Fabrication and characterization of nano-photonic functional structrues in biomedicine and informatics

Link to this page

info:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/45016/RS//

Fabrication and characterization of nano-photonic functional structrues in biomedicine and informatics (en)
Генерисање и карактеризација нанофотонских функционалних структура у биомедицини и информатици (sr)
Generisanje i karakterizacija nanofotonskih funkcionalnih struktura u biomedicini i informatici (sr_RS)
Authors

Publications

Морфолошке структуре неких представника ентомофауне Србије као модели у биомиметици

Пантелић, Дејан; Ћурчић, Срећко; Крмпот, Александар; Стојановић, Дејан В.; Рабасовић, Михаило; Савић-Шевић, Светлана

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2018)

TY - CONF
AU - Пантелић, Дејан
AU - Ћурчић, Срећко
AU - Крмпот, Александар
AU - Стојановић, Дејан В.
AU - Рабасовић, Михаило
AU - Савић-Шевић, Светлана
PY - 2018
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10681
AB - Током веома дугог еволутивног развоја живи организми су
развили добро адаптиране материјале и структуре који представљају напредна решења у области оптике, механике, термике или акустике, чак и са аспекта модерне
науке, што је довело до интензивног развоја биомиметике као области која се бави
стварањем нових технологија инспирисаниx биолошким макроструктурама и ми-
кроструктурама. Код већег броја таксона лептира и тврдокрилаца, елемената фауне
Србије, примећује се структурна обојеност њихових крила и покрилаца. Она на-
стаје због присуства низа наизменичних ваздушних и хитинских слојева кутикуле
(нпр. ребра, ламелe и гребени на љуспицама крила лептира), на којима се испољава
таласна природа светлости кроз појаве интерференције, дифракције и расејања.
При томе долази до селективне рефлексије светлосних таласа и појаве структурних
боја. Овде су представљене методе генерисања биоморфних структура применом
холографије, микролитографије и сродних оптичких техника. Указано је на могућности практичне примене морфолошких структура појединих врста инсеката из
Србије у области сензора, заштите докумената и нових оптичких материјала.
AB - Biomimetics, bioinspiration and functionalization of biological structures
are disciplines of intense research. They are wide in scope but not easy to
define – this is more a worldview, rather than a well defined research direction.
Anyway, the research is voluminous measured by the number of scientific papers
and very important by numerous citations. This is why specialized journals
have appeared such as “Bioinspiration and Biomimetics” and “Robotics and
Biomimetics”, while renowned journals “Nature” and “Science” frequently
publish papers in this area. Apart from this, the practical results have found the
application in adhesives, displays, cosmetics, etc.
Each and every technical research area can find its counterpart in the
living world: machine engineering in the unusual properties of biological
composites or mechanics of animals, computing in the complex neural
networks or evolutionary principles, optics in the integument and compound
eyes of insects, chemistry in the richness of biological substances, aeronautics
in birds and flying insects, and, regrettably, military science has an excellent
teacher in the living world too, inspired by the eternal battlefield of survival.
There is no end of this list, which is one of the main appeals of biomimetics. In
this area, biologists and specialists in other disciplines have a common task of
finding interesting properties of living organisms and discovering ways to use
their properties.
Insects are the richest source of inspiration due to the number of several
million species created during the evolutionary history, with the enormous
diversity in both form and function. There is a great diversity of insect species
in Serbia as well, but with a small amount of available information on the
cuticular structures of interest for biomimetics. We think that it would be of
practical interest to make an illustrated catalogue of the micro- and nanostructures
of insects of Serbia, in particular for the orders of Lepidoptera
and Coleoptera. Catalogue would include morphological characteristic of the
micro- and nano-structures of (cuticle, eyes, wings, antennas, legs, etc.), but
also their optical and mechanical properties. This will significantly facilitate
the future research in biomimetics.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
C3 - Eколошки и економски значај фауне Србије : зборник радова са научног скупа 17. новембар 2016.
T1 - Морфолошке структуре неких представника ентомофауне Србије као модели у биомиметици
T1 - The morphological structures of some representatives of the entomofauna of Serbia as models in biomimetics
SP - 231
EP - 250
ER - 
@conference{
author = "Пантелић, Дејан and Ћурчић, Срећко and Крмпот, Александар and Стојановић, Дејан В. and Рабасовић, Михаило and Савић-Шевић, Светлана",
year = "2018",
url = "https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10681",
abstract = "Током веома дугог еволутивног развоја живи организми су
развили добро адаптиране материјале и структуре који представљају напредна решења у области оптике, механике, термике или акустике, чак и са аспекта модерне
науке, што је довело до интензивног развоја биомиметике као области која се бави
стварањем нових технологија инспирисаниx биолошким макроструктурама и ми-
кроструктурама. Код већег броја таксона лептира и тврдокрилаца, елемената фауне
Србије, примећује се структурна обојеност њихових крила и покрилаца. Она на-
стаје због присуства низа наизменичних ваздушних и хитинских слојева кутикуле
(нпр. ребра, ламелe и гребени на љуспицама крила лептира), на којима се испољава
таласна природа светлости кроз појаве интерференције, дифракције и расејања.
При томе долази до селективне рефлексије светлосних таласа и појаве структурних
боја. Овде су представљене методе генерисања биоморфних структура применом
холографије, микролитографије и сродних оптичких техника. Указано је на могућности практичне примене морфолошких структура појединих врста инсеката из
Србије у области сензора, заштите докумената и нових оптичких материјала., Biomimetics, bioinspiration and functionalization of biological structures
are disciplines of intense research. They are wide in scope but not easy to
define – this is more a worldview, rather than a well defined research direction.
Anyway, the research is voluminous measured by the number of scientific papers
and very important by numerous citations. This is why specialized journals
have appeared such as “Bioinspiration and Biomimetics” and “Robotics and
Biomimetics”, while renowned journals “Nature” and “Science” frequently
publish papers in this area. Apart from this, the practical results have found the
application in adhesives, displays, cosmetics, etc.
Each and every technical research area can find its counterpart in the
living world: machine engineering in the unusual properties of biological
composites or mechanics of animals, computing in the complex neural
networks or evolutionary principles, optics in the integument and compound
eyes of insects, chemistry in the richness of biological substances, aeronautics
in birds and flying insects, and, regrettably, military science has an excellent
teacher in the living world too, inspired by the eternal battlefield of survival.
There is no end of this list, which is one of the main appeals of biomimetics. In
this area, biologists and specialists in other disciplines have a common task of
finding interesting properties of living organisms and discovering ways to use
their properties.
Insects are the richest source of inspiration due to the number of several
million species created during the evolutionary history, with the enormous
diversity in both form and function. There is a great diversity of insect species
in Serbia as well, but with a small amount of available information on the
cuticular structures of interest for biomimetics. We think that it would be of
practical interest to make an illustrated catalogue of the micro- and nanostructures
of insects of Serbia, in particular for the orders of Lepidoptera
and Coleoptera. Catalogue would include morphological characteristic of the
micro- and nano-structures of (cuticle, eyes, wings, antennas, legs, etc.), but
also their optical and mechanical properties. This will significantly facilitate
the future research in biomimetics.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Eколошки и економски значај фауне Србије : зборник радова са научног скупа 17. новембар 2016.",
title = "Морфолошке структуре неких представника ентомофауне Србије као модели у биомиметици, The morphological structures of some representatives of the entomofauna of Serbia as models in biomimetics",
pages = "231-250"
}
Пантелић, Д., Ћурчић, С., Крмпот, А., Стојановић, Д. В., Рабасовић, М.,& Савић-Шевић, С. (2018). The morphological structures of some representatives of the entomofauna of Serbia as models in biomimetics.
Eколошки и економски значај фауне Србије : зборник радова са научног скупа 17. новембар 2016.Београд : Српска академија наука и уметности., 231-250.
Пантелић Д, Ћурчић С, Крмпот А, Стојановић ДВ, Рабасовић М, Савић-Шевић С. The morphological structures of some representatives of the entomofauna of Serbia as models in biomimetics. Eколошки и економски значај фауне Србије : зборник радова са научног скупа 17. новембар 2016.. 2018;:231-250
Пантелић Дејан, Ћурчић Срећко, Крмпот Александар, Стојановић Дејан В., Рабасовић Михаило, Савић-Шевић Светлана, "The morphological structures of some representatives of the entomofauna of Serbia as models in biomimetics" (2018):231-250

Supplement information for the article: Mancic, L., Djukic-Vukovic, A., Dinic, I., Nikolic, M.G., Rabasovic, M.D., Krmpot, A.J., Costa, A.M.L.M., Trisic, D., Lazarevic, M., Mojovic, L., Milosevic, O., 2018. NIR photo-driven upconversion in NaYF4:Yb,Er/PLGA particles for in vitro bioimaging of cancer cells. Materials Science and Engineering C 91, 597–605. https://doi.org/10.1016/j.msec.2018.05.081

Mančić, Lidija; Đukić Vuković, Aleksandra; Dinić, Ivana; Nikolić, Marko G.; Rabasović, Mihailo D.; Krmpot, Aleksandar; Costa, Antonio Mario Leal Martins; Trišić, Dijana; Lazarević, Miloš; Mojović, Ljiljana; Milošević, Olivera

(2018)

TY - BOOK
AU - Mančić, Lidija
AU - Đukić Vuković, Aleksandra
AU - Dinić, Ivana
AU - Nikolić, Marko G.
AU - Rabasović, Mihailo D.
AU - Krmpot, Aleksandar
AU - Costa, Antonio Mario Leal Martins
AU - Trišić, Dijana
AU - Lazarević, Miloš
AU - Mojović, Ljiljana
AU - Milošević, Olivera
PY - 2018
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/5978
T2 - Materials Science and Engineering C
T1 - Supplement information for the article: Mancic, L., Djukic-Vukovic, A., Dinic, I., Nikolic, M.G., Rabasovic, M.D., Krmpot, A.J., Costa, A.M.L.M., Trisic, D., Lazarevic, M., Mojovic, L., Milosevic, O., 2018. NIR photo-driven upconversion in NaYF4:Yb,Er/PLGA particles for in vitro bioimaging of cancer cells. Materials Science and Engineering C 91, 597–605. https://doi.org/10.1016/j.msec.2018.05.081
ER - 
@book{
author = "Mančić, Lidija and Đukić Vuković, Aleksandra and Dinić, Ivana and Nikolić, Marko G. and Rabasović, Mihailo D. and Krmpot, Aleksandar and Costa, Antonio Mario Leal Martins and Trišić, Dijana and Lazarević, Miloš and Mojović, Ljiljana and Milošević, Olivera",
year = "2018",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/5978",
journal = "Materials Science and Engineering C",
title = "Supplement information for the article: Mancic, L., Djukic-Vukovic, A., Dinic, I., Nikolic, M.G., Rabasovic, M.D., Krmpot, A.J., Costa, A.M.L.M., Trisic, D., Lazarevic, M., Mojovic, L., Milosevic, O., 2018. NIR photo-driven upconversion in NaYF4:Yb,Er/PLGA particles for in vitro bioimaging of cancer cells. Materials Science and Engineering C 91, 597–605. https://doi.org/10.1016/j.msec.2018.05.081"
}
Mančić, L., Đukić Vuković, A., Dinić, I., Nikolić, M. G., Rabasović, M. D., Krmpot, A., Costa, A. M. L. M., Trišić, D., Lazarević, M., Mojović, L.,& Milošević, O. (2018). Supplement information for the article: Mancic, L., Djukic-Vukovic, A., Dinic, I., Nikolic, M.G., Rabasovic, M.D., Krmpot, A.J., Costa, A.M.L.M., Trisic, D., Lazarevic, M., Mojovic, L., Milosevic, O., 2018. NIR photo-driven upconversion in NaYF4:Yb,Er/PLGA particles for in vitro bioimaging of cancer cells. Materials Science and Engineering C 91, 597–605. https://doi.org/10.1016/j.msec.2018.05.081.
Materials Science and Engineering C.
Mančić L, Đukić Vuković A, Dinić I, Nikolić MG, Rabasović MD, Krmpot A, Costa AMLM, Trišić D, Lazarević M, Mojović L, Milošević O. Supplement information for the article: Mancic, L., Djukic-Vukovic, A., Dinic, I., Nikolic, M.G., Rabasovic, M.D., Krmpot, A.J., Costa, A.M.L.M., Trisic, D., Lazarevic, M., Mojovic, L., Milosevic, O., 2018. NIR photo-driven upconversion in NaYF4:Yb,Er/PLGA particles for in vitro bioimaging of cancer cells. Materials Science and Engineering C 91, 597–605. https://doi.org/10.1016/j.msec.2018.05.081. Materials Science and Engineering C. 2018;
Mančić Lidija, Đukić Vuković Aleksandra, Dinić Ivana, Nikolić Marko G., Rabasović Mihailo D., Krmpot Aleksandar, Costa Antonio Mario Leal Martins, Trišić Dijana, Lazarević Miloš, Mojović Ljiljana, Milošević Olivera, "Supplement information for the article: Mancic, L., Djukic-Vukovic, A., Dinic, I., Nikolic, M.G., Rabasovic, M.D., Krmpot, A.J., Costa, A.M.L.M., Trisic, D., Lazarevic, M., Mojovic, L., Milosevic, O., 2018. NIR photo-driven upconversion in NaYF4:Yb,Er/PLGA particles for in vitro bioimaging of cancer cells. Materials Science and Engineering C 91, 597–605. https://doi.org/10.1016/j.msec.2018.05.081" (2018)

Supplementary file: Mancic, L., Djukic-Vukovic, A., Dinic, I., Nikolic, M.G., Rabasovic, M.D., Krmpot, A.J., Costa, A.M.L.M., Marinkovic, B.A., Mojovic, L., Milosevic, O., 2018. One-step synthesis of amino-functionalized up-converting NaYF4:Yb,Er nanoparticles for in vitro cell imaging. RSC Adv. 8, 27429–27437. https://doi.org/10.1039/C8RA04178D

Mančić, Lidija; Đukić Vuković, Aleksandra; Dinić, Ivana; Nikolić, Marko G.; Rabasović, Mihailo D.; Krmpot, Aleksandar; Costa, Antonio Mario Leal Martins; Marinković, Bojan A.; Mojović, Ljiljana; Milošević, Olivera

(2018)

TY - BOOK
AU - Mančić, Lidija
AU - Đukić Vuković, Aleksandra
AU - Dinić, Ivana
AU - Nikolić, Marko G.
AU - Rabasović, Mihailo D.
AU - Krmpot, Aleksandar
AU - Costa, Antonio Mario Leal Martins
AU - Marinković, Bojan A.
AU - Mojović, Ljiljana
AU - Milošević, Olivera
PY - 2018
UR - http://www.rsc.org/suppdata/c8/ra/c8ra04178d/c8ra04178d1.pdf
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3785
AB - Fig. S1. TEM (a) and HRTEM (b) images of amino modified NaYF4:Yb,Er UCNPs. Corresponding FFT/IFFT given as insets in b, confirms that
much smaller crystallites notable at the particles surfaces (a) revealed periodic array of cubic alpha phase, (111) plane with d value of 3.140 Å; Fig. S2. XPS spectrum of amino-functionalized NaYF4:Yb,Er UCNPs: survey spectrum and fine-scan spectra of Na 1s, Y 3d, Yb 4d, Er 4d, F 1s
and decomposed ones of C 1s, O 1s and N 1s; Fig. S3. Photostability of amino-functionalized up-converting NaYF4:Yb,Er nanoparticles. The emission intensity was traced during 1h;
T2 - RSC Advances
T1 - Supplementary file: Mancic, L., Djukic-Vukovic, A., Dinic, I., Nikolic, M.G., Rabasovic, M.D., Krmpot, A.J., Costa, A.M.L.M., Marinkovic, B.A., Mojovic, L., Milosevic, O., 2018. One-step synthesis of amino-functionalized up-converting NaYF4:Yb,Er nanoparticles for in vitro cell imaging. RSC Adv. 8, 27429–27437. https://doi.org/10.1039/C8RA04178D
VL - 8
IS - 48
ER - 
@book{
author = "Mančić, Lidija and Đukić Vuković, Aleksandra and Dinić, Ivana and Nikolić, Marko G. and Rabasović, Mihailo D. and Krmpot, Aleksandar and Costa, Antonio Mario Leal Martins and Marinković, Bojan A. and Mojović, Ljiljana and Milošević, Olivera",
year = "2018",
url = "http://www.rsc.org/suppdata/c8/ra/c8ra04178d/c8ra04178d1.pdf, http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3785",
abstract = "Fig. S1. TEM (a) and HRTEM (b) images of amino modified NaYF4:Yb,Er UCNPs. Corresponding FFT/IFFT given as insets in b, confirms that
much smaller crystallites notable at the particles surfaces (a) revealed periodic array of cubic alpha phase, (111) plane with d value of 3.140 Å; Fig. S2. XPS spectrum of amino-functionalized NaYF4:Yb,Er UCNPs: survey spectrum and fine-scan spectra of Na 1s, Y 3d, Yb 4d, Er 4d, F 1s
and decomposed ones of C 1s, O 1s and N 1s; Fig. S3. Photostability of amino-functionalized up-converting NaYF4:Yb,Er nanoparticles. The emission intensity was traced during 1h;",
journal = "RSC Advances",
title = "Supplementary file: Mancic, L., Djukic-Vukovic, A., Dinic, I., Nikolic, M.G., Rabasovic, M.D., Krmpot, A.J., Costa, A.M.L.M., Marinkovic, B.A., Mojovic, L., Milosevic, O., 2018. One-step synthesis of amino-functionalized up-converting NaYF4:Yb,Er nanoparticles for in vitro cell imaging. RSC Adv. 8, 27429–27437. https://doi.org/10.1039/C8RA04178D",
volume = "8",
number = "48"
}
Mančić, L., Đukić Vuković, A., Dinić, I., Nikolić, M. G., Rabasović, M. D., Krmpot, A., Costa, A. M. L. M., Marinković, B. A., Mojović, L.,& Milošević, O. (2018). Supplementary file: Mancic, L., Djukic-Vukovic, A., Dinic, I., Nikolic, M.G., Rabasovic, M.D., Krmpot, A.J., Costa, A.M.L.M., Marinkovic, B.A., Mojovic, L., Milosevic, O., 2018. One-step synthesis of amino-functionalized up-converting NaYF4:Yb,Er nanoparticles for in vitro cell imaging. RSC Adv. 8, 27429–27437. https://doi.org/10.1039/C8RA04178D.
RSC Advances, 8(48).
Mančić L, Đukić Vuković A, Dinić I, Nikolić MG, Rabasović MD, Krmpot A, Costa AMLM, Marinković BA, Mojović L, Milošević O. Supplementary file: Mancic, L., Djukic-Vukovic, A., Dinic, I., Nikolic, M.G., Rabasovic, M.D., Krmpot, A.J., Costa, A.M.L.M., Marinkovic, B.A., Mojovic, L., Milosevic, O., 2018. One-step synthesis of amino-functionalized up-converting NaYF4:Yb,Er nanoparticles for in vitro cell imaging. RSC Adv. 8, 27429–27437. https://doi.org/10.1039/C8RA04178D. RSC Advances. 2018;8(48)
Mančić Lidija, Đukić Vuković Aleksandra, Dinić Ivana, Nikolić Marko G., Rabasović Mihailo D., Krmpot Aleksandar, Costa Antonio Mario Leal Martins, Marinković Bojan A., Mojović Ljiljana, Milošević Olivera, "Supplementary file: Mancic, L., Djukic-Vukovic, A., Dinic, I., Nikolic, M.G., Rabasovic, M.D., Krmpot, A.J., Costa, A.M.L.M., Marinkovic, B.A., Mojovic, L., Milosevic, O., 2018. One-step synthesis of amino-functionalized up-converting NaYF4:Yb,Er nanoparticles for in vitro cell imaging. RSC Adv. 8, 27429–27437. https://doi.org/10.1039/C8RA04178D" 8, no. 48 (2018)

NIR photo-driven upconversion in NaYF4:Yb,Er/PLGA particles for in vitro bioimaging of cancer cells

Mančić, Lidija; Đukić Vuković, Aleksandra; Dinić, Ivana; Nikolić, Marko G.; Rabasović, Mihailo D.; Krmpot, Aleksandar; Costa, Antonio Mario Leal Martins; Trišić, Dijana; Lazarević, Miloš; Mojović, Ljiljana; Milošević, Olivera

(Elsevier, 2018)

TY - JOUR
AU - Mančić, Lidija
AU - Đukić Vuković, Aleksandra
AU - Dinić, Ivana
AU - Nikolić, Marko G.
AU - Rabasović, Mihailo D.
AU - Krmpot, Aleksandar
AU - Costa, Antonio Mario Leal Martins
AU - Trišić, Dijana
AU - Lazarević, Miloš
AU - Mojović, Ljiljana
AU - Milošević, Olivera
PY - 2018
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3693
AB - Lanthanide-doped fluoride up-converting nanoparticles (UCNPs) represent the new class of imaging contrast agents which hold great potential for overcoming existing problems associated with traditionally used dyes, proteins and quantum dots. In this study, a new kind of hybrid NaYF4:Yb,Er/PLGA nanoparticles for efficient biolabeling were prepared through one-pot solvothermal synthesis route. Morphological and structural characteristics of the as-designed particles were obtained using X-ray powder diffraction (XRPD), scanning and transmission electron microscopy (SEM/TEM), energy dispersive spectroscopy (EDS), Fourier transform infrared (FTIR) and photoluminescence (PL) spectroscopy, while their cytotoxicity as well as up-conversion (UC) labeling capability were tested in vitro toward human gingival cells (HGC) and oral squamous cell carcinoma (OSCC). The results revealed coexistence of the cubic (Fm-3m) and hexagonal (P63/m) phase in spherical and irregularly shaped nanoparticles, respectively. PLGA [Poly(lactic-co-glycolic acid)] ligands attached at the surface of UCNPs particles provide their enhanced cellular uptake and enable high-quality cells imaging through a near-infrared (NIR) laser scanning microscopy (λex = 980 nm). Moreover, the fact that NaYF4:Yb,Er/PLGA UCNPs show low cytotoxicity against HGC over the whole concentration range (10–50 μg/mL) while a dose dependent viability of OSCC is obtained indicates that these might be a promising candidates for targeted cancer cell therapy. © 2018 Elsevier B.V.
PB - Elsevier
T2 - Materials Science and Engineering C
T1 - NIR photo-driven upconversion in NaYF4:Yb,Er/PLGA particles for in vitro bioimaging of cancer cells
SP - 597
EP - 605
VL - 91
DO - 10.1016/j.msec.2018.05.081
ER - 
@article{
author = "Mančić, Lidija and Đukić Vuković, Aleksandra and Dinić, Ivana and Nikolić, Marko G. and Rabasović, Mihailo D. and Krmpot, Aleksandar and Costa, Antonio Mario Leal Martins and Trišić, Dijana and Lazarević, Miloš and Mojović, Ljiljana and Milošević, Olivera",
year = "2018",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3693",
abstract = "Lanthanide-doped fluoride up-converting nanoparticles (UCNPs) represent the new class of imaging contrast agents which hold great potential for overcoming existing problems associated with traditionally used dyes, proteins and quantum dots. In this study, a new kind of hybrid NaYF4:Yb,Er/PLGA nanoparticles for efficient biolabeling were prepared through one-pot solvothermal synthesis route. Morphological and structural characteristics of the as-designed particles were obtained using X-ray powder diffraction (XRPD), scanning and transmission electron microscopy (SEM/TEM), energy dispersive spectroscopy (EDS), Fourier transform infrared (FTIR) and photoluminescence (PL) spectroscopy, while their cytotoxicity as well as up-conversion (UC) labeling capability were tested in vitro toward human gingival cells (HGC) and oral squamous cell carcinoma (OSCC). The results revealed coexistence of the cubic (Fm-3m) and hexagonal (P63/m) phase in spherical and irregularly shaped nanoparticles, respectively. PLGA [Poly(lactic-co-glycolic acid)] ligands attached at the surface of UCNPs particles provide their enhanced cellular uptake and enable high-quality cells imaging through a near-infrared (NIR) laser scanning microscopy (λex = 980 nm). Moreover, the fact that NaYF4:Yb,Er/PLGA UCNPs show low cytotoxicity against HGC over the whole concentration range (10–50 μg/mL) while a dose dependent viability of OSCC is obtained indicates that these might be a promising candidates for targeted cancer cell therapy. © 2018 Elsevier B.V.",
publisher = "Elsevier",
journal = "Materials Science and Engineering C",
title = "NIR photo-driven upconversion in NaYF4:Yb,Er/PLGA particles for in vitro bioimaging of cancer cells",
pages = "597-605",
volume = "91",
doi = "10.1016/j.msec.2018.05.081"
}
Mančić, L., Đukić Vuković, A., Dinić, I., Nikolić, M. G., Rabasović, M. D., Krmpot, A., Costa, A. M. L. M., Trišić, D., Lazarević, M., Mojović, L.,& Milošević, O. (2018). NIR photo-driven upconversion in NaYF4:Yb,Er/PLGA particles for in vitro bioimaging of cancer cells.
Materials Science and Engineering CElsevier., 91, 597-605.
https://doi.org/10.1016/j.msec.2018.05.081
Mančić L, Đukić Vuković A, Dinić I, Nikolić MG, Rabasović MD, Krmpot A, Costa AMLM, Trišić D, Lazarević M, Mojović L, Milošević O. NIR photo-driven upconversion in NaYF4:Yb,Er/PLGA particles for in vitro bioimaging of cancer cells. Materials Science and Engineering C. 2018;91:597-605
Mančić Lidija, Đukić Vuković Aleksandra, Dinić Ivana, Nikolić Marko G., Rabasović Mihailo D., Krmpot Aleksandar, Costa Antonio Mario Leal Martins, Trišić Dijana, Lazarević Miloš, Mojović Ljiljana, Milošević Olivera, "NIR photo-driven upconversion in NaYF4:Yb,Er/PLGA particles for in vitro bioimaging of cancer cells" 91 (2018):597-605,
https://doi.org/10.1016/j.msec.2018.05.081 .
11
8
9

NIR photo-driven upconversion in NaYF4:Yb,Er/PLGA particles for in vitro bioimaging of cancer cells

Mančić, Lidija; Đukić Vuković, Aleksandra; Dinić, Ivana; Nikolić, Marko G.; Rabasović, Mihailo D.; Krmpot, Aleksandar; Costa, Antonio Mario Leal Martins; Trišić, Dijana; Lazarević, Miloš; Mojović, Ljiljana; Milošević, Olivera

(Elsevier, 2018)

TY - JOUR
AU - Mančić, Lidija
AU - Đukić Vuković, Aleksandra
AU - Dinić, Ivana
AU - Nikolić, Marko G.
AU - Rabasović, Mihailo D.
AU - Krmpot, Aleksandar
AU - Costa, Antonio Mario Leal Martins
AU - Trišić, Dijana
AU - Lazarević, Miloš
AU - Mojović, Ljiljana
AU - Milošević, Olivera
PY - 2018
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4083
AB - Lanthanide-doped fluoride up-converting nanoparticles (UCNPs) represent the new class of imaging contrast agents which hold great potential for overcoming existing problems associated with traditionally used dyes, proteins and quantum dots. In this study, a new kind of hybrid NaYF4:Yb,Er/PLGA nanoparticles for efficient biolabeling were prepared through one-pot solvothermal synthesis route. Morphological and structural characteristics of the as-designed particles were obtained using X-ray powder diffraction (XRPD), scanning and transmission electron microscopy (SEM/TEM), energy dispersive spectroscopy (EDS), Fourier transform infrared (FTIR) and photoluminescence (PL) spectroscopy, while their cytotoxicity as well as up-conversion (UC) labeling capability were tested in vitro toward human gingival cells (HGC) and oral squamous cell carcinoma (OSCC). The results revealed coexistence of the cubic (Fm-3m) and hexagonal (P63/m) phase in spherical and irregularly shaped nanoparticles, respectively. PLGA [Poly(lactic-co-glycolic acid)] ligands attached at the surface of UCNPs particles provide their enhanced cellular uptake and enable high-quality cells imaging through a near-infrared (NIR) laser scanning microscopy (λex = 980 nm). Moreover, the fact that NaYF4:Yb,Er/PLGA UCNPs show low cytotoxicity against HGC over the whole concentration range (10–50 μg/mL) while a dose dependent viability of OSCC is obtained indicates that these might be a promising candidates for targeted cancer cell therapy. © 2018 Elsevier B.V.
PB - Elsevier
T2 - Materials Science and Engineering C
T1 - NIR photo-driven upconversion in NaYF4:Yb,Er/PLGA particles for in vitro bioimaging of cancer cells
SP - 597
EP - 605
VL - 91
DO - 10.1016/j.msec.2018.05.081
ER - 
@article{
author = "Mančić, Lidija and Đukić Vuković, Aleksandra and Dinić, Ivana and Nikolić, Marko G. and Rabasović, Mihailo D. and Krmpot, Aleksandar and Costa, Antonio Mario Leal Martins and Trišić, Dijana and Lazarević, Miloš and Mojović, Ljiljana and Milošević, Olivera",
year = "2018",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4083",
abstract = "Lanthanide-doped fluoride up-converting nanoparticles (UCNPs) represent the new class of imaging contrast agents which hold great potential for overcoming existing problems associated with traditionally used dyes, proteins and quantum dots. In this study, a new kind of hybrid NaYF4:Yb,Er/PLGA nanoparticles for efficient biolabeling were prepared through one-pot solvothermal synthesis route. Morphological and structural characteristics of the as-designed particles were obtained using X-ray powder diffraction (XRPD), scanning and transmission electron microscopy (SEM/TEM), energy dispersive spectroscopy (EDS), Fourier transform infrared (FTIR) and photoluminescence (PL) spectroscopy, while their cytotoxicity as well as up-conversion (UC) labeling capability were tested in vitro toward human gingival cells (HGC) and oral squamous cell carcinoma (OSCC). The results revealed coexistence of the cubic (Fm-3m) and hexagonal (P63/m) phase in spherical and irregularly shaped nanoparticles, respectively. PLGA [Poly(lactic-co-glycolic acid)] ligands attached at the surface of UCNPs particles provide their enhanced cellular uptake and enable high-quality cells imaging through a near-infrared (NIR) laser scanning microscopy (λex = 980 nm). Moreover, the fact that NaYF4:Yb,Er/PLGA UCNPs show low cytotoxicity against HGC over the whole concentration range (10–50 μg/mL) while a dose dependent viability of OSCC is obtained indicates that these might be a promising candidates for targeted cancer cell therapy. © 2018 Elsevier B.V.",
publisher = "Elsevier",
journal = "Materials Science and Engineering C",
title = "NIR photo-driven upconversion in NaYF4:Yb,Er/PLGA particles for in vitro bioimaging of cancer cells",
pages = "597-605",
volume = "91",
doi = "10.1016/j.msec.2018.05.081"
}
Mančić, L., Đukić Vuković, A., Dinić, I., Nikolić, M. G., Rabasović, M. D., Krmpot, A., Costa, A. M. L. M., Trišić, D., Lazarević, M., Mojović, L.,& Milošević, O. (2018). NIR photo-driven upconversion in NaYF4:Yb,Er/PLGA particles for in vitro bioimaging of cancer cells.
Materials Science and Engineering CElsevier., 91, 597-605.
https://doi.org/10.1016/j.msec.2018.05.081
Mančić L, Đukić Vuković A, Dinić I, Nikolić MG, Rabasović MD, Krmpot A, Costa AMLM, Trišić D, Lazarević M, Mojović L, Milošević O. NIR photo-driven upconversion in NaYF4:Yb,Er/PLGA particles for in vitro bioimaging of cancer cells. Materials Science and Engineering C. 2018;91:597-605
Mančić Lidija, Đukić Vuković Aleksandra, Dinić Ivana, Nikolić Marko G., Rabasović Mihailo D., Krmpot Aleksandar, Costa Antonio Mario Leal Martins, Trišić Dijana, Lazarević Miloš, Mojović Ljiljana, Milošević Olivera, "NIR photo-driven upconversion in NaYF4:Yb,Er/PLGA particles for in vitro bioimaging of cancer cells" 91 (2018):597-605,
https://doi.org/10.1016/j.msec.2018.05.081 .
11
8
9

One-step synthesis of amino-functionalized up-converting NaYF4:Yb,Er nanoparticles for: In vitro cell imaging

Mančić, Lidija; Đukić Vuković, Aleksandra; Dinić, Ivana; Nikolić, Marko G.; Rabasović, Mihailo D.; Krmpot, Aleksandar; Costa, Antonio Mario Leal Martins; Marinković, Bojan A.; Mojović, Ljiljana; Milošević, Olivera

(London : Royal Society of Chemistry, 2018)

TY - JOUR
AU - Mančić, Lidija
AU - Đukić Vuković, Aleksandra
AU - Dinić, Ivana
AU - Nikolić, Marko G.
AU - Rabasović, Mihailo D.
AU - Krmpot, Aleksandar
AU - Costa, Antonio Mario Leal Martins
AU - Marinković, Bojan A.
AU - Mojović, Ljiljana
AU - Milošević, Olivera
PY - 2018
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3748
AB - The emerging up-conversion nanoparticles (UCNPs) offer a wide range of biotechnology applications, from biomarkers and deep tissue imaging, to single molecule tracking and drug delivery. Their successful conjugation to biocompatible agents is crucial for specific molecules recognition and usually requires multiple steps which may lead to low reproducibility. Here, we report a simple and rapid one-step procedure for in situ synthesis of biocompatible amino-functionalized NaYF4:Yb,Er UCNPs that could be used for NIR-driven fluorescence cell labeling. X-ray diffraction showed that UCNPs synthesized through chitosan-assisted solvothermal processing are monophasic and crystallize in a cubic α phase. Scanning and transmission electron microscopy revealed that the obtained crystals are spherical in shape with a mean diameter of 120 nm. Photoluminescence spectra indicated weaker green (2H11/2, 4S3/2 → 4I15/2) and stronger red emission (4F9/2 → 4I15/2), as a result of enhanced non-radiative 4I11/2 → 4I13/2 Er3+ relaxation. The presence of chitosan groups at the surface of UCNPs was confirmed by Fourier transform infrared spectroscopy, thermogravimetry and X-ray photoelectron spectroscopy. This provides their enhanced internalization in cells, at low concentration of 10 μg ml-1, without suppression of cell viability after 24 h of exposure. Furthermore, upon 980 nm laser irradiation, the amino-functionalized NaYF4:Yb,Er UCNPs were successfully used in vitro for labeling of two human cell types, normal gingival and oral squamous cell carcinoma. © 2018 The Royal Society of Chemistry.
PB - London : Royal Society of Chemistry
T2 - RSC Advances
T2 - RSC Advances
T1 - One-step synthesis of amino-functionalized up-converting NaYF4:Yb,Er nanoparticles for: In vitro cell imaging
SP - 27429
EP - 27437
VL - 8
IS - 48
DO - 10.1039/c8ra04178d
ER - 
@article{
author = "Mančić, Lidija and Đukić Vuković, Aleksandra and Dinić, Ivana and Nikolić, Marko G. and Rabasović, Mihailo D. and Krmpot, Aleksandar and Costa, Antonio Mario Leal Martins and Marinković, Bojan A. and Mojović, Ljiljana and Milošević, Olivera",
year = "2018",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/3748",
abstract = "The emerging up-conversion nanoparticles (UCNPs) offer a wide range of biotechnology applications, from biomarkers and deep tissue imaging, to single molecule tracking and drug delivery. Their successful conjugation to biocompatible agents is crucial for specific molecules recognition and usually requires multiple steps which may lead to low reproducibility. Here, we report a simple and rapid one-step procedure for in situ synthesis of biocompatible amino-functionalized NaYF4:Yb,Er UCNPs that could be used for NIR-driven fluorescence cell labeling. X-ray diffraction showed that UCNPs synthesized through chitosan-assisted solvothermal processing are monophasic and crystallize in a cubic α phase. Scanning and transmission electron microscopy revealed that the obtained crystals are spherical in shape with a mean diameter of 120 nm. Photoluminescence spectra indicated weaker green (2H11/2, 4S3/2 → 4I15/2) and stronger red emission (4F9/2 → 4I15/2), as a result of enhanced non-radiative 4I11/2 → 4I13/2 Er3+ relaxation. The presence of chitosan groups at the surface of UCNPs was confirmed by Fourier transform infrared spectroscopy, thermogravimetry and X-ray photoelectron spectroscopy. This provides their enhanced internalization in cells, at low concentration of 10 μg ml-1, without suppression of cell viability after 24 h of exposure. Furthermore, upon 980 nm laser irradiation, the amino-functionalized NaYF4:Yb,Er UCNPs were successfully used in vitro for labeling of two human cell types, normal gingival and oral squamous cell carcinoma. © 2018 The Royal Society of Chemistry.",
publisher = "London : Royal Society of Chemistry",
journal = "RSC Advances, RSC Advances",
title = "One-step synthesis of amino-functionalized up-converting NaYF4:Yb,Er nanoparticles for: In vitro cell imaging",
pages = "27429-27437",
volume = "8",
number = "48",
doi = "10.1039/c8ra04178d"
}
Mančić, L., Đukić Vuković, A., Dinić, I., Nikolić, M. G., Rabasović, M. D., Krmpot, A., Costa, A. M. L. M., Marinković, B. A., Mojović, L.,& Milošević, O. (2018). One-step synthesis of amino-functionalized up-converting NaYF4:Yb,Er nanoparticles for: In vitro cell imaging.
RSC AdvancesLondon : Royal Society of Chemistry., 8(48), 27429-27437.
https://doi.org/10.1039/c8ra04178d
Mančić L, Đukić Vuković A, Dinić I, Nikolić MG, Rabasović MD, Krmpot A, Costa AMLM, Marinković BA, Mojović L, Milošević O. One-step synthesis of amino-functionalized up-converting NaYF4:Yb,Er nanoparticles for: In vitro cell imaging. RSC Advances. 2018;8(48):27429-27437
Mančić Lidija, Đukić Vuković Aleksandra, Dinić Ivana, Nikolić Marko G., Rabasović Mihailo D., Krmpot Aleksandar, Costa Antonio Mario Leal Martins, Marinković Bojan A., Mojović Ljiljana, Milošević Olivera, "One-step synthesis of amino-functionalized up-converting NaYF4:Yb,Er nanoparticles for: In vitro cell imaging" 8, no. 48 (2018):27429-27437,
https://doi.org/10.1039/c8ra04178d .
5
4
4

In-vitro visualization of primary tumor cells using up-conversion nanophosphors

Mančić, Lidija; Đukić Vuković, Aleksandra; Mojović, Ljiljana; Rabasović, Mihailo D.; Krmpot, Aleksandar; Dinić, Ivana; Costa, Antonio Mario Leal Martins; Milošević, Olivera

(Belgrade : Serbian Ceramic Society, 2017)

TY - CONF
AU - Mančić, Lidija
AU - Đukić Vuković, Aleksandra
AU - Mojović, Ljiljana
AU - Rabasović, Mihailo D.
AU - Krmpot, Aleksandar
AU - Dinić, Ivana
AU - Costa, Antonio Mario Leal Martins
AU - Milošević, Olivera
PY - 2017
UR - http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4772
AB - For such purpose, Ln-UCNPs should have specific morphological characteristics and efficient luminescence response. In this work, a biocompatible and water dispersible NaYF4:Yb,Er@PLGA nanoparticles synthesized using a one-step hydrothermal synthesis were tested as fluorescent bio-labels of primary cell cultures obtained after passage of head and neck squamous carcinoma cells (HNSCC). Structural, morphological and optical properties of particles were obtained using X-ray powder diffraction (XRPD), field emission scanning and transmission electron microscopy (FESEM/TEM), energy dispersive X-ray (EDX), Fourier transform infrared (FTIR) and photoluminescence (PL) spectroscopy. The results revealed coexistence of the cubic (Fm-3m) and hexagonal (P63/m) phase in spherical and irregularly shaped nanoparticles, respectively. Moreover, preservation of the PLGA ligands at the particles surface facilitates their interactions with the cell membrane and provides permeation into cells. To asses a biological safety of their use, viability of human gingival fibroblasts (HFG) was additionally evaluated by a colorimetric MTT assay.
PB - Belgrade : Serbian Ceramic Society
C3 - Program and the Book of Abstracts / Serbian Ceramic Society Conference Advanced Ceramics and Application VI: New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, Serbia, Belgrade, September 18-20, 2017
T1 - In-vitro visualization of primary tumor cells using up-conversion nanophosphors
SP - 59
EP - 59
ER - 
@conference{
author = "Mančić, Lidija and Đukić Vuković, Aleksandra and Mojović, Ljiljana and Rabasović, Mihailo D. and Krmpot, Aleksandar and Dinić, Ivana and Costa, Antonio Mario Leal Martins and Milošević, Olivera",
year = "2017",
url = "http://dais.sanu.ac.rs/123456789/4772",
abstract = "For such purpose, Ln-UCNPs should have specific morphological characteristics and efficient luminescence response. In this work, a biocompatible and water dispersible NaYF4:Yb,Er@PLGA nanoparticles synthesized using a one-step hydrothermal synthesis were tested as fluorescent bio-labels of primary cell cultures obtained after passage of head and neck squamous carcinoma cells (HNSCC). Structural, morphological and optical properties of particles were obtained using X-ray powder diffraction (XRPD), field emission scanning and transmission electron microscopy (FESEM/TEM), energy dispersive X-ray (EDX), Fourier transform infrared (FTIR) and photoluminescence (PL) spectroscopy. The results revealed coexistence of the cubic (Fm-3m) and hexagonal (P63/m) phase in spherical and irregularly shaped nanoparticles, respectively. Moreover, preservation of the PLGA ligands at the particles surface facilitates their interactions with the cell membrane and provides permeation into cells. To asses a biological safety of their use, viability of human gingival fibroblasts (HFG) was additionally evaluated by a colorimetric MTT assay.",
publisher = "Belgrade : Serbian Ceramic Society",
journal = "Program and the Book of Abstracts / Serbian Ceramic Society Conference Advanced Ceramics and Application VI: New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, Serbia, Belgrade, September 18-20, 2017",
title = "In-vitro visualization of primary tumor cells using up-conversion nanophosphors",
pages = "59-59"
}
Mančić, L., Đukić Vuković, A., Mojović, L., Rabasović, M. D., Krmpot, A., Dinić, I., Costa, A. M. L. M.,& Milošević, O. (2017). In-vitro visualization of primary tumor cells using up-conversion nanophosphors.
Program and the Book of Abstracts / Serbian Ceramic Society Conference Advanced Ceramics and Application VI: New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, Serbia, Belgrade, September 18-20, 2017Belgrade : Serbian Ceramic Society., 59-59.
Mančić L, Đukić Vuković A, Mojović L, Rabasović MD, Krmpot A, Dinić I, Costa AMLM, Milošević O. In-vitro visualization of primary tumor cells using up-conversion nanophosphors. Program and the Book of Abstracts / Serbian Ceramic Society Conference Advanced Ceramics and Application VI: New Frontiers in Multifunctional Material Science and Processing, Serbia, Belgrade, September 18-20, 2017. 2017;:59-59
Mančić Lidija, Đukić Vuković Aleksandra, Mojović Ljiljana, Rabasović Mihailo D., Krmpot Aleksandar, Dinić Ivana, Costa Antonio Mario Leal Martins, Milošević Olivera, "In-vitro visualization of primary tumor cells using up-conversion nanophosphors" (2017):59-59