Словачка заједница у Србији: актуелни друштвени и политички процеси

Link to this page

Словачка заједница у Србији: актуелни друштвени и политички процеси

Authors

Publications

Истраживање миграција у централној и југоисточној Европи : увод у темат

Златановић, Сања; Марушиак, Јурај

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2019)

TY - JOUR
AU - Златановић, Сања
AU - Марушиак, Јурај
PY - 2019
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/835/750
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7549
AB - Овај тематски број састоји се од једанаест радова посвећених миграционим кретањима
појединаца и/или заједница у југоисточној и централној Европи. Темат је конципиран
интердисциплинарно – сачињавају га радови који феномен миграција разматрају
комбинујући истраживачке приступе етнологије и социјалне антропологије,
социологије, историје и политикологије. У темату се разматрају разнородни типови
миграција, али значајан број радова посвећен је миграцијама које су на различите
начине, непосредно или посредно, повезане с ратом (првих шест радова). Економски
разлози су такође у основи многих миграција, и могу бити, али не обавезно, повезани
с ратом и кризом која карактерише послератна подручја. Миграције могу бити
покренуте и сасвим личним разлозима, како то показује неколико радова темата.
AB - This issue consists of eleven papers dedicated to migrations of individuals and/or
communities in Southeast and Central Europe. The concept of its topic is interdisciplinary –
it is comprised of papers which examine the migration phenomenon, combining research
methods of ethnology and social anthropology, sociology, history and political science.
Despite the immense diversity of migration types researched, a significant number of them is, in their different ways, directly or indirectly, connected to the war (the first six papers).
Economic reasons are also at the core of many migrations, and can be, but not necessarily so,
connected to the war and the crisis common in post-war regions. In addition, personal
reasons represent a possible motive for initiating migration, as shown in several papers.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Истраживање миграција у централној и југоисточној Европи : увод у темат
T1 - Research of Migrations in Central and Southeast Europe: Introduction
SP - 493
EP - 499
VL - 67
IS - 3
DO - 10.2298/GEI1903493Z
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7549
ER - 
@article{
author = "Златановић, Сања and Марушиак, Јурај",
year = "2019",
abstract = "Овај тематски број састоји се од једанаест радова посвећених миграционим кретањима
појединаца и/или заједница у југоисточној и централној Европи. Темат је конципиран
интердисциплинарно – сачињавају га радови који феномен миграција разматрају
комбинујући истраживачке приступе етнологије и социјалне антропологије,
социологије, историје и политикологије. У темату се разматрају разнородни типови
миграција, али значајан број радова посвећен је миграцијама које су на различите
начине, непосредно или посредно, повезане с ратом (првих шест радова). Економски
разлози су такође у основи многих миграција, и могу бити, али не обавезно, повезани
с ратом и кризом која карактерише послератна подручја. Миграције могу бити
покренуте и сасвим личним разлозима, како то показује неколико радова темата., This issue consists of eleven papers dedicated to migrations of individuals and/or
communities in Southeast and Central Europe. The concept of its topic is interdisciplinary –
it is comprised of papers which examine the migration phenomenon, combining research
methods of ethnology and social anthropology, sociology, history and political science.
Despite the immense diversity of migration types researched, a significant number of them is, in their different ways, directly or indirectly, connected to the war (the first six papers).
Economic reasons are also at the core of many migrations, and can be, but not necessarily so,
connected to the war and the crisis common in post-war regions. In addition, personal
reasons represent a possible motive for initiating migration, as shown in several papers.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Истраживање миграција у централној и југоисточној Европи : увод у темат, Research of Migrations in Central and Southeast Europe: Introduction",
pages = "493-499",
volume = "67",
number = "3",
doi = "10.2298/GEI1903493Z",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7549"
}
Златановић, С.,& Марушиак, Ј.. (2019). Истраживање миграција у централној и југоисточној Европи : увод у темат. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 67(3), 493-499.
https://doi.org/10.2298/GEI1903493Z
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7549
Златановић С, Марушиак Ј. Истраживање миграција у централној и југоисточној Европи : увод у темат. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2019;67(3):493-499.
doi:10.2298/GEI1903493Z
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7549 .
Златановић, Сања, Марушиак, Јурај, "Истраживање миграција у централној и југоисточној Европи : увод у темат" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 67, no. 3 (2019):493-499,
https://doi.org/10.2298/GEI1903493Z .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7549 .

‘Повратна’ миграција војвођанских Словака и питање припадности

Златановић, Сања; Мерушиак, Јурај

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2017)

TY - JOUR
AU - Златановић, Сања
AU - Мерушиак, Јурај
PY - 2017
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/213/168
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7634
AB - Овај рад истражује актуелну миграцију припадника заједнице војвођанских Словака
из Србије за Словачку, са фокусом на њихова одређења припадности. Она представља
својеврстан пример феномена ‘повратне’ миграције – одређени број припадника
заједнице враћа се у земљу порекла предака након скоро три века проведених на
територији данашње Војводине. Миграција словачког становништва из Србије
започела је крајем 80-их и почетком 90-их година 20. века, али у последњих неколико
година она добија масовни карактер. Рад се заснива на теренским истраживањима
обављаним у Братислави 2015. и 2017. године.
AB - This paper explores the current migration of the Slovak community members of Serbia to
Slovakia, focusing on the issue of belonging. This is an example of a ‘return’ migration
phenomenon – where a certain number of minority members return to their land of ancestors
after having lived on the territory of present-day Vojvodina for almost three centuries. The
migration of Slovaks from Serbia began in the late 1980s and early 1990s but in recent years it has taken on much greater proportions. This paper is based on fieldwork conducted in
Bratislava in 2015 and 2017.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - ‘Повратна’ миграција војвођанских Словака и питање припадности
T1 - ‘Return’ Migration of the Slovak Community of Vojvodina: Issue of Belonging
SP - 653
EP - 668
VL - 65
IS - 3
DO - 10.2298/GEI1703653Z
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7634
ER - 
@article{
author = "Златановић, Сања and Мерушиак, Јурај",
year = "2017",
abstract = "Овај рад истражује актуелну миграцију припадника заједнице војвођанских Словака
из Србије за Словачку, са фокусом на њихова одређења припадности. Она представља
својеврстан пример феномена ‘повратне’ миграције – одређени број припадника
заједнице враћа се у земљу порекла предака након скоро три века проведених на
територији данашње Војводине. Миграција словачког становништва из Србије
започела је крајем 80-их и почетком 90-их година 20. века, али у последњих неколико
година она добија масовни карактер. Рад се заснива на теренским истраживањима
обављаним у Братислави 2015. и 2017. године., This paper explores the current migration of the Slovak community members of Serbia to
Slovakia, focusing on the issue of belonging. This is an example of a ‘return’ migration
phenomenon – where a certain number of minority members return to their land of ancestors
after having lived on the territory of present-day Vojvodina for almost three centuries. The
migration of Slovaks from Serbia began in the late 1980s and early 1990s but in recent years it has taken on much greater proportions. This paper is based on fieldwork conducted in
Bratislava in 2015 and 2017.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "‘Повратна’ миграција војвођанских Словака и питање припадности, ‘Return’ Migration of the Slovak Community of Vojvodina: Issue of Belonging",
pages = "653-668",
volume = "65",
number = "3",
doi = "10.2298/GEI1703653Z",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7634"
}
Златановић, С.,& Мерушиак, Ј.. (2017). ‘Повратна’ миграција војвођанских Словака и питање припадности. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 65(3), 653-668.
https://doi.org/10.2298/GEI1703653Z
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7634
Златановић С, Мерушиак Ј. ‘Повратна’ миграција војвођанских Словака и питање припадности. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2017;65(3):653-668.
doi:10.2298/GEI1703653Z
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7634 .
Златановић, Сања, Мерушиак, Јурај, "‘Повратна’ миграција војвођанских Словака и питање припадности" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 65, no. 3 (2017):653-668,
https://doi.org/10.2298/GEI1703653Z .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7634 .
1