Савремени град у Србији и Бугарској: процеси и промене

Link to this page

Савремени град у Србији и Бугарској: процеси и промене

Authors

Publications

Град у Србији и Бугарској: компаративно ишчитавање актуелних процеса. Увод у темат

Златановић, Сања

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2015)

TY - JOUR
AU - Златановић, Сања
PY - 2015
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/283/228
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7990
AB - Темат је посвећен истраживањима савременог града у
Србији и Бугарској. Он се састоји из шест радова и нуди
компаративну перспективу актуелних друштвених процеса
у две суседне балканске земље, које повезују многобројна
искуства, опредељена историјским и политичким токовима. Упоредна истраживања друштвених кретања омогућују продубљеније разумевање и праћење глобалних проце-
са. У данашњем, све више глобализованом и глокализованом свету, градови доживљавају нагле промене, или прецизније – промене се ту најизразитије очитавају. Истраживачки фокус темата је на динимици савременог града, на
процесуалности и променама његових друштвених пракси.
AB - Тhe topic of this volume is a result from The
Contemporary City in Serbia and Bulgaria: Processes
and Changes, a bilateral project of the Institute of Ethnography of the Serbian Academy of Sciences and Arts and the Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum of the Bulgarian Academy of Sciences (2014-2016). The six papers offer a comparative view of current social processes in two neighbouring Balkan countries, linked by numerous historical and political experiences. Comparative research into societal trends enables a more thorough understanding and monitoring of global processes. In today’s increasingly globalised and glocalised world, towns experience sudden changes and it is in the towns that these changes are most vividly to be seen. The focus of our research is on the dynamism of the contemporary town, on processuality and changes in societal practices.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Град у Србији и Бугарској: компаративно ишчитавање актуелних процеса. Увод у темат
T1 - The Town in Serbia and Bulgaria: a Comparative Reading of Current Processes. Introduction
SP - 9
EP - 17
VL - 63
IS - 1
DO - 10.2298/GEI1501009Z
DO - 2334-8259 (online)
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7990
ER - 
@article{
author = "Златановић, Сања",
year = "2015",
abstract = "Темат је посвећен истраживањима савременог града у
Србији и Бугарској. Он се састоји из шест радова и нуди
компаративну перспективу актуелних друштвених процеса
у две суседне балканске земље, које повезују многобројна
искуства, опредељена историјским и политичким токовима. Упоредна истраживања друштвених кретања омогућују продубљеније разумевање и праћење глобалних проце-
са. У данашњем, све више глобализованом и глокализованом свету, градови доживљавају нагле промене, или прецизније – промене се ту најизразитије очитавају. Истраживачки фокус темата је на динимици савременог града, на
процесуалности и променама његових друштвених пракси., Тhe topic of this volume is a result from The
Contemporary City in Serbia and Bulgaria: Processes
and Changes, a bilateral project of the Institute of Ethnography of the Serbian Academy of Sciences and Arts and the Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum of the Bulgarian Academy of Sciences (2014-2016). The six papers offer a comparative view of current social processes in two neighbouring Balkan countries, linked by numerous historical and political experiences. Comparative research into societal trends enables a more thorough understanding and monitoring of global processes. In today’s increasingly globalised and glocalised world, towns experience sudden changes and it is in the towns that these changes are most vividly to be seen. The focus of our research is on the dynamism of the contemporary town, on processuality and changes in societal practices.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Град у Србији и Бугарској: компаративно ишчитавање актуелних процеса. Увод у темат, The Town in Serbia and Bulgaria: a Comparative Reading of Current Processes. Introduction",
pages = "9-17",
volume = "63",
number = "1",
doi = "10.2298/GEI1501009Z, 2334-8259 (online)",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7990"
}
Златановић, С.. (2015). Град у Србији и Бугарској: компаративно ишчитавање актуелних процеса. Увод у темат. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 63(1), 9-17.
https://doi.org/10.2298/GEI1501009Z
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7990
Златановић С. Град у Србији и Бугарској: компаративно ишчитавање актуелних процеса. Увод у темат. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2015;63(1):9-17.
doi:10.2298/GEI1501009Z
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7990 .
Златановић, Сања, "Град у Србији и Бугарској: компаративно ишчитавање актуелних процеса. Увод у темат" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 63, no. 1 (2015):9-17,
https://doi.org/10.2298/GEI1501009Z .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7990 .