Literary scholars of Serbian culture in the second half of the 20th century

Link to this page

info:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/178026/RS//

Literary scholars of Serbian culture in the second half of the 20th century (en)
Проучаваоци књижевности у српској култури друге половине двадесетог века (sr)
Proučavaoci književnosti u srpskoj kulturi druge polovine dvadesetog veka (sr_RS)
Authors

Publications

Однос античке и народне књижевности у поетикама стилских праваца српске књижевности XIX века

Несторовић, Зорица

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2020)

TY - CONF
AU - Несторовић, Зорица
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12028
AB - The relationship between ancient tradition and oral literature, which marked 
the development of nineteenth-century Serbian literature, was very dynamic, 
intense and lasting. We have singled out (1) simultaneousism, (2) paradox and (3) 
development as its basic features. The history of Serbian literature from Baroque 
to Romanticism bears witness to how oral literature gained the status that ancient 
literature had in the development of national cultures. By looking into the 
development of that relationship, we singled out the phases of simultaneousism, 
subordination and equivalence (ideological and aesthetic).
AB - Симултаност стилских праваца у српској књижевности прве 
половине XIX века довео је до занимљивог и готово парадоксалног сусрета 
две традиције у ‘певању и мишљењу’ – оне античке и оне народне. Док је прва 
положена у темеље српског класицизма али на посебан начин обликује и књижевна дела српског сентиментализма и предромантизма, друга је први показатељ наступања новог културолошког обрасца који доноси српски романтизам али на специфичан начин обликује поетички хоризонт остварења српског 
класицизма, сентиментализма и предромантизма. Наша намера је да – уважавајући оне резултате досадашњих књижевноисторијских истраживања српске 
књижевности који су у вези са нашом темом – предочимо природу њиховог 
односа на основу истраживања експлицитнопоетичких текстова (оригиналних и преводних), имплицитних поетика аутора и тумачења њихових остварења који припадају српској књижевности до средине прве половине XIX века.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
C3 - Развој поетике српске књижевности: теорија књижевности код Срба
T1 - Однос античке и народне књижевности у поетикама стилских праваца српске књижевности XIX века
T1 - The relationship between ancient and folk literature in the poetics of the style directions of nineteenth-century Serbian literature
SP - 81
EP - 92
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12028
ER - 
@conference{
author = "Несторовић, Зорица",
year = "2020",
abstract = "The relationship between ancient tradition and oral literature, which marked 
the development of nineteenth-century Serbian literature, was very dynamic, 
intense and lasting. We have singled out (1) simultaneousism, (2) paradox and (3) 
development as its basic features. The history of Serbian literature from Baroque 
to Romanticism bears witness to how oral literature gained the status that ancient 
literature had in the development of national cultures. By looking into the 
development of that relationship, we singled out the phases of simultaneousism, 
subordination and equivalence (ideological and aesthetic)., Симултаност стилских праваца у српској књижевности прве 
половине XIX века довео је до занимљивог и готово парадоксалног сусрета 
две традиције у ‘певању и мишљењу’ – оне античке и оне народне. Док је прва 
положена у темеље српског класицизма али на посебан начин обликује и књижевна дела српског сентиментализма и предромантизма, друга је први показатељ наступања новог културолошког обрасца који доноси српски романтизам али на специфичан начин обликује поетички хоризонт остварења српског 
класицизма, сентиментализма и предромантизма. Наша намера је да – уважавајући оне резултате досадашњих књижевноисторијских истраживања српске 
књижевности који су у вези са нашом темом – предочимо природу њиховог 
односа на основу истраживања експлицитнопоетичких текстова (оригиналних и преводних), имплицитних поетика аутора и тумачења њихових остварења који припадају српској књижевности до средине прве половине XIX века.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Развој поетике српске књижевности: теорија књижевности код Срба",
title = "Однос античке и народне књижевности у поетикама стилских праваца српске књижевности XIX века, The relationship between ancient and folk literature in the poetics of the style directions of nineteenth-century Serbian literature",
pages = "81-92",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12028"
}
Несторовић, З.. (2020). Однос античке и народне књижевности у поетикама стилских праваца српске књижевности XIX века. in Развој поетике српске књижевности: теорија књижевности код Срба
Београд : Српска академија наука и уметности., 81-92.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12028
Несторовић З. Однос античке и народне књижевности у поетикама стилских праваца српске књижевности XIX века. in Развој поетике српске књижевности: теорија књижевности код Срба. 2020;:81-92.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12028 .
Несторовић, Зорица, "Однос античке и народне књижевности у поетикама стилских праваца српске књижевности XIX века" in Развој поетике српске књижевности: теорија књижевности код Срба (2020):81-92,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12028 .

Фигура песника код Бранка Радичевића и поетика српског романтизма

Nikolić, Nenad

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2020)

TY - CONF
AU - Nikolić, Nenad
PY - 2020
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12029
AB - The paper analyzes representations of poet in songs Molitva, ?, Kad mlidija 
umreti and [Pevam danju, pevam noću] in order to point out the emerging of the 
Romantic subject in Branko Radičević’s poetry. That is achieved by pointing to 
the tradition of older, so called civic lyric in Radičević’s songs in which the lyric 
subject is in the third person, nature is idyllic and characters are unproblematic, 
seen only from the outside, in third-person narration. With the emerging of the 
Romantic subject, the narration is switched to the first person and the lyric subject 
expresses himself as the subject who is problematic, established as a poet by selfreflection, depicting nature in a symbolic way. It shows that similar styles can have 
different meanings considering the position of the lyric subject which indicates 
his sensibility and therefore that the position of the lyric subject is decisive for the 
Romantic poetics.
AB - У раду се испитивањем фигуре песника у песмама Молитва, 
Кад млидија умрети и [Певам дању, певам ноћу] указује на појављивање 
романтичарског субјекта у поезији Бранка Радичевића. То се чини указивањем на традицију старије (грађанске) лирике у Радичевићевој поезији 
у којој је лирски субјекат у трећем лицу, природа је идилична, а јунаци су 
непроблематични и дати споља кроз приповедање, да би са појављивањем 
романтичарског субјекта приповедање почело служити исказивању његове 
проблематичности, због чега је он у првом лицу и као средиште исказа 
природу симболизује, а ауторефлексивношћу се успоставља као фигура 
песника. Тиме се показује да слична стилска интонација може имати 
различита значења с обзиром на позицију лирског субјекта која указује на 
његову осећајност, те да је та позиција кључна за романтичарску поетику.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
C3 - Развој поетике српске књижевности: теорија књижевности код Срба
T1 - Фигура песника код Бранка Радичевића и поетика српског романтизма
T1 - Branko Radičević’s representations of poet and the poetics of Serbian romanticism
SP - 93
EP - 105
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12029
ER - 
@conference{
author = "Nikolić, Nenad",
year = "2020",
abstract = "The paper analyzes representations of poet in songs Molitva, ?, Kad mlidija 
umreti and [Pevam danju, pevam noću] in order to point out the emerging of the 
Romantic subject in Branko Radičević’s poetry. That is achieved by pointing to 
the tradition of older, so called civic lyric in Radičević’s songs in which the lyric 
subject is in the third person, nature is idyllic and characters are unproblematic, 
seen only from the outside, in third-person narration. With the emerging of the 
Romantic subject, the narration is switched to the first person and the lyric subject 
expresses himself as the subject who is problematic, established as a poet by selfreflection, depicting nature in a symbolic way. It shows that similar styles can have 
different meanings considering the position of the lyric subject which indicates 
his sensibility and therefore that the position of the lyric subject is decisive for the 
Romantic poetics., У раду се испитивањем фигуре песника у песмама Молитва, 
Кад млидија умрети и [Певам дању, певам ноћу] указује на појављивање 
романтичарског субјекта у поезији Бранка Радичевића. То се чини указивањем на традицију старије (грађанске) лирике у Радичевићевој поезији 
у којој је лирски субјекат у трећем лицу, природа је идилична, а јунаци су 
непроблематични и дати споља кроз приповедање, да би са појављивањем 
романтичарског субјекта приповедање почело служити исказивању његове 
проблематичности, због чега је он у првом лицу и као средиште исказа 
природу симболизује, а ауторефлексивношћу се успоставља као фигура 
песника. Тиме се показује да слична стилска интонација може имати 
различита значења с обзиром на позицију лирског субјекта која указује на 
његову осећајност, те да је та позиција кључна за романтичарску поетику.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Развој поетике српске књижевности: теорија књижевности код Срба",
title = "Фигура песника код Бранка Радичевића и поетика српског романтизма, Branko Radičević’s representations of poet and the poetics of Serbian romanticism",
pages = "93-105",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12029"
}
Nikolić, N.. (2020). Фигура песника код Бранка Радичевића и поетика српског романтизма. in Развој поетике српске књижевности: теорија књижевности код Срба
Београд : Српска академија наука и уметности., 93-105.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12029
Nikolić N. Фигура песника код Бранка Радичевића и поетика српског романтизма. in Развој поетике српске књижевности: теорија књижевности код Срба. 2020;:93-105.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12029 .
Nikolić, Nenad, "Фигура песника код Бранка Радичевића и поетика српског романтизма" in Развој поетике српске књижевности: теорија књижевности код Срба (2020):93-105,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12029 .

На темељима праксе: периодизација српске књижевности Јована Деретића

Попов, Јован

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2019)

TY - CONF
AU - Попов, Јован
PY - 2019
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/9368
AB - Иако је, по сопственом признању, до теоријске концепције књижевноисторијске периодизације дошао тек пошто је написао
Исtорију срpске књижевносtи, Јован Деретић показао је важну способност
теоријског уопштавања својих историчарских искустава, као и усвајања критичких примедаба. Захваљујући томе, накнадно осмишљен систем периодизације извршио је повратни утицај на организацију књижевноисторијске грађе, што је довело до знатног побољшања његове историјске синтезе у издању
последње воље.
AB - Per his own recognition, Jovan Deretić made his theoretical concept of
literary-historical periodization only after he wrote History of Serbian Literature (1983), but there is no doubt that his “post-thinking“ represented concretization of ideas which he implicitly followed from the very beginning of
writing of his synthesis. In his 1985 review he presented two previous models
of periodization of Serbian literature – Stojan Novaković’s from 1871 and
Jovan Skerlić’s from 1912 – Deretić showed more affection towards the older
one, because it included “the entire development of Serbian literature“, and
also because Skerlić tried to align Serbian literature at any cost with trends in
West European literature, especially French one, which many historians will
follow later. To Deretić it seemed that in some of the then-popular synthesis
“as if the history of literature is not made by writers and their works, but by
literary trends“, and sometimes there were distortions of natural chronology.
Therefore, he in general accepted Dragiša Živković’s point that modern model
of periodization should be built on the foundations of Novaković’s “anticipation of one concept, built on national foundations and according to national
characteristics“ history of literature, which should be expanded and enriched
by learnings of modern stylistics and poetics. Deretić’s traditionalistic concept
was based on connecting literary-historical periodization with facts from social and cultural history, with awareness that literary periods have their own
inner literary-artistic characteristics which are also their key cohesive factor.
In the already completed realization of this idea, however, it turned out that
this goal was not always easy to achieve, which led to criticism of his History and its periodization system. Dragan M. Jeremić was the harshest critic,
although he was mainly constructive and well-intentioned. Deretić, from his
side, displayed not only his ability of theoretical generalization of historical
experience, but also of adopting critical remarks. Thanks to this, periodization
system which was created later had reverse impact on organization of literary-historical material, which led to significant improvement of its historical
synthesis in the last edition. In its final form, Serbian literature was divided
into: 1) Middle Ages; 2) Age of Turkish rule; 3) Older shtokavian literature;
4) Folk literature; 5) Literature of the 18th century: Baroque and Enlightenment; 6) Classicism and Pre-romanticism; 7) Romanticism; 8) Realism; 9)
Moderna; 10) Avant-garde and New realism and 11) Literature of the second
half of the 20th century.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
C3 - Периодизација нове српске књижевности : поводом 150. годишњице рођења Павла Поповића (16. IV 1868 - 4. VI 1939)
T1 - На темељима праксе: периодизација српске књижевности Јована Деретића
T1 - Jovan Deretić's periodization of Serbian literature
SP - 261
EP - 273
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9368
ER - 
@conference{
author = "Попов, Јован",
year = "2019",
abstract = "Иако је, по сопственом признању, до теоријске концепције књижевноисторијске периодизације дошао тек пошто је написао
Исtорију срpске књижевносtи, Јован Деретић показао је важну способност
теоријског уопштавања својих историчарских искустава, као и усвајања критичких примедаба. Захваљујући томе, накнадно осмишљен систем периодизације извршио је повратни утицај на организацију књижевноисторијске грађе, што је довело до знатног побољшања његове историјске синтезе у издању
последње воље., Per his own recognition, Jovan Deretić made his theoretical concept of
literary-historical periodization only after he wrote History of Serbian Literature (1983), but there is no doubt that his “post-thinking“ represented concretization of ideas which he implicitly followed from the very beginning of
writing of his synthesis. In his 1985 review he presented two previous models
of periodization of Serbian literature – Stojan Novaković’s from 1871 and
Jovan Skerlić’s from 1912 – Deretić showed more affection towards the older
one, because it included “the entire development of Serbian literature“, and
also because Skerlić tried to align Serbian literature at any cost with trends in
West European literature, especially French one, which many historians will
follow later. To Deretić it seemed that in some of the then-popular synthesis
“as if the history of literature is not made by writers and their works, but by
literary trends“, and sometimes there were distortions of natural chronology.
Therefore, he in general accepted Dragiša Živković’s point that modern model
of periodization should be built on the foundations of Novaković’s “anticipation of one concept, built on national foundations and according to national
characteristics“ history of literature, which should be expanded and enriched
by learnings of modern stylistics and poetics. Deretić’s traditionalistic concept
was based on connecting literary-historical periodization with facts from social and cultural history, with awareness that literary periods have their own
inner literary-artistic characteristics which are also their key cohesive factor.
In the already completed realization of this idea, however, it turned out that
this goal was not always easy to achieve, which led to criticism of his History and its periodization system. Dragan M. Jeremić was the harshest critic,
although he was mainly constructive and well-intentioned. Deretić, from his
side, displayed not only his ability of theoretical generalization of historical
experience, but also of adopting critical remarks. Thanks to this, periodization
system which was created later had reverse impact on organization of literary-historical material, which led to significant improvement of its historical
synthesis in the last edition. In its final form, Serbian literature was divided
into: 1) Middle Ages; 2) Age of Turkish rule; 3) Older shtokavian literature;
4) Folk literature; 5) Literature of the 18th century: Baroque and Enlightenment; 6) Classicism and Pre-romanticism; 7) Romanticism; 8) Realism; 9)
Moderna; 10) Avant-garde and New realism and 11) Literature of the second
half of the 20th century.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Периодизација нове српске књижевности : поводом 150. годишњице рођења Павла Поповића (16. IV 1868 - 4. VI 1939)",
title = "На темељима праксе: периодизација српске књижевности Јована Деретића, Jovan Deretić's periodization of Serbian literature",
pages = "261-273",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9368"
}
Попов, Ј.. (2019). На темељима праксе: периодизација српске књижевности Јована Деретића. in Периодизација нове српске књижевности : поводом 150. годишњице рођења Павла Поповића (16. IV 1868 - 4. VI 1939)
Београд : Српска академија наука и уметности., 261-273.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9368
Попов Ј. На темељима праксе: периодизација српске књижевности Јована Деретића. in Периодизација нове српске књижевности : поводом 150. годишњице рођења Павла Поповића (16. IV 1868 - 4. VI 1939). 2019;:261-273.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9368 .
Попов, Јован, "На темељима праксе: периодизација српске књижевности Јована Деретића" in Периодизација нове српске књижевности : поводом 150. годишњице рођења Павла Поповића (16. IV 1868 - 4. VI 1939) (2019):261-273,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_9368 .