Ontogenetic characterization of phylogenetic biodiversity

Link to this page

info:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/173038/RS//

Ontogenetic characterization of phylogenetic biodiversity (en)
Онтогенетска карактеризација филогеније биоразноврсности (sr)
Ontogenetska karakterizacija filogenije bioraznovrsnosti (sr_RS)
Authors

Publications

Морфолошке структуре неких представника ентомофауне Србије као модели у биомиметици

Пантелић, Дејан; Ћурчић, Срећко; Крмпот, Александар; Стојановић, Дејан В.; Рабасовић, Михаило; Савић-Шевић, Светлана

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2018)

TY - CONF
AU - Пантелић, Дејан
AU - Ћурчић, Срећко
AU - Крмпот, Александар
AU - Стојановић, Дејан В.
AU - Рабасовић, Михаило
AU - Савић-Шевић, Светлана
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10681
AB - Током веома дугог еволутивног развоја живи организми су
развили добро адаптиране материјале и структуре који представљају напредна решења у области оптике, механике, термике или акустике, чак и са аспекта модерне
науке, што је довело до интензивног развоја биомиметике као области која се бави
стварањем нових технологија инспирисаниx биолошким макроструктурама и ми-
кроструктурама. Код већег броја таксона лептира и тврдокрилаца, елемената фауне
Србије, примећује се структурна обојеност њихових крила и покрилаца. Она на-
стаје због присуства низа наизменичних ваздушних и хитинских слојева кутикуле
(нпр. ребра, ламелe и гребени на љуспицама крила лептира), на којима се испољава
таласна природа светлости кроз појаве интерференције, дифракције и расејања.
При томе долази до селективне рефлексије светлосних таласа и појаве структурних
боја. Овде су представљене методе генерисања биоморфних структура применом
холографије, микролитографије и сродних оптичких техника. Указано је на могућности практичне примене морфолошких структура појединих врста инсеката из
Србије у области сензора, заштите докумената и нових оптичких материјала.
AB - Biomimetics, bioinspiration and functionalization of biological structures
are disciplines of intense research. They are wide in scope but not easy to
define – this is more a worldview, rather than a well defined research direction.
Anyway, the research is voluminous measured by the number of scientific papers
and very important by numerous citations. This is why specialized journals
have appeared such as “Bioinspiration and Biomimetics” and “Robotics and
Biomimetics”, while renowned journals “Nature” and “Science” frequently
publish papers in this area. Apart from this, the practical results have found the
application in adhesives, displays, cosmetics, etc.
Each and every technical research area can find its counterpart in the
living world: machine engineering in the unusual properties of biological
composites or mechanics of animals, computing in the complex neural
networks or evolutionary principles, optics in the integument and compound
eyes of insects, chemistry in the richness of biological substances, aeronautics
in birds and flying insects, and, regrettably, military science has an excellent
teacher in the living world too, inspired by the eternal battlefield of survival.
There is no end of this list, which is one of the main appeals of biomimetics. In
this area, biologists and specialists in other disciplines have a common task of
finding interesting properties of living organisms and discovering ways to use
their properties.
Insects are the richest source of inspiration due to the number of several
million species created during the evolutionary history, with the enormous
diversity in both form and function. There is a great diversity of insect species
in Serbia as well, but with a small amount of available information on the
cuticular structures of interest for biomimetics. We think that it would be of
practical interest to make an illustrated catalogue of the micro- and nanostructures
of insects of Serbia, in particular for the orders of Lepidoptera
and Coleoptera. Catalogue would include morphological characteristic of the
micro- and nano-structures of (cuticle, eyes, wings, antennas, legs, etc.), but
also their optical and mechanical properties. This will significantly facilitate
the future research in biomimetics.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
C3 - Eколошки и економски значај фауне Србије : зборник радова са научног скупа 17. новембар 2016.
T1 - Морфолошке структуре неких представника ентомофауне Србије као модели у биомиметици
T1 - The morphological structures of some representatives of the entomofauna of Serbia as models in biomimetics
SP - 231
EP - 250
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10681
ER - 
@conference{
author = "Пантелић, Дејан and Ћурчић, Срећко and Крмпот, Александар and Стојановић, Дејан В. and Рабасовић, Михаило and Савић-Шевић, Светлана",
year = "2018",
abstract = "Током веома дугог еволутивног развоја живи организми су
развили добро адаптиране материјале и структуре који представљају напредна решења у области оптике, механике, термике или акустике, чак и са аспекта модерне
науке, што је довело до интензивног развоја биомиметике као области која се бави
стварањем нових технологија инспирисаниx биолошким макроструктурама и ми-
кроструктурама. Код већег броја таксона лептира и тврдокрилаца, елемената фауне
Србије, примећује се структурна обојеност њихових крила и покрилаца. Она на-
стаје због присуства низа наизменичних ваздушних и хитинских слојева кутикуле
(нпр. ребра, ламелe и гребени на љуспицама крила лептира), на којима се испољава
таласна природа светлости кроз појаве интерференције, дифракције и расејања.
При томе долази до селективне рефлексије светлосних таласа и појаве структурних
боја. Овде су представљене методе генерисања биоморфних структура применом
холографије, микролитографије и сродних оптичких техника. Указано је на могућности практичне примене морфолошких структура појединих врста инсеката из
Србије у области сензора, заштите докумената и нових оптичких материјала., Biomimetics, bioinspiration and functionalization of biological structures
are disciplines of intense research. They are wide in scope but not easy to
define – this is more a worldview, rather than a well defined research direction.
Anyway, the research is voluminous measured by the number of scientific papers
and very important by numerous citations. This is why specialized journals
have appeared such as “Bioinspiration and Biomimetics” and “Robotics and
Biomimetics”, while renowned journals “Nature” and “Science” frequently
publish papers in this area. Apart from this, the practical results have found the
application in adhesives, displays, cosmetics, etc.
Each and every technical research area can find its counterpart in the
living world: machine engineering in the unusual properties of biological
composites or mechanics of animals, computing in the complex neural
networks or evolutionary principles, optics in the integument and compound
eyes of insects, chemistry in the richness of biological substances, aeronautics
in birds and flying insects, and, regrettably, military science has an excellent
teacher in the living world too, inspired by the eternal battlefield of survival.
There is no end of this list, which is one of the main appeals of biomimetics. In
this area, biologists and specialists in other disciplines have a common task of
finding interesting properties of living organisms and discovering ways to use
their properties.
Insects are the richest source of inspiration due to the number of several
million species created during the evolutionary history, with the enormous
diversity in both form and function. There is a great diversity of insect species
in Serbia as well, but with a small amount of available information on the
cuticular structures of interest for biomimetics. We think that it would be of
practical interest to make an illustrated catalogue of the micro- and nanostructures
of insects of Serbia, in particular for the orders of Lepidoptera
and Coleoptera. Catalogue would include morphological characteristic of the
micro- and nano-structures of (cuticle, eyes, wings, antennas, legs, etc.), but
also their optical and mechanical properties. This will significantly facilitate
the future research in biomimetics.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Eколошки и економски значај фауне Србије : зборник радова са научног скупа 17. новембар 2016.",
title = "Морфолошке структуре неких представника ентомофауне Србије као модели у биомиметици, The morphological structures of some representatives of the entomofauna of Serbia as models in biomimetics",
pages = "231-250",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10681"
}
Пантелић, Д., Ћурчић, С., Крмпот, А., Стојановић, Д. В., Рабасовић, М.,& Савић-Шевић, С.. (2018). Морфолошке структуре неких представника ентомофауне Србије као модели у биомиметици. in Eколошки и економски значај фауне Србије : зборник радова са научног скупа 17. новембар 2016.
Београд : Српска академија наука и уметности., 231-250.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10681
Пантелић Д, Ћурчић С, Крмпот А, Стојановић ДВ, Рабасовић М, Савић-Шевић С. Морфолошке структуре неких представника ентомофауне Србије као модели у биомиметици. in Eколошки и економски значај фауне Србије : зборник радова са научног скупа 17. новембар 2016.. 2018;:231-250.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10681 .
Пантелић, Дејан, Ћурчић, Срећко, Крмпот, Александар, Стојановић, Дејан В., Рабасовић, Михаило, Савић-Шевић, Светлана, "Морфолошке структуре неких представника ентомофауне Србије као модели у биомиметици" in Eколошки и економски значај фауне Србије : зборник радова са научног скупа 17. новембар 2016. (2018):231-250,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10681 .

A new genus and species of the family Anthroleucosomatidae from Serbia (Myriapoda, Diplopoda, Chordeumatida)

Makarov, Slobodan; Ćurčić, B.P.M.; Milinčić, Miroljub; Pecelj, Milica; Antić, Dragan Z.; Mitić, B.M.

(Srpsko biološko društvo, Beograd, i dr., 2012)

TY - JOUR
AU - Makarov, Slobodan
AU - Ćurčić, B.P.M.
AU - Milinčić, Miroljub
AU - Pecelj, Milica
AU - Antić, Dragan Z.
AU - Mitić, B.M.
PY - 2012
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12550
AB - A new genus and species of Anthroleucosomatidae is described from Serbia. Dazbogosoma naissi n. g. n. sp. is characterized by the presence of few ocellae, apically bifurcated syncoxite, and the presence of complex lateral parts of anterior gonopods with truncated process. The new genus belongs to the Bulgarosoma complex of genera that probably deserve a suprageneric level.
PB - Srpsko biološko društvo, Beograd, i dr.
T2 - Archives of Biological Sciences
T1 - A new genus and species of the family Anthroleucosomatidae from Serbia (Myriapoda, Diplopoda, Chordeumatida)
SP - 793
EP - 798
VL - 64
IS - 2
DO - 10.2298/ABS1202793M
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12550
ER - 
@article{
author = "Makarov, Slobodan and Ćurčić, B.P.M. and Milinčić, Miroljub and Pecelj, Milica and Antić, Dragan Z. and Mitić, B.M.",
year = "2012",
abstract = "A new genus and species of Anthroleucosomatidae is described from Serbia. Dazbogosoma naissi n. g. n. sp. is characterized by the presence of few ocellae, apically bifurcated syncoxite, and the presence of complex lateral parts of anterior gonopods with truncated process. The new genus belongs to the Bulgarosoma complex of genera that probably deserve a suprageneric level.",
publisher = "Srpsko biološko društvo, Beograd, i dr.",
journal = "Archives of Biological Sciences",
title = "A new genus and species of the family Anthroleucosomatidae from Serbia (Myriapoda, Diplopoda, Chordeumatida)",
pages = "793-798",
volume = "64",
number = "2",
doi = "10.2298/ABS1202793M",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12550"
}
Makarov, S., Ćurčić, B.P.M., Milinčić, M., Pecelj, M., Antić, D. Z.,& Mitić, B.M.. (2012). A new genus and species of the family Anthroleucosomatidae from Serbia (Myriapoda, Diplopoda, Chordeumatida). in Archives of Biological Sciences
Srpsko biološko društvo, Beograd, i dr.., 64(2), 793-798.
https://doi.org/10.2298/ABS1202793M
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12550
Makarov S, Ćurčić B, Milinčić M, Pecelj M, Antić DZ, Mitić B. A new genus and species of the family Anthroleucosomatidae from Serbia (Myriapoda, Diplopoda, Chordeumatida). in Archives of Biological Sciences. 2012;64(2):793-798.
doi:10.2298/ABS1202793M
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12550 .
Makarov, Slobodan, Ćurčić, B.P.M., Milinčić, Miroljub, Pecelj, Milica, Antić, Dragan Z., Mitić, B.M., "A new genus and species of the family Anthroleucosomatidae from Serbia (Myriapoda, Diplopoda, Chordeumatida)" in Archives of Biological Sciences, 64, no. 2 (2012):793-798,
https://doi.org/10.2298/ABS1202793M .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12550 .
2
6
5

A new genus and a species of trechine ground beetles (Coleoptera: Carabidae: Trechinae) from the Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina)

Ćurčić, S.B.; Ćurčić, B.P.M.; Pecelj, Milovan; Pecelj, Jelena; Ćurčić, Nina; Pecelj, Milica; Milinčić, Miroljub; Rađa, T.; Makarov, Slobodan; Mitić, B.M.

(Srpsko biološko društvo, Beograd, i dr., 2012)

TY - JOUR
AU - Ćurčić, S.B.
AU - Ćurčić, B.P.M.
AU - Pecelj, Milovan
AU - Pecelj, Jelena
AU - Ćurčić, Nina
AU - Pecelj, Milica
AU - Milinčić, Miroljub
AU - Rađa, T.
AU - Makarov, Slobodan
AU - Mitić, B.M.
PY - 2012
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12551
AB - A new genus (Punctoduvalius gen. n.) and a species of trechine ground beetles (Punctoduvalius orlovacensis sp. n.) from Bosnia and Herzegovina have been described and diagnosed. Punctoduvalius gen. n. is clearly distinct from all other phenetically close genera in many important respects, such as: the presence of depigmented reduced eyes, the presence of a pigmented eye border, the presence of deep and complete frontal furrows, the presence of tiny setae on the genae, the presence of distinct longitudinal fissures on the protibias, the ratio of length/width of the first protarsal article in males, the presence of two elytral discal setae, the presence of numerous setiferous punctures in interstrial spaces, the specific position of the humeral setae, and the specific shape of the copulatory piece. This new genus comprises four species: Punctoduvalius pilifer (Ganglbauer, 1891) (endogean from Mts. Treskavica and Bjelašnica, and from a cave on Mt. Visočica, Bosnia and Herzegovina), P. protectus (Winkler, 1926) (from the Pećina kod Ostojića Cave, Mt. Treskavica, and endogean from Mt. Jahorina, Bosnia and Herzegovina), P. brevipilosus (Knirsch, 1927) (endogean from Lupoglav Peak, Mt. Prenj, Bosnia and Herzegovina), and P. orlovacensis sp. n. (from the Orlovača Cave, village of Donje Biševo, near Pale, Bosnia and Herzegovina). The four species clearly differ in many important respects. The following three taxonomic changes are proposed: Punctoduvalius pilifer (Ganglbauer, 1891), comb. n., P. protectus (Winkler, 1926), comb. n., and P. brevipilosus (Knirsch, 1927), comb. n. The new genus and its members belong to an old separate phyletic lineage, distinct from all other existing species groups. Additionally, these forms are relict and endemic to the deep soil and caves of Bosnia and Herzegovina.
PB - Srpsko biološko društvo, Beograd, i dr.
T2 - Archives of Biological Sciences
T1 - A new genus and a species of trechine ground beetles (Coleoptera: Carabidae: Trechinae) from the Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina)
SP - 1147
EP - 1156
VL - 64
IS - 3
DO - 10.2298/ABS1203147C
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12551
ER - 
@article{
author = "Ćurčić, S.B. and Ćurčić, B.P.M. and Pecelj, Milovan and Pecelj, Jelena and Ćurčić, Nina and Pecelj, Milica and Milinčić, Miroljub and Rađa, T. and Makarov, Slobodan and Mitić, B.M.",
year = "2012",
abstract = "A new genus (Punctoduvalius gen. n.) and a species of trechine ground beetles (Punctoduvalius orlovacensis sp. n.) from Bosnia and Herzegovina have been described and diagnosed. Punctoduvalius gen. n. is clearly distinct from all other phenetically close genera in many important respects, such as: the presence of depigmented reduced eyes, the presence of a pigmented eye border, the presence of deep and complete frontal furrows, the presence of tiny setae on the genae, the presence of distinct longitudinal fissures on the protibias, the ratio of length/width of the first protarsal article in males, the presence of two elytral discal setae, the presence of numerous setiferous punctures in interstrial spaces, the specific position of the humeral setae, and the specific shape of the copulatory piece. This new genus comprises four species: Punctoduvalius pilifer (Ganglbauer, 1891) (endogean from Mts. Treskavica and Bjelašnica, and from a cave on Mt. Visočica, Bosnia and Herzegovina), P. protectus (Winkler, 1926) (from the Pećina kod Ostojića Cave, Mt. Treskavica, and endogean from Mt. Jahorina, Bosnia and Herzegovina), P. brevipilosus (Knirsch, 1927) (endogean from Lupoglav Peak, Mt. Prenj, Bosnia and Herzegovina), and P. orlovacensis sp. n. (from the Orlovača Cave, village of Donje Biševo, near Pale, Bosnia and Herzegovina). The four species clearly differ in many important respects. The following three taxonomic changes are proposed: Punctoduvalius pilifer (Ganglbauer, 1891), comb. n., P. protectus (Winkler, 1926), comb. n., and P. brevipilosus (Knirsch, 1927), comb. n. The new genus and its members belong to an old separate phyletic lineage, distinct from all other existing species groups. Additionally, these forms are relict and endemic to the deep soil and caves of Bosnia and Herzegovina.",
publisher = "Srpsko biološko društvo, Beograd, i dr.",
journal = "Archives of Biological Sciences",
title = "A new genus and a species of trechine ground beetles (Coleoptera: Carabidae: Trechinae) from the Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina)",
pages = "1147-1156",
volume = "64",
number = "3",
doi = "10.2298/ABS1203147C",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12551"
}
Ćurčić, S.B., Ćurčić, B.P.M., Pecelj, M., Pecelj, J., Ćurčić, N., Pecelj, M., Milinčić, M., Rađa, T., Makarov, S.,& Mitić, B.M.. (2012). A new genus and a species of trechine ground beetles (Coleoptera: Carabidae: Trechinae) from the Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina). in Archives of Biological Sciences
Srpsko biološko društvo, Beograd, i dr.., 64(3), 1147-1156.
https://doi.org/10.2298/ABS1203147C
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12551
Ćurčić S, Ćurčić B, Pecelj M, Pecelj J, Ćurčić N, Pecelj M, Milinčić M, Rađa T, Makarov S, Mitić B. A new genus and a species of trechine ground beetles (Coleoptera: Carabidae: Trechinae) from the Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina). in Archives of Biological Sciences. 2012;64(3):1147-1156.
doi:10.2298/ABS1203147C
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12551 .
Ćurčić, S.B., Ćurčić, B.P.M., Pecelj, Milovan, Pecelj, Jelena, Ćurčić, Nina, Pecelj, Milica, Milinčić, Miroljub, Rađa, T., Makarov, Slobodan, Mitić, B.M., "A new genus and a species of trechine ground beetles (Coleoptera: Carabidae: Trechinae) from the Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina)" in Archives of Biological Sciences, 64, no. 3 (2012):1147-1156,
https://doi.org/10.2298/ABS1203147C .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12551 .
3
1

Mountain border area of eastern Serbia in the function of the spring zones of surface water

Milinčić, Miroljub; Mihajlović, Bojana M.; Šabić, Dejan; Ćurčić, Nina

(Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd, 2012)

TY - JOUR
AU - Milinčić, Miroljub
AU - Mihajlović, Bojana M.
AU - Šabić, Dejan
AU - Ćurčić, Nina
PY - 2012
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12549
AB - Border mountain area of eastern Serbia has a distinct potential and importance in the function of surface water sources, which are characterized by range of geographical and environmental characteristics and similarities determined by mountainous character of the territory. For the purposes of this paper, border area of Serbia towards Bulgaria is provisionally determined by iso-border of 25 km. On the defined area of eastern Serbia there are 11 individual territories allocated in the function of being surface water source. Key objects for the realization of the goals of rational and functional exploitation of surface water sources are accumulations. They are the link between the system of surface water sources and water supply system.
PB - Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd
T2 - Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU
T1 - Mountain border area of eastern Serbia in the function of the spring zones of surface water
SP - 11
EP - 29
VL - 62
IS - 1
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12549
ER - 
@article{
author = "Milinčić, Miroljub and Mihajlović, Bojana M. and Šabić, Dejan and Ćurčić, Nina",
year = "2012",
abstract = "Border mountain area of eastern Serbia has a distinct potential and importance in the function of surface water sources, which are characterized by range of geographical and environmental characteristics and similarities determined by mountainous character of the territory. For the purposes of this paper, border area of Serbia towards Bulgaria is provisionally determined by iso-border of 25 km. On the defined area of eastern Serbia there are 11 individual territories allocated in the function of being surface water source. Key objects for the realization of the goals of rational and functional exploitation of surface water sources are accumulations. They are the link between the system of surface water sources and water supply system.",
publisher = "Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd",
journal = "Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU",
title = "Mountain border area of eastern Serbia in the function of the spring zones of surface water",
pages = "11-29",
volume = "62",
number = "1",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12549"
}
Milinčić, M., Mihajlović, B. M., Šabić, D.,& Ćurčić, N.. (2012). Mountain border area of eastern Serbia in the function of the spring zones of surface water. in Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU
Srpska akademija nauka i umetnosti SANU - Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd., 62(1), 11-29.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12549
Milinčić M, Mihajlović BM, Šabić D, Ćurčić N. Mountain border area of eastern Serbia in the function of the spring zones of surface water. in Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU. 2012;62(1):11-29.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12549 .
Milinčić, Miroljub, Mihajlović, Bojana M., Šabić, Dejan, Ćurčić, Nina, "Mountain border area of eastern Serbia in the function of the spring zones of surface water" in Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", SANU, 62, no. 1 (2012):11-29,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12549 .