Петровић, Снежана

Link to this page

Authority KeyName Variants
30d34f6c-2ae4-4e5f-85dc-a87832249342
 • Петровић, Снежана (4)
Projects

Author's Bibliography

О Миклошичевим турцизмима у језицима источне и југоисточне европе и српском лексичком материјалу у њима

Петровић, Снежана

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2013)

TY - JOUR
AU - Петровић, Снежана
PY - 2013
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6581
AB - У раду
се даје
општи
поглед
на значај
Миклошичевих
студија
Die
türkischen Elemente
in den südost- und osteuropäishen Sprachen
и њихово
место
у
проучавању
турцизама
у српском
језику
у односу
на друге
његове
лексикографске
етимолошке
радове.
Указује
се на пионирски
карактер
Турцизама
у погледу
методологије
и концепције,
као и на извесне
недостатке
и ограничења.
На основу
увида
у изабрани
корпус
из овог дела
и неколико
репрезентативних
примера
етимолошких
тумачења
турцизама
настоји
се да се предочи
колико
су и на који
начин
оне коришћене
у потоњим
приручницима
за проучавање
турских
позајмљеница
у српском
језику.
PB - Београд : Српска академија наука и уметности
T2 - Miklosichiana bicentennalia : зборник у част двестоте годишњице рођења Франца Миклошича
T1 - О Миклошичевим турцизмима у језицима источне и југоисточне европе и српском лексичком материјалу у њима
T1 - On Miklosich’s die türkischen elemente in den Südost- und Osteuropäishen sprachen and its Serbian lexical material
SP - 369
EP - 380
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6581
ER - 
@article{
author = "Петровић, Снежана",
year = "2013",
abstract = "У раду
се даје
општи
поглед
на значај
Миклошичевих
студија
Die
türkischen Elemente
in den südost- und osteuropäishen Sprachen
и њихово
место
у
проучавању
турцизама
у српском
језику
у односу
на друге
његове
лексикографске
етимолошке
радове.
Указује
се на пионирски
карактер
Турцизама
у погледу
методологије
и концепције,
као и на извесне
недостатке
и ограничења.
На основу
увида
у изабрани
корпус
из овог дела
и неколико
репрезентативних
примера
етимолошких
тумачења
турцизама
настоји
се да се предочи
колико
су и на који
начин
оне коришћене
у потоњим
приручницима
за проучавање
турских
позајмљеница
у српском
језику.",
publisher = "Београд : Српска академија наука и уметности",
journal = "Miklosichiana bicentennalia : зборник у част двестоте годишњице рођења Франца Миклошича",
title = "О Миклошичевим турцизмима у језицима источне и југоисточне европе и српском лексичком материјалу у њима, On Miklosich’s die türkischen elemente in den Südost- und Osteuropäishen sprachen and its Serbian lexical material",
pages = "369-380",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6581"
}
Петровић, С.. (2013). О Миклошичевим турцизмима у језицима источне и југоисточне европе и српском лексичком материјалу у њима. in Miklosichiana bicentennalia : зборник у част двестоте годишњице рођења Франца Миклошича
Београд : Српска академија наука и уметности., 369-380.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6581
Петровић С. О Миклошичевим турцизмима у језицима источне и југоисточне европе и српском лексичком материјалу у њима. in Miklosichiana bicentennalia : зборник у част двестоте годишњице рођења Франца Миклошича. 2013;:369-380.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6581 .
Петровић, Снежана, "О Миклошичевим турцизмима у језицима источне и југоисточне европе и српском лексичком материјалу у њима" in Miklosichiana bicentennalia : зборник у част двестоте годишњице рођења Франца Миклошича (2013):369-380,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6581 .

О турцизмима гаваз / каваз, голсуз / колсуз, гумрија / кумрија

Петровић, Снежана

(Београд : Институт за српски језик САНУ, 2008)

TY - JOUR
AU - Петровић, Снежана
PY - 2008
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6707
AB - Турцизми каваз, колсуз и кумрија, посведочени на ширем српско-
хрватском терену, забележени су у српском призренском говору у облицима гаваз, голсуз и гумрија. У раду се даје тумачење варирања почетног сугласника, као и етимолошка анализа наведених лексема.
AB - The phonetic forms of Turkish loan-words gavaz, golsuz and gumrija from the
Serbian speech of Prizren, differ from the respective lexemes of the same Turkish
origin: kavaz, kolsuz and kumrija, attested on a broader Serbo-Croatian territory. The
paper offers an etymology of the word kolsuz, as well as a detailed clarification of the
origin of gavaz and gumrija. It also discusses whether the initial g- is etymological
(i.e. borrowed from the Turkish dialectal form) or it is an alternation of the original
that came about in the borrowing languages — Serbian, Macedonian, Bulgarian and
Albanian.
PB - Београд : Институт за српски језик САНУ
T2 - Зборник Института за српски језик САНУ : посвећено др Драгу Ћупићу поводом 75-годишњице живота. 1
T1 - О турцизмима гаваз / каваз, голсуз / колсуз, гумрија / кумрија
T1 - On Turkish Loan-Words gavaz / kavaz, golsuz / kolsuz, gumrija/ kumrija
SP - 429
EP - 434
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6707
ER - 
@article{
author = "Петровић, Снежана",
year = "2008",
abstract = "Турцизми каваз, колсуз и кумрија, посведочени на ширем српско-
хрватском терену, забележени су у српском призренском говору у облицима гаваз, голсуз и гумрија. У раду се даје тумачење варирања почетног сугласника, као и етимолошка анализа наведених лексема., The phonetic forms of Turkish loan-words gavaz, golsuz and gumrija from the
Serbian speech of Prizren, differ from the respective lexemes of the same Turkish
origin: kavaz, kolsuz and kumrija, attested on a broader Serbo-Croatian territory. The
paper offers an etymology of the word kolsuz, as well as a detailed clarification of the
origin of gavaz and gumrija. It also discusses whether the initial g- is etymological
(i.e. borrowed from the Turkish dialectal form) or it is an alternation of the original
that came about in the borrowing languages — Serbian, Macedonian, Bulgarian and
Albanian.",
publisher = "Београд : Институт за српски језик САНУ",
journal = "Зборник Института за српски језик САНУ : посвећено др Драгу Ћупићу поводом 75-годишњице живота. 1",
title = "О турцизмима гаваз / каваз, голсуз / колсуз, гумрија / кумрија, On Turkish Loan-Words gavaz / kavaz, golsuz / kolsuz, gumrija/ kumrija",
pages = "429-434",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6707"
}
Петровић, С.. (2008). О турцизмима гаваз / каваз, голсуз / колсуз, гумрија / кумрија. in Зборник Института за српски језик САНУ : посвећено др Драгу Ћупићу поводом 75-годишњице живота. 1
Београд : Институт за српски језик САНУ., 429-434.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6707
Петровић С. О турцизмима гаваз / каваз, голсуз / колсуз, гумрија / кумрија. in Зборник Института за српски језик САНУ : посвећено др Драгу Ћупићу поводом 75-годишњице живота. 1. 2008;:429-434.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6707 .
Петровић, Снежана, "О турцизмима гаваз / каваз, голсуз / колсуз, гумрија / кумрија" in Зборник Института за српски језик САНУ : посвећено др Драгу Ћупићу поводом 75-годишњице живота. 1 (2008):429-434,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6707 .

Из Црногорске дијалекатске лексике

Петровић, Снежана

(Нови Сад : Матица српска, 2007)

TY - BOOK
AU - Петровић, Снежана
PY - 2007
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/966
PB - Нови Сад : Матица српска
T1 - Из Црногорске дијалекатске лексике
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_966
ER - 
@book{
author = "Петровић, Снежана",
year = "2007",
publisher = "Нови Сад : Матица српска",
title = "Из Црногорске дијалекатске лексике",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_966"
}
Петровић, С.. (2007). Из Црногорске дијалекатске лексике. 
Нови Сад : Матица српска..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_966
Петровић С. Из Црногорске дијалекатске лексике. 2007;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_966 .
Петровић, Снежана, "Из Црногорске дијалекатске лексике" (2007),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_966 .

Историјат и стање проучавања турцизама у српскохрватском језику

Петровић, Снежана

(Нови Сад : Матица српска, 1993)

TY - JOUR
AU - Петровић, Снежана
PY - 1993
UR - https://dais.sanu.ac.rs/123456789/6713
PB - Нови Сад : Матица српска
T2 - Зборник Матице српске за филологију и лингвистику
T1 - Историјат и стање проучавања турцизама у српскохрватском језику
SP - 71
EP - 127
VL - 36
IS - 2
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6713
ER - 
@article{
author = "Петровић, Снежана",
year = "1993",
publisher = "Нови Сад : Матица српска",
journal = "Зборник Матице српске за филологију и лингвистику",
title = "Историјат и стање проучавања турцизама у српскохрватском језику",
pages = "71-127",
volume = "36",
number = "2",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6713"
}
Петровић, С.. (1993). Историјат и стање проучавања турцизама у српскохрватском језику. in Зборник Матице српске за филологију и лингвистику
Нови Сад : Матица српска., 36(2), 71-127.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6713
Петровић С. Историјат и стање проучавања турцизама у српскохрватском језику. in Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. 1993;36(2):71-127.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6713 .
Петровић, Снежана, "Историјат и стање проучавања турцизама у српскохрватском језику" in Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 36, no. 2 (1993):71-127,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_dais_6713 .