Прелић, Младена

Link to this page

Authority KeyName Variants
7805080c-c04c-4cdd-8b9d-e380829f9eeb
 • Прелић, Младена (17)
 • Prelić, Mladena (8)
 • Прелич, Младена (1)
Projects

Author's Bibliography

Љубица Јанковић (1894 –1974)

Ракочевић, Селена; Прелић, Младена

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2021)

TY - CONF
AU - Ракочевић, Селена
AU - Прелић, Младена
PY - 2021
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/12280
AB - Иако по образовању професор југословенске књижевности, Љубица С.
Јанковић (Алексинац, 14/26. јун 1894 – Београд, 3. мај 1974) је готово цео
професионални живот посветила сакупљању и проучавању традиционал-
них плесова, односно народних игара, како је она називала предмет свога
бављења, и утемељењу етнокореологије као самосвојне научне дисци-
плине у Србији. Посвећено бележење традиционалних плесова обављала
је заједно са сестром Даницом, такође по образовању професором југо-
словенске књижевности и преводиоцем. Њихов дугогодишњи заједнички
теренски рад изнедрио је огромну грађу која је већим делом објављена у
мноштву научних радова и капиталној едицији под називом Народне игре.
Првих осам књига из ове едиције су штампане у периоду од 1934. до 1964.
године, док је девета књига постхумно објављена 2016. године.
У циљу сакупљања што већег броја традиционалних плесова путем њи-
ховог записивања, Љубица је на почетку бављења етнокореологијом 1934.
године, а у сарадњи са сестром, осмислила специфичан систем графичко-
-вербалне плесне нотације коју ће доследно примењивати до краја живота.
Њихов заједнички научни рад је био заснован на интензивним теренским
истраживањима традиционалног плеса у Београду (од досељеника из раз-
них крајева), Србији и на територији данашње Републике Македоније. На-
кон Даничине смрти 1960. године, Љубица је наставила етнокореолошку
активност, те самостално објавила неколико књига и радова у домаћим и страним часописима, у којима је аргументовано дискутовала о методама
етнокореолошких проучавања и постулирала њихова базична епистемо-
лошка и методолошка начела.
AB - Although Ljubica S. Janković (Aleksinac, 14/26 June 1894 – Belgrade, 3 May 1974) was
a qualified teacher of Yugoslav literature, she dedicated nearly all of her professional life
to gathering and studying traditional dances, or folk dances, as she herself described
the subject of her interest, as well as to laying the foundations of ethnochoreology, as
an independent scientific discipline, in Serbia. Together with her sister Danica, who was
also a qualified teacher of Yugoslav literature and a translator, she recorded traditional
dances with great dedication. Many years of their joint fieldwork resulted in a huge
collection of materials, which was mostly published in a large number of scientific papers,
as well as in the seminal work entitled Narodne igre (Folk Dances). The first eight
volumes of the series were published between 1934 and 1964, whereas the ninth volume
was published posthumously, in 2016.
In order to collect as many traditional dances as possible, at the beginning of her
career as an ethnochoreologist in 1934, Ljubica and her sister invented a very specific
system of dance notation, using graphic symbols and words, which she applied consistently
till the end of her life. The sisters’ joint scientific work was based on intensive field
research of traditional dances in Belgrade (passed on by refugees from various parts of
the country), Serbia and in the territory of present-day Macedonia. After Danica’s death
in 1960, Ljubica continued her activities as an ethnochoreologist and published several
books and papers on her own, in Serbian and foreign periodicals, where she debated
methods of ethnochoreological studies and postulated their basic epistemological and
methodological principles.
When the life of Ljubica S. Janković is viewed in retrospect, one can notice her
full commitment and dedication to scientific work. Owing to that, she and her sister
Danica amassed a noteworthy body of research in the field of ethnochoreology. Growing
up in an intellectually stimulating environment, at one point the Janković sisters
decided to put their erudition, including different areas of knowledge, from literature to
mathematics, as well as several artistic skills, to the service of the study of folk dances,
their recording, analysis and interpretation, as well as to saving them from oblivion and
passing them on to new generations. The foundations of ethnochoreology, as a scientific
discipline, were laid in Serbia thanks to their work, which has been recognized and appreciated
not only in Serbia but also amongst ethnochoreologists and dance researchers
around the world.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
C3 - Живот и стваралаштво жена чланова Српског ученог друштва, Српске краљевске академије и Српске академије наука и уметности. Том 1
T1 - Љубица Јанковић (1894 –1974)
SP - 284
EP - 317
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12280
ER - 
@conference{
author = "Ракочевић, Селена and Прелић, Младена",
year = "2021",
abstract = "Иако по образовању професор југословенске књижевности, Љубица С.
Јанковић (Алексинац, 14/26. јун 1894 – Београд, 3. мај 1974) је готово цео
професионални живот посветила сакупљању и проучавању традиционал-
них плесова, односно народних игара, како је она називала предмет свога
бављења, и утемељењу етнокореологије као самосвојне научне дисци-
плине у Србији. Посвећено бележење традиционалних плесова обављала
је заједно са сестром Даницом, такође по образовању професором југо-
словенске књижевности и преводиоцем. Њихов дугогодишњи заједнички
теренски рад изнедрио је огромну грађу која је већим делом објављена у
мноштву научних радова и капиталној едицији под називом Народне игре.
Првих осам књига из ове едиције су штампане у периоду од 1934. до 1964.
године, док је девета књига постхумно објављена 2016. године.
У циљу сакупљања што већег броја традиционалних плесова путем њи-
ховог записивања, Љубица је на почетку бављења етнокореологијом 1934.
године, а у сарадњи са сестром, осмислила специфичан систем графичко-
-вербалне плесне нотације коју ће доследно примењивати до краја живота.
Њихов заједнички научни рад је био заснован на интензивним теренским
истраживањима традиционалног плеса у Београду (од досељеника из раз-
них крајева), Србији и на територији данашње Републике Македоније. На-
кон Даничине смрти 1960. године, Љубица је наставила етнокореолошку
активност, те самостално објавила неколико књига и радова у домаћим и страним часописима, у којима је аргументовано дискутовала о методама
етнокореолошких проучавања и постулирала њихова базична епистемо-
лошка и методолошка начела., Although Ljubica S. Janković (Aleksinac, 14/26 June 1894 – Belgrade, 3 May 1974) was
a qualified teacher of Yugoslav literature, she dedicated nearly all of her professional life
to gathering and studying traditional dances, or folk dances, as she herself described
the subject of her interest, as well as to laying the foundations of ethnochoreology, as
an independent scientific discipline, in Serbia. Together with her sister Danica, who was
also a qualified teacher of Yugoslav literature and a translator, she recorded traditional
dances with great dedication. Many years of their joint fieldwork resulted in a huge
collection of materials, which was mostly published in a large number of scientific papers,
as well as in the seminal work entitled Narodne igre (Folk Dances). The first eight
volumes of the series were published between 1934 and 1964, whereas the ninth volume
was published posthumously, in 2016.
In order to collect as many traditional dances as possible, at the beginning of her
career as an ethnochoreologist in 1934, Ljubica and her sister invented a very specific
system of dance notation, using graphic symbols and words, which she applied consistently
till the end of her life. The sisters’ joint scientific work was based on intensive field
research of traditional dances in Belgrade (passed on by refugees from various parts of
the country), Serbia and in the territory of present-day Macedonia. After Danica’s death
in 1960, Ljubica continued her activities as an ethnochoreologist and published several
books and papers on her own, in Serbian and foreign periodicals, where she debated
methods of ethnochoreological studies and postulated their basic epistemological and
methodological principles.
When the life of Ljubica S. Janković is viewed in retrospect, one can notice her
full commitment and dedication to scientific work. Owing to that, she and her sister
Danica amassed a noteworthy body of research in the field of ethnochoreology. Growing
up in an intellectually stimulating environment, at one point the Janković sisters
decided to put their erudition, including different areas of knowledge, from literature to
mathematics, as well as several artistic skills, to the service of the study of folk dances,
their recording, analysis and interpretation, as well as to saving them from oblivion and
passing them on to new generations. The foundations of ethnochoreology, as a scientific
discipline, were laid in Serbia thanks to their work, which has been recognized and appreciated
not only in Serbia but also amongst ethnochoreologists and dance researchers
around the world.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Живот и стваралаштво жена чланова Српског ученог друштва, Српске краљевске академије и Српске академије наука и уметности. Том 1",
title = "Љубица Јанковић (1894 –1974)",
pages = "284-317",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12280"
}
Ракочевић, С.,& Прелић, М.. (2021). Љубица Јанковић (1894 –1974). in Живот и стваралаштво жена чланова Српског ученог друштва, Српске краљевске академије и Српске академије наука и уметности. Том 1
Београд : Српска академија наука и уметности., 284-317.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12280
Ракочевић С, Прелић М. Љубица Јанковић (1894 –1974). in Живот и стваралаштво жена чланова Српског ученог друштва, Српске краљевске академије и Српске академије наука и уметности. Том 1. 2021;:284-317.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12280 .
Ракочевић, Селена, Прелић, Младена, "Љубица Јанковић (1894 –1974)" in Живот и стваралаштво жена чланова Српског ученог друштва, Српске краљевске академије и Српске академије наука и уметности. Том 1 (2021):284-317,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_12280 .

Научни рад и род: синхроне и дијахроне перспективе

Прелић, Младена; Томашевић, Милан

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2020)

TY - JOUR
AU - Прелић, Младена
AU - Томашевић, Милан
PY - 2020
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/issue/view/41
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10391
AB - Родни односи имају много аспеката, а њихово истраживање открива
да патријархат има мноштво лица. Увелико превазилазећи просторне и
временске границе традицијских друштава, за која се често, мада нетачно,
везује, он се, некад очигледно, некад прикривено, преображава и уклапа у
различите идеологије и друштвене системе. Овај темат, који је посвећен
научном раду из аспекта рода такође нам открива неке видове тог проблема. Радови који су у темату презентирани указују на неке од кључних
проблема још увек постојећих родних неравноправности (овом приликом
уочаваних на примеру научног рада), попут разлика у декларисаним јавним
политикама и њиховом остваривању, родних стереотипа и свакодневних
пракси, којима се прећутно и неосвешћено перпетуирају патријархални
односи, али и стратегија (углавном личних) којима жене/научнице на њих
одговарају. Радови такође указују и на методе истраживања научног, али и
уметничког стваралаштва из женске перспективе. Најзад, они нуде и нова
читања и тумачења порука и дилема које су нам оставиле наше претходнице,
зачуђујуће актуелних и данас.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског Института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Научни рад и род: синхроне и дијахроне перспективе
T1 - Academic Careers and Gender: Synchronic and Diachronic Perspectives
SP - 255
EP - 259
VL - 68
IS - 2
DO - 10.2298/GEI2002255P
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10391
ER - 
@article{
author = "Прелић, Младена and Томашевић, Милан",
year = "2020",
abstract = "Родни односи имају много аспеката, а њихово истраживање открива
да патријархат има мноштво лица. Увелико превазилазећи просторне и
временске границе традицијских друштава, за која се често, мада нетачно,
везује, он се, некад очигледно, некад прикривено, преображава и уклапа у
различите идеологије и друштвене системе. Овај темат, који је посвећен
научном раду из аспекта рода такође нам открива неке видове тог проблема. Радови који су у темату презентирани указују на неке од кључних
проблема још увек постојећих родних неравноправности (овом приликом
уочаваних на примеру научног рада), попут разлика у декларисаним јавним
политикама и њиховом остваривању, родних стереотипа и свакодневних
пракси, којима се прећутно и неосвешћено перпетуирају патријархални
односи, али и стратегија (углавном личних) којима жене/научнице на њих
одговарају. Радови такође указују и на методе истраживања научног, али и
уметничког стваралаштва из женске перспективе. Најзад, они нуде и нова
читања и тумачења порука и дилема које су нам оставиле наше претходнице,
зачуђујуће актуелних и данас.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског Института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Научни рад и род: синхроне и дијахроне перспективе, Academic Careers and Gender: Synchronic and Diachronic Perspectives",
pages = "255-259",
volume = "68",
number = "2",
doi = "10.2298/GEI2002255P",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10391"
}
Прелић, М.,& Томашевић, М.. (2020). Научни рад и род: синхроне и дијахроне перспективе. in Гласник Етнографског Института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 68(2), 255-259.
https://doi.org/10.2298/GEI2002255P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10391
Прелић М, Томашевић М. Научни рад и род: синхроне и дијахроне перспективе. in Гласник Етнографског Института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2020;68(2):255-259.
doi:10.2298/GEI2002255P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10391 .
Прелић, Младена, Томашевић, Милан, "Научни рад и род: синхроне и дијахроне перспективе" in Гласник Етнографског Института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 68, no. 2 (2020):255-259,
https://doi.org/10.2298/GEI2002255P .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10391 .

Sestre Janković: pionirski rad na polju etnokoreologije

Rakočević, Selena; Prelić, Mladena

(Beograd : Etnografski institut SANU / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2020)

TY - CHAP
AU - Rakočević, Selena
AU - Prelić, Mladena
PY - 2020
UR - https://etno-institut.co.rs/lat/zbornik-radova/nau%C4%8Dnice-u-dru%C5%A1tvu
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10685
AB - Iako po obrazovanju profesorke jugoslovenske književnosti, Ljubica i
Danica S. Janković gotovo ceo profesionalni život posvetile su sakuplјanju
i proučavanju tradicionalnih plesova, odnosno narodnih igara, kako su one
nazivale predmet svoga rada, i utemelјenju etnokoreologije kao samosvojne
naučne discipline u Srbiji. Posvećeno beleženje tradicionalnih plesova odno
sno dugogodišnji zajednički terenski rad iznedrio je ogromnu građu koja je
većim delom objavlјena i analizirana u mnoštvu naučnih radova i kapitalnoj
ediciji pod nazivom Narodne igre. Prvih osam knjiga iz ove edicije štampa
no je u periodu od 1934. do 1964. godine, dok je deveta knjiga posthumno
objavlјena 2016. godine. Ljubica i Danica Janković mogu se smatrati začetni
cama ne samo etnokoreologije, već i etnomuzikologije u Srbiji.
AB - Although educated as professors of Yugoslav literature, the sisters Ljubica
(Aleksinac, 14/26 June 1894 – Belgrade, 3 May 1974) and Danica S. Janković (Po
drinjska Lešnica, 7/19 May 1898 – Belgrade, 18 April 1960) devoted almost the en
tirety of their professional lives to collecting and studying traditional dances, or folk
dances, as they called their subject, and to establishing ethno-choreology as a dis
tinct academic discipline in Serbia. The many years over which the Janković sisters
collaborated in field work, beginning in 1934, have produced a wealth of material,
mainly from Serbia and Northern Macedonia, which has for the most part been pu
blished in a multitude of scholarly works and in a nine-volume capital edition called
Folk Dances. The first eight books from this edition were printed in the period from
1934 to 1964, while the ninth book was published posthumously in 2016. Ljubica
and Danica Janković can be considered the founders not only of ethnochoreology,
but also of ethnomusicology in Serbia.
The life story of the Janković sisters can be seen as a story of scientific success
and recognition of two talented, educated and dedicated women, despite their still
relatively traditional, patriarchal environment. In the final comments, however, we
point out the possibility that more or less hidden patriarchal patterns also marked
their life path.
PB - Beograd : Etnografski institut SANU / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Naučnice u društvu / Women scholars and scientists in society
T1 - Sestre Janković: pionirski rad na polju etnokoreologije
T1 - The Janković Sisters: Pioneering Work in the Field of Ethnochoreology
SP - 421
EP - 430
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10685
ER - 
@inbook{
author = "Rakočević, Selena and Prelić, Mladena",
year = "2020",
abstract = "Iako po obrazovanju profesorke jugoslovenske književnosti, Ljubica i
Danica S. Janković gotovo ceo profesionalni život posvetile su sakuplјanju
i proučavanju tradicionalnih plesova, odnosno narodnih igara, kako su one
nazivale predmet svoga rada, i utemelјenju etnokoreologije kao samosvojne
naučne discipline u Srbiji. Posvećeno beleženje tradicionalnih plesova odno
sno dugogodišnji zajednički terenski rad iznedrio je ogromnu građu koja je
većim delom objavlјena i analizirana u mnoštvu naučnih radova i kapitalnoj
ediciji pod nazivom Narodne igre. Prvih osam knjiga iz ove edicije štampa
no je u periodu od 1934. do 1964. godine, dok je deveta knjiga posthumno
objavlјena 2016. godine. Ljubica i Danica Janković mogu se smatrati začetni
cama ne samo etnokoreologije, već i etnomuzikologije u Srbiji., Although educated as professors of Yugoslav literature, the sisters Ljubica
(Aleksinac, 14/26 June 1894 – Belgrade, 3 May 1974) and Danica S. Janković (Po
drinjska Lešnica, 7/19 May 1898 – Belgrade, 18 April 1960) devoted almost the en
tirety of their professional lives to collecting and studying traditional dances, or folk
dances, as they called their subject, and to establishing ethno-choreology as a dis
tinct academic discipline in Serbia. The many years over which the Janković sisters
collaborated in field work, beginning in 1934, have produced a wealth of material,
mainly from Serbia and Northern Macedonia, which has for the most part been pu
blished in a multitude of scholarly works and in a nine-volume capital edition called
Folk Dances. The first eight books from this edition were printed in the period from
1934 to 1964, while the ninth book was published posthumously in 2016. Ljubica
and Danica Janković can be considered the founders not only of ethnochoreology,
but also of ethnomusicology in Serbia.
The life story of the Janković sisters can be seen as a story of scientific success
and recognition of two talented, educated and dedicated women, despite their still
relatively traditional, patriarchal environment. In the final comments, however, we
point out the possibility that more or less hidden patriarchal patterns also marked
their life path.",
publisher = "Beograd : Etnografski institut SANU / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Naučnice u društvu / Women scholars and scientists in society",
booktitle = "Sestre Janković: pionirski rad na polju etnokoreologije, The Janković Sisters: Pioneering Work in the Field of Ethnochoreology",
pages = "421-430",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10685"
}
Rakočević, S.,& Prelić, M.. (2020). Sestre Janković: pionirski rad na polju etnokoreologije. in Naučnice u društvu / Women scholars and scientists in society
Beograd : Etnografski institut SANU / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 421-430.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10685
Rakočević S, Prelić M. Sestre Janković: pionirski rad na polju etnokoreologije. in Naučnice u društvu / Women scholars and scientists in society. 2020;:421-430.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10685 .
Rakočević, Selena, Prelić, Mladena, "Sestre Janković: pionirski rad na polju etnokoreologije" in Naučnice u društvu / Women scholars and scientists in society (2020):421-430,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10685 .

Војислав Радовановић као етнолог

Прелић, Младена

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2018)

TY - JOUR
AU - Прелић, Младена
PY - 2018
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/267/212
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7606
AB - Војислав С. Радовановић (27. јануар 1894, Павлица, Рашка – 26. април 1957, Београд),
био је по основном образовању географ – геоморфолог, али се током научне каријере
бавио и антропогеографијом, етнологијом и историјом. Био је студент и асистент
Јована Цвијића, професор универзитета у Загребу, Скопљу и Београду, дописни члан
Српске академије наука од 1940. године. Један је од иницијатора оснивања
Етнографског института САН(У) и његов први управник (1947−1957). Допринос
Војислава Радовановића етнологији остао је донекле у сенци његовог рада у области
антропогеографије и географије. У овом тексту биће речи управо о етнолошком
аспектима његове делатности.
AB - Vojislav S. Radovanović (January 27th 1894, Pavlica/Raška – April 26th 1957, Belgrade),
was a geographer–geomorphologist by formal education, but in the course of his academic
career he also researched in the area of anthropogeography, ethnology and history. He was a
student and assistant of Jovan Cvijić; professor of universities in Zagreb, Skopje and
Belgrade; corresponding member of the Serbian Academy of Sciences (SAS) since 1940. He
was one of the initiators of the establishment of the Institute of Ethnography SAS(A), and its
first director (1947−1957). Contribution to ethnology by Vojislav Radovanović is somewhat
overshadowed by his results in anthropogeography and geography. In this paper ethnological
aspects of his work will be discussed.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Војислав Радовановић као етнолог
T1 - Vojislav Radovanović as an Ethnologist
SP - 33
EP - 52
VL - 66
IS - 1
DO - 10.2298/GEI1801033P
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7606
ER - 
@article{
author = "Прелић, Младена",
year = "2018",
abstract = "Војислав С. Радовановић (27. јануар 1894, Павлица, Рашка – 26. април 1957, Београд),
био је по основном образовању географ – геоморфолог, али се током научне каријере
бавио и антропогеографијом, етнологијом и историјом. Био је студент и асистент
Јована Цвијића, професор универзитета у Загребу, Скопљу и Београду, дописни члан
Српске академије наука од 1940. године. Један је од иницијатора оснивања
Етнографског института САН(У) и његов први управник (1947−1957). Допринос
Војислава Радовановића етнологији остао је донекле у сенци његовог рада у области
антропогеографије и географије. У овом тексту биће речи управо о етнолошком
аспектима његове делатности., Vojislav S. Radovanović (January 27th 1894, Pavlica/Raška – April 26th 1957, Belgrade),
was a geographer–geomorphologist by formal education, but in the course of his academic
career he also researched in the area of anthropogeography, ethnology and history. He was a
student and assistant of Jovan Cvijić; professor of universities in Zagreb, Skopje and
Belgrade; corresponding member of the Serbian Academy of Sciences (SAS) since 1940. He
was one of the initiators of the establishment of the Institute of Ethnography SAS(A), and its
first director (1947−1957). Contribution to ethnology by Vojislav Radovanović is somewhat
overshadowed by his results in anthropogeography and geography. In this paper ethnological
aspects of his work will be discussed.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Војислав Радовановић као етнолог, Vojislav Radovanović as an Ethnologist",
pages = "33-52",
volume = "66",
number = "1",
doi = "10.2298/GEI1801033P",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7606"
}
Прелић, М.. (2018). Војислав Радовановић као етнолог. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 66(1), 33-52.
https://doi.org/10.2298/GEI1801033P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7606
Прелић М. Војислав Радовановић као етнолог. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2018;66(1):33-52.
doi:10.2298/GEI1801033P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7606 .
Прелић, Младена, "Војислав Радовановић као етнолог" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 66, no. 1 (2018):33-52,
https://doi.org/10.2298/GEI1801033P .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7606 .

Dance, Field Research, and Intercultural Perspectives. The Eаster Customs in the Vilage of Sviniţa

Прелић, Младена

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2017)

TY - JOUR
AU - Прелић, Младена
PY - 2017
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/218/747
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7631
AB - У оквиру Међународног савета за традиционалну музику (ICTM) већ годинама
делује посебна група посвећена етнокореологији, а у оквиру ње и подгрупа за
теорију и методологију теренског рада (Sub-studu Group for Field ResearchTheory
and Methods of the International Council for Traditional Music – ICTM – Study Group
on Ethnocoreology). Циљ истраживања 2013. године је, у складу са основним циљевима саме ICTM групе / подгрупе која га је организовала, у првом реду било посматрање,
бележење и анализирање ритуалних и неритуалних играчких пракси у овом селу,
при чему је као посебно атрактиван био запажен плес за мртве, а уз то је дато и
освешћивање, анализа и коментар методолошких поступака које су притом
примењивали сами истраживачи.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Dance, Field Research, and Intercultural Perspectives. The Eаster Customs in the Vilage of Sviniţa
SP - 708
EP - 712
VL - 65
IS - 3
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7631
ER - 
@article{
author = "Прелић, Младена",
year = "2017",
abstract = "У оквиру Међународног савета за традиционалну музику (ICTM) већ годинама
делује посебна група посвећена етнокореологији, а у оквиру ње и подгрупа за
теорију и методологију теренског рада (Sub-studu Group for Field ResearchTheory
and Methods of the International Council for Traditional Music – ICTM – Study Group
on Ethnocoreology). Циљ истраживања 2013. године је, у складу са основним циљевима саме ICTM групе / подгрупе која га је организовала, у првом реду било посматрање,
бележење и анализирање ритуалних и неритуалних играчких пракси у овом селу,
при чему је као посебно атрактиван био запажен плес за мртве, а уз то је дато и
освешћивање, анализа и коментар методолошких поступака које су притом
примењивали сами истраживачи.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Dance, Field Research, and Intercultural Perspectives. The Eаster Customs in the Vilage of Sviniţa",
pages = "708-712",
volume = "65",
number = "3",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7631"
}
Прелић, М.. (2017). Dance, Field Research, and Intercultural Perspectives. The Eаster Customs in the Vilage of Sviniţa. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 65(3), 708-712.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7631
Прелић М. Dance, Field Research, and Intercultural Perspectives. The Eаster Customs in the Vilage of Sviniţa. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2017;65(3):708-712.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7631 .
Прелић, Младена, "Dance, Field Research, and Intercultural Perspectives. The Eаster Customs in the Vilage of Sviniţa" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 65, no. 3 (2017):708-712,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7631 .

Интеркультурность и локальная идентичность: пример села Бело-Блато (Воеводина, Сербия)

Прелич, Младена; Златанович, Саня

(Москва : Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, 2016)

TY - CHAP
AU - Прелич, Младена
AU - Златанович, Саня
PY - 2016
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8695
AB - Село Бело-Блато в области Средний Банат (Автономный край Воеводина, Сербия) представляет собой
специфическую мультиэтническую среду, где проживают
словаки, венгры, болгары (пальчане), а в последние десятилетия и сербы, что определяет его мультикультурные
(интеркультурные) и многоязычные характеристики.
Село представляется как своеобразная модель ярко выраженной толерантности и открытости. Из-за потенциала, имеющегося в естественной для них среде, жители
села видят перспективы (этно- и эко) туристического развития. В статье рассматривается образ села Бело-Блато
как межкультурной общности и процессы конструирования здесь локальной идентичности.
PB - Москва : Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН
T2 - Европа меньшинств – меньшинства в Европе: Этнокультурные, религиозные и языковые группы
T1 - Интеркультурность и локальная идентичность: пример села Бело-Блато (Воеводина, Сербия)
SP - 234
EP - 250
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8695
ER - 
@inbook{
author = "Прелич, Младена and Златанович, Саня",
year = "2016",
abstract = "Село Бело-Блато в области Средний Банат (Автономный край Воеводина, Сербия) представляет собой
специфическую мультиэтническую среду, где проживают
словаки, венгры, болгары (пальчане), а в последние десятилетия и сербы, что определяет его мультикультурные
(интеркультурные) и многоязычные характеристики.
Село представляется как своеобразная модель ярко выраженной толерантности и открытости. Из-за потенциала, имеющегося в естественной для них среде, жители
села видят перспективы (этно- и эко) туристического развития. В статье рассматривается образ села Бело-Блато
как межкультурной общности и процессы конструирования здесь локальной идентичности.",
publisher = "Москва : Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН",
journal = "Европа меньшинств – меньшинства в Европе: Этнокультурные, религиозные и языковые группы",
booktitle = "Интеркультурность и локальная идентичность: пример села Бело-Блато (Воеводина, Сербия)",
pages = "234-250",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8695"
}
Прелич, М.,& Златанович, С.. (2016). Интеркультурность и локальная идентичность: пример села Бело-Блато (Воеводина, Сербия). in Европа меньшинств – меньшинства в Европе: Этнокультурные, религиозные и языковые группы
Москва : Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН., 234-250.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8695
Прелич М, Златанович С. Интеркультурность и локальная идентичность: пример села Бело-Блато (Воеводина, Сербия). in Европа меньшинств – меньшинства в Европе: Этнокультурные, религиозные и языковые группы. 2016;:234-250.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8695 .
Прелич, Младена, Златанович, Саня, "Интеркультурность и локальная идентичность: пример села Бело-Блато (Воеводина, Сербия)" in Европа меньшинств – меньшинства в Европе: Этнокультурные, религиозные и языковые группы (2016):234-250,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8695 .

Deset deseteraca Janeza Vrhovca

Prelić, Mladena; Milenković Vuković, Biljana

(Beograd : Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet / Univerza v Beogradu, Filološka fakulteta, 2016)

TY - JOUR
AU - Prelić, Mladena
AU - Milenković Vuković, Biljana
PY - 2016
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7359
AB - Janez Vrhovec, rođeni Beograđanin slovenačkog porekla, u javnosti je poznat kao jedan od najvećih jugoslovenskih i srpskih posleratnih filmskih i televizijskih glumaca, koji je tokom više od četiri decenije odigrao preko dve stotine uloga u domaćim, stranim i koprodukcionim filmovima, kao i u TV serijama. Bio je prvi glumac sa statusom slobodnog filmskog umetnika u Jugoslaviji. Verovatno je manje poznato da je Janez Vrhovec, takođe, pedesetih godina prošlog veka bio autor na desetine tekstova pisanih u obliku deseterca, a za emisiju „Veselo veče“ Radio Beograda – kultnu emisiju koja je više od pedeset godina, svake nedelje uveče, zabavljala jugoslovensku slušalačku publiku. U prilogu teksta objavljeno je deset deseteraca, pet - prvi put.
PB - Beograd : Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet / Univerza v Beogradu, Filološka fakulteta
PB - Beograd : Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine u Srbiji / Nacionalni svet slovenske narodne manjšine v Srbiji
T2 - Slovenika : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje / Slovenika : časopis za kulturo, znanost in izobraževanje
T1 - Deset deseteraca Janeza Vrhovca
T1 - Deset desetercev Janeza Vrhovca
SP - 127
EP - 145
VL - 2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7359
ER - 
@article{
author = "Prelić, Mladena and Milenković Vuković, Biljana",
year = "2016",
abstract = "Janez Vrhovec, rođeni Beograđanin slovenačkog porekla, u javnosti je poznat kao jedan od najvećih jugoslovenskih i srpskih posleratnih filmskih i televizijskih glumaca, koji je tokom više od četiri decenije odigrao preko dve stotine uloga u domaćim, stranim i koprodukcionim filmovima, kao i u TV serijama. Bio je prvi glumac sa statusom slobodnog filmskog umetnika u Jugoslaviji. Verovatno je manje poznato da je Janez Vrhovec, takođe, pedesetih godina prošlog veka bio autor na desetine tekstova pisanih u obliku deseterca, a za emisiju „Veselo veče“ Radio Beograda – kultnu emisiju koja je više od pedeset godina, svake nedelje uveče, zabavljala jugoslovensku slušalačku publiku. U prilogu teksta objavljeno je deset deseteraca, pet - prvi put.",
publisher = "Beograd : Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet / Univerza v Beogradu, Filološka fakulteta, Beograd : Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine u Srbiji / Nacionalni svet slovenske narodne manjšine v Srbiji",
journal = "Slovenika : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje / Slovenika : časopis za kulturo, znanost in izobraževanje",
title = "Deset deseteraca Janeza Vrhovca, Deset desetercev Janeza Vrhovca",
pages = "127-145",
volume = "2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7359"
}
Prelić, M.,& Milenković Vuković, B.. (2016). Deset deseteraca Janeza Vrhovca. in Slovenika : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje / Slovenika : časopis za kulturo, znanost in izobraževanje
Beograd : Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet / Univerza v Beogradu, Filološka fakulteta., 2, 127-145.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7359
Prelić M, Milenković Vuković B. Deset deseteraca Janeza Vrhovca. in Slovenika : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje / Slovenika : časopis za kulturo, znanost in izobraževanje. 2016;2:127-145.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7359 .
Prelić, Mladena, Milenković Vuković, Biljana, "Deset deseteraca Janeza Vrhovca" in Slovenika : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje / Slovenika : časopis za kulturo, znanost in izobraževanje, 2 (2016):127-145,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7359 .

Држава, статистика, мањине и моћ: етнички ‘други’ у Кнежевини и Краљевини Србији у огледалу пописа становништва

Павловић, Мирјана; Прелић, Младена

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2015)

TY - JOUR
AU - Павловић, Мирјана
AU - Прелић, Младена
PY - 2015
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/291/236
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7988
AB - У раду се бавимо етнички различитим категоријама становништва Кнежевине и Краљевине Србије у пописима становништва 1834–1910. Не бавимо се првенствено бројчаним резултатима и статистичким анализама, већ пописима као таквим, које сматрамо значајним инструментом у рукама државе, која има моћ да пребројава, разграничава и
 категоризује становништво. Начин на који су етнички другачије групе становника третиране у пописима сматрамо индикативним и за њихов положај у држави.
AB - In this paper we deal with ethnically diverse categories of residents of the Duchy and the Kingdom
of Serbia in national censuses conducted between 1834 and 1910, with an accent on those conducted from 1862 – the period when official state statistics institutions were established. We do not deal foremost with numbers and statistical analyses, but with censuses as such – as we consider censuses to be an important instrument in the hands of the state which has the power to count, delineate and categorize the population.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Држава, статистика, мањине и моћ: етнички ‘други’ у Кнежевини и Краљевини Србији у огледалу пописа становништва
T1 - The State, Statistics, Minorities and Power: ethnic ‘Others’ in the Duchy and Kingdom of Serbia as Viewed through the Lens of National Census
SP - 147
EP - 165
VL - 63
IS - 1
DO - 10.2298/GEI1501147P
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7988
ER - 
@article{
author = "Павловић, Мирјана and Прелић, Младена",
year = "2015",
abstract = "У раду се бавимо етнички различитим категоријама становништва Кнежевине и Краљевине Србије у пописима становништва 1834–1910. Не бавимо се првенствено бројчаним резултатима и статистичким анализама, већ пописима као таквим, које сматрамо значајним инструментом у рукама државе, која има моћ да пребројава, разграничава и
 категоризује становништво. Начин на који су етнички другачије групе становника третиране у пописима сматрамо индикативним и за њихов положај у држави., In this paper we deal with ethnically diverse categories of residents of the Duchy and the Kingdom
of Serbia in national censuses conducted between 1834 and 1910, with an accent on those conducted from 1862 – the period when official state statistics institutions were established. We do not deal foremost with numbers and statistical analyses, but with censuses as such – as we consider censuses to be an important instrument in the hands of the state which has the power to count, delineate and categorize the population.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Држава, статистика, мањине и моћ: етнички ‘други’ у Кнежевини и Краљевини Србији у огледалу пописа становништва, The State, Statistics, Minorities and Power: ethnic ‘Others’ in the Duchy and Kingdom of Serbia as Viewed through the Lens of National Census",
pages = "147-165",
volume = "63",
number = "1",
doi = "10.2298/GEI1501147P",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7988"
}
Павловић, М.,& Прелић, М.. (2015). Држава, статистика, мањине и моћ: етнички ‘други’ у Кнежевини и Краљевини Србији у огледалу пописа становништва. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 63(1), 147-165.
https://doi.org/10.2298/GEI1501147P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7988
Павловић М, Прелић М. Држава, статистика, мањине и моћ: етнички ‘други’ у Кнежевини и Краљевини Србији у огледалу пописа становништва. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2015;63(1):147-165.
doi:10.2298/GEI1501147P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7988 .
Павловић, Мирјана, Прелић, Младена, "Држава, статистика, мањине и моћ: етнички ‘други’ у Кнежевини и Краљевини Србији у огледалу пописа становништва" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 63, no. 1 (2015):147-165,
https://doi.org/10.2298/GEI1501147P .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_7988 .
3
1

Јован Цвијић и прве деценије формирања и институционализовање етнологије као науке у Србији

Прелић, Младена

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2014)

TY - JOUR
AU - Прелић, Младена
PY - 2014
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/309/250
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8221
AB - Улога Јована Цвијића, посебно
његове антропогеографске школе, у првим
деценијама развоја етнологије у Србији била
је неоспорно велика. Данас је њен утицај
умногоме превазиђен, што је и очекивано с
обзиром на временску дистанцу која нас дели
од времена њеног настанка, али и више од
тога – Цвијићево дело и значај у етнологији
сматрају се по неким новијим оценама
изразито спорним. у раду аутор настоји да
одговори на питање зашто је до овога дошло,
као и да ли је оправдано или не убрајати данас
Јована Цвијића међу осниваче етнологије у
Србији.
AB - The role of Jovan Cvijić, especially his
anthropogeographical school in the early stages of the
development of ethnology in Serbia was undeniably
significant. Today its influence is largely obsolete,
which is not surprising given the temporal distance
from the time the discipline was founded, in the late
nineteenth and early twenties centuries. In spite of
that, in some recent critical reviews, Cvijić’s work
and its importance for the development and shaping
of ethnology as a discipline in Serbia are contested
as highly controversial. In this paper the author tries
to discern why has this occurred, and whether it
would still be justified, from today’s perspective, to
consider Jovan Cvijić as one of the founding fathers
of Serbian ethnology.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Јован Цвијић и прве деценије формирања и институционализовање етнологије као науке у Србији
T1 - Jovan Cvijić and the Beginnings of Establishing Ethnology as a Discipline in Serbia
SP - 83
EP - 97
VL - 62
IS - 2
DO - 10.2298/GEI1402083P
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8221
ER - 
@article{
author = "Прелић, Младена",
year = "2014",
abstract = "Улога Јована Цвијића, посебно
његове антропогеографске школе, у првим
деценијама развоја етнологије у Србији била
је неоспорно велика. Данас је њен утицај
умногоме превазиђен, што је и очекивано с
обзиром на временску дистанцу која нас дели
од времена њеног настанка, али и више од
тога – Цвијићево дело и значај у етнологији
сматрају се по неким новијим оценама
изразито спорним. у раду аутор настоји да
одговори на питање зашто је до овога дошло,
као и да ли је оправдано или не убрајати данас
Јована Цвијића међу осниваче етнологије у
Србији., The role of Jovan Cvijić, especially his
anthropogeographical school in the early stages of the
development of ethnology in Serbia was undeniably
significant. Today its influence is largely obsolete,
which is not surprising given the temporal distance
from the time the discipline was founded, in the late
nineteenth and early twenties centuries. In spite of
that, in some recent critical reviews, Cvijić’s work
and its importance for the development and shaping
of ethnology as a discipline in Serbia are contested
as highly controversial. In this paper the author tries
to discern why has this occurred, and whether it
would still be justified, from today’s perspective, to
consider Jovan Cvijić as one of the founding fathers
of Serbian ethnology.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Јован Цвијић и прве деценије формирања и институционализовање етнологије као науке у Србији, Jovan Cvijić and the Beginnings of Establishing Ethnology as a Discipline in Serbia",
pages = "83-97",
volume = "62",
number = "2",
doi = "10.2298/GEI1402083P",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8221"
}
Прелић, М.. (2014). Јован Цвијић и прве деценије формирања и институционализовање етнологије као науке у Србији. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 62(2), 83-97.
https://doi.org/10.2298/GEI1402083P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8221
Прелић М. Јован Цвијић и прве деценије формирања и институционализовање етнологије као науке у Србији. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2014;62(2):83-97.
doi:10.2298/GEI1402083P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8221 .
Прелић, Младена, "Јован Цвијић и прве деценије формирања и институционализовање етнологије као науке у Србији" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 62, no. 2 (2014):83-97,
https://doi.org/10.2298/GEI1402083P .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8221 .

Легат сестара Јанковић у Народној библиотеци Србије

Прелић, Младена

(Београд : Музиколошки институт Српске академије наука и уметности, 2014)

TY - JOUR
AU - Прелић, Младена
PY - 2014
UR - http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/1450-9814/2014/1450-98141417273P.pdf
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/3877
AB - т
Сестре Љубица (1894–1974) и Даница С. Јанковић (1898–1960) биле су веома истакнуте личности свог доба у културном и научном животу Београда
и Србије, односно тадашње Југославије, а њихов рад, пре свега у области
етнокореологије, био је запажен и значајан и ван граница тадашње земље.
Највећи део њиховог легата завештан је тестаментом из 1971. Народној библиотеци Србије, којој је предат 1976. године. Легат обухвата и рукописе других чланова ове изузетне породице, од којих је најпознатији етнолог Тихомир
Р. Ђорђевић. Ове, 2014. године, отпочео је рад на стручној и библиотечкој
обради овог легата, како би он постао доступан свима који су заинтересовани
за истраживања у овој области.
AB - Sisters Ljubica (1894–1974) and Danica (1868–1960) Jankovic were very
prominent figures in the cultural and scholarly life of Belgrade, Serbia (Yugoslavia
in their time). Their work, primarily ethno-coreological, was considered to be very
important by experts worldwide. After the death of Ljubica (the last member of
this family) in 1976 and until the present, the sisters’ legacy (manuscripts, letters,
fieldwork data etc.) is kept in the National library of Serbia. In addition to the
materials left by the sisters, the legacy also contains manuscripts by other family
members, some of whom were also prominent scholars, including their uncle,
Prof. Tihomir R. Djordjevic (1868–1944), one of the founding fathers of Serbian
ethnology. Unfortunately, the legacy is still not open to the public. This year,
however, work on classifying this important archival material has begun, and, once
completed in 2016, it will become available to the public at large. This paper briefly
describes the project, and the legacy itself.
PB - Београд : Музиколошки институт Српске академије наука и уметности
T2 - Музикологија / Musicology
T1 - Легат сестара Јанковић у Народној библиотеци Србије
T1 - The Janković Sisters' Legacy in the National Library of Serbia
SP - 273
EP - 285
IS - 17
DO - 10.2298/MUZ1417273P
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3877
ER - 
@article{
author = "Прелић, Младена",
year = "2014",
abstract = "т
Сестре Љубица (1894–1974) и Даница С. Јанковић (1898–1960) биле су веома истакнуте личности свог доба у културном и научном животу Београда
и Србије, односно тадашње Југославије, а њихов рад, пре свега у области
етнокореологије, био је запажен и значајан и ван граница тадашње земље.
Највећи део њиховог легата завештан је тестаментом из 1971. Народној библиотеци Србије, којој је предат 1976. године. Легат обухвата и рукописе других чланова ове изузетне породице, од којих је најпознатији етнолог Тихомир
Р. Ђорђевић. Ове, 2014. године, отпочео је рад на стручној и библиотечкој
обради овог легата, како би он постао доступан свима који су заинтересовани
за истраживања у овој области., Sisters Ljubica (1894–1974) and Danica (1868–1960) Jankovic were very
prominent figures in the cultural and scholarly life of Belgrade, Serbia (Yugoslavia
in their time). Their work, primarily ethno-coreological, was considered to be very
important by experts worldwide. After the death of Ljubica (the last member of
this family) in 1976 and until the present, the sisters’ legacy (manuscripts, letters,
fieldwork data etc.) is kept in the National library of Serbia. In addition to the
materials left by the sisters, the legacy also contains manuscripts by other family
members, some of whom were also prominent scholars, including their uncle,
Prof. Tihomir R. Djordjevic (1868–1944), one of the founding fathers of Serbian
ethnology. Unfortunately, the legacy is still not open to the public. This year,
however, work on classifying this important archival material has begun, and, once
completed in 2016, it will become available to the public at large. This paper briefly
describes the project, and the legacy itself.",
publisher = "Београд : Музиколошки институт Српске академије наука и уметности",
journal = "Музикологија / Musicology",
title = "Легат сестара Јанковић у Народној библиотеци Србије, The Janković Sisters' Legacy in the National Library of Serbia",
pages = "273-285",
number = "17",
doi = "10.2298/MUZ1417273P",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3877"
}
Прелић, М.. (2014). Легат сестара Јанковић у Народној библиотеци Србије. in Музикологија / Musicology
Београд : Музиколошки институт Српске академије наука и уметности.(17), 273-285.
https://doi.org/10.2298/MUZ1417273P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3877
Прелић М. Легат сестара Јанковић у Народној библиотеци Србије. in Музикологија / Musicology. 2014;(17):273-285.
doi:10.2298/MUZ1417273P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3877 .
Прелић, Младена, "Легат сестара Јанковић у Народној библиотеци Србије" in Музикологија / Musicology, no. 17 (2014):273-285,
https://doi.org/10.2298/MUZ1417273P .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_3877 .

Етнички идентитет Срба у Будимпешти и околини: истраживања Етнографског института САНУ

Prelić, Mladena

(Будимпешта : Српски институт, 2013)

TY - CHAP
AU - Prelić, Mladena
PY - 2013
UR - https://etno-institut.co.rs/storage/198/5e5edda73716f_Etnologija-Srba-u-Ma%C4%91arskoj-ZBORNIK.pdf
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8621
AB - У раду се излажу концепција и резултати досадашњих истраживања Срба у Будимпешти и околини у оквиру пројеката Етнографског
института САНУ (Београд). Биће речи пре свега о два истраживања етничког идентитета, која је сама ауторка обавила међу Србима у селу Ловри
(1989–1992) и у Будимпешти и четири оближња насеља (1995–1998), односно
о две монографије које представљају за сада најобухватније резултате ових
истраживања: Срби у селу Ловри у Мађарској током XX века (1995) и (Н)и
овде (н)и тамо: етнички идентитет Срба у Мађарској (2008). У раду се
говори о њиховим циљевима и резултатима, као и о неким ограничењима,
и о могућим правцима даљих истраживања.
AB - The paper presents the concept and results of the research of Serbs in Budapest
and its surrounding carried out so far within a project of the Institute of Ethnography SASA (Belgrade). Mainly, it is about two researches of ethnic identity
which the author herself carried out among Serbs in the Lórév village (1989-1992)
and in Budapest and four nearby places (1995-1998), i.e. about two monographs
presenting the most comprehensive results of these researches for the time
being: Srbi u selu Lovi u Mađarskoj tokom XX veka (1995) and (N)i ovde (n)i
tamo: etnički identiteti Srba u Mađarskoj (2008). The paper speaks about their goals and results as well as about some limitations and possible directions of
future research.
AB - Bemutatásra kerül a Budapesten és környékén élő szerbek között végzett kutatások koncepciója és eredményei, melyekre a belgrádi SZTMA projektje keretében került sor. Mindenekelőtt két etnikai identitással kapcsolatos kutatásról lesz
szó, amelyet a szerző Lóréven (1989–1992) és Budapest környéki településen a
helyi szerbek körében végzett (1995–1998). Ezzel összefüggésben szó lesz két
olyan monográfiáról is, amely jelenleg a legátfogóbb képet nyújtja e kutatások
eredményeiről: Срби у селу Ловри у Мађарској током ХХ века (1995) [Szerbek
a magyarországi Lóréven a XX. században] és a (Н)и овде, (н)и тамо: етнички
идентитет Срба у Мађарској (2008) [Se itt, se ott – itt is, ott is: A magyarországi szerbek identitása]. A cikk kitér a két kutatás céljaira és eredményeire,
rámutat néhány korlátozó tényezőre, valamint a további kutatások lehetséges
irányai.
PB - Будимпешта : Српски институт
PB - Београд : Етнографски институт САНУ
T2 - Етнологија Срба у Мађарској: стање и перспективе / Ethnology of Serbs in Hungary : Situation and Perspectives / Magyarországi szerbek etnológiája: helyzetkép és távlatok
T1 - Етнички идентитет Срба у Будимпешти и околини: истраживања Етнографског института САНУ
T1 - Ethnic identity of Serbs in Budapest and its surrounding: research of the Institute of ethnography of the SASA
T1 - A Budapesten és környékén élő szerbek etnikai identitása: a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia Néprajzi Intézetének kutatásai
SP - 65
EP - 76
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8621
ER - 
@inbook{
author = "Prelić, Mladena",
year = "2013",
abstract = "У раду се излажу концепција и резултати досадашњих истраживања Срба у Будимпешти и околини у оквиру пројеката Етнографског
института САНУ (Београд). Биће речи пре свега о два истраживања етничког идентитета, која је сама ауторка обавила међу Србима у селу Ловри
(1989–1992) и у Будимпешти и четири оближња насеља (1995–1998), односно
о две монографије које представљају за сада најобухватније резултате ових
истраживања: Срби у селу Ловри у Мађарској током XX века (1995) и (Н)и
овде (н)и тамо: етнички идентитет Срба у Мађарској (2008). У раду се
говори о њиховим циљевима и резултатима, као и о неким ограничењима,
и о могућим правцима даљих истраживања., The paper presents the concept and results of the research of Serbs in Budapest
and its surrounding carried out so far within a project of the Institute of Ethnography SASA (Belgrade). Mainly, it is about two researches of ethnic identity
which the author herself carried out among Serbs in the Lórév village (1989-1992)
and in Budapest and four nearby places (1995-1998), i.e. about two monographs
presenting the most comprehensive results of these researches for the time
being: Srbi u selu Lovi u Mađarskoj tokom XX veka (1995) and (N)i ovde (n)i
tamo: etnički identiteti Srba u Mađarskoj (2008). The paper speaks about their goals and results as well as about some limitations and possible directions of
future research., Bemutatásra kerül a Budapesten és környékén élő szerbek között végzett kutatások koncepciója és eredményei, melyekre a belgrádi SZTMA projektje keretében került sor. Mindenekelőtt két etnikai identitással kapcsolatos kutatásról lesz
szó, amelyet a szerző Lóréven (1989–1992) és Budapest környéki településen a
helyi szerbek körében végzett (1995–1998). Ezzel összefüggésben szó lesz két
olyan monográfiáról is, amely jelenleg a legátfogóbb képet nyújtja e kutatások
eredményeiről: Срби у селу Ловри у Мађарској током ХХ века (1995) [Szerbek
a magyarországi Lóréven a XX. században] és a (Н)и овде, (н)и тамо: етнички
идентитет Срба у Мађарској (2008) [Se itt, se ott – itt is, ott is: A magyarországi szerbek identitása]. A cikk kitér a két kutatás céljaira és eredményeire,
rámutat néhány korlátozó tényezőre, valamint a további kutatások lehetséges
irányai.",
publisher = "Будимпешта : Српски институт, Београд : Етнографски институт САНУ",
journal = "Етнологија Срба у Мађарској: стање и перспективе / Ethnology of Serbs in Hungary : Situation and Perspectives / Magyarországi szerbek etnológiája: helyzetkép és távlatok",
booktitle = "Етнички идентитет Срба у Будимпешти и околини: истраживања Етнографског института САНУ, Ethnic identity of Serbs in Budapest and its surrounding: research of the Institute of ethnography of the SASA, A Budapesten és környékén élő szerbek etnikai identitása: a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia Néprajzi Intézetének kutatásai",
pages = "65-76",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8621"
}
Prelić, M.. (2013). Етнички идентитет Срба у Будимпешти и околини: истраживања Етнографског института САНУ. in Етнологија Срба у Мађарској: стање и перспективе / Ethnology of Serbs in Hungary : Situation and Perspectives / Magyarországi szerbek etnológiája: helyzetkép és távlatok
Будимпешта : Српски институт., 65-76.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8621
Prelić M. Етнички идентитет Срба у Будимпешти и околини: истраживања Етнографског института САНУ. in Етнологија Срба у Мађарској: стање и перспективе / Ethnology of Serbs in Hungary : Situation and Perspectives / Magyarországi szerbek etnológiája: helyzetkép és távlatok. 2013;:65-76.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8621 .
Prelić, Mladena, "Етнички идентитет Срба у Будимпешти и околини: истраживања Етнографског института САНУ" in Етнологија Срба у Мађарској: стање и перспективе / Ethnology of Serbs in Hungary : Situation and Perspectives / Magyarországi szerbek etnológiája: helyzetkép és távlatok (2013):65-76,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8621 .

На добром путу: eтнологија Срба у Мађарској

Drljača, Dušan; Prelić, Mladena

(Будимпешта : Српски институт, 2013)

TY - CHAP
AU - Drljača, Dušan
AU - Prelić, Mladena
PY - 2013
UR - https://etno-institut.co.rs/storage/198/5e5edda73716f_Etnologija-Srba-u-Ma%C4%91arskoj-ZBORNIK.pdf
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8619
AB - Етнолошки радови о Србима у Мађарској сагледани су у светлу
онога што је објављено у зборницима конференција у Бекешчаби (1975–2004), часописима Етнографија Јужних Словена (1975–1993) и Етнографија Срба у Мaђарској (1997–), само једног броја Folklór és tradíció (VII, 1994),
као и неких чланака и књига публикованих у последње четири деценије у
Србији и Мађарској на српском језику. Тематском сврставању подвргнути
су радови који се по свом садржају односе на Србе у Мађарској, етнолингвистичке синтезе, студије о породици, историјско-архивистички компендиј о оптирању, али такође и историјски романи из прошлости Срба у
Мађарској и оптаната у Србији, а све то у складу са схватањем да аналитичке монографије претходе синтетичком раду и да га допуњују. Све побројано, уз додатак једне социолошке студије о староседеоцима и анализе
статистичких података о Србима у Мађарској, веома добро се уклапа са
широко схваћеном проблематиком етнолошких наука. Уз то, није заборављена ни научно популарна делатност.
AB - Ethnological works on Serbs in Hungary are observed in the light of the material
published in the volumes from the conferences in Békéscsaba (1975-2004), journals
Ethnography of Southern Slavs (1975-1993) and Ethnography of Serbs in Hungary
(1997-), one issue of the journal Folklore es Traditio (VII, 1994), and a number of
articles and books published in the Serbian language in Serbia and Hungary during the last four decades. The works which subject matter covers the Serbs in
Hungary, such are ethno-linguistic syntheses, family studies, historical-archivist
compendium on opting for Serbia after the World War One, together with historical novels from the past of Serbs in Hungary, including those about optants, have
been thematically classified, following the understanding that analytical monographs precede and supplement the synthetic work. All the above, together with
one sociological study about natives and immigrants in late 20th century from the
territory of the former Yugoslavia and the analyses of statistical data about Serbs
in Hungary, very well match the broadly understood subject matter of ethnological
sciences. Besides, the scientific popular activity has neither been forgotten.
AB - A magyarországi szerbekről szóló néprajztudományi, etnológiai kutatásokat
 a békéscsabai néprajztudományi konferenciák (1975–2004) tanulmányköte- teiben, a Magyarországi délszlávok néprajza (1975–1993) és a Magyarországi
 szerbek néprajza (1997–) tanulmányköteteiben, illetve a Folklór és tradíció
 egyik számában (VII, 1994) közzétett munkák, valamint az elmúlt negyven
 évben Magyarországon és Szerbiában szerb nyelven publikált egyes könyvek
 és cikkek alapján tekintettük át. Tematikus besorolásnak vetettük alá mindazokat a műveket, amelyek tartalmilag a magyarországi szerbségre vonatkoznak. Ilyenek az etno-ligvisztikai szintézisek, a családokról szóló tanulmányok,
 az 1920 utáni optálással kapcsolatos történelmi-levéltári összefoglalók, de
 úgyszintén ide tartoznak a magyarországi szerbek történetével és a szerbiai
 optálással kapcsolatos történelmi regények – mindez azon felfogással összhangban, hogy az elemzői monográfiák megelőzik és kiegészítik a szintézise- ket. Ezen publikációk – ide sorolva még egy, az őshonos szerbekről szóló
 szociológiai tanulmányt és a magyarországi szerbekről szóló statisztikai adatok elemzését is – jól illeszkednek az etnológia szélesen értelmezett problémakörébe. Mindemellett nem feledkeztünk meg a tudományos népszerűsítő
 tevékenységről sem.
PB - Будимпешта : Српски институт
PB - Београд : Етнографски институт САНУ
T2 - Етнологија Срба у Мађарској: стање и перспективе / Ethnology of Serbs in Hungary : Situation and Perspectives / Magyarországi szerbek etnológiája: helyzetkép és távlatok
T1 - На добром путу: eтнологија Срба у Мађарској
T1 - On the right track: ethnology of Serbs in Hungary
T1 - Jó úton: a magyarországi szerbek etnológiája
SP - 23
EP - 37
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8619
ER - 
@inbook{
author = "Drljača, Dušan and Prelić, Mladena",
year = "2013",
abstract = "Етнолошки радови о Србима у Мађарској сагледани су у светлу
онога што је објављено у зборницима конференција у Бекешчаби (1975–2004), часописима Етнографија Јужних Словена (1975–1993) и Етнографија Срба у Мaђарској (1997–), само једног броја Folklór és tradíció (VII, 1994),
као и неких чланака и књига публикованих у последње четири деценије у
Србији и Мађарској на српском језику. Тематском сврставању подвргнути
су радови који се по свом садржају односе на Србе у Мађарској, етнолингвистичке синтезе, студије о породици, историјско-архивистички компендиј о оптирању, али такође и историјски романи из прошлости Срба у
Мађарској и оптаната у Србији, а све то у складу са схватањем да аналитичке монографије претходе синтетичком раду и да га допуњују. Све побројано, уз додатак једне социолошке студије о староседеоцима и анализе
статистичких података о Србима у Мађарској, веома добро се уклапа са
широко схваћеном проблематиком етнолошких наука. Уз то, није заборављена ни научно популарна делатност., Ethnological works on Serbs in Hungary are observed in the light of the material
published in the volumes from the conferences in Békéscsaba (1975-2004), journals
Ethnography of Southern Slavs (1975-1993) and Ethnography of Serbs in Hungary
(1997-), one issue of the journal Folklore es Traditio (VII, 1994), and a number of
articles and books published in the Serbian language in Serbia and Hungary during the last four decades. The works which subject matter covers the Serbs in
Hungary, such are ethno-linguistic syntheses, family studies, historical-archivist
compendium on opting for Serbia after the World War One, together with historical novels from the past of Serbs in Hungary, including those about optants, have
been thematically classified, following the understanding that analytical monographs precede and supplement the synthetic work. All the above, together with
one sociological study about natives and immigrants in late 20th century from the
territory of the former Yugoslavia and the analyses of statistical data about Serbs
in Hungary, very well match the broadly understood subject matter of ethnological
sciences. Besides, the scientific popular activity has neither been forgotten., A magyarországi szerbekről szóló néprajztudományi, etnológiai kutatásokat
 a békéscsabai néprajztudományi konferenciák (1975–2004) tanulmányköte- teiben, a Magyarországi délszlávok néprajza (1975–1993) és a Magyarországi
 szerbek néprajza (1997–) tanulmányköteteiben, illetve a Folklór és tradíció
 egyik számában (VII, 1994) közzétett munkák, valamint az elmúlt negyven
 évben Magyarországon és Szerbiában szerb nyelven publikált egyes könyvek
 és cikkek alapján tekintettük át. Tematikus besorolásnak vetettük alá mindazokat a műveket, amelyek tartalmilag a magyarországi szerbségre vonatkoznak. Ilyenek az etno-ligvisztikai szintézisek, a családokról szóló tanulmányok,
 az 1920 utáni optálással kapcsolatos történelmi-levéltári összefoglalók, de
 úgyszintén ide tartoznak a magyarországi szerbek történetével és a szerbiai
 optálással kapcsolatos történelmi regények – mindez azon felfogással összhangban, hogy az elemzői monográfiák megelőzik és kiegészítik a szintézise- ket. Ezen publikációk – ide sorolva még egy, az őshonos szerbekről szóló
 szociológiai tanulmányt és a magyarországi szerbekről szóló statisztikai adatok elemzését is – jól illeszkednek az etnológia szélesen értelmezett problémakörébe. Mindemellett nem feledkeztünk meg a tudományos népszerűsítő
 tevékenységről sem.",
publisher = "Будимпешта : Српски институт, Београд : Етнографски институт САНУ",
journal = "Етнологија Срба у Мађарској: стање и перспективе / Ethnology of Serbs in Hungary : Situation and Perspectives / Magyarországi szerbek etnológiája: helyzetkép és távlatok",
booktitle = "На добром путу: eтнологија Срба у Мађарској, On the right track: ethnology of Serbs in Hungary, Jó úton: a magyarországi szerbek etnológiája",
pages = "23-37",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8619"
}
Drljača, D.,& Prelić, M.. (2013). На добром путу: eтнологија Срба у Мађарској. in Етнологија Срба у Мађарској: стање и перспективе / Ethnology of Serbs in Hungary : Situation and Perspectives / Magyarországi szerbek etnológiája: helyzetkép és távlatok
Будимпешта : Српски институт., 23-37.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8619
Drljača D, Prelić M. На добром путу: eтнологија Срба у Мађарској. in Етнологија Срба у Мађарској: стање и перспективе / Ethnology of Serbs in Hungary : Situation and Perspectives / Magyarországi szerbek etnológiája: helyzetkép és távlatok. 2013;:23-37.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8619 .
Drljača, Dušan, Prelić, Mladena, "На добром путу: eтнологија Срба у Мађарској" in Етнологија Срба у Мађарској: стање и перспективе / Ethnology of Serbs in Hungary : Situation and Perspectives / Magyarországi szerbek etnológiája: helyzetkép és távlatok (2013):23-37,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8619 .

Tradiční agrární kultura v kontextu společenského vývoje střední Evropu a Balkánu

Прелић, Младена

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2013)

TY - JOUR
AU - Прелић, Младена
PY - 2013
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/369/310
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8276
AB - Зборник Традиционална
 аграрна култура у контексту
 друштвеног развоја у Средњој
 Европи и на Балкану, који је изашао
 у издању Института за европску
 етнологију, при Филозофском
 факултету Масариковог универзитета у Брну је резултат заједничког
 рада пет аутора из четири земље. Он
 се првенствено бави традицијском
 аграрном културом која је током
 веома дугог временског периода
 обликовала друштва и културе у
 Европи, али која се током XX века
 убрзано мења и губи.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Tradiční agrární kultura v kontextu společenského vývoje střední Evropu a Balkánu
SP - 203
EP - 205
VL - 61
IS - 2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8276
ER - 
@article{
author = "Прелић, Младена",
year = "2013",
abstract = "Зборник Традиционална
 аграрна култура у контексту
 друштвеног развоја у Средњој
 Европи и на Балкану, који је изашао
 у издању Института за европску
 етнологију, при Филозофском
 факултету Масариковог универзитета у Брну је резултат заједничког
 рада пет аутора из четири земље. Он
 се првенствено бави традицијском
 аграрном културом која је током
 веома дугог временског периода
 обликовала друштва и културе у
 Европи, али која се током XX века
 убрзано мења и губи.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Tradiční agrární kultura v kontextu společenského vývoje střední Evropu a Balkánu",
pages = "203-205",
volume = "61",
number = "2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8276"
}
Прелић, М.. (2013). Tradiční agrární kultura v kontextu společenského vývoje střední Evropu a Balkánu. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 61(2), 203-205.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8276
Прелић М. Tradiční agrární kultura v kontextu společenského vývoje střední Evropu a Balkánu. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2013;61(2):203-205.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8276 .
Прелић, Младена, "Tradiční agrární kultura v kontextu společenského vývoje střední Evropu a Balkánu" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 61, no. 2 (2013):203-205,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8276 .

Peter Slavkovský, Slovenská etnografia. Kompendium dejín vedného odbory

Прелић, Младена

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2013)

TY - JOUR
AU - Прелић, Младена
PY - 2013
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/367/308
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8277
AB - Књига Петера Славковског
представља веома прегледану и
сажету историју развоја етнографије
(етнологије, народописа) у
Словачкој. Како сам аутор истиче,
развој једне научне дисциплине
неминовно прати и интерес за њену
историју, другим речима – једна
врста ауторефлексије. У овој књизи, поред
прегледа развоја дисциплине која се
бавила начином живота и културом
Словака на три плана –
материјалном, социјалном и
духовном, и сама ова наука ставља
се у друштвени контекст у коме је
настајала, који је деловао
подстицајно и/или је ограничавао
њен развој.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Peter Slavkovský, Slovenská etnografia. Kompendium dejín vedného odbory
SP - 196
EP - 198
VL - 61
IS - 2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8277
ER - 
@article{
author = "Прелић, Младена",
year = "2013",
abstract = "Књига Петера Славковског
представља веома прегледану и
сажету историју развоја етнографије
(етнологије, народописа) у
Словачкој. Како сам аутор истиче,
развој једне научне дисциплине
неминовно прати и интерес за њену
историју, другим речима – једна
врста ауторефлексије. У овој књизи, поред
прегледа развоја дисциплине која се
бавила начином живота и културом
Словака на три плана –
материјалном, социјалном и
духовном, и сама ова наука ставља
се у друштвени контекст у коме је
настајала, који је деловао
подстицајно и/или је ограничавао
њен развој.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Peter Slavkovský, Slovenská etnografia. Kompendium dejín vedného odbory",
pages = "196-198",
volume = "61",
number = "2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8277"
}
Прелић, М.. (2013). Peter Slavkovský, Slovenská etnografia. Kompendium dejín vedného odbory. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 61(2), 196-198.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8277
Прелић М. Peter Slavkovský, Slovenská etnografia. Kompendium dejín vedného odbory. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2013;61(2):196-198.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8277 .
Прелић, Младена, "Peter Slavkovský, Slovenská etnografia. Kompendium dejín vedného odbory" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 61, no. 2 (2013):196-198,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8277 .

The Serbs in Slovenia: a New Minority

Prelić, Mladena

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2009)

TY - JOUR
AU - Prelić, Mladena
PY - 2009
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/502/446
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8771
AB - The breakdown of the former Yugoslavia has resulted in formation of new,
independent states while the former co-citizens and constitutive people
have found themselves in new roles. Some have become a majority while
some have become a minority, with an aspiration to affirm the status in the
public sphere. As a country with a large numbers of immigrants from the
former Yugoslavia, Slovenia is facing a challenge of the confirmation of
ethnic pluralism within its borders, along with solutions and appropriate
places for “new” minorities (the usual appellation for ethnic groups formed
by the members of the former Yugoslavia, where the Serbs are outnumbering the rest). At the same time, the new minorities face a challenge of
constitution, foundation of their own associations, that is, formation of their
own identity and public affirmation in the new context. This paper discusses these ongoing processes with a special attention to the Serbian
ethnic group.
AB - Са распадом претходне заједничке државе (Југославије) и
формирањем нових независних држава на њеном простору, ранији
сународници и конститутивни народи нашли су се у новим улогама: једни
постају већина, а други мањине, чији статус тек треба да се афирмише и
званично потврди у јавној сфери. Словенија, као земља са, између осталог,
великим бројем имиграната из бивше Југославије, нашла се пред изазовом
потврђивања етничког плурализма у својим оквирима, и налажења
одговарајућег места за нове или новодобне мањине – што је најчешћи назив за
етничке групе које формирају грађани бивше заједничке државе, међу којима
су Срби данас најбројнији – а саме те мањине налазе се пред изазовом
конституисања у заједницу, оснивања сопствених удружења, односно
формулисања свог идентитета и његове јавне афирмације у новом контексту.
У раду се говори о овим још увек незавршеним процесима на примеру српске
етничке групе.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - The Serbs in Slovenia: a New Minority
T1 - Срби у Словенији као новодобна мањина
SP - 53
EP - 68
VL - 57
IS - 2
DO - 10.2298/GEI0902053P
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8771
ER - 
@article{
author = "Prelić, Mladena",
year = "2009",
abstract = "The breakdown of the former Yugoslavia has resulted in formation of new,
independent states while the former co-citizens and constitutive people
have found themselves in new roles. Some have become a majority while
some have become a minority, with an aspiration to affirm the status in the
public sphere. As a country with a large numbers of immigrants from the
former Yugoslavia, Slovenia is facing a challenge of the confirmation of
ethnic pluralism within its borders, along with solutions and appropriate
places for “new” minorities (the usual appellation for ethnic groups formed
by the members of the former Yugoslavia, where the Serbs are outnumbering the rest). At the same time, the new minorities face a challenge of
constitution, foundation of their own associations, that is, formation of their
own identity and public affirmation in the new context. This paper discusses these ongoing processes with a special attention to the Serbian
ethnic group., Са распадом претходне заједничке државе (Југославије) и
формирањем нових независних држава на њеном простору, ранији
сународници и конститутивни народи нашли су се у новим улогама: једни
постају већина, а други мањине, чији статус тек треба да се афирмише и
званично потврди у јавној сфери. Словенија, као земља са, између осталог,
великим бројем имиграната из бивше Југославије, нашла се пред изазовом
потврђивања етничког плурализма у својим оквирима, и налажења
одговарајућег места за нове или новодобне мањине – што је најчешћи назив за
етничке групе које формирају грађани бивше заједничке државе, међу којима
су Срби данас најбројнији – а саме те мањине налазе се пред изазовом
конституисања у заједницу, оснивања сопствених удружења, односно
формулисања свог идентитета и његове јавне афирмације у новом контексту.
У раду се говори о овим још увек незавршеним процесима на примеру српске
етничке групе.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "The Serbs in Slovenia: a New Minority, Срби у Словенији као новодобна мањина",
pages = "53-68",
volume = "57",
number = "2",
doi = "10.2298/GEI0902053P",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8771"
}
Prelić, M.. (2009). The Serbs in Slovenia: a New Minority. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 57(2), 53-68.
https://doi.org/10.2298/GEI0902053P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8771
Prelić M. The Serbs in Slovenia: a New Minority. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2009;57(2):53-68.
doi:10.2298/GEI0902053P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8771 .
Prelić, Mladena, "The Serbs in Slovenia: a New Minority" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 57, no. 2 (2009):53-68,
https://doi.org/10.2298/GEI0902053P .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8771 .
3

Prevazilaženje "Evropskog nasleđa": Oslobađanje etnološke imaginacije – Izveštaj sa IX kongresa SIEF-a (16-19. juni, Deri/ Londonderi, Velika Britanija).

Prelić, Mladena

(Beograd : Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet - Odeljenje za etnologiju i antropologiju, 2008)

TY - JOUR
AU - Prelić, Mladena
PY - 2008
UR - https://www.eap-iea.org/index.php/eap/issue/view/37
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10286
AB - Od 16. do 19. juna 2008. godine, održan je u Deriju/Londonderiju (Severna Irska, Velika Britanija) IX SIEF-ov kongres pod naslovom Transcending "European Heritages": Liberating the Ethnological Imagination. Lokalni organizatori su bili Alsterski univerzitet (University of Ulster) i Akademija za irsko kulturno nasleđe (Academy for Irish Cultural Heritages). Rad Kongresa se odvijao kroz ukupno 45 panela i 15 radionica, a u jednoj od sala organizovane su poster-prezentacije. Na panelima učesnici su se bavili pitanjima kulturnog nasleđa u Evropi (European herritages), prevazilaženjem problema teorije i prakse (Transcending Theories and Practices), o mogućnostima ostvarivanja "etnološke imaginacije" (Performinig the Ethnological Imagination).
PB - Beograd : Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet - Odeljenje za etnologiju i antropologiju
T2 - Etnoantropološki problemi / Issues in Ethnology & Anthropology
T1 - Prevazilaženje "Evropskog  nasleđa": Oslobađanje etnološke imaginacije – Izveštaj sa IX kongresa SIEF-a (16-19. juni, Deri/ Londonderi, Velika Britanija).
SP - 173
EP - 175
VL - 3
IS - 2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10286
ER - 
@article{
author = "Prelić, Mladena",
year = "2008",
abstract = "Od 16. do 19. juna 2008. godine, održan je u Deriju/Londonderiju (Severna Irska, Velika Britanija) IX SIEF-ov kongres pod naslovom Transcending "European Heritages": Liberating the Ethnological Imagination. Lokalni organizatori su bili Alsterski univerzitet (University of Ulster) i Akademija za irsko kulturno nasleđe (Academy for Irish Cultural Heritages). Rad Kongresa se odvijao kroz ukupno 45 panela i 15 radionica, a u jednoj od sala organizovane su poster-prezentacije. Na panelima učesnici su se bavili pitanjima kulturnog nasleđa u Evropi (European herritages), prevazilaženjem problema teorije i prakse (Transcending Theories and Practices), o mogućnostima ostvarivanja "etnološke imaginacije" (Performinig the Ethnological Imagination).",
publisher = "Beograd : Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet - Odeljenje za etnologiju i antropologiju",
journal = "Etnoantropološki problemi / Issues in Ethnology & Anthropology",
title = "Prevazilaženje "Evropskog  nasleđa": Oslobađanje etnološke imaginacije – Izveštaj sa IX kongresa SIEF-a (16-19. juni, Deri/ Londonderi, Velika Britanija).",
pages = "173-175",
volume = "3",
number = "2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10286"
}
Prelić, M.. (2008). Prevazilaženje "Evropskog  nasleđa": Oslobađanje etnološke imaginacije – Izveštaj sa IX kongresa SIEF-a (16-19. juni, Deri/ Londonderi, Velika Britanija).. in Etnoantropološki problemi / Issues in Ethnology & Anthropology
Beograd : Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet - Odeljenje za etnologiju i antropologiju., 3(2), 173-175.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10286
Prelić M. Prevazilaženje "Evropskog  nasleđa": Oslobađanje etnološke imaginacije – Izveštaj sa IX kongresa SIEF-a (16-19. juni, Deri/ Londonderi, Velika Britanija).. in Etnoantropološki problemi / Issues in Ethnology & Anthropology. 2008;3(2):173-175.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10286 .
Prelić, Mladena, "Prevazilaženje "Evropskog  nasleđa": Oslobađanje etnološke imaginacije – Izveštaj sa IX kongresa SIEF-a (16-19. juni, Deri/ Londonderi, Velika Britanija)." in Etnoantropološki problemi / Issues in Ethnology & Anthropology, 3, no. 2 (2008):173-175,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10286 .

Novo promišljanje mitova, istorije i politike : srpska revolucija i njene vođe u mitopolitičkom ključu

Prelić, Mladena

(Beograd : Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet - Odeljenje za etnologiju i antropologiju, 2008)

TY - JOUR
AU - Prelić, Mladena
PY - 2008
UR - https://www.eap-iea.org/index.php/eap/issue/view/37
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/10288
AB - U izdanju Etnološke biblioteke Srpskog genealoškog centra objavljene su dve knjige dr Dragane Antonijević posvećene analizi mitopolitičkih paradigmi formiranih oko likova vođa Prvog i Drugog srpskog ustanka, Karađorđa i Miloša, njihovim značenjima i političkoj upotrebi u istorijskoj i savremenoj perspektivi. Materija koja se razmatra predstavlja suštinski povezanu celinu, pa te dve knjige treba posmatrati kao jedinstveno naučno delo. Prva knjiga, Karađorđe i Mološ: Između istorije i predanja, bavi se procesima folklorizacije i mitizacije Miloša i Karađorđa u 19. veku, a druga daljom analizom celovite mitopolitičke paradigme o Knjazu i Voždu, odnosno, Srpskoj revoluciji, kao i poličke upotrebe te paradigme u burnim devedesetim godinama 20. veka.
PB - Beograd : Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet - Odeljenje za etnologiju i antropologiju
T2 - Etnoantropološki problemi / Issues in Ethnology & Anthropology
T1 - Novo promišljanje mitova, istorije i politike : srpska revolucija i njene vođe u mitopolitičkom ključu
SP - 161
EP - 166
VL - 3
IS - 2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10288
ER - 
@article{
author = "Prelić, Mladena",
year = "2008",
abstract = "U izdanju Etnološke biblioteke Srpskog genealoškog centra objavljene su dve knjige dr Dragane Antonijević posvećene analizi mitopolitičkih paradigmi formiranih oko likova vođa Prvog i Drugog srpskog ustanka, Karađorđa i Miloša, njihovim značenjima i političkoj upotrebi u istorijskoj i savremenoj perspektivi. Materija koja se razmatra predstavlja suštinski povezanu celinu, pa te dve knjige treba posmatrati kao jedinstveno naučno delo. Prva knjiga, Karađorđe i Mološ: Između istorije i predanja, bavi se procesima folklorizacije i mitizacije Miloša i Karađorđa u 19. veku, a druga daljom analizom celovite mitopolitičke paradigme o Knjazu i Voždu, odnosno, Srpskoj revoluciji, kao i poličke upotrebe te paradigme u burnim devedesetim godinama 20. veka.",
publisher = "Beograd : Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet - Odeljenje za etnologiju i antropologiju",
journal = "Etnoantropološki problemi / Issues in Ethnology & Anthropology",
title = "Novo promišljanje mitova, istorije i politike : srpska revolucija i njene vođe u mitopolitičkom ključu",
pages = "161-166",
volume = "3",
number = "2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10288"
}
Prelić, M.. (2008). Novo promišljanje mitova, istorije i politike : srpska revolucija i njene vođe u mitopolitičkom ključu. in Etnoantropološki problemi / Issues in Ethnology & Anthropology
Beograd : Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet - Odeljenje za etnologiju i antropologiju., 3(2), 161-166.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10288
Prelić M. Novo promišljanje mitova, istorije i politike : srpska revolucija i njene vođe u mitopolitičkom ključu. in Etnoantropološki problemi / Issues in Ethnology & Anthropology. 2008;3(2):161-166.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10288 .
Prelić, Mladena, "Novo promišljanje mitova, istorije i politike : srpska revolucija i njene vođe u mitopolitičkom ključu" in Etnoantropološki problemi / Issues in Ethnology & Anthropology, 3, no. 2 (2008):161-166,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_10288 .

Првих шездесет година Етнографског института САНУ (1947-2007): осврт на пређени пут

Прелић, Младена

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2008)

TY - CHAP
AU - Прелић, Младена
PY - 2008
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7512
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8691
AB - Овај рад представља једну могућу интерпретацију
делатности Етнографског института САНУ током протеклих
шездесет година, односно питања дефинисања и
остваривања његових научних циљева. Почеци рада ове
установе били су обележени амбивалентним програмом
настављања традиције из 19. века, истовремено са
налажењем сопственог места у новом друштвеном
окружењу. Пут који је пређен од тада до данас могао би се
најкраће окарактерисати као пут све већег теоријског
освешћивања етнологије, уз сва успутна „кривудања“, па и
незавршеност тог процеса, као и уз стално присутно, до
данас неразрешено, питање друштвене улоге етнологије,
односно њене маргинализације у поређењу са другим
друштвеним наукама.
AB - This paper presents a possible interpretation of
the history and actvities of the Institute of Ethnography
SASA during the past sixty years since its foundation.
The begginings were marked by an ambivalent task of
continuation of the 19 th century tradition and a search
for the particular place of the institute in the new social
environment. During this time, ethnology as a discipline
traveled toward the more theoretically oriented
ethnology, along with all the shortcuts and still unsolved
questions of the societal role of ethnology, its
marginalization in comparison with other social
sciences.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Слике културе некад и сад / Images of Culture Then and Now
T1 - Првих шездесет година Етнографског института САНУ (1947-2007): осврт на пређени пут
T1 - The First Sixty Years of the Institute of Ethnography SASA: A Review of the Road Traveled (1947-2007)
SP - 9
EP - 25
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8691
ER - 
@inbook{
author = "Прелић, Младена",
year = "2008",
abstract = "Овај рад представља једну могућу интерпретацију
делатности Етнографског института САНУ током протеклих
шездесет година, односно питања дефинисања и
остваривања његових научних циљева. Почеци рада ове
установе били су обележени амбивалентним програмом
настављања традиције из 19. века, истовремено са
налажењем сопственог места у новом друштвеном
окружењу. Пут који је пређен од тада до данас могао би се
најкраће окарактерисати као пут све већег теоријског
освешћивања етнологије, уз сва успутна „кривудања“, па и
незавршеност тог процеса, као и уз стално присутно, до
данас неразрешено, питање друштвене улоге етнологије,
односно њене маргинализације у поређењу са другим
друштвеним наукама., This paper presents a possible interpretation of
the history and actvities of the Institute of Ethnography
SASA during the past sixty years since its foundation.
The begginings were marked by an ambivalent task of
continuation of the 19 th century tradition and a search
for the particular place of the institute in the new social
environment. During this time, ethnology as a discipline
traveled toward the more theoretically oriented
ethnology, along with all the shortcuts and still unsolved
questions of the societal role of ethnology, its
marginalization in comparison with other social
sciences.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Слике културе некад и сад / Images of Culture Then and Now",
booktitle = "Првих шездесет година Етнографског института САНУ (1947-2007): осврт на пређени пут, The First Sixty Years of the Institute of Ethnography SASA: A Review of the Road Traveled (1947-2007)",
pages = "9-25",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8691"
}
Прелић, М.. (2008). Првих шездесет година Етнографског института САНУ (1947-2007): осврт на пређени пут. in Слике културе некад и сад / Images of Culture Then and Now
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 9-25.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8691
Прелић М. Првих шездесет година Етнографског института САНУ (1947-2007): осврт на пређени пут. in Слике културе некад и сад / Images of Culture Then and Now. 2008;:9-25.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8691 .
Прелић, Младена, "Првих шездесет година Етнографског института САНУ (1947-2007): осврт на пређени пут" in Слике културе некад и сад / Images of Culture Then and Now (2008):9-25,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8691 .

Етнички идентитет Срба у Мађарској: резултати истраживања

Прелић, Младена

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2007)

TY - CHAP
AU - Прелић, Младена
PY - 2007
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8755
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8766
AB - У раду су презентирани резултати истраживања етничког
идентитета српске националне мањине у Мађарској. Појму
идентитета, односно етничког идентитета, у овом истражи-
вању приступа се као појму који се не односи на објективно
стање, него на субјективан симболички процес разграничавања „нас“ и „других“. Приступ такође подразумева и схватање етничког идентитета као историчног и контекстуалног.
Идентитет се посматра на два нивоа – на нивоу свести
актера и на нивоу манифестног симболичког процеса.
Истраживање узима у обзир и контекст окружујућег
мађарског друштва, за који је пре свега карактеристичан
процес транзиције.
AB - In this paper I present results from a
research on ethnic identity of the Serbian national
minority in Hungary, at the end of 20th and
beginning of the 21st century. I approach the term
“identity” that is, an ethnic identity, from a
subjective symbolic separation on “us” and “others”,
regardless of the possible objective state of affairs.
This approach also takes an ethnic identity as a
historical and contextual issue. An identity is being
discussed in twofold way: at the mind level of the participants and at the level of
expressed symbolic process. The research also covers the surrounding Hungarian
society, characterized by a process of transition.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Култура у трансформацији / Culture in Transformation
T1 - Етнички идентитет Срба у Мађарској: резултати истраживања
T1 - Ethnic Identity of the Serbs in Hungary: Research Results
SP - 103
EP - 117
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8766
ER - 
@inbook{
author = "Прелић, Младена",
year = "2007",
abstract = "У раду су презентирани резултати истраживања етничког
идентитета српске националне мањине у Мађарској. Појму
идентитета, односно етничког идентитета, у овом истражи-
вању приступа се као појму који се не односи на објективно
стање, него на субјективан симболички процес разграничавања „нас“ и „других“. Приступ такође подразумева и схватање етничког идентитета као историчног и контекстуалног.
Идентитет се посматра на два нивоа – на нивоу свести
актера и на нивоу манифестног симболичког процеса.
Истраживање узима у обзир и контекст окружујућег
мађарског друштва, за који је пре свега карактеристичан
процес транзиције., In this paper I present results from a
research on ethnic identity of the Serbian national
minority in Hungary, at the end of 20th and
beginning of the 21st century. I approach the term
“identity” that is, an ethnic identity, from a
subjective symbolic separation on “us” and “others”,
regardless of the possible objective state of affairs.
This approach also takes an ethnic identity as a
historical and contextual issue. An identity is being
discussed in twofold way: at the mind level of the participants and at the level of
expressed symbolic process. The research also covers the surrounding Hungarian
society, characterized by a process of transition.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Култура у трансформацији / Culture in Transformation",
booktitle = "Етнички идентитет Срба у Мађарској: резултати истраживања, Ethnic Identity of the Serbs in Hungary: Research Results",
pages = "103-117",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8766"
}
Прелић, М.. (2007). Етнички идентитет Срба у Мађарској: резултати истраживања. in Култура у трансформацији / Culture in Transformation
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 103-117.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8766
Прелић М. Етнички идентитет Срба у Мађарској: резултати истраживања. in Култура у трансформацији / Culture in Transformation. 2007;:103-117.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8766 .
Прелић, Младена, "Етнички идентитет Срба у Мађарској: резултати истраживања" in Култура у трансформацији / Culture in Transformation (2007):103-117,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8766 .

Корак ближе Европи или корак даље од ње: Србија у потрази за европским идентитетом на почетку 21. века

Prelić, Mladena

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2006)

TY - CHAP
AU - Prelić, Mladena
PY - 2006
UR - https://dais.sanu.ac.rs/handle/123456789/7513
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8570
AB - Овај рад се бави дилемом која прати српско друштво у
већем делу његове модерне историје. То је дилема да ли
Србија може и треба да буде европска земља, у смислу
припадања развијеном демократском свету по западном
моделу, или не може и не треба? Дилема је оживела са
савременом кризом, која је отпочела падом комунизма и
распадом претходне државе („друге“ Југославије,) осамде-
сетих и деведесетих година прошлог века, што је, између
осталог, у Србији отворило питања (ре)дефинисања националног идентитета и будућег правца развоја земље.
Конкретно, ова дилема данас има облик питања: да ли, како
и када Србија треба да постане део Европске Уније?
Дилема о европском или неевропском (западњачком или
незападњачком) карактеру српског друштва није нова. Зато
се у раду најпре говори о томе од када она потиче, а затим
о томе какве облике поприма у савременом српском
друштву, какви се све одговори на ту дилему данас дају,
као и да ли има назнака, и каквих, о њеном разрешењу.
AB - A dilemma: can Serbia become or should it
become one of the European states (developed
democratic state based on Western model) has
revived with the contemporary crisis, brought by
the end of communism and the disintegration of the
former Yugoslavia in the 1980‘s and 1990‘s. In
Serbia, the crisis has opened up several issues, one
of which is the question of re-definition of a
national identity and future direction of the state
development. The dilemma is not new. Therefore, this paper firstly discusses the
dilemma‘s foundations, and then its forms in the contemporary Serbian society.
More precisely, the dilemma is: should Serbia become a part of the European union,
and if so, how and when? The paper summarizes the various images on the state of
Serbia appearing in European public discourses and public in general, comparing
them with the actual society‘s context, which have made or revived the images – i.e.
the everyday life of the society characterized by sociologists as destroyed, anemic
and post-traumatic.
After the harshest crisis in its history, in the last decade of the 20 th century,
Serbia is facing today a real perspective of European integrations. All officials and
politicians declare publicly their objectives to transform Serbia into a more
European state, and some steps are taken toward that end. The actual integration
however, is saturated with confusion: the politicians as well as the majority of the
population declare strong inclination toward European directions, and on the other
hand, there is a strong presence of anti-European discourses, indecisiveness of the
political elite, and slow pace of the process itself and the accompanying fear of the
unknown consequences of the same.
The reality of the contemporary Serbian society – the reality of one
destroyed, impoverished society (the society whose institutions are destroyed), that
has no clear rules of social game, poses the question: is the European project really
attainable by Serbia? Wasted, impoverished state, destroyed institutions, tired and
stressed populations – indicate the opposite. Nonetheless, the fact that all models
from the former regime are long exhausted (including nationalism and anti-Western attitudes), and that the population appears awakened, wishing for a normal life for
themselves and their children, in a situation where Europe appears to function as the
only generator of optimism and as a final aim, the possibility remains open.
It is probably because of this disharmony of reality and yearning that the
relationship between Serbia and Europe remains largely contradictory. This is
especially evident in public discourses: from the attitude that we are already in
Europe, the way we are, representing the essence of being European, or the attitude
that we should be integrated tomorrow, which would in turn solve all our problems
and doubts about attainable European standards, to the attitude of hostility toward
the West and Europe.
AB - След най-дълбоката криза в своята
история, през която Сърбия премина през
последното десетилетие на ХХ век, днес пред
нея се открива реалната перспектива за
европейска интеграция. Всички официални
инстанции и актьори на политическата сцена
открито декларират себе си като привърженици на европеизацията на Сърбия, а вече се
правят и първите конкретни стъпки в тази
посока.
На друго равнище, обаче, обществената действителност в днешна
Сърбия – реалностите на едно масово обедняло, разорено общество, в което
липсват ясни правила на обществената игра, поставят въпроса доколко
европейският проект за Сърбия е реално достижим. Вероятно от това
несъответствие между желаното и действителността, отношенията между
Сърбия и Европа в публичния дискурс изглеждат комплексни и в значителна
степен амбивалентни: от това, че ние сме вече в Европа такива каквито сме и
представляваме самата същност на европейското, покрай големите съмнения
дали европейските стандарти са въобще достижими за нас, та чак до
отхвърлянето на Запада и Европа като нещо чуждо и враждебно за нас. В своя
доклад ще се опитам да сумирам представите за Сърбия като част от Европа,
успоредно с реалния обществен контекст, в който те се създават или оживяват
– ежедневието на едно общество, което учените днес характеризират като
разорено, аномично и посттравматично.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду / Everyday Culture in Post-Socialist Period
T1 - Корак ближе Европи или корак даље од ње: Србија у потрази за европским идентитетом на почетку 21. века
T1 - A Step Forward or a Step Backward En Route for Europe: Serbia in Searching for the European Identity in the Beginning of 21st Century
T1 - Стъпка на приближаване към Европа или стъпка на отдалечаване от нея: Сърбия в търсене на европейска идентичност в началото на ХХІ век
SP - 29
EP - 50
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8570
ER - 
@inbook{
author = "Prelić, Mladena",
year = "2006",
abstract = "Овај рад се бави дилемом која прати српско друштво у
већем делу његове модерне историје. То је дилема да ли
Србија може и треба да буде европска земља, у смислу
припадања развијеном демократском свету по западном
моделу, или не може и не треба? Дилема је оживела са
савременом кризом, која је отпочела падом комунизма и
распадом претходне државе („друге“ Југославије,) осамде-
сетих и деведесетих година прошлог века, што је, између
осталог, у Србији отворило питања (ре)дефинисања националног идентитета и будућег правца развоја земље.
Конкретно, ова дилема данас има облик питања: да ли, како
и када Србија треба да постане део Европске Уније?
Дилема о европском или неевропском (западњачком или
незападњачком) карактеру српског друштва није нова. Зато
се у раду најпре говори о томе од када она потиче, а затим
о томе какве облике поприма у савременом српском
друштву, какви се све одговори на ту дилему данас дају,
као и да ли има назнака, и каквих, о њеном разрешењу., A dilemma: can Serbia become or should it
become one of the European states (developed
democratic state based on Western model) has
revived with the contemporary crisis, brought by
the end of communism and the disintegration of the
former Yugoslavia in the 1980‘s and 1990‘s. In
Serbia, the crisis has opened up several issues, one
of which is the question of re-definition of a
national identity and future direction of the state
development. The dilemma is not new. Therefore, this paper firstly discusses the
dilemma‘s foundations, and then its forms in the contemporary Serbian society.
More precisely, the dilemma is: should Serbia become a part of the European union,
and if so, how and when? The paper summarizes the various images on the state of
Serbia appearing in European public discourses and public in general, comparing
them with the actual society‘s context, which have made or revived the images – i.e.
the everyday life of the society characterized by sociologists as destroyed, anemic
and post-traumatic.
After the harshest crisis in its history, in the last decade of the 20 th century,
Serbia is facing today a real perspective of European integrations. All officials and
politicians declare publicly their objectives to transform Serbia into a more
European state, and some steps are taken toward that end. The actual integration
however, is saturated with confusion: the politicians as well as the majority of the
population declare strong inclination toward European directions, and on the other
hand, there is a strong presence of anti-European discourses, indecisiveness of the
political elite, and slow pace of the process itself and the accompanying fear of the
unknown consequences of the same.
The reality of the contemporary Serbian society – the reality of one
destroyed, impoverished society (the society whose institutions are destroyed), that
has no clear rules of social game, poses the question: is the European project really
attainable by Serbia? Wasted, impoverished state, destroyed institutions, tired and
stressed populations – indicate the opposite. Nonetheless, the fact that all models
from the former regime are long exhausted (including nationalism and anti-Western attitudes), and that the population appears awakened, wishing for a normal life for
themselves and their children, in a situation where Europe appears to function as the
only generator of optimism and as a final aim, the possibility remains open.
It is probably because of this disharmony of reality and yearning that the
relationship between Serbia and Europe remains largely contradictory. This is
especially evident in public discourses: from the attitude that we are already in
Europe, the way we are, representing the essence of being European, or the attitude
that we should be integrated tomorrow, which would in turn solve all our problems
and doubts about attainable European standards, to the attitude of hostility toward
the West and Europe., След най-дълбоката криза в своята
история, през която Сърбия премина през
последното десетилетие на ХХ век, днес пред
нея се открива реалната перспектива за
европейска интеграция. Всички официални
инстанции и актьори на политическата сцена
открито декларират себе си като привърженици на европеизацията на Сърбия, а вече се
правят и първите конкретни стъпки в тази
посока.
На друго равнище, обаче, обществената действителност в днешна
Сърбия – реалностите на едно масово обедняло, разорено общество, в което
липсват ясни правила на обществената игра, поставят въпроса доколко
европейският проект за Сърбия е реално достижим. Вероятно от това
несъответствие между желаното и действителността, отношенията между
Сърбия и Европа в публичния дискурс изглеждат комплексни и в значителна
степен амбивалентни: от това, че ние сме вече в Европа такива каквито сме и
представляваме самата същност на европейското, покрай големите съмнения
дали европейските стандарти са въобще достижими за нас, та чак до
отхвърлянето на Запада и Европа като нещо чуждо и враждебно за нас. В своя
доклад ще се опитам да сумирам представите за Сърбия като част от Европа,
успоредно с реалния обществен контекст, в който те се създават или оживяват
– ежедневието на едно общество, което учените днес характеризират като
разорено, аномично и посттравматично.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду / Everyday Culture in Post-Socialist Period",
booktitle = "Корак ближе Европи или корак даље од ње: Србија у потрази за европским идентитетом на почетку 21. века, A Step Forward or a Step Backward En Route for Europe: Serbia in Searching for the European Identity in the Beginning of 21st Century, Стъпка на приближаване към Европа или стъпка на отдалечаване от нея: Сърбия в търсене на европейска идентичност в началото на ХХІ век",
pages = "29-50",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8570"
}
Prelić, M.. (2006). Корак ближе Европи или корак даље од ње: Србија у потрази за европским идентитетом на почетку 21. века. in Свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду / Everyday Culture in Post-Socialist Period
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 29-50.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8570
Prelić M. Корак ближе Европи или корак даље од ње: Србија у потрази за европским идентитетом на почетку 21. века. in Свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду / Everyday Culture in Post-Socialist Period. 2006;:29-50.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8570 .
Prelić, Mladena, "Корак ближе Европи или корак даље од ње: Србија у потрази за европским идентитетом на почетку 21. века" in Свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду / Everyday Culture in Post-Socialist Period (2006):29-50,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8570 .

Етничка егзогамија као фактор конструкције идентитета : пример Срба у Будимпешти и околини

Прелић, Младена

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2005)

TY - JOUR
AU - Прелић, Младена
PY - 2005
UR - http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/695/624
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8797
AB - У раду се говори о српској заједници у Мађарској, на примеру
Будимпеште и околине. Нагласак је на једној упадљивој промени, до
које је дошло посебно у првој половини прошлог века: заједница је, у
погледу склапања мешовитих бракова, од изразито затворене
постала изразито отворена.Осим егзактних бројчаних података који
илуструју ову појаву, у раду се износе и ставови припадника српске
заједнице према етнички егзогамним браковима. Говори се и о томе
какве евентуалне последице има склапање великог броја мешовитих
бракова по одржавање етничког идентитета. Посебно је истакнуто
како се осећају и опредељују, као и како су унутар заједнице
прихваћени, потомци из оваквих бракова.
AB - This paper briefly discuses the Serbian ethnic community in Hungary, emphasizing the change that came about in the 20th century. Namely, the community started to change from an extremely closed, in-group oriented to an open community that allows mixed marriages. Some numerical/statistical data based on censuses and data from the Orthodox Church in Hungary are provided, as well as the Serbian attitudes toward the mixed marriages, and their influences on ethnic identity preservation. Finally, the paper discusses the identity problem of children from such mixed marriages - their self-determination and how other members of the Serbian community relate to them.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Етничка егзогамија као фактор конструкције идентитета : пример Срба у Будимпешти и околини
T1 - An Еxample of Ethnic Еxogamy and Identity : the Serbs in Budapest and its Surroundings
SP - 51
EP - 65
VL - 53
DO - 10.2298/GEI0553051P
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8797
ER - 
@article{
author = "Прелић, Младена",
year = "2005",
abstract = "У раду се говори о српској заједници у Мађарској, на примеру
Будимпеште и околине. Нагласак је на једној упадљивој промени, до
које је дошло посебно у првој половини прошлог века: заједница је, у
погледу склапања мешовитих бракова, од изразито затворене
постала изразито отворена.Осим егзактних бројчаних података који
илуструју ову појаву, у раду се износе и ставови припадника српске
заједнице према етнички егзогамним браковима. Говори се и о томе
какве евентуалне последице има склапање великог броја мешовитих
бракова по одржавање етничког идентитета. Посебно је истакнуто
како се осећају и опредељују, као и како су унутар заједнице
прихваћени, потомци из оваквих бракова., This paper briefly discuses the Serbian ethnic community in Hungary, emphasizing the change that came about in the 20th century. Namely, the community started to change from an extremely closed, in-group oriented to an open community that allows mixed marriages. Some numerical/statistical data based on censuses and data from the Orthodox Church in Hungary are provided, as well as the Serbian attitudes toward the mixed marriages, and their influences on ethnic identity preservation. Finally, the paper discusses the identity problem of children from such mixed marriages - their self-determination and how other members of the Serbian community relate to them.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Етничка егзогамија као фактор конструкције идентитета : пример Срба у Будимпешти и околини, An Еxample of Ethnic Еxogamy and Identity : the Serbs in Budapest and its Surroundings",
pages = "51-65",
volume = "53",
doi = "10.2298/GEI0553051P",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8797"
}
Прелић, М.. (2005). Етничка егзогамија као фактор конструкције идентитета : пример Срба у Будимпешти и околини. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 53, 51-65.
https://doi.org/10.2298/GEI0553051P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8797
Прелић М. Етничка егзогамија као фактор конструкције идентитета : пример Срба у Будимпешти и околини. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2005;53:51-65.
doi:10.2298/GEI0553051P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8797 .
Прелић, Младена, "Етничка егзогамија као фактор конструкције идентитета : пример Срба у Будимпешти и околини" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 53 (2005):51-65,
https://doi.org/10.2298/GEI0553051P .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8797 .
1

Неки проблеми проучавања етницитета/етничког идентитета у културној антропологији

Прелић, Младена

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2005)

TY - CHAP
AU - Прелић, Младена
PY - 2005
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/7492
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8752
AB - У овом раду даје се кратак преглед савремених истраживања
етницитета / етничког идентитета у културној антропологији,
заснованих првенствено на Бартовом моделу, као и преглед
неких проблема који су се јавили током примене овог модела:
постварење (реификација) етничке групе и етничког
идентитета, проблеми дефинисања услед унутрашњих
противречности и двосмислености појмова етницитет и
идентитет, проблем адекватности етницитета и идентитета као
аналитичких појмова.
AB - A brief review of recent studies on ethnicity/ethnic identity in cultural anthropology, based on Barth’s model, is given. Furthermore, a few problems concerning the
application of the model, such as: the realization of an ethnic group and ethnic identity,
the problem of definition related to inner-contradictions and ambiguousness of the notions of ethnicity and identity, and the problem of suitability using the terms ethnicity
and identity in analysis, are being discussed.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Етнологија и антропологија : стање и перспективе / Ethnology and Anthropology : Contemporary Standings and Perspectives
T1 - Неки проблеми проучавања етницитета/етничког идентитета у културној антропологији
T1 - A Few Problems Concerning Studies on Ethnicity/Ethnic Identity in Cultural Anthropology
SP - 199
EP - 207
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8752
ER - 
@inbook{
author = "Прелић, Младена",
year = "2005",
abstract = "У овом раду даје се кратак преглед савремених истраживања
етницитета / етничког идентитета у културној антропологији,
заснованих првенствено на Бартовом моделу, као и преглед
неких проблема који су се јавили током примене овог модела:
постварење (реификација) етничке групе и етничког
идентитета, проблеми дефинисања услед унутрашњих
противречности и двосмислености појмова етницитет и
идентитет, проблем адекватности етницитета и идентитета као
аналитичких појмова., A brief review of recent studies on ethnicity/ethnic identity in cultural anthropology, based on Barth’s model, is given. Furthermore, a few problems concerning the
application of the model, such as: the realization of an ethnic group and ethnic identity,
the problem of definition related to inner-contradictions and ambiguousness of the notions of ethnicity and identity, and the problem of suitability using the terms ethnicity
and identity in analysis, are being discussed.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Етнологија и антропологија : стање и перспективе / Ethnology and Anthropology : Contemporary Standings and Perspectives",
booktitle = "Неки проблеми проучавања етницитета/етничког идентитета у културној антропологији, A Few Problems Concerning Studies on Ethnicity/Ethnic Identity in Cultural Anthropology",
pages = "199-207",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8752"
}
Прелић, М.. (2005). Неки проблеми проучавања етницитета/етничког идентитета у културној антропологији. in Етнологија и антропологија : стање и перспективе / Ethnology and Anthropology : Contemporary Standings and Perspectives
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 199-207.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8752
Прелић М. Неки проблеми проучавања етницитета/етничког идентитета у културној антропологији. in Етнологија и антропологија : стање и перспективе / Ethnology and Anthropology : Contemporary Standings and Perspectives. 2005;:199-207.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8752 .
Прелић, Младена, "Неки проблеми проучавања етницитета/етничког идентитета у културној антропологији" in Етнологија и антропологија : стање и перспективе / Ethnology and Anthropology : Contemporary Standings and Perspectives (2005):199-207,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8752 .

Кpсно име (крснa слава) код Срба у Будимпешти и околини у функцији одржавања етничког идентитета

Прелић, Младена

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2004)

TY - JOUR
AU - Прелић, Младена
PY - 2004
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8781
AB - Обичај прослављања крсног имена или крсне славе, празника свеца заштитника породице, код Срба је опште распрострањен. О традицијском моделу прослављања славе може се говорити само условно, јер овај обичај у пракси карактеришу бројне варијације, и у прошлости и данас. И поред релативне једноставности форми прослављања, слава је изразито комплексан, синкретичан и полифункционалан обичај. Поред верске димензије (која укључује и пагански и хришћански слој), значајна димензија овог празника је друштвена, али и димензија симболизације етничког идентитета. Управо ова последња долази у први план мeђy Србима у Maђaрcкoј, који живе у окружењу од којег се етнички разликују. У раду се укратко износе ставови саговорника о слави као етничком симболу, као и савремене форме њеног прослављања међу Србима у Будимпешти и околини.
AB - Celebration of Family patron's day is very widespread among Serbs in general. The traditional model of celebration suffered many changes, which in practice resulted in many variations in terms of its form. Regardless of its relatively simple form of celebration, Family patron's day still represents a very complex, amalgamating and multifunctional custom. In addition to religious aspects (both pagan and Christian), the celebration itself contains important social and symbolic ethnic identity issues. The latter one is the most emphasized among the Serbs living in Hungary. This paper briefly describes informants' views with respect to the holiday as a symbol of ethnicity, and the holiday's present day forms of celebration.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
T1 - Кpсно име (крснa слава) код Срба у Будимпешти и околини у функцији одржавања етничког идентитета
T1 - Maintaining ethnic identity: Family patron's day among the Serbs in Budapest and surrounding area
SP - 109
EP - 115
VL - 52
DO - 10.2298/GEI0452109P
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8781
ER - 
@article{
author = "Прелић, Младена",
year = "2004",
abstract = "Обичај прослављања крсног имена или крсне славе, празника свеца заштитника породице, код Срба је опште распрострањен. О традицијском моделу прослављања славе може се говорити само условно, јер овај обичај у пракси карактеришу бројне варијације, и у прошлости и данас. И поред релативне једноставности форми прослављања, слава је изразито комплексан, синкретичан и полифункционалан обичај. Поред верске димензије (која укључује и пагански и хришћански слој), значајна димензија овог празника је друштвена, али и димензија симболизације етничког идентитета. Управо ова последња долази у први план мeђy Србима у Maђaрcкoј, који живе у окружењу од којег се етнички разликују. У раду се укратко износе ставови саговорника о слави као етничком симболу, као и савремене форме њеног прослављања међу Србима у Будимпешти и околини., Celebration of Family patron's day is very widespread among Serbs in general. The traditional model of celebration suffered many changes, which in practice resulted in many variations in terms of its form. Regardless of its relatively simple form of celebration, Family patron's day still represents a very complex, amalgamating and multifunctional custom. In addition to religious aspects (both pagan and Christian), the celebration itself contains important social and symbolic ethnic identity issues. The latter one is the most emphasized among the Serbs living in Hungary. This paper briefly describes informants' views with respect to the holiday as a symbol of ethnicity, and the holiday's present day forms of celebration.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA",
title = "Кpсно име (крснa слава) код Срба у Будимпешти и околини у функцији одржавања етничког идентитета, Maintaining ethnic identity: Family patron's day among the Serbs in Budapest and surrounding area",
pages = "109-115",
volume = "52",
doi = "10.2298/GEI0452109P",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8781"
}
Прелић, М.. (2004). Кpсно име (крснa слава) код Срба у Будимпешти и околини у функцији одржавања етничког идентитета. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 52, 109-115.
https://doi.org/10.2298/GEI0452109P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8781
Прелић М. Кpсно име (крснa слава) код Срба у Будимпешти и околини у функцији одржавања етничког идентитета. in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA. 2004;52:109-115.
doi:10.2298/GEI0452109P
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8781 .
Прелић, Младена, "Кpсно име (крснa слава) код Срба у Будимпешти и околини у функцији одржавања етничког идентитета" in Гласник Етнографског института САНУ / Bulletin of the Institute of Ethnography SASA, 52 (2004):109-115,
https://doi.org/10.2298/GEI0452109P .,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8781 .
3
1

Етнички идентитет : проблеми теоријског одређења

Прелић, Младена

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 2003)

TY - CHAP
AU - Прелић, Младена
PY - 2003
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8708
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8730
AB - У овом раду ауторка најпре указије на неке дилеме у савременој расправи о појму етничког идентитета, а затим настоји да да одређење тог појма.
AB - The notion of ethnic identity and the area of related problems have come into the focus of attention of cultural anthropology and of the other social sciences since the late 1960s. The paper proceeds from what is ussually referred to in science as the “Bart approach” to this problem. This term refers to a big change in the approach to ethnic phenomena which, during the 1970s, involved a shift of research focus from the static concept of ethnic group to a dynamic and historic concept of ethnic identity. The paper points to certain unresolved issues accompanying the theoretic determination of ethnic identity down to date not with standing the rapid ascent of this scientific notion and a multitude of empiric studies performed on the subject.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Традиционално и савремено у култури Срба / The Traditional and the Contemporary in the Culture of the Serbs
T1 - Етнички идентитет : проблеми теоријског одређења
T1 - Ethnic identity : problems of theoretic determination
SP - 275
EP - 285
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8730
ER - 
@inbook{
author = "Прелић, Младена",
year = "2003",
abstract = "У овом раду ауторка најпре указије на неке дилеме у савременој расправи о појму етничког идентитета, а затим настоји да да одређење тог појма., The notion of ethnic identity and the area of related problems have come into the focus of attention of cultural anthropology and of the other social sciences since the late 1960s. The paper proceeds from what is ussually referred to in science as the “Bart approach” to this problem. This term refers to a big change in the approach to ethnic phenomena which, during the 1970s, involved a shift of research focus from the static concept of ethnic group to a dynamic and historic concept of ethnic identity. The paper points to certain unresolved issues accompanying the theoretic determination of ethnic identity down to date not with standing the rapid ascent of this scientific notion and a multitude of empiric studies performed on the subject.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Традиционално и савремено у култури Срба / The Traditional and the Contemporary in the Culture of the Serbs",
booktitle = "Етнички идентитет : проблеми теоријског одређења, Ethnic identity : problems of theoretic determination",
pages = "275-285",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8730"
}
Прелић, М.. (2003). Етнички идентитет : проблеми теоријског одређења. in Традиционално и савремено у култури Срба / The Traditional and the Contemporary in the Culture of the Serbs
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 275-285.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8730
Прелић М. Етнички идентитет : проблеми теоријског одређења. in Традиционално и савремено у култури Срба / The Traditional and the Contemporary in the Culture of the Serbs. 2003;:275-285.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8730 .
Прелић, Младена, "Етнички идентитет : проблеми теоријског одређења" in Традиционално и савремено у култури Срба / The Traditional and the Contemporary in the Culture of the Serbs (2003):275-285,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8730 .

Срби у Мађарској: један поглед на савремену ситуацију

Прелић, Младена

(Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA, 1998)

TY - CHAP
AU - Прелић, Младена
PY - 1998
UR - https://etno-institut.co.rs/storage/104/5e5ab5ade52d9_44.pdf
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8700
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/8701
AB - Поглед на савремено стање националне мањине – Срба у Мађарској. Кратак преглед социо-демографских карактеристика заједнице, њеног положаја, институција, и посебно питања етничког идентитета, и начина и могућности његовог одржавања. Последњих неколико година, у вези са Србима у Мађарској, одигравају се значајни процеси друштвене трансформације – на спољном плану процес транзиције мађарског друштва и промена положаја мањина, а на унутрашњем – промена карактеристика саме српске заједнице. Нови проблеми и налажење нових одговора указују на динамичне процесе етничке идентификације у савременим условима.
AB - This work presents a view to contemporary situation of a national minority in
the neighbouring state - the Serbs in Hungary. It involves a short review of social
- demographic characteristics of a community, its place and institutions. There is
also the question of ethnic identity, ways and possibilities of its maintenance.
There have been important processes of social transformation concerning the
Serbs in Hungary in recent years. The outside plan includes the process of transition of the Hungarian society and status changing of national minorities. The inside plan represents changing of characteristics of the very Serbian community.
These changes demand, among others, changing of the identity strategy of this
community. New problems and finding new answers show to dynamic processes
of ethnic identification in contemporary conditions.
PB - Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA
T2 - Етнички односи Срба са другим народима и етничким заједницама / Ethnic Relations Between the Serbs and Other Peoples and Ethnic Communities
T1 - Срби у Мађарској: један поглед на савремену ситуацију
T1 - Serbs in Hungary: A View to the Contemporary Situation
SP - 219
EP - 229
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8701
ER - 
@inbook{
author = "Прелић, Младена",
year = "1998",
abstract = "Поглед на савремено стање националне мањине – Срба у Мађарској. Кратак преглед социо-демографских карактеристика заједнице, њеног положаја, институција, и посебно питања етничког идентитета, и начина и могућности његовог одржавања. Последњих неколико година, у вези са Србима у Мађарској, одигравају се значајни процеси друштвене трансформације – на спољном плану процес транзиције мађарског друштва и промена положаја мањина, а на унутрашњем – промена карактеристика саме српске заједнице. Нови проблеми и налажење нових одговора указују на динамичне процесе етничке идентификације у савременим условима., This work presents a view to contemporary situation of a national minority in
the neighbouring state - the Serbs in Hungary. It involves a short review of social
- demographic characteristics of a community, its place and institutions. There is
also the question of ethnic identity, ways and possibilities of its maintenance.
There have been important processes of social transformation concerning the
Serbs in Hungary in recent years. The outside plan includes the process of transition of the Hungarian society and status changing of national minorities. The inside plan represents changing of characteristics of the very Serbian community.
These changes demand, among others, changing of the identity strategy of this
community. New problems and finding new answers show to dynamic processes
of ethnic identification in contemporary conditions.",
publisher = "Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA",
journal = "Етнички односи Срба са другим народима и етничким заједницама / Ethnic Relations Between the Serbs and Other Peoples and Ethnic Communities",
booktitle = "Срби у Мађарској: један поглед на савремену ситуацију, Serbs in Hungary: A View to the Contemporary Situation",
pages = "219-229",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8701"
}
Прелић, М.. (1998). Срби у Мађарској: један поглед на савремену ситуацију. in Етнички односи Срба са другим народима и етничким заједницама / Ethnic Relations Between the Serbs and Other Peoples and Ethnic Communities
Београд : Етнографски институт САНУ / Belgrade : Institute of Ethnography SASA., 219-229.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8701
Прелић М. Срби у Мађарској: један поглед на савремену ситуацију. in Етнички односи Срба са другим народима и етничким заједницама / Ethnic Relations Between the Serbs and Other Peoples and Ethnic Communities. 1998;:219-229.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8701 .
Прелић, Младена, "Срби у Мађарској: један поглед на савремену ситуацију" in Етнички односи Срба са другим народима и етничким заједницама / Ethnic Relations Between the Serbs and Other Peoples and Ethnic Communities (1998):219-229,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_8701 .