Standardni srpski jezik: sintaksička, semantička i pragmatička istraživanja

Link to this page

info:eu-repo/grantAgreement/MESTD/MPN2006-2010/148010/RS//

Standardni srpski jezik: sintaksička, semantička i pragmatička istraživanja (en)
Стандардни српски језик: синтаксичка, семантичка и прагматичка истраживања (sr)
Standardni srpski jezik: sintaksička, semantička i pragmatička istraživanja (sr_RS)
Authors

Publications

Један реченични модел с предлошким акузативом као пролептичким субјектом

Антонић, Ивана

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2010)

TY - JOUR
AU - Антонић, Ивана
PY - 2010
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6184
AB - У раду се представља један двопредикатски реченични модел
са акузативом с предлогом ЗА као пролептичким субјектом и пропозиционим објектом у форми комплементне клаузе с везником ДА уз
сентенцијално-транзитивни глагол у основној реченици. Анализирају
се његове особености на више релевантних равни. Пре свега се ова реченична структура анализира на синтаксичком и синтаксичко-семантичком, а потом и на семантичком и прагматичком нивоу. Глаголи који
се појављују као носиоци такве структуре разматрају се с обзиром на
обележје фактивности, а сложена пропозиција и с обзиром на позитивну/негативну карактеризацију референта, аниматног: људског, или
апстрактног, предлошког акузатива пролептичког субјекта.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - Један реченични модел с предлошким акузативом као пролептичким субјектом
T1 - One Sententional Model with the Prepositional Ассusativ as Proleptic Subject
SP - 109
EP - 121
VL - 66
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6184
ER - 
@article{
author = "Антонић, Ивана",
year = "2010",
abstract = "У раду се представља један двопредикатски реченични модел
са акузативом с предлогом ЗА као пролептичким субјектом и пропозиционим објектом у форми комплементне клаузе с везником ДА уз
сентенцијално-транзитивни глагол у основној реченици. Анализирају
се његове особености на више релевантних равни. Пре свега се ова реченична структура анализира на синтаксичком и синтаксичко-семантичком, а потом и на семантичком и прагматичком нивоу. Глаголи који
се појављују као носиоци такве структуре разматрају се с обзиром на
обележје фактивности, а сложена пропозиција и с обзиром на позитивну/негативну карактеризацију референта, аниматног: људског, или
апстрактног, предлошког акузатива пролептичког субјекта.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ, Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "Један реченични модел с предлошким акузативом као пролептичким субјектом, One Sententional Model with the Prepositional Ассusativ as Proleptic Subject",
pages = "109-121",
volume = "66",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6184"
}
Антонић, И.. (2010). Један реченични модел с предлошким акузативом као пролептичким субјектом. in Јужнословенски филолог
Београд : Институт за српски језик САНУ., 66, 109-121.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6184
Антонић И. Један реченични модел с предлошким акузативом као пролептичким субјектом. in Јужнословенски филолог. 2010;66:109-121.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6184 .
Антонић, Ивана, "Један реченични модел с предлошким акузативом као пролептичким субјектом" in Јужнословенски филолог, 66 (2010):109-121,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6184 .

О реченицама са спацијалном клаузом у српском језику

Пипер, Предраг

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2010)

TY - JOUR
AU - Пипер, Предраг
PY - 2010
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6219
AB - Предмет рада су зависносложене реченице са клаузом места или
правца. Разматра се семантички механизам таквих реченица, као локализација једних ситуативних структура у односу на друге, и разматрају се синтаксичке функције клауза у таквим зависносложеним
реченицама, укључујући и семантички сродне случајеве као што су
допунске реченице са клаузом која значи место или правац, реченице
са презентативима и егзистенцијалним предикатима и употреба облика зависносложене реченице са спацијалном клаузом за означавање
локализација у апстрактно схваћеном простору. Посебна пажња у
раду посвећује се облицима и функцијама корелативних и везничких
средстава, као и линеаризацији зависносложених реченица са спацијалном клаузом.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - О реченицама са спацијалном клаузом у српском језику
T1 - О сложных предложениях с придаточными места или направления в сербском языке
SP - 387
EP - 406
VL - 66
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6219
ER - 
@article{
author = "Пипер, Предраг",
year = "2010",
abstract = "Предмет рада су зависносложене реченице са клаузом места или
правца. Разматра се семантички механизам таквих реченица, као локализација једних ситуативних структура у односу на друге, и разматрају се синтаксичке функције клауза у таквим зависносложеним
реченицама, укључујући и семантички сродне случајеве као што су
допунске реченице са клаузом која значи место или правац, реченице
са презентативима и егзистенцијалним предикатима и употреба облика зависносложене реченице са спацијалном клаузом за означавање
локализација у апстрактно схваћеном простору. Посебна пажња у
раду посвећује се облицима и функцијама корелативних и везничких
средстава, као и линеаризацији зависносложених реченица са спацијалном клаузом.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ, Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "О реченицама са спацијалном клаузом у српском језику, О сложных предложениях с придаточными места или направления в сербском языке",
pages = "387-406",
volume = "66",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6219"
}
Пипер, П.. (2010). О реченицама са спацијалном клаузом у српском језику. in Јужнословенски филолог
Београд : Институт за српски језик САНУ., 66, 387-406.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6219
Пипер П. О реченицама са спацијалном клаузом у српском језику. in Јужнословенски филолог. 2010;66:387-406.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6219 .
Пипер, Предраг, "О реченицама са спацијалном клаузом у српском језику" in Јужнословенски филолог, 66 (2010):387-406,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6219 .

О појмовнику и терминологији фази логике у лингвистици

Радовановић, Милорад

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2010)

TY - JOUR
AU - Радовановић, Милорад
PY - 2010
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6220
AB - Подстакнут радовима Ирене Грицкат о антонимији и антонимима, аутор у овом прилогу резимира суштину приступа природном
људском језику са становишта „меке“, то јест „фази“ логике (насупрот
могућном алтернативном приступу са становишта „тврде“, „аристотеловске“ логике). Укратко се даје неколико огледних лингвистички
релевантних примера у том правцу размишљања и рада: антоними,
класе и њихове класификације, појмовник и терминологија (скала и
скаларност, појам нуле, транскатегоризација, гранулација), и др.
AB - In this article the implementation of fuzzy logic in linguistics is concerned, with special reference to so-called "fuzzy linguistics and “cognitive
linguistics. In this respect, some basic concepts and terms are discussed:
antonymy (including both gradable and non-gradable antonyms), scales
(scalar systems, monoscalar systems, biscalar systems, overlapping scalar systems), qualitative / quantitative scalar adjustment, zero value / point
(including subterm, supraterm, mid-zone), granularity, transcategorization,
conversion, open categories, fuzzy boundaries, prototypes, centre and periphery, vagueness, an so on.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - О појмовнику и терминологији фази логике у лингвистици
T1 - Fuzzy Logic in Linguistics: its Basic Concepts and Terminology
SP - 407
EP - 417
VL - 66
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6220
ER - 
@article{
author = "Радовановић, Милорад",
year = "2010",
abstract = "Подстакнут радовима Ирене Грицкат о антонимији и антонимима, аутор у овом прилогу резимира суштину приступа природном
људском језику са становишта „меке“, то јест „фази“ логике (насупрот
могућном алтернативном приступу са становишта „тврде“, „аристотеловске“ логике). Укратко се даје неколико огледних лингвистички
релевантних примера у том правцу размишљања и рада: антоними,
класе и њихове класификације, појмовник и терминологија (скала и
скаларност, појам нуле, транскатегоризација, гранулација), и др., In this article the implementation of fuzzy logic in linguistics is concerned, with special reference to so-called "fuzzy linguistics and “cognitive
linguistics. In this respect, some basic concepts and terms are discussed:
antonymy (including both gradable and non-gradable antonyms), scales
(scalar systems, monoscalar systems, biscalar systems, overlapping scalar systems), qualitative / quantitative scalar adjustment, zero value / point
(including subterm, supraterm, mid-zone), granularity, transcategorization,
conversion, open categories, fuzzy boundaries, prototypes, centre and periphery, vagueness, an so on.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ, Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "О појмовнику и терминологији фази логике у лингвистици, Fuzzy Logic in Linguistics: its Basic Concepts and Terminology",
pages = "407-417",
volume = "66",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6220"
}
Радовановић, М.. (2010). О појмовнику и терминологији фази логике у лингвистици. in Јужнословенски филолог
Београд : Институт за српски језик САНУ., 66, 407-417.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6220
Радовановић М. О појмовнику и терминологији фази логике у лингвистици. in Јужнословенски филолог. 2010;66:407-417.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6220 .
Радовановић, Милорад, "О појмовнику и терминологији фази логике у лингвистици" in Јужнословенски филолог, 66 (2010):407-417,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6220 .

Зависне реченице са значењем циља

Ружић, Владислава

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2010)

TY - JOUR
AU - Ружић, Владислава
PY - 2010
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6221
AB - Описане су зависне реченице које се углавном уврштавају у
одредбене намерне (Устао је рано да би на време стигао на посао),
али им се приписује и улога допуна управног предиката (нпр. Иде да
спава). Ове клаузе са значењем циља одликује: везник да + презент у
потврдној форми, могућност замене инфинитивом и(ли) падежном
конструкцијом, основни глаголи кретања у управном делу, специфична
синтаксичко-семантичка обележја и интерпункцијска неиздвојеност.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - Зависне реченице са значењем циља
T1 - Зависимые предложения цели
SP - 419
EP - 433
VL - 66
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6221
ER - 
@article{
author = "Ружић, Владислава",
year = "2010",
abstract = "Описане су зависне реченице које се углавном уврштавају у
одредбене намерне (Устао је рано да би на време стигао на посао),
али им се приписује и улога допуна управног предиката (нпр. Иде да
спава). Ове клаузе са значењем циља одликује: везник да + презент у
потврдној форми, могућност замене инфинитивом и(ли) падежном
конструкцијом, основни глаголи кретања у управном делу, специфична
синтаксичко-семантичка обележја и интерпункцијска неиздвојеност.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ, Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "Зависне реченице са значењем циља, Зависимые предложения цели",
pages = "419-433",
volume = "66",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6221"
}
Ружић, В.. (2010). Зависне реченице са значењем циља. in Јужнословенски филолог
Београд : Институт за српски језик САНУ., 66, 419-433.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6221
Ружић В. Зависне реченице са значењем циља. in Јужнословенски филолог. 2010;66:419-433.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6221 .
Ружић, Владислава, "Зависне реченице са значењем циља" in Јужнословенски филолог, 66 (2010):419-433,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6221 .

Trends in linguistics by Milka Ivić

Радовановић, Милорад

(2008)

TY - JOUR
AU - Радовановић, Милорад
PY - 2008
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/3038
AB - In this article professor Milka Ivić's role in the presentation and explanation of general linguistic concepts, topics, theories, schools and trends is presented. In this concern the focus of presentation is on Milka Ivić's book Trends in Linguistics, on its various editions in various languages, extended versions that followed general trends in the linguistic science, from sixties to nineties. The inventory of these editions is presented along with the inventory of the related revisions. The general conclusion suggested is that there is not such an unique example within the framework of the current linguistic production.
AB - U radu se razmatra uloga Milke Ivić u tumačenju opštelingvističkih pojmova i tema, teorija i metodologija, škola i pravaca. Fokus pažnje se pri tom naročito usmerava na ulogu koju je u tom smislu, kroz decenije, imala knjiga Milke Ivić Pravci u lingvistici. Popisuju se i razna izdanja te knjige u svetu i kod nas, na srpskom i na mnogim drugim jezicima, kod raznih izdavača a specijalni osvrt se daje s pogledom na promene koje je ta knjiga doživljavala u ponavljanim i dopunjavanim izdanjima - i s obaziranjem na razvoj nauke u decenijama zlatnoga doba lingvistike.
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - Trends in linguistics by Milka Ivić
T1 - Правци у лингвистици у тумачењу Милке Ивић
SP - 385
EP - 390
IS - 64
DO - 10.2298/JFI0864385R
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3038
ER - 
@article{
author = "Радовановић, Милорад",
year = "2008",
abstract = "In this article professor Milka Ivić's role in the presentation and explanation of general linguistic concepts, topics, theories, schools and trends is presented. In this concern the focus of presentation is on Milka Ivić's book Trends in Linguistics, on its various editions in various languages, extended versions that followed general trends in the linguistic science, from sixties to nineties. The inventory of these editions is presented along with the inventory of the related revisions. The general conclusion suggested is that there is not such an unique example within the framework of the current linguistic production., U radu se razmatra uloga Milke Ivić u tumačenju opštelingvističkih pojmova i tema, teorija i metodologija, škola i pravaca. Fokus pažnje se pri tom naročito usmerava na ulogu koju je u tom smislu, kroz decenije, imala knjiga Milke Ivić Pravci u lingvistici. Popisuju se i razna izdanja te knjige u svetu i kod nas, na srpskom i na mnogim drugim jezicima, kod raznih izdavača a specijalni osvrt se daje s pogledom na promene koje je ta knjiga doživljavala u ponavljanim i dopunjavanim izdanjima - i s obaziranjem na razvoj nauke u decenijama zlatnoga doba lingvistike.",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "Trends in linguistics by Milka Ivić, Правци у лингвистици у тумачењу Милке Ивић",
pages = "385-390",
number = "64",
doi = "10.2298/JFI0864385R",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3038"
}
Радовановић, М.. (2008). Trends in linguistics by Milka Ivić. in Јужнословенски филолог(64), 385-390.
https://doi.org/10.2298/JFI0864385R
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3038
Радовановић М. Trends in linguistics by Milka Ivić. in Јужнословенски филолог. 2008;(64):385-390.
doi:10.2298/JFI0864385R
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3038 .
Радовановић, Милорад, "Trends in linguistics by Milka Ivić" in Јужнословенски филолог, no. 64 (2008):385-390,
https://doi.org/10.2298/JFI0864385R .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3038 .

A form of the grammaticalisation of a sentence meaning

Ружић, Владислава

(2008)

TY - JOUR
AU - Ружић, Владислава
PY - 2008
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/3040
AB - This research conducted on the examples from the contemporary Serbian language classifies obligatory pronominal phrases which together with the conjuction da introduce a complement clause. Further the research identifies groups of verbs in the function of a main predicate that have a specific grammatical feature to combine with certain forms of a pronominal word. This makes it possible to see which semantical relations exist among the parts of such complex sentences.
AB - Ovo istraživanje pokazuje kako se strukturiraju zavisne klauze sa veznikom da kojem po pravilu prethode prosentencijalni predloški izrazi kataforskog tipa. Tim parapronominalnim izrazima na određeni način gramatikalizuje se rečenično značenje, budući da su to vezane padeške forme čija je pojava uslovljena značenjsko-rekcijskim obeležjem upravnog predikatskog izraza.
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - A form of the grammaticalisation of a sentence meaning
T1 - Један вид граматикализације реченичног значења
SP - 419
EP - 435
IS - 64
DO - 10.2298/JFI0864419R
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3040
ER - 
@article{
author = "Ружић, Владислава",
year = "2008",
abstract = "This research conducted on the examples from the contemporary Serbian language classifies obligatory pronominal phrases which together with the conjuction da introduce a complement clause. Further the research identifies groups of verbs in the function of a main predicate that have a specific grammatical feature to combine with certain forms of a pronominal word. This makes it possible to see which semantical relations exist among the parts of such complex sentences., Ovo istraživanje pokazuje kako se strukturiraju zavisne klauze sa veznikom da kojem po pravilu prethode prosentencijalni predloški izrazi kataforskog tipa. Tim parapronominalnim izrazima na određeni način gramatikalizuje se rečenično značenje, budući da su to vezane padeške forme čija je pojava uslovljena značenjsko-rekcijskim obeležjem upravnog predikatskog izraza.",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "A form of the grammaticalisation of a sentence meaning, Један вид граматикализације реченичног значења",
pages = "419-435",
number = "64",
doi = "10.2298/JFI0864419R",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3040"
}
Ружић, В.. (2008). A form of the grammaticalisation of a sentence meaning. in Јужнословенски филолог(64), 419-435.
https://doi.org/10.2298/JFI0864419R
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3040
Ружић В. A form of the grammaticalisation of a sentence meaning. in Јужнословенски филолог. 2008;(64):419-435.
doi:10.2298/JFI0864419R
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3040 .
Ружић, Владислава, "A form of the grammaticalisation of a sentence meaning" in Јужнословенски филолог, no. 64 (2008):419-435,
https://doi.org/10.2298/JFI0864419R .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3040 .

On a syntactic-semantic model with the locative case

Антонић, Ивана

(2008)

TY - JOUR
AU - Антонић, Ивана
PY - 2008
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/2874
AB - The topic of this paper is a syntactic-semantic model whose distinctive element is the locative case with the preposition U (IN) and the relevant feature (+) human being. This model is realized in three different variants - with the intransitive (A) or transitive verb (B), where the nominative in the function of subject and the locative indicate different (B1) or the same (B2) referents. Furthermore, the verb belongs to a semantic class which denotes emerging, stimulation, duration, fading away, diminishing or change in the intensity, in principle, of any phenomenon, and concretely in this model such verbs appear in the collocational link with the nouns implying man's psychological, physiological or mental states, feelings or mood. With an adequate analytic procedure, all the three variants of this model are approached from the syntactic-semantic and pragmatic perspective. The paper points to the causative semantics of these structures, reduced to the metalinguistic formula 'make that X V', which confirms that the semantics of these verb-noun collocational links, syntactically speaking, condenses a complex two-member sentential structure represented by the semantically deficient verb (= causative component) in the basic, matrix structure, and the complement clause with the conjunction DA (THAT) and the basic verb. And precisely from this semantic feature there follows that the notion in the locative case semantically, actually, represents the BEARER of a physiological, physiological or mental state, feeling, mood, so that it represents the GRAMMATICAL SUBJECT of the corresponding basic subordinated predication whose exponent, actually, is the grammatical subject in the structure with the intransitive verb (or with the syntactically-semantically intransitive verb structure), that is the object in the structure with the transitive verb. Two possible semantic interpretations of this model are presented: the one related to the referential pointing to the situation (a) and the other when the sentential proposition also includes the corresponding presupposition (b).
AB - Predmet rada je jedan sintaksičko-semantički model, čiji je distinktivni element lokativ s predlogom U i relevantnim obeležjem živo (+): ljudsko biće. Ovaj model se ostvaruje u tri različite varijante - s intranzitivnim ili tranzitivnim glagolom određene semantičke klase i u kolokacijskoj vezi s imenicom / zamenicom određene semantičke klase. Odgovarajućim analitičkim postupkom, sve tri varijante ovoga modela osvetljavaju se iz sintaksičko-semantičke i pragmatičke perspektive.
T2 - Јужнословенски филолог
T1 - On a syntactic-semantic model with the locative case
T1 - О једном синтаксичко-семантичком моделу с локативом
SP - 7
EP - 14
IS - 64
DO - 10.2298/JFI0864007A
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2874
ER - 
@article{
author = "Антонић, Ивана",
year = "2008",
abstract = "The topic of this paper is a syntactic-semantic model whose distinctive element is the locative case with the preposition U (IN) and the relevant feature (+) human being. This model is realized in three different variants - with the intransitive (A) or transitive verb (B), where the nominative in the function of subject and the locative indicate different (B1) or the same (B2) referents. Furthermore, the verb belongs to a semantic class which denotes emerging, stimulation, duration, fading away, diminishing or change in the intensity, in principle, of any phenomenon, and concretely in this model such verbs appear in the collocational link with the nouns implying man's psychological, physiological or mental states, feelings or mood. With an adequate analytic procedure, all the three variants of this model are approached from the syntactic-semantic and pragmatic perspective. The paper points to the causative semantics of these structures, reduced to the metalinguistic formula 'make that X V', which confirms that the semantics of these verb-noun collocational links, syntactically speaking, condenses a complex two-member sentential structure represented by the semantically deficient verb (= causative component) in the basic, matrix structure, and the complement clause with the conjunction DA (THAT) and the basic verb. And precisely from this semantic feature there follows that the notion in the locative case semantically, actually, represents the BEARER of a physiological, physiological or mental state, feeling, mood, so that it represents the GRAMMATICAL SUBJECT of the corresponding basic subordinated predication whose exponent, actually, is the grammatical subject in the structure with the intransitive verb (or with the syntactically-semantically intransitive verb structure), that is the object in the structure with the transitive verb. Two possible semantic interpretations of this model are presented: the one related to the referential pointing to the situation (a) and the other when the sentential proposition also includes the corresponding presupposition (b)., Predmet rada je jedan sintaksičko-semantički model, čiji je distinktivni element lokativ s predlogom U i relevantnim obeležjem živo (+): ljudsko biće. Ovaj model se ostvaruje u tri različite varijante - s intranzitivnim ili tranzitivnim glagolom određene semantičke klase i u kolokacijskoj vezi s imenicom / zamenicom određene semantičke klase. Odgovarajućim analitičkim postupkom, sve tri varijante ovoga modela osvetljavaju se iz sintaksičko-semantičke i pragmatičke perspektive.",
journal = "Јужнословенски филолог",
title = "On a syntactic-semantic model with the locative case, О једном синтаксичко-семантичком моделу с локативом",
pages = "7-14",
number = "64",
doi = "10.2298/JFI0864007A",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2874"
}
Антонић, И.. (2008). On a syntactic-semantic model with the locative case. in Јужнословенски филолог(64), 7-14.
https://doi.org/10.2298/JFI0864007A
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2874
Антонић И. On a syntactic-semantic model with the locative case. in Јужнословенски филолог. 2008;(64):7-14.
doi:10.2298/JFI0864007A
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2874 .
Антонић, Ивана, "On a syntactic-semantic model with the locative case" in Јужнословенски филолог, no. 64 (2008):7-14,
https://doi.org/10.2298/JFI0864007A .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_2874 .