju i preoblikuju. Stoga, osim ključnih
ličnosti ili institucija i tekstovi mogu imati autoritet koji se vremenom stiče, potvrđuje
ili pak gubi. Pausanijin Opis Helade jedno je od dela koje je upisano u disciplinarne
temelje klasične arheologije. Ovo delo uticalo je na pravce istaživanja na polju klasične
arheologije Grčke, njihov obim i metodologiju, kao i konačnu interpretaciju. O uzajamnom
prožimanju arheologije i Pausanijinog Opisa Helade najbolje govore iskopavanja
u Olimpiji, koja su u ovome radu uzeta kao studija slučaja. S jedne strane, iz višegodišnjih
temeljnih istraživanja, kojima je prethodila višedecenijska diplomatska borba
za dozvolu za iskopavanja, proisteklo je bolje razumevanje Pausanijinog dela, dok je s
druge, preoblikovana ne samo terenska praksa, nego i epistemološke osnove klasične
arheologije. Cilj ovoga rada jeste da još jednom podseti na neodvojivost praktičnog i
interpretativnog, odnosno na neodvojivost terenskog i kabinetskog rada u arheologiji.
AB - One of the key products of archaeological work, the clear disciplinary distinction
separating it from amateur curiosity or lucrative treasure hunt, is the
text. Not only it stands at the end of almost every archaeological endeavour,
text in its various forms often presents the source of fieldwork: archaeological
excavations are preceded by (repeated) reading of previously written landscape,
either represented through old travelogues, or through recent reports from archaeological
surveys. In short, fieldwork and text are dialectically linked: fieldwork
practice and texts mutually intertwine, confirm and (re)shape one another.
Therefore, along with “founding fathers” of the discipline, some texts may also
posses authority – achieved over time, confirmed, or lost.
Opposed to the authors and works of the classical canon, Pausanias and his
Description of Greece were not of noble origins, that would secure the position
of indisputable authority in the field of classical archaeology. Therefore
the reputation of the author and his work was built – through confirmations and
refutations – in the very landscape of Greece, primarily through archaeological
fieldwork. During the 19th century Description of Greece served as a kind of
travel guide for researchers to the long-abandoned sites and grand archaeological
discoveries, such as Schliemann in Mycenae. The Erechteion in Athens is
today known by the name given to the temple by Pausanias. His authority, built in the field of classical archaeology, spread out of the domain of the discipline:
on the grounds of the data from the Description of Greece and the esteem of
its author, the administration of the new independent Greek kingdom started
changing the Slovene, Albanian, Turkish or Italian toponyms in its territory. The
excavations at Olympia – the case-study presented here, speak most eloquently
about the mutual intertwining of archaeology and Description of Greece. On the
one side, the years-long excavations, enabled by the decades-long diplomatic
struggle for the licence, deepened the understanding of the work of Pausanias,
but on the other side, the fieldwork practice has also changed, as well as the
epistemological foundations of classical archaeology. The aim of this paper is to
point once more to the inseparable ties linking practical and interpretive aspects,
i.e. fieldwork and study in archaeology.
PB - Beograd : Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za etnologiju i antropologiju
T2 - Etnoantropološki problemi
T1 - Autoritet i kako ga steći: Pausanija, Opis Helade i arheološka iskopavanja u Olimpiji
T1 - Authority and How to Attain It: Pausanias, Description of Greece and Archaeological Excavations at Olympia
T1 - Autorité et comment l’obtenir: Pausanias, Description de la Grèce et les fouilles archéologiques d’Olympie
SP - 937
EP - 953
VL - 14
IS - 3
DO - 10.21301/eap.v14i3.9
ER - 
@article{
author = "Mihajlović, Vladimir V.",
year = "2019",
url = "https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10840",
abstract = "Teren i tekst, naročito na polju klasične arheologije, uvek su u dijalektičkom
odnosu: terenska praksa i tekstovi (kako oni koji prethode, tako i oni koji proističu
iz iskopavanja) se međusobno prožimaju, potvrđuju i preoblikuju. Stoga, osim ključnih
ličnosti ili institucija i tekstovi mogu imati autoritet koji se vremenom stiče, potvrđuje
ili pak gubi. Pausanijin Opis Helade jedno je od dela koje je upisano u disciplinarne
temelje klasične arheologije. Ovo delo uticalo je na pravce istaživanja na polju klasične
arheologije Grčke, njihov obim i metodologiju, kao i konačnu interpretaciju. O uzajamnom
prožimanju arheologije i Pausanijinog Opisa Helade najbolje govore iskopavanja
u Olimpiji, koja su u ovome radu uzeta kao studija slučaja. S jedne strane, iz višegodišnjih
temeljnih istraživanja, kojima je prethodila višedecenijska diplomatska borba
za dozvolu za iskopavanja, proisteklo je bolje razumevanje Pausanijinog dela, dok je s
druge, preoblikovana ne samo terenska praksa, nego i epistemološke osnove klasične
arheologije. Cilj ovoga rada jeste da još jednom podseti na neodvojivost praktičnog i
interpretativnog, odnosno na neodvojivost terenskog i kabinetskog rada u arheologiji., One of the key products of archaeological work, the clear disciplinary distinction
separating it from amateur curiosity or lucrative treasure hunt, is the
text. Not only it stands at the end of almost every archaeological endeavour,
text in its various forms often presents the source of fieldwork: archaeological
excavations are preceded by (repeated) reading of previously written landscape,
either represented through old travelogues, or through recent reports from archaeological
surveys. In short, fieldwork and text are dialectically linked: fieldwork
practice and texts mutually intertwine, confirm and (re)shape one another.
Therefore, along with “founding fathers” of the discipline, some texts may also
posses authority – achieved over time, confirmed, or lost.
Opposed to the authors and works of the classical canon, Pausanias and his
Description of Greece were not of noble origins, that would secure the position
of indisputable authority in the field of classical archaeology. Therefore
the reputation of the author and his work was built – through confirmations and
refutations – in the very landscape of Greece, primarily through archaeological
fieldwork. During the 19th century Description of Greece served as a kind of
travel guide for researchers to the long-abandoned sites and grand archaeological
discoveries, such as Schliemann in Mycenae. The Erechteion in Athens is
today known by the name given to the temple by Pausanias. His authority, built in the field of classical archaeology, spread out of the domain of the discipline:
on the grounds of the data from the Description of Greece and the esteem of
its author, the administration of the new independent Greek kingdom started
changing the Slovene, Albanian, Turkish or Italian toponyms in its territory. The
excavations at Olympia – the case-study presented here, speak most eloquently
about the mutual intertwining of archaeology and Description of Greece. On the
one side, the years-long excavations, enabled by the decades-long diplomatic
struggle for the licence, deepened the understanding of the work of Pausanias,
but on the other side, the fieldwork practice has also changed, as well as the
epistemological foundations of classical archaeology. The aim of this paper is to
point once more to the inseparable ties linking practical and interpretive aspects,
i.e. fieldwork and study in archaeology.",
publisher = "Beograd : Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za etnologiju i antropologiju",
journal = "Etnoantropološki problemi",
title = "Autoritet i kako ga steći: Pausanija, Opis Helade i arheološka iskopavanja u Olimpiji, Authority and How to Attain It: Pausanias, Description of Greece and Archaeological Excavations at Olympia, Autorité et comment l’obtenir: Pausanias, Description de la Grèce et les fouilles archéologiques d’Olympie",
pages = "937-953",
volume = "14",
number = "3",
doi = "10.21301/eap.v14i3.9"
}
Mihajlović, V. V. (2019). Autorité et comment l’obtenir: Pausanias, Description de la Grèce et les fouilles archéologiques d’Olympie.
Etnoantropološki problemi
Beograd : Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za etnologiju i antropologiju., 14(3), 937-953.
https://doi.org/10.21301/eap.v14i3.9
Mihajlović VV. Autorité et comment l’obtenir: Pausanias, Description de la Grèce et les fouilles archéologiques d’Olympie. Etnoantropološki problemi. 2019;14(3):937-953
Mihajlović Vladimir V., "Autorité et comment l’obtenir: Pausanias, Description de la Grèce et les fouilles archéologiques d’Olympie" Etnoantropološki problemi, 14, no. 3 (2019):937-953,
https://doi.org/10.21301/eap.v14i3.9 .

Наративи верских хуманитарних организација о едукацији миграната у Србији након затварања формализованог миграцијског коридора 2016. године

Ђурић Миловановић, Александра; Стојић Митровић, Марта

(Београд : Етнографски институт САНУ, 2019)

TY - JOUR
AU - Ђурић Миловановић, Александра
AU - Стојић Митровић, Марта
PY - 2019
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7969
AB - У овом тексту изложићемо наративе представника верских хуманитарних организација које су активне при Српској православној цркви, Римокатоличкој цркви и Хришћанској адвентистичкој цркви. Наративи дају опис активности ових организација у вези са едукацијом миграната у Србији после 2016. године када – након затварања формализованог миграцијског коридора и секуритарног заокрета миграцијске политике – програми интеграције миграната добијају превагу над онима који се фокусирају на ургентни прихват. Грађа је добијена полуструктурираним интервјуима и биће подељена у два дела – активности верских хуманитарних организација у образовању деце основношколског узраста, као и активности верских хуманитарних организација у образовању средњошколаца и одраслих.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Наративи верских хуманитарних организација о едукацији миграната у Србији након затварања формализованог миграцијског коридора 2016. године
SP - 573
EP - 587
VL - LXVII
DO - 10.2298/GEI1903573S
ER - 
@article{
author = "Ђурић Миловановић, Александра and Стојић Митровић, Марта",
year = "2019",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7969",
abstract = "У овом тексту изложићемо наративе представника верских хуманитарних организација које су активне при Српској православној цркви, Римокатоличкој цркви и Хришћанској адвентистичкој цркви. Наративи дају опис активности ових организација у вези са едукацијом миграната у Србији после 2016. године када – након затварања формализованог миграцијског коридора и секуритарног заокрета миграцијске политике – програми интеграције миграната добијају превагу над онима који се фокусирају на ургентни прихват. Грађа је добијена полуструктурираним интервјуима и биће подељена у два дела – активности верских хуманитарних организација у образовању деце основношколског узраста, као и активности верских хуманитарних организација у образовању средњошколаца и одраслих.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Наративи верских хуманитарних организација о едукацији миграната у Србији након затварања формализованог миграцијског коридора 2016. године",
pages = "573-587",
volume = "LXVII",
doi = "10.2298/GEI1903573S"
}
Ђурић Миловановић, А.,& Стојић Митровић, М. (2019). Наративи верских хуманитарних организација о едукацији миграната у Србији након затварања формализованог миграцијског коридора 2016. године.
Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ., LXVII, 573-587.
https://doi.org/10.2298/GEI1903573S
Ђурић Миловановић А, Стојић Митровић М. Наративи верских хуманитарних организација о едукацији миграната у Србији након затварања формализованог миграцијског коридора 2016. године. Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2019;LXVII:573-587
Ђурић Миловановић Александра, Стојић Митровић Марта, "Наративи верских хуманитарних организација о едукацији миграната у Србији након затварања формализованог миграцијског коридора 2016. године" Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, LXVII (2019):573-587,
https://doi.org/10.2298/GEI1903573S .

Наративи верских хуманитарних организација о едукацији миграната у Србији након затварања формализованог миграцијског коридора 2016. године

Стојић Митровић, Марта; Ђурић Миловановић, Александра

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2019)

TY - JOUR
AU - Стојић Митровић, Марта
AU - Ђурић Миловановић, Александра
PY - 2019
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/842/756
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7550
AB - У овом тексту изложићемо наративе представника верских хуманитарних
организација које су активне при Српској православној цркви, Римокатоличкој цркви
и Хришћанској адвентистичкој цркви. Наративи дају опис активности ових
организација у вези са едукацијом миграната у Србији после 2016. године када – након
затварања формализованог миграцијског коридора и секуритарног заокрета
миграцијске политике – програми интеграције миграната добијају превагу над онима
који се фокусирају на ургентни прихват. Грађа је добијена полуструктурираним
интервјуима и биће подељена у два дела – активности верских хуманитарних
организација у образовању деце основношколског узраста, као и активности верских
хуманитарних организација у образовању средњошколаца и одраслих.
AB - In this paper we will present narratives of the representatives of faith-based humanitarian
organizations of the Serbian Orthodox Church, the Roman Catholic Church and the Seventh
Day Adventist Church. The narratives provide description of the activities of these
organizations regarding education of migrants in Serbia when, from the year 2016 – after the closure of the formalized migration corridor and new securitarian turn of the migration
policy – migrants’ integration programs took primacy over those focused on urgent
reception. The material has been obtained through semi-structured interviews and will be
presented in two sections, the activities of the faith-based organizations in relation to the
elementary school education, as well as the activities related to high-school education and
education of the adults.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Наративи верских хуманитарних организација о едукацији миграната у Србији након затварања формализованог миграцијског коридора 2016. године
T1 - The Narratives of Faith-based Organizations on Migrant Education in Serbia after the Closure of the Formalized Migration Corridor in 2016
SP - 573
EP - 587
VL - 67
IS - 3
DO - 10.2298/GEI1903573S
ER - 
@article{
author = "Стојић Митровић, Марта and Ђурић Миловановић, Александра",
year = "2019",
url = "http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/842/756, http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7550",
abstract = "У овом тексту изложићемо наративе представника верских хуманитарних
организација које су активне при Српској православној цркви, Римокатоличкој цркви
и Хришћанској адвентистичкој цркви. Наративи дају опис активности ових
организација у вези са едукацијом миграната у Србији после 2016. године када – након
затварања формализованог миграцијског коридора и секуритарног заокрета
миграцијске политике – програми интеграције миграната добијају превагу над онима
који се фокусирају на ургентни прихват. Грађа је добијена полуструктурираним
интервјуима и биће подељена у два дела – активности верских хуманитарних
организација у образовању деце основношколског узраста, као и активности верских
хуманитарних организација у образовању средњошколаца и одраслих., In this paper we will present narratives of the representatives of faith-based humanitarian
organizations of the Serbian Orthodox Church, the Roman Catholic Church and the Seventh
Day Adventist Church. The narratives provide description of the activities of these
organizations regarding education of migrants in Serbia when, from the year 2016 – after the closure of the formalized migration corridor and new securitarian turn of the migration
policy – migrants’ integration programs took primacy over those focused on urgent
reception. The material has been obtained through semi-structured interviews and will be
presented in two sections, the activities of the faith-based organizations in relation to the
elementary school education, as well as the activities related to high-school education and
education of the adults.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Наративи верских хуманитарних организација о едукацији миграната у Србији након затварања формализованог миграцијског коридора 2016. године, The Narratives of Faith-based Organizations on Migrant Education in Serbia after the Closure of the Formalized Migration Corridor in 2016",
pages = "573-587",
volume = "67",
number = "3",
doi = "10.2298/GEI1903573S"
}
Стојић Митровић, М.,& Ђурић Миловановић, А. (2019). The Narratives of Faith-based Organizations on Migrant Education in Serbia after the Closure of the Formalized Migration Corridor in 2016.
Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 67(3), 573-587.
https://doi.org/10.2298/GEI1903573S
Стојић Митровић М, Ђурић Миловановић А. The Narratives of Faith-based Organizations on Migrant Education in Serbia after the Closure of the Formalized Migration Corridor in 2016. Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2019;67(3):573-587
Стојић Митровић Марта, Ђурић Миловановић Александра, "The Narratives of Faith-based Organizations on Migrant Education in Serbia after the Closure of the Formalized Migration Corridor in 2016" Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 67, no. 3 (2019):573-587,
https://doi.org/10.2298/GEI1903573S .

Терен и текст: две студије случаја

Михајловић, Владимир В.

(Београд : Филозофски факултет Универзитета у Београду, 2019)

TY - CONF
AU - Михајловић, Владимир В.
PY - 2019
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/6182
PB - Београд : Филозофски факултет Универзитета у Београду
C3 - Српска археологија између теорије и чињеница VII. Археолошки терен, ауторитет, моћ
T1 - Терен и текст: две студије случаја
SP - 44
ER - 
@conference{
author = "Михајловић, Владимир В.",
year = "2019",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/6182",
publisher = "Београд : Филозофски факултет Универзитета у Београду",
journal = "Српска археологија између теорије и чињеница VII. Археолошки терен, ауторитет, моћ",
title = "Терен и текст: две студије случаја",
pages = "44"
}
Михајловић, В. В. (2019). Терен и текст: две студије случаја.
Српска археологија између теорије и чињеница VII. Археолошки терен, ауторитет, моћ
Београд : Филозофски факултет Универзитета у Београду., 44.
Михајловић ВВ. Терен и текст: две студије случаја. Српска археологија између теорије и чињеница VII. Археолошки терен, ауторитет, моћ. 2019;:44
Михајловић Владимир В., "Терен и текст: две студије случаја" Српска археологија између теорије и чињеница VII. Археолошки терен, ауторитет, моћ (2019):44

Pictorul Nicolae Popescu în Banatul Sârbesc

Măran, Mircea; Kolundzija, Jovana

(Bucureşti : Editura Etnologică, 2019)

TY - JOUR
AU - Măran, Mircea
AU - Kolundzija, Jovana
PY - 2019
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7973
AB - Cilj ovog rada je prikazivanje nekih manje poznatih detalja iz
života velikog banatskog slikara Nikolaja Popeskua (Nicolae Popescu, 1835-
1877), na osnovu do sada neobjavljene arhivske građe i savremenih
novinskih članaka koji do sada nisu korišćeni u monografijama i studijama
koje su posvećene ovom umetniku. U neku ruku tragična ličnost istorije
banatske umetnosti XIX veka, iako akademski slikar, Popesku se ceo svoj
život borio sa problemima koji su bili posledica društvenih suprotnosti
prisutnih u austrougarskom društvu druge polovine XIX veka, a pre svega
odnosa tog društva prema umetnosti, cenjene i prihvaćene, ali ipak ne u
dovoljnoj meri da bi obezbedila siguran i lagodan život svima koji je
praktikuju. Glavnu pažnju smo usmerili na boravak i umetnički rad ovog
slikara na prostorima današnje Vojvodine (srpski Banat), pre svega na
njegov boravak u Vršcu i na oslikavanje rumunske pravoslavne crkve u
Seleušu, koje predstavlja jedno od remek-dela crkvenog slikarstva na našim
prostorima u XIX veku.
PB - Bucureşti : Editura Etnologică
T2 - Istorie, memorie, identitate : lucrările simpozionului internaţional de la Arad din 21-22 iunie 2019
T1 - Pictorul Nicolae Popescu în Banatul Sârbesc
SP - 202
EP - 218
ER - 
@article{
author = "Măran, Mircea and Kolundzija, Jovana",
year = "2019",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7973",
abstract = "Cilj ovog rada je prikazivanje nekih manje poznatih detalja iz
života velikog banatskog slikara Nikolaja Popeskua (Nicolae Popescu, 1835-
1877), na osnovu do sada neobjavljene arhivske građe i savremenih
novinskih članaka koji do sada nisu korišćeni u monografijama i studijama
koje su posvećene ovom umetniku. U neku ruku tragična ličnost istorije
banatske umetnosti XIX veka, iako akademski slikar, Popesku se ceo svoj
život borio sa problemima koji su bili posledica društvenih suprotnosti
prisutnih u austrougarskom društvu druge polovine XIX veka, a pre svega
odnosa tog društva prema umetnosti, cenjene i prihvaćene, ali ipak ne u
dovoljnoj meri da bi obezbedila siguran i lagodan život svima koji je
praktikuju. Glavnu pažnju smo usmerili na boravak i umetnički rad ovog
slikara na prostorima današnje Vojvodine (srpski Banat), pre svega na
njegov boravak u Vršcu i na oslikavanje rumunske pravoslavne crkve u
Seleušu, koje predstavlja jedno od remek-dela crkvenog slikarstva na našim
prostorima u XIX veku.",
publisher = "Bucureşti : Editura Etnologică",
journal = "Istorie, memorie, identitate : lucrările simpozionului internaţional de la Arad din 21-22 iunie 2019",
title = "Pictorul Nicolae Popescu în Banatul Sârbesc",
pages = "202-218"
}
Măran, M.,& Kolundzija, J. (2019). Pictorul Nicolae Popescu în Banatul Sârbesc.
Istorie, memorie, identitate : lucrările simpozionului internaţional de la Arad din 21-22 iunie 2019
Bucureşti : Editura Etnologică., 202-218.
Măran M, Kolundzija J. Pictorul Nicolae Popescu în Banatul Sârbesc. Istorie, memorie, identitate : lucrările simpozionului internaţional de la Arad din 21-22 iunie 2019. 2019;:202-218
Măran Mircea, Kolundzija Jovana, "Pictorul Nicolae Popescu în Banatul Sârbesc" Istorie, memorie, identitate : lucrările simpozionului internaţional de la Arad din 21-22 iunie 2019 (2019):202-218

Women in the Serbian Orthodox Church: Historical Overview and Contemporary Situation

Đurić-Milovanović, Aleksandra; Radić, Radmila

(Newberg : George Fox University, 2019)

TY - JOUR
AU - Đurić-Milovanović, Aleksandra
AU - Radić, Radmila
PY - 2019
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/8154
AB - Research on the position of women in the Eastern Orthodox churches is still scarce. Some recent studies show differences among the various Orthodox Churches in Eastern Europe regarding
women’s issues. The position of the women in the Serbian Orthodox Church (SOC) was addressed as late as in the 1990s, but this is still an insufficiently examined field. Eastern Orthodox theologians have rarely discussed the problem of the position and role of women in the SOC. During the socialist era, they did not engage this topic, except in studies related to female monasticism. On the other hand, sociological and anthropological studies have only recently started to include the topic of women in religion and in the church in their research on religiosity in Serbia. However, serious empirical research is still insufficient.The aim of this contribution is to outline the position of women in Orthodox Christianity, to discuss the attitude of the SOC towards this issue and to summarize the changes related to it in the last 100 years
PB - Newberg : George Fox University
T2 - Occasional Papers on Religion in Eastern Europe
T1 - Women in the Serbian Orthodox Church: Historical Overview and Contemporary Situation
SP - 29
EP - 39
VL - 6
ER - 
@article{
author = "Đurić-Milovanović, Aleksandra and Radić, Radmila",
year = "2019",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/8154",
abstract = "Research on the position of women in the Eastern Orthodox churches is still scarce. Some recent studies show differences among the various Orthodox Churches in Eastern Europe regarding
women’s issues. The position of the women in the Serbian Orthodox Church (SOC) was addressed as late as in the 1990s, but this is still an insufficiently examined field. Eastern Orthodox theologians have rarely discussed the problem of the position and role of women in the SOC. During the socialist era, they did not engage this topic, except in studies related to female monasticism. On the other hand, sociological and anthropological studies have only recently started to include the topic of women in religion and in the church in their research on religiosity in Serbia. However, serious empirical research is still insufficient.The aim of this contribution is to outline the position of women in Orthodox Christianity, to discuss the attitude of the SOC towards this issue and to summarize the changes related to it in the last 100 years",
publisher = "Newberg : George Fox University",
journal = "Occasional Papers on Religion in Eastern Europe",
title = "Women in the Serbian Orthodox Church: Historical Overview and Contemporary Situation",
pages = "29-39",
volume = "6"
}
Đurić-Milovanović, A.,& Radić, R. (2019). Women in the Serbian Orthodox Church: Historical Overview and Contemporary Situation.
Occasional Papers on Religion in Eastern Europe
Newberg : George Fox University., 6, 29-39.
Đurić-Milovanović A, Radić R. Women in the Serbian Orthodox Church: Historical Overview and Contemporary Situation. Occasional Papers on Religion in Eastern Europe. 2019;6:29-39
Đurić-Milovanović Aleksandra, Radić Radmila, "Women in the Serbian Orthodox Church: Historical Overview and Contemporary Situation" Occasional Papers on Religion in Eastern Europe, 6 (2019):29-39

Stećci kao (inter)nacionalno nasleđe: tri studije slučaja

Mihajlović, Vladimir V.

(Beograd : Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za etnologiju i antropologiju, 2018)

TY - JOUR
AU - Mihajlović, Vladimir V.
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10839
AB - Stećci, srednjovekovni nadgrobni spomenici, jedan su od najosobenijih
materijalnih tragova prošlosti na prostorima Zapadnog Balkana. Monumentalnost stećaka,
njihova brojnost, a neretko i istaknuto mesto u lokalnom pejzažu uticali su i utiču na
to da sve do današnjih dana privlače pažnju lokalnog stanovništva, kao i stranih putnika,
a od druge polovine 19. veka stećci postaju predmet interesovanja naučnika. Drugim rečima,
u poslednja dva veka stećci su bivali, odnosno bivaju proizvođeni u nasleđe. Kroz
nekoliko paradigmatičnih primera, u ovom radu biće skrenuta pažnja na interpretativnu
„neuhvatljivost“ stećaka, odnosno na to kako stećci, zahvaljujući svojoj materijalnosti i
estetici, kao i brojnosti i prostornoj rasprostranjenosti neprestano podstiču interpretacije
te kako, neretko paralelno, utiču i na uspostavljanje, ali i na prevazilaženje granica, bilo
da su one nacionalne, kulturne, verske i druge.
PB - Beograd : Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za etnologiju i antropologiju
T2 - Etnoantropološki problemi
T1 - Stećci kao (inter)nacionalno nasleđe: tri studije slučaja
T1 - Stećci as (Inter)national Heritage: Three Case Studies
T1 - Stećci comme patrimoine (inter)national: trois études de cas
SP - 677
EP - 693
VL - 13
IS - 3
DO - 10.21301/eap.v13i3.6
ER - 
@article{
author = "Mihajlović, Vladimir V.",
year = "2018",
url = "https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10839",
abstract = "Stećci, srednjovekovni nadgrobni spomenici, jedan su od najosobenijih
materijalnih tragova prošlosti na prostorima Zapadnog Balkana. Monumentalnost stećaka,
njihova brojnost, a neretko i istaknuto mesto u lokalnom pejzažu uticali su i utiču na
to da sve do današnjih dana privlače pažnju lokalnog stanovništva, kao i stranih putnika,
a od druge polovine 19. veka stećci postaju predmet interesovanja naučnika. Drugim rečima,
u poslednja dva veka stećci su bivali, odnosno bivaju proizvođeni u nasleđe. Kroz
nekoliko paradigmatičnih primera, u ovom radu biće skrenuta pažnja na interpretativnu
„neuhvatljivost“ stećaka, odnosno na to kako stećci, zahvaljujući svojoj materijalnosti i
estetici, kao i brojnosti i prostornoj rasprostranjenosti neprestano podstiču interpretacije
te kako, neretko paralelno, utiču i na uspostavljanje, ali i na prevazilaženje granica, bilo
da su one nacionalne, kulturne, verske i druge.",
publisher = "Beograd : Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za etnologiju i antropologiju",
journal = "Etnoantropološki problemi",
title = "Stećci kao (inter)nacionalno nasleđe: tri studije slučaja, Stećci as (Inter)national Heritage: Three Case Studies, Stećci comme patrimoine (inter)national: trois études de cas",
pages = "677-693",
volume = "13",
number = "3",
doi = "10.21301/eap.v13i3.6"
}
Mihajlović, V. V. (2018). Stećci comme patrimoine (inter)national: trois études de cas.
Etnoantropološki problemi
Beograd : Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za etnologiju i antropologiju., 13(3), 677-693.
https://doi.org/10.21301/eap.v13i3.6
Mihajlović VV. Stećci comme patrimoine (inter)national: trois études de cas. Etnoantropološki problemi. 2018;13(3):677-693
Mihajlović Vladimir V., "Stećci comme patrimoine (inter)national: trois études de cas" Etnoantropološki problemi, 13, no. 3 (2018):677-693,
https://doi.org/10.21301/eap.v13i3.6 .

Stećci kao (inter)nacionalno nasleđe: tri studije slučaja

Mihajlović, Vladimir V.

(2018)

TY - CHAP
AU - Mihajlović, Vladimir V.
PY - 2018
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/6180
AB - Stećci, srednjovekovni nadgrobni spomenici, jedan su od najosobenijih materijalnih tragova prošlosti na prostorima Zapadnog Balkana. Monumentalnost stećaka, njihova brojnost, a neretko i istaknuto mesto u lokalnom pejzažu uticali su i utiču na to da sve do današnjih dana privlače pažnju lokalnog stanovništva, kao i stranih putnika, a od druge polovine 19. veka stećci postaju predmet interesovanja naučnika. Drugim rečima, u poslednja dva veka stećci su bivali, odnosno bivaju proizvođeni u nasleđe. Kroz nekoliko paradigmatičnih primera, u ovom radu biće skrenuta pažnja na interpretativnu „neuhvatljivost“ stećaka, odnosno na to kako stećci, zahvaljujući svojoj materijalnosti i estetici, kao i brojnosti i prostornoj rasprostranjenosti neprestano podstiču interpretacije te kako, neretko paralelno, utiču i na uspostavljanje, ali i na prevazilaženje granica, bilo da su one nacionalne, kulturne, verske i druge.
AB - Stećci, the monumental mediaeval tombstones, are one of the most characteristic traces of the past in the region of the Western Balkans. Their monumentality, frequency and the prominent place in the local landscape have influenced that, apart from the significance for the local population, they have attracted the attention of foreign travellers, and from the second half of the 19th century they have become the object of scientific interest. In this manner, over the last two
centuries, stećci have been promoted into heritage. Illustrated by three paradigmatic examples, the paper points to the “elusiveness” of stećci, i.e. to the fact that they engender various interpretations, due to their materiality and aesthetics, but to their frequency and spatial distribution as well. At the same time, they influence the establishment and abolishment of frontiers – national, cultural, religious and other.
AB - Stećci, pierres tombales médiévales, présentent l’une des traces matérielles du passé les plus spécifiques sur le territoire des Balkans occidentaux. Depuis leur apparition jusqu’à nos jours, à part l’importance pour la population locale, stećci attirent l’attention des voyageurs étrangers par leur monumentalité, leur nombre et souvent par leur position marquée dans le paysage local, tandis qu’à partir de la deuxième moitié du 19e siècle ils commencent à intéresser les scientifiques. Les deux derniers siècles, stećci étaient et sont ainsi promus au rang du patrimoine. En s’appuyant sur trois exemples paradigmatiques, le présent travail porte attention sur « l’insaisissabilité » interprétative des stećci, en d’autres termes, sur la manière dont stećci, grâce à leur matérialité et leur esthétique ainsi qu’à leur nombre et leur distribution spatiale, incitent continuellement les interprétations diverses et influencent, souvent en parallèle, la constitution, mais aussi le dépassement des frontières qu’elles soient nationales, culturelles, religieuses ou autres.
T2 - Etnoantropološki problemi / Issues in Ethnology and Anthropology
T1 - Stećci kao (inter)nacionalno nasleđe: tri studije slučaja
SP - 677
EP - 693
VL - 13
IS - 3
DO - 10.21301/eap.v13i3.6
ER - 
@article{
author = "Mihajlović, Vladimir V.",
year = "2018",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/6180",
abstract = "Stećci, srednjovekovni nadgrobni spomenici, jedan su od najosobenijih materijalnih tragova prošlosti na prostorima Zapadnog Balkana. Monumentalnost stećaka, njihova brojnost, a neretko i istaknuto mesto u lokalnom pejzažu uticali su i utiču na to da sve do današnjih dana privlače pažnju lokalnog stanovništva, kao i stranih putnika, a od druge polovine 19. veka stećci postaju predmet interesovanja naučnika. Drugim rečima, u poslednja dva veka stećci su bivali, odnosno bivaju proizvođeni u nasleđe. Kroz nekoliko paradigmatičnih primera, u ovom radu biće skrenuta pažnja na interpretativnu „neuhvatljivost“ stećaka, odnosno na to kako stećci, zahvaljujući svojoj materijalnosti i estetici, kao i brojnosti i prostornoj rasprostranjenosti neprestano podstiču interpretacije te kako, neretko paralelno, utiču i na uspostavljanje, ali i na prevazilaženje granica, bilo da su one nacionalne, kulturne, verske i druge., Stećci, the monumental mediaeval tombstones, are one of the most characteristic traces of the past in the region of the Western Balkans. Their monumentality, frequency and the prominent place in the local landscape have influenced that, apart from the significance for the local population, they have attracted the attention of foreign travellers, and from the second half of the 19th century they have become the object of scientific interest. In this manner, over the last two
centuries, stećci have been promoted into heritage. Illustrated by three paradigmatic examples, the paper points to the “elusiveness” of stećci, i.e. to the fact that they engender various interpretations, due to their materiality and aesthetics, but to their frequency and spatial distribution as well. At the same time, they influence the establishment and abolishment of frontiers – national, cultural, religious and other., Stećci, pierres tombales médiévales, présentent l’une des traces matérielles du passé les plus spécifiques sur le territoire des Balkans occidentaux. Depuis leur apparition jusqu’à nos jours, à part l’importance pour la population locale, stećci attirent l’attention des voyageurs étrangers par leur monumentalité, leur nombre et souvent par leur position marquée dans le paysage local, tandis qu’à partir de la deuxième moitié du 19e siècle ils commencent à intéresser les scientifiques. Les deux derniers siècles, stećci étaient et sont ainsi promus au rang du patrimoine. En s’appuyant sur trois exemples paradigmatiques, le présent travail porte attention sur « l’insaisissabilité » interprétative des stećci, en d’autres termes, sur la manière dont stećci, grâce à leur matérialité et leur esthétique ainsi qu’à leur nombre et leur distribution spatiale, incitent continuellement les interprétations diverses et influencent, souvent en parallèle, la constitution, mais aussi le dépassement des frontières qu’elles soient nationales, culturelles, religieuses ou autres.",
journal = "Etnoantropološki problemi / Issues in Ethnology and Anthropology",
title = "Stećci kao (inter)nacionalno nasleđe: tri studije slučaja",
pages = "677-693",
volume = "13",
number = "3",
doi = "10.21301/eap.v13i3.6"
}
Mihajlović, V. V. (2018). Stećci kao (inter)nacionalno nasleđe: tri studije slučaja.
Etnoantropološki problemi / Issues in Ethnology and Anthropology, 13(3), 677-693.
https://doi.org/10.21301/eap.v13i3.6
Mihajlović VV. Stećci kao (inter)nacionalno nasleđe: tri studije slučaja. Etnoantropološki problemi / Issues in Ethnology and Anthropology. 2018;13(3):677-693
Mihajlović Vladimir V., "Stećci kao (inter)nacionalno nasleđe: tri studije slučaja" Etnoantropološki problemi / Issues in Ethnology and Anthropology, 13, no. 3 (2018):677-693,
https://doi.org/10.21301/eap.v13i3.6 .

На границама Балкана: Л. Ф. Марсиљи и римска баштина (1683-1701)

Михајловић, Владимир В.

(Београд : Балканолошки институт Српске академије наука и уметности, 2018)

TY - BOOK
AU - Михајловић, Владимир В.
PY - 2018
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3923
UR - https://books.google.rs/books?id=o-6fDwAAQBAJ&lpg=PP1&hl=sr&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
AB - Живот Л. Ф. Марсиљија, војника, дипломате, учењака, нераскидиво је везан за просторе средњег Подунавља. Као учесник Бечког рата (1683–1699) и као царски комесар за утврђивање границе након Карловачког мира гроф Марсиљи је и непосредно учествовао у повлачењу граница Балкана. Упоредо с ратним недаћама, подстакнут личним интересовањима, али и уз подршку аустријске војске, гроф Марсиљи дао се у проучавање ових предела, проучавање које је крунисано објављивањем монументалне студије – Danubius Pannonico-Mysicus. Други од укупно шест томова Марсиљијевог ремек-дела јесте систематичан преглед римске материјалне културе дуж дунавских обала, како сам аутор каже, Паноније и Мезије. Од друге половине, XIX века, када археологија у Србији почиње да стиче своје дисциплинарне обрисе, други, антикварски том Данубијуса био је први степеник на који су се ослањали истраживачи балканске прошлости. Књига На границама Балкана, кроз осврте на политичке, учењачке, културне, или најшире, друштвене контексте, говори о двема рецепцијама – Марсиљијевој рецепцији римске баштине Балкана те потоњој рецепцији Марсиљијевог дела у српској археологији.
PB - Београд : Балканолошки институт Српске академије наука и уметности
T1 - На границама Балкана: Л. Ф. Марсиљи и римска баштина (1683-1701)
T1 - On the Frontiers of the Balkans: L. F. Marsigli and the Roman Heritage (1683-1701)
ER - 
@book{
author = "Михајловић, Владимир В.",
year = "2018",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3923, https://books.google.rs/books?id=o-6fDwAAQBAJ&lpg=PP1&hl=sr&pg=PP1#v=onepage&q&f=false",
abstract = "Живот Л. Ф. Марсиљија, војника, дипломате, учењака, нераскидиво је везан за просторе средњег Подунавља. Као учесник Бечког рата (1683–1699) и као царски комесар за утврђивање границе након Карловачког мира гроф Марсиљи је и непосредно учествовао у повлачењу граница Балкана. Упоредо с ратним недаћама, подстакнут личним интересовањима, али и уз подршку аустријске војске, гроф Марсиљи дао се у проучавање ових предела, проучавање које је крунисано објављивањем монументалне студије – Danubius Pannonico-Mysicus. Други од укупно шест томова Марсиљијевог ремек-дела јесте систематичан преглед римске материјалне културе дуж дунавских обала, како сам аутор каже, Паноније и Мезије. Од друге половине, XIX века, када археологија у Србији почиње да стиче своје дисциплинарне обрисе, други, антикварски том Данубијуса био је први степеник на који су се ослањали истраживачи балканске прошлости. Књига На границама Балкана, кроз осврте на политичке, учењачке, културне, или најшире, друштвене контексте, говори о двема рецепцијама – Марсиљијевој рецепцији римске баштине Балкана те потоњој рецепцији Марсиљијевог дела у српској археологији.",
publisher = "Београд : Балканолошки институт Српске академије наука и уметности",
title = "На границама Балкана: Л. Ф. Марсиљи и римска баштина (1683-1701), On the Frontiers of the Balkans: L. F. Marsigli and the Roman Heritage (1683-1701)"
}
Михајловић, В. В. (2018). On the Frontiers of the Balkans: L. F. Marsigli and the Roman Heritage (1683-1701).

Београд : Балканолошки институт Српске академије наука и уметности..
Михајловић ВВ. On the Frontiers of the Balkans: L. F. Marsigli and the Roman Heritage (1683-1701). 2018;
Михајловић Владимир В., "On the Frontiers of the Balkans: L. F. Marsigli and the Roman Heritage (1683-1701)" (2018)

Paschalis M. Kitromilides, Religion and Politics in the Orthodox World. The Ecumenical Patriarchate and the Challenges of Modernity. London and New York: Routledge, 2018, 130 p

Đurić-Milovanović, Aleksandra

(Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts, 2018)

TY - JOUR
AU - Đurić-Milovanović, Aleksandra
PY - 2018
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/5238
PB - Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts
T2 - Balcanica
T1 - Paschalis M. Kitromilides, Religion and Politics in the Orthodox World. The Ecumenical Patriarchate and the Challenges of Modernity. London and New York: Routledge, 2018, 130 p
SP - 262
EP - 264
VL - 49
ER - 
@article{
author = "Đurić-Milovanović, Aleksandra",
year = "2018",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/5238",
publisher = "Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts",
journal = "Balcanica",
title = "Paschalis M. Kitromilides, Religion and Politics in the Orthodox World. The Ecumenical Patriarchate and the Challenges of Modernity. London and New York: Routledge, 2018, 130 p",
pages = "262-264",
volume = "49"
}
Đurić-Milovanović, A. (2018). Paschalis M. Kitromilides, Religion and Politics in the Orthodox World. The Ecumenical Patriarchate and the Challenges of Modernity. London and New York: Routledge, 2018, 130 p.
Balcanica
Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts., 49, 262-264.
Đurić-Milovanović A. Paschalis M. Kitromilides, Religion and Politics in the Orthodox World. The Ecumenical Patriarchate and the Challenges of Modernity. London and New York: Routledge, 2018, 130 p. Balcanica. 2018;49:262-264
Đurić-Milovanović Aleksandra, "Paschalis M. Kitromilides, Religion and Politics in the Orthodox World. The Ecumenical Patriarchate and the Challenges of Modernity. London and New York: Routledge, 2018, 130 p" Balcanica, 49 (2018):262-264

THERE IS MORE THAN MEETS THE EYE: UNVEILING THE HISTORIES OF ARCHAEOLOGICALCOLLECTIONS

Coltofean, Laura; Mihajlović, Vladimir V.; Gustavsson, Anna

(European Association of Archaeologists, 2018)

TY - CONF
AU - Coltofean, Laura
AU - Mihajlović, Vladimir V.
AU - Gustavsson, Anna
PY - 2018
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/6181
PB - European Association of Archaeologists
C3 - 24th EAA Annual Meeting, Barcelona 5-8 September 2018, Reflecting Futures, Abstract Book
T1 - THERE IS MORE THAN MEETS THE EYE: UNVEILING THE HISTORIES OF ARCHAEOLOGICALCOLLECTIONS
VL - II
ER - 
@conference{
author = "Coltofean, Laura and Mihajlović, Vladimir V. and Gustavsson, Anna",
year = "2018",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/6181",
publisher = "European Association of Archaeologists",
journal = "24th EAA Annual Meeting, Barcelona 5-8 September 2018, Reflecting Futures, Abstract Book",
title = "THERE IS MORE THAN MEETS THE EYE: UNVEILING THE HISTORIES OF ARCHAEOLOGICALCOLLECTIONS",
volume = "II"
}
Coltofean, L., Mihajlović, V. V.,& Gustavsson, A. (2018). THERE IS MORE THAN MEETS THE EYE: UNVEILING THE HISTORIES OF ARCHAEOLOGICALCOLLECTIONS.
24th EAA Annual Meeting, Barcelona 5-8 September 2018, Reflecting Futures, Abstract Book
European Association of Archaeologists., II.
Coltofean L, Mihajlović VV, Gustavsson A. THERE IS MORE THAN MEETS THE EYE: UNVEILING THE HISTORIES OF ARCHAEOLOGICALCOLLECTIONS. 24th EAA Annual Meeting, Barcelona 5-8 September 2018, Reflecting Futures, Abstract Book. 2018;II
Coltofean Laura, Mihajlović Vladimir V., Gustavsson Anna, "THERE IS MORE THAN MEETS THE EYE: UNVEILING THE HISTORIES OF ARCHAEOLOGICALCOLLECTIONS" 24th EAA Annual Meeting, Barcelona 5-8 September 2018, Reflecting Futures, Abstract Book, II (2018)

Живи камени: прича о стећцима

Михајловић, Владимир В.

(Београд : Филозофски факултет Универзитета у Београду, 2018)

TY - CONF
AU - Михајловић, Владимир В.
PY - 2018
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/6203
PB - Београд : Филозофски факултет Универзитета у Београду
C3 - Српска археологија између теорије и чињеница VI. Археолошко наслеђе. Књига апстраката
T1 - Живи камени: прича о стећцима
SP - 20
EP - 22
ER - 
@conference{
author = "Михајловић, Владимир В.",
year = "2018",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/6203",
publisher = "Београд : Филозофски факултет Универзитета у Београду",
journal = "Српска археологија између теорије и чињеница VI. Археолошко наслеђе. Књига апстраката",
title = "Живи камени: прича о стећцима",
pages = "20-22"
}
Михајловић, В. В. (2018). Живи камени: прича о стећцима.
Српска археологија између теорије и чињеница VI. Археолошко наслеђе. Књига апстраката
Београд : Филозофски факултет Универзитета у Београду., 20-22.
Михајловић ВВ. Живи камени: прича о стећцима. Српска археологија између теорије и чињеница VI. Археолошко наслеђе. Књига апстраката. 2018;:20-22
Михајловић Владимир В., "Живи камени: прича о стећцима" Српска археологија између теорије и чињеница VI. Археолошко наслеђе. Књига апстраката (2018):20-22

"Our Faith Is Good, but Strict" : The Transformation of the Apostolic Christian Church-Nazarene in North America

Đurić-Milovanović, Aleksandra

(2018)

TY - JOUR
AU - Đurić-Milovanović, Aleksandra
PY - 2018
UR - https://kb.osu.edu/handle/1811/86025
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/5087
AB - "Our Faith Is Good, but Strict": The Transformation of the Apostolic Christian Church-Nazarene in North America
AB - The number of religious minorities from Central and Eastern Europe prone to migration to the English-speaking world increased considerably during the nineteenth and twentieth centuries. Among them were the Evangelical Baptists, or Neutäufer, founded by a former Reformed minister, Samuel Fröhlich, around 1830 in Switzerland. Reviving some of the old Mennonite principles, this newly emerging religious community was emphasizing nonresistance, a refusal of taking oaths, the rejection of infant baptism, and separation from the world. Their expansion to Southeastern Europe in the late nineteenth century attracted new members from various ethnic groups. Because of state oppression and religious persecution, the Nazarenes from Yugoslavia started to immigrate to North America. There, they joined the Apostolic Christian Church, which was the official name of the Nazarene community in the United States and Canada. The material collected for this article is the result of empirical research conducted in Serbia and the United States on the history of the Nazarene migration to North America after the Second World War. The geographical focus of my research is the area of Akron and Mansfield, Ohio, which received the most Nazarene immigrants from Yugoslavia. Based on qualitative interviews with community members and archival research (Virginia Historical Society Archives), this paper addresses several questions: what the migration waves of the Nazarenes were, how the Nazarenes integrated into the new society, and how this religious community transformed in the English- speaking world. Type:
T2 - Journal of Amish and Plain Anabaptist Studies
T2 - Journal of Amish and Plain Anabaptist Studies
T1 - "Our Faith Is Good, but Strict" : The Transformation of the Apostolic Christian Church-Nazarene in North America
ER - 
@article{
author = "Đurić-Milovanović, Aleksandra",
year = "2018",
url = "https://kb.osu.edu/handle/1811/86025, http://dais.sanu.ac.rs/123456789/5087",
abstract = ""Our Faith Is Good, but Strict": The Transformation of the Apostolic Christian Church-Nazarene in North America, The number of religious minorities from Central and Eastern Europe prone to migration to the English-speaking world increased considerably during the nineteenth and twentieth centuries. Among them were the Evangelical Baptists, or Neutäufer, founded by a former Reformed minister, Samuel Fröhlich, around 1830 in Switzerland. Reviving some of the old Mennonite principles, this newly emerging religious community was emphasizing nonresistance, a refusal of taking oaths, the rejection of infant baptism, and separation from the world. Their expansion to Southeastern Europe in the late nineteenth century attracted new members from various ethnic groups. Because of state oppression and religious persecution, the Nazarenes from Yugoslavia started to immigrate to North America. There, they joined the Apostolic Christian Church, which was the official name of the Nazarene community in the United States and Canada. The material collected for this article is the result of empirical research conducted in Serbia and the United States on the history of the Nazarene migration to North America after the Second World War. The geographical focus of my research is the area of Akron and Mansfield, Ohio, which received the most Nazarene immigrants from Yugoslavia. Based on qualitative interviews with community members and archival research (Virginia Historical Society Archives), this paper addresses several questions: what the migration waves of the Nazarenes were, how the Nazarenes integrated into the new society, and how this religious community transformed in the English- speaking world. Type:",
journal = "Journal of Amish and Plain Anabaptist Studies, Journal of Amish and Plain Anabaptist Studies",
title = ""Our Faith Is Good, but Strict" : The Transformation of the Apostolic Christian Church-Nazarene in North America"
}
Đurić-Milovanović, A. (2018). "Our Faith Is Good, but Strict" : The Transformation of the Apostolic Christian Church-Nazarene in North America.
Journal of Amish and Plain Anabaptist Studies.
Đurić-Milovanović A. "Our Faith Is Good, but Strict" : The Transformation of the Apostolic Christian Church-Nazarene in North America. Journal of Amish and Plain Anabaptist Studies. 2018;
Đurić-Milovanović Aleksandra, ""Our Faith Is Good, but Strict" : The Transformation of the Apostolic Christian Church-Nazarene in North America" Journal of Amish and Plain Anabaptist Studies (2018)

Antikvari između prirode i kulture

Mihajlović, Vladimir V.

(Beograd : Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za etnologiju i antropologiju, 2017)

TY - JOUR
AU - Mihajlović, Vladimir V.
PY - 2017
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10837
AB - Uzеvši u оbzir znаtаn dоprinоs аntikvаrа u uspоstаvlјаnju disciplinаrnih
оsnоvа аrhеоlоgiје, оvај rаd – krоz оsvrt nа оvо znаčајnо rаzdоblје u rаzvојu nаukе
uоpštе, tе kоnkrеtnо nа rаd аntikvаrа – imа zа cilј dа ukаžе nа drugаčiје mоgućnоsti
sаglеdаvаnjа prоšlоsti – prе svеgа vаn оkvirа pоpulаrnе dihоtоmiје аrtеfаkti-еkоfаkti
– tо јеst dа pоnudi nаčin(е) prеvаzilаžеnjа јоš uvеk аktuеlnih pоdеlа unutаr disciplinе.
PB - Beograd : Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za etnologiju i antropologiju
T2 - Etnoantropološki problemi
T1 - Antikvari između prirode i kulture
T1 - Antiquarians between Nature and Culture
T1 - Les antiquaires entre nature et culture
SP - 767
EP - 783
VL - 13
IS - 3
DO - 10.21301/EAP.V12I3.5
ER - 
@article{
author = "Mihajlović, Vladimir V.",
year = "2017",
url = "https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10837",
abstract = "Uzеvši u оbzir znаtаn dоprinоs аntikvаrа u uspоstаvlјаnju disciplinаrnih
оsnоvа аrhеоlоgiје, оvај rаd – krоz оsvrt nа оvо znаčајnо rаzdоblје u rаzvојu nаukе
uоpštе, tе kоnkrеtnо nа rаd аntikvаrа – imа zа cilј dа ukаžе nа drugаčiје mоgućnоsti
sаglеdаvаnjа prоšlоsti – prе svеgа vаn оkvirа pоpulаrnе dihоtоmiје аrtеfаkti-еkоfаkti
– tо јеst dа pоnudi nаčin(е) prеvаzilаžеnjа јоš uvеk аktuеlnih pоdеlа unutаr disciplinе.",
publisher = "Beograd : Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za etnologiju i antropologiju",
journal = "Etnoantropološki problemi",
title = "Antikvari između prirode i kulture, Antiquarians between Nature and Culture, Les antiquaires entre nature et culture",
pages = "767-783",
volume = "13",
number = "3",
doi = "10.21301/EAP.V12I3.5"
}
Mihajlović, V. V. (2017). Les antiquaires entre nature et culture.
Etnoantropološki problemi
Beograd : Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za etnologiju i antropologiju., 13(3), 767-783.
https://doi.org/10.21301/EAP.V12I3.5
Mihajlović VV. Les antiquaires entre nature et culture. Etnoantropološki problemi. 2017;13(3):767-783
Mihajlović Vladimir V., "Les antiquaires entre nature et culture" Etnoantropološki problemi, 13, no. 3 (2017):767-783,
https://doi.org/10.21301/EAP.V12I3.5 .

(Не)видљиви мигранти: миграције назарена у Северну Америку током комунизма у Југославији

Đurić-Milovanović, Aleksandra

(2017)

TY - JOUR
AU - Đurić-Milovanović, Aleksandra
PY - 2017
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4941
AB - The migration of religious minorities from the region of Southeast Europe to North America was not in the focus of ethno-anthropological, sociological and historiographical research until recently. In the last two decades, the main focus in migration studies was on labor and economic migration, and only indirectly to the religious identity of migrants. This paper discusses the migration of one neo-Protestant religious minority - the Nazarenes, who emigrated massively from Yugoslavia to North America after the Second World War. The Nazarenes were pacifists, refusing to bear arms, take an oath, or to be members of political organizations. By adhering to their strict religious beliefs, the Nazarenes came into conflict with the state authorities. After the Second World War, the communist state considered Nazarenes as disloyal citizens and a threat to the government. From 1949, the Nazarenes were condemned to severe prison sentences in the worst prisons such as Goli otok. In this period, the illegal emigration of Nazarenes to North America started. The material collected for the purposes of this paper came to be the result of empirical research, conducted in the United States (March-June 2015) with members of the Nazarene community who emigrated from Yugoslavia between 1950 and 1975. Emphasizing the role of religion in the process of migration, as well as the transformation of the community after several decades in their new setting, this paper analyzes the oral history of emigration of the Nazarenes during communism, where emigration is seen as 'survival strategy' for this religious minority. [Project of the Serbian Ministry of Education, Science and Technological Development, Grant no. 177006: Dunav i Balkan: kulturno-istorijsko nasleđe]
AB - Миграције верских мањина са простора југоисточне Европе у Северну Америку нису биле у фокусу етнолошких, антрополошких, социолошких и историографских истраживања. Током последњих деценија, главни акценат у миграцијским студијама стављан је на радне и економске миграције, а само индиректно на религијски идентитет емиграната. У овом раду разматра се миграција припадника верске мањине назарена из Југославије у Северну Америку након Другог светског рата. Назарени су, као пацифисти, одбијали да носе оружје, полажу заклетву или буду чланови политичких организација. Придржавајући се доследно својих верских уверења, долазили су у сукоб са властима. Од 1949. године, комунистичке власти су их осуђивале на вишегодишње затворске казне, укључујући и затвор на Голом oтоку. Тада почиње и илегална емиграција назарена у Северну Америку, која је трајала све до 1965. године. Овај рад заснива се на теренском истраживању обављеном у Сједињеним Америчким Државама у Охају (март–јун 2015) са припадницима назаренске заједнице који су емигрирали из Југославије. Указујући на улогу религије у процесу миграција, као и на трансформацију ове верске заједнице након неколико деценија на простору Америке, у раду се анализирају усмени наративи о исељењу назарена током комунизма, где се емиграција види као „стратегија опстанка“ заједнице.
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - (Не)видљиви мигранти: миграције назарена у Северну Америку током комунизма у Југославији
T1 - (In)visible migrants: The Nazarene emigration to North America during communism in Yugoslavia
SP - 669
EP - 686
VL - 65
IS - 3
DO - 10.2298/GEI1703669D
ER - 
@article{
author = "Đurić-Milovanović, Aleksandra",
year = "2017",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4941",
abstract = "The migration of religious minorities from the region of Southeast Europe to North America was not in the focus of ethno-anthropological, sociological and historiographical research until recently. In the last two decades, the main focus in migration studies was on labor and economic migration, and only indirectly to the religious identity of migrants. This paper discusses the migration of one neo-Protestant religious minority - the Nazarenes, who emigrated massively from Yugoslavia to North America after the Second World War. The Nazarenes were pacifists, refusing to bear arms, take an oath, or to be members of political organizations. By adhering to their strict religious beliefs, the Nazarenes came into conflict with the state authorities. After the Second World War, the communist state considered Nazarenes as disloyal citizens and a threat to the government. From 1949, the Nazarenes were condemned to severe prison sentences in the worst prisons such as Goli otok. In this period, the illegal emigration of Nazarenes to North America started. The material collected for the purposes of this paper came to be the result of empirical research, conducted in the United States (March-June 2015) with members of the Nazarene community who emigrated from Yugoslavia between 1950 and 1975. Emphasizing the role of religion in the process of migration, as well as the transformation of the community after several decades in their new setting, this paper analyzes the oral history of emigration of the Nazarenes during communism, where emigration is seen as 'survival strategy' for this religious minority. [Project of the Serbian Ministry of Education, Science and Technological Development, Grant no. 177006: Dunav i Balkan: kulturno-istorijsko nasleđe], Миграције верских мањина са простора југоисточне Европе у Северну Америку нису биле у фокусу етнолошких, антрополошких, социолошких и историографских истраживања. Током последњих деценија, главни акценат у миграцијским студијама стављан је на радне и економске миграције, а само индиректно на религијски идентитет емиграната. У овом раду разматра се миграција припадника верске мањине назарена из Југославије у Северну Америку након Другог светског рата. Назарени су, као пацифисти, одбијали да носе оружје, полажу заклетву или буду чланови политичких организација. Придржавајући се доследно својих верских уверења, долазили су у сукоб са властима. Од 1949. године, комунистичке власти су их осуђивале на вишегодишње затворске казне, укључујући и затвор на Голом oтоку. Тада почиње и илегална емиграција назарена у Северну Америку, која је трајала све до 1965. године. Овај рад заснива се на теренском истраживању обављеном у Сједињеним Америчким Државама у Охају (март–јун 2015) са припадницима назаренске заједнице који су емигрирали из Југославије. Указујући на улогу религије у процесу миграција, као и на трансформацију ове верске заједнице након неколико деценија на простору Америке, у раду се анализирају усмени наративи о исељењу назарена током комунизма, где се емиграција види као „стратегија опстанка“ заједнице.",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "(Не)видљиви мигранти: миграције назарена у Северну Америку током комунизма у Југославији, (In)visible migrants: The Nazarene emigration to North America during communism in Yugoslavia",
pages = "669-686",
volume = "65",
number = "3",
doi = "10.2298/GEI1703669D"
}
Đurić-Milovanović, A. (2017). (In)visible migrants: The Nazarene emigration to North America during communism in Yugoslavia.
Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 65(3), 669-686.
https://doi.org/10.2298/GEI1703669D
Đurić-Milovanović A. (In)visible migrants: The Nazarene emigration to North America during communism in Yugoslavia. Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2017;65(3):669-686
Đurić-Milovanović Aleksandra, "(In)visible migrants: The Nazarene emigration to North America during communism in Yugoslavia" Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 65, no. 3 (2017):669-686,
https://doi.org/10.2298/GEI1703669D .

Ulf Brunnbauer, Globalizing Southeastern Europe: Emigrants, America, and State since the Late Nineteenth Century

Đurić-Milovanović, Aleksandra

(2017)

TY - JOUR
AU - Đurić-Milovanović, Aleksandra
PY - 2017
UR - https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=667589
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/6111
T2 - Balcanica
T1 - Ulf Brunnbauer, Globalizing Southeastern Europe: Emigrants, America, and State since the Late Nineteenth Century
SP - 376
EP - 379
IS - XLVIII
ER - 
@article{
author = "Đurić-Milovanović, Aleksandra",
year = "2017",
url = "https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=667589, http://dais.sanu.ac.rs/123456789/6111",
journal = "Balcanica",
title = "Ulf Brunnbauer, Globalizing Southeastern Europe: Emigrants, America, and State since the Late Nineteenth Century",
pages = "376-379",
number = "XLVIII"
}
Đurić-Milovanović, A. (2017). Ulf Brunnbauer, Globalizing Southeastern Europe: Emigrants, America, and State since the Late Nineteenth Century.
Balcanica(XLVIII), 376-379.
Đurić-Milovanović A. Ulf Brunnbauer, Globalizing Southeastern Europe: Emigrants, America, and State since the Late Nineteenth Century. Balcanica. 2017;(XLVIII):376-379
Đurić-Milovanović Aleksandra, "Ulf Brunnbauer, Globalizing Southeastern Europe: Emigrants, America, and State since the Late Nineteenth Century" Balcanica, no. XLVIII (2017):376-379

Elena Dana Prioteasa, Medieval Wall Paintings in Transylvanian Orthodox Churches: Iconographic Subjects in Historical Context. Bucharest: Editura Academiei; Cluj-Napoca: Mega, 2016, 376 p., 139 ills.

Kolundžija, Jovana

(Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts, 2017)

TY - JOUR
AU - Kolundžija, Jovana
PY - 2017
UR - https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=667581
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/5649
PB - Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts
T2 - Balcanica
T1 - Elena Dana Prioteasa, Medieval Wall Paintings in Transylvanian Orthodox Churches: Iconographic Subjects in Historical Context. Bucharest: Editura Academiei; Cluj-Napoca: Mega, 2016, 376 p., 139 ills.
SP - 372
EP - 374
IS - XLVIII
ER - 
@article{
author = "Kolundžija, Jovana",
year = "2017",
url = "https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=667581, http://dais.sanu.ac.rs/123456789/5649",
publisher = "Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts",
journal = "Balcanica",
title = "Elena Dana Prioteasa, Medieval Wall Paintings in Transylvanian Orthodox Churches: Iconographic Subjects in Historical Context. Bucharest: Editura Academiei; Cluj-Napoca: Mega, 2016, 376 p., 139 ills.",
pages = "372-374",
number = "XLVIII"
}
Kolundžija, J. (2017). Elena Dana Prioteasa, Medieval Wall Paintings in Transylvanian Orthodox Churches: Iconographic Subjects in Historical Context. Bucharest: Editura Academiei; Cluj-Napoca: Mega, 2016, 376 p., 139 ills..
Balcanica
Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts.(XLVIII), 372-374.
Kolundžija J. Elena Dana Prioteasa, Medieval Wall Paintings in Transylvanian Orthodox Churches: Iconographic Subjects in Historical Context. Bucharest: Editura Academiei; Cluj-Napoca: Mega, 2016, 376 p., 139 ills.. Balcanica. 2017;(XLVIII):372-374
Kolundžija Jovana, "Elena Dana Prioteasa, Medieval Wall Paintings in Transylvanian Orthodox Churches: Iconographic Subjects in Historical Context. Bucharest: Editura Academiei; Cluj-Napoca: Mega, 2016, 376 p., 139 ills." Balcanica, no. XLVIII (2017):372-374

Ulf Brunnbauer, Globalizing Southeastern Europe: Emigrants, America, and State since the Late Nineteenth Century. Lanham, Md.: Lexington Books, 2016, 357 p.

Đurić-Milovanović, Aleksandra

(Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts, 2017)

TY - JOUR
AU - Đurić-Milovanović, Aleksandra
PY - 2017
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/5293
PB - Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts
T2 - Balcanica
T1 - Ulf Brunnbauer, Globalizing Southeastern Europe: Emigrants, America, and State since the Late Nineteenth Century. Lanham, Md.: Lexington Books,
2016, 357 p.
SP - 376
EP - 379
IS - XLVIII
ER - 
@article{
author = "Đurić-Milovanović, Aleksandra",
year = "2017",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/5293",
publisher = "Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts",
journal = "Balcanica",
title = "Ulf Brunnbauer, Globalizing Southeastern Europe: Emigrants, America, and State since the Late Nineteenth Century. Lanham, Md.: Lexington Books,
2016, 357 p.",
pages = "376-379",
number = "XLVIII"
}
Đurić-Milovanović, A. (2017). Ulf Brunnbauer, Globalizing Southeastern Europe: Emigrants, America, and State since the Late Nineteenth Century. Lanham, Md.: Lexington Books,
2016, 357 p..
Balcanica
Belgrade : Institute for Balkan Studies, Serbian Academy of Sciences and Arts.(XLVIII), 376-379.
Đurić-Milovanović A. Ulf Brunnbauer, Globalizing Southeastern Europe: Emigrants, America, and State since the Late Nineteenth Century. Lanham, Md.: Lexington Books,
2016, 357 p.. Balcanica. 2017;(XLVIII):376-379
Đurić-Milovanović Aleksandra, "Ulf Brunnbauer, Globalizing Southeastern Europe: Emigrants, America, and State since the Late Nineteenth Century. Lanham, Md.: Lexington Books,
2016, 357 p." Balcanica, no. XLVIII (2017):376-379

Leah Payne, Gender and Pentecostal Revivalism: Making a Female Ministry in the Early Twentieth Century, New York : Palgrave, 2015, XI, 218 pp.

Đurić Milovanović, Aleksandra

(Leiden : Brill, 2017)

TY - JOUR
AU - Đurić Milovanović, Aleksandra
PY - 2017
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/8206
PB - Leiden : Brill
T2 - Religion and Gender
T1 - Leah Payne, Gender and Pentecostal Revivalism: Making a Female Ministry in the Early Twentieth Century, New York : Palgrave, 2015, XI, 218 pp.
SP - 278
EP - 280
VL - 7
IS - 2
DO - 10.18352/rg.10228
ER - 
@article{
author = "Đurić Milovanović, Aleksandra",
year = "2017",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/8206",
publisher = "Leiden : Brill",
journal = "Religion and Gender",
title = "Leah Payne, Gender and Pentecostal Revivalism: Making a Female Ministry in the Early Twentieth Century, New York : Palgrave, 2015, XI, 218 pp.",
pages = "278-280",
volume = "7",
number = "2",
doi = "10.18352/rg.10228"
}
Đurić Milovanović, A. (2017). Leah Payne, Gender and Pentecostal Revivalism: Making a Female Ministry in the Early Twentieth Century, New York : Palgrave, 2015, XI, 218 pp..
Religion and Gender
Leiden : Brill., 7(2), 278-280.
https://doi.org/10.18352/rg.10228
Đurić Milovanović A. Leah Payne, Gender and Pentecostal Revivalism: Making a Female Ministry in the Early Twentieth Century, New York : Palgrave, 2015, XI, 218 pp.. Religion and Gender. 2017;7(2):278-280
Đurić Milovanović Aleksandra, "Leah Payne, Gender and Pentecostal Revivalism: Making a Female Ministry in the Early Twentieth Century, New York : Palgrave, 2015, XI, 218 pp." Religion and Gender, 7, no. 2 (2017):278-280,
https://doi.org/10.18352/rg.10228 .

Alternative Religiosity in Communist Yugoslavia: Migration as a Survival Strategy of the Nazarene Community

Đurić-Milovanović, Aleksandra

(Berlin : DeGruyter Open, 2017)

TY - JOUR
AU - Đurić-Milovanović, Aleksandra
PY - 2017
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/8155
AB - The Nazarenes were founded by a former Reformed minister Samuel Fröhlich about 1830 in Switzerland, but they soon expanded to Central and Eastern Europe. Because of their pacifist beliefs and refusal to swear and to take an oath a large number of the Nazarenes were condemned to severe prison sentences. This religious community was persecuted primarily during the communist era in Southeastern European countries (Hungary, Romania, Yugoslavia) since they were considered disloyal citizens and a threat to the government. From 1945 until 1960 the Nazarene illegal border crossing from Yugoslavia to Italy or Austria was highly present. Rejecting one of the essential components of Yugoslav communism, so-called “nationwide defence and social self-protection”, the Nazarenes were perceived as anti-communists and their existence was seen as illegitimate. The repression of this religious minority in communist Yugoslavia is the subject of this paper. The material collected for the purposes of this paper came to be the result of empirical research, conducted in Serbia (2009–2013) and the United States (2015), on the Nazarene community and their emigration to North America. Based on qualitative interviews and archival research, this paper aims to analyse community members’ narratives of their lives during communism and emigration of this religious minority across the Atlantic.
PB - Berlin : DeGruyter Open
T2 - Open Theology
T1 - Alternative Religiosity in Communist Yugoslavia: Migration as a Survival Strategy of the Nazarene Community
SP - 447
EP - 457
VL - 3
ER - 
@article{
author = "Đurić-Milovanović, Aleksandra",
year = "2017",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/8155",
abstract = "The Nazarenes were founded by a former Reformed minister Samuel Fröhlich about 1830 in Switzerland, but they soon expanded to Central and Eastern Europe. Because of their pacifist beliefs and refusal to swear and to take an oath a large number of the Nazarenes were condemned to severe prison sentences. This religious community was persecuted primarily during the communist era in Southeastern European countries (Hungary, Romania, Yugoslavia) since they were considered disloyal citizens and a threat to the government. From 1945 until 1960 the Nazarene illegal border crossing from Yugoslavia to Italy or Austria was highly present. Rejecting one of the essential components of Yugoslav communism, so-called “nationwide defence and social self-protection”, the Nazarenes were perceived as anti-communists and their existence was seen as illegitimate. The repression of this religious minority in communist Yugoslavia is the subject of this paper. The material collected for the purposes of this paper came to be the result of empirical research, conducted in Serbia (2009–2013) and the United States (2015), on the Nazarene community and their emigration to North America. Based on qualitative interviews and archival research, this paper aims to analyse community members’ narratives of their lives during communism and emigration of this religious minority across the Atlantic.",
publisher = "Berlin : DeGruyter Open",
journal = "Open Theology",
title = "Alternative Religiosity in Communist Yugoslavia: Migration as a Survival Strategy of the Nazarene Community",
pages = "447-457",
volume = "3"
}
Đurić-Milovanović, A. (2017). Alternative Religiosity in Communist Yugoslavia: Migration as a Survival Strategy of the Nazarene Community.
Open Theology
Berlin : DeGruyter Open., 3, 447-457.
Đurić-Milovanović A. Alternative Religiosity in Communist Yugoslavia: Migration as a Survival Strategy of the Nazarene Community. Open Theology. 2017;3:447-457
Đurić-Milovanović Aleksandra, "Alternative Religiosity in Communist Yugoslavia: Migration as a Survival Strategy of the Nazarene Community" Open Theology, 3 (2017):447-457

Мерило лепоте – панхеленски наратив преко границе дисциплина

Бабић, Сташа; Михајловић, Владимир В.

(2016)

TY - JOUR
AU - Бабић, Сташа
AU - Михајловић, Владимир В.
PY - 2016
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10921
AB - Античка Грчка уобичајено се сматра колевком Европе, односно врелом с којег су потекле највише врлине и вредности – политичке, етичке, естетске и сваке друге – на којима су утемељена модерна европска друштва. Оваква слика античке грчке прошлости и представа коју су Европљани створили, како о себи самима тако и о другима, снажно је укотвљена у основе дисциплинарног знања. Преиспитујући ову слику о класичној прошлости, али и границе академских дисциплина, у раду се указује на заједничке корене појединих области знања, али и скреће пажња на често занемарене последице модерног ослањања на грчке узоре. Коначно, новим погледом на стару Грчку отварају се бројне нове перспективе и могући одговори на данас актуелне моралне, политичке и најшире друштвене дилеме, битно другачије од оних које су мориле утемељиваче панхеленског наратива.
AB - Ancient Greece has been postulated to be the source of ultimate role models for artistic, ethical and philosophical values of the modern European culture in the second half of the 18th century, through the writings of J. J. Winckelmann. Soon accepted among the German–speaking intellectuals, the Pan–Hellenic narrative was spread further through Wilhelm von Humboldt’s educational reform, formulated around the concept of Bildung. The Hellenic virtues, as defined by Winckelmann, were perceived as a perfect harmony of aesthetic and ethical values, to be pursued in order to achieve the goal of the Enlightenment – free cultivated citizens. Furthermore, the Greek ideal became a universal reference point, even in the fields of research far removed from the original context of the works of art evaluation. In or- der to fully understand the influences of Pan–Hellenic narrative upon the modern worldview, the paper argues that strict disciplinary demarcation should be abandoned in favor of a more problem–oriented approach.
T2 - Књижевна историја
T1 - Мерило лепоте – панхеленски наратив преко границе дисциплина
SP - 167
EP - 180
VL - 48
IS - 160
ER - 
@article{
author = "Бабић, Сташа and Михајловић, Владимир В.",
year = "2016",
url = "https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10921",
abstract = "Античка Грчка уобичајено се сматра колевком Европе, односно врелом с којег су потекле највише врлине и вредности – политичке, етичке, естетске и сваке друге – на којима су утемељена модерна европска друштва. Оваква слика античке грчке прошлости и представа коју су Европљани створили, како о себи самима тако и о другима, снажно је укотвљена у основе дисциплинарног знања. Преиспитујући ову слику о класичној прошлости, али и границе академских дисциплина, у раду се указује на заједничке корене појединих области знања, али и скреће пажња на често занемарене последице модерног ослањања на грчке узоре. Коначно, новим погледом на стару Грчку отварају се бројне нове перспективе и могући одговори на данас актуелне моралне, политичке и најшире друштвене дилеме, битно другачије од оних које су мориле утемељиваче панхеленског наратива., Ancient Greece has been postulated to be the source of ultimate role models for artistic, ethical and philosophical values of the modern European culture in the second half of the 18th century, through the writings of J. J. Winckelmann. Soon accepted among the German–speaking intellectuals, the Pan–Hellenic narrative was spread further through Wilhelm von Humboldt’s educational reform, formulated around the concept of Bildung. The Hellenic virtues, as defined by Winckelmann, were perceived as a perfect harmony of aesthetic and ethical values, to be pursued in order to achieve the goal of the Enlightenment – free cultivated citizens. Furthermore, the Greek ideal became a universal reference point, even in the fields of research far removed from the original context of the works of art evaluation. In or- der to fully understand the influences of Pan–Hellenic narrative upon the modern worldview, the paper argues that strict disciplinary demarcation should be abandoned in favor of a more problem–oriented approach.",
journal = "Књижевна историја",
title = "Мерило лепоте – панхеленски наратив преко границе дисциплина",
pages = "167-180",
volume = "48",
number = "160"
}
Бабић, С.,& Михајловић, В. В. (2016). Мерило лепоте – панхеленски наратив преко границе дисциплина.
Књижевна историја, 48(160), 167-180.
Бабић С, Михајловић ВВ. Мерило лепоте – панхеленски наратив преко границе дисциплина. Књижевна историја. 2016;48(160):167-180
Бабић Сташа, Михајловић Владимир В., "Мерило лепоте – панхеленски наратив преко границе дисциплина" Књижевна историја, 48, no. 160 (2016):167-180

Митови о сеобама у српској археологији

Михајловић, Владимир В.

(Београд : Филозофски факултет, Одељење за археологију, Центар за теоријску археологију, 2016)

TY - CONF
AU - Михајловић, Владимир В.
PY - 2016
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10850
PB - Београд : Филозофски факултет, Одељење за археологију, Центар за теоријску археологију
C3 - Српска археологија између теорије и чињеница IV
T1 - Митови о сеобама у српској археологији
SP - 56
EP - 58
ER - 
@conference{
author = "Михајловић, Владимир В.",
year = "2016",
url = "https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10850",
publisher = "Београд : Филозофски факултет, Одељење за археологију, Центар за теоријску археологију",
journal = "Српска археологија између теорије и чињеница IV",
title = "Митови о сеобама у српској археологији",
pages = "56-58"
}
Михајловић, В. В. (2016). Митови о сеобама у српској археологији.
Српска археологија између теорије и чињеница IV
Београд : Филозофски факултет, Одељење за археологију, Центар за теоријску археологију., 56-58.
Михајловић ВВ. Митови о сеобама у српској археологији. Српска археологија између теорије и чињеница IV. 2016;:56-58
Михајловић Владимир В., "Митови о сеобама у српској археологији" Српска археологија између теорије и чињеница IV (2016):56-58