Пројекат 2157: Традиционална култура Срба – системи представа, обреда и социјалних институција, Министарство за науку, технологију и развој Републике Србије

Link to this page

Пројекат 2157: Традиционална култура Срба – системи представа, обреда и социјалних институција, Министарство за науку, технологију и развој Републике Србије

Authors

Publications

Приоритети савремене етнолошко-антрополошке науке у Србији

Тодоровић, Ивица

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2005)

TY - CHAP
AU - Тодоровић, Ивица
PY - 2005
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/7492
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/8749
AB - У раду се – у најсажетијим могућим цртама – разматра проблематика одређења основних задатака и приоритета савремене етнолошко-антрополошке науке у Србији, у непосредној
вези са резултатима постигнутим током претходне деценије. У
овом смислу, пре свега се наглашавају она питања која су
посебно актуелна данас, као и она која су – из одређених
разлога – неправедно запостављена. Специфичан значај придаје се аспектима етнологије који су до сада били извесна
врста табуа, у распону од методолошких до идејних аспеката.
Такође, представљају се одговарајући предлози у циљу
превазилажења најзначајнијих проблема савремене српске
етнологије, као и у циљу конкретизације научних теорија и
стремљења и њиховог ближег повезивања са савременом
српском стварношћу.
AB - Today, for ethnology/anthropology in Serbia, of special importance are: to intensify ethnographic research of traditional culture, to initialize projects in applied ethnology (revival of villages, preservance, renew and promotion of traditional culture and
balance of population density in Serbia), to focus on Serbian ethnicity (understudied in
previous projects), to appraise theological context and aspect of reality, to intensify
ethno-genesis-like and paleo-ethnological projects, to re-develop organization and coordination within existing ethno-anthropological institutions, to face ideological obstacles and limitations, to overcome provincial syndrome, to pay more attention to harsh
and bitter position of Serbs, their language and culture, to internally research ethnological institutions and scientific public opinion. We have to discuss all of the above
issues, in order to assess traditional and contemporary cultural reality in Serbia, which
should be the main task of ethnology/anthropology in the region.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Етнологија и антропологија : стање и перспективе / Ethnology and Anthropology : Contemporary Standings and Perspectives
T1 - Приоритети савремене етнолошко-антрополошке науке у Србији
T1 - Priorities of Contemporary Ethnology/Anthropology in Serbia
SP - 151
EP - 162
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8749
ER - 
@inbook{
author = "Тодоровић, Ивица",
year = "2005",
abstract = "У раду се – у најсажетијим могућим цртама – разматра проблематика одређења основних задатака и приоритета савремене етнолошко-антрополошке науке у Србији, у непосредној
вези са резултатима постигнутим током претходне деценије. У
овом смислу, пре свега се наглашавају она питања која су
посебно актуелна данас, као и она која су – из одређених
разлога – неправедно запостављена. Специфичан значај придаје се аспектима етнологије који су до сада били извесна
врста табуа, у распону од методолошких до идејних аспеката.
Такође, представљају се одговарајући предлози у циљу
превазилажења најзначајнијих проблема савремене српске
етнологије, као и у циљу конкретизације научних теорија и
стремљења и њиховог ближег повезивања са савременом
српском стварношћу., Today, for ethnology/anthropology in Serbia, of special importance are: to intensify ethnographic research of traditional culture, to initialize projects in applied ethnology (revival of villages, preservance, renew and promotion of traditional culture and
balance of population density in Serbia), to focus on Serbian ethnicity (understudied in
previous projects), to appraise theological context and aspect of reality, to intensify
ethno-genesis-like and paleo-ethnological projects, to re-develop organization and coordination within existing ethno-anthropological institutions, to face ideological obstacles and limitations, to overcome provincial syndrome, to pay more attention to harsh
and bitter position of Serbs, their language and culture, to internally research ethnological institutions and scientific public opinion. We have to discuss all of the above
issues, in order to assess traditional and contemporary cultural reality in Serbia, which
should be the main task of ethnology/anthropology in the region.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Етнологија и антропологија : стање и перспективе / Ethnology and Anthropology : Contemporary Standings and Perspectives",
booktitle = "Приоритети савремене етнолошко-антрополошке науке у Србији, Priorities of Contemporary Ethnology/Anthropology in Serbia",
pages = "151-162",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8749"
}
Тодоровић, И.. (2005). Приоритети савремене етнолошко-антрополошке науке у Србији. in Етнологија и антропологија : стање и перспективе / Ethnology and Anthropology : Contemporary Standings and Perspectives
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 151-162.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8749
Тодоровић И. Приоритети савремене етнолошко-антрополошке науке у Србији. in Етнологија и антропологија : стање и перспективе / Ethnology and Anthropology : Contemporary Standings and Perspectives. 2005;:151-162.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8749 .
Тодоровић, Ивица, "Приоритети савремене етнолошко-антрополошке науке у Србији" in Етнологија и антропологија : стање и перспективе / Ethnology and Anthropology : Contemporary Standings and Perspectives (2005):151-162,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8749 .